Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python 3 Örnek Programlar

Python 3 Örnek Programlar

admin admin - - 5 dk okuma süresi
107 0

Python 3 örnek programlar, Python programlama dili için hazırlanmış ve açıklamalarıyla birlikte sunulan örnek programlardır. Bu programlar, Python dilinin temellerini anlamak ve başarılı bir şekilde kullanabilmek için oldukça faydalıdır.

Python 3, popüler bir programlama dilidir ve birçok alanda kullanılmaktadır. Bu nedenle, Python 3 örnek programlarını incelemek ve anlamak, bir yazılım geliştiricisi veya programcı için büyük bir avantajdır.

 • Python 3 örnek programları, koşullu ifadeleri ve kullanımlarını içerebilir. Koşullu ifadeler, bir programın farklı şartlara göre farklı işlemler yapmasını sağlar.
 • Döngülerin Python 3 içindeki kullanımı da örnek programlar arasında yer alır. Döngüler, belirli bir işlemi tekrar tekrar yapmak için kullanılır ve programın daha verimli çalışmasını sağlar.
 • Hatta örnek programlarda, while döngüsü ile bir sayının faktöriyelini hesaplamak veya girilen sayıya kadar olan sayıların toplamını bulmak gibi işlemleri gerçekleştirmeyi öğrenebilirsiniz.
 • Python 3 örnek programları arasında for döngüsünün kullanımını da bulabilirsiniz. For döngüsü, bir işlemi belirli bir aralıkta tekrar eder ve programın daha etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.
 • Fonksiyonlar, Python 3 programlama dilinin önemli bir parçasıdır ve örnek programlarla açıklanır. Parametreli fonksiyonlar veya dönüş değeri olan fonksiyonlar gibi farklı fonksiyon türlerini öğrenebilirsiniz.

Python 3 örnek programları, dilbilgisi, syntax ve temel kavramlar hakkında daha iyi bir anlayış geliştirmenize yardımcı olur. Bu programları çalıştırarak ve inceleyerek, Python dilinin gücünü keşfetmeye başlayabilirsiniz.

Koşullu İfadeler

Koşullu ifadeler, bir programın belirli bir duruma göre farklı işlemler yapmasını sağlayan yapıları ifade eder. Python 3 programlama dili, koşullu ifadelere olanak sağlayarak kullanıcıya daha esnek bir programlama deneyimi sunar. Koşullu ifadeler sayesinde programlarınızı belirli bir şarta bağlayabilir, farklı durumlarda farklı işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

Bu örnek programlar, Python 3’teki koşullu ifadelerin nasıl kullanıldığını ve ne şekilde işlediğini göstermektedir. Özelleştirilmiş bir tablo veya liste oluşturarak bu programları kullanımıyla birlikte ayrıntılı bir şekilde açıklayabilirsiniz. Bu şekilde okuyucunun anlaması ve takip etmesi kolay olacaktır. Koşullu ifadelerin kullanımıyla ilgili örnek programlar, yeni başlayanlar için harika bir kaynak olabilir ve Python 3’te koşullu ifadelerin nasıl kullanılacağına dair daha iyi bir anlayış sağlayabilir.

Döngüler

Döngüler

Döngüler, belirli bir işi tekrarlamak için kullanılan programlama yapısıdır. Python 3 programlama dilinde, döngülerin kullanımı oldukça önemlidir, çünkü birçok işlemi tekrarlamak gerekebilir. Döngüler, bir koşulun sağlandığı veya sağlanmadığı sürece belirli bir kod bloğunu yürütmek için kullanılır.

Python 3 programlama dilinde temel olarak iki tür döngü bulunmaktadır: while döngüsü ve for döngüsü.

While Döngüsü:

While döngüsü, belirli bir koşulun sağlandığı sürece bir kod bloğunu tekrar tekrar çalıştırır. Koşulun her döngüde kontrol edilmesi ve sağlandığı durumda döngünün devam etmesi sağlanır. Örnek bir while döngüsü kullanarak, kullanıcıdan alınan bir sayının faktöriyelini hesaplayabiliriz.

Girilen Sayıya Kadar Toplam:

While döngüsünün başka bir örneği, kullanıcıdan alınan bir sayıya kadar olan sayıların toplamını hesaplamaktır. Örneğin, kullanıcı 5 girdiğinde, program 1+2+3+4+5 işlemini gerçekleştirir ve sonuç olarak 15’i verir.

Kod Örneği Açıklama
sayi = int(input("Bir sayı girin: "))toplam = 0i = 1while i <= sayi:  toplam += i  i += 1print("Girilen sayıya kadar olan sayıların toplamı:", toplam)
Bu kod örneği, kullanıcıdan alınan sayıya kadar olan sayıları toplar.

For Döngüsü:

For döngüsü, belirli bir dizi üzerinde veya belirli bir aralıkta döngüyü tekrarlar. For döngüsü, her döngüde belirtilen dizinin elemanları üzerinde dolaşır ve her bir eleman için belirli bir işlem gerçekleştirir. Örneğin, bir liste içindeki tüm elemanları yazdırmak için for döngüsü kullanabiliriz.

Python'da for döngüsü, ifade range() fonksiyonuyla birlikte sıkça kullanılır. Bu fonksiyon, belirli bir sayı aralığı oluşturmak için kullanılır.

 • range(başlangıç, bitiş, adım) şeklinde kullanılabilir.
 • başlangıç: Döngünün başlangıç değeri.
 • bitiş: Döngünün bitiş değeri (bu değer dahil değildir).
 • adım: İterasyonlar arasındaki artış miktarı.
Kod Örneği Açıklama
for sayi in range(1, 6):  print(sayi)
Bu kod örneği, 1'den 5'e kadar olan sayıları ekrana yazdırır.

Döngülerin kullanılması, programlama becerilerinizi daha da geliştirmenize yardımcı olur ve kodunuzun daha düzenli, sürdürülebilir ve etkili olmasını sağlar.

While Döngüsü

While döngüsü, belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlanan bir döngü yapısıdır. Bu döngü yapısı, koşulun doğru olduğu sürece içindeki kod bloğunu çalıştırır ve ardından tekrar koşulu kontrol eder. Eğer koşul hâlâ doğru ise, kod bloğu tekrar çalışır ve bu süreç belirlenen koşulun yanlış olduğu zaman durur.

While döngüsü için bir örnek programımızı ele alalım. Örneğin, kullanıcıdan bir sayı alarak bu sayıyı 1'e kadar olan sayılarla ekrana yazdırmak istiyoruz. Bunun için aşağıdaki programı kullanabiliriz:

sayi = int(input("Bir sayı girin: "))i = 1

while i <= sayi: print(i) i += 1

Bu programda kullanıcıdan alınan sayıya kadar olan sayıları ekrana yazdırmak için bir while döngüsü kullanılmıştır. Programdaki "sayi" değişkeni kullanıcı tarafından girilen sayıyı temsil eder. "i" değişkeni ise döngüde kullanılan bir sayaçtır. Döngü içinde her adımda "i" değeri 1 arttırılarak, ekrana yazdırılır. Bu işlem, "i" değeri kullanıcının girdiği sayıya eşit olduğunda durur.

While döngüsü, işlemleri belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlamak için ideal bir yapıdır. Çeşitli programlama problemlerini çözmede ve tekrarlayan işlemleri gerçekleştirmede sıkça kullanılır.

Bir Sayının Faktöriyeli

Kullanıcıdan alınan bir sayının faktöriyelini hesaplayan örnek bir program hazırlayabiliriz. Faktöriyel, bir sayının kendisi ile 1 arasındaki tüm sayıların çarpımını ifade eder. Bu programı yazarken kullanıcıdan bir sayı isteyeceğiz ve bu sayının faktöriyelini hesaplayacağız.

Programı aşağıdaki gibi oluşturabiliriz:

sayi = int(input("Bir sayı girin: ")) # Kullanıcıdan sayı girişi alınırfaktoriyel = 1if sayi < 0:  print("Negatif sayıların faktöriyeli hesaplanamaz.")elif sayi == 0:  print("0'ın faktöriyeli 1'dir.")else:  for i in range(1, sayi + 1):    faktoriyel *= i  print(f"{sayi}'ın faktöriyeli: {faktoriyel}")

Bu programda öncelikle kullanıcıdan bir sayı alıyoruz. Ardından, eğer kullanıcının girdiği sayı negatifse veya sıfırsa özel mesajlar yazdırıyoruz. Eğer sayı pozitif ise, for döngüsü ile 1'den başlayarak sayıya kadar olan tüm sayıların çarpımını hesaplayarak faktöriyel değerini buluyoruz.

Bu örnek program, kullanıcıdan alınan herhangi bir pozitif tam sayının faktöriyelini doğru şekilde hesaplayacaktır. Faktöriyel hesaplama işlemi, matematiksel hesaplamalar ve döngü kullanımı örneği açısından da faydalıdır.

Girilen Sayıya Kadar Toplam

Python 3 programlama dili, çeşitli matematiksel ve hesaplama işlemleri için kullanılan programlar yazmamıza olanak sağlar. Bu örnekte, kullanıcının girdiği bir sayıya kadar olan sayıları toplayan bir programın nasıl oluşturulabileceğini inceleyeceğiz.

Bu programı oluşturmak için, kullanıcının gireceği bir sayıyı alarak başlamamız gerekiyor. Ardından, döngü yapısını kullanarak bu sayıya kadar olan tüm sayıları toplamamız gerekiyor. Bunun için, bir değişken oluşturup her döngü adımında bu değişkeni güncelleyip toplama işlemi yapmamız gerekecek.

Aşağıda, bu programın Python kodunu görebilirsiniz:

sayi = int(input("Bir sayı girin: "))toplam = 0for i in range(1, sayi+1):  toplam += iprint("Girilen sayıya kadar olan sayıların toplamı:", toplam)

Bu kod parçası, kullanıcıdan bir sayı alır ve ardından başlangıçtan kullanıcının girdiği sayıya kadar olan tüm sayıları toplayarak sonucu ekrana basar. Örneğin, kullanıcı 5 sayısını girerse, program 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 olan sonucu ekrana basar.

Bu program, kullanıcıdan alınan herhangi bir sayı için çalışabilir ve istenen sonucu doğru bir şekilde hesaplar. Python'ın güçlü döngü yapısı ve matematiksel operatörlerini kullanarak, kolayca çeşitli hesaplama programları yazabiliriz.

For Döngüsü

For döngüsü, belirli bir koşul yerine, bir dizi üzerinde belirli bir işlemi tekrarlamak için kullanılır. Bu döngü, çoğu zaman bilinen bir başlama ve bitiş noktası olan bir sıranın her elemanı üzerinde gezinmek için kullanılır. For döngüsü, koşullu ifadelere kıyasla daha etkilidir çünkü belirli bir sayıda yinelemeyi garanti eder. Ayrıca, döngünün başlangıç ve bitiş değerlerini açıkça belirtmenizi sağlar.

Örnek bir for döngüsü programı, aşağıdaki gibi olabilir:

for i in range(1, 6):  print("Eleman numarası:", i)

Bu program, 1'den 5'e kadar olan sayıları ekrana yazdırır. For döngüsü, range() fonksiyonunu kullanarak belirli bir aralığı temsil eden bir dizi üzerinde dönme yeteneğine sahiptir. İlk parametre başlangıç değeri, ikinci parametre ise son değeri temsil eder. Dikkat ederseniz, son değer dahil edilmez, yani bu örnekte döngü 1'den 5'e kadar döner.

For döngüsü, listeler, demetler veya karakter dizileri gibi birçok veri yapısı üzerinde de etkili bir şekilde kullanılabilir. Bu yapılar üzerinde döngü yaparak, elemanları tek tek işleyebilir ve istediğimiz işlemleri gerçekleştirebiliriz.

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar, Python programlama dilinde işleri kolaylaştıran, tekrar eden bir işi birden çok kez kullanmamızı sağlayan yapılardır. Fonksiyonlar, belirli bir görevi yerine getiren ve bir veya birden fazla değer döndüren kod bloklarıdır.

Fonksiyon kullanımı programlarımızı daha organize hale getirir ve tekrarlanan kodları azaltır. Ayrıca, fonksiyonlar kodun okunabilirliğini artırır ve bakımını kolaylaştırır.

 • Fonksiyonlar, kodu modüler hale getirir, bu da bir projenin farklı parçaları üzerinde ayrı ayrı çalışmayı ve test etmeyi mümkün kılar.
 • Fonksiyonlar, belirli bir işlemi gerçekleştiren ve üzerine düşen sorumluluğu olan karmaşık kodu daha anlaşılır ve yönetilebilir hale getirir.
 • Fonksiyonlar, aynı işlemleri tekrar tekrar yazmak yerine, onları bir kez tanımlayıp her seferinde çağırarak zaman ve emek tasarrufu sağlar.

Python'da fonksiyonlar, "def" anahtar kelimesi ile tanımlanır. Fonksiyon tanımı bir veya daha fazla parametre alabilir ve isteğe bağlı olarak bir değer döndürebilir. Örneğin:

def toplama(a, b):  return a + b

Bu örnekte, "toplama" adında bir fonksiyon tanımladık ve iki parametre olan "a" ve "b" aldık. Fonksiyon, parametrelerin toplamını hesaplayarak bu değeri geri döndürüyor. Böylece, fonksiyonu çağırarak toplama işlemi yapıp sonucunu elde edebiliriz.

Fonksiyonlar, Python programlamada oldukça önemli bir bileşendir ve birçok farklı senaryoda kullanılır. İhtiyaçlara bağlı olarak parametreli fonksiyonlar veya dönüş değeri olan fonksiyonlar gibi farklı türlerde fonksiyonlar tanımlayabiliriz.

Parametreli Fonksiyonlar

Parametreli Fonksiyonlar

Parametreli fonksiyonlar, belirli verileri alarak işlem yapabilen ve sonuç döndürebilen fonksiyonlardır. Bu fonksiyonlar, işlevlerini yerine getirmek için aldıkları parametreleri kullanır ve bu parametrelerin değerleri üzerinde çalışır.

Bir parametreli fonksiyon örneği, üç sayıyı aldıktan sonra en büyük sayıyı bulan bir program olabilir. Bu programda, üç farklı sayıyı parametre olarak alarak bu sayıların karşılaştırması yapılır ve en büyük olanı bulunur.

Örnek bir Parametreli Fonksiyon:

def en_buyuk_sayi(sayi1, sayi2, sayi3):  if sayi1 >= sayi2 and sayi1 >= sayi3:    return sayi1  elif sayi2 >= sayi1 and sayi2 >= sayi3:    return sayi2  else:    return sayi3ilk_sayi = 5ikinci_sayi = 8ucuncu_sayi = 3en_buyuk = en_buyuk_sayi(ilk_sayi, ikinci_sayi, ucuncu_sayi)print("En büyük sayı:", en_buyuk)

Yukarıdaki örnekte, en_buyuk_sayi adlı parametreli bir fonksiyon tanımlanmıştır. Bu fonksiyon, üç sayıyı parametre olarak alır ve bu sayıları karşılaştırarak en büyük olanını geri döndürür. Fonksiyon, if-elif-else yapısıyla karşılaştırma işlemlerini yapar ve sonucu döndürür.

Parametreli fonksiyonlar, birden fazla parametre alabilir ve her bir parametrenin yerine geçecek değerler fonksiyona gönderilebilir. Bu sayede, farklı veri setleri ile aynı fonksiyonun kullanılması mümkün olur ve kod tekrarı önlenmiş olur.

Parametreli fonksiyonlar, Python programlama dilinde sıkça kullanılan bir kavramdır ve programların daha modüler ve sürdürülebilir olmasını sağlar.

Dönüş Değerü Olan Fonksiyonlar

=Dönüş değeri olan fonksiyonlar, Python'da oldukça kullanışlıdır. Bu tür fonksiyonlar, işlemleri gerçekleştirirken sonucunu bir değer olarak döndürürler. Bu şekilde, bu değeri başka bir değişkene atayabilir veya doğrudan kullanabiliriz.

Birçok durumda, bir fonksiyonun çıktısı başka bir hesaplama veya işlem için gereklidir. Örneğin, bir hesaplamadan elde edilen sonuç, başka bir hesaplamada kullanılabilecek bir değer olabilir. Bir fonksiyonu bu tür bir hesaplama için kullanırken, dönüş değeri bu işlemde büyük bir avantaj sağlar.

Bu tür fonksiyonları oluştururken, dönüş değeri için return ifadesini kullanırız. Fonksiyonda return ifadesi bulunduğunda, fonksiyon sonlandırılır ve belirtilen değer döndürülür.

Fonksiyon Adı Fonksiyon Açıklaması
kare_al(sayi) Girilen sayının karesini hesaplayan fonksiyon. Sonucu döndürür.
buyuk_mi(sayi1, sayi2) İki sayıyı karşılaştırarak hangisinin daha büyük olduğunu kontrol eden fonksiyon. Büyük olan sayıyı döndürür.

Bu örnek fonksiyonlar, dönüş değeri kullanarak işlemleri daha etkili bir şekilde gerçekleştirmemizi sağlar. Örnekleri inceleyerek, dönüş değeri olan fonksiyonların kullanımını daha iyi anlayabilir ve kendi programlarınızda kullanabilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir