Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Pydroid 3 Kodları

Pydroid 3 Kodları

admin admin - - 15 dk okuma süresi
1407 0

Pydroid 3, Python programlama dilini Android cihazlarında kullanmak için kullanışlı bir IDE’dir. Bu makalede, Pydroid 3 kullanıcıları için bazı kullanışlı kod parçacıkları ve örnekler sunacağız. Sizin için birçoğunu derledik, böylece Python becerilerinizi geliştirmek ve projelerinizi hızlı bir şekilde hayata geçirmek için bu kaynağı kullanabilirsiniz.

Python Dosyası Oluşturma

Python Dosyası Oluşturma

Python programlamada kodlarınızı düzenli bir şekilde çalıştırmak için bir Python dosyası oluşturabilirsiniz. Python dosyası oluşturmak için öncelikle dosyanın adını ve uzantısını belirlemeniz gerekmektedir. Dosya adını ve uzantısını belirleyerek Python dosyası oluşturmanız oldukça kolaydır.

Örneğin, “merhaba_dunya.py” adında bir Python dosyası oluşturmak istiyorsanız, dosyanızın adını “merhaba_dunya” olarak belirlemelisiniz. Python dosyalarında yaygın olarak kullanılan uzantı “.py” olduğu için dosya uzantısı olarak “.py” eklemelisiniz.

Python dosyası oluşturduktan sonra, bu dosyayı herhangi bir Python geliştirme ortamında (IDE) açarak Python kodlarınızı yazmaya başlayabilirsiniz. Python dosyasında yazdığınız kodlar, dosyayı çalıştırdığınızda sırayla çalıştırılacaktır.

Python dosyası oluşturma, Python programlama öğrenirken önemli bir adımdır. Kendi dosyalarınızı oluşturarak, Python kodlarınızı düzenli bir şekilde yönetebilir ve daha karmaşık projeler geliştirebilirsiniz.

Değişken Tanımlama

=Farklı veri tipleri için değişkenler tanımlanabilir ve değer ataması yapılabilir.

Python’da değişkenler, farklı veri tiplerini temsil etmek için kullanılır. Değişkenler, bir isim ile tanımlanır ve bir değere atanır. Bu değeri daha sonra programın başka bir noktasında kullanabiliriz.

Değişken tanımlamak ve değer atamak için “=” operatörü kullanılır. Örneğin,

x = 5

şeklinde bir değişken tanımlanır ve değeri 5 olarak atanır. Artık bu değişkeni programın diğer kısımlarında kullanabilir ve üzerinde işlemler yapabiliriz.

Python’da farklı veri tipleri için değişkenler tanımlayabiliriz. Örneğin, sayılar için integer (tam sayı) veri tipini temsil eden “int” değişkenleri kullanabiliriz.

x = 10

Aynı şekilde, float (ondalık sayı) veri tipleri için “float” değişkenlerini kullanabiliriz.

y = 3.14

Metinleri temsil etmek için ise string (karakter dizisi) veri tipini temsil eden “str” değişkenleri kullanabiliriz.

z = "Merhaba Dünya!"

Ayrıca, boolean (mantıksal) veri tipi için “bool” değişkenlerini tanımlayabiliriz. True veya False değerlerini temsil edebilirler.

t = True

Python’da, değişkenlerin türünü otomatik olarak algılar ve uygun veri tipini atar. Ancak isterseniz, belirli bir türü açıkça belirterek de tanımlama yapabilirsiniz.

u: str = "Hello World"

Sonuç olarak, Python’da değişkenler kullanarak farklı veri tiplerini temsil edebilir ve programınızda değerleri saklayabilirsiniz. Bu da programınızı daha esnek ve kullanıcı dostu hale getirir.

Matematiksel İşlemler

Python’da matematik işlemleri yapmak için çeşitli operatörler kullanabiliriz. Bu operatörler, sayılar üzerinde toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi işlemleri gerçekleştirmemizi sağlar.

Aşağıda, Python’da kullanabileceğiniz bazı matematik operatörlerini bulabilirsiniz:

 • Toplama Operatörü (+): İki sayıyı toplamak için kullanılır. Örneğin, 2 + 3 işlemi sonucunda 5 elde edilir.
 • Çıkarma Operatörü (-): İki sayı arasındaki farkı bulmak için kullanılır. Örneğin, 5 – 3 işlemi sonucunda 2 elde edilir.
 • Çarpma Operatörü (*): İki sayıyı çarpmak için kullanılır. Örneğin, 2 * 3 işlemi sonucunda 6 elde edilir.
 • Bölme Operatörü (/): Bir sayıyı diğerine bölmek için kullanılır. Örneğin, 6 / 3 işlemi sonucunda 2 elde edilir.

Ayrıca, matematiksel işlemlerde öncelik sırasını belirlemek için parantez () kullanabilirsiniz. Parantez içerisindeki işlemler, diğer işlemlerden önce gerçekleştirilir.

Python’da matematiksel işlemler yapmak için bu operatörleri kullanarak verilerinizi işleyebilir ve sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu şekilde, programlarınızda matematiksel hesaplamaları yapma yeteneği ve esnekliği elde edebilirsiniz.

Toplama ve Çıkarma

=Sayılar üzerinde toplama ve çıkarma işlemleri gerçekleştirilebilir.

Python’da sayılar üzerinde basit matematik işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Toplama işlemi için ‘+’ operatörü kullanılırken, çıkarma işlemi için ‘-‘ operatörü kullanılır.

İşlem Operatör Örnek Kullanım Sonuç
Toplama + 3 + 4 7
Çıkarma 7 – 2 5

Örneğin, 3 ve 4 sayılarını toplamak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

a = 3b = 4toplam = a + bprint(toplam)

Bu kodu çalıştırdığınızda çıktı olarak 7 alırsınız, çünkü 3 ile 4’ü topladık.

Aynı şekilde, 7’den 2’yi çıkartmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

x = 7y = 2fark = x - yprint(fark)

Bu kodu çalıştırdığınızda çıktı olarak 5 alırsınız, çünkü 7’den 2’yi çıkarttık.

Toplama ve çıkarma işlemleri, Python’da sıkça kullanılan matematiksel işlemlerdir ve programlamada temel işlemlerdir.

Çarpma ve Bölme

Çarpma ve Bölme

Sayıların çarpma ve bölme işlemleri, Python’da kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Çarpma işlemi için ‘*’ operatörü kullanılırken, bölme işlemi için ise ‘/’ operatörü kullanılır.

Örneğin, 4 ve 2 sayılarını çarpmak istediğimizde aşağıdaki kodu kullanabiliriz:

a = 4b = 2sonuc = a * bprint(sonuc)

Bu kodda, ‘a’ ve ‘b’ değişkenlerine 4 ve 2 sayıları atanır ve çarpma işlemi gerçekleştirilerek ‘sonuc’ adlı bir değişkene kaydedilir. Sonuç olarak, ekrana 8 yazdırılır.

Benzer şekilde, sayıların bölme işlemi için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

c = 10d = 3sonuc = c / dprint(sonuc)

Bu örnekte, ‘c’ ve ‘d’ değişkenlerine 10 ve 3 sayıları atanır ve bölme işlemi gerçekleştirilir. Sonucu kaydeden ‘sonuc’ adlı bir değişken oluşturulur ve ekrana sonucu yazdırmak için ‘print’ fonksiyonu kullanılır. Bu durumda, sonuç 3.3333333333333335 olarak hesaplanarak ekrana yazdırılır.

Bu şekilde, Python’da çarpma ve bölme işlemlerini gerçekleştirebilir ve sonuçları kullanabilirsiniz.

Karakter Dizileri

Metinleri temsil etmek için karakter dizileri kullanılır. Karakter dizileri, yapısında bir veya daha fazla karakter (harf veya sembol) bulunan veri tipleridir. Python’da karakter dizileri tırnak işaretleriyle oluşturulur. Örneğin:

str1 = "Merhaba Dünya!"str2 = 'Python öğreniyorum.'

Python’da karakter dizileriyle birçok işlem yapabilirsiniz. İşte bazı örnekler:

 • Karakter dizilerini birleştirebilirsiniz:
 • str1 = "Merhaba"str2 = "Dünya!"str3 = str1 + " " + str2print(str3) # Çıktı: Merhaba Dünya!
 • Bir karakter dizisinin uzunluğunu öğrenebilirsiniz:
 • str = "Python"uzunluk = len(str)print(uzunluk) # Çıktı: 6
 • Bir karakter dizisinin belirli bir bölümünü alabilirsiniz:
 • str = "Python"alt_dizi = str[1:4]print(alt_dizi) # Çıktı: yth

Karakter dizileri Python’da oldukça yaygın bir şekilde kullanılır ve pek çok işlem için kullanışlıdır. Bu nedenle Python öğrenirken karakter dizileri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Koşullu İfadeler

Koşullu ifadeler, belirli bir duruma göre farklı işlemler gerçekleştirmek için kullanılan programlama yapılarıdır. Bu yapılar, bir koşulu kontrol eder ve koşulun doğru ya da yanlış olmasına bağlı olarak farklı kod bloklarını çalıştırır.

Python’da koşullu ifadelerin en yaygın kullanılan yapılarından biri “if” bloğudur. Bu blok, belirli bir koşulu kontrol eder ve koşul doğruysa belirtilen işlemleri gerçekleştirir. Örneğin, bir sayının pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu kontrol etmek için if bloğunu kullanabilirsiniz. Eğer sayı pozitifse, ilgili kodu çalıştırır; eğer negatifse, bloğun içindeki kodu atlar ve bir sonraki işlem satırına geçer.

Bir diğer yaygın kullanılan koşullu ifade yapısı ise “if-else” bloğudur. Bu blok da bir koşulu kontrol eder ancak koşul doğruysa bir dizi işlemi gerçekleştirirken, koşul yanlışsa başka bir dizi işlemi gerçekleştirir. Örneğin, bir kullanıcının yaşına göre oylama hakkı olup olmadığını kontrol etmek için if-else bloğunu kullanabilirsiniz. Eğer kullanıcının yaşı 18 veya daha büyükse, oylama hakkı olduğunu belirten bir mesaj çıktı verebilirsiniz; eğer yaş 18’den küçükse, başka bir mesaj çıktı verebilirsiniz.

If Bloğu

Python programlama dilinde, belirli bir koşulu kontrol etmek ve o koşul doğruysa belirtilen işlemleri gerçekleştirmek için ‘if’ bloğu kullanılır. Bir if bloğu, ‘if’ anahtar kelimesiyle başlar, ardından kontrol edilecek koşul belirtilir ve iki nokta üst üste (:) kullanılır. Daha sonra, koşul doğruysa gerçekleştirilecek işlemler girilir.

Örneğin, aşağıdaki kod örneğinde, kullanıcının girdiği sayının pozitif mi negatif mi olduğunu kontrol eden bir if bloğu bulunmaktadır:

 • sayi = int(input("Bir sayı girin: "))if sayi > 0:  print("Girilen sayı pozitiftir.")

Bu kodda, kullanıcıdan alınan sayı ‘sayi’ değişkenine atanır. Sonra ‘if’ bloğunda, sayının 0’dan büyük olup olmadığı kontrol edilir. Eğer sayı pozitifse, yani koşul doğruysa, ekrana “Girilen sayı pozitiftir.” mesajı yazdırılır.

If bloğu aynı zamanda ‘else’ ifadesiyle birlikte de kullanılabilir. Bu durumda, eğer koşul yanlışsa başka bir dizi işlem gerçekleştirilir. Örneğin:

 • sayi = int(input("Bir sayı girin: "))if sayi > 0:  print("Girilen sayı pozitiftir.")else:  print("Girilen sayı negatiftir.")

Bu durumda, sayının 0’dan büyük olup olmadığı kontrol edilir. Eğer sayı pozitifse, yani koşul doğruysa, “Girilen sayı pozitiftir.” mesajı yazdırılır. Eğer sayı pozitif değilse, yani koşul yanlışsa, “Girilen sayı negatiftir.” mesajı yazdırılır.

If-Else Bloğu

=Belirli bir koşulu kontrol eder, koşul doğruysa bir dizi işlemi gerçekleştirir, koşul yanlışsa başka bir dizi işlemi gerçekleştirir. If-Else bloğu, programın belirli bir duruma göre farklı işlemler yapabilmesini sağlar. Bu blok yapısı, bir koşulun doğru veya yanlış olmasına bağlı olarak farklı kod bloklarının çalışmasına izin verir.

Python’da If-Else bloğu, if ve else anahtar kelimeleriyle oluşturulur. İlk olarak, bir koşul belirtilir ve bu koşulun doğru ya da yanlış olmasına göre farklı işlemler yapılır. Eğer koşul doğruysa, if bloğu içindeki kodlar çalıştırılır. Eğer koşul yanlışsa, else bloğu içindeki kodlar çalıştırılır. İf-Else bloğu, programın ihtiyaçlarına göre farklı işlemler yapmasını sağlar.

Örneğin, bir mağazada ürünlerin fiyatını kontrol eden bir program yazmak istediğinizi düşünelim. Eğer ürünün fiyatı 100 TL’nin üzerinde ise “Pahalı” yazdırmak istiyorsunuz. Aksi takdirde, “Ucuz” yazdırmak istiyorsunuz. İşte bu durumu If-Else bloğu kullanarak şu şekilde yazabilirsiniz:

if fiyat > 100:  print("Pahalı")else:  print("Ucuz")

Yukarıdaki örnekte, “fiyat” adında bir değişkenin değeri kontrol ediliyor. Eğer fiyat 100 TL’nin üzerinde ise “Pahalı” yazdırılır, aksi takdirde “Ucuz” yazdırılır.

If-Else bloğu, programlama dilinin temel yapılarından biridir ve programlamada sıklıkla kullanılır. Bu blok yapısı, programın akışını kontrol etmek ve farklı durumlara göre işlem yapmak için çok önemlidir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir