Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Başlangıç Projeleri

Python Başlangıç Projeleri

admin admin - - 30 dk okuma süresi
554 0

Python programlama dili, bugün işlerin büyük bir kısmını otomatize etmek için kullanılan popüler bir programlama dilidir. Ancak, bu dili öğrenmeye yeni başladıysanız, bazı başlangıç projeleri yapmak size yardımcı olabilir. Bu makalede, Python’da yeni olanlar için çok sayıda başlangıç projesinden bahsedeceğiz.

Birçok kişi, bir programlama dilinin nasıl çalıştığını öğrenmek için bir sayı tahmin oyunu programlama becerisi kazanmak istiyor. Başlamak için, basit bir programlama yapıp bir sayıyı tahmin etmeniz gerekiyor. Bu proje, yeni başlayanlar için iyi bir seçenek olabilir. İkinci popüler başlangıç projesi ise faktöriyel hesaplama işlemidir. Bu projede, hiçbir döngü kullanmadan faktöriyel hesaplayabileceğinizi göstereceğiz. Ayrıca, recursive fonksiyonlar veya matematiksel yaklaşım kullanarak faktöriyel hesaplamanın nasıl yapılabileceğini de göstereceğiz.

 • Bir sayıyı tahmin etme oyunu programlama;
 • Faktöriyel hesaplama işlemi;

Bunun yanı sıra, Python’da basit bir hesap makinesi uygulaması ve kelime ters çevirme programlama işlemi hakkında bilgi vereceğiz. Bu projeler, Python’da programlama konusunda yeni olanlar için ideal başlangıç noktalarıdır.

Python programlama dili, yeni başlayanlar için öğrenmesi kolay ve anlaşılırdır. Yeni başlayanlar, bu projeleri tamamladıktan sonra, yeni projeler oluştururken bu temel bilgileri kullanarak daha da geliştirebilirler. Python’daki bu başlangıç projelerinin birçoğu, daha karmaşık projelerin temellerini oluşturmaktadır.

1. Sayı Tahmin Oyunu

Python, başlangıç seviyesinde kodlama öğrenmek isteyenlerin tercih ettiği bir programlama dilidir. İlk olarak, sayı tahmin oyunu ile basit bir Python programı yaparak başlayabilirsiniz. Bu, Python’da kodlama yapmak için iyi bir başlangıç noktasıdır.

Bu oyun için, bilgisayarın rastgele bir sayı seçmesi ve ardından kullanıcının bu sayıyı tahmin etmesi gerekiyor. Kullanıcının kaç tane deneme hakkı olduğuna, rastgele sayının hangi aralıkta olduğuna karar vererek başlayabilirsiniz. Aşağıda, adım adım bir kılavuz verilmiştir.

ADIM KOD AÇIKLAMA
1 import random Random sayı seçmek için gerekli kütüphane
2 num = random.randint(1,100) 1-100 arasında bir sayı seçme
3 print(“1-100 arasında bir sayı seçildi. Tahmin etmek için 6 deneme hakkınız var!”) Kullanıcıya bilgilendirme mesajı göster
4 for i in range(6): 6 kez döngüye gir (6 deneme hakkı)
5 guess = int(input(“Tahmininiz: “)) Kullanıcından tahmin girişini al
6 if guess == num: Doğru tahmin yapıp yapmadığını kontrol et
7 print(“Tebrikler! Sayı”, num, “idi.”) Doğru tahmin yapıldıysa kullanıcıyı tebrik et
8 break Döngüden çık
9 elif guess < num: Tahmin değeri seçilen sayıdan küçükse
10 print(“Daha büyük bir sayı girin!”) Büyük bir sayı girin uyarısı göster
11 else: Tahmin değeri seçilen sayıdan büyükse
12 print(“Daha küçük bir sayı girin!”) Küçük bir sayı girin uyarısı göster
13 print(“Kaybettiniz! Seçilen sayı”, num, “idi.”) Kullanıcının 6 denemesi bittiyse ve doğru tahmin yapamadıysa kaybettiğini belirtmek için bir mesaj göster

2. Faktöriyel Hesaplama

Python, matematiksel hesaplamaların yanı sıra birçok farklı alanda kullanılan popüler bir programlama dilidir. Bu alanda yapabileceğiniz birçok işlemden biri de bir sayının faktöriyelini hesaplama işlemidir. Faktöriyel, bir sayının kendisi ile 1 arasındaki tüm sayıların çarpımını ifade eder.

Python’da faktöriyel hesaplama işlemi oldukça kolaydır ve farklı yaklaşımlar kullanılabilir. Bunlardan ilki, döngü olmadan gerçekleştirilebilir. Bu yaklaşımda, sayının faktöriyeli bir recursive fonksiyon kullanılarak ya da matematiksel bir formül ile hesaplanabilir. İkinci yaklaşım ise döngüler aracılığıyla yapılabilir. Bu durumda, bir for döngüsü kullanılabilir ve sayıların çarpımı döngü içinde yapılabilir.

Yaklaşım Açıklama
Döngüsüz Yaklaşım Sayının faktöriyeli, recursive fonksiyon ya da matematiksel formül kullanarak hesaplanır.
Döngülü Yaklaşım Sayının faktöriyeli, for döngüsü kullanılarak hesaplanır.
 • Recursive fonksiyonlar, fonksiyonun kendini çağırması yoluyla çalışır. Bu yöntemde özyinelemeli de denir. Bu yöntem, diziler gibi birçok programlama probleminin çözümünde kullanılabilir.
 • Matematiksel yaklaşım ise, faktöriyel hesaplama işleminin basit bir matematiksel formül kullanılarak yapılması demektir. Bu yöntemde, carpanların üstel fonksiyonu hesaplanabilir.
 • Döngülü yaklaşımda ise, faktöriyel hesaplanmak istenen sayının çarpımı sıfıra eşit olana kadar bir for döngüsü kullanılarak gerçekleştirilir.

2.1. Döngüsüz Yaklaşım

Faktöriyel hesaplama işlemi, genellikle döngü kullanılarak yapılır. Ancak, Python’da döngü kullanmadan da faktöriyel hesaplamak mümkündür. Bir sayının faktöriyeli, o sayı ile daha küçük tüm sayıların çarpımına eşittir. Bu nedenle faktöriyel hesabı, bir döngü yerine, basit bir çarpım işlemiyle gerçekleştirilebilir.

Bir sayının faktöriyeli, negatif bir sayı olamayacağından, öncelikle kullanıcının pozitif bir sayı girmesi için bir kontrol yapılması gerekir. Sonrasında, faktöriyel hesaplama işlemi için bir for döngüsüne gerek yoktur. Bunun yerine, 1’den seçilen sayıya kadar olan tüm sayılar sırayla çarpılır. Sonuç, faktöriyel sayı olarak elde edilir. Aşağıda verilen örnek kodda, kullanıcının girdiği sayının faktöriyeli hesaplanmaktadır:

num = int(input("Bir sayı giriniz: "))if num < 0:  print("Negatif sayıların faktöriyeli hesaplanamaz.")elif num == 0:  print("0'ın faktöriyeli 1'dir.")else:  fact = 1  for i in range(1,num + 1):    fact = fact*i  print(f"{num}'ın faktöriyeli {fact}'dir.")

2.1.1. Recursive fonksiyonlar

Faktöriyel hesaplamasında recursive fonksiyonlar kullanmak, işlemi daha kolay ve anlaşılır hale getirebilir. Recursive fonksiyonlar, kendisini çağıran fonksiyonlardır ve koşullar sağlandığında kendilerini tekrar çağırmayı durdururlar. Faktöriyel hesaplama işlemi için recursive fonksiyonlar, faktöriyel hesabında taşma hatası yaşamamak için idealdir.

Örneğin, kullanıcı tarafından girilen bir sayının faktöriyel hesabı, sadece birkaç satırda recursive fonksiyonlar kullanarak yapılabilir. Bunun için, fonksiyonun kendisini çağırır ve girilen sayı, 1'e eşit olduğunda faktöriyel hesabını geri döndürür. Eğer girilen sayı 1'den büyükse, fonksiyon kendisini tekrar çağırır ve sayıya 1 çıkartarak recursive fonksiyonu tekrar çağırmaya devam eder. Bu şekilde, sayı 1'e eşit olduğunda recursive fonksiyonlar kendilerini tekrar çağırmayı durdurur ve sonucu geri döndürürler.

Kod Örneği:
def factorial_recursive(n):  if n == 1:    return n  else:    return n * factorial_recursive(n-1)      

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, recursive fonksiyonlar faktöriyel hesaplama işleminde oldukça kullanışlı olabilir. Ancak, büyük sayılar için hesaplama yaparken taşma hatası yaşanabilir. Bu nedenle, farklı hesaplama yöntemleri de kullanılabilir.

2.1.2. Matematiksel yaklaşım

Python'da faktöriyel hesaplama işlemi matematiksel bir formül yardımı ile de yapılabilir. Bu yöntemde, faktöriyel hesaplamasında döngü veya recursive fonksiyon kullanmanıza gerek yoktur. Aşağıdaki formülü kullanarak faktöriyel hesaplamasını yapabilirsiniz:

Formül Açıklama
n! n faktöriyelidir (n'nin çarpımı)
n * (n-1) * (n-2) * ... * 3 * 2 * 1 n ile n-1 arasındaki tüm sayıların çarpımıdır.

Bu formülü Python'da kodlamanın en basit yolu, bir faktöriyel hesaplayıcısı oluşturmaktır. Aşağıdaki kod örneğini kullanarak bir Python programı yazabilirsiniz:

num = int(input("Faktöriyelini hesaplamak istediğiniz sayı: "))fact = 1if num == 0:  print("0'ın faktöriyeli 1'dir.")else:  for i in range(1,num + 1):    fact = fact*i  print(num,"sayısının faktöriyeli",fact,"'dir.")

Bu kod, kullanıcıdan bir sayı alır ve faktöriyel hesaplamasını yapıp sonucu ekrana yazdırır. Matematiksel formülü kullanarak faktöriyel hesaplama işlemini gerçekleştirdik ve bu, döngü veya recursive fonksiyonlar kullanmaktan daha basit bir yöntemdir.

2.2. Döngülü Yaklaşım

Faktöriyel hesaplama işlemi, özellikle matematiksel işlemlerde sıklıkla kullanılır ve Python'da birkaç farklı yaklaşımla yapılabilir. Döngü kullanarak faktöriyel hesaplama işlemi de oldukça basit bir şekilde yapılabilmektedir.

Bu yöntemde, kullanıcıdan alınan sayının faktöriyelini hesaplayabilmek için bir döngü kurulur. İlk olarak, bir başlangıç değeri olarak 1 atanır ve döngü içinde, her turda bu değer 1 arttırılır. Döngü koşulu sayıya eşitlenene kadar devam eder ve her turda çarpım işlemi yapılarak faktöriyel elde edilir.

Örneğin, faktöriyel hesaplama işlemini 5 için yapmak istiyorsak, döngü şu şekilde oluşturulabilir:

Değişken Değer
sayi 5
carpim 1
i 1

Döngü:

 • İlk tur: carpim = carpim * i (1 * 1 = 1), i = i + 1 (1 + 1 = 2)
 • İkinci tur: carpim = carpim * i (1 * 2 = 2), i = i + 1 (2 + 1 = 3)
 • Üçüncü tur: carpim = carpim * i (2 * 3 = 6), i = i + 1 (3 + 1 = 4)
 • Dördüncü tur: carpim = carpim * i (6 * 4 = 24), i = i + 1 (4 + 1 = 5)

Böylece, 5 için faktöriyel hesaplanmış oldu. Bu yöntem, döngü kullanarak basit matematiksel işlemler yapmak için de oldukça kullanışlıdır.

3. Basit Hesap Makinesi

Python, işlevsel yazılım dillerinden biridir ve kullanımı oldukça kolaydır. Bu nedenle, özellikle programlama konusunda yeni olanlar için harika bir seçenektir. Basit Hesap Makinesi programı, Python öğrenmek isteyenler için mükemmel bir başlangıç projesidir.

Basit bir hesap makinesi programı, dört temel matematik işlemi yapabilir: toplama, çıkarma, çarpma ve bölme. Python'da, kullanıcıların iki sayıyı toplayabileceği bir uygulama nasıl yapılır? Öncelikle, ilk sayıyı kullanıcıya sormamız gerekiyor. Bunun için input() fonksiyonunu kullanabiliriz ve kullanıcının gireceği değeri saklamak için bir değişken oluşturabiliriz.

Python Kodu:
x = int(input("İlk sayıyı girin: "))

Bir sonraki adım, ikinci sayıyı kullanıcıya sormaktır. Ardından, kullanıcının girdiği iki sayıyı toplayabilir ve sonucunu ekrana yazdırabiliriz. Toplama işlemi için Python'da “+” işaretini kullanabiliriz.

Python Kodu:
x = int(input("İlk sayıyı girin: "))
y = int(input("İkinci sayıyı girin: "))
sonuc = x + y
print("Sonuç: ", sonuc)

Bu adımları takip ederek, Python'da basit bir hesap makinesi uygulaması yapabilirsiniz. Aynı adımları çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri için takip edebilirsiniz. Bu, Python öğrenmek için harika bir başlangıç projesidir ve temel programlama becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.

3.1. Toplama İşlemi

Python'da kullanıcıların iki sayıyı toplayabilmesi için basit bir hesap makinesi uygulaması yapılabilir. Bu uygulama, kullanıcılardan iki sayı girmelerini isteyip, bu sayıları toplar ve sonucu ekrana yazdırır. Aşağıdaki kod ile bu işlem gerçekleştirilebilir:

İşlem Kod
İki sayıyı isteme
sayi1 = float(input("Birinci sayıyı girin: "))sayi2 = float(input("İkinci sayıyı girin: "))
Sayıların toplamını hesaplama
toplam = sayi1 + sayi2
Sonucu ekrana yazdırma
print("Girilen sayıların toplamı: ", toplam)

Bu kodda, kullanıcıdan aldığımız iki sayıyı sayi1 ve sayi2 değişkenlerine atıyoruz. Daha sonra, bu iki sayının toplamını toplam değişkeninde hesaplıyoruz. Son olarak, sonucu ekrana yazdırıyoruz. Bu kodu çalıştırdığımızda, kullanıcının girdiği iki sayının toplamı ekrana yazdırılacaktır.

3.2. Çıkarma İşlemi

Python'da bir hesap makinesi uygulaması yapmak oldukça basit ve kullanıcıların iki sayıyı çıkarmaları da kolaydır. İlk olarak, iki sayıyı kullanıcıdan aldıktan sonra, bu iki sayıyı birbirinden çıkarabilirsiniz. Sonucu elde etmek için ise, çıkarma işlemi için kullanılan '-' işaretini kullanabilirsiniz.

Örneğin, aşağıdaki kod bloğu kullanıcıların iki sayıyı çıkarmak için kullanabileceği basit bir Python programı göstermektedir:

num1 = float(input("Lütfen ilk sayıyı girin: "))num2 = float(input("Lütfen ikinci sayıyı girin: "))subtraction = num1 - num2print(num1, "-", num2, " = ", subtraction)

Bu program kullanıcıların iki sayıyı girdikten sonra, bu iki sayıyı çıkarır ve sonucu ekrana yazdırır. Ayrıca kullanılan matematiksel işlem sembolü '-' işaretidir.

Bu basit programın örneği, işlemi yapmak istediğimiz sayıları kullanıcıya sorarak ve sonucu ekrana yazdırarak onların çıkarma işlemi yapabilmesini sağlar. Python'da matematiksel işlemler için bu şekilde basit programlar yapmak oldukça kolaydır.

3.3. Çarpma İşlemi

Python dilinde kullanıcıların iki sayıyı çarpmalarını sağlayacak basit bir hesap makinesi uygulaması oluşturmak oldukça kolaydır. Öncelikle, bu işlemi gerçekleştirmek için iki sayı gereklidir. Bu sayılar, kullanıcı tarafından girilecektir.

İlk adım olarak, kullanıcının gireceği sayıları tanımlamak için bir input() fonksiyonu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, kullanıcının klavyeden girdiği verileri alır ve bir değişkende saklar. Ardından, bu verileri çarpma işlemine tabi tutarak sonucu ekrana yazdırabilirsiniz. Çarpma işlemi için * işareti kullanılır. Aşağıdaki kod örneği, çarpma işlemini gerçekleştiren Python kodunu içermektedir:

sayi1 = input("Lütfen ilk sayıyı girin: ")sayi2 = input("Lütfen ikinci sayıyı girin: ")carpim = int(sayi1) * int(sayi2)print("Çarpım sonucu: ", carpim)

Ayrıca, kullanıcı dostu bir hesap makinesi oluşturmak için bir menü sistemi de ekleyebilirsiniz. Menü, kullanıcının yapmak istediği işlemi seçmesine olanak tanır. Bu menü, Python'un if-elif-else yapısı kullanılarak oluşturulabilir. Aşağıdaki kod örneği, çarpma işlemini menü sistemiyle birleştirerek kullanıcı dostu bir hesap makinesi uygulaması oluşturmanıza yardımcı olacaktır:

print("************************************")print("**** Kullanıcı Dostu Hesap Makinesi ****")print("************************************")print("1. Toplama")print("2. Çıkarma")print("3. Çarpma")print("4. Bölme")secim = input("Lütfen yapmak istediğiniz işlemi seçin (1/2/3/4): ")if secim == '1':  sayi1 = input("Lütfen ilk sayıyı girin: ")  sayi2 = input("Lütfen ikinci sayıyı girin: ")  toplam = float(sayi1) + float(sayi2)  print("Toplama sonucu: ", toplam)elif secim == '2':  sayi1 = input("Lütfen ilk sayıyı girin: ")  sayi2 = input("Lütfen ikinci sayıyı girin: ")  fark = float(sayi1) - float(sayi2)  print("Çıkarma sonucu: ", fark)elif secim == '3':  sayi1 = input("Lütfen ilk sayıyı girin: ")  sayi2 = input("Lütfen ikinci sayıyı girin: ")  carpim = float(sayi1) * float(sayi2)  print("Çarpma sonucu: ", carpim)elif secim == '4':  sayi1 = input("Lütfen ilk sayıyı girin: ")  sayi2 = input("Lütfen ikinci sayıyı girin: ")  bolum = float(sayi1) / float(sayi2)  print("Bölme sonucu: ", bolum)  else:  print("Geçersiz seçim! Lütfen 1, 2, 3 veya 4 seçeneklerinden birini seçin.")

Yukarıdaki işlem, kullanıcının menüden çarpma işlemini seçmesi durumunda iki sayı isteyecek ve bu sayıların çarpım sonucunu ekrana yazdıracaktır. Bu örnek kod, sadece çarpma işlemi için değil, toplama, çıkarma ve bölme işlemleri için de geçerlidir.

3.4. Bölme İşlemi

Python'da basit bir hesap makinesi uygulaması yapmak oldukça kolaydır. Kullanıcıya iki sayı sorduktan sonra toplama, çıkarma, çarpma veya bölme işlemlerinden birini yapmalarını sağlayabiliriz. Ancak, bu uygulama için bölme işlemi biraz daha dikkat gerektirmektedir.

Bölme işlemi yaparken, kullanıcının ikinci sayıyı 0 olarak girmemesini sağlamalıyız. Bunun için, if else koşullarını kullanabiliriz. Eğer kullanıcının ikinci sayısı 0 ise, programın hata mesajı vermesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bu aynı zamanda programın daha kullanıcı dostu olmasına ve hataların önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.

Bölme İşlemi Kod Parçası
Bölme işlemi yapma
sayi1 = float(input("Birinci sayıyı girin: "))sayi2 = float(input("İkinci sayıyı girin: "))if sayi2 == 0:  print("Sıfıra bölme hatası!")else:  sonuc = sayi1 / sayi2  print("Sonuç:", sonuc)

Yukarıdaki kod parçasında, kullanıcının iki sayıyı girmesi isteniyor. Daha sonra if else koşulları kullanılarak ikinci sayının 0 olup olmadığı kontrol ediliyor. Eğer 0 ise, program hata mesajı veriyor ama 0 değilse, bölme işlemi yapılarak sonuç kullanıcıya gösteriliyor.

Bu basit ama kullanışlı hesap makinesi uygulaması, Python programlama dilinin farklı yönlerini öğrenmek isteyen kullanıcılar için mükemmel bir başlangıç noktası olabilir.

4. Kelime Ters Çevirme

Python'da kelime işlemleri yaparken, bir kelimeyi tersine çevirme işlemi birçok durumda faydalı olabilir. Bu işlemi gerçekleştiren bir Python programının nasıl yapılacağını öğrenmek oldukça basit. İlk olarak, bir kelimeyi tersine çevirmek için Python'da hazır bir fonksiyon olan reverse() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Fonksiyon, bir diziye verilen değerleri tersine çevirir ve dizi olarak geri döndürür.

Örnek olarak, "merhaba" kelimesini tersine çevirmek için reverse() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Aşağıdaki programı kullanarak kelimeyi tersine çevirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz:

kelime = "merhaba"ters_kelime = reversed(kelime)print("Ters Çevrilmiş Kelime:", "".join(ters_kelime))

Bu işlemde, öncelikle "merhaba" kelimesi bir değişkene atanır. Daha sonra, reversed() fonksiyonu kullanılarak kelimenin karakterleri tersine çevrilir, bir dizi olarak saklanır ve kelimeye yeniden iliştirilir.

Buna ek olarak, kelimeyi manuel olarak tersine çevirerek de aynı sonucu elde edebilirsiniz. Aşağıdaki programda, bir for döngüsü yardımıyla kelimenin karakterleri teker teker diziye eklenir ve sonuçta kelime tersten yazılır:

kelime = "merhaba"ters_kelime = ""for harf in kelime:  ters_kelime = harf + ters_kelimeprint("Ters Çevrilmiş Kelime:", ters_kelime)

Bu örnekte, bir değişken kullanılarak kelimenin tersine çevrilen hali saklanır. For döngüsü her karakteri teker teker alır ve ters_kelime değişkenine ekler. Döngü tamamlandığında, kelime tamamen tersten yazılır.

Bu şekilde, Python'da kelime ters çevirme işleminin nasıl gerçekleştirileceğini öğrenebilirsiniz. Bu basit projeyi tamamladıktan sonra, Python'da daha ileri düzeyde projeler yapmaya devam edebilirsiniz.

4.1. Stringler ve Karakter Dizileri

Python'da kelime işlemleri için öncelikle stringler ve karakter dizileri konusunu anlamak önemlidir. Stringler, Python'da kullanılan temel veri tiplerinden biridir. Birkaç karakterin bir araya gelmesiyle oluşan stringler, herhangi bir karakter dizisini ifade edebilecek şekilde kullanılabilir.

Python'da stringler üzerinde birçok işlem yapılabilir, bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:

 • String içindeki karakter sayısını öğrenme: len() fonksiyonu kullanarak bir string içindeki karakter sayısını öğrenebilirsiniz.
 • Stringlerin birleştirilmesi: "+" operatörü kullanılarak iki veya daha fazla string birleştirilebilir.
 • Stringlerin parçalanması: Python'da stringler dilimlenebilir, böylece belirli bir karakter dizisinin alt kümesi alınabilir.
 • Stringlerin başka bir string içinde aranması: "in" operatörü kullanılarak bir string başka bir string içinde aranabilir ve sonuç olarak True veya False döndürülebilir.

Ayrıca, Python'da bir string içinde belirli bir karakterin kaç kez geçtiğini saymak veya bir karakter dizisini belirli bir karaktere göre bölerek bir liste oluşturmak da mümkündür. Bu ve benzeri işlemler stringlerin programlama sürecinde kullanımını oldukça yaygın hale getirmektedir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir