Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Php Basit Örnekler

Php Basit Örnekler

admin admin - - 22 dk okuma süresi
96 0

Php’nin temellerini anlatan bu makalede, php ile ilgili söz dizimi ve bazı basit örnekler ele alınacaktır. Php, dinamik bir web programlama dilidir ve genellikle sunucu tarafında çalışır. Web sitesi geliştirme sürecinde temel bir yol haritası sağlar ve web uygulamalarının oluşturulması için kullanılır.

Php, basit bir söz dizimine sahiptir ve hızlı ve kolay bir şekilde öğrenilebilir. Değişkenler ve veri türleri gibi temel kavramlarla başlamak, php programlama dilinde becerilerinizi geliştirmek için iyi bir adımdır. Php’nin kullanımıyla ilgili örnekler ve açıklamalar, sizin anlayışınızı derinleştirmenizi sağlayacaktır.

Php’de koşullu ifadeler kullanarak belirli durumlar için farklı kod bloklarını çalıştırabilirsiniz. İfadelerin değerine bağlı olarak programın nasıl hareket etmesini istediğinizi belirleyebilirsiniz. Ayrıca, döngü yapıları kullanarak belirli bir koşul gerçekleşene kadar belirli bir kod bloğunu yineleyebilirsiniz.

Php’yi daha da güçlü hale getirmek için fonksiyonlar kullanabilirsiniz. Fonksiyonlar, belirli bir işlevi yerine getirmek için kullanılan kod bloklarıdır. Bu sayede, aynı işlemi birden fazla kez kullanmanız gerektiğinde kodu tekrar yazmaktan kaçınabilirsiniz.

Php ile veritabanı bağlantısı yapmak da oldukça önemlidir. Veritabanından veri eklemek, sorgulamak, güncellemek ve silmek için php’nin sunduğu özelliklerden yararlanabilirsiniz. Bu özellikler sayesinde web uygulamalarını dinamik hale getirebilir ve kullanıcılarınızla etkileşimli bir deneyim sağlayabilirsiniz.

Php ile ilgili basit örnekler ve ipuçları, başlangıç düzeyindeki geliştiriciler için faydalı olacaktır. Bu makalede, php’nin temellerini ele alarak, php ile ilgili becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Veri Türleri ve Değişkenler

=Php’de kullanılan veri türleri, değişkenlerin nasıl tanımlandığı ve nasıl kullanıldığı bu bölümde açıklanmaktadır.

Php’de, veri türleri ve değişkenler programlama dilinin temel yapı taşlarından biridir. Veri türleri, bir değerin ne tür bir veri olduğunu belirler ve bu verileri saklamak için kullanılan değişkenlerin özelliklerini belirler. İyi bir Php programcısı olmak için veri türlerini ve değişkenleri tam olarak anlamak önemlidir.

Php’de en sık kullanılan veri türleri şunlardır:

 • Tam sayılar (int)
 • Ondalık sayılar (float)
 • Dizeler (string)
 • Boole (boolean)
 • Diziler (array)
 • Nesneler (object)

Bu veri türlerini kullanarak değişkenler tanımlanır. Bir değişken, bir değeri saklamak için kullanılan isimlendirilmiş bir yer tutucudur. Php’de değişkenler, “$” işareti ile başlar ve takip eden isimle tanımlanır. Değişkenler, değeri, veri türüne göre değişkenlik gösterebilir ve bu değerler programın akışı sırasında değiştirilebilir.

Örneğin, bir tam sayı değeri saklamak için aşağıdaki gibi bir değişken tanımlanabilir:

$sayi = 5;

Değişkenler, programın farklı noktalarında tekrar kullanılabilir ve sakladığı değerlerle işlem yapılabilir. Veri türleri ve değişkenlerin doğru bir şekilde kullanılması, programın işlevselliğini ve güvenilirliğini artırır.

Koşullu İfadeler

Koşullu ifadeler, bir programın belirli bir koşulu değerlendirerek farklı işlemleri gerçekleştirmesini sağlar. Php’de koşullu ifadelerin kullanımı oldukça önemlidir ve bu bölümde if-else ve switch-case gibi yapılarla ilgili örnekler verilmiştir.

If-else yapısı, bir koşulun doğru olması durumunda bir dizi işlemin gerçekleştirilmesini ve koşulun yanlış olması durumunda ise farklı bir dizi işlemin gerçekleştirilmesini sağlar. Örneğin, bir kullanıcının yaşı 18’den büyükse “Ehliyet alabilirsiniz.” mesajını göstermek, aksi takdirde “Ehliyet almak için yaşınız uygun değil.” mesajını göstermek için if-else yapısı kullanılabilir.

Switch-case yapısı ise birden çok seçenek arasında bir değerin hangi seçenekle eşleştiğini kontrol eder. Değerin her seçenekle karşılaştırılması sonucunda eşleşme bulunması durumunda o seçeneğe ait işlemler gerçekleştirilir. Örneğin, kullanıcıya haftanın gününü sormak ve kullanıcının verdiği cevaba göre o günün adını göstermek için switch-case yapısı kullanılabilir.

Bu basit örnekler, koşullu ifadelerin nasıl kullanıldığını anlatmak için oluşturulmuştur. İster if-else, ister switch-case yapısını kullanın, programınızın akışının doğru bir şekilde yönlendirilmesini sağlamak için koşullu ifadelere hakim olmanız önemlidir.

Döngüler

=While, for, foreach gibi döngü yapıları, PHP’nin en temel ve güçlü özelliklerinden biridir. Bu döngüler sayesinde belirli bir kod bloğunu tekrar tekrar çalıştırabiliriz. Öncelikle, while döngüsü ile başlayalım.

While döngüsü, belirli bir koşul sağlandığı sürece kod bloğunu tekrar tekrar çalıştırır. Kod bloğu, koşulun gerçekleşmediği an durur ve program devam eder. Örneğin, bir dizi elemanlarını ekrana yazdırmak istediğimizde while döngüsünü kullanabiliriz.

=Kod bloğunun belirli bir sayıda tekrarlanmasını istiyorsak for döngüsünü kullanırız. For döngüsü, başlangıç değeri, koşul ve artış miktarını belirleyerek çalışır. Bu şekilde istediğimiz sayıda tekrarlayan bir dizi oluşturabiliriz. Örneğin, 1’den 10’a kadar olan sayıları ekrana yazdırmak için for döngüsünü kullanabiliriz.

=Foreach döngüsü ise bir dizi veya liste üzerinde gezinmek için kullanılır. Döngü her elemanı tek tek alır ve kod bloğunu çalıştırır. Bu şekilde diziler üzerinde kolayca işlem yapabiliriz. Örneğin, bir kitap listesindeki tüm kitapları ekrana yazdırmak için foreach döngüsünü kullanabiliriz.

=>Döngüler, bir işlemi belirli bir koşul veya aralıkta tekrar etmemizi sağlar. Doğru bir şekilde kullanıldığında, kodlarımızı daha etkili ve hızlı hale getirebilirler. Ancak çok fazla döngü kullanmak performans sorunlarına yol açabilir, bu yüzden döngü kullanımını iyi bir şekilde öğrenmek ve optimizasyon yapmak önemlidir. Aynı zamanda döngülerde sonsuz döngülere dikkat etmek ve doğru bir şekilde sonlandırmak da önemlidir.

Döngü Kontrolü

Döngü kontrol ifadeleri, Php’de döngülerin akışını kontrol etmek için kullanılır. En yaygın kullanılan döngü kontrol ifadeleri break ve continue ifadeleridir.

Break ifadesi, bir döngüyü aniden sonlandırmak için kullanılır. Döngü içerisindeki bir koşulun değeri doğru olduğunda, break ifadesiyle döngü aniden sonlandırılır ve döngü dışındaki kod bloğuna geçilir. Örnek olarak, aşağıdaki kod parçasında, bir for döngüsü içerisinde break ifadesi kullanılarak, döngünün 3. adımda sonlanması sağlanmıştır:

“`html

for($i = 0; $i < 10; $i++){  if($i == 3){    break;  }  echo $i . " ";}

```

Yukarıdaki örnekte, döngü i değeri 3 olduğunda break ifadesiyle sonlandırılır ve çıktı olarak sadece "0 1 2" yazdırılır.

Continue ifadesi ise bir döngü içerisinde bulunduğu anda, geri kalan kod bloğunu atlayarak döngünün bir sonraki adımına geçmek için kullanılır. Continue ifadesiyle döngü içerisindeki kod bloğunun geri kalanı atlanır ve döngü tekrar başa döner. Örnek olarak, aşağıdaki kod parçasında continue ifadesi kullanılarak, döngü içerisindeki bir koşul sağlandığında bir sonraki adıma geçilir:

```html

for($i = 0; $i < 5; $i++){  if($i == 2){    continue;  }  echo $i . " ";}

```

Yukarıdaki örnekte, döngü i değeri 2 olduğunda continue ifadesiyle geri kalan kod bloğu atlanır ve döngü 2'yi yazdırmadan devam eder: "0 1 3 4".

Çok Boyutlu Diziler

=Çok boyutlu diziler, Php'de birden çok boyutta veri saklamak için kullanılan yapıları ifade eder. Bu tür diziler, farklı boyutlarda ve farklı veri tiplerinde elemalar içerebilir. Çok boyutlu dizilerin tanımlanması ve kullanımı oldukça önemlidir ve Php'de çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir.Örneğin, bir çok boyutlu dizi tanımlamak için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz:

    <?php  // İki boyutlu bir dizi tanımlama  $matris = array(    array(1, 2, 3),    array(4, 5, 6),    array(7, 8, 9)  );  ?>  

Bu örnek, 3x3 bir matrisi temsil eder. İlk boyutlu dizi, matrisin her bir satırını temsil ederken, ikinci boyutlu dizi, her bir satırdaki elemanları temsil eder. Elemanlara erişmek için ise aşağıdaki örnekte olduğu gibi indeksleri kullanabilirsiniz:

    <?php  // İkinci satırdaki ikinci elemana erişme  echo $matris[1][1];  ?>  

Bu örnekte, matrisin ikinci satırının ikinci elemanı olan '5' değeri ekrana yazdırılır. Çok boyutlu diziler, verileri düzenlemek ve farklı boyutlarda verilere erişim sağlamak için kullanışlıdır.

Fonksiyonlar

=Php'de fonksiyonlar, kodun tekrar kullanılabilirliğini sağlayan yapılardır. Fonksiyonlar, belirli bir görevi yerine getiren bir dizi kod parçasından oluşur. Bir fonksiyon tanımlanırken function anahtar kelimesi kullanılır. Tanımlanan fonksiyonlar, daha sonra istenildiğinde çağrılabilir. Fonksiyonlar, kodun daha düzenli ve okunabilir olmasını sağlar. Ayrıca, aynı kod parçacığının tekrar tekrar yazılması yerine fonksiyon çağrılabilir ve bu şekilde kod tekrarından kaçınılabilir.

Bir fonksiyon tanımlamak için şu sözdizimi kullanılır:

function fonksiyonAdi(parametre1, parametre2, ...){  // fonksiyonun gövdesi burada yer alır  // fonksiyonun gerçekleştirmesi gereken işlemler bu bölümde yer alır  // geri dönüş değeri var ise, return anahtar kelimesi ile döndürülür}

Fonksiyonun adı genellikle işlevinin ne olduğunu yansıtır. Tanımlanan fonksiyon daha sonra başka bir yerde çağrılabilir. Fonksiyonun çağrılması için ise şu sözdizimi kullanılır:

fonksiyonAdi(arguman1, arguman2, ...)

Fonksiyonlar, birden fazla parametre alabilir ve bu parametrelerle çalışabilir. Ayrıca, fonksiyonlar geri dönüş değeri de içerebilir. Bir değeri geri döndürmek için return anahtar kelimesi kullanılır. Fonksiyonlar, aynı kod parçacığının farklı değerlerle çalışmasını sağlayarak kodun daha yeniden kullanılabilir ve modüler olmasını sağlar.

Veritabanı Bağlantısı

=Php ile veritabanı bağlantısı yapmanın temel aşamaları ve örnek uygulama bu bölümde ele alınmaktadır.

Php ile veritabanı bağlantısı yapmak, web uygulamalarında veri tabanlarına erişmek için önemli bir adımdır. Veri tabanları, kullanıcı kayıtları, ürün bilgileri veya benzeri verileri depolamak için kullanılır. Php'nin oldukça kullanışlı bir veri tabanı bağlantı kütüphanesi olduğundan, bu bölümde veritabanı bağlantısının temel adımlarını ve örnek bir uygulamayı ele alacağız.

Veritabanı bağlantısını gerçekleştirmek için bazı adımları izlememiz gerekmektedir. İlk olarak, veritabanına bağlanmak için gereken bilgileri içeren bir veritabanı konfigürasyon dosyası oluşturmalıyız. Bu dosyada, veri tabanı sunucusunun IP adresi, kullanıcı adı, şifre ve kullanılacak veri tabanı adı gibi bilgileri belirtmeliyiz. Ardından, Php kodunda bu veritabanı konfigürasyon dosyasının yolunu belirtmeli ve veritabanına bağlantı kurmalıyız.

Bağlantı kurulduktan sonra, veritabanı üzerinde sorgular yapma işlemine başlayabiliriz. Php ile veri ekleme, sorgulama, güncelleme veya silme gibi işlemler veritabanı bağlantısı üzerinden gerçekleştirilir. Bu bölümde, bu işlemlerin örneklerini ve nasıl yapıldıklarını detaylı bir şekilde göreceksiniz.

Veri Ekleme ve Sorgulama

=Php ile veritabanına veri ekleme ve sorgulama işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğine dair örnekler burada yer almaktadır.

Ekleme İşlemi Sorgulama İşlemi
Php'de veri ekleme işlemi gerçekleştirmek oldukça kolaydır. İlk önce bir veritabanı bağlantısı oluşturulmalıdır. Ardından SQL INSERT INTO ifadesi kullanılarak yeni veri kayıtları eklenir.

 • Adım 1: Veritabanı bağlantısı oluşturun.
 • Adım 2: INSERT INTO ifadesini kullanarak yeni veri kaydetme sorgusunu oluşturun.
 • Adım 3: Oluşturulan sorguyu çalıştırın ve veri tabanına yeni veri kaydedin.
Veritabanından veri sorgulama işlemi de Php'de oldukça yaygın olarak kullanılan bir işlemdir. Verileri sorgulamak için SQL SELECT ifadesi kullanılır ve sonuçlar daha sonra Php'de işlenir.

 • Adım 1: Veritabanı bağlantısı oluşturun.
 • Adım 2: SQL SELECT ifadesini kullanarak veri sorgusu oluşturun.
 • Adım 3: Sorguyu çalıştırın ve veritabanından gelen sonuçları kullanın.

Veri ekleme ve sorgulama işlemleri, Php ile veritabanıyla etkileşimde bulunmak için temel adımlardır. Bu işlemleri doğru bir şekilde gerçekleştirerek verileri veritabanına ekleyebilir ve istediğimiz sonuçları elde edebiliriz.

Örnek olarak, bir kullanıcının adını ve e-posta adresini kaydetmek istediğimizi düşünelim. Ekleme işlemi için İNSERT INTO ifadesini kullanarak verileri kaydedebiliriz. Ardından sorgulama işlemi yaparak, kaydedilen verileri çekebilir ve kullanabiliriz.

Bu örnekler sayesinde Php ile veritabanı kullanımını daha iyi anlayabilir ve projelerinizde veri ekleme ve sorgulama işlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Verileri Güncelleme ve Silme

Verileri Güncelleme ve Silme

Veritabanında mevcut verileri güncelleme ve silme işlemleri, Php'de sunulan yetenekler sayesinde oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu bölümde size bu işlemlerin nasıl yapıldığını gösteren örnekler sunacağız.

Verileri Güncelleme:

Veritabanında mevcut bir kaydı güncellemek için UPDATE komutu kullanılır. Bu komut, belirli koşullara göre veri güncellemesine izin verir.

Bir örnek üzerinden gösterecek olursak, 'users' adında bir tabloda bir kullanıcının adını güncellemek istediğimizi varsayalım. İşte bu durumu sağlayacak Php kodu:

<?php  $conn = new mysqli("localhost", "kullanici_adi", "sifre", "veritabani_adi");    if ($conn->connect_error) {    die("Bağlantı hatası: " . $conn->connect_error);  }    $sql = "UPDATE users SET name = 'Yeni İsim' WHERE id = 1";    if ($conn->query($sql) === TRUE) {    echo "Kayıt güncellendi";  } else {    echo "Hata: " . $conn->error;  }    $conn->close();?>

Bu örnekte, 'users' tablosunda id'si 1 olan kullanıcının adı 'Yeni İsim' olarak güncellenecektir.

Verileri Silme:

Veritabanından mevcut bir kaydı silmek için DELETE komutu kullanılır. Bu komut, belirli koşullara göre veri silme işlemini gerçekleştirir.

Bir örnek üzerinden gösterecek olursak, 'users' adında bir tablodan bir kullanıcıyı silmek istediğimizi varsayalım. İşte bu durumu sağlayacak Php kodu:

<?php  $conn = new mysqli("localhost", "kullanici_adi", "sifre", "veritabani_adi");    if ($conn->connect_error) {    die("Bağlantı hatası: " . $conn->connect_error);  }    $sql = "DELETE FROM users WHERE id = 1";    if ($conn->query($sql) === TRUE) {    echo "Kayıt silindi";  } else {    echo "Hata: " . $conn->error;  }    $conn->close();?>

Bu örnekte, 'users' tablosunda id'si 1 olan kullanıcı silinecektir.

Php ile veritabanında güncelleme ve silme işlemlerini gerçekleştirmek oldukça kolay ve güvenlidir. Gerekli yetenekleri kullanarak, mevcut verileri güncelleyebilir veya istenmeyen verileri silebilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir