Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. php kod örnekleri

php kod örnekleri

admin admin - - 16 dk okuma süresi
157 0

php kod örnekleri

Bu makalede php kod örneklerinin çeşitleri ve kullanımı hakkında bilgi verilecektir.

PHP, web geliştirmenin vazgeçilmez dillerinden biridir ve birçok farklı kod örneği sunar. Bu makalede, PHP’nin temel yapılarını ve kullanımını öğrenmek için farklı kod örneklerine göz atacağız.

Veri Türleri

PHP’de kullanılan veri türlerini anlamak, kod yazarken çok önemlidir. Veri türleri, değişkenlerin hangi tür verileri saklayabileceğini belirler. Örneğin, bir metin dizisini (string) veya bir tamsayıyı (integer) saklayabilirsiniz. Bu makalede, farklı veri türlerini nasıl tanımlayacağınızı ve kullanacağınızı detaylı bir şekilde öğreneceksiniz.

Kontrol Yapıları

Kontrol yapısı, bir programın belirli koşullara dayanarak farklı kod bloklarını çalıştırmasını sağlar. Örneğin, if-else veya switch-case yapılarını kullanarak belirli koşullara göre farklı kod blokları çalıştırabilirsiniz. Bu makalede, farklı kontrol yapılarına ve nasıl kullanılacaklarına dair örnekler sunulacaktır.

Döngüler

Döngüler, belirli bir koşul karşılanana kadar belirli bir kod bloğunu tekrar tekrar çalıştırmanızı sağlar. Örneğin, for döngüsü kullanarak belirli bir sayıda tekrarlayan bir kod bloğu oluşturabilirsiniz. Bu makalede, for, while ve do-while gibi farklı döngü yapılarını nasıl kullanacağınızı gösterecek örnekler bulacaksınız.

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar, tekrar kullanılabilir kod bloklarıdır. Bir fonksiyonu tanımlayarak, bu kod bloğunu projenizin herhangi bir yerinde kolayca çağırabilirsiniz. Bu makalede, farklı tipte fonksiyonları nasıl tanımlayacağınızı ve kullanacağınızı öğrenecek ve örneklerle pratik yapacaksınız.

Dosya İşlemleri

PHP, dosyalarla etkileşim kurmak için bir dizi işlev sunar. Dosya okumak, yazmak veya güncellemek gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu makalede, dosya işlemlerini nasıl yapacağınıza dair örneklerle adım adım ilerleyeceksiniz.

Kaynak Yönetimi

Dosyaları kullanırken kaynakları düzgün bir şekilde yönetmek önemlidir. Bu, dosyaları açmak, okumak veya yazmak gibi işlemleri gerçekleştirdikten sonra kaynakları serbest bırakmayı içerir. Bu makalede, kaynak yönetimi için yapmanız gereken adımları öğreneceksiniz.

Veri Tabanı Erişimi

PHP ile veritabanlarına erişmek, verileri sorgulamak ve sonuçları işlemek yaygın bir gereksinimdir. Bu makalede, PHP ile veritabanı bağlantısı kurmanın nasıl yapılabileceğini ve sorguların nasıl yazılabileceğini gösteren örnekler bulacaksınız.

Veri Türleri

= PHP’de kullanılabilen farklı veri türleri vardır ve bu türlerin nasıl tanımlanacağını öğrenmek önemlidir.

Birinci veri türü sayısal verilerdir. Bu tür, tam sayılar (integer) ve ondalık sayılar (float) biçiminde olabilir. Tam sayılar, pozitif veya negatif olabilirken, ondalık sayılar virgüllü sayılar olarak adlandırılır. Sayısal bir veri tanımlamak için öncelikle değişken adını belirleriz ve ardından atama operatörü “= “i kullanarak bir değer atarız. Örnek olarak, ” $x = 5; ” şeklinde bir tanımlama yapabilirsiniz.

İkinci veri türü dize verilerdir. Dizeler, metin veya karakterlerin birleşimi olarak düşünülebilir. Bir dize tanımlamak için tırnak işaretleri kullanırız. Örneğin, ” $name = ‘John’; ” şeklinde bir tanımlama yapabilirsiniz. Dizeler ayrıca matematiksel işlemlerle de kullanılabilir.

Üçüncü veri türü mantıksal verilerdir. Mantıksal veriler yalnızca iki değere sahip olabilir: “true” veya “false”. Tipik olarak, bir koşulun doğru olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Bir mantıksal değer tanımlamak için “true” veya “false” değerini değişkene atayabilirsiniz. Örneğin, ” $isRegistered = true; ” şeklinde bir tanımlama yapabilirsiniz.

Daha fazla veri türü de mevcuttur, ancak bu makalede sadece temellerine değindik. Veri türlerini doğru bir şekilde tanımlamak, bir PHP programının istenen işlevselliği elde etmesi için önemlidir ve verileri uygun şekillerde işlemek için temel bir gerekliliktir.

Kontrol Yapıları

Kontrol Yapıları

PHP’de kontrol yapıları, programın akışını belirlemek ve belirli koşullara göre kod bloklarını çalıştırmak için kullanılır. Bu sayede, programın doğru ve istenen şekilde çalışmasını sağlamak mümkündür. İki yaygın kontrol yapısı if-else ve switch-case olarak bilinir ve farklı durumları yönetmek için kullanılır.

if-else:

Bir if-else ifadesi, belirli bir koşulun doğru veya yanlış olmasına bağlı olarak farklı kod bloklarını çalıştırır. Eğer belirtilen koşul doğruysa if bloğu çalıştırılır, aksi takdirde else bloğu çalıştırılır. Örneğin:

if(koşul){  // koşul doğruysa bu kod bloğu çalışır} else {  // koşul yanlışsa bu kod bloğu çalışır}

switch-case:

Switch-case ifadesi, belirli bir değişkenin farklı değerlere sahip olması durumunda farklı kod parçalarını çalıştırmak için kullanılır. Önceden belirlenen koşullara dayanarak farklı kod bloklarını çalıştırır. Örneğin:

switch(değişken){  case değer1:   // değişken değeri değer1 ise bu kod bloğu çalışır   break;  case değer2:   // değişken değeri değer2 ise bu kod bloğu çalışır   break;  default:   // hiçbir koşul sağlanmazsa bu kod bloğu çalışır   break;}

Yukarıdaki if-else ve switch-case kontrol yapıları, programcılara karmaşık durumları kolayca yönetme ve program akışını kontrol etme imkanı sağlar. Bu yapıları doğru bir şekilde kullanarak geliştirilecek PHP kodları daha anlaşılır, sürdürülebilir ve hata ayıklamanın daha kolay olduğu bir yapıya sahip olacaktır.

Döngüler

Döngüler, bir işlemi belirli bir koşula göre tekrarlamak için kullanılan yapı bileşenleridir. PHP’de en sık kullanılan döngü yapıları for, while ve do-while’ı içerir.

For döngüsü, belirli bir başlangıç değeri, bir koşul ve bir adım sayısı kullanarak bir işlemi belirli bir sayıda tekrarlar. Genellikle bir sayaç değişkeni kullanılır ve her döngüde sayacın değeri güncellenir. Örneğe bakalım:

Kod Örneği:
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) { echo "Sayı: " . $i . "
";}

While döngüsü, bir koşul doğru olduğu sürece bir işlemi tekrarlar. Koşul başlangıçta kontrol edilir ve doğru ise döngü çalışır. Koşul yanlış olduğunda döngü sona erer. Örneğe bakalım:

Kod Örneği:
$num = 1;while ($num <= 5) { echo "Sayı: " . $num . "
"; $num++;}

Do-while döngüsü, bir işlemi en az bir kez gerçekleştirmek için kullanılır. İşlem, döngü koşulundan önce yapılır ve daha sonra koşul kontrol edilir. Eğer koşul doğru ise işlem tekrarlanır, yanlış ise döngü sona erer. Örneğe bakalım:

Kod Örneği:
$num = 1;do { echo "Sayı: " . $num . "
"; $num++;} while ($num <= 5);

Bu örnekler, for, while ve do-while döngülerinin kullanımını göstermektedir. Bu döngüler, programlarınızda tekrarlanması gereken işlemleri daha etkili bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır.

Koşullu Döngüler

= Koşullu döngüler, programlama dilinde belirli bir koşulu karşılayana kadar tekrarlanan döngülerdir. Bu tür döngüler genellikle if-else veya switch-case yapısıyla kontrol edilir. Koşullu döngüler, programcıların belirli şartlara bağlı olarak kodlarını yönetmelerini sağlayan güçlü bir araçtır.

if-else yapısı, belirli bir şartın doğru veya yanlış olmasına göre farklı işlemlerin yapılmasını sağlar. Örneğin, bir döngünün belirli bir sayıda tekrarlanmasını istiyorsanız ve bu süre boyunca belirli bir şart sağlanmaya devam ediyorsa, if-else yapısını kullanabilirsiniz. Bu sayede, döngü devam edebilir veya sona erebilir.

switch-case yapısı ise bir değişkenin birden fazla değerini kontrol etmek için kullanılır. Değişkenin değeri, farklı durumlar altında belirli işlemlerin yapılmasını sağlar. Örneğin, bir menü içeriği için kullanıcıdan gelen bir değeri kontrol etmek ve farklı işlemler yapmak için switch-case yapısını kullanabilirsiniz.

Koşullu döngüler, programcılara birçok olasılık sunar ve kodlarını daha esnek bir şekilde yönetmelerini sağlar. Bu sayede, programlarınızı daha verimli ve kontrol edilebilir hale getirebilirsiniz. Ayrıca, örneklerle bu konuyu daha iyi anlamak için pratik yapmanız da faydalı olacaktır.

Döngü İterasyonları

Döngü iterasyonları, döngü içinde belirli koşullar yerine getirildiğinde gerçekleşen işlemleri kontrol etmek için kullanılır. Bu iterasyonlardan bazıları break ve continue ifadeleridir.

Break ifadesi, bir döngüyü durdurur ve sona erdirir. Döngü içinde belirli bir koşul gerçekleştiğinde, break ifadesi kullanılarak döngünün derhal sonlandırılması sağlanır. Örneğin:

Yukarıdaki örnekte, for döngüsü 1'den 10'a kadar olan sayıları yazdırır. Ancak, $i değişkeni 5 olduğunda, break ifadesiyle döngü sonlandırılır ve yalnızca 1, 2, 3, 4 yazdırılır.

Continue ifadesi ise döngüyü durdurmadan sadece belirli bir koşulu atlamak için kullanılır. Döngü içinde continue ifadesi kullanıldığında, o anki iterasyon atlanır ve bir sonraki iterasyona geçilir. Örneğin:

Yukarıdaki örnekte, for döngüsü 1'den 10'a kadar olan sayıları yazdırır. Ancak, $j değişkeni 2'ye bölünebildiğinde, continue ifadesiyle o anki iterasyon atlanır ve bir sonraki iterasyona geçilir. Sonuç olarak, yalnızca 1, 3, 5, 7, 9 yazdırılır.

Fonksiyonlar

= farklı tipte fonksiyonlar ve bu fonksiyonların nasıl tanımlanacağı ve kullanılacağı örneklerle anlatılacaktır.

Fonksiyonlar, PHP'de bir dizi işlemi gerçekleştiren ve bu işlemleri tekrar tekrar kullanmamızı sağlayan kod bloklarıdır. Farklı tipte fonksiyonlar vardır ve her biri belirli bir amaca hizmet eder. Fonksiyonları tanımlamak ve kullanmak oldukça kolaydır. Fonksiyonlar, sürekli tekrar eden işlemleri daha az meşgul edici hale getirir ve kodun okunurluğunu artırır.

Bir fonksiyon, function anahtar kelimesi ile tanımlanır. Fonksiyonun adı, işlevini en iyi şekilde açıklayan bir isim olmalıdır. Fonksiyonun açılış paranteziyle başlayan bir parametre listesine sahip olabilir. Parametreler, fonksiyona giriş verileri sağlar. Fonksiyon bloğu ise süslü parantezlerin içinde yer alır ve fonksiyonun gerçekleştireceği işlemler burada tanımlanır.

Örneğin, aşağıdaki fonksiyon kullanıcıya "Merhaba" mesajını gönderir:

function sayHello() {  echo "Merhaba!";}

Bu fonksiyonu çağırmak için fonksiyon adını belirtmemiz gerekir:

sayHello();

Bu şekilde fonksiyon çağrılır ve "Merhaba!" mesajı ekrana yazdırılır. Fonksiyonu çağırmak, belirlediğimiz işlemlerin gerçekleşmesini sağlar.

Bunlar sadece temel bir fonksiyon tanımlaması ve kullanımı örneğidir. PHP'de daha farklı ve karmaşık fonksiyonlar kullanabilirsiniz. Fonksiyonlar, kodunuzda tekrarlayan işlemleri daha organize bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar.

Dosya İşlemleri

= php ile dosya okuma, yazma ve güncelleme işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği örneklerle açıklanacaktır.

PHP, dosya işlemleri yapmak için çok çeşitli fonksiyonlar sunar. Bu fonksiyonlar sayesinde, PHP ile dosyaları okuyabilir, yazabilir ve güncelleyebilirsiniz.

Öncelikle, dosyayı okuyabileceğiniz "fopen" fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, bir dosya tanımlayıcısı döndürür ve belirttiğiniz dosyayı okuma modunda açar. Ardından, okuma işlemlerini gerçekleştirmek için bu tanımlayıcıyı kullanabilirsiniz.

Örnek olarak:
 • $dosya = fopen("dosya.txt", "r"); // "dosya.txt" adlı dosyayı okuma modunda açar.
 • $icerik = fgets($dosya); // Dosyanın içeriğini okur.
 • echo $icerik; // İçeriği ekrana yazdırır.
 • fclose($dosya); // Dosyayı kapatır.

Dosya yazma işlemleri için ise "fopen" fonksiyonunu yazma moduyla kullanabilirsiniz. Bu modda belirtilen dosya oluşturulacak veya var olan dosya üzerine yazılacaktır. Ardından, "fwrite" fonksiyonunu kullanarak dosyaya veri yazabilirsiniz.

Örnek olarak:
 • $dosya = fopen("dosya.txt", "w"); // "dosya.txt" adlı dosyayı yazma modunda açar.
 • fwrite($dosya, "Merhaba Dünya!"); // Dosyaya veri yazar.
 • fclose($dosya); // Dosyayı kapatır.

Dosya güncelleme işlemleri ise yazma modunda olduğu gibi gerçekleştirilir. Ancak, "fopen" fonksiyonunu "a" moduyla kullanarak dosyanın sonuna ekleme yapabilirsiniz. Böylece, mevcut veriler korunurken yeni verileri de ekleyebilirsiniz.

Örnek olarak:
 • $dosya = fopen("dosya.txt", "a"); // "dosya.txt" adlı dosyayı ekleme modunda açar.
 • fwrite($dosya, "Bu bir güncellemedir."); // Dosyaya veri ekler.
 • fclose($dosya); // Dosyayı kapatır.

PHP ile dosya işlemleri yapmak oldukça kolaydır ve yukarıdaki örnekler size başlangıç için iyi bir temel sağlayacaktır. Ayrıca, PHP'nin sunduğu diğer fonksiyonlarla da dosyalar üzerinde farklı işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

Kaynak Yönetimi

Kaynak yönetimi, programlama dillerinde dosya açma, kapatma ve diğer kaynakların düzgün bir şekilde kullanılmasıyla ilgili işlemleri ifade eder. PHP'de dosya işlemlerinde kaynak yönetimi oldukça önemlidir. Dosya açma, kapatma ve diğer kaynakları etkin bir şekilde kullanmak, güvenlik ve performans açısından önemlidir.

Dosya açma işlemi, PHP'de fopen() fonksiyonu kullanılarak gerçekleştirilir. Bu fonksiyon, istenilen dosyayı belirtilen modda açar. Örneğin, "r" moduyla bir dosyayı salt okunur olarak açabilirsiniz. Dosya açıldıktan sonra, dosya içeriğine erişmek ve işlem yapmak mümkün olur.

Dosya kapatma işlemi, fopen() fonksiyonu ile açılan dosyanın fclose() fonksiyonu kullanılarak kapatılmasıyla gerçekleştirilir. Dosya kapatıldıktan sonra, bellek ve sistem kaynakları serbest bırakılır ve daha fazla kaynak tüketimi önlenir.

Kaynak yönetimi için önemli bir diğer konu ise hatalı dosya açma ve kapatma durumlarıdır. Dosya açma veya kapatma işlemlerinde bir hata oluştuğunda, hata durumunu kontrol etmek ve gerekli işlemleri gerçekleştirmek önemlidir. Hatalı dosya yönetimi güvenlik açıklarına ve performans sorunlarına yol açabilir.

PHP'de kaynak yönetimi konusunda dikkatli olmak ve işlemleri doğru bir şekilde yapmak, kodunuzun daha güvenli ve performanslı çalışmasını sağlayacaktır. Kaynak yönetimiyle ilgili daha fazla bilgi ve örnek kodlara PHP kaynaklarında ulaşabilirsiniz.

Veri Tabanı Erişimi

Veri Tabanı Erişimi

Php dilinde veri tabanına erişim sağlamak oldukça önemlidir. Bu işlem, veri tabanıyla iletişim kurmanın ve verileri üzerinde değişiklik yapmanın temel yoludur. Php üzerinden veri tabanına erişmek için öncelikle bir veri tabanı bağlantısı oluşturmanız gerekmektedir. Bağlantı oluşturulduktan sonra, sorgular vasıtasıyla veritabanından veri alma, ekleme, güncelleme veya silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Veri tabanı erişimi için yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri, PHP'nin PDO (PHP Data Objects) sınıfını kullanmaktır. PDO, çeşitli veri tabanlarına (MySQL, PostgreSQL, SQLite vb.) bağlanmayı ve bu veri tabanlarıyla etkileşimde bulunmayı sağlar. Örneğin, MySQL veri tabanına bağlanmak için PDO'nun MySQL sürücüsünü kullanabilirsiniz. Bağlantı oluşturulduktan sonra, sorgularınızı hazırlayabilir ve çalıştırabilirsiniz. Sonuçları alıp işleyebilir, veritabanına veri ekleyebilir, mevcut verileri güncelleyebilir veya silebilirsiniz.

Bu makalede, php üzerinden veri tabanına bağlanma, sorgu yapma ve sonuçları işlemeyle ilgili örnekler bulacaksınız. Bu örnekler, size veri tabanı erişimi konusunda bir fikir verecektir ve uygulamanızda size rehberlik edecektir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir