Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Örnek Uygulamalar

Örnek Uygulamalar

admin admin - - 22 dk okuma süresi
241 0

Bu makalede, Python 3 programlama dilinde kullanılabilecek kod örneklerini bulabilirsiniz.

Python dilini öğrenmek veya geliştirmek isteyen herkes için kod örnekleri oldukça önemlidir. Bu örnekler, Python programlama dilinin farklı alanlarda nasıl kullanılabileceğini gösterir ve pratik yapmanıza yardımcı olur.

Python 3, veri türleri, koşullu ifadeler, döngüler ve örnek uygulamalar gibi birçok konuda kod yazmanıza imkan tanır. Her bir konu için örnekler sunarak, konuları daha iyi anlamanızı ve uygulamanızı kolaylaştırır.

Python 3 programlama dilindeki bazı kod örnekleri şunlardır:

 • Veri Türleri: Python 3’te bulunan farklı veri türleriyle ilgili kod örnekleri.
 • Koşullu İfadeler: Koşullu ifadelerin kullanımına yönelik Python 3 kod örnekleri.
  • İf-Else Blokları: İf-else bloklarının nasıl kullanıldığına dair örnekler.
  • İç İçe İf-Else Blokları: İf-else bloklarının iç içe kullanılmasının örnekleri.
 • Döngüler: Döngülerin kullanımına yönelik Python 3 kod örnekleri.
  • While Döngüsü: While döngüsünün nasıl kullanıldığına dair örnekler.
  • For Döngüsü: For döngüsünün farklı kullanımlarının örnekleri.
 • Örnek Uygulamalar: Python 3 kullanarak gerçek hayatta kullanışlı olabilecek uygulama örnekleri.

Yukarıda belirtilen konulara ait örnekleri kullanarak Python 3 programlama dilini daha iyi anlayabilirsiniz. Bu kod örnekleriyle pratik yaparak Python yeteneklerinizi geliştirebilir ve projelerinizde uygulayabileceğiniz fikirler edinebilirsiniz.

Veri Türleri

Python 3 programlama dilinde, farklı veri türleri üzerinde çalışmak için çeşitli kod örnekleri bulunmaktadır. Bu örnekler, programlamada verilerin nasıl depolandığı ve işlendiği konularında bilgi sağlamaktadır.

Örneğin, sayılarla ilgili çalışmalar yaparken integer (tam sayı) ve float (ondalık sayı) veri türlerini kullanabilirsiniz. İnteger veri türü, negatif ya da pozitif tam sayıları temsil etmek için kullanılırken, float veri türü ondalık sayıları ifade etmektedir.

Ayrıca, metin verileri üzerinde çalışırken string (metin) veri türünü kullanabilirsiniz. String veri türü, bir ya da daha fazla karakterden oluşan metinleri temsil eder. Örneğin, bir kullanıcının adını veya bir şehir ismini string olarak tanımlayabilirsiniz.

Bunların yanı sıra, boolean (mantıksal) veri türü de Python’da sıkça kullanılan veri türlerinden biridir. Boolean veri türü, doğru veya yanlış değerlerini temsil etmek için kullanılır ve genellikle koşullu ifadelerde kullanılır.

Veri türleriyle ilgili daha fazla kod örneği için aşağıdaki liste incelenebilir:

 • Integer veri türü örnekleri
 • Float veri türü örnekleri
 • String veri türü örnekleri
 • Boolean veri türü örnekleri

Bu örnekler, Python 3 programlama dilinde veri türlerinin nasıl kullanıldığını daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

Koşullu İfadeler

Koşullu ifadeler, programların belirli koşullara bağlı olarak farklı davranışlar sergilemesini sağlayan önemli bir programlama konseptidir. Python 3’te koşullu ifadeler kullanarak programları daha esnek ve akıllı hale getirebilirsiniz. İşte Python 3’te koşullu ifadelerin kullanımına yönelik bazı örnekler:

Durum Kod Örneği
Eşitlik Kontrolü
   a = 5   b = 4   if a == b:     print("a ve b eşittir")   else:     print("a ve b eşit değildir")  
Değer Kontrolü
   age = 18   if age >= 18:     print("Yaşınız 18 veya daha büyüktür")   else:     print("Yaşınız 18'den küçüktür")  
 • İkinci bir koşulu kontrol etmek için “elif” ifadesini kullanabilirsiniz. Bu ifade, “else if” ifadesinin kısaltmasıdır.
 • Koşullu ifadelerde “and” ve “or” gibi mantıksal operatörler kullanabilirsiniz.
 • “if” ve “else” ifadeleri dışında, “if” ifadesinin yanına “elif” ifadesiyle birden fazla koşul ekleyebilirsiniz.

Koşullu ifadeler, programları istenilen şekilde yönlendirmek ve kontrol etmek için çok kullanışlıdır. Python 3’teki bu örnekler, temel koşullu ifadeleri anlamanıza yardımcı olacak ve açıklayıcı bir şekilde kodlama becerilerinizi geliştirecektir.

İf-Else Blokları

İf-else blokları, bir koşulu kontrol etmek ve buna göre bir veya birden fazla işlem yapmak için kullanılır. Python 3’te bu bloklar, programın akışının belirli bir şartın sağlanıp sağlanmadığına bağlı olarak değişmesini sağlar.

Bir if-else bloğu, ‘if’ kelimesinden sonra gelen koşulun değerlendirilmesiyle başlar. Eğer koşul doğruysa, blok içindeki ifadeler çalıştırılır. Eğer koşul yanlışsa, else bloğu devreye girer ve buradaki ifadeler çalıştırılır.

Aşağıda, if-else bloklarının nasıl kullanıldığına dair örnekler görülmektedir:

Koşul Çıktı
x > 5 x, 5’ten büyük
x < 5 x, 5’ten küçük
x == 5 x, 5’e eşit

Yukarıdaki örnekte, ‘x’ değişkeninin değerine bağlı olarak farklı çıktılar elde edilir. Eğer ‘x’ 5’ten büyükse, ‘x, 5’ten büyük’ çıktısı verilir. Eğer ‘x’ 5’ten küçükse, ‘x, 5’ten küçük’ çıktısı verilir. Eğer ‘x’ 5’e eşitse, ‘x, 5’e eşit’ çıktısı verilir.

İf-else blokları, programın akışında belirli bir karar mekanizması oluşturarak programın daha esnek ve kontrol edilebilir olmasını sağlar. Bu sayede, farklı senaryolara göre farklı işlemler yapılabilir.

Basit Bir İf-Else Bloğu

=Bir koşula bağlı olarak çalışan basit bir if-else bloğu örneği.

If-else blokları, programlarımızda belirli bir koşulu kontrol etmek ve buna göre farklı işlemler gerçekleştirmek için kullanılırlar. Bu tür bir blok, bir koşulun doğru veya yanlış olduğunu kontrol ederek farklı kod bloklarını çalıştırmamızı sağlar. Basit bir if-else bloğu, Python 3 programlama dilinde şu şekilde oluşturulabilir:

if koşul:  # koşul doğru ise buradaki kod bloğu çalışır  belirli işlemlerelse:  # koşul yanlış ise buradaki kod bloğu çalışır  farklı işlemler

Bu örnek, belirli bir koşulu kontrol eden ve eğer koşul doğru ise belirli işlemler gerçekleştiren bir if bloğu ve koşul yanlış ise farklı işlemler gerçekleştiren bir else bloğu içermektedir. Koşulun ne olduğu ve ne tür işlemlerin gerçekleştirileceği, programın ihtiyaçlarına bağlı olarak belirlenebilir.

Bu basit if-else bloğu örneği, Python 3 programlama dilini öğrenirken koşullu ifadelerin nasıl kullanıldığını anlamak için çok kullanışlıdır. Koşullu ifadeler, programlarımızda farklı senaryoları yönetmek ve sistemleri yönlendirmek için önemli bir araçtır.

İç İçe İf-Else Blokları

İf-else blokları, programlama dilinde koşullu ifadelerin kullanılmasını sağlayan önemli bir yapıdır. Bazen bir koşulun yanı sıra başka bir koşulu kontrol etmek gerekebilir. İşte burada “İç İçe İf-Else Blokları” devreye girer. Bu bloklar, bir if-ifelse-else bloğunun içinde başka bir if-else bloğunun kullanılması anlamına gelir.

İç içe if-else blokları, kodun daha karmaşık ve daha esnek hale gelmesine olanak sağlar. Örneğin, bir restoranın menüsüne göre müşterilere farklı indirimler uygulamak isteyebiliriz. İlk olarak, müşterinin yaşına göre indirim uygulayan bir if-else bloğu oluşturabiliriz. Ancak, aynı zamanda müşterinin hangi gün geldiğine göre de indirim uygulamak istiyor olabiliriz. İşte burada iç içe if-else blokları devreye girer. İlk if-else bloğunda yaş kontrolü yapılırken, ikinci if-else bloğunda gün kontrolü yapılır.

Durum 1 Durum 2 İndirim Miktarı
Yaş < 30 Pazartesi 10%
Yaş >= 30 Diğer Günler 5%

Yukarıdaki tablo, iç içe if-else blokları kullanılarak indirim miktarının nasıl ayarlanabileceğini göstermektedir. İlk durumda, müşterinin yaşına göre kontrol yapılır ve 30 yaşından küçükse %10 indirim uygulanır. Ardından, müşterinin hangi gün geldiğine bakılır ve Pazartesi günleri ise ekstra %10 indirim uygulanır.

İç içe if-else blokları, programlama dilindeki koşullu ifadelerin kullanımını daha esnek ve güçlü bir hale getirir. Bu yapıyı kullanarak karmaşık işlemler gerçekleştirebilir, farklı durumlara göre farklı adımlar atabiliriz.

Switch-Case Yapısı

Python 3 programlama diline ait switch-case yapısı aslında doğrudan desteklenmese de, bazı yöntemlerle bu yapı simüle edilebilir. İşte switch-case yapısını simüle etmek için Python 3’te kullanılan örnekler:

 • Örnek 1: Bir kullanıcının haftanın günlerini girerek, o günün tam adını elde etmek için switch-case yapısını simüle edebiliriz. Bu örnekte, kullanıcıdan 1 ile 7 arasında bir sayı alınır ve girilen sayıya göre o günün tam adı ekrana yazdırılır.
 • Örnek 2: Bir renk seçimi ile ilgili işlemler yapmak için switch-case yapısını simüle edebiliriz. Örneğin, kullanıcıdan bir renk adı alınır ve girilen rengin RGB kodları ekrana yazdırılır. Bu kodlar daha sonra isteğe göre farklı işlemler yapmak için kullanılabilir.
 • Örnek 3: Bir hesap makinesi uygulamasında işlem seçmek için switch-case yapısını simüle edebiliriz. Kullanıcıdan yapmak istediği işlemi seçmesi istenir ve seçilen işleme göre ilgili matematiksel işlem gerçekleştirilir.

Bu örnekler, switch-case yapısının simüle edilmesi için sadece birkaç örnek olarak verilmiştir. Python 3’ün sahip olduğu zengin dil özelliklerinden faydalanarak, switch-case yapılarının yerine farklı kontroller ve ilişkisel operatörler kullanabiliriz.

Döngüler

Bir programcının Python 3 dilinde temel bir becerisine ihtiyacı olan şeylerden biri de döngülerin nasıl kullanılacağını bilmektir. Döngüler, belirli bir işlemi yinelenen şekilde gerçekleştirmek için kullanılır ve programlamada büyük bir öneme sahiptir.

Python 3, dört farklı döngü türü sunar: while, for, enumerate ve zip. Bu döngülerin her biri farklı durumlarda kullanılır ve programcılara büyük bir esneklik sağlar.

While döngüsü, belirli bir koşul sağlandığı sürece verilen bir işlemi yineler. Örneğin, bir sayının belli bir değeri geçene kadar döngünün çalışmasını sağlamak için kullanılabilir.

Kod Parçacığı Anlamı
i = 0while i < 5:  print(i)  i += 1
01234

For döngüsü, belirli bir veri kümesi üzerinde yineleme yapmak için kullanılır. Örneğin, bir liste veya demetin her bir elemanı üzerinde işlem yapmak için kullanılabilir.

Kod Parçacığı Anlamı
names = ['Alice', 'Bob', 'Charlie']for name in names:  print('Hello, ' + name)
Hello, AliceHello, BobHello, Charlie

Döngülerin kullanımı, programların daha etkili ve dinamik olmasını sağlar. Python 3 döngülerini doğru ve etkili bir şekilde kullanarak, programcılar farklı senaryolara uygun çözümler üretebilirler.

While Döngüsü

While döngüsü, Python 3 programlama dilinde belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlanan bir kod bloğu olarak kullanılır. Bu döngü sayesinde belirli bir işlemi sürekli tekrar etmek mümkündür. while döngüsü kullanırken, belirli bir koşulun doğru olması durumunda döngü çalışmaya devam eder. Koşul yanlış olduğunda ise döngü sonlanır ve program akışı diğer satırlara geçer.

While döngüsünün kullanımına yönelik aşağıdaki örneklere bir göz atalım:

Örnek 1:

sayac = 0while sayac < 5:  print("Sayacın değeri:", sayac)  sayac += 1

Bu örnekte while döngüsü, "sayac" isimli bir değişkenin değeri 5'ten küçük olduğu sürece çalışır. Her döngü adımında "sayac" değeri ekrana yazdırılır ve "sayac" 1 birim artırılır. Bu şekilde döngü toplamda 5 kez çalışır.

Örnek 2:

dogru = Truewhile dogru:  cevap = input("Devam etmek istiyor musunuz? (E/H)")    if cevap == "H":    dogru = False

Bu örnekte ise kullanıcıdan sürekli olarak bir cevap beklenir. Eğer kullanıcı "H" (Hayır) şeklinde bir cevap verirse, "dogru" isimli değişkenin değeri False olur ve döngü sonlanır. Böylelikle kullanıcı devam etmek istemediği sürece döngü çalışmaya devam etmez.

For Döngüsü

Python 3 programlama dilinde, döngülerin oldukça önemli bir yeri vardır. Bu döngülerden biri de for döngüsüdür. For döngüsü, belirli bir koşulu sağlayan veri setleri üzerinde döngü işlemi gerçekleştirir. Python 3'te for döngüsü farklı kullanımlara sahiptir ve birçok durumda işleri kolaylaştırır.

For döngüsü, genellikle liste, demet veya sözlük gibi veri yapıları üzerinde çalışır. Bu yapılar, birbiri ardına işlem yapılması gereken elemanların gruplandırılmasını sağlar. For döngüsü sayesinde bu elemanlar tek tek alınarak belirli bir işlem gerçekleştirilebilir.

Örneğin, bir liste içindeki her bir elemanı yazdırmak için for döngüsü kullanabiliriz. Bu durumda döngü her bir elemanı alacak, işlem yapacak ve sonraki elemana geçecektir. Bu şekilde tüm liste elemanlarını tek tek işleyebiliriz.

Kod Örneği Sonuç
liste = [1, 2, 3, 4, 5]for eleman in liste:  print(eleman)
12345

Yukarıdaki örnekte, liste adında bir liste tanımladık ve for döngüsü ile her bir elemanı tek tek yazdırdık. Döngü her bir elemana geçtiği için her satırda bir eleman yazdırdı. Bu şekilde for döngüsünün farklı kullanımlarından birini görmüş olduk.

Python 3 programlama dilinin kullanımıyla gerçek hayatta birçok kullanışlı uygulama geliştirebilirsiniz. İşte size Python 3'ün örnek uygulamalarından bazıları:

 • Bir hesap makinesi oluşturmak için Python 3 kodunu kullanabilirsiniz. Bu hesap makinesi kullanıcıdan alınan sayılarla temel matematiksel işlemleri gerçekleştirebilir.
 • Metin tabanlı bir şifreleme aracı yapabilirsiniz. Bu araç, kullanıcıdan alınan bir metni belirli bir algoritma kullanarak şifreleyebilir ve şifreli metni çözmek için gerekli kodu sağlayabilir.
 • Web scraping yapabilen bir bot oluşturabilirsiniz. Bu bot, bir web sitesine giderek belirli verileri çekebilir ve bu verileri analiz etmek ya da başka bir formatta kaydetmek için kullanılabilir.

Bunlar sadece Python 3'ün kullanabileceğiniz örnek uygulamalarından bazılarıdır. Python 3'ün geniş kütüphane desteği ve kolay okunabilir syntax'ı sayesinde birçok farklı uygulama geliştirebilirsiniz. Önemli olan, kullanmayı düşündüğünüz uygulamanın gerçek hayatta nasıl bir değer sağlayabileceğini düşünmek ve analiz etmektir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir