Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Programlama Temelleri Örnekleri

Programlama Temelleri Örnekleri

admin admin - - 14 dk okuma süresi
91 0

Programlama temelleri öğrenmek, bilgisayar ve yazılım dünyasında adım atmaya hazırlanırken önemli bir adımdır. Bu makalede, programlama temelleri hakkında size örnekler ve açıklamalar sunacağım. Bu örnekler, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar çeşitli konuları kapsayacak ve size programlama konusunda sağlam bir temel sağlayacak.

Programlama temelleri, başarılı bir yazılım geliştiricisi olmanın olmazsa olmazlarıdır. Veri tiplerinden kontrol yapılarına, döngülerden fonksiyonlara kadar birçok önemli konuyu kapsarlar. Veri tipleri, programlama dillerinde kullanılan veri değerlerini ifade etmek için kullanılır. Örneğin, sayılar, metinler, mantıksal değerler gibi çeşitli veri tiplerine örnek olarak, programlama dillerinde sıklıkla kullanılan int, string ve bool türleri verilebilir.

Kontrol yapıları, programın akışını yönlendiren ifadelerdir. İf-else ifadeleri, programın belirli bir koşula göre farklı işlemler yapmasını sağlar. Switch-case yapısı ise birden fazla seçeneğe göre işlem yapmayı kolaylaştırır. Döngüler ise belirli bir koşul sağlandığı sürece belirli işlemleri tekrarlamak için kullanılır. While döngüsü, belirli bir koşul sağlandığı sürece döngünün tekrarlanmasını sağlar; for döngüsü ise belirli bir sayıda tekrarlanacak işlemler için kullanılır.

Son olarak fonksiyonlar, program içinde belirli işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan kod bloklarıdır. Dahili fonksiyonlar, programlama dilinde yerleşik olarak bulunan ve çeşitli işlevleri yerine getiren fonksiyonlardır. Kendi fonksiyonlarınızı oluşturmak ise programınızı daha modüler hale getirebilmenizi sağlar.

Veri Tipleri

Veri Tipleri

Programlamada veri, bilginin işlendiği ve depolandığı temel birimdir. Veri tipleri, belirli türdeki değerleri temsil etme yeteneği olan yapısal öğelerdir. Programlama dilleri, farklı veri tiplerini tanımlamak ve kullanmak için çeşitli yöntemler sunar. Veri tipleri, program performansını artırmak, bellek yönetimini optimize etmek ve kodu daha anlaşılır hale getirmek için önemlidir.

Aşağıda, programlama dilinde sıkça kullanılan bazı veri tipleri ve örneklerini bulabilirsiniz:

Veri Tipi Örnek Değerler
Integer (Tam Sayı) 3, 10, -5
Float (Ondalık Sayı) 3.14, -2.5, 0.75
String (Metin) “Merhaba”, “Dünya”, “Programlama”
Boolean (Mantıksal Değer) true, false
Dizi (Array) [1, 2, 3], [“Elma”, “Armut”, “Muz”]
 • Integer: Tam sayıları temsil eder ve pozitif veya negatif değerler alabilir.
 • Float: Ondalık sayıları temsil eder ve virgülden sonra belirli bir hassasiyete sahiptir.
 • String: Metin veya karakter dizilerini temsil eder. Çift veya tek tırnak içinde tanımlanır.
 • Boolean: Mantıksal değerleri temsil eder ve true/false olarak ifade edilir.
 • Dizi: Birden fazla değeri bir araya getiren veri tipleridir. İndekslerle erişilebilir.

Programlama temelleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve farklı veri tiplerinin nasıl kullanıldığını öğrenmek için, ilgili konularda pratik yapmak önemlidir. Bu sayede, programlama becerilerinizi geliştirebilir ve daha karmaşık projelerde başarıyla çalışabilirsiniz.

Kontrol Yapıları

Kontrol yapıları, programlama dillerinde koşullu ifadeler, döngüler ve anahtar kavramlarla birlikte kullanılan yapılardır. Bu yapılar, belirli koşullara veya sınırlara dayalı olarak programın akışını kontrol etmek için kullanılır.

Örneğin, bir programda belirli bir koşulu kontrol etmek ve buna bağlı olarak farklı işlemler yapmak istediğimizde koşul ifadelerini kullanırız. Koşul ifadeleri, “if” ve “else” anahtar kelimeleriyle birlikte kullanılır ve programın belirli bir koşulu sağlayıp sağlamadığını kontrol eder. Eğer koşul sağlanıyorsa “if” bloğu çalışır, aksi durumda “else” bloğu çalışır.

Ayrıca, programlarımızda tekrar eden işlemleri gerçekleştirmek için döngülerden de yararlanırız. Bir döngü, belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlanan bir yapıdır. “while” ve “for” döngüleri en sık kullanılan kontrol yapılarındandır. “while” döngüsü, belirli koşul sağlandığı sürece tekrarlanırken, “for” döngüsü belirli bir sayıda tekrarlanır.

Kontrol yapıları programlamada önemli bir rol oynar ve programlamacılara esneklik ve çeşitlilik sağlar. Bu yapılar sayesinde programlarımızı daha efektif bir şekilde yönetebilir ve istediğimiz sonuçları elde edebiliriz.

İf-Else İfadeleri

The if-else ifadesi, programlamanın en temel kontrol yapısıdır. Koşullu ifadelere dayanır ve belirli bir koşulun doğru veya yanlış olduğunu kontrol etmek için kullanılır.

Koşullu ifadelere örnek olarak, bir sayının pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu kontrol etmek verebiliriz. Eğer sayı pozitif ise, program belirli bir işlemi yapacak, aksi halde başka bir işlemi gerçekleştirecektir.

Çoğu programlama dilinde, if-else ifadesi şu şekilde yazılır:

if (koşul) {   // koşul doğruysa burası çalışır } else {   // koşul yanlışsa burası çalışır }

Yukarıdaki kod bloğunda, koşul kısmı, kontrol edilmek istenen koşulu içerir. Eğer bu koşul doğru ise, program if bloğuna girer ve belirtilen işlemleri gerçekleştirir. Eğer koşul yanlış ise, program else bloğuna girer ve farklı bir işlemi gerçekleştirir.

İf-else ifadesi, programlarda çok sık kullanılan bir yapıdır ve çeşitli senaryolarda kullanılabilir. Örneğin, kullanıcı girişi kontrolü, veritabanı sorgusu sonuçlarına bağlı işlemler, dosya işlemleri vb.

İç İçe İf-Else İfadeleri

Bir program içinde birden fazla koşulun kullanılması gereken durumlar vardır. İşte tam da bu noktada iç içe if-else ifadeleri devreye girer. İç içe if-else ifadeleri, koşulların birbirine bağlı olduğu durumlarda kullanılır ve daha karmaşık kontrol yapıları oluşturmayı sağlar.

Bir iç içe if-else yapısını düşündüğümüzde, bir koşulun içinde başka bir koşulun yer alabileceğini görebiliriz. Böylece, birinci koşul doğru olduğunda ikinci koşula geçilir ve ikinci koşulun doğru olması durumunda bir işlem gerçekleştirilir. Bu yapı, birden fazla durumla uğraşırken programın akışını kontrol etmek için oldukça kullanışlıdır.

İç içe if-else ifadelerinin bir örneğine bakalım: Bir oyun programında karakterin enerji seviyesine göre farklı durumlar sağlamak istediğimizi düşünelim. İlk olarak, karakterin enerji seviyesini kontrol ederiz. Eğer enerjisi yüksekse, canlı ve enerjik olduğunu belirten bir mesaj gösteririz. Ancak enerjisi yüksek değilse, ikinci bir koşul içinde karakterin tükenmiş olduğunu belirten bir başka mesaj gösteririz.

Enerji Seviyesi Mesaj
Enerjisi Yüksek Canlı ve enerjik!
Enerjisi Düşük Tükenmiş durumda!

Bu örnek, iç içe if-else ifadelerinin nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. İç içe if-else ifadeleri, programlamada koşul ifadelerinin daha da gelişmiş bir şekilde kullanılmasını sağlar ve programın daha esnek ve dinamik olmasını sağlar. Bu yapıyı kullanarak, programınızın daha karmaşık durumlarla başa çıkmasını ve birden fazla koşulu tek bir mantıksal akışta kontrol etmesini sağlayabilirsiniz.

Switch-Case Yapısı

Switch-Case Yapısı

Switch-Case yapısı, birden fazla seçenek arasında geçiş yapmayı sağlar. Bu yapının en önemli özelliği, kodun daha okunabilir ve anlaşılır olmasını sağlamasıdır. Birden fazla if-else ifadesi yerine switch-case yapısı, daha kolay bir şekilde çalışır ve daha az kod satırı gerektirir.

Switch-Case yapısı, bir anahtar ifadesini kontrol eder ve bu ifadeye göre farklı işlemler gerçekleştirir. Anahtar ifadesi, case etiketleriyle karşılaştırılır ve eşleşme durumunda ilgili case bloğu çalıştırılır. Bu yapı, birçok durumun kontrol edilmesi gereken durumlarda oldukça kullanışlıdır.

 • Case Blokları: Switch ifadesinden sonra gelen case blokları, anahtar ifadeyle karşılaştırılır. Eşleşme durumunda, ilgili case bloğu çalıştırılır.
 • Break Anahtar Kelimesi: Her case bloğunun sonunda bir break anahtar kelimesi bulunur. Bu anahtar kelimesi, eşleşme sağlandıktan sonra switch yapısından çıkılmasını sağlar ve diğer case bloklarının çalıştırılmamasını sağlar.
 • Default Bloğu: Eğer hiçbir case bloğu ile eşleşme sağlanmazsa, default bloğu çalıştırılır. Bu blok, herhangi bir eşleşme olmadığı durumda gerçekleştirilecek işlemleri içerir.
Anahtar İfade İşlem
1 Birinci işlem gerçekleştirildi.
2 İkinci işlem gerçekleştirildi.
3 Üçüncü işlem gerçekleştirildi.
4 Dördüncü işlem gerçekleştirildi.

Yukarıdaki tabloda, bir anahtar ifadenin farklı değerlere sahip olduğunda switch-case yapısıyla nasıl farklı işlemler gerçekleştirilebileceğini görebilirsiniz. Anahtar ifadeye göre ilgili işlem gerçekleştirilir ve diğer case blokları atlanır. Eğer hiçbir eşleşme sağlanmazsa, default bloğundaki işlem gerçekleştirilir.

While Döngüsü

While döngüsü, belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlanan bir döngü yapısıdır. Bu döngü yapı, koşulun true (doğru) olduğu sürece içindeki kod bloğunu tekrar tekrar çalıştırır. Koşulun false (yanlış) olduğu durumda döngü sonlanır ve program diğer işlemlere devam eder.

While döngüsü, farklı senaryolarda kullanılabilir ve programın belirli bir koşula bağlı olarak tekrarlanmasını sağlar. Örneğin, bir sayının bir değere ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek veya belirli bir şart sağlandığında döngüyü sonlandırmak gibi durumlarda kullanılabilir.

While döngüsü örneğine bakalım:

while (sayi <= 10) { sistem.out.println("Sayı: " + sayi); sayi++;}

Bu örnekte, "sayi" değişkeni 1'den başlayarak her döngüde 1 artırılır ve ekrana yazdırılır. Döngü, "sayi" değişkeninin değeri 10'a ulaştığında sonlanır.

While döngüsünün kullanımı, programlamadaki döngülerin temel yapılarından biridir ve programların daha esnek ve dinamik olmasını sağlar. Bu sayede, belirli bir durum gerçekleştiğinde döngünün sonlanması veya belirli bir koşulun sağlandığı sürece tekrarlanması gibi kontrol yapıları oluşturulabilir.

For Döngüsü

For döngüsü, belirli bir sayıda tekrarlanan bir döngü yapısını ifade eder. Bu döngü, başlangıç değeri, bitiş değeri ve artış miktarı gibi üç önemli parametre kullanır. For döngüsü, yapısı gereği başlangıç değeri belirtilen bir değişkenin belirtilen bitiş değerine ulaşana kadar belirli bir adet tekrar eder.

Bu döngü yapısı, genellikle bir liste, bir dizi veya belirli bir süre içinde yapılması gereken işlemler için kullanılır. Özellikle önceden bilinen bir miktar tekrar gerektiren durumlarda kullanışlıdır. For döngüsü, daha düzenli ve yönetilebilir bir kod yazmak için ideal bir seçenektir.

Örneğin, aşağıdaki liste öğelerinin her birini ekrana yazdırmak için bir for döngüsü kullanabiliriz:

 • Elma
 • Armut
 • Çilek
 • Portakal

For döngüsü, her öğe üzerinde tekrarlanacak ve her seferinde öğeyi ekrana yazdıracaktır. Bu sayede kodu tekrarlama ihtiyacından kurtarır ve daha verimli bir şekilde işlem yapmamızı sağlar.

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar, programlama dillerinde tekrar tekrar kullanılabilen ve belirli bir işlevi yerine getiren kod bloklarıdır. Bir fonksiyon, belirli bir giriş alır, bu girişi işler ve bir çıktı üretir. Fonksiyonlar, kodun modular yapısını sağlayarak programı daha okunabilir, yönetilebilir ve yeniden kullanılabilir hale getirir.

Örnek olarak, matematiksel bir fonksiyon düşünelim. Bir sayının karesini hesaplamak için kullanılan bir fonksiyon, giriş olarak bir sayı alır ve bu sayının karesini hesaplar. Bu fonksiyonu farklı sayılarla kullanarak her seferinde karelerini hesaplayabiliriz.

Programlamada farklı türde fonksiyonlar bulunur. İçinde bir dizi işlemi gerçekleştiren dahili fonksiyonlar vardır. Örneğin, bir dizeyi büyük harflere dönüştüren bir fonksiyonu çağırarak bir dizeyi büyük harflere dönüştürebiliriz. Ayrıca, kullanıcı tanımlı fonksiyonlar oluşturabiliriz. Kendi fonksiyonlarımızı oluşturarak belirli bir görevi yerine getirmek için kod parçacıklarını gruplayabilir ve tekrar tekrar kullanabiliriz.

Programlama dilinde, dilin kendisi tarafından sağlanan dahili (yerleşik) fonksiyonlar bulunur. Bu fonksiyonlar, genellikle sık kullanılan görevleri gerçekleştirmek için kullanılır. Örneğin, bir sayının mutlak değerini hesaplamak, bir dizinin uzunluğunu bulmak veya iki sayı arasındaki maksimum değeri bulmak gibi işlemler için yaygın olarak kullanılan dahili fonksiyonlar mevcuttur.

Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, programcıların ihtiyaçlarına göre özel olarak oluşturulan fonksiyonlardır. Bu fonksiyonlar, belirli bir görevi yerine getirmek için programcı tarafından yazılır. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, kodun tekrar kullanılabilirliğini artırır ve programın daha modüler olmasını sağlar.

Kendi fonksiyonlarınızı yazarken, giriş alıp işleyen ve bir çıktı üreten bir kod bloğu oluşturursunuz. Bu fonksiyonlar, belirli bir algoritmayı uygulayarak istenen sonucu üretir. Bu sayede, aynı işlevi farklı verilerle defalarca tekrarlayan kod parçacıklarını tek bir fonksiyon içinde gruplayabilir ve tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Dahili Fonksiyonlar

Programlama dilinde yerleşik olarak bulunan fonksiyonlar, kullanıcılar tarafından tanımlanmadan önce kullanılabilen işlevlerdir. Bu fonksiyonlar, programcıya belirli görevleri yerine getirmek için önceden tanımlanmış araçlar ve örnekler sunar. Dahili fonksiyonlar, programlama dilinin sunduğu temel yeteneklere erişmek için kullanılır ve genellikle programlama dillerinde bulunan kütüphanelerde bulunurlar.

Bazı yaygın dahili fonksiyonlar şunlardır:

 • print(): Konsola metin veya değişkenleri yazdırmak için kullanılan bir fonksiyondur. Örneğin,
  print("Merhaba, Dünya!")

  şeklinde kullanılabilir.

 • len(): Bir veri yapısı veya dizge içindeki elemanların sayısını döndüren bir fonksiyondur. Örneğin,
  len("Merhaba")

  ifadesi, "Merhaba" kelimesinin uzunluğunu verecektir.

 • type(): Bir değerin veri tipini döndüren bir fonksiyondur. Örneğin,
  type(5)

  ifadesi, 5'in bir tamsayı olduğunu belirtir.

 • input(): Kullanıcıdan veri girişi almak için kullanılan bir fonksiyondur. Örneğin,
  ad = input("Adınızı girin: ")

  ifadesi, kullanıcıdan adını girmesini isteyecektir.

Dahili fonksiyonlar, programcılara daha hızlı ve daha etkili bir şekilde kod yazma olanağı sunar. Bu fonksiyonları kullanmak, tekrarlayan veya karmaşık işlemleri daha kolay hâle getirebilir ve programlama sürecini büyük ölçüde hızlandırabilir.

Kendi Fonksiyonlarınızı Yazma

Kendi fonksiyonlarınızı oluşturmak, programlama dillerinde oldukça yaygın bir uygulamadır. Bu, özel ihtiyaçlarınıza uygun işlevler oluşturmanızı sağlar ve kodunuzu daha modüler hale getirir. Bir fonksiyon, bir dizi talimatın bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve daha sonra ihtiyaç duyulduğunda çağrılan bir bloktur.

Fonksiyonlar genellikle belirli bir amaca hizmet eder. Örneğin, belirli bir matematiksel işlemi gerçekleştirmek, veri yapılarına işlem uygulamak veya kullanıcı girişini doğrulamak için fonksiyonlar oluşturulabilir. Kendi fonksiyonlarınızı oluşturmak için genellikle şunları yapmanız gerekir:

 • Bir fonksiyon adı belirleyin: İşleviniz için anlamlı bir ad seçin.
 • Gerekirse parametreler ekleyin: İşlevinizin belirli değerleri işleyebilmesi için parametreler tanımlayabilirsiniz.
 • Fonksiyon gövdesini oluşturun: İşlevin yapmasını istediğiniz talimatları içeren bir kod bloğu oluşturun.
 • Fonksiyonu çağırın: İşlevi ihtiyaç duyduğunuz her yerde çağırabilirsiniz.

Örneğin, bir "hoş geldiniz" mesajı göstermek için basit bir fonksiyon oluşturabilirsiniz:

<code>function hosgeldinMesaji() {  document.write("Merhaba! Hoş geldiniz.");}hosgeldinMesaji(); // Fonksiyonu çağırma</code>

Bu örnekte, "hosgeldinMesaji" adında bir fonksiyon tanımlıyoruz ve içinde "Merhaba! Hoş geldiniz." mesajını yazdırıyoruz. Ardından, fonksiyonu çağırıyoruz ve mesaj ekrana yazdırılıyor.

Kendi fonksiyonlarınızı yazarak, kodunuzda daha etkin ve kolay yönetilebilir bir şekilde özelleştirmeler yapabilirsiniz. Bu da programlama yeteneklerinizi daha da geliştirecektir!

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir