Python Kod

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Genel
  4. »
  5. mysql not in kullanımı ()

mysql not in kullanımı ()

admin admin - - 10 dk okuma süresi
128 0

Mysql NOT IN kullanarak nasıl sorgu yapılacağını öğrenmek isteyenler için bu makalede, NOT IN sorgusu ile ilgili bilgiler ve kullanım örnekleri sunulacak.

NOT IN Nedir?

=NOT IN, Mysql’de bir sorguda belirli değerlerin olmadığı kayıtları seçmek için kullanılan bir operatördür. Bu operatör, bir WHERE ifadesinde kullanılır ve bir veya daha fazla değerin bir listede olmadığı kayıtları döndürür. Yani, belirli bir değerin dahil olmadığı kayıtları sorgulamak için NOT IN operatörü kullanılır.

Örneğin, bir veritabanında kişilerin bulunduğu bir tablo düşünelim. Bu tabloda “şehir” adında bir sütun olsun. Eğer Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki şehirleri seçmek istiyorsak NOT IN operatörünü kullanabiliriz. WHERE city NOT IN (‘Ankara’, ‘İstanbul’, ‘İzmir’) şeklinde bir sorgu yaparak bu şehirler dışındaki kayıtları elde edebiliriz.

=NOT IN operatörü, veritabanında belirli bir değerin olmadığı durumları sorgulamak için etkili bir araçtır. Bir liste şeklinde belirli değerleri belirtir ve bu değerlere sahip olmayan kayıtları döndürür. Bu nedenle, Mysql sorgularında veri filtrelemesi veya kayıt sorgulaması yaparken NOT IN operatörünü kullanmak oldukça faydalıdır.

NOT IN Nasıl Kullanılır?

NOT IN operatörü, Mysql’de bir sorguda belirli değerlerin olmadığı kayıtları seçmek için kullanılan bir operatördür. WHERE ifadesinde kullanılarak bir veya daha fazla değerin bir listede olmadığı kayıtları döndürür.

NOT IN kullanarak birden fazla değer kontrolü yapabilirsiniz. Örneğin, WHERE sütun NOT IN (değer1, değer2, değer3) şeklinde listeleyebilirsiniz. Bu şekilde, belirli değerleri içermeyen kayıtları seçebilirsiniz.

Örnek olarak, WHERE city NOT IN (‘Ankara’, ‘İstanbul’, ‘İzmir’) şeklinde kullanarak Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki şehirleri seçebilirsiniz. Aynı şekilde, WHERE year NOT IN (2020, 2021, 2022) şeklinde kullanarak 2020, 2021 ve 2022 yılı dışındaki kayıtları seçebilirsiniz. Bu operatör, sorgularınızı daha esnek hale getirir ve istenmeyen değerleri dahil etmenizi engeller.

Bir listenin içinde olmayan değerleri kontrol etmek için NOT IN operatörünü kullanmanız yeterlidir. Bu şekilde, sorgularınızı daha spesifik hale getirebilir ve istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz.

NOT IN Örnekleri

=NOT IN kullanarak birden fazla değer kontrolü yapabilirsiniz. Örneğin, WHERE sütun NOT IN (değer1, değer2, değer3) şeklinde listeleyebilirsiniz.

=NOT IN kullanarak birden fazla değer kontrolü yapmanın birçok örneği vardır. Bu örneklerle, belirli değerlerin olmadığı kayıtları seçmek için NOT IN operatörünü nasıl kullanabileceğinizi daha iyi anlayabilirsiniz.

Bir örnek olarak, WHERE city NOT IN (‘Ankara’, ‘İstanbul’, ‘İzmir’) şeklinde bir sorgu oluşturabilirsiniz. Bu sorgu şehir sütununda Ankara, İstanbul ve İzmir dışında kalan kayıtları seçecektir. Yani, bu şehirlerin dışındaki diğer şehirlerin kayıtlarını getirecektir.

Bir başka örnek olarak, WHERE year NOT IN (2020, 2021, 2022) şeklinde bir sorgu yapabilirsiniz. Bu sorgu, 2020, 2021 ve 2022 yılında olmayan kayıtları seçecektir. Böylece, belirtilen yıllardan farklı olan kayıtları elde edebilirsiniz.

NOT IN operatörünün gücü, birden fazla değeri kontrol etmek için kullanılabilmesidir. Siz istediğiniz kadar değeri WHERE sütun NOT IN (değer1, değer2, değer3) şeklinde listeleyebilirsiniz. Bu sayede, belirtilen değerlerin olmadığı kayıtları kolaylıkla seçebilirsiniz.

Örnek 1:

=WHERE city NOT IN (‘Ankara’, ‘İstanbul’, ‘İzmir’) şeklinde kullanarak Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki şehirleri seçebilirsiniz.

Örnek olarak, bir veritabanında şehirleri listeleme işlemi yaparken, Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerinden bağımsız olarak diğer şehirlerin kayıtlarını seçmek istediğinizi düşünelim. Bu durumda, NOT IN operatörünü kullanarak istediğiniz sorguyu oluşturabilirsiniz. NOT IN operatörü, belirtilen şehirlerin dışındaki şehirlerin kayıtlarını döndürür.

city_id city
1 Ankara
2 İstanbul
3 İzmir
4 Bursa
5 Antalya

Yukarıdaki tabloda şehirlerin kayıtları yer almaktadır. Eğer NOT IN operatörünü kullanarak WHERE city NOT IN (‘Ankara’, ‘İstanbul’, ‘İzmir’) şeklinde bir sorgu yaparsak, Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerinin kayıtları hariç diğer şehirlerin kayıtlarını elde ederiz. Yani ‘Bursa’ ve ‘Antalya’ şehirleri karşımıza çıkar.

Örnek 2:

WHERE year NOT IN (2020, 2021, 2022) şeklinde kullanarak 2020, 2021 ve 2022 yılı dışındaki kayıtları seçebilirsiniz.

NOT IN kullanımıyla, bir sorguda belirli değerlerin olmadığı kayıtları seçmek mümkündür. Örneğin, WHERE year NOT IN (2020, 2021, 2022) şeklinde bir sorgu yaparak, veritabanında 2020, 2021 ve 2022 yılı dışındaki kayıtları seçebilirsiniz. Bu sorgu, yıl sütunu veritabanındaki kayıtlardan herhangi biri 2020, 2021 veya 2022 yılında olmayan tüm kayıtları döndürecektir.

Bu seçenek, özellikle belirli bir zaman aralığındaki kayıtları hariç tutmak istediğiniz durumlarda oldukça kullanışlıdır. Örneğin, eğer bir projede geçmiş yıl kayıtlarını dışlamak isterseniz, NOT IN operatörünü kullanarak veritabanından bu yıllardan herhangi birinde olan kayıtları atlayabilirsiniz.

Ayrıca, NOT IN operatörünü kullanarak birden fazla yıl veya değeri dışlayabilirsiniz. Örneğin, WHERE year NOT IN (2020, 2021, 2022, 2023) şeklinde bir sorgu yaparsanız, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılı dışındaki tüm kayıtları seçmiş olursunuz. Bu, veritabanında belirli bir yılı veya birkaç yılı dışlamak istediğiniz durumlarda oldukça kullanışlıdır.

NOT IN ile NOT NULL Arasındaki Fark

=NOT IN operatörü, belirli değerlerin olmadığı kayıtları sorgularken, NOT NULL sadece NULL olmayan kayıtları döndürür.

NOT IN ve NOT NULL, Mysql sorgularında farklı amaçlar için kullanılan operatörlerdir. NOT IN operatörü, WHERE ifadesinde kullanılarak belirli değerlerin olmadığı kayıtları seçmek için kullanılırken, NOT NULL ise sadece NULL olmayan kayıtları döndürmek için kullanılır.

Örneğin, bir veri tabanında şehirleri listelemek istiyoruz ve Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki şehirleri seçmek istiyoruz. Bu durumda WHERE city NOT IN (‘Ankara’, ‘İstanbul’, ‘İzmir’) ifadesini kullanarak istediğimiz sonuçları elde edebiliriz. Bu sorgu, veri tabanında belirtilen şehirlerin dışındaki tüm kayıtları seçer.

Diğer yandan, NULL olmayan kayıtları seçmek için NOT NULL ifadesini kullanabiliriz. Örneğin, bir veri tabanında boş alanları olan ve boş olmayan kayıtları ayırmak istiyoruz. WHERE column_name IS NOT NULL ifadesini kullanarak boş olmayan kayıtları elde edebiliriz. Bu sorgu, sadece NULL olmayan kayıtları döndürür ve veri tabanında boş alanları olan kayıtları görmezden gelir.

=Mysql NOT IN kullanarak nasıl sorgu yapılacağını öğrenmek isteyenler için bu makalede, NOT IN sorgusu ile ilgili bilgiler ve kullanım örnekleri sunulacak.=NOT IN, Mysql’de bir sorguda belirli değerlerin olmadığı kayıtları seçmek için kullanılan bir operatördür.=NOT IN operatörü, WHERE ifadesinde kullanılır ve bir veya daha fazla değerin bir listede olmadığı kayıtları döndürür.=NOT IN kullanarak birden fazla değer kontrolü yapabilirsiniz. Örneğin, WHERE sütun NOT IN (değer1, değer2, değer3) şeklinde listeleyebilirsiniz.=WHERE city NOT IN (‘Ankara’, ‘İstanbul’, ‘İzmir’) şeklinde kullanarak Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki şehirleri seçebilirsiniz.=WHERE year NOT IN (2020, 2021, 2022) şeklinde kullanarak 2020, 2021 ve 2022 yılı dışındaki kayıtları seçebilirsiniz.=NOT IN operatörü, belirli değerlerin olmadığı kayıtları sorgularken, NOT NULL sadece NULL olmayan kayıtları döndürür.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir