Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python 3 Örnek Programlar

Python 3 Örnek Programlar

admin admin - - 25 dk okuma süresi
148 0

Python, son dönemlerin en popüler programlama dillerindendir. Bu dil, kullanım kolaylığı, esnekliği ve açık kaynak kodlu olması nedeniyle birçok farklı sektörde tercih edilir. Bu makalede, Python 3 kullanarak örnek programlar ve özellikleri ele alınacaktır. Programlama öğrenmek isteyen herkes, bu örnek programlardan faydalanabilir.

Bu örnek programlar arasında kullanıcı girişi, dosya işlemleri, string manipülasyonu, kelime sayma, sözlük kullanımı gibi birçok Python fonksiyonu ve özelliği yer almaktadır. Örnek programlar adım adım anlatılarak, her adımda kullanılan kodların nasıl çalıştığı gösterilecektir. Ayrıca, programlama dilindeki temel kavramlar da açıklanacaktır.

 • Kullanıcı Girişi: Kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerin alındığı bir Python programı örneği.
 • Kelime Sayma: Verilen bir metin dosyasında kelime sayısını bulan Python programı örneği.
 • Sözlük Kullanımı: Sözlük veri tipini kullanarak basit bir telefon rehberi programı örneği.
 • Dosya İşlemleri: Bir dosyaya yazma, bir dosyadan okuma ve dosya silme işlemlerini içeren bir Python programı örneği.
 • String Manipülasyonu: Verilen bir metin üzerinde değişiklikler yaparak yeni bir metin oluşturan bir Python programı örneği.

Python, özellikle veri bilimi, yapay zeka ve web geliştirme alanlarında yaygın olarak tercih edilen bir programlama dilidir. Bu örnek programlar, Python dilinin temel özelliklerini öğrenmek ve pratik yapmak için harika bir kaynaktır. Hem acemi hem de uzman Python programcıları, bu örnek programlardan faydalanabilirler.

Kullanıcı Girişi

Python programlama dili, veri girişi yapacak birçok farklı programlama örneği sunar, bunların arasında kullanıcı girişi de yer alır. Kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerin alındığı bir Python programı örneği, aşağıdaki gibi olabilir:

Adım Açıklama
1 Kullanıcı adı ve şifre değişkenleri oluşturulur.
2 Kullanıcıdan bir kullanıcı adı ve şifre istenir.
3 Girilen kullanıcı adı ve şifre değişkenler ile karşılaştırılır.
4 Kullanıcının girdiği bilgilerin doğru olup olmadığı kontrol edilir.
5 Doğru bilgiler girildiğinde, kullanıcının sisteme giriş yapması sağlanır.

Bu örnek, Pyhon programlama dilinin temel özelliklerini kullanarak kullanıcı girişi yapmanın nasıl gerçekleştirileceğini göstermektedir. Belirli bir amaç için kullanılabilecek farklı programlama örneklerini denemek, yeni bir programlama dili öğrenmek için en iyi yollardan biridir. Python 3, kullanıcı dostu arayüzü ve yüksek işlevselliği ile veri girişi programlama yöntemleri için de en iyi seçeneklerden biridir.

Kelime Sayma

Kelime sayma programı, Python dilinin güçlü özelliklerini kullanarak verilen bir metin dosyasında kaç kelime bulunduğunu hesaplar. Bu program, dosya işleme ve döngüler gibi temel Python konularını içerir.

Program, önce verilen metin dosyasını açar ve her satırı okur. Sonra, boşluklara göre ayrılarak kaç kelime olduğunu hesaplar. Bu işlem, dosyanın sonuna kadar devam eder ve sonuçta dosyada kaç kelime olduğu ekrana yazdırılır.

Program Adı Kelime Sayma
Açıklama Verilen metin dosyasındaki kelime sayısını hesaplayan bir Python programı örneği.
Kodlama Dili Python
Gereksinimler Metin dosyası ve Python yüklü bilgisayar
Çalışma Python dosyasını çalıştırmak için metin dosyası ile aynı dizinde bir kopya oluşturun ve çalıştırın.

Bu örneği kullanarak, Python dilinin temel yapılarına ve dosya işleme fonksiyonlarına aşina olabilirsiniz. Ayrıca, Python’da döngülerin ve koşulların nasıl kullanıldığını da öğrenebilirsiniz.

Boşlukları Sayma

Python 3’te boşluklar, genellikle bir metindeki kelime sayısını hesaplamak veya belli bir biçimlendirme için kullanılır. Python fonksiyonları kullanılarak metin dosyasında boşluk sayısını nasıl bulabileceğinizi öğrenebilirsiniz. İlk adım olarak, işlem yapmak istediğiniz dosyayı açmanız gerekiyor. Bunun için “open()” fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, dosyaların açılmasını ve üzerinde işlem yapılmasını sağlar.

Kod Açıklama
dosya = open(‘ornek_metin.txt’, ‘r’) ‘ornek_metin.txt’ dosyasını ‘r’ modunda açar.

Dosyayı açtıktan sonra, dosyanın içeriğini bir string olarak okumak için “read()” fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Daha sonra, “split()” fonksiyonunu kullanarak boşluk karakterlerine göre ayrıştırabilirsiniz. Bu ayrıştırmadan sonra, boşlukların sayısını “count()” fonksiyonu ile bulabilirsiniz. Son olarak, dosyayı kapatmanız gerekiyor.

Kod Açıklama
dosya = open(‘ornek_metin.txt’, ‘r’) ‘ornek_metin.txt’ dosyasını ‘r’ modunda açar.
metin = dosya.read() Metin dosyasının içeriğini okur.
bosluklar = metin.split(‘ ‘) Metindeki boşlukları ayırarak bir listeye dönüştürür.
bosluk_sayisi = bosluklar.count(”) Boşlukların sayısını bulur.
dosya.close() Dosyayı kapatır.

Bu basit fonksiyonlar, Python programlama dilinin güçlü yönlerinden biridir ve boşluklar gibi basit işlemleri kolayca yapmanızı sağlar.

Satır Başına Kelime Sayısı

Bu Python programı örneği, bir metin dosyasındaki her satırın kelime sayısını bulmak için kullanılabilir. Program, kullanıcıdan metin dosyasının yolunu alır ve her satırın kelime sayısını hesaplar. Program, Python split() yöntemini kullanarak her satırı kelimelere ayırır ve len() fonksiyonunu kullanarak her satırın kelime sayısını hesaplar.

Program Kodu:
with open('metin.txt', 'r') as f:   for line in f:     words = line.split()     print("Satır Başına Kelime Sayısı:", len(words))

Bu program, metin dosyasındaki her satırı tek tek okur ve her satırın kelime sayısını hesaplar. Ardından, her satırın kelime sayısını ekrana yazdırır. Bu kullanışlı bir programdır, özellikle de metin dosyasındaki verileri analiz etmek istediğinizde.

En Sık Kullanılan Kelimeler

Python programlama dili, bir metin dosyasında en sık kullanılan kelimeleri bulmak için kullanılabilir. Bu program, bir metin dosyasını okur, kelime sayısını bulur ve en sık kullanılan kelimeleri bulur.Program, önce metin dosyasını okur. Ardından, tüm kelimeleri küçük harfe dönüştürür, böylece farklı yazım şekillerinin aynı kelime olarak sayılmasını önler. Daha sonra, tüm kelimeleri bir sözlükte saklar ve her kelimenin sayısını kaydeder. Son olarak, sözlükteki en yüksek kelime sayısına sahip kelimeleri bulur ve bu kelimeleri listede saklar.

Programın kodu oldukça basit ve anlaşılırdır. İlk olarak, dosyayı açmak için “with open” kullanarak dosyayı okuruz. Daha sonra, her bir satırı okumak ve tüm kelimeleri bir listeye eklemek için bir döngü kullanırız. Sonra, tüm kelimeleri bir sözlükte kaydederiz. En sondaki adımda ise, en sık kullanılan kelimeleri bulmak için sözlükteki en yüksek değerlere sahip anahtarları buluruz.

 • Metin dosyası:
  Bu bir örnek metin dosyasıdır. Bu dosyada sık kullanılan kelimeleri bulmak için Python programını çalıştırabilirsiniz.
 • Çıktı:
  {‘bu’: 2, ‘bir’: 2, ‘dosyasıdır.’: 1, ‘metin’: 1, ‘dosyası.’: 1, ‘sık’: 1, ‘kullanılan’: 1, ‘kelimeleri’: 1, ‘bulmak’: 1, ‘için’: 1, ‘python’: 1, ‘programını’: 1, ‘çalıştırabilirsiniz.’: 1}
 • En sık kullanılan kelimeler:
  [‘bu’, ‘bir’]

Sözlük Kullanımı

Sözlük veri tipi, Python programlama dilinde sıkça kullanılan bir veri tipidir. Bu veri tipi, anahtar-değer çiftleri ile tanımlanır. Anahtar kelime ve ona karşılık gelen değer belirtilir ve bu çiftler sözlük içerisinde saklanır.

Bir örnek program olarak, basit bir telefon rehberi programı yazabiliriz. Programımızda; kişilerin isimleri anahtar kelime olarak, telefon numaraları ise değer olarak tanımlanabilir. Kişilerin rehberde kaydedilmesi, rehberden kişi arama, yeni kişi eklemek, kişi bilgilerini güncellemek ve kişi silme işlemleri yapılabilir.

İsim Telefon Numarası
Ahmet 5551234
Mehmet 5554321
Ayşe 5555678

Yukarıdaki tabloda örneğin 3 kişinin adı ve telefon numarası verilmiştir. Bu bilgiler sözlük yapısı ile depolanarak, daha sonra kullanılmak üzere saklanabilir. Örneğin, “Kişi ara” işleminde kullanıcının girdiği isim bilgisine karşılık gelen telefon numarası sözlükten çekilerek ekrana yazdırılabilir.

Dosya İşlemleri

Python programlama dilinde dosya işlemleri oldukça önemlidir. Bu yazılım dili sayesinde bir dosyaya veri yazmak, bir dosyayı okumak ve dosya silmek oldukça kolay bir hale gelir. Bir dosyaya veri yazma işlemi yapmak, verilerin depolanmasını sağlar ve bir sonraki program çalıştığında bu verilerin sistem tarafından kullanılabilmesini mümkün kılar.

Bir dosyaya veri yazmak için, öncelikle dosya oluşturmak gerekir. Python’da dosya oluşturmak için open() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyonda bir dosya yolunu ve erişim türünü belirtmek gerekir. Sonrasında, oluşturulan dosyaya veri yazılabilir. Bu işlemi yapmak için de write() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon aracılığıyla dosyaya yazacağınız verileri belirleyebilirsiniz.

Bir dosyadan veri okumak için de yine open() fonksiyonu kullanılır. Ancak bu sefer, erişim türü olarak “r” (read) kullanılır. Sonrasında, read() fonksiyonu ile dosya içeriği okunur. Bu fonksiyon aracılığıyla okunacak maksimum karakter sayısı da belirlenebilir.

Dosya silmek için ise, Python’da os modülü kullanılır. Bu modülde yer alan remove() fonksiyonu aracılığıyla dosya silme işlemi gerçekleştirilebilir. Bu fonksiyona, silinecek dosyanın yolunu vermek yeterlidir.”

Veri Kaydetme

Veri kaydetme işlemi, genellikle programlama dillerinde sıkça kullanılır. Python programlama dili de bu işlemi oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirmektedir. Verilerin kaydedileceği bir dosya oluşturulmalı ve Python programında ilgili işlemler gerçekleştirilmelidir.

Öncelikle, dosya oluşturma işlemi yapılır. Bunun için ‘open()’ fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, dosyanın açılmasına ve belirtilen dosya adında yeni bir dosya oluşturulmasına olanak sağlar. Ardından, dosyaya yazma işlemi için ‘write()’ fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, belirtilen verilerin dosyaya yazılmasını sağlar.

Örneğin, bir öğrenci notları kaydetme programı yazıyorsanız, öğrenci ismi, öğrenci numarası ve not bilgilerini bir dosyaya kaydedebilirsiniz. Dosya adı ‘ogrenci_notlari.txt’ olarak belirlenir. Programda gerekli işlemler gerçekleştirildikten sonra veriler dosyaya yazılır. Bu işlem ‘write()’ fonksiyonu ile yapılmaktadır. Kaydedilecek verilerin her bir satırı, ‘,’ ile ayrılır ve dosyaya bir koşul ifadesiyle yazılır.

Dosya işlemleri, programlama dillerinde oldukça önemlidir. Python programlama dili de bu işlemleri oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirir. Veri kaydetme işleminin yapılabilmesi için oluşturulacak dosyanın adı ve dosya formatı belirlenmeli, gerekli işlemler gerçekleştirilmeli ve kaydetme işlemi gerçekleştirilmelidir.

Veri Okuma

Python programlama dili, dosya işleme işlerinde oldukça etkilidir. Daha önce kaydedilen verilerin dosyadan okunması işlemi de bu dosya işlemleri kapsamında yer alır. Bir önceki örnekte oluşturduğumuz verileri kaydettiğimiz dosyayı bu örnekte kullanacağız.

Veri okuma işlemi için öncelikle dosyanın açılması gerekmektedir. Herhangi bir dosya açma kipi kullanılarak dosya açıldıktan sonra veriler içerisinde sırayla okunabilir. Açılan dosyayı okuma amaçlı kullanmak için “r” kullanılır. Bu yöntem, dosyanın sadece okunacağı anlamına gelir. Dosyayı okuma işlemi tamamlandıktan sonra dosya kapatılır. Bu işlem de “close()” fonksiyonu kullanılarak gerçekleştirilir.

Verileri içeren dosya oluşturulduktan sonra, dosyayı okuma işlemi yapmak için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz:

Örnek Kod
    dosya = open("veriler.txt","r")    veriler = dosya.read()    print(veriler)    dosya.close()   

Bu örnek kodda “veriler.txt” dosyasının açıldığı ve daha önce verilerin dosyaya kaydedildiği yerde bulunduğu varsayılmaktadır. Dosya açıldıktan sonra read() fonksiyonu sayesinde dosyadaki tüm veriler okunup veriler adlı değişkene atanmaktadır. Daha sonra veriler ekrana yazdırılır ve dosya kapatılır.

String Manipülasyonu

Python programlama dili sayesinde, verilen bir metinde değişiklik yaparak yeni bir metin oluşturmak oldukça kolaydır. Bu örnek Python programında, verilen bir metinde istenilen değişiklikler yapılarak yeni bir metin oluşturulabilmektedir.

Örneğin, bir metindeki bütün harfler büyük harfe dönüştürülebilir. Bunun için, upper() fonksiyonu kullanılır. Aynı şekilde, metindeki bütün harfler küçük harfe dönüştürülebilir. Bunun için, lower() fonksiyonu kullanılır.

Bir metnin baş harfi büyük harfe dönüştürülebilir. Bunun için, capitalize() fonksiyonu kullanılır. Aynı şekilde, metnin her kelimesinin baş harfi büyük harfe dönüştürülebilir. Bunun için, title() fonksiyonu kullanılır.

Metindeki belli bir kelime ya da karakter dizisi değiştirilebilir. Bunun için, replace() fonksiyonu kullanılır. Aynı şekilde, metindeki belli bir kelime ya da karakter dizisi silinebilir. Bunun için, strip() fonksiyonu kullanılır.

Bu örnek program sayesinde, metnin farklı bölümleri üzerinde çeşitli işlemler yaparak yeni bir metin oluşturmak oldukça kolaydır. Python programlama dili sayesinde, string manipülasyonu işlemleri oldukça hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Karakter Dizileri Birleştirme

Python’da karakter dizileri çok amaçlı olarak kullanılır. Birden fazla karakter dizisini birleştirmek, yazılım dünyasında oldukça önemlidir. Python programlama dilinde karakter dizileri birleştirme işlemi kolaylıkla yapılabilir. Karakter Dizileri Birleştirme örneği, Python programlama dilinde çok sık kullanılan ve oldukça faydalı bir örnek programdır.

Bu örnek programda, farklı karakter dizileri birleştirilerek yeni bir dizi oluşturulur. Program, kullanıcının farklı karakter dizilerini girerek birleştirme işlemini gerçekleştirmesine olanak tanır. Program ayrıca, birkaç farklı karakter dizisini birleştirirken boşluk veya farklı bir karakter kullanarak birleştirme işlemi yapmayı da mümkün kılar. Python’daki karakter dizileri birleştirme fonksiyonu sayesinde, yazılım geliştiricileri karakter dizilerini mutlaka birbirine bağlamak zorunda kalmazlar. Bununla birlikte, her zaman programlama dilinde farklı örnekler görebilirsiniz.

Aşağıdaki örnek program, kullanıcı tarafından girilen iki karakter dizisini birleştirir ve sonucu yeni bir karakter dizisi olarak verir. “Merhaba” ve “Dünya” karakter dizileri örnek için kullanılan karakter dizileridir.

Kodu: Sonuç:
kelime1 = “Merhaba”
kelime2 = “Dünya”
birlesik = kelime1 + kelime2 MerhabaDünya

Bu örnek program, kullanıcının girilen iki karakter dizisini birleştirir. Çıktı, örnek olarak verilen “Merhaba” ve “Dünya” karakter dizilerinin birleştirilmesiyle “MerhabaDünya” olarak verilir. Bu şekilde, Python programlama dilinde karakter dizileri birleştirme işleminin ne kadar hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebildiği görülmüş olur. Karakter Dizileri Birleştirme örneği, Python programlama dilindeki genel fonksiyonları anlamanıza yardımcı olacaktır.

Karakter Dizileri Ayırma

Bir metnin boşluklama ya da farklı bir kritere göre ayrılması işlemi oldukça sık karşılaşılan bir ihtiyaçtır. Bu tür durumlarda, Python’daki karakter dizileri ayırma fonksiyonları işimizi oldukça kolaylaştırır.

Özellikle, metindeki kelimeleri veya cümleleri ayırmak için sıklıkla kullanılan split() fonksiyonu kullanarak, metindeki boşluklara göre karakter dizilerini ayırabilirsiniz.

Örnek olarak, aşağıdaki Python kodu bir metni boşluklara göre ayırır ve her kelimeyi ayrı bir satırda yazdırır:

metin = "Bu bir örnek cümledir"kelimeler = metin.split()for kelime in kelimeler:  print(kelime)
Çıktı:Bubirörnekcümledir

split() fonksiyonu, boşlukların yanı sıra farklı bir kriterle de karakter dizilerini ayırabilmenize olanak tanır. Örneğin, virgülle ayrılmış bir liste varsa, virgüle göre ayırabilirsiniz:

liste = "elma,armut,çilek,karpuz"meyveler = liste.split(",")for meyve in meyveler:  print(meyve)
Çıktı:elmaarmutçilekkarpuz

Bu örneklerle beraber, Python’da karakter dizilerini ayırmanın ne kadar kolay olduğunu gördük. Bu fonksiyonları kullanarak, istediğimiz şekilde metinleri ayırabilir ve işlemler yapabiliriz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir