Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Örnek Java Programları

Örnek Java Programları

admin admin - - 9 dk okuma süresi
142 0

Bu makalede, Java programlama dilinde çeşitli konuları kapsayan örnek programların nasıl hazırlanacağı anlatılmaktadır.

Konsol Giriş/Çıkış İşlemleri

Konsol giriş/çıkış işlemleri, kullanıcıdan girdi almak ve sonuçları ekrana yazdırmak için Java programlama dilinde kullanılan işlemlerdir. Kullanıcılarla etkileşime geçmek ve programın çıktılarını görüntülemek için konsol üzerinde birçok yöntem bulunmaktadır.

Java’da kullanıcının girdiğini almak için Scanner sınıfı kullanılır. Bu sınıf, konsoldan kullanıcı tarafından girilen verileri okumak için kullanılır. Scanner sınıfını kullanarak kullanıcıdan girdi almak için önce bir Scanner nesnesi oluşturulur. Ardından, kullanıcıdan gelen girdi, nextInt(), nextDouble(), nextLine() gibi metotlar aracılığıyla alınır ve istenen değişkene atanır.

Kullanıcının girdiğini ekrana yazdırmak için ise System.out.println() metodu kullanılır. Bu metot, verilen değeri konsola yazdırır ve bir alt satıra geçer. Yazdırma işlemi sırasında çeşitli veri tipleri kullanılabilir. Örneğin, bir integer değeri yazdırmak için System.out.println(10) şeklinde bir kullanım yapabilirsiniz.

Bu işlemlerle kullanıcıdan girdi alabilir ve sonuçları konsola yazdırabilirsiniz. Örneğin, kullanıcıya bir sayı girmesini isteyebilir ve girilen sayının karesini hesaplayarak ekrana yazdırabilirsiniz. Bu sayede kullanıcıyla etkileşime geçen ve sonuçları görüntüleyen kullanışlı programlar oluşturabilirsiniz.

Koşullu İfadeler ve Döngüler

Koşullu ifadeler ve döngüler, Java programlama dilinde program kontrol akışını değiştirmek için önemli bir rol oynar. Bu yapılar, belirli şartlar karşılandığında veya belirli bir süre boyunca kod bloklarının çalışmasını kontrol etmek için kullanılır.

Java’da, if-else ve switch-case gibi koşullu ifadeler ve for, while, do-while gibi döngüler en sık kullanılan program kontrol yapılarıdır.

if-else: Koşullu ifadeler arasında en temel olanıdır. Belirli bir koşulun doğru olup olmadığına bağlı olarak farklı kod bloklarının çalışmasını sağlar. Eğer belirli bir koşul doğru ise if bloğu çalışır, aksi takdirde else bloğu çalışır.

switch-case: Birden çok koşulu karşılaştırmak ve buna göre farklı işlemler gerçekleştirmek için kullanılır. Belirli bir değişkenin değeri için farklı durumlar değerlendirilir ve karşılık gelen kod bloğu çalıştırılır.

for, while, do-while: Döngüler, belirli bir işlemin belirli bir süre boyunca tekrarlanmasını sağlar. for döngüsü belirli bir aralıkta veya bir dizinin elemanları üzerinde döngü oluşturmak için kullanılır. while döngüsü belirli bir koşul doğru olduğu sürece döngüyü tekrarlar. do-while döngüsü ise döngü işlemini önce yapar ve sonra belirli bir koşulu kontrol eder.

 • If-else ve switch-case arasındaki farkları anlamak ve nasıl kullanıldıklarını öğrenmek için örnek programları incelemek önemlidir.
 • For, while, do-while döngülerini anlamak ve farklı senaryolarda nasıl kullanıldıklarını görmek için de örnek programlar incelenmelidir.

Java’da koşullu ifadeler ve döngülerin doğru şekilde kullanılması, programların daha etkili ve esnek olmasını sağlar. Bu yapıların kullanımını öğrenmek ve bunları örnek programlarla pratik yapmak, Java programlamada başarıya giden yolda önemli bir adımdır.

Basit Bir Login Uygulaması

Kullanıcının giriş yapabilmesi için kullanıcı adı ve şifre kontrolü yapan basit bir login uygulaması örneği hazırlanabilir. Bu örnekte, kullanıcıdan alınan kullanıcı adı ve şifre bilgileri bir veritabanında saklanabilir ve girilen bilgilerin doğruluğu kontrol edilebilir.

İlk olarak, kullanıcıdan kullanıcı adı ve şifre bilgilerini almak için bir giriş formu oluşturulabilir. Bu formda, kullanıcının giriş yapabilmesi için bir metin kutusu kullanılabilir ve kullanıcı adı bilgisini almak için “Kullanıcı Adı” olarak adlandırılabilir. Ayrıca, şifre bilgisini almak için bir şifre giriş kutusu oluşturulabilir ve bu kutu “Şifre” olarak adlandırılabilir.

Kullanıcı bilgileri girildikten sonra, bir “Giriş Yap” düğmesi eklenerek kullanıcının giriş yapma işlemi gerçekleştirmesi sağlanabilir. Bu düğmeye tıklanması durumunda, girilen kullanıcı adı ve şifre bilgileri kontrol edilebilir ve doğruluğu doğrulanabilir.

Eğer girilen kullanıcı adı ve şifre doğru ise, kullanıcı girişinin başarılı olduğunu gösteren bir mesaj ekranda görüntülenebilir. Aksi takdirde, kullanıcıya bir hata mesajı gösterilebilir ve tekrar giriş yapması istenebilir.

Bu şekilde, kullanıcının giriş yapabilmesi için basit bir login uygulaması oluşturulabilir. Bu uygulama sayesinde, kullanıcıların giriş yapabilmesi ve bilgilerinin doğru olduğunun kontrol edilmesi sağlanabilir.

Hesap Makinesi Programı

=Kullanıcıdan alınan sayıları toplama, çıkarma, çarpma veya bölme işlemlerini yapan basit bir hesap makinesi programı örneği.Bu örnek hesap makinesi programı, kullanıcının girdiği iki sayı üzerinde toplama, çıkarma, çarpma veya bölme işlemlerini gerçekleştirir. Kullanıcı, programı çalıştırdıktan sonra iki sayıyı girmek için konsola giriş yapar. Ardından, kullanıcıya hangi işlemi gerçekleştirmek istediği sorulur. Kullanıcı, “+” işaretini kullanarak toplama, “-” işaretini kullanarak çıkarma, “*” işaretini kullanarak çarpma ve “/” işaretini kullanarak bölme işlemi seçebilir.Program, kullanıcının seçtiği işleme göre uygun matematiksel işlemi gerçekleştirir ve sonucu ekrana yazdırır. Ayrıca, hatalı veya geçersiz bir işlem seçildiğinde kullanıcıya bir hata mesajı verilir.Aşağıda programın HTML kodunu bulabilirsiniz:

=Kullanıcıdan alınan sayıları toplama, çıkarma, çarpma veya bölme işlemlerini yapan basit bir hesap makinesi programı örneği.

Bu basit hesap makinesi programı, kullanıcının ihtiyaç duyduğu temel matematiksel işlemleri gerçekleştirebilmesine olanak tanır. Kullanıcı, programın yapabileceği işlemleri seçerek istediği sonuca kolayca ulaşabilir.

Faktöriyel Hesaplama

=Kullanıcının girdiği bir sayının faktöriyelini hesaplayan bir program örneği.

Faktöriyel hesaplama, matematikte sıkça kullanılan bir işlemdir. Bir sayının faktöriyeli, o sayıdan başlayarak sıfıra kadar olan tüm sayıların çarpımıdır. Örneğin, 5 faktöriyeli (5!) = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120’dir.Java programlama dilinde, kullanıcının girdiği bir sayının faktöriyelini hesaplayan bir program yazabiliriz. Bu örnek program, kullanıcıdan bir sayı alacak ve bu sayının faktöriyelini hesaplayacak.Aşağıda, faktöriyel hesaplama işlemini gerçekleştiren örnek bir Java programı bulunmaktadır:

 • import java.util.Scanner;
 • public class FactorialCalculation {
 •     public static void main(String[] args) {
 •         // Kullanıcıdan bir sayı alın
 •         Scanner input = new Scanner(System.in);
 •         System.out.print("Bir sayı girin: ");
 •         int number = input.nextInt();
 •  
 •         // Faktöriyel hesaplama işlemi
 •         int factorial = 1;
 •         for (int i = 1; i <= number; i++) {
 •             factorial *= i;
 •         }
 •  
 •         // Sonucu ekrana yazdır
 •         System.out.println(number + " sayısının faktöriyeli: " + factorial);
 •     }
 • }

Bu programda, kullanıcıdan alınan sayı için faktöriyel hesaplaması yapılmaktadır. For döngüsü kullanılarak faktöriyel hesaplanır ve sonuç ekrana yazdırılır.Java programlama dilinde faktöriyel hesaplama gibi birçok örnek program yazabilirsiniz. Bu örnek, Java dilini öğrenmek ve pratik yapmak için harika bir başlangıç noktası olabilir.

For Döngüsü ile Çarpım Tablosu

Matematik öğrenmek artık çok eğlenceli! Java programlama dili ile kullanıcının girdiği bir sayının çarpım tablosunu ekrana yazdırmak artık çok kolay. Nasıl mı? For döngüsünün büyülü dünyasına adım atarak!

Öncelikle, kullanıcının gireceği sayıyı almak için bir girdi alma işlemi yapmamız gerekiyor. Bu işlem için Java’nın Scanner sınıfını kullanabiliriz. Ardından, bir for döngüsü oluşturarak sayının çarpım tablosunu ekrana yazdırabiliriz.

Aşağıda verilen örnek programda, kullanıcıdan alınan sayının çarpım tablosu 1’den 10’a kadar olan rakamlarla ekrana yazdırılmaktadır:

import java.util.Scanner;public class CarpimTablosu {  public static void main(String[] args) {    Scanner scanner = new Scanner(System.in);        System.out.print("Bir sayı girin: ");    int sayi = scanner.nextInt();        System.out.println(sayi + " sayısının çarpım tablosu:");    for (int i = 1; i <= 10; i++) {      System.out.println(sayi + " x " + i + " = " + (sayi * i));    }        scanner.close();  }}

Yukarıdaki programı çalıştırdığınızda, kullanıcıdan alınan sayının çarpım tablosu ekranda görüntülenecektir. Örneğin, kullanıcı 5 sayısını girerse, program 5'in çarpım tablosunu aşağıdaki gibi ekrana yazdıracaktır:

5 sayısının çarpım tablosu:5 x 1 = 55 x 2 = 105 x 3 = 155 x 4 = 205 x 5 = 255 x 6 = 305 x 7 = 355 x 8 = 405 x 9 = 455 x 10 = 50

Matematiksel yeteneklerinizi geliştirmek ve çarpım tablosunu öğrenmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı! Siz de Java programlama dilini kullanarak kullanıcıların eğlenmesini sağlayan ve öğretici programlar geliştirebilirsiniz.

Diziler

Java'da diziler, aynı veri türüne sahip birden çok elemanın tek bir değişkende saklanması için kullanılır. Diziler, programcılara verileri daha düzenli bir şekilde depolama ve erişme imkanı sağlar. Java'da diziler oluşturulurken, her bir elemanın türü ve boyutu belirtilmelidir.

Dizi oluşturulduktan sonra, eleman ekleme ve silme gibi işlemler yapılabilir. Bir dizideki elemanları düzenlemek veya yeni elemanlar eklemek için indeks numaraları kullanılır. İndeks numaraları sıfırdan başlar ve ardışık olarak artar. Dizideki bir elemana erişmek için indeks numarası kullanılır ve bu eleman üzerinde değişiklik yapılabilir veya okunabilir.

Dizilerle ilgili diğer işlemler arasında elemanları sıralama, arama ve toplama gibi işlemler de yer alır. Bu işlemler, örnek programlar aracılığıyla daha iyi anlaşılabilir. Örneğin, bir dizideki en büyük veya en küçük elemanı bulmak veya belirli bir değeri aramak için farklı algoritmalar kullanılabilir.

Sıralama Algoritmaları

Sıralama algoritmaları, Java'da dizilerin elemanlarını belirli bir düzene göre sıralamak için kullanılan yöntemlerdir. Bu algoritmalardan bazıları, bubble sort, insertion sort ve selection sort gibi popüler olanlardır.

Bubble sort, bir diziyi sıralarken komşu elemanları karşılaştırarak yerlerini değiştirir. Bu algoritma, sıralamanın her adımında en büyük veya en küçük elemanı tespit ederek doğru konuma yerleştirir.

Insertion sort, elemanları sırayla alarak, her elemanı uygun pozisyona yerleştirir. Bu algoritma, düzenli bir kısmı olan bir dizide daha hızlı çalışır.

Selection sort ise, bir diziyi sıralarken minimum veya maksimum elemanı her adımda bulur ve doğru konuma yerleştirir. Bu algoritma, büyük dizilerde performans açısından daha az etkilidir.

Java'da dizilerin sıralanması için bu algoritmalar kullanılabilir. Bu örnek programlar, her bir sıralama algoritmasının nasıl uygulanacağını gösterir ve öğrenme sürecini destekler.

En Büyük ve En Küçük Elemanı Bulma

Bir dizideki en büyük ve en küçük elemanları bulmak, bir programlama dilinde sıkça karşılaşılan bir sorundur. Java'da bu işlemi gerçekleştirmek oldukça kolaydır ve aşağıda verilen örnek program bu sorunu çözmek için kullanılabilir.

Programı anlamadan önce, örnek bir dizi üzerinde nasıl çalıştığını gözlemleyelim. Diyelim ki elimizde {2, 4, 6, 1, 9, 5} şeklinde bir dizi var ve en büyük ve en küçük elemanları bulmamız gerekiyor.

Programın mantığı oldukça basittir. İlk olarak, en büyük ve en küçük elemanları tutmak için iki değişken tanımlanır. Ardından, dizi üzerindeki her eleman kontrol edilir. Eğer eleman, şu anda tutulan en büyük elemandan büyükse, bu eleman en büyük eleman olarak atanır. Aynı şekilde, eğer eleman, şu anda tutulan en küçük elemandan küçükse, bu eleman en küçük eleman olarak atanır.

 int[] dizi = {2, 4, 6, 1, 9, 5}; int enBuyuk = dizi[0]; int enKucuk = dizi[0]; for (int i = 1; i < dizi.length; i++) {  if (dizi[i] > enBuyuk) {   enBuyuk = dizi[i];  }  if (dizi[i] < enKucuk) {   enKucuk = dizi[i];  } } System.out.println("En büyük eleman: " + enBuyuk); System.out.println("En küçük eleman: " + enKucuk);

Yukarıdaki örnekte, dizi üzerindeki her eleman kontrol edildiğinde en büyük ve en küçük elemanlar güncellenir. Sonuç olarak, programın çıktısı "En büyük eleman: 9" ve "En küçük eleman: 1" olur.

Bu program, herhangi bir dizi üzerinde en büyük ve en küçük elemanları bulmak için kullanılabilir. İşte, Java programlamada bu sorunu çözmek için basit bir örnektir. Umarım bu örnek, dizilerle çalışırken size yardımcı olacaktır.

Nesne Yönelimli Programlama

=Nesne yönelimli programlama (OOP), Java programlama dilinin temel bir özelliğidir. OOP'nin temel kavramlarından biri olan sınıflar, Java programında nesnelerin oluşturulmasını sağlar. Bir sınıf, programın bir parçasını veya bir varlık türünü temsil eder. Nesne yönelimli programlamanın bir başka önemli kavramı, nesnelerin kullanımıdır. Bir nesne, bir sınıfın bir örneğidir ve verileri depolar ve metodları çalıştırabilir. Nesneler, programlama projelerindeki varlıkları temsil etmek için kullanılır. Örneğin, bir banka hesabı uygulamasında bir nesne, hesap sahibinin adını, hesap numarasını ve bakiyesini depolayabilir. Diğer bir OOP konusu, kalıtımdır. Kalıtım, bir sınıfın başka bir sınıftan özelliklerini miras aldığı bir mekanizmadır. Bu, kodun tekrarının önlenmesini sağlar ve programın genişletilebilirliğini artırır. Örneğin, bir hayvan sınıfı bir köpek sınıfından türeyebilir ve köpek sınıfı, hayvan sınıfının özelliklerini kapsar.Java'da arayüzler de OOP'nin önemli bir parçasıdır. Bir arayüz, bir sınıfa ait metotların ve değişkenlerin tanımlandığı bir yapıdır. Java'da bir sınıf birden fazla arayüzü uygulayabilir ve böylece çoklu kalıtımın avantajlarından yararlanabilir.Nesne yönelimli programlama, Java programlama dilinde çok yaygın olarak kullanılan bir paradigmadır. Temel kavramları olan sınıflar, nesneler ve OOP konuları, Java'da güçlü ve esnek uygulamaların oluşturulmasını sağlar. Bu konuların örneklerle anlatıldığı programlar, OOP'nin anlaşılmasını kolaylaştırır ve geliştiricilere pratik deneyim sunar.

Banka Hesabı Uygulaması

=Banka hesaplarını temsil eden bir sınıf ve bu sınıfı kullanarak hesaplara para yatırma, çekme ve bakiye sorgulama işlemlerini gerçekleştiren bir program örneği.

Banka hesabı uygulaması, Java'da bir sınıf oluşturarak banka hesaplarını temsil etmeye yönelik bir programdır. Bu uygulamada, banka hesapları üzerinde gerçekleştirilebilecek temel işlemler, para yatırma, çekme ve bakiye sorgulama işlemleridir.

Banka hesabını temsil eden bir sınıf, hesap sahibinin adı, hesap numarası ve bakiyesi gibi özellikleri içerir. Bu sınıfın içinde, hesap sahibinin yapabileceği işlemleri gerçekleştirebilen fonksiyonlar (metodlar) bulunur.

Mesela, "paraYatir" fonksiyonu, bir hesaba belirtilen miktarda para yatırma işlemini gerçekleştirir. "paraCek" fonksiyonu ise hesaptan belirtilen miktarda para çekme işlemini yapar. Bunların yanı sıra, "bakiyeSorgula" fonksiyonu, hesaptaki mevcut bakiyeyi döndürebilir.

Bu uygulama sayesinde, kullanıcılar banka hesaplarını temsil eden bir sınıfın özelliklerini ve fonksiyonlarını kullanarak hesaplarıyla ilgili işlemleri gerçekleştirebilirler. Örneğin, bir kullanıcı hesabına para yatırmak istediğinde "paraYatir" fonksiyonunu kullanabilir ve aynı şekilde çekmek ya da bakiye sorgulamak istediğinde ilgili fonksiyonları kullanabilir.

Bu örnek program, Java'da sınıf oluşturma, fonksiyonlar kullanma ve temel işlemler gerçekleştirme konularına daha iyi anlayış sağlamak için etkili bir yol sunmaktadır.

Kalıtım

=Java'da kalıtımın nasıl kullanıldığını gösteren örnek programlar. Alt sınıflar, üst sınıfların özelliklerini nasıl miras aldığını anlatan önemli bir kavramdır. Kalıtımın temel amacı, yeni sınıflar oluşturmak için mevcut sınıfların özelliklerini kullanmaktır. Bu, kod tekrarını önler ve programlarımızı daha düzenli ve sürdürülebilir hale getirir.Java'da kalıtımı anlamak için bir örnek inceleyelim. Diyelim ki "Hayvan" adında bir üst sınıfımız var ve bu sınıfın "sesCikar" adında bir metodu bulunuyor. Bu üst sınıftan "Kopek" adında bir alt sınıf türetmek istiyoruz. Alt sınıfımızda da "Hayvan" sınıfında bulunan "sesCikar" metodunu kullanmak istiyoruz. İşte bu durumda kalıtım devreye girer.Kalıtımı kullanabilmek için alt sınıfımızda "extends" anahtar kelimesini kullanmalıyız. Yani "Kopek" sınıfı şu şekilde tanımlanır: "public class Kopek extends Hayvan". Bu şekilde "Kopek" sınıfı, "Hayvan" sınıfının özelliklerini miras alır ve onları kullanabilir.Örnek bir programda ise, "Hayvan" sınıfından bir nesne oluşturabiliriz ve bu nesne üzerinden "sesCikar" metodunu çağırabiliriz. Aynı şekilde "Kopek" sınıfından bir nesne oluşturduğumuzda da "sesCikar" metodunu çağırabiliriz. Her iki durumda da aynı "sesCikar" metodunu kullanıyoruz, çünkü "Kopek" sınıfı "Hayvan" sınıfının özelliklerini miras almıştır.Kalıtım, programlarımızı modüler hale getirir ve kod tekrarını önler. Bir üst sınıfta yapılan değişiklikler, alt sınıflara da yansır ve bu da kodunun güncel ve hatasız olmasını sağlar. Java'da kalıtımı doğru bir şekilde kullanarak programlarımızı daha verimli bir şekilde geliştirebiliriz.

Arayüzler

=Java'da arayüzler, sınıflara özellikler kazandırmak için kullanılan ve birden fazla sınıftan miras almayı sağlayan yapıları temsil eder. Arayüzler, bir veya daha fazla metodu tanımlayan bir yapıdır ve sınıflar tarafından implemente edilebilirler. Bir sınıf, bir veya birden fazla arayüzü implemente ederek, arayüzde tanımlanan metodları ovveride edebilir ve böylece arayüzün özelliklerini kullanabilir.

Arayüzler, "interface" anahtar kelimesiyle tanımlanır ve içerisinde metodların tanımlandığı bir yapı sunar. Bir arayüzde tanımlanan metodlar, implemente edildiği sınıfta tamamen uygulanmalıdır. Java'nın çoklu kalıtımı desteklemediği için, bir sınıf yalnızca bir sınıftan miras alabilirken birden fazla arayüzü implemente edebilir.

Örneğin, "ISesCikarabilir" adında bir arayüzün olduğunu düşünelim. Bu arayüzde, "sesCikar" adında bir metod tanımlanmış olsun. Bu arayüzü implemente eden sınıflar, "sesCikar" metodunu uygulamak zorundadır. Böylece, arayüzü implemente eden sınıfların "sesCikar" metodunu kullanarak ses çıkarabildiğini anlarız.

Arayüz Sınıflar
ISesCikarabilir Hayvan, MüzikAleti

Yukarıdaki tabloda, "ISesCikarabilir" arayüzünü implemente eden "Hayvan" ve "MüzikAleti" sınıfları bulunmaktadır. Her iki sınıf da "sesCikar" metodunu uygulamış ve böylece arayüzün sunduğu özelliği kullanmıştır.

Arayüzler, sınıflara özellik kazandırmak ve uyumluluk sağlamak için önemli bir role sahiptir. Bir sınıf, bir arayüzü implemente ederek, arayüzde tanımlanan metodları uygulayabilir ve böylece o arayüzün özelliklerini kullanabilir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir