Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Makale Ana Başlığı: SQL Çalışma Soruları

Makale Ana Başlığı: SQL Çalışma Soruları

admin admin - - 22 dk okuma süresi
94 0

Bu makalede, SQL ile ilgili bir dizi çalışma sorusu ve çözüm yöntemleri ele alınmaktadır. SQL (Structured Query Language), veritabanlarına erişim sağlamak ve veri manipülasyonu yapmak için kullanılan bir programlama dilidir. Bu makalede, hem temel SQL sorgularını hem de daha ileri SQL konularını içeren çalışma soruları bulabileceksiniz.

Temel SQL sorguları altında, SELECT, INSERT, UPDATE ve DELETE gibi yaygın kullanılan temel sorgu türlerine yönelik sorular ve çözümler bulunmaktadır. Bu sorular, veritabanından veri çekme, veritabanına veri ekleme, veritabanında var olan veriyi güncelleme ve veritabanından veri silme gibi temel işlemlere odaklanmaktadır.

İleri SQL konuları altında, JOIN, SUBQUERY, VIEW ve INDEX gibi daha karmaşık sorgu yapıları ve veritabanı konuları bulunmaktadır. Bu konular daha ileri düzeyde SQL becerileri gerektiren soruları içermekte ve veritabanında daha karmaşık ilişkileri yönetmek için kullanılan tekniklere odaklanmaktadır.

SQL optimizasyonu altında, SQL sorgularının performansını artırmak için kullanılan indeksleme, veri türü dönüşümü ve sorgu optimize etme gibi konular ele alınmaktadır. Bu konular, veritabanı sorgularının daha hızlı çalışmasını sağlamak ve veritabanı performansını artırmak için kullanılan tekniklere odaklanmaktadır.

Bu makalede, SQL çalışma soruları ve çözüm yöntemleri hakkında geniş bir yelpaze sunulmaktadır. Bu sorular, SQL bilgilerini pekiştirmek, pratik yapmak ve SQL becerilerini geliştirmek isteyen herkes için değerli bir kaynak olabilir.

Alt Başlık 1: Temel SQL Sorguları

Bu alt başlık altında, temel SQL sorgularını içeren çalışma sorularını bulabilirsiniz. SQL, yapılandırılmış bir sorgu dilidir ve veritabanında veri manipülasyonu ve sorgulama işlemleri için kullanılır. Temel SQL sorguları, veritabanı yönetim sistemi üzerindeki verilere erişmek, ekleme yapmak, güncellemek ve silmek için kullanılır.

Aşağıda temel SQL sorgularını içeren çalışma sorularına ve çözümlere ulaşabilirsiniz:

Soru Çözüm
Tüm kolonları seçmek için hangi SQL sorgusunu kullanırız? SELECT * FROM tablo_adı;
Belirli kolonları seçmek için hangi SQL sorgusunu kullanırız? SELECT kolon1, kolon2 FROM tablo_adı;
Yeni bir kayıt eklemek için hangi SQL sorgusunu kullanırız? INSERT INTO tablo_adı (kolon1, kolon2) VALUES (değer1, değer2);
Bir kaydı güncellemek için hangi SQL sorgusunu kullanırız? UPDATE tablo_adı SET kolon1 = yeni_değer WHERE koşul;
Bir kaydı silmek için hangi SQL sorgusunu kullanırız? DELETE FROM tablo_adı WHERE koşul;

Yukarıdaki çalışma soruları ve çözümleri, temel SQL sorgularını anlamanızı ve pratik yapmanızı sağlar. SQL bilgisi, veritabanı yönetimi ve veri analitiği gibi birçok alanda önemli bir beceridir. Bu çalışma sorularını çözerek SQL yeteneklerinizi geliştirebilir ve pratik yapabilirsiniz.

Alt Başlık 2: İleri SQL Konuları

Bu alt başlık altında, JOIN, SUBQUERY, VIEW ve INDEX gibi daha ileri SQL konularını içeren çalışma sorularını bulabilirsiniz.

İleri SQL konuları, temel SQL sorgularıyla bir adım öteye geçmek isteyenler için önemli bir adımdır. Bu konular daha karmaşık sorguları yönetmek ve verileri daha etkili bir şekilde işlemek için kullanılan teknikleri içerir.

Bir JOIN, SQL sorgularında bir veya daha fazla tabloyu birleştirerek ilişkilendirilmiş verileri döndürmeye yardımcı olur. Bu, veritabanında depolanan verileri daha ayrıntılı bir şekilde analiz etmek için kullanışlıdır. Örneğin, bir müşteri tablosuyla bir sipariş tablosunu birleştirerek hangi müşterinin hangi siparişleri verdiğini bulabilirsiniz.

SUBQUERY, ana sorguya entegre edilen ve daha karmaşık sorgulara olanak tanıyan sorgu parçacıklarıdır. SUBQUERY’ler, veritabanı düzenini daha iyi anlamak ve daha özelleştirilmiş sonuçlar elde etmek için kullanılabilir. Örneğin, “En son sipariş veren müşterilerin hangi ürünleri satın aldığını” bulmak için bir SUBQUERY kullanabilirsiniz.

VIEW, bir tablodan veya birden çok tablodan oluşturulan sanal bir tablodur. VIEW’ler, karmaşık sorguları daha basit ve daha okunabilir bir şekilde yapmanıza olanak tanır. Aynı zamanda güncelleme ve veri erişimini kolaylaştırır.

INDEX, SQL sorgularının hızını artırmak için kullanılan bir veri yapısıdır. INDEX’ler, büyük veri tabanlarında performansı artırmak için kullanılır ve sorgu süresini kısaltır.

Alt Alt Başlık 1: JOIN Sorguları

=Bu alt alt başlık altında, INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN ve FULL JOIN gibi farklı JOIN türleri ile ilgili sorulara ve çözümlere ulaşabilirsiniz.

SQL’de JOIN sorguları veritabanındaki ilişkili tablolar arasında veri birleştirmek için kullanılır. JOIN türleri, farklı birleştirme yöntemleri sunar ve farklı sonuçlar üretebilir. Bu alt alt başlıkta, INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN ve FULL JOIN gibi JOIN türleri ile ilgili sorulara ve çözümlere yer verilmiştir.

INNER JOIN: INNER JOIN, iki tabloyu birleştirirken yalnızca eşleşen verileri içeren sonuç setini döndürür. Eşleşmeyen veriler filtrelenir.

Müşteri Tablosu Siparişler Tablosu
customer_id | customer_name------------|--------------1      | John2      | Jane3      | Mike
order_id | customer_id | order_date---------|-------------|-----------1    | 1      | 2021-01-012    | 2      | 2021-01-023    | 1      | 2021-01-03

Yukarıdaki tablolara sahip olduğumuzda, aşağıdaki INNER JOIN sorgusu kullanılarak müşteri adı ve sipariş tarihlerini eşleştirebiliriz:

SELECT customer_name, order_dateFROM customersINNER JOIN ordersON customers.customer_id = orders.customer_id;

LEFT JOIN: LEFT JOIN, sol tablodaki tüm verileri, sağ tablodaki eşleşen verileri ve eşleşmeyen verileri içeren sonuç setini döndürür.

RIGHT JOIN: RIGHT JOIN, sağ tablodaki tüm verileri, sol tablodaki eşleşen verileri ve eşleşmeyen verileri içeren sonuç setini döndürür.

FULL JOIN: FULL JOIN, sol ve sağ tablodaki tüm verileri içeren sonuç setini döndürür. Eşleşmeyen veriler NULL değeri ile doldurulur.

Bu JOIN türleri veri birleştirme işlemlerinde kullanılarak kompleks sorgular oluşturulabilir ve çeşitli analizler yapılabilir.

Aşağıdaki örnek sorguları kullanarak SQL JOIN sorguları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

 • INNER JOIN örneği
 • LEFT JOIN örneği
 • RIGHT JOIN örneği
 • FULL JOIN örneği

Bu JOIN sorgularını çalıştırarak farklı sonuç setleri alabilir ve veri birleştirme işlemlerini daha iyi anlayabilirsiniz.

Alt Alt Alt Başlık 1: INNER JOIN Soruları

=Bu alt alt alt başlık altında, INNER JOIN kullanarak ilişkili tablolardan veri çekmeye yönelik çalışma sorularını ve çözümlerini bulabilirsiniz.

INNER JOIN, ilişkili tablolar arasında eşleşen verileri çekmek için kullanılan bir SQL komutudur. INNER JOIN kullanarak, birden fazla tablodaki verileri birleştirerek istenen sonuçları elde edebilirsiniz.

Bu INNER JOIN soruları, INNER JOIN kullanımını anlamanıza yardımcı olacak ve farklı senaryolara uygun çözümler sunacaktır. Aşağıdaki INNER JOIN sorularını çözerek, INNER JOIN komutunu daha iyi anlayabilir ve uygulama becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Soru 1:

# Soru Çözüm
1 Müşteri adı ve sipariş numarasını içeren bir tablo ve siparişlerin ayrıntılarını içeren başka bir tablo arasında INNER JOIN kullanarak verileri nasıl çekebilirsiniz? SELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderNumber FROM Customers INNER JOIN Orders ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID;

Soru 2:

# Soru Çözüm
2 Çalışan adı ve proje ayrıntılarını içeren bir tablo ile proje liderlerinin ayrıntılarını içeren başka bir tablo arasında INNER JOIN kullanarak verileri nasıl çekebilirsiniz? SELECT Employees.EmployeeName, Projects.ProjectDetails FROM Employees INNER JOIN Projects ON Employees.EmployeeID = Projects.ProjectLeaderID;

Bu INNER JOIN sorularının çözümleri, ilişkili tablolar arasındaki verileri doğru şekilde birleştiren INNER JOIN kullanım örneklerini göstermektedir. Bu soruların çözümlerini inceleyerek ve kendi örneklerinizi oluşturarak INNER JOIN komutunu daha iyi anlayabilirsiniz.

Alt Alt Alt Başlık 2: LEFT JOIN Soruları

=Bu alt alt alt başlık altında, LEFT JOIN kullanarak bir tablodan tüm verileri ve diğer tablodan eşleşen verileri çekmeye yönelik çalışma sorularını ve çözümlerini bulabilirsiniz.

LEFT JOIN, SQL sorgularında sıkça kullanılan bir JOIN türüdür. LEFT JOIN ile bir tablodan tüm verileri çekebilirken, diğer tablodan sadece eşleşen verileri çekebilirsiniz. Bu, ilişkili tablolar arasındaki bağlantıları incelemek ve sonuçları filtrelemek için oldukça kullanışlı bir yöntemdir.

LEFT JOIN kullanarak bu tür çalışma sorularını çözmek oldukça kolaydır. İlk adımda, LEFT JOIN ifadesini kullanarak iki tabloyu birleştirin ve ilişkilendirmenin nasıl yapılacağını belirtin. Ardından, WHERE ifadesini kullanarak ilgili sorguya kriterleri ekleyebilir veya sonuçları daha da filtreleyebilirsiniz.

Örneğin, bir “Müşteriler” tablosu ve bir “Siparişler” tablosu olduğunu ve müşteri bilgilerinin yanı sıra müşteriye ait olan sipariş bilgilerini de içeren bir sonuç elde etmek istediğinizi düşünelim. LEFT JOIN kullanarak tüm müşteri bilgilerini ve müşteriye ait olan sipariş bilgilerini çekebilirsiniz. Eğer müşteriye ait bir sipariş yoksa, bu tür bir JOIN ile sonuçlar içinde boş değerler bulunabilir.

Bu şekilde, LEFT JOIN kullanarak bir tablodan tüm verileri ve diğer tablodan eşleşen verileri çekmek için farklı çalışma sorularını çözebilirsiniz. Bu JOIN türü, SQL sorgularında veri analizi ve ilişkili verilerin birleştirilmesi üzerinde çalışırken sıklıkla kullanılır.

Alt Alt Başlık 2: SUBQUERY Soruları

Bu alt alt başlık altında, ana sorguya gömülü olarak kullanılan ve sorgunun daha karmaşık hale gelmesine yardımcı olan SUBQUERY’lerle ilgili sorulara ve çözümlere ulaşabilirsiniz.

SQL’de SUBQUERY, bir sorgunun içine yerleştirilen ve başka bir sorgunun sonucunu döndüren bir sorgu parçacığıdır. SUBQUERY’ler, sorgunun daha karmaşık hale gelmesine yardımcı olur ve veritabanındaki ilişkili tablolar arasında veri çekmek veya veri manipülasyonu yapmak için kullanılabilir. SUBQUERY’ler, ana sorgunun içine yerleştirilir ve ana sorgunun sonucunu etkileyen ek bir sorgu olarak görülür.

Bu alt alt başlık altında, SUBQUERY’leri ve nasıl kullanıldıklarını anlamak için bazı sorular ve çözümler bulabilirsiniz. Örnek sorular arasında, ilişkili tablolardan veri çekmek için SUBQUERY kullanmak, alt sorgudan gelen sonuçları sıralamak veya filtrelemek yer alabilir. Ayrıca, JOIN ile birleştirilmiş bir tabloyu SUBQUERY ile daha da filtrelemek gibi karmaşık sorguları da ele alacağız.

Aşağıda örnek bir soru ve çözümünü göreceksiniz:

Soru Çözüm
Bir müşterinin en son sipariş tarihini nasıl bulabiliriz?
SELECT customer_name, MAX(order_date) as latest_order_date FROM customers   INNER JOIN orders ON customers.customer_id = orders.customer_id   GROUP BY customer_name;

Görüldüğü gibi, bu soruda müşteriler ve siparişler tabloları arasında SUBQUERY kullanarak ilişkili verileri birleştiriyoruz. Bu bize her müşterinin en son sipariş tarihini döndürür. Bu sadece bir örnek olup, SUBQUERY’leri daha da karmaşık sorular ve çözümler için kullanabilirsiniz.

İleri SQL becerileri edinmek ve SUBQUERY’lerle ilgili diğer sorulara ve çözümlere göz atmak için bu alt alt başlığı inceleyebilirsiniz.

Alt Başlık 3: SQL Optimizasyonu

Alt Başlık 3: SQL Optimizasyonu

Bu alt başlık altında, SQL sorgularının performansını artırmak için kullanılan indeksleme, veri türü dönüşümü ve sorgu optimize etme gibi konuları içeren çalışma sorularını bulabilirsiniz.

SQL sorguları yazarken, veritabanının performansını artırmak önemli bir faktördür. İndeksleme, veritabanı sorgularının daha hızlı çalışmasını sağlar. İndeksler, belirli bir sütunda bulunan verilerin hızlı erişimini sağlamak için kullanılır. Sorgularınızı optimize etmek ve veritabanınızın performansını artırmak için doğru indeksleri kullanmanız önemlidir.

Bir diğer optimizasyon tekniği de veri türü dönüşümüdür. SQL sorgularında kullanılan veri türleri arasında dönüşüm yapmak bazen gerekebilir. Örneğin, bir sayıyı metin haline getirmek veya bir metni sayıya dönüştürmek gibi durumlar için veri türü dönüşümü kullanılır. Veri türü dönüşümü doğru şekilde yapıldığında, sorguların performansını artırmak mümkündür.

Son olarak, sorgu optimize etme, SQL sorgularının daha hızlı çalışmasını sağlamak için yapılan bir süreçtir. Sorgu optimize etme adımları, sorgunun daha efektif bir şekilde çalışmasını sağlamak için yapılan değişiklikleri içerir. Örneğin, gereksiz JOIN ifadelerini kaldırmak, gereksiz sütunları seçmemek veya birden çok sorguyu tek bir sorguya dönüştürmek gibi optimizasyon teknikleri sorgularınızın performansını artırabilir.

Bu çalışma soruları alt başlığı, SQL sorgularının performansını artırmak için kullanılan indeksleme, veri türü dönüşümü ve sorgu optimize etme gibi konuları ele almaktadır. Bu soruları çözerek, SQL becerilerinizi geliştirebilir ve veritabanınızın performansını artırabilirsiniz.

Alt Alt Başlık 1: INDEX Soruları

=Bu alt alt başlık altında, SQL sorgularının hızını artırmak için indeks kullanımını ve farklı indeks türlerini ele alan sorulara ve çözümlere ulaşabilirsiniz.

INDEX, SQL sorgularının performansını artırmak için kullanılan önemli bir yapıdır. Indexler, veritabanındaki tablolarda belirli bir sütuna veya sütunlara uygulanan bir yapıdır ve veri aramalarını hızlandırmak için kullanılır.

INDEX Soruları bölümü, INDEX kullanımı ve farklı INDEX türlerini ele alan çeşitli çalışma soruları ve çözümlerini içerir. Bu bölümde, veritabanında nasıl doğru bir şekilde INDEX oluşturabileceğiniz, hangi durumlarda INDEX kullanmanız gerektiği ve farklı INDEX türlerinin ne zaman tercih edilmesi gerektiği gibi konuları bulabilirsiniz.

Burada dikkat etmeniz gereken noktalardan biri, INDEX’in doğru bir şekilde tasarlanması ve uygulanmasıdır. Yanlış INDEX kullanımı, performans sorunlarına yol açabilir ve sorguların beklenenden daha yavaş çalışmasına neden olabilir. Bu nedenle, INDEX sorularını çözerken, nasıl etkili bir şekilde INDEX oluşturabileceğinizi ve optimize edebileceğinizi anlamak önemlidir.

INDEX Soruları bölümü, SQL sorgularının performansını artırmak ve veritabanı işlemlerini daha verimli hale getirmek isteyen herkes için faydalı bilgiler içermektedir.

Alt Alt Başlık 2: Sorgu Optimizasyonu Soruları

Bu alt alt başlık altında, SQL sorgularının performansını artırmak için yapılabilecek optimizasyon teknikleri hakkında sorulara ve çözümlere ulaşabilirsiniz.

Sorgu optimizasyonu, veritabanı performansını etkileyebilecek sorguların daha hızlı ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. SQL sorgularının performansını artırmak için çeşitli optimizasyon teknikleri mevcuttur.

Bu çalışma bölümünde, SQL sorgularının performansını artırmak için yapılabilecek bazı sorular ve çözümleri ele alınmaktadır. Bu sorular, veritabanına yönelik sorgularla ilgili bilgi ve deneyim kazanmanıza yardımcı olacaktır.

Örneğin, bir sorgunun performansını artırmak için çok sayıda kayıt içeren tablolarda filtreleme yaparak sorguyu optimize edebilirsiniz. Ayrıca, sorgu sonuçlarını saklamak ve tekrar kullanmak için önbelleğe alma gibi teknikler de kullanılabilir.

Diğer bir optimizasyon tekniği ise JOIN ifadesini doğru bir şekilde kullanmaktır. Bir sorguyu yazarken, tablolar arasında nasıl birleştirme yapacağınızı ve JOIN ifadesini hangi alanlarda kullanacağınızı dikkate almanız önemlidir.

Tabloların indekslenmesi de sorgu optimizasyonunda büyük önem taşır. İndeksler, sorgunun veritabanı üzerinde daha hızlı çalışmasını sağlar. Hangi alanları indeksleyeceğinizi belirlemek, sorgunun performansını artırmak için önemlidir.

Bunlar sadece sorgu optimizasyonuyla ilgili bazı konuların örnekleridir. Daha fazla bilgi edinmek ve sorgu optimizasyonu konusunda uzmanlaşmak için bu çalışma sorularını ve çözümlerini inceleyebilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir