Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. php örnekleri

php örnekleri

admin admin - - 16 dk okuma süresi
118 0

php örnekleri

Bu makalede PHP ile ilgili bazı örnekler ve bu örneklerin nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler bulabilirsiniz. PHP, web tabanlı uygulamalar geliştirmek için kullanılan popüler bir programlama dilidir ve geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih edilmektedir.

PHP ile çeşitli veri türlerini kullanarak başlayabiliriz. Örneğin, bir sayıyı depolamak için integer veri türünü, bir metni depolamak için string veri türünü kullanabiliriz. Ayrıca, bir dizi verileri depolamak için array ve bir koşulu kontrol etmek için boolean veri türlerini de kullanabilirsiniz. PHP’nin sağladığı bu veri türleri sayesinde farklı türdeki verileri kolayca işleyebilirsiniz.

Koşullu ifadeleri kullanarak, belirli bir koşula göre farklı işlemler yapabilirsiniz. Örneğin, if-else ifadesiyle bir değeri kontrol edebilir ve belirli bir koşula bağlı olarak farklı işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Birden fazla koşulu içeren durumlarda ise nested if-else yapısını kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra, birden fazla seçenek arasında kontrol sağlamak için switch-case yapısını kullanabilirsiniz.

Tüm bu örneklerin yanı sıra, tek satırda kolayca koşullu bir ifade oluşturmanızı sağlayan ternary operatorünü de öğrenebilirsiniz. Bu operator, yazılım geliştirme sürecinde sıklıkla kullanılan bir tekniktir ve kodunuzu daha kısa ve anlaşılır hale getirebilir.

PHP’nin döngülerini kullanarak tekrarlayan işlemleri kolayca yapabilirsiniz. Örneğin, for döngüsü bir değeri belirli bir süre boyunca tekrarlayabilir. While döngüsü ise bir koşulu kontrol eder ve doğru olduğu sürece işlemleri tekrarlar. Bu döngüler sayesinde, verileri döngü içinde işleyebilir ve tekrarlayan işlemleri otomatikleştirebilirsiniz.

PHP’de fonksiyonlar oluşturarak daha modüler bir kod tabanı oluşturabilirsiniz. Kendi fonksiyonlarınızı tanımlayarak, belirli bir işlemi yerine getiren ve gerektiğinde tekrar kullanılabilen kod parçaları oluşturabilirsiniz. Fonksiyonlara parametre ekleyerek, fonksiyonların çalışma mantığını etkileyebilir ve daha esnek bir yapı oluşturabilirsiniz. Ayrıca, fonksiyonlar bir değer döndürebilir ve bu değeri başka bir yerde kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen örnekler sadece PHP’nin temel özellikleri hakkında bir özet sunmaktadır. PHP’nin gücünü tam anlamıyla anlamak ve daha karmaşık projeler geliştirmek için bu özellikleri daha detaylı bir şekilde öğrenmeniz önerilir.

Veri Türleri

= PHP’de kullanılan farklı veri türlerini tanıyalım.

PHP, dinamik bir programlama dilidir ve çeşitli veri türlerini destekler. Bu veri türleri, farklı türde verileri saklamak ve işlemek için kullanılır. İşte PHP’de kullanılan bazı veri türleri:

 • String: Metin veya karakter dizilerini temsil eder. Örneğin, “Merhaba Dünya” bir string veri türüdür.
 • Integer: Tamsayı değerleri temsil eder. Örneğin, 10 veya -5 gibi.
 • Float: Ondalık sayıları temsil eder. Örneğin, 3.14 gibi.
 • Boolean: Sadece true veya false değerlerini alabilen bir veri türüdür. Bir durumu veya koşulu temsil etmek için kullanılır.
 • Array: Birden çok değeri bir araya getiren bir veri türüdür. Örneğin, bir liste veya gruplama yapmak için kullanılabilir.
 • Object: Nesneleri, nitelikleri ve davranışları temsil etmek için kullanılır. Bir sınıftan türetilen örneklerdir.
 • Null: Herhangi bir değeri temsil etmeyen bir veri türüdür. Bir değişkenin değeri bulunmadığını temsil eder.

PHP’de bu veri türlerini kullanarak programlarınızı geliştirebilir ve çeşitli işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Her bir veri türü farklı bir amaç için kullanılır ve daha karmaşık programlar oluştururken birlikte kullanılabilirler.

Koşullu İfadeler

= Koşullu ifadeler, programlamada belirli bir koşula bağlı olarak farklı işlemlerin yapılmasına olanak sağlayan yapıdır. Bu sayede programlar belirli durumlar için farklı sonuçlar üretebilir. PHP’de koşullu ifadeler kullanarak programınızı kontrol etmek ve uygun tepkiyi vermek çok kolaydır.

Bir koşul ifadesi, genellikle bir mantıksal ifadeyi (true veya false) değerlendirerek çalışır. Eğer ifade true ise, belirtilen kod bloğu çalıştırılır; ancak, eğer ifade false ise, belirtilen kod bloğu atlanır.

İlk ve en temel koşullu ifade if-else ifadesidir. İf ifadesi, bir koşulun doğru olup olmadığını kontrol eder ve sonucuna göre belirtilen kod bloğunu çalıştırır. Eğer if ifadesi false ise, else bloğu çalıştırılır.

Örneğin, bir kullanıcının yaşını kontrol etmek ve yaşının yetişkinlik yaşı olan 18’e eşit veya daha büyük olup olmadığını kontrol etmek isterseniz, aşağıdaki gibi bir koşullu ifade kullanabilirsiniz:

if ($yas >= 18) {  echo "Yaşınız yetişkinlik yaşını aşıyor!";} else {  echo "Yaşınız yetişkinlik yaşını tutmuyor!";}

Bu örnekte, $yas değişkeninin 18’e eşit veya daha büyük olup olmadığı kontrol ediliyor. Eğer koşul doğru ise, “Yaşınız yetişkinlik yaşını aşıyor!” mesajı görüntülenir. Eğer koşul yanlış ise, “Yaşınız yetişkinlik yaşını tutmuyor!” mesajı görüntülenir.

If-Else

Bir ifadeyi kontrol etmek ve bir koşula göre farklı işlemler yapmak için if-else kullanımını öğrenin. If-Else yapısı, belirli bir koşulun doğru veya yanlış olup olmadığını kontrol etmek için kullanılan bir kontrol yapısıdır. Bu kontrol yapısı, belirli bir koşulun sağlanması durumunda belirli bir işlem yapmak, aksi durumda ise farklı bir işlem yapmak için kullanılır.

Örneğin, bir kullanıcının yaşını kontrol etmek istediğinizi düşünün. Eğer kullanıcının yaşı 18’den büyükse, “Hesap oluşturuldu” mesajını göstermek istiyorsunuz. Ancak kullanıcının yaşı 18’den küçükse, “Hesap oluşturulamaz” mesajını göstermek istiyorsunuz. Bu durumda if-else yapısı kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz.

İfadelerle çalışırken, bir ifadeyi karşılaştırmak veya değerlendirmek gerekir. Örneğin, kullanıcının yaşı 18’den büyük mü diye kontrol etmek için “$age > 18” şeklinde bir ifade kullanabilirsiniz. Eğer bu ifade doğruysa, yani kullanıcının yaşı 18’den büyükse, if bloğu içindeki işlemler gerçekleştirilir. Aksi durumda, yani kullanıcının yaşı 18’den küçükse veya eşitse, else bloğunda yer alan işlemler gerçekleştirilir.

Aşağıda, bir if-else yapısının basit bir örneği verilmiştir:

<?php  $age = 20;  if ($age > 18) {    echo "Hesap oluşturuldu.";  } else {    echo "Hesap oluşturulamaz.";  }?>

Yukarıdaki örnekte, $age değişkeni 20 yeşinden büyük olduğu için “Hesap oluşturuldu.” mesajı görüntülenir. Eğer $age değişkeni 18 veya daha küçük bir değer olsaydı, “Hesap oluşturulamaz.” mesajı görüntülenirdi.

If-Else yapısı, sadece tek bir koşulun kontrol edilmesi gerektiği durumlarda kullanılabilir. Birden fazla koşulu kontrol etmek için ise Nested If-Else veya Switch-Case yapılarını kullanmanız gerekir. Bu konuları da ilerleyen bölümlerde öğreneceksiniz.

Nested If-Else

Birden fazla koşulun iç içe kullanıldığı if-else yapısı, programın farklı senaryolara göre farklı işlemler yapmasını sağlar. Bu yapıda, bir ifade kontrol edilir ve eğer koşul doğru ise belirli bir işlem gerçekleştirilir. Eğer koşul yanlış ise başka bir ifade kontrol edilir ve bu şekilde devam eder.

Nested if-else yapısını aşağıdaki örnekle daha iyi anlayabiliriz:

if (koşul1) {  // koşul1 doğru ise bu blok çalışır  if (koşul2) {    // koşul1 ve koşul2 doğru ise bu blok çalışır  } else {    // koşul1 doğru, koşul2 yanlış ise bu blok çalışır  }} else {  // koşul1 yanlış ise bu blok çalışır}

Yukarıdaki örnekte, if-else yapısı iç içe kullanılmıştır. İlk olarak koşul1 kontrol edilir ve eğer doğru ise içinde bulunan blok çalışır. Bu bloğun içinde ise bir başka koşul olan koşul2 kontrol edilir. Eğer her iki koşul da doğru ise içindeki blok çalışır. Eğer koşul1 doğru, ancak koşul2 yanlış ise farklı bir blok çalışır. Eğer koşul1 yanlış ise if-else yapısının dışındaki blok çalışır.

Nested if-else yapısı, programın farklı senaryolara göre kontrol edilmesini ve istenen işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar. Bu yapı sayesinde program daha esnek ve karmaşık durumlarda da doğru sonuçları üretebilir.

Switch Case

= Birden fazla seçeneğin kontrol edildiği switch-case yapısının nasıl kullanıldığını öğrenin.

Switch-Case yapısı, birden fazla seçeneğin kontrol edilmesi ve farklı işlemlerin gerçekleştirilmesi için kullanılan bir yapıdır. Genellikle koşullu ifadelerin sıralı olarak kontrol edilmesi gerektiğinde tercih edilen bir yapıdır. Switch-Case yapısının temel mantığı şu şekildedir: Öncelikle bir değişken belirlenir ve bu değişkenin değeri aranan seçeneklerin değerleriyle karşılaştırılır. Eğer değişkenin değeri, bir seçenek değerine eşitse, o seçeneğe ait işlemler gerçekleştirilir. Eşleşme olmadığı durumlarda ise varsayılan bir işlem yapılabilir.Aşağıda bir örnek kullanım bulunmaktadır:“`html

“`Yukarıdaki örnekte, $gun değişkeninin değeri “Cuma” olarak belirlenmiştir. Switch yapısı içerisindeki koşullar eşleşme kontrolü yapar ve eşleşme sağlanan koşulun altındaki işlemler gerçekleştirilir. Bu örnekte, “Cuma” seçeneği için “Bugün cuma, hafta sonuna doğru.” şeklinde bir çıktı elde edilecektir.Switch-Case yapısı, çok sayıda seçeneğin kontrol edilmesi gerektiğinde if-else yapısına göre daha kolay ve okunabilir bir alternatif sunar. Özellikle önceden belirlenen değerlere göre karar vermeniz gereken durumlarda kullanışlı olabilir.

Ternary Operator

= Tek satırda koşullu bir ifade oluşturmanın kolay yolunu keşfedin.

Ternary operatör, PHP’de tek satırda koşullu bir ifade oluşturmamıza olanak sağlayan bir yapının adıdır. Bu operatör, if-else yapısının kısaltılmış bir halidir ve kodları daha hızlı ve okunabilir hale getirir.

Ternary operatörün kullanımı çok basittir. Genel yapı şu şekildedir:

Koşul İfade1 İfade2
Koşul doğru ise İfade1 İfade2
Koşul yanlış ise İfade2 İfade1

Yukarıdaki tabloda, “Koşul” sütunu belirli bir koşulu temsil eder. Eğer bu koşul doğruysa, “İfade1” sütunu çalıştırılır. Eğer koşul yanlışsa, “İfade2” sütunu çalıştırılır.

Örneğin, bir değişkenin değerine göre farklı bir değer döndürmek istediğimizde ternary operatörü kullanabiliriz:

$deger = ($degisken > 10) ? "Değişken 10'dan büyük" : "Değişken 10'dan küçük veya eşit";

Bu örnekte, $degisken değişkeninin değeri 10’dan büyükse, “$deger” değişkenine “Değişken 10’dan büyük” değeri atanır. Eğer $degisken değeri 10’dan küçük veya eşitse, “$deger” değişkenine “Değişken 10’dan küçük veya eşit” değeri atanır.

Ternary operatörü, kodun okunabilirliğini artırır ve daha kısa kodlar yazmanızı sağlar. Ancak, çok karmaşık ifadelerde kullanıldığında kodun anlaşılabilirliğini zorlaştırabilir. Bu nedenle, operatörü kullanırken kodunuzu mümkün olduğunca basit tutmak önemlidir.

Döngüler

PHP’de, tekrarlayan işlemleri gerçekleştirmek için çeşitli döngü yapıları bulunmaktadır. Bu döngüler sayesinde belirli bir işlemi birden çok kez tekrarlamak ve belirli bir koşulu sağlayana kadar işlemleri devam ettirmek mümkün olur. Döngüler, programlama alanında oldukça önemli bir yer tutar ve çeşitli senaryolarda kullanılır.

PHP’de kullanılan döngü yapıları arasında en yaygın olanları “for” ve “while” döngüleridir. “For” döngüsü, bir değeri belirli bir süre boyunca tekrar etmek için kullanılır. Bu döngüde, başlangıç değeri, bitiş koşulu ve artış miktarı belirtilir. Örneğin, ekrana 1’den 10’a kadar olan sayıları yazdırmak için bir “for” döngüsü kullanılabilir.

<?phpfor($i=1; $i <= 10; $i++) {  echo $i . " ";}?>

"While" döngüsü ise bir koşulu kontrol eder ve koşul doğru olduğu sürece işlemleri tekrarlar. Koşulun yanlış olduğu durumda döngü sonlanır. Örneğin, ekrana 1'den 10'a kadar olan tek sayıları yazdırmak için bir "while" döngüsü kullanılabilir.

<?php$i = 1;while($i <= 10) {  if($i % 2 != 0) {    echo $i . " ";  }  $i++;}?>

Döngüler, programlamada tekrarlayan işlemleri daha kolay ve verimli bir şekilde gerçekleştirmemizi sağlar. PHP'deki döngü yapılarını öğrenmek, tekrar eden işlemleri hızlı bir şekilde yapabilmenize yardımcı olur.

For Döngüsü

= Bir değeri belirli bir süre boyunca tekrarlayan for döngüsünün nasıl kullanıldığını öğrenin.

For döngüsü, belirli bir süre boyunca bir değeri tekrar tekrar çalıştırmak için kullanılan bir yapıdır. Bu döngüyü kullanarak, bir değeri belirli bir aralıkta veya liste üzerinde tekrarlayarak işlemler yapabilirsiniz.

For döngüsünün kullanımı oldukça basittir. Başlangıç değeri, koşul ve artış değeri belirleyerek bir döngü oluşturabilirsiniz. Başlangıç değeri belirtilen değerden başlayacak, koşul sağlandıkça işlemler tekrarlanacak ve artış değeri her tekrarda uygulanacak.

Örneğin, 1'den 10'a kadar olan sayıları ekrana yazdırmak istediğinizi düşünelim. Bu durumda for döngüsünü kullanarak aşağıdaki kodu yazabilirsiniz:

for($i=1; $i<=10; $i++){  echo $i;}

Bu kod, $i değişkeninin başlangıç değerini 1 olarak belirler. Ardından, $i'nin 10'dan küçük veya eşit olma koşulu kontrol edilir. Bu koşulu sağlayan her tekrarda $i değeri ekrana yazdırılır. Son olarak, her tekrarda $i değeri 1 artırılır.

For döngüsü, tekrarlayan işlemleri kolaylıkla yapmanıza olanak sağlar. Doğru bir şekilde kullanıldığında, programınızı daha etkili ve verimli hale getirebilir.

While Döngüsü

= Bir koşulu kontrol eden ve doğru olduğu sürece işlemleri tekrarlayan while döngüsünü anlayın.

While döngüsü, belirli bir koşulu kontrol ederek işlemleri tekrarlayan bir döngü yapısıdır. Bu döngü, koşul doğru olduğu sürece çalışmaya devam eder. Koşul yanlış olduğunda ise döngüden çıkılır ve işlemler sona erer.

While döngüsü, sıklıkla belirli bir işlemi tekrarlamak ya da kullanıcıdan girdi almak için kullanılır. Bu döngüde, while anahtar kelimesiyle başlayan bir blok oluşturulur ve ardından takip eden parantez içine koşul ifadesi yazılır. Koşul, her döngü tekrarlandığında kontrol edilir ve doğruysa döngü devam eder.

While döngüsü genellikle başlangıçta bir sayaç değeri belirtilmez, ancak koşulun içinde kullanılan değişkenler veya dışarıdan alınan veriler üzerinden kontrol sağlanabilir. Bu sayede durum doğru olduğu sürece, döngü devam eder ve içerideki işlemler tekrarlanır.

Örneğin, kullanıcıdan alınan bir değer doğrultusunda bir döngü oluşturmak istediğimizde while döngüsü işimize yarar. Koşul doğru olduğu sürece kullanıcıdan değer alınır ve bu değer döngü içinde işlenir. Koşulun yanlış olması durumunda, döngü sonlandırılır ve işlemler durdurulur.

Örnek:
$counter = 0;while ($counter < 5) {  echo "Döngü tekrarlandı! 
"; $counter++;}

Yukarıdaki örnekte, bir sayaç değişkeni kullanarak while döngüsü oluşturduk. Sayaç, her döngü tekrarlandığında 1 artırılarak kontrol edilen koşulu sağlaması için kullanıldı. Döngü 5 kez tekrarlandığında durur ve ekrana "Döngü tekrarlandı!" mesajı yazdırılır.

While döngüsünün kullanımı oldukça esnektir ve farklı senaryolarda kullanılabilir. Özellikle belirsiz durumlar için ideal bir döngü yapısıdır. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, koşulun zamanla değişmesi ve döngünün sonsuz bir döngü haline gelmemesi için uygun bir şekilde kontrol edilmesidir.

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar

PHP'de fonksiyonlar, tekrar tekrar kullanılabilen ve belirli bir amacı olan kod bloklarıdır. Bir fonksiyon oluşturarak, aynı işlemi birden fazla kez yapmak zorunda kalmadan kodunuzda kullanabilirsiniz. Fonksiyonlar, kodunuzu daha modüler hale getirir ve daha kolay anlaşılır hale gelmesini sağlar.

Bir fonksiyon oluşturmak için function anahtar kelimesini kullanmalısınız. Fonksiyonun adını ve ardından parantez içinde parametreleri tanımlamalısınız. Parametreler, fonksiyonun içinde kullanılabilen ve dışarıdan değerler alabilen değişkenlerdir.

Fonksiyon Oluşturma
<?phpfunction selamla($isim) {  echo "Merhaba, " . $isim;}selamla("Mehmet");?>

Bu örnekte, selamla adında bir fonksiyon oluşturduk ve $isim parametresini aldık. Fonksiyonu çağırırken, selamla("Mehmet") şeklinde isim parametresiyle birlikte çağırabilirsiniz. Bu, "Merhaba, Mehmet" çıktısını verir.

Bir fonksiyon oluşturduktan sonra, bunu kodunuzun herhangi bir yerinde kullanabilirsiniz. Fonksiyonun birden fazla yerde kullanılması gerektiğinde, kodunuz çok daha temiz ve düzenli olur. Ayrıca, bir fonksiyonun dönüş değerini return ifadesiyle belirtebilirsiniz. Bu sayede, fonksiyon belirli bir değeri geri döndürebilir ve bu değeri başka bir değişkene atayabilirsiniz.

Daha fazla örnek ve ayrıntılı bilgi için PHP kaynaklarına başvurabilirsiniz.

Fonksiyon Tanımlama

= Kendi fonksiyonlarınızı nasıl tanımlayabileceğinizi öğrenin.

Fonksiyonlar, belirli bir işi yapmak için kullanılan kod bloklarıdır. Bir fonksiyon oluşturarak, bu kod bloklarını bir araya getirebilir ve daha sonra kullanmak üzere saklayabilirsiniz. Kendi fonksiyonlarınızı tanımlamak için ise PHP dilinde belli bir söz dizimi kullanmanız gerekmektedir.

Fonksiyon tanımlamak için şu şablona uymanız yeterlidir:

 • function: Fonksiyonların tanımlanması için kullanılan anahtar kelime.
 • fonksiyon adı: Oluşturduğunuz fonksiyonlara isim vermelisiniz.
 • (): Parantezler içerisinde fonksiyon için gerekli parametreleri belirtebilirsiniz. Parametreler, fonksiyona girdi sağlamak veya belirli işlemlerin gerçekleştirilebilmesini sağlamak için kullanılır. Parametreler arasında virgülle ayrım yapılmalıdır.
 • {}: Süslü parantezler arasında fonksiyonun içerdiği kod bloğunu tanımlayabilirsiniz.

Örneğin, "merhaba_dunya" adında bir fonksiyon tanımlayalım:

<?phpfunction merhaba_dunya() { echo "Merhaba Dünya!";}merhaba_dunya(); // Fonksiyonu çağıralım?>

Yukarıdaki örnekte, "merhaba_dunya" fonksiyonu oluşturulmuş ve çağrılmıştır. Bu fonksiyonu çağırdığınızda, "Merhaba Dünya!" çıktısını alırsınız.

Fonksiyonlar, programınızı daha modüler hale getirmenizi sağlar. Kodunuzu tekrar kullanmanız gerektiğinde, aynı kodu tekrar tekrar yazmak yerine, fonksiyonlarınızı çağırabilirsiniz. Fonksiyonlar ayrıca kodunuzu daha okunabilir hale getirir ve işlemleri daha kolay izlemenizi sağlar.

Parametreli Fonksiyonlar

Parametreli Fonksiyonlar

Fonksiyonlara parametre ekleyerek çalışma mantığını nasıl etkileyebileceğinizi keşfedin. Parametreli fonksiyonlar, belirli bir görevi yerine getirmek için gerekli olan değerleri almak üzere tasarlanmıştır. Bu değerler, fonksiyon içinde işlenir ve çıktıyı etkileyebilir.

Parametreli bir fonksiyon tanımlarken, parantez içinde alınması gereken parametreler belirtilir. Bir fonksiyonun birden fazla parametresi olabilir ve parametreler arasında virgülle ayırma yapılır. Örneğin:

function toplama($sayi1, $sayi2) { $sonuc = $sayi1 + $sayi2; return $sonuc;}

Yukarıdaki örnekte, "toplama" adında bir fonksiyon tanımlanmıştır ve iki parametre alır: $sayi1 ve $sayi2. Fonksiyon içinde bu parametrelerin toplamı hesaplanır ve "return" anahtar kelimesiyle sonuç döndürülür.

Parametreli fonksiyonlar, fonksiyonların daha çok amaçlı olarak kullanılmasını sağlar. Aynı fonksiyon farklı parametrelerle çağrıldığında farklı sonuçlar üretebilir. Bu da kodunuzu daha esnek hale getirir ve tekrar kullanılabilirliği artırır.

Parametreli fonksiyonlar, PHP'de sıkça kullanılan bir yapıdır ve genellikle programlama projelerinde yaygın bir şekilde kullanılır. Fonksiyonlara parametre ekleyerek, programınızın işlevselliğini artırabilir ve daha karmaşık görevleri yerine getirirken daha fazla kontrol sağlayabilirsiniz.

Dönüş Değeri

Dönüş değeri, bir fonksiyonun çağrıldığında geri döndürebileceği değeri ifade eder. Bir fonksiyon, işlemleri gerçekleştirdikten sonra sonucunu bir değer olarak döndürebilir. Bu değer, fonksiyonun çağrıldığı yerde kullanılmak üzere kullanıcıya gönderilir.

Fonksiyonlar, belirli bir işlemi gerçekleştirmek için kullanılır ve sonuçlarını bir değer olarak döndürerek kullanıcılara bilgi verir. Bu sayede, fonksiyonları başka işlemlerde kullanabilir veya sonuçları farklı şekillerde kullanabilirsiniz.

Bir fonksiyonun dönüş değerini belirlemek için return ifadesi kullanılır. Return ifadesi, fonksiyon tarafından döndürülen değeri belirtir. Örneğin:

function toplam($a, $b) { $sonuc = $a + $b; return $sonuc;}$toplamSonuc = toplam(5, 3);echo $toplamSonuc; // Çıktı: 8

Yukarıdaki örnekte, toplam() adında bir fonksiyon tanımlanmıştır. Bu fonksiyon, parametre olarak aldığı $a ve $b değerlerini toplayıp $sonuc değişkenine atar. Sonrasında, return ifadesiyle $sonuc değerini geri döndürür.

Fonksiyon çağrısı yapıldığında, fonksiyonun dönüş değeri olan $sonuc, $toplamSonuc değişkenine atanır. Bu değişken, daha sonra kullanılmak üzere saklanır ve echo ifadesiyle ekrana yazdırılır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir