Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Print Nedir Python’da?

Print Nedir Python’da?

admin admin - - 32 dk okuma süresi
98 0

Python programlama dilinde en sık kullanılan fonksiyonlardan biri olan print() fonksiyonu, ekrana çıktı vermek için kullanılır. Bu fonksiyon, sadece metinsel verileri değil, aynı zamanda Python’da tanımlanmış diğer veri tiplerini de görüntülememizi sağlar.

Python dilinde, print() fonksiyonunun kullanımı oldukça kolaydır. Tek yapmanız gereken, print() fonksiyonunun ardından ekrana yazdırmak istediğiniz verileri parantez içinde belirtmek.

Örneğin, aşağıdaki kod satırı, ekrana “Merhaba Dünya!” yazdıracaktır:

print(“Merhaba Dünya!”)

print()

fonksiyonu, Python programlama dilinde yazdığımız kodların çıktısını almak için kullanılır. Bu fonksiyon, belirtilen argümanları ekrana yazdırır. Ekrana yazdırılan argümanların arasına varsayılan olarak bir boşluk karakteri eklenir.

Python’da print() fonksiyonu oldukça esnek bir yapıya sahip olduğu için farklı formatlama seçenekleri, çıktı yönlendirme özellikleri ve diğer birçok özellik içerir.

Örneğin, print() fonksiyonunun end ve sep argümanları, çıktıda istenen değişiklikler yapmak için kullanılır. end argümanı, çıktıdaki son karakteri değiştirirken sep argümanı ise çıktıdaki elemanlar arasına farklı bir karakterin eklenmesini sağlar.

Ayrıca, print() fonksiyonu içinde kullanılabilecek farklı formatlama seçenekleri de bulunur. Bu seçenekler, çıktının daha okunaklı hale gelmesini sağlar. Örneğin, %s ifadesi, metin dizilerini formatlamak için kullanılırken %f ifadesi, ondalık sayıların formatlaması içindir.

Python’da print() fonksiyonu birçok farklı senaryoda kullanılabilir. Örneğin, dosya ve dizin işlemleri sırasında çıktıyı takip etmek ve doğru sonuçları almak için kullanılabilir. Ayrıca, farklı veri tiplerindeki değişkenleri print() fonksiyonu içinde kullanarak, bu değişkenlerin nasıl şekillendiğini anlamak mümkündür.

fonksiyonunun anlamı ve özellikleri üzerine bir makale.

Python’da print() fonksiyonu, programcıların programlarında verileri kullanıcılara sunmalarını sağlayan temel fonksiyonlardan biridir. print() fonksiyonu ile birlikte, programcılar, programlarında yer alan değişkenlerin değerlerini ekrana yazdırabilirler. Bu fonksiyon, Python’da oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Python’da print() fonksiyonu, temel olarak, belirtilen parametreleri ekrana yazdırmak için kullanılır. print() fonksiyonunun parametreleri arasında, değişkenler, metinler, sayılar ve hatta fonksiyonlar yer alabilir. Bu fonksiyon, programcıların, programlarının çalışma sırasında belirli değerleri kolayca takip edebilmelerine yardımcı olur.

Programcılar, genellikle print() fonksiyonunu, programlarında hata ayıklama işlemleri sırasında da kullanırlar. Hata ayıklama sırasında, programcılar, farklı değişkenlerin değerlerini print() fonksiyonu ile yazdırarak, programlarını daha iyi anlayabilirler. print() fonksiyonunun, programcılar için oldukça önemli bir araç olduğunu söyleyebiliriz.

 • print() fonksiyonu, birçok kabul edilebilir argüman kombinasyonu ile kullanılabilir. Bu argümanlar arasında, end, sep ve file gibi farklı parametreler yer alır.
 • print() fonksiyonu, programcıların, farklı veri tiplerindeki değişkenleri ekrana yazdırabilmelerini kolaylaştırır.
 • print() fonksiyonu, programcıların, programlarında yer alan değişkenlerin değerlerini takip edebilmelerine yardımcı olur.

Özetle, print() fonksiyonu, programcılar için temel bir araçtır ve programların geliştirilmesinde oldukça önemli bir rol oynar. Bu fonksiyon sayesinde, programcılar, programlarını daha iyi anlayabilir ve hata ayıklama işlemlerini daha kolay hale getirebilirler.

Python Print Fonksiyonu

Python programlama dili, print() fonksiyonu ile ekrana çıktı veren bir fonksiyona sahiptir. Bu fonksiyon, yazılım geliştiricilerin programlarındaki değişkenleri ve mesajları kullanıcıya göstermek için tercih ettiği bir fonksiyondur. Python’daki print()fonksiyonu, yazı tipi formatlama, argümanların seçimi ve farklı özellikler kullanarak çıktı üretir.Print() fonksiyonu, komut satırı programları ve betikler oluşturmak için de kullanılabilir. Aşağıdaki örnekte, basit bir Python programı yer almaktadır:

print("Merhaba Dünya!")

Bu programı çalıştırdığınızda, basit bir çıktı görüntüleyeceksiniz: “Merhaba Dünya!”. Print() fonksiyonu ayrıca, dallanma yapısını test etmek veya test verilerini görüntülemek için kullanışlıdır.Python’da print() fonksiyonunun kullanımı oldukça kolaydır. Print() fonksiyonu, ekrana çıktı vermek için bir veya daha fazla argüman alır. Çıktı, her argümanın arasına otomatik olarak boşluk yerleştirilerek birleştirilir. İsterseniz argümanlar arasındaki boşluk veya ayırıcı karakteri değiştirebilirsiniz.Örneğin, aşağıdaki örneklerde, print() fonksiyonu farklı parametrelerle kullanılmıştır:

print("Merhaba", "Dünya!") # Merhaba Dünya!print("Merhaba", "Dünya!", sep="-") # Merhaba-Dünya!print("Merhaba", "Dünya!", end="!") # Merhaba Dünya!!

Bu örnekler, farklı print()fonksiyonu parametrelerini kullanarak çıktıyı farklı şekillerde oluşturmaktadır. Ayrıca, print()fonksiyonunun farklı seçenekleri ile çıktının formatlandığı yukarıdaki örneklerden görülebilir. Böylece Python’daki print()fonksiyonu, bir yazılımcı için kullanışlı bir araçtır ve ekrana çıktı yazdırmak için pratik bir yoldur.print()

fonksiyonu, Python programlama dilinde ekrana çıktı vermeye ve değişkenlerin değerlerini görüntüleştirmeye yarayan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, Python’da sıklıkla kullanılan ve programcıların kodlarını test etmeleri ve hata ayıklamaları için önemli bir araçtır.

print() fonksiyonu genellikle bir veya daha fazla parametre ile kullanılır. Bu parametreler, ekrana yazdırılacak olan verilerdir. Örneğin, print(“Merhaba Dünya”) kodu, “Merhaba Dünya” metnini ekrana yazdırır. Eğer parametreler arasına virgül koyulursa, bu parametreler arasına boşluk yerleştirilir. Örneğin, print(“Merhaba”, “Dünya”) kodu, “Merhaba Dünya” metnini ekrana yazdırır.

print() fonksiyonunda kullanılan Argümanlar, fonksiyonun kullanım esnekliğini artırır ve programcılara çıktılarını özelleştirme imkanı verir. Örneğin, ‘end’ argümanı, print() fonksiyonunun çıktısında kullanılacak son karakteri belirler. Varsayılan olarak, son karakter bir alt satıra geçmek için kullanılan “\n” karakteridir.

formatlama özellikleri, print() fonksiyonunun çıktılarını özelleştirmek için kullanılan başka bir özelliktir. format() fonksiyonu, diğer dize verilerini değişkenlerin değerleri ile birleştirmek için kullanılabilir. Bu özellik, çok sayıda değişkenin olduğu durumlarda oldukça kullanışlıdır.

Print() fonksiyonunun çıktısı, ekrana yazdırılabileceği gibi, dosyalara da yönlendirilebilir. Bu özellik, programcıların farklı türdeki dosyaları kolayca oluşturmasını ve düzenlemesini sağlar.

print() fonksiyonu, Python programlama dili içinde oldukça önemli bir araçtır. Programcılar, bu fonksiyonu kullanarak çıktılarını özelleştirebilir ve programlarının kalitesini artırabilirler. Ayrıca, print() fonksiyonu, veri tipi dönüşümleri ve dosya işlemleri sırasında da kullanılabilir.

fonksiyonunun ne işe yaradığı ve nasıl kullanıldığına dair ayrıntılı açıklamalar.

Python’da print() fonksiyonu, ekrana yazı yazdırmak için kullanılır. İster yazı, ister sayı, ister değişken veya nesne olsun, print() fonksiyonu bunların hepsini ekrana yazdırabilen bir fonksiyondur. Bu sayede hata ayıklama (debugging) esnasında kullanıcıların işi oldukça kolaylaşır.

Kullanımı oldukça basittir, öncelikle print(‘Yazdırılacak Kelime veya Değişken’) şeklinde kullanabiliriz. print() fonksiyonu, parantez içinde yazdığımız şeyi ekrana yazdırır. Özellikle programcılar, print ile bir stringi (yazıları) yazdırıp değişkenleri kullanarak verileri ekrana daha anlaşılır bir şekilde çıktı alabilirler.

 • Örneğin:
  • ad = ‘Ahmet’
  • soyad = ‘Yılmaz’
  • print(‘Benim adım’, ad, ‘soyadım’, soyad)

Bu örnekte, üç bölük halinde yazdırdık. String değişkenleri, print() fonksiyonu sayesinde arasına virgül koyarak birleştirebiliriz. Parantez içinde string ifadeleri kullanarak, o değerleri de yazdırabiliriz. Ayrıca, print() fonksiyonu, tek bir değişken ismi içindede çalışabilir (Örnek: print(ad)).

Bir diğer kullanımdan bahsetmek gerekirse, printiçerisine yazdığımız değişken veya stringlerin sırasını belirleyebiliyoruz. Bunun için iki farklı kullanımı bulunmaktadır;

Kullanım Sonuç
print(‘Merhaba {} {}, benim adım {}’.format(ad, soyad, ‘Suzan’)) Merhaba Ahmet Yılmaz, benim adım Suzan
print(‘Benim adım {1} ve soyadım {0}’.format(ad, soyad)) Benim adım Yılmaz ve soyadım Ahmet

Bu örneklerde görüldüğü gibi, süslü parantezlerin yerine değişkenler getirilerek, ekrana yazdırılacak değerler belirtilir. Eğer ekrana yazdırmak istediğimiz şey birden fazlaysa, virgülle ayırarak yazabiliriz.

Print() Fonksiyonunun Özellikleri

Python’da en sık kullanılan fonksiyonlardan biri olan print(), çok çeşitli özelliklere sahiptir. Bu özellikler sayesinde, farklı çıktı gereksinimlerine yönelik çözümler sunabilir.Öncelikle, print() fonksiyonu ile yazdırılan tüm değerler, virgülle ayrılırsa tek bir çıktıda yer alırlar.

Bunun yanı sıra, print() fonksiyonu kullanılarak çıktılara düzenleme yapmak da mümkündür. end argümanı, çıktının sonuna nelerin ekleneceğini belirlerken, sep argümanı ise çıktılardaki elemanlar arasında ne tür bir ayırıcı kullanılacağını belirler.

Ayrıca, print() fonksiyonu içinde farklı formatlama özellikleri de kullanılabilir. Örneğin, f'{}’ kullanarak, string ifadelerde değişkenleri kolayca yerleştirebiliriz.

Bir diğer özellik ise, print() fonksiyonunun çıktısının dosyalara yönlendirilebilmesidir. Bu sayede, programın çıktısının kontrol altında tutulması sağlanabilir.

Tüm bu özellikler, print() fonksiyonunu oldukça esnek ve kullanışlı hale getirir.

print()

Python programlama dili içinde oldukça işlevsel bir fonksiyon olan print(), yazdığımız programlar içinde mesajları ekrana basmamızı sağlar. Bu sayede, programlarımızın çalışma süreçlerini ve çıktılarını daha net bir şekilde takip edebiliriz. print(), Python 2.x ve 3.x sürümlerinde de kullanılabilen bir fonksiyondur.

Bu fonksiyonun kullanımı oldukça basittir. İçine yazdığımız metinleri veya değişkenleri ekrana bastırır. Örneğin, print(“Merhaba Dünya!”) kodu, “Merhaba Dünya!” mesajını ekrana yazar. Ayrıca, birden fazla argüman gönderip farklı çıktı formatlarına ulaşabiliriz. print() fonksiyonunun farklı özellikleri ve kullanım şekilleri hakkında daha detaylı bilgi almak için bir sonraki bölüme göz atabilirsiniz.

fonksiyonunun farklı özellikleri hakkında bilgiler, örnekler ve açıklamalar.

Python’da kullanılan print()fonksiyonu, sadece basit metinlerin yazdırılması için değil aynı zamanda farklı özelliklerin de kullanılmasına olanak sağlar.

Bu özellikler arasında, sep argümanı sayesinde kullanılan karakterlerin metinler arasına eklenmesi, end argümanı sayesinde yazdırmanın sonuna özel bir karakter eklenmesi ve formatlama özellikleriyle metin içindeki değişkenlerin gösterilmesi bulunmaktadır.

Örneğin, sep argümanı kullanarak aynı cümlede farklı metinleri bir arada yazdırmak mümkündür. (print(“Python”, “programlama”, “dili”, sep=”-“) kullanarak “Python-programlama-dili” çıktısını alabiliriz)

Aynı şekilde, end argümanı kullanarak çıktının sonuna özel bir karakter eklemek mümkündür. (print(“Hello World”, end=”!!!”) kullanarak “Hello World!!!” çıktısını elde edebiliriz)

Formatlama özelliği ise, belirli bir karakter veya sayının metin içinde değişken olarak kullanılmasına olanak sağlamaktadır. (print(“Benim adım {}, yaşım {}”.format(“Can”, 25)) kullanarak “Benim adım Can, yaşım 25” çıktısını alabiliriz.)

Tüm bu özellikler sayesinde print() fonksiyonu programlama sürecinde oldukça verimli bir şekilde kullanılabilir.

Print() Fonksiyonunun Argümanları

Python’daki print() fonksiyonu, argüman kullanımı açısından oldukça esnektir. print() fonksiyonunun tek bir argümanı olabileceği gibi, birden fazla da olabilir. Ayrıca, argümanlar farklı tiplerde de olabilirler.İlk örnek olarak, print() fonksiyonunun tek bir argüman alması durumunu ele alalım. Bu durumda, print() fonksiyonu içinde parametre olarak verilen değer ekrana direkt olarak yazdırılır. Örneğin;

print(“Merhaba Dünya”)

Yazıldığında “Merhaba Dünya” ifadesi ekrana yazdırılır.Eğer print() fonksiyonuna birden fazla argüman verilirse, print() fonksiyonu argümanları birleştirir ve ekrana tek bir çıktı olarak basar. Örneğin;

print(“Benim Adım”, “John”)

Yazıldığında “Benim Adım John” ifadesi ekrana yazdırılır.Ayrıca, print() fonksiyonunun varsayılan davranışını değiştirmek için de argüman kullanılabilir. Örneğin,

print(“Kitap”, “Kalem”, “Defter”, sep=”, “)

Yazıldığında, “Kitap, Kalem, Defter” ifadesi ekrana yazdırılır.Son olarak, print() fonksiyonu içindeki argümanlara değişkenler de kullanılabilir. Örneğin;

isim = “Jack”print(“Benim adım”, isim)

Yazıldığında, “Benim adım Jack” ifadesi ekrana yazdırılır.Yukarıdaki örneklerin bazıları daha ileri konularda da kullanılabilecek şekilde uygulanabilir. Örneğin, dosyalara direkt olarak veri yazmak için print() fonksiyonu argümanlarından yararlanabilirsiniz.print()

fonksiyonu, Python programlama dilinde sıklıkla kullanılan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, Python kodlarını çalıştırdığımızda, belirlediğimiz değerleri terminale ya da CMD ekranına yazdırmamızı sağlar. Bu sayede, programlarımızın çalışıp çalışmadığını ya da hangi adımlarda hata çıktığını görmemiz mümkün olur.

Python Print Fonksiyonu

Python’da print() fonksiyonu, ekrana çıktı yazdırmak için kullanılan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, içine verilen herhangi bir değeri ekrana yazdırabilir. Bunun yanında, print() fonksiyonunun farklı argümanları sayesinde, birçok farklı işlem de yapabiliriz.

Bu fonksiyon, sadece string verileri yazdırmakla kalmaz, sayısal verileri de formatlayarak ekrana basabilir. Örneğin, bir sayısal değeri belirli bir formatta yazdırmak istediğimizde, print() fonksiyonunun formatlama özelliklerini kullanabiliriz.

Ayrıca, print() fonksiyonu sayesinde, Python programlarımızda hataları tespit edip, gerekli çıktıları alabiliriz. Bu sayede, programlarımızda yer alan hataları düzeltebilir ve programlarımızı daha iyi hale getirebiliriz.

Örnek Kullanım Çıktı
print("Merhaba Dünya!")
Merhaba Dünya!
print("Toplam: ", 5+5)
Toplam: 10
print("Python print fonksiyonu", "hem", "stringleri", "hem", "sayıları", "yazdırabilir")
Python print fonksiyonu hem stringleri hem sayıları yazdırabilir

fonksiyonunun argümanlarının farklı kombinasyonları ve bunların nasıl kullanılabileceği hakkında bilgiler.

Python’da print() fonksiyonu, birçok farklı argüman ve özelliklerle kullanılabilir. Bu özellikler sayesinde print() fonksiyonu, yazdırılan çıktının formatını, bitiş ve ayırıcı karakterlerini, çıktının hangi dosyaya yazdırılacağını belirleyebilir.

Örneğin, print() fonksiyonunun argümanları olarak birkaç string ifade (metin) girdisi verildiğinde, bu ifadeler arasına varsayılan olarak boşluk karakteri yerleştirilir:

Kod Çıktı
print("Merhaba", "Dünya")
Merhaba Dünya

Print() fonksiyonu argümanları, değişkenler de dahil olmak üzere, farklı veri tiplerinden de gelebilir. Örneğin:

Kod Çıktı
print("Benim yaşımda birisi", 25, "yaşında olmamalı")
Benim yaşımda birisi 25 yaşında olmamalı

Print() fonksiyonu, aldığı argümanlarda özelleştirilebilir bitiş (end) ve ayırıcı (sep) karakterleriyle de kullanılabilir:

Kod Çıktı
print("Merhaba", "Dünya", end=". ")
Merhaba Dünya. 
print("Merhaba", "Dünya", sep="-")
Merhaba-Dünya

Print() fonksiyonunun argümanları ayrıca, farklı formatlama özellikleriyle de kullanılabilir. Örneğin:

Kod Çıktı
print("Pi sayısı:", 3.14159)
Pi sayısı: 3.14159
print("Nesne: {} ({})".format("Lamba", "LED"))
Nesne: Lamba (LED)

Bu özelliklerle birlikte, Python’da print() fonksiyonu oldukça güçlü ve esnek bir araçtır.

Print() Fonksiyonunun End ve Sep Argümanları

Python’da print() fonksiyonu, özellikle metin tabanlı sonuçları göstermek için kullanılır. End argümanı, çıktıda son karakterin yerini değiştirmek için kullanılır ve varsayılan olarak yeni satır karakteridir. Sep argümanı da kullanılabilir ve çıktıda ayrıntıları ayırmak için kullanılır.

Örneğin, şu kodu düşünelim:

“`print(“Çalışanlar:”, “Ali”, “Veli”, “Ahmet”, sep=” | “, end=”.\n”)“`

Bu kod, “Çalışanlar: Ali | Veli | Ahmet.” şeklinde bir çıktı üretir. Sep argümanı, string’leri ayırmak için kullanılırken, end argümanı ise son karakterin yerini değiştirir.

Ayrıca, end argümanı farklı karakterlerle değiştirilebilir. Örneğin, şu kodu kullanarak çıktıda boşluk karakteri yerine virgül kullanabiliriz:

“`print(“ilk”, end=”, “)print(“ikinci”)“`

Bu kod, “ilk, ikinci\n” şeklinde bir çıktı üretir.

Sep ve end argümanları, Python’da print() fonksiyonunun özellikle uzun ve karmaşık çıktılar oluştururken kullanışlıdır. Ayrıca, farklı ayırac ve son karakterlerin kullanılabileceği formatlama özellikleriyle birlikte kullanılabileceği için, Python’daki print fonksiyonunun son derece esnek olduğu söylenebilir.

print()fonksiyonu, Python programlama dilinde çokça kullanılan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, ekrana herhangi bir veriyi yazdırmak için kullanılır. İlk örneğimizde string bir ifade kullanarak print()fonksiyonunu kullanacağız. Örneğin,

print(“Merhaba Dünya!”)

Bu kodu çalıştırdığımızda, “Merhaba Dünya!” yazısı ekrana yazdırılacaktır.Ayrıca, print()fonksiyonu içinde farklı veri tiplerini kullanabiliriz. Örneğin,

print(“Python”, 3.8, “sürümü”)

Burada string, float ve bir diğer string ifadesi kullanarak verileri ekrana yazdırdık. Bunun yanı sıra, print()fonksiyonu farklı argümanlarla kullanılabilir. Örneğin,

print(“Merhaba”, “Dünya”, sep=”-“, end=”!”)

Bu kodda, argüman olarak “sep” ve “end” kullanarak, yazdırdığımız iki string ifadesinin arasına “-” karakteri yerleştirdik ve sonuna “!” karakteri koyduk. Bu şekilde ekrana “Merhaba-Dünya!” yazısı çıktı olarak görüntülendi.Bir diğer kullanım örneği ise,

print(“Python’un sürümü: {}”.format(3.8))

Bu kodda, format() fonksiyonunu kullanarak, “{}” karakterine 3.8 parametresini atayarak bu parametrenin değişken şeklinde kullanılmasını sağladık ve ekrana “Python’un sürümü: 3.8” yazısı yazdırıldı.fonksiyonunun

Python’da print() fonksiyonu, belirli bir değerin ekranda görüntülenmesini sağlayan temel bir işlevdir. Bu fonksiyon ile programın çalışması esnasında kullanıcılara farklı bilgiler sunulabilir. Aynı zamanda programcılar, hata ayıklama işlemleri ve programın verimliliği için print() fonksiyonunu kullanabilirler.

Python’da print() fonksiyonu basitçe daha önce belirlenen bir ifadeyi ekranda gösterir. Bu ifade, bir dize de olabilir, sayı da olabilir, hatta başka bir veri tipi de olabilir. Fonksiyonu kullanırken, print() yazılır ve sonra içinde göstermek istediğimiz ifadeyi gireriz. İfadelerin yanında karakter dizileri, değişkenler ve matematiksel ifadeler de yer alabilir.

print() fonksiyonu birden çok argüman alabilir. Bu argümanlar arasında virgülle ayrılmış değerler de yer alabilir. End ve sep argümanları, çıktıyı şekillendirmede kullanılabilen farklı özelliklerdir. Bunların yanında, print() fonksiyonu içinde kullanılabilecek farklı formatlama özellikleri de bulunur.

Dosya yönlendirmesi yaparak print() fonksiyonunun çıktısını dosyalara yönlendirebiliriz. Ayrıca, dizin ve dosya işlemleri sırasında da print() fonksiyonu kullanılabilir.

print() fonksiyonu farklı senaryolarda kullanılabilir. Bu kullanımlar, programların farklı amaçlarına yönelik olarak yapılır. Örneğin, veri tipi dönüşümleri sırasında da print() fonksiyonu kullanılabilir. Bu sayede, verilerin doğru bir şekilde dönüştürüldüğünden emin olunabilir.

end

print() fonksiyonunun en önemli özelliklerinden biri, varsayılan olarak çıktıyı bir sonlandırıcı karakter olmadan yazmasıdır. Ancak, bu sonlandırıcı karakteri özelleştirmek isteyen kullanıcılar için end argümanı kullanılabilir. End argümanı, çıktının sonunda yer alacak karakteri tanımlar. Örneğin, aşağıdaki kod bloğunda, print() fonksiyonunun sonunda bir boşluk karakteri yer alır:

“`pythonprint(“Hello World”, end=’ ‘)print(“Merhaba Dünya”)“`

Çıktı şu şekilde olacaktır: “Hello World Merhaba Dünya”.

Ayrıca, end argümanı, farklı karakterler veya hatta boş string (”) ile değiştirilebilir. Örneğin, aşağıdaki kod bloğunda, print() fonksiyonunun sonunda bir çizgi (-) karakteri kullanılır:

“`pythonprint(“Python”, end=’-‘)print(“versiyon 3.9”)“`

Çıktı şu şekilde olacaktır: “Python-versiyon 3.9”.

Kısacası, end argümanıyla beraber kullanarak, print() fonksiyonunun sonuçlarını özelleştirmek mümkündür.

ve

Python’da print() fonksiyonu, bir metin veya değişkenin değerini ekrana yazdırmak için kullanılır. Fonksiyonun en basit kullanımı, sadece yazdırmak istediğiniz değeri parantez içinde belirtmektir. Örneğin:

print("Merhaba Dünya!")

Bu kodu çalıştırdığınızda, çıktı olarak “Merhaba Dünya!” yazısı ekrana gelir. Ayrıca, print() fonksiyonu, birden fazla değeri yanyana yazdırmak için de kullanılabilir. Bu durumda, her değer arasına virgül konularak yazılmalıdır. Örneğin:

ad = "Ahmet"soyad = "Yılmaz"yas = 25print(ad, soyad, yas)

Bu kodu çalıştırdığınızda, çıktı olarak “Ahmet Yılmaz 25” yazısı ekrana gelir. Ayrıca, print() fonksiyonunun farklı özellikleri sayesinde, çıktı formatını ve görüntüsünü değiştirebilirsiniz. Bunlar arasında end ve sep argümanları ile formatlama özellikleri yer alır.

Örnek: End ve Sep Argümanları
Kod Çıktı
print("Merhaba", "Dünya!", end=" ") print("Nasılsınız?")
Merhaba Dünya! Nasılsınız?
print("Ahmet", "Yılmaz", "25", sep="-")
Ahmet-Yılmaz-25

Bu örneklerden de görüldüğü gibi, end argümanı ile kelime veya cümlelerin arasına istediğiniz bir karakteri ekleyebilirsiniz. Bu örnekte ” ” kullanılmıştır (” ” boşluk karakteri anlamına gelmektedir). sep argümanı ise yazdırılan farklı değerler arasındaki karakter veya stringin değiştirilmesini sağlar.

Python’da print() fonksiyonunun argümanları ve özellikleri oldukça geniştir. Elinizdeki verileri kolayca ekrana yazdırmak ve çıktılarını özelleştirmek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

sep

argümanı, print() fonksiyonu içinde yazılan değerlerin farklı karakterlerle ayrılmasını sağlar. Bu karakterler virgül kullanılarak verilen parametrelerin arasında yer alır ve varsayılan ayar olarak boşluk karakteridir. Ancak parametre olarak farklı karakterler de kullanabilirsiniz.

Örneğin, “`pythonprint(“Python”, “programlama”, “dili”)“`çıktısı varsayılan ayar olan boşluk karakteri kullanılarak “Python programlama dili” şeklindedir.

Eğer virgül yerine farklı bir karakter kullanmak isterseniz, print() fonksiyonunun sep argümanını kullanabilirsiniz. Sep argümanının yanına karakteri yazarak, çıktıda karakterlerin arasında istediğiniz biçimde ayrım yapabilirsiniz.

Örneğin,“`pythonprint(“Python”, “programlama”, “dili”, sep=”-“)“`çıktısı “Python-programlama-dili” şeklindedir.

Ayrıca, sep argümanına boş bir karakter gönderirseniz, print() fonksiyonu hiçbir ayrıma izin vermeyecektir. Bu, karakterlerin birleşik bir şekilde çıktıya yazılacağı anlamına gelir.

Bu özellik özellikle çıktılarınızın okunabilirliğini arttırmak, yazılım hatalarını tespit etmek gibi amaçlarla kullanılabilir.

argümanları hakkında detaylı açıklamalar ve örnek kullanımlar.

Python’da bulunan print() fonksiyonu argümanları yoluyla daha özelleştirilebilir hale getirilebilir. Bu argümanlar, çıktıda belirli bir karakter dizisi eklemek, boşlukları ayarlamak, satır atlamak veya farklı karakter dizilerini birleştirmek gibi özellikleri içerir.

Bunlardan biri, end argümanıdır. Bu argümanın varsayılan değeri, bir \n karakteridir ve bu, print fonksiyonundan sonra bir satır atlar. Ancak, bu argümana başka bir karakter dizisi vererek, herhangi bir direktif veya karakter ekleyebilirsiniz. Örneğin:

print("Merhaba", end=" ")print("Dünya")

Bu kod bu çıktıyı verir: Merhaba Dünya. Önemli olan, end karakter dizisinin doğru bir şekilde kapatılmasıdır. Aksi takdirde, çıktıda istenmeyen hatalar veya hatalar oluşabilir.

Bir diğer argüman ise sep argümanıdır. Bu argümanın varsayılan değeri bir boşluktur. Ancak, bu argümana herhangi bir karakter dizisi vererek, farklı karakterleri birleştirmek için kullanabilirsiniz. Örneğin:

print("A", "B", "C", sep="-")

Bu kod bu çıktıyı verir: A-B-C. Sep argümanı, farklı veri tiplerini de birleştirmek için kullanılabilir. Örneğin, bir sayı ve karakter dizisi birleştirmek için:

a = "10"b = 20print(a, b, sep="-")

Bu kod bu çıktıyı verir: 10-20. Bu argümanlar, print() fonksiyonuna daha fazla özelleştirilebilirlik sağlayarak Python kodlarının daha esnek olmasını sağlar.

Print() Fonksiyonunun Formatlama Özellikleri

Python’da print() fonksiyonunun birçok farklı formatlama özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler sayesinde çıktıları daha estetik ve okunaklı hale getirebiliriz.

Birinci özellik: format() fonksiyonuyla birlikte kullanarak değişkenlerimizi yazdırabiliriz. Bu sayede değişkenin veri tipini belirtmeden direkt olarak çıktıya ekleyebiliriz. Örneğin:

“`pythonisim = “Ali”soyisim = “Demir”numara = 123

print(“{} {} – {}”.format(isim, soyisim, numara))“`

Bu kod bloğu çıktı olarak “Ali Demir – 123” verecektir.

İkinci özellik: % işaretiyle de değişkenleri çıktıya ekleyebilirsiniz. Örneğin:

“`pythonsayi = 42print(“Sayı: %d” % sayi)“`

Bu kod bloğu çıktı olarak “Sayı: 42” verecektir.

Üçüncü özellik: f-strings adı verilen stringler içinde değişkenleri kullanma yöntemi. Örneğin:

“`pythonad = “Ayşe”soyad = “Yılmaz”sehir = “Ankara”

print(f”{ad} {soyad} {sehir} şubesinde görev yapmaktadır.”)“`

Bu kod bloğu çıktı olarak “Ayşe Yılmaz Ankara şubesinde görev yapmaktadır.” verecektir.

Son olarak, tablo veya listelerin çıktısını da format fonksiyonu ile çıktıya ekleyebiliriz. Tablo örneği:

“`pythontablo = [ (“Müşteri”, “Ürün”, “Fiyat”), (“Ali”, “Ayakkabı”, 150), (“Ayşe”, “Çanta”, 200), (“Mehmet”, “Ceket”, 350)]

for satir in tablo: print(“{:<15} {:<10} {}".format(*satir))```

Bu kod bloğu aşağıdaki tabloyu oluşturacaktır:

“`Müşteri Ürün FiyatAli Ayakkabı 150Ayşe Çanta 200Mehmet Ceket 350“`

Kısacası, print() fonksiyonunun formatlama özellikleri sayesinde çıktıları daha estetik hale getirebilir ve okunaklılığı artırabilirsiniz.

print()Python programlama dilinde print()fonksiyonu, ekrana metinler ve değişkenler yazdırmaya yarayan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, programcıların hata ayıklama sürecinde oldukça sık kullanılır. print()fonksiyonu, doğrudan ekrana yazı yazdırmanın yanı sıra çıktıları farklı dosyalar veya aygıtlara yönlendirmek için de kullanılabilir.Fonksiyon kullanıldığında, parantez içinde virgüllerle ayrılmış birden fazla ifade yazılabilir. Bu ifadeler, ekrana yazılmadan önce bir araya getirilir ve bir boşluk ile ayrılır. İfadelerin çıktı sırasını değiştirmek için ise argümanlar kullanılabilir. Bunun yanı sıra, print()fonksiyonuna ekleyeceğiniz argümanlarla, çıktı formatlama işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz.Aşağıdaki örnekte, iki değişkenimizi print()fonksiyonu kullanarak yazdırdık.

x = "Merhaba"y = "Dünya"print(x, y)

Ekrana yazılan çıktı şöyle olacaktır: “Merhaba Dünya”. İfade aralarındaki boşluk, fonksiyonun varsayılan ayarıdır. Ancak, bu boşluğu değiştirmek için separgümanı kullanılabilir. Özetle, print()fonksiyonu, birçok önemli özelliği olan ve programcılar tarafından sıkça kullanılan bir fonksiyondur. Faydalarından biri, hataları bulmak ve programları hata ayıklamak için kullanılmasıdır.fonksiyonu içinde kullanılabilecek farklı formatlama özellikleri ve bunların nasıl kullanılacağına dair örnekler ve açıklamalar.

Python’da print() fonksiyonu, metinlerin bazı özellikleriyle yazdırılmasına izin verir. Örneğin, bir metnin içinde yer alan değişkenleri veya istediğimiz sayıda ondalıklı basamakları yazdırabiliriz.İşte print() fonksiyonu içinde kullanılabilecek formatlama özellikleri:

Ozellik Tanımı Örnek Kullanım
%d Tamsayıların yazdırılması için kullanılır. print(“Bu bir tamsayıdır: %d” % 10)
%f Ondalıklı sayıların yazdırılması için kullanılır. print(“Pi sayısının değeri: %f” % 3.14)
%s Metinlerin yazdırılması için kullanılır. print(“Merhaba, benim adım %s” % “Burak”)
%c Karakterleri yazdırmak için kullanılır. print(“ASCII karakteri: %c” % 65)
%x Onaltılık formatında sayıların yazdırılması için kullanılır. print(“Sayının onaltılık hali: %x” % 255)
%o Sekizlik formatında sayıların yazdırılması için kullanılır. print(“Sayının sekizlik hali: %o” % 255)

Ayrıca bu formatlama özellikleri bir arada kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki kodda print() fonksiyonu içinde 2 tamsayı ve 1 metin yazdırılmaktadır:

num1 = 12num2 = 24name = "Can"print("Benim adım %s ve yaşım %d - %d" % (name, num1, num2))

Bu kod şu şekilde bir çıktı verir:

"Benim adım Can ve yaşım 12 - 24"

Bu formatlama özellikleri, metinlerin yazdırılması için oldukça kullanışlıdır. Bu sayede karmaşık metinler oluşturup, değişkenleri ve sayıları kolayca yazdırabiliriz.

Print() Fonksiyonunun Çıktı Dosyalarına Yönlendirilmesi

Python’da kullanılan print() fonksiyonu, sadece konsol çıktısı sağlamak için kullanılmaz. Aynı zamanda, çıktıları farklı dosya tiplerine yönlendirmek için de kullanılabilir. Bu, programcıların verileri daha sonra kullanmak için kaydetmeleri için oldukça faydalıdır.

Bu işlem, print() fonksiyonunun kullanımı sırasında file argümanının kullanılmasıyla gerçekleştirilir. İlgili argüman, çıktının yönlendirildiği dosyaya erişim izni sağlar. Örneğin, aşağıdaki kodda, output.txt dosyası adı belirtilerek çıktı, bu dosyaya yönlendirilir:

“`with open(“output.txt”, “w”) as f: print(“Merhaba Dünya!”, file=f)“`

Bu kod çalıştırıldığında, “Merhaba Dünya!” ifadesi output.txt dosyasına yazılır. Bu yöntemi kullanarak programcılar, Python kodlarının çıktısını daha sonra farklı bir programda veya zamanında kullanabilmekte ve özetle, Python’daki print() fonksiyonunun konsol çıktısı sağlamaktan daha fazlasını yapabildiği unutulmamalıdır.

Bu işlem, Unicode karakterleri içeren metin dosyalarını yazmak veya veritabanlarından verileri dışa aktarmak gibi çeşitli senaryolarda da oldukça kullanışlıdır.

print()

Python programlama dilinin temel fonksiyonlarından biri olan print(), ekrana belirtilen mesajları veya değişkenleri yazdırmak için kullanılır. Bu fonksiyon, standart çıktıyı temsil eden bir dosyaya, dize biçimlendirme araçlarını kullanarak veya çıktıyı başka bir dosyaya yönlendirerek çıktı üretir.

Python üzerinde print() fonksiyonunun kullanımı oldukça kolaydır. Ekrana sabit bir mesaj yazdırmak istediğimizde print(“Merhaba Dünya!”) gibi bir kod satırı kullanılır. Ayrıca, değişkenlerin içeriğini de ekrana yazdırmak mümkündür. Örneğin, ad = “John”print(“Benim adım ” + ad) gibi bir kod satırı ile değişkenimiz adın değerini ekrana yazdırabiliriz.

Bununla birlikte, print() fonksiyonunun çok sayıda farklı özelliği de mevcuttur. Örneğin, end ve sep argümanları kullanarak farklı ayrıntılandırma seçenekleri işlevi ekleyebiliriz. end argümanı, fonksiyonun yazdığı çıktıların ardından eklenecek karakter veya dizeyi belirlemekte kullanılırken, sep argümanı, fonksiyonun yazdığı çıktılarda kullanılacak ayracı belirlemekte kullanılabilir.

Aynı zamanda, print() fonksiyonunun farklı formatlama özellikleri de bulunmaktadır. Bu sayede, çıktıların belirli bir düzen içinde yazdırılması mümkündür. Örneğin, str.format() yöntemini kullanarak değişkenleri farklı bir biçimde yazdırabiliriz.

Sonuç olarak, print() fonksiyonu Python programlama dili içerisinde kullanılan en temel fonksiyonlardan biridir. Bu fonksiyon, programcılara ekrana yazdırma işlemi için kolay bir seçenek sunar ve çok sayıda farklı özellikle birlikte kullanılarak daha profesyonel sonuçlar elde edilebilir.

fonksiyonunun çıktısının dosyalara yönlendirilmesi hakkında bilgiler ve örnekler.

Python’da print() fonksiyonu, varsayılan olarak çıktıyı konsola yazar. Ancak, bazen çıktının dosyaları içinde kullanılması gerekebilir. Bunun için, çıktıyı dosyalara yönlendirmek gerekir.

Bunun için öncelikle, yazılacak olan dosyanın açılması gerekir. Dosya açma işlemi, open() fonksiyonu kullanılarak gerçekleştirilir:

Dosya Modu Açıklama
‘w’ Dosyayı yazma modunda açar. Eğer dosya yoksa oluşturur, varsa içeriğini siler ve yeniden yazar.
‘a’ Dosyayı yazma modunda açar. Ancak, dosya zaten varsa içeriğini silmeden dosyanın sonuna yeni içerik eklenir.

Ardından, print() fonksiyonunun çıktısı file parametresi kullanılarak dosyaya yazdırılabilir. Örnek olarak:

f = open("dosya.txt", "w")print("Merhaba Dünya!", file=f)f.close()

Bu örnekte, “dosya.txt” isimli dosya yazma modunda açılır. print() fonksiyonunun çıktısı, f adlı file objesine yazdırılır. Son olarak, dosya kapatılır.

Bu yöntem, programın çıktısını kolayca yönetebilmesini sağlar. Ayrıca, dosyalar üzerinde işlem yaparken kaynak kodları kolayca takip edebilirsiniz.

Python Print Örnekleri

Python’da print() fonksiyonunu ne zaman ve nasıl kullanacağımızı bilmek önemlidir. İşte farklı senaryolarda print() fonksiyonunun nasıl kullanılabileceğine dair örnekler:

 • Bir metin çıktısı almak istediğimizde:
 • Kod Çıktı
  print(“Merhaba Dünya!”) Merhaba Dünya!
 • Bir değişkenin değerini görüntülemek istediğimizde:
 • Kod Çıktı
  ad = “Jane”
  print(ad) Jane
 • Birden fazla değişkenin değerini aynı zamanda görüntülemek istediğimizde:
 • Kod Çıktı
  ad = “Jane”
  soyad = “Doe”
  print(ad, soyad) Jane Doe
 • Bir sayısal değer görüntülemek istediğimizde:
 • Kod Çıktı
  yas = 25
  print(yas) 25

Bu örnekler, print() fonksiyonunun kullanımı hakkında daha iyi bir fikir edinmenize yardımcı olacaktır. Python’da print() fonksiyonunun daha fazla özelliği ve kullanım alanı olduğunu unutmayın.

print()

Python’da kullanılan print() fonksiyonu, program içinde bir çıktı vermek için kullanılan işlevsel bir fonksiyondur. İstediğimiz herhangi bir veriyi ekrana basmamızı sağlar. Print fonksiyonu, sadece karakter değişkenleri değil, herhangi bir veri tipini de çıktı olarak verebilir. Verinin türüne göre, çıktının nasıl biçimlendirileceği de değişebilir.

Python kullanıcıları genellikle print() fonksiyonuna yeni başlayan öğrenciler ve programcılar için en temel işlevlerden biri olarak değer verirler. Print fonksiyonu, programın gidişatını ve işlemin tamamlandığı bilgisini görsel olarak kullanıcılara sunar. Özellikle büyük ve karmaşık programlar yazarken, print () fonksiyonu oldukça değerlidir.

Print fonksiyonu çeşitli özellikleri de içerir. Argumanları ve bu argümanların farklı seçenekleri sayesinde, verilerin farklı şekillerde yazdırılmasını sağlar. Örneğin end argümanı, her çıktı satırının sonunda bulunan varsayılan new line karakterinin yerini değiştirmek için kullanılabilir. Ayrıca sep argümanı, farklı çıktılar arasına özel bir karakter eklememizi sağlar.

Python print fonksiyonunun çok çeşitli kullanım örnekleri vardır. Fonksiyon, farklı senaryolarda çıktı verip programdaki işlem çıktısını izlemek için kullanılabilir. Örneğin dosya işlemleri, veri tipi dönüşümleri ve hata ayıklama çıktıları sırasında da kullanılabilir. Her durumda, print() fonksiyonunun farklı özelliklerini kullanarak çıktıları biçimlendirmek mümkündür.

fonksiyonunun nasıl kullanılabileceğine dair örnekler ve açıklamalar.

Python’da print() fonksiyonu oldukça kullanışlı bir fonksiyondur ve birçok senaryoda kullanılabilir. Genellikle; değişkenlerin, metinlerin ve sayıların ekrana basılması gerektiğinde print() fonksiyonu kullanılır. Örneğin, bir hesaplama sonucu veya bir kullanıcının girdiği veri ekrana yazdırılabilir.

Aşağıdaki örnekler print() fonksiyonunun farklı senaryolarda nasıl kullanılabileceğine dair örnekler ve açıklamalar içermektedir:

 • Değişkenleri ekrana yazdırmak
 • Kod Çıkış
  x = “Merhaba Dünya!”
  print(x)
  Merhaba Dünya!
 • Sayıları ekrana yazdırmak
 • Kod Çıkış
  x = 5
  y = 10
  print(x+y)
  15
 • Metin ve sayıları bir arada kullanmak
 • Kod Çıkış
  ad = “Ahmet”
  yas = 25
  print(“Benim adım {},\n ve ben {} yaşındayım.” .format(ad, yas))
  Benim adım Ahmet,
  ve ben 25 yaşındayım.
 • Ekrana yazdırırken farklı ayrıntıları belirlemek için kullanmak
 • Kod Çıkış
  x = “Merhaba”
  y = “Dünya!”
  print(x, y, sep=”-“, end=””)
  Merhaba-Dünya!

Dizin ve Dosya İşlemleri

print() fonksiyonu oldukça yararlı bir araç olabilir. Özellikle dosya ve dizin işlemleri için kullanıldığında, önemli çıktıları doğrudan konsolda görebiliriz. Mesela, bir dizindeki tüm dosyaların adını listelemek istediğimizde, şu kodu yazabiliriz:

import os for dosya in os.listdir("."):  print(dosya)

Bu kodu çalıştırdığımızda, mevcut dizindeki tüm dosyaların adlarını doğrudan konsolda görebiliriz. Benzer şekilde, bir dosyadaki tüm satırları görüntülemek için de şu kodu kullanabiliriz:

with open('dosya.txt', 'r') as dosya:  for satir in dosya:    print(satir)

Bu kodla, ‘dosya.txt’ dosyasındaki tüm satırları doğrudan konsola yazdırabiliriz. Ayrıca, farklı bir dosyaya yazmak için print() fonksiyonunu kullanabiliriz.

with open('cikti.txt', 'w') as dosya:  print('Merhaba Dünya!', file=dosya)

Bu kodda, ‘cikti.txt’ adlı bir dosya oluşturur ve içine ‘Merhaba Dünya!’ yazdırırız. Böylece, dizin ve dosya işlemleri sırasında print() fonksiyonunu kullanarak çıktılarımızı hızlıca yönetebiliriz.print()

Python’da değerleri çıktı olarak vermek için kullanılan temel bir fonksiyon olan print(), programcıların hayatını kolaylaştırmaktadır. Bu fonksiyon, birçok farklı özelliğe sahip olmasıyla bilinmektedir. Birçok farklı veri tipini ve veri yapısını çıktı olarak verebilen print() fonksiyonu aynı zamanda farklı formatlama özellikleri sunarak, kullanıcıların çıktıları farklı şekillerde düzenlemesine de olanak tanımaktadır.

print() fonksiyonunun en temel özelliği, bir veya daha fazla değeri çıktı olarak vermesidir. Bu fonksiyon, sayılar, dizeler, boolean değerleri, listeler, tuple’lar, set’ler ve sözlükler gibi birçok farklı veri tipindeki değerleri çıktı olarak verebilir.

Buna ek olarak, print() fonksiyonunun farklı argümanlarıyla çıktıların farklı şekillerde düzenlenebilmesi mümkündür. Örneğin, sep argümanı kullanılarak, fonksiyona verilen değerler arasına bir ayracı eklemek mümkündür. Benzer şekilde, end argümanı kullanılarak, çıktı sonunda ne geleceği de belirlenebilir.

Print() fonksiyonu ayrıca, farklı formatlama özelliklerine de sahiptir. Bu özellikler sayesinde, birçok farklı veri tipindeki değerler daha okunaklı bir şekilde çıktı olarak verilebilir. Örneğin, %s ve %d gibi formatlayıcılar kullanılarak, string ve sayı değerleri farklı şekillerde çıktı olarak verilebilir.

Sonuç olarak, Python’da print() fonksiyonu, programcıların en temel ve vazgeçilmez araçlarından biridir. Basit bir şekilde bir veya daha fazla değer çıktı olarak verme özelliğinin yanı sıra farklı argümanları ve formatlama özellikleriyle, kullanıcıların çıktıları istedikleri şekilde düzenlemelerine olanak tanır.

fonksiyonunun nasıl kullanılabileceği hakkında örnekler ve açıklamalar.

Python’da print() fonksiyonunun işlevlerinden biri, farklı veri tiplerindeki değişkenleri ekrana yazdırmaktır. Bu değişkenler sayı, dize, liste, sözlük veya tuple olabilir. Bir değişkenin veri tipini dönüştürmek için, print()fonksiyonu kullanılabilir.

Bir örnek olarak, 12 sayısını bir dizeye dönüştürüp, print()fonksiyonu içinde kullanabiliriz. Kod aşağıdaki gibidir:

sayi = 12print(str(sayi))

Bu kodu çalıştırdığımızda, ekranda “12” yazacaktır.

Aynı şekilde, bir dizeyi sayıya dönüştürmek için de print()fonksiyonu kullanılabilir. Örneğin:

yazi = "123"print(int(yazi))

Bu kodda, “123” dizesi sayıya dönüştürülür ve ekranda “123” sayısı yazılır.

Benzer şekilde, liste veya tuple gibi veri tiplerini de print()fonksiyonu içinde kullanarak, istediğimiz şekilde ekrana yazdırabiliriz.

Veri tipi dönüşümlerini kullanarak, programlarımızda çeşitli işlemler yapabilir ve sonuçlarını kolayca ekranda görebiliriz.

Veri Tipi Dönüşümleri

Python’da print() fonksiyonu, farklı veri tiplerindeki değişkenlerin yazdırılmasında da kullanılabilir. Bu özelliği sayesinde, örneğin sayısal değerleri metin olarak yazdırmak mümkündür. Bu işlem, veri tipi dönüşümü olarak adlandırılır ve print() fonksiyonu içinde farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir.

Bir veri tipini başka bir tip olarak kullanmak için, değişkenin değerini yeni bir değişkene atamak gerekir. Python’da bu işlem, int(), float(), str() gibi önceden tanımlanmış fonksiyonlar kullanılarak gerçekleştirilir. Örneğin, bir sayısal değeri metin olarak yazdırmak için kullanabileceğimiz str() fonksiyonu ile şöyle bir kod yazabiliriz:

sayi = 123metin = str(sayi)print(metin)

Bu kod, sayısal değeri metin değişkeni içindeki bir metne dönüştürür ve print() fonksiyonu ile ekranda yazdırır. Böylece, ekranda şu çıktı görülebilir:

123

Bir başka örnek ise, metin içindeki sayısal değerleri sayısal olarak yazdırmak için kullanabileceğimiz int() fonksiyonudur. Örneğin, şu kodları kullanarak bir metin içindeki sayısal değeri 100 olarak yazdırabiliriz:

metin = "Benim yaşım 100"sayi = int(metin.split()[2])print(sayi)

Bu kodlar, split() fonksiyonu ile metnin boşluk karakterlerinden ayrılmış parçalarına ayrılmasını sağlar. Daha sonra, int() fonksiyonu ile metin değişkenindeki 100 sayısı sayısal olarak sayi değişkeninin içine atılır ve print() fonksiyonu ile ekranda yazdırılır. Böylece, ekranda şu çıktı görülebilir:

100

Python’da, farklı veri tiplerindeki değişkenlerin print() fonksiyonu ile yazdırılmasına yönelik olarak birçok farklı yöntem ve fonksiyon bulunmaktadır. Bu özellikleri kullanarak, programlamada birçok farklı senaryoda işlem yapabilir ve sonuçlarını ekranda kolayca görüntüleyebilirsiniz.

print()fonksiyonu, Python’un temel fonksiyonlarından biridir ve ekrana çıktı yazdırmak için kullanılır. Bu fonksiyonun birçok farklı özelliği vardır ve bu özellikler sayesinde çıktılarımızı daha okunaklı hale getirebiliriz.

Birçok programlama dilinde olduğu gibi, Python’da da print() fonksiyonu ekrana çıktı yazdırmak için kullanılan temel bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, herhangi bir veri tipini ekrana yazdırmak için kullanılabilir. Örneğin, metin, sayısal veriler, listeler, demetler vb. Bu fonksiyonun en temel kullanımı, bir metin veya değişken içeriğini ekrana basmaktır.

 • print(“Merhaba Dünya!”)
 • print(42)
 • print(“Benim adım”, “Python”)

Yukarıdaki örneklerde, print() fonksiyonu sırasıyla bir metin (“Merhaba Dünya!”), bir sayı (42) ve iki metin (“Benim adım” ve “Python”) ekrana yazdırılır. Ancak, bu fonksiyonun daha kullanışlı özellikleri de var. Örneğin, print() fonksiyonunu kullanarak çıktımızı daha iyi biçimlendirebiliriz.

 • print(“Adım”, “Python.”, “Ben programlama diliyim.”)
 • print(“Adım”, “Python.”, “Ben programlama diliyim.”, sep=”-“, end=”!”)

Yukarıdaki örnekte, ikinci print() fonksiyonu, “Adım-Python.-Ben programlama diliyim.!” şeklinde bir çıktı üretir. Bu, sep ve end argümanlarını kullanarak gerçekleştirilir. Sep argümanı, birden çok değeri birleştirmek için kullanılırken, end argümanı ise çıktı sonuna bir karakter eklememizi sağlar.

fonksiyonu içinde nasıl kullanabileceğimize dair örnekler ve açıklamalar.

Python’da print() fonksiyonu, farklı veri tiplerindeki değişkenleri çıktı olarak yazdırmak için kullanılabilir. Örneğin, print(“Merhaba Dünya!”) satırı, ekrana “Merhaba Dünya!” yazdıracaktır. Benzer şekilde, print(42) satırı, ekrana sayısal bir çıktı olarak “42” yazdıracaktır.

Ayrıca, birden fazla değişkeni print() fonksiyonu içinde birleştirebilir ve çıktı olarak yazdırabilirsiniz. print(“Python”, “Programlama”, “Dili”) satırı, ekrana “Python Programlama Dili” yazdıracaktır. Bu işlemi yaparken, varsayılan olarak değişkenler arasına bir boşluk eklenir. Ancak, bu davranışı end argümanı ile değiştirebilirsiniz. Örneğin, print(“Python”, “Programlama”, “Dili”, end=”-“) satırı, ekrana “Python Programlama Dili-” yazdıracaktır.

 • Örnek:
  • x = 5
  • y = “Python”
  • print(“x = “, x, “, y = “, y)
 • Çıktı: x= 5, y= Python

Ayrıca, print() fonksiyonu içinde kullanabileceğiniz farklı formatlama seçenekleri de vardır. Örneğin, print(“Sayı: {}”.format(42)) satırı, ekrana “Sayı: 42” yazdıracaktır. Bu seçenekler daha karmaşık formatlama işlemleri için kullanılabilir.

Kod Çıktı
print(“Merhaba\nDünya!”) Merhaba
Dünya!
print(“Bir tane backslash: \\”) Bir tane backslash: \
print(“Python Programlama Dili”, sep=”_”) Python_Programlama_Dili

Yukarıdaki örnekler, sadece print() fonksiyonunun kullanımına dair basit bir anlayış sağlar. Uygulamalı bir örnekle, daha kapsamlı bir fikir edinebilirsiniz.

 • Örnek:
  • ad = “Ayşe”
  • soyad = “Yılmaz”
  • dogum_yili = 1990
  • sehir = “İstanbul”
  • print(“Adı:”, ad)
  • print(“Soyadı:”, soyad)
  • print(“Doğum Yılı:”, dogum_yili)
  • print(“Yaşadığı Şehir:”, sehir)
 • Çıktı: Adı: Ayşe, Soyadı: Yılmaz, Doğum Yılı: 1990, Yaşadığı Şehir: İstanbul

Bu örnek, birden fazla değişkeni print() fonksiyonu içinde bir araya getirir ve çıktı olarak yazdırır. Bu örnek, birden fazla değişkeni farklı formatlama seçenekleri kullanarak birleştirmekten daha basit ve daha anlaşılırdır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir