Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. php form örnekleri

php form örnekleri

admin admin - - 26 dk okuma süresi
210 0

Bu makalede, PHP form örnekleri ve kullanımları incelenecektir. PHP, web tabanlı bir uygulama oluşturma dili olarak oldukça popülerdir ve form işleme yetenekleriyle de dikkat çekmektedir. Web sitelerinde kullanıcıların bilgilerini girmek veya iletişim kurmak için sıkça kullanılan formların oluşturulması ve işlenmesi için PHP çok etkili bir araçtır.

PHP ile temel bir form oluşturmak oldukça basittir. Form oluşturmak için HTML form elemanlarını kullanırız ve bu elemanlara önceden belirlenmiş bir action değeri ve method değeri atarız. Action değeri, formun gönderileceği hedef adresi belirtirken, method değeri ise form verilerinin hangi HTTP yöntemiyle gönderileceğini belirtir. Örneğin, form verilerini POST yöntemiyle göndermek için method değerine “post” yazabiliriz. Form gönderildiğinde PHP ile bu verileri işleyebilir ve istediğiniz şekilde kullanıcıya geri bildirim sağlayabilirsiniz.

Temel Form Oluşturma

Temel Form Oluşturma

Basit bir HTML formunu PHP kullanarak nasıl oluşturabileceğinizi öğreneceksiniz. Form oluşturmanın temel amacı, kullanıcıların belirli bilgileri girmesini ve bu bilgileri sunucuya göndermelerini sağlamaktır. Bu bilgiler daha sonra işlenerek istenen sonuçlar elde edilir.

HTML

elementini kullanarak bir form oluşturabilirsiniz. Bu elementin action ve method atribütlerini kullanarak formun hangi adrese ve hangi yöntemle gönderileceğini belirleyebilirsiniz. Örneğin,

şeklinde bir form oluşturabilirsiniz.

Form elementleri, kullanıcının farklı türden bilgileri girebileceği alanlar sağlar. Örneğin, elementini kullanarak kullanıcının metin, sayı veya e-posta gibi bilgileri girmesini sağlayabilirsiniz. Bu elementin type atribütünü kullanarak hangi türde bilgi girmesi gerektiğini belirleyebilirsiniz. Örneğin, veya şeklinde kullanabilirsiniz.

Ek olarak, formda seçim yapılmasını istediğiniz durumlarda şeklinde kullanabilirsiniz.

Ayrıca, kullanıcının birden fazla seçim yapmasını istediğiniz durumlarda veya elementlerini kullanabilirsiniz.

Bu şekilde, basit bir HTML formunu PHP kullanarak oluşturabilirsiniz. Formunuzun çalışması için sunucu tarafında PHP kodu kullanmanız gerekecektir. PHP kodu ile form verilerini alabilir, doğrulayabilir ve işleyebilirsiniz.

Giriş Doğrulama

Giriş doğrulama, bir formdan gelen verilerin kullanıcı tarafından doğru bir şekilde doldurulduğunu kontrol etmeyi içerir. Bu, kullanıcının formu boş bırakmamasını, gerekli alanları doldurmasını ve veri türüne uygun bilgileri girmesini sağlar. PHP’nin giriş doğrulama için sunduğu çeşitli yöntemler vardır.

Öncelikle, zorunlu alan kontrolü yapabilirsiniz. Bu, kullanıcının belirli alanları doldurmasını sağlamak için kullanılır. Eğer kullanıcı gerekli alanları doldurmadan formu göndermeye çalışırsa, hata mesajlarıyla bilgilendirilebilir. Böylece, kullanıcının doğru veriler girerek formu eksiksiz doldurmasını sağlayabilirsiniz.

İsim:
E-posta:

Bir başka önemli doğrulama yöntemi ise veri türü kontrolüdür. Bu, kullanıcının doğru formatta veri girmesini sağlamak için kullanılır. Örneğin, bir e-posta alanına geçerli bir e-posta adresi girilip girilmediğini kontrol etmek için PHP’nin sağladığı fonksiyonlardan yararlanabilirsiniz.

if (!filter_var($_POST['eposta'], FILTER_VALIDATE_EMAIL)) { echo "Geçerli bir e-posta adresi giriniz.";}

Giriş doğrulama, kullanıcı deneyimini iyileştirir ve hatalı veri girişini önler. PHP’nin sunduğu doğrulama yöntemlerini kullanarak, forma girilen verilerin güvenli ve doğru olduğundan emin olabilirsiniz.

Zorunlu Alan Kontrolü

Bir web formu oluştururken, kullanıcıların belirli alanları doldurmalarını sağlamak genellikle önemlidir. PHP form işleme sırasında, zorunlu alan kontrolü yapmak için bazı yöntemler kullanabilirsiniz.

İlk olarak, HTML formunu oluştururken, gerekliliğini belirtmek istediğiniz alanların “required” özelliğini kullanabilirsiniz. Örneğin, bir ad ve e-posta adresi alanını zorunlu kılmak için aşağıdaki gibi bir form oluşturabilirsiniz:

<form method="post" action="form_isleme.php">  Ad: <input type="text" name="ad" required><br>  E-posta: <input type="email" name="eposta" required><br>  <input type="submit" value="Gönder"></form>

Yukarıdaki örnekte, “required” özelliği kullanılarak her iki alanın da doldurulması gerektiği belirtilmiştir. Kullanıcı bu alanları boş bıraktığı takdirde, form gönderilemez ve hata mesajı görüntülenir.

Alternatif olarak, PHP ile formu işlerken, kullanıcının zorunlu alanları doldurup doldurmadığını kontrol edebilir ve hata mesajları gösterebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki gibi bir kod kullanabilirsiniz:

<?php  if(empty($_POST['ad']) || empty($_POST['eposta'])) {   echo "Lütfen tüm alanları doldurun!";  }  else {   // Form verilerini işleme devam et  }?>

Yukarıdaki örnekte, $_POST dizisi kullanılarak formdaki değerler kontrol edilmektedir. Eğer “ad” ya da “eposta” alanlarından herhangi biri boş ise, kullanıcıya bir hata mesajı gösterilmektedir.

Oracle tabelasında yapılmış bir örnek tablo için aşağıdaki gibi bir örnek sunulmuştur:

Alan Adı Veri Türü Zorunlu Mu?
ad VARCHAR2(50) Evet
eposta VARCHAR2(100) Evet

Yukarıdaki örnek tabloda, kullanıcı adı ve e-posta alanlarının zorunlu olduğunu göstermektedir. Bu bilgiler, form oluşturulurken ve form işlenirken zorunlu alan kontrolünün nasıl yapılacağı konusunda rehberlik sağlayabilir.

Boşluk Kontrolü

=Forma girilen verilerin boş olup olmadığını kontrol etmek, kullanıcıların başarılı bir şekilde veri girmesini sağlamak için önemlidir. PHP, kullanıcıların boş alan bırakmadığından emin olmak için çeşitli yöntemler sunar.

Bunlardan biri, formdaki tüm alanların boş olup olmadığını kontrol etmektir. Bir formda, kullanıcının belirli alanları doldurmasını isteyebilirsiniz. Örneğin, bir kayıt formunda kullanıcının ad, soyad ve e-posta alanlarını doldurması gerekiyor olabilir. Bu durumda, PHP ile boşluk kontrolü yaparak kullanıcının bu alanları doldurup doldurmadığını kontrol edebilirsiniz.

Aşağıda, boşluk kontrolünü gerçekleştirmek için PHP’de kullanabileceğiniz bir örnek kod bulunmaktadır:

<?php  $ad = $_POST['ad'];  $soyad = $_POST['soyad'];  $eposta = $_POST['eposta'];  if(empty($ad) || empty($soyad) || empty($eposta)) {    echo "Lütfen tüm alanları doldurun.";  } else {    // Veritabanına kaydetme veya başka bir işlem yapma    echo "Form başarıyla gönderildi.";  }?>

Bu kod parçasında, empty() fonksiyonu kullanılarak her bir alanın boş olup olmadığı kontrol edilmektedir. Eğer herhangi bir alan boş ise, kullanıcıya “Lütfen tüm alanları doldurun.” mesajı gösterilir. Eğer tüm alanlar dolu ise, form başarılı bir şekilde gönderildi mesajı görüntülenir.

Boşluk kontrolü, kullanıcının eksiksiz ve düzgün veri girmesini sağlamak için önemlidir. Bu sayede veri doğruluğu ve güvenilirlik artar.

Veri Türü Kontrolü

=Kullanıcının doğru formatta veri girmesini sağlamak için veri türü kontrolünü nasıl gerçekleştireceğinizi keşfedin.Veri türü kontrolü, kullanıcının formda doğru formatta veri girdiğinden emin olmanızı sağlar. Bu, kullanıcıdan beklenen veri türüne uygun olmayan verilerin girişini engeller ve formun daha güvenli ve işlevsel olmasını sağlar.PHP, bir dizi fonksiyon ve yöntem sağlayarak veri türü kontrolünü kolaylaştırır. İşte bazı yaygın kullanılan yöntemler:- İşlevler: PHP, verilerin türünü kontrol etmek için işlevler sağlar. Örneğin, is_string() işlevi, bir değerin bir dize olup olmadığını kontrol eder. Benzer şekilde, is_numeric() işlevi, bir değerin sayısal olup olmadığını kontrol eder.- Filtreleme: PHP filterleme işlevleri, verilerin belirli bir formatta olmasını sağlar. Örneğin, filter_var() işlevi, bir değeri belirli bir veri türüne göre filtreler. Örneğin, bir e-posta adresinin geçerli bir e-posta adresi olup olmadığını kontrol etmek için FILTER_VALIDATE_EMAIL seçeneğini kullanabilirsiniz.- Regular Expressions: PHP, regular expressions (düzenli ifadeler) kullanarak veri türü kontrolünü gerçekleştirebilir. Regular expressions, belirli bir kalıba uyan verileri tespit etmek için kullanılır. Örneğin, bir telefon numarasının belirli bir formata uygun olup olmadığını kontrol etmek için bir regular expression kullanabilirsiniz.Veri türü kontrolü, kullanıcıdan gelen verileri doğrulamak ve işlemek için önemli bir adımdır. Bu, hatalı veri girişini önlemek ve formun daha güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için önemlidir.

Doğrulama Hatalarını Gösterme

Bir form kullanıcının giriş yapması ve veri göndermesi için önemli bir araçtır. Ancak, kullanıcılar bazen formu yanlış doldurabilir veya hatalı veri girişi yapabilir. Bu nedenle, doğrulama hatalarını kullanıcılara bildirmek önemlidir.PhP, kullanıcılara hatalı veri girişi durumunda bildirimler göstermek için çeşitli yöntemler sunar. Bunlardan biri, formda yapılan hataları kontrol etmek ve ardından kullanıcıya bu hataları göstermektir.Forma girilen verileri kontrol etmek ve hataları yakalamak için çeşitli teknikler kullanabilirsiniz. Örneğin, zorunlu alan kontrolü yaparak kullanıcının belirli alanları doldurmasını sağlayabilirsiniz. Bu, kullanıcının formu boş bırakmasını önler ve gereksinimleri karşılamak için belirli alanların doldurulmasını sağlar.

Bunun yanı sıra, kullanıcının girdiği verilerin belirli bir veri türüne uygun olup olmadığını kontrol etmek de iyi bir yöntemdir. Örneğin, bir e-posta adresi alanına sadece e-posta formatında bir veri girmesini sağlamak, hatalı veri girişini önlemeye yardımcı olabilir. Veri türü kontrolü yaparak, kullanıcıya doğru formatta veri girmesi gerektiğini hatırlatabilir ve hatalı girişleri önceden engelleyebilirsiniz.Doğrulama hatalarını kullanıcılara göstermek için PhP’de birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlar, hataları doğrudan form alanlarının yanında göstermek, özel hata mesajları oluşturmak veya hataları bir liste veya tablo içinde göstermek gibi çeşitli şekillerde olabilir. İhtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlı olarak en uygun yöntemi seçebilir ve kullanıcılara hatalı veri girişi durumunda bildirimler gösterebilirsiniz.

Form Verilerini İşleme

=Formdan gönderilen verileri nasıl işleyebileceğinizi ve kullanıcıya geri bildirim sağlayabileceğinizi öğrenin.

Web uygulamalarında form verilerini işlemek ve kullanıcıya geri bildirim sağlamak, etkileşimli bir deneyim sunmanın önemli bir parçasıdır. Formdan gelen verileri doğru bir şekilde işlemek, veri güvenliğini sağlamak ve son kullanıcıya uygun geri bildirimleri sunmak oldukça önemlidir.

Bir formdan gelen verileri işlemek için PHP’nin güçlü işleme yeteneklerinden yararlanabilirsiniz. İşlem süreci, formda yer alan input alanlarından gelen verileri almak ve doğrulamaktan oluşur.

Form verilerini işleme adımlarından biri, alınan verileri depolamaktır. Bu, veritabanına kaydetmek veya dosyaya yazmak gibi farklı depolama yöntemlerini içerebilir. Veritabanı kullanımı, veriyi veri tabanı tabloları üzerinde saklamak ve daha sonra gerektiğinde erişebilmek için etkili bir yöntemdir. Dosyaya yazma, basit form verilerini bir metin dosyasında saklama gereksinimini karşılar.

E-posta gönderimi, formdan gelen verileri belirli bir e-posta adresine göndermek için kullanılan bir başka önemli işlem adımıdır. Kullanıcıların verilerini doğrudan e-posta yoluyla almak, geri bildirim sağlamak ve gerektiğinde hızlı bir şekilde yanıt verebilmek için etkili bir yöntemdir.

Form verilerini işleme sürecinde, kullanıcıya geri bildirim sağlamak önemlidir. Formun doğru bir şekilde gönderildiğine dair bir onay mesajı veya hatalı veri girişi durumunda hata mesajları gibi geri bildirimler, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için oldukça etkilidir.

Bu adımları uygulayarak, web form verilerini doğru bir şekilde işlemek ve kullanıcıya uygun geri bildirimler sağlamak mümkündür. PHP’nin sağladığı güçlü işleme yetenekleri sayesinde, form verilerini güvenli bir şekilde depolamak veya e-posta yoluyla göndermek oldukça kolaylaşmaktadır.

Veri Depolama

Veri Depolama konusu, bir formdan alınan verilerin nasıl saklanabileceğini ve işlenebileceğini keşfetmenizi sağlayacaktır. Form ile alınan verileri saklamak için farklı yöntemler kullanabilirsiniz, bunlar veritabanına kaydetmek veya dosyaya yazmak gibi seçeneklerdir.

Veritabanı kullanarak form verilerini saklamak, verilerin uzun süreli ve güvenli bir şekilde korunmasını sağlar. Böylece verilere kolayca erişebilir ve istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Veritabanındaki verileri düzenlemek, silmek veya güncellemek de oldukça kolaydır. Bunun için SQL (Structured Query Language) kullanarak veritabanı sorguları oluşturmanız gerekecektir.

Form verilerini bir dosyaya yazmak ise daha basit bir yöntemdir. Bu sayede formdan alınan verileri bir metin dosyasında veya CSV (Comma-Separated Values) dosyasında saklayabilirsiniz. Dosya yazma işlemi için PHP’nin dosya işleme fonksiyonlarını kullanmanız gerekecektir. Bu fonksiyonlar, verileri metin dosyasına veya CSV dosyasına yazmanızı sağlar ve istediğiniz zaman okuyabilirsiniz.

Hangi yöntemi kullanacağınız tamamen ihtiyaçlarınıza ve projenize bağlıdır. Eğer büyük miktarda ve karmaşık veriler söz konusu ise veritabanı kullanmak daha uygun olabilir. Ancak basit bir form için dosyaya yazma yöntemi de yeterli olacaktır.

E-posta Gönderimi

E-posta gönderimi, formdan alınan verileri kullanıcının belirttiği e-posta adresine gönderme işlemidir. PHP, form verilerini işlemek ve e-posta göndermek için kullanılabilir. E-posta gönderimi için PHP’nin sağladığı birkaç yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemleri kullanarak kullanıcıya form sonuçlarını e-posta olarak iletebilirsiniz.

E-posta gönderimi için ilk adım, formdan alınan verileri bir değişkene atamaktır. Bu şekilde, kullanıcının girdiği bilgileri saklayabilir ve e-posta içeriğinde kullanabilirsiniz. Ardından, PHP’nin mail fonksiyonunu kullanarak e-postayı oluşturabilir ve gönderebilirsiniz.

Bir örnek olarak, aşağıdaki kod parçasını kullanarak form verilerini e-posta olarak gönderebilirsiniz:

Yukarıdaki örnekte, $_POST global değişkeni ile formdan alınan e-posta adresi, isim ve soyadı gibi verileri alıyoruz. Sonrasında bu verileri e-posta içeriğinde kullanarak mail fonksiyonunu kullanarak e-postayı gönderiyoruz. Son olarak, ekrana “E-posta başarıyla gönderildi.” mesajını bastırıyoruz.

E-posta gönderimi konusunda daha fazla bilgi ve detaylı örnekler için PHP’nin resmi dokümantasyonunu inceleyebilirsiniz. Bu şekilde, formdan alınan verileri e-posta yoluyla ileterek kullanıcılara geri bildirim sağlayabilirsiniz.

Form Güvenliği

Form Güvenliği

Formların güvenliği, internetin yaygın kullanımı ve veri ihlalleri riski göz önüne alındığında son derece önemlidir. Formlarda kullanabileceğiniz bazı önlemler, kullanıcıların girdiği verilerin güvenliğini ve gizliliğini koruma konusunda yardımcı olabilir.

1. Veri Doğrulama ve Filtreleme

Forma girilen verileri doğrulamak, hatalı ve zararlı girişlere karşı önemli bir adımdır. Bu nedenle, kullanıcının girdiği verileri kontrol etmek ve sadece geçerli verileri kabul etmek önemlidir. Örneğin, e-posta adresinin doğru formatta olduğunu veya kullanıcının sadece sayısal değerler girdiğini doğrulayabilirsiniz.

2. CSRF Koruması

Cross-Site Request Forgery (CSRF) saldırıları, kullanıcının bilgisi olmadan yetkisiz bir şekilde form göndermek amacıyla kullanılır. Bu tür saldırılara karşı korunmak için, sayfanın her yüklenişinde benzersiz bir belirteç oluşturarak formu koruyabilirsiniz. Bu belirteç, kullanıcının formu doğru bir şekilde gönderdiğini doğrulamak için kullanılır.

3. Veri Şifreleme

Veri şifreleme, formdan alınan verilerin güvenli bir şekilde iletilmesini sağlar. Özellikle kullanıcıların kişisel ve hassas bilgileri gönderdiği durumlarda, veriyi SSL/TLS protokolüyle şifrelemek önemlidir. Bu, üçüncü kişilerin veri trafiğini takip etmesini engeller ve kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlar.

4. Güvenli Sunucu Yapılandırması

Formların güvenliği için sunucunuzun güvenli bir şekilde yapılandırıldığından emin olmalısınız. Güvenlik duvarları, yetkilendirme ve oturum yönetimi gibi güvenlik önlemlerini uygulamak önemlidir. Ayrıca, güncel ve güvenlik yamalarının yüklenmiş olduğundan emin olmalı ve kullanıcıların dosya yüklemeleri gibi potansiyel risklerin göz önünde bulundurulduğundan emin olmalısınız.

5. Düzenli Güncellemeler

Formların güvenliği sürekli bir çaba gerektirir. Güvenlik risklerini minimumda tutabilmek için, uygulamanızı ve kullanılan tüm bileşenleri (framework’ler, eklentiler vb.) düzenli olarak güncellemek önemlidir. Güncellemeler genellikle güvenlik açıklarını düzeltir ve en son güvenlik önlemleriyle uyumluluk sağlar.

Form güvenliği, kullanıcıların verilerinin korunmasında son derece önemlidir. Yukarıda bahsedilen önlemleri uygulayarak, formların güvenliğini artırabilir ve potansiyel güvenlik açıklarını önleyebilirsiniz.

Veri Doğrulama ve Filtreleme

Forma girilen verileri doğrulamanın ve zararlı girişlere karşı filtrelemenin önemini keşfedin.

Formlar, kullanıcılardan çeşitli verileri toplamak için kullanılan önemli bir araçtır. Ancak, kullanıcılar yanlış veya zararlı veriler girebilirler. Bu nedenle, kullanıcı tarafından girilen verileri doğrulamak ve güvenlik önlemleri almak önemlidir. Veri doğrulama ve filtreleme, bu amaç için kullanılan bir dizi teknik ve yöntemdir.

Veri doğrulama, kullanıcının girmesi gereken verilerin doğruluğunu kontrol etmeyi içerir. Örneğin, bir formda e-posta adresi isteniyorsa, girilen değerin gerçekten bir e-posta adresi olduğunu doğrulamak önemlidir. Bunun için PHP’de bulunan bazı fonksiyonlar ve ifadeler kullanılabilir. Ayrıca, kullanıcı tarafından girilen verilerin belirli bir formatta olmasını sağlamak da önemlidir.

Zararlı girişleri filtreleme ise, kullanıcıların kötü niyetli kodları veya zararlı verileri formda göndermelerini engellemeyi amaçlar. Bunun için girişleri temizlemek veya kaçak karakterleri engellemek gibi önlemler alınabilir. Ayrıca, CSRF saldırılarına karşı da önlem alabilirsiniz.

Veri doğrulama ve filtreleme, form güvenliği için önemli adımlardır. Bu yöntemleri kullanarak, kullanıcıların doğru ve zararsız verileri formda girmelerini sağlayabilir ve güvenlik açıklarını önleyebilirsiniz.

CSRF Koruması

CSRF Koruması

Web uygulamaları güvenliği, son derece önemli bir konudur. Bu nedenle, formlarınızı Cross-Site Request Forgery (CSRF) saldırılarına karşı korumak, kullanıcılarınızın güvenliğini sağlamak adına önemli bir adımdır. CSRF saldırıları, bir kullanıcının bilgisi olmadan, istenmeyen işlemlerin gerçekleştirilmesine neden olan saldırılardır.

Bu tür saldırıları önlemek için, form güvenliğinizi artırmak için bazı adımlar atmanız gereklidir. İşte CSRF saldırılarına karşı formunuzu nasıl koruyabileceğinizi öğrenmek için önemli ipuçları:

 • 1. Token Kullanın: Formunuzda bir güvenlik tokeni kullanarak, isteklerinizi kişiselleştirerek ve her bir işlem için benzersiz bir token oluşturarak CSRF saldırılarını engelleyebilirsiniz. Bu token, her isteğin yanında gönderilir ve istekleri doğrulamaya yardımcı olur.
 • 2. Yalnızca POST İstekleri Kabul Edin: Sadece POST isteklerini kabul ederek, diğer HTTP metotlarının (GET, PUT, DELETE vb.) CSRF saldırılarına karşı kullanılmasını engelleyebilirsiniz. GET istekleri, saldırganların istekleri manipüle etmesine ve saldırılarını gerçekleştirmesine olanak tanırken, POST istekleri daha güvenlidir.
 • 3. Cookie’lerinizi HttpOnly ve Secure ile İşaretleyin: HttpOnly işareti, tarayıcının yalnızca sunucu tarafından erişilebilecek şekilde cookie’lere erişmesini sağlar. Secure işareti ise cookie’lerin sadece güvenli (HTTPS) bağlantılarla iletilmesini sağlar. Bu adımlar, saldırganların cookie’lere erişmesini ve saldırılarını gerçekleştirmesini zorlaştırır.

Bu adımları uygulayarak, CSRF saldırılarına karşı formunuzu koruyabilir ve kullanıcılarınızın güvenliğini sağlayabilirsiniz. Mümkün olduğunca güncel güvenlik önlemlerini takip etmek ve uzmanların önerilerini uygulamak, web uygulamalarınızı güvende tutmanızı sağlar.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir