Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. order by kullanımı ()

order by kullanımı ()

admin admin - - 20 dk okuma süresi
95 0

The ‘=order by kullanımı ()’ ile birlikte sıralama işlemleri gerçekleştirilebilir. ORDER BY, SQL sorgularında kullanılan bir ifadedir ve veritabanı sıralama işlemi yapmak için kullanılır. Genellikle SELECT ifadesinin sonunda kullanılır ve sorgulanacak verilerin istenilen bir sırayla sunulmasını sağlar.

Sıralama Şekilleri

Sıralama şekilleri, SQL’in ORDER BY kullanarak verileri nasıl sıralayabileceğimizi belirtmemizi sağlayan bir özelliğidir. ORDER BY ifadesi, bir sütundaki değerleri artan (ASC) veya azalan (DESC) şekilde sıralamak için kullanılır.

Örneğin, aşağıdaki SQL sorgusu, “Customers” tablosundaki “FirstName” sütununu alfabetik olarak artan sıralamaya göre sıralar:

SELECT * FROM CustomersORDER BY FirstName ASC;

Aynı şekilde, azalan sıralama için DESC anahtar kelimesi kullanılır. Örneğin, aşağıdaki SQL sorgusu, “Customers” tablosundaki “LastName” sütununu alfabetik olarak azalan sıralamaya göre sıralar:

SELECT * FROM CustomersORDER BY LastName DESC;

ORDER BY ifadesi aynı zamanda sayısal değerlerin sıralanmasında da kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki SQL sorgusu, “Products” tablosundaki “Price” sütununa göre artan sıralama yapar:

SELECT * FROM ProductsORDER BY Price ASC;

Bu şekilde, verileri çeşitli sıralama şekillerine göre düzenleyebilir ve istenen sonuçları elde edebiliriz.

Multiple Sütunlar ve Sıralama

Bir SQL sorgusu sıralama yapmak istediğimizde, genellikle verileri tek bir sütuna göre sıralarız. Ancak bazen birden fazla sütuna göre sıralama yapmamız gerekebilir. İşte ORDER BY kullanarak birden fazla sütuna göre sıralama yapmanın örnekleri:

Sütun Adı Açıklama
sutun1 Sıralama için ilk sütun
sutun2 Sıralama için ikinci sütun
sutun3 Sıralama için üçüncü sütun
 • =ORDER BY sutun1, sutun2;

 • =ORDER BY sutun1 ASC, sutun2 DESC;

 • =ORDER BY sutun1 DESC, sutun2 ASC, sutun3 ASC;

Yukarıdaki tablo ve liste, birden fazla sütuna göre sıralama yapmak için kullanılan örnekleri göstermektedir. ORDER BY kullanırken sütunları virgülle ayırarak sıralama önceliğini belirleyebilirsiniz. Örneğin, =ORDER BY sutun1, sutun2; sorgusu, ilk önce sutun1’e ve ardından sutun2’ye göre sıralama yapacaktır. Sıralama isteğinize göre ASC (Artan Sıralama) veya DESC (Azalan Sıralama) anahtar kelimelerini kullanabilirsiniz.

Özetlemek gerekirse, birden fazla sütuna göre sıralama yapmak için ORDER BY kullanılabilir. Sütunları virgülle ayırarak sıralama önceliği belirtilebilir ve isteğe bağlı olarak artan veya azalan sıralama yapılabilir. İhtiyaçlarınıza göre sıralama yapmak için SQL sorgularınızda ORDER BY ifadesini kullanmayı unutmayın!

ASC ve DESC

ASC ve DESC anahtar kelimeleri, ORDER BY ifadesi ile birlikte veritabanında yapılan sıralamada kullanılan önemli ifadelerdir. ASC, artan sıralamayı temsil ederken, DESC azalan sıralamayı ifade eder.

Bir veri setinde sıralama yaparken, genellikle belirli bir sütuna göre sıralama yaparız. Örneğin, bir tablodaki müşterileri isimlerine göre artan sıralamaya göre listelemek isteyebilirsiniz. Bu durumda, ORDER BY customer_name ASC ifadesini kullanarak, müşterilerin isimlerine göre alfabetik olarak artan sırayla sıralanmasını sağlayabilirsiniz.

Benzer şekilde, müşterileri son isimlerine göre azalan sıralamaya göre listelemek istiyorsanız, ORDER BY last_name DESC ifadesini kullanabilirsiniz. Bu şekilde, son isimlere göre alfabetik olarak azalan sırayla listeleme yapılır.

ASC ve DESC ifadeleri, sıralama işleminde büyük bir esneklik sağlar. İster bir tek sütuna göre sıralama yapın, ister birden fazla sütuna göre sıralama yapın, bu anahtar kelimeleri kullanarak istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz.

Özetle, ASC ve DESC anahtar kelimeleri, veritabanı sorgularında sıralama işlemlerini yönlendirmek için kullanılır. Bu ifadelerin doğru ve etkili bir şekilde kullanılması, istenen sonuçlara ulaşma konusunda büyük bir öneme sahiptir.

ASC (Artan Sıralama)

ASC, SQL’de kullanılan bir anahtar kelimedir ve artan sıralamayı ifade eder. Bir veri kümesindeki sütunları artan sıralamak için ASC anahtar kelimesini kullanabiliriz. Bu şekilde, sonuçlar küçükten büyüğe doğru sıralanır.

Bir örnek üzerinden inceleyelim:

ID Ürün Adı Fiyat
1 Telefon 5000TL
2 Laptop 7000TL
3 Tablet 3000TL

Yukarıdaki tabloda “Fiyat” sütununa göre artan sıralama yapmak istediğimizi düşünelim. ASC anahtar kelimesini kullanarak sorgumuzu aşağıdaki gibi yazabiliriz:

SELECT * FROM ÜrünlerORDER BY Fiyat ASC;

Bu sorgu sonucunda, “Fiyat” sütununa göre küçükten büyüğe doğru artan sıralama elde ederiz:

ID Ürün Adı Fiyat
3 Tablet 3000TL
1 Telefon 5000TL
2 Laptop 7000TL

Görüldüğü gibi, ASC anahtar kelimesi kullanılarak “Fiyat” sütunundaki değerler küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. Bu, verileri gözlemlemek ve analiz etmek için kullanışlı bir yöntemdir.

DESC (Azalan Sıralama)

DESC (Azalan Sıralama)

DESC (Descending) anahtar kelimesi, SQL sorgularında kullanılan bir sıralama yöntemidir. Bu yöntem, sıralama işlemini azalan bir şekilde gerçekleştirir. Yani, belirli bir sütuna göre verileri büyükten küçüğe doğru sıralar. Bu sayede sonuçlar, en yüksek değerden en düşük değere doğru listelenir.

DESC anahtar kelimesinin kullanımı oldukça basittir. SQL sorgunuzun ORDER BY ifadesinden sonra ilgili sütunu seçip DESC yazmanız yeterlidir. Örneğin, “SELECT * FROM Customers ORDER BY CustomerName DESC;” sorgusu, Customers tablosundaki müşteri isimlerini azalan bir şekilde sıralar.

DESC anahtar kelimesi ile azalan sıralama yaparken dikkat edilmesi gereken bir nokta, sıralamayı yapacağınız sütunun uygun bir veri türüne sahip olmasıdır. Örneğin, bir sayı sütunu üzerinde azalan sıralama yapmak için bu sütunun tamsayı, ondalık veya plaka gibi sayısal bir veri türüne sahip olması gerekmektedir.

Azalan sıralama örnekleri aşağıda listelenmiştir:

 • Kullanıcı adlarına göre kullanıcıları azalan bir şekilde sıralama
 • Ürün fiyatlarına göre ürünleri azalan bir şekilde sıralama
 • Öğrenci notlarına göre öğrencileri azalan bir şekilde sıralama

DESC anahtar kelimesi, verileri azalan bir şekilde sıralamak için etkili bir yöntemdir. SQL sorgularında kullanılarak istenen sonuçları elde etmek oldukça kolaydır. Azalan sıralama sayesinde en büyük değerlerden başlayarak verileri analiz etmek veya raporlamak daha pratik hale gelir.

NULL Değerlerin Sıralanması

NULL Değerlerin Sıralanması

SQL’de, NULL değerler belirli bir sıralanmaya sahiptir. NULL değerler, herhangi bir değer içermeyen veya bilinmeyen değerleri temsil eder. Sıralama işlemi sırasında, NULL değerler diğer değerlerden farklı olarak ele alınır.

ORDER BY kullanılırken, NULL değerlerin sıralamadaki yeri ve özel durumları önemlidir.Kural olarak, NULL değerler en düşük sıralama değerine sahiptir ve diğer değerlerden önce yer alır. ASC ve DESC anahtar kelimeleri NULL değerlerin sıralanması üzerinde etkilidir.

İsim Yaş
Ahmet 30
Mehmet 25
Ayşe NULL
Ali 35

Yukarıdaki tabloyu ele alalım. Bu tabloyu sıraladığımızda, Yaş sütunundaki NULL değeri diğer değerlerin önüne gelecektir. Bu, ASC veya DESC anahtar kelimeleri kullanılarak değiştirilebilir.

Eğer sıralama işlemi yaparken NULL değerleri altta görmek istiyorsak, DESC anahtar kelimesini kullanabiliriz. Eğer NULL değerleri en üstte görmek istiyorsak, ASC anahtar kelimesi kullanılır.

Örneğin, Yaş sütununu azalan sıralama ile sıralamak istediğimizde, Ayşe NULL bir değer olduğu için sıralama sonucunda en üstte yer alır. Eğer Ayşe’yi en alta yerleştirmek istiyorsak, DESC anahtar kelimesini kullanırız.

ORDER BY ile Diğer İfadelerin Kullanımı

=ORDER BY ile kullanılabilen diğer ifadeler ve örnekleri

ORDER BY ifadesi, SQL sorgularında sıralama işlemi gerçekleştirmek için kullanılan bir ifadedir. Sadece sütun adı kullanılarak sıralama yapılabileceği gibi, başka ifadelerle birlikte de kullanılabilir. Bu şekilde daha esnek ve özelleştirilmiş sıralama sonuçları elde edebiliriz.

Burada bazı popüler ORDER BY ifadelerini ve kullanımlarını gözden geçirelim:

 • ORDER BY column1, column2 – Birden fazla sütuna göre sıralama yapabilirsiniz. Öncelikle column1’e göre sıralama yapılır, ardından column2’ye göre sıralama yapılır.
 • ORDER BY column1 ASC, column2 DESC – ASC (Artan Sıralama) ve DESC (Azalan Sıralama) anahtar kelimeleri kullanılarak sütunlara göre farklı sıralama yöntemleri belirlenebilir.
 • ORDER BY column1, column2 DESC, column3 ASC – Birden fazla sütunda farklı sıralama yöntemleri belirlemek için kullanılabilir. Burada column1’e göre sıralama yapılır, ardından column2’ye göre azalan sıralama yapılır ve son olarak column3’e göre artan sıralama yapılır.

ORDER BY ile kullanılabilecek diğer ifadeler arasında LIMIT, WHERE ve GROUP BY gibi popüler ifadeler bulunur. Bu ifadelerle sıralama sonuçlarını sınırlayabilir, belirli kriterlere göre filtreleyebilir veya gruplandırıp sıralayabilirsiniz.

ORDER BY ifadesi, SQL sorgularında anahtar bir ifade olup, verilerin düzenlenmesi ve istenilen sıralama sonuçlarının elde edilmesi için vazgeçilmez bir araçtır.

LIMIT ile Kullanım

LIMIT ile Kullanım: LIMIT ifadesi, sıralama sonuçlarının sınırlanmasını sağlamak için kullanılan bir SQL ifadesidir. Bu ifade, sorgunuzun döndürdüğü sonuçların bir alt kümesini almanıza olanak sağlar. Özellikle büyük veritabanlarında, tüm sonuçları almak yerine sadece belirli bir sayıda sonucu almak daha verimli olabilir.Örnek olarak, bir veritabanında bulunan bir tablodaki tüm kayıtları almak yerine, sadece ilk 10 kaydı almak istediğinizi düşünelim. Bu durumda, ORDER BY ifadesinden sonra LIMIT 10 kullanarak sonuçları sınırlayabilirsiniz. Bu şekilde sadece ilk 10 sıralı sonucu alırsınız.Aşağıdaki örnekte, “products” adlı bir tablodaki “price” sütununa göre sıralama yapmak ve sadece ilk 5 kaydı almak istediğimizi gösteren bir SQL sorgusu bulunmaktadır:

SELECT * FROM productsORDER BY priceLIMIT 5;

Bu sorgu, “products” tablosundaki kayıtları “price” sütununa göre sıralar ve sadece ilk 5 kaydı döndürür. LIMIT ifadesi kullanarak sıralama sonuçlarını istediğiniz şekilde sınırlayabilir ve veritabanı performansını artırabilirsiniz.

WHERE ile Kullanım

WHERE ifadesi, ORDER BY kullanılarak yapılan sıralama sonuçlarının belirli kriterlere göre filtrelenmesini sağlar. WHERE ifadesi, veritabanındaki verilerin belirli bir koşulu sağladığı durumda seçilmesini sağlar. Örneğin, bir tabloda müşterilerin bağlı olduğu şirketlere göre sıralama yapmak istediğimizde WHERE ifadesi kullanarak istediğimiz şirketi belirtip, sadece o şirkete ait müşterileri görüntüleyebiliriz.

WHERE ifadesi, sıralama sonuçlarının daha spesifik bir şekilde filtrelenmesini sağlar. Bu şekilde, veritabanında istediğimiz ölçütlere uyan verileri seçebilir ve sıralatabiliriz. Örneğin, WHERE ifadesini kullanarak fiyatı 50 birimden yüksek olan ürünleri sıralayabiliriz. WHERE ifadesiyle birlikte EQ (eşit), NE (eşit değil), GT (büyük), LT (küçük), GE (büyük veya eşit), ve LE (küçük veya eşit) gibi karşılaştırma operatörleri de kullanılabilir. Bunlar, sıralama sonuçlarını daha da daraltmamızı sağlar.

Bir diğer kullanım şekli olarak, WHERE ifadesi ile birden fazla kriteri beraber kullanabiliriz. Örneğin, fiyatı 50 birimden yüksek olan ve stokta bulunan ürünleri sıralayabiliriz. Bu durumda, WHERE ifadesini iki kez kullanarak her iki kriteri de belirtmemiz gerekmektedir. Bu sayede, sadece istediğimiz özelliklere sahip verileri elde edebiliriz. WHERE ifadesi, ORDER BY kullanırken filtreleme imkanı sağlayan önemli bir araçtır.

GROUP BY ile Kullanım

GROUP BY ile Kullanım

ORDER BY kullanırken sıralama sonuçlarını gruplamak istediğinizde GROUP BY ifadesini kullanabilirsiniz. Bu ifade, sıralama sonuçlarını belirli bir sütuna veya sütunlara göre gruplayarak sıralama yapmanızı sağlar. GROUP BY ifadesi genellikle sıralama sonuçlarını toplamak, saymak veya gruplamak için kullanılır.

Örneğin, bir müşteri veritabanında müşterilerin şehirlerine göre sıralama yapmak istediğinizi varsayalım. İşte GROUP BY ifadesinin nasıl kullanıldığına dair bir örnek:

Müşteri Adı Şehir
Ahmet Ankara
Mehmet İstanbul
Ayşe Ankara
Ali İzmir

Bu tabloda, müşterileri şehirlere göre gruplamak ve sonrasında bu grupları şehir adına göre sıralayabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki sorguyu kullanarak müşterileri şehir adına göre sıralayabilirsiniz:

SELECT * FROM customersORDER BY city ASC;
 • Ankara
 • İstanbul
 • İzmir

Bu şekilde, müşterileri şehir adına göre sıralamış ve gruplamış olursunuz. GROUP BY ifadesini kullanarak veritabanınızdaki verileri istediğiniz şekilde sıralayabilir ve gruplayabilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir