Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python def Komutu

Python def Komutu

admin admin - - 18 dk okuma süresi
335 0

Python’da fonksiyonlar, birden fazla kod parçasını bir araya getirerek kullanımı kolay ve düzenli hale getirir. ‘def’ komutu, Python programlama dilinde fonksiyon tanımlamak için kullanılır. Bu komutla bir fonksiyonun adı ve parametreleri belirlenir ve çalıştırılacak kodlar yazılır. Python dilinde def komutu kullanarak fonksiyon yazmak oldukça kolaydır ve ihtiyaç duyulan özellikler fonksiyona eklenebilir.

Fonksiyonlar programlama dillerinde oldukça önemlidir çünkü kod tekrarlarını önlemek ve kullanımı kolay hale getirmek için kullanılırlar. Python’da fonksiyonlar çok çeşitli şekillerde kullanılabilirler. ‘def’ komutu fonksiyonlar için temel yapı taşlarından biridir ve Python’da fonksiyon yazarken mutlaka kullanmanız gereken bir komuttur. Fonksiyonların kullanımı sayesinde kod yükü azaltılabilir ve işlemler daha hızlı ve verimli hale getirilebilir.

Def Komutunun Kullanımı

Python’da fonksiyonlar, tekrar kullanılmak üzere belirli bir kod bloğuna ad vermek için kullanılır. Fonksiyonlar bir defa tanımlandığında, birçok kez çağrılabilirler. Fonksiyon tanımlamak için ‘def’ komutu kullanılır. Fonksiyon ismi ve gerekli parametreler belirtilir ve ardından fonksiyonun yapması gereken işlemler kod bloğunda yazılır.

Örneğin, bir ‘merhaba dünya’ fonksiyonu oluşturmak istediğimizi varsayalım:

def merhaba_dunya():  print("Merhaba Dünya!")

Bir kez tanımlandıktan sonra, bu fonksiyon herhangi bir yerde çağrılabilir ve “Merhaba Dünya!” yazdıracaktır.

Bir fonksiyonun parametre alması gerektiğinde, bu parametreler ‘def’ komutundan hemen sonra belirtilir. Parametreler arasında virgül kullanılır. Örneğin, iki sayıyı toplayan bir fonksiyon oluşturmak istediğimizi varsayalım:

def topla(x, y):  return x + y

Bu fonksiyon, iki parametre alır ve bu parametreler toplanarak ‘return’ komutu ile geri döndürülür.

Fonksiyonların ‘return’ komutu ile değer döndürdüğüne dikkat edin. Bu değer, yapılan işleme göre farklı bir veri türü olabilir. Örneğin, yukarıdaki ‘topla’ fonksiyonu, iki sayının toplamını döndürür. Bu değer, bir integer veri türüdür.

Parametreli Fonksiyonlar

Fonksiyonlar, Python programlama dilinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Fonksiyonlar, hesaplamalar yapmak ve veri işlemek gibi çeşitli amaçlarla kullanılır. Parametreli fonksiyonlar, fonksiyonları daha genel ve daha esnek hale getirir. Fonksiyona parametreler ekleyerek fonksiyonun istenilen şekilde çalışmasını sağlamak mümkündür.

Parametreli fonksiyonlar, fonksiyonların işlevselliğini artırırken, fonksiyonların kullanımını da kolaylaştırır. Fonksiyon tanımında, fonksiyonun adı belirtilir ve ardından parametreler eklenir.

Python programlama dilinde, fonksiyonlara parametreler eklemek oldukça basittir. Aşağıda, parametreli bir fonksiyonun nasıl tanımlanacağına dair örnek kod verilmiştir:

 def selamla(isim):   print("Merhaba", isim)

Bu kodda, ‘selamla’ isimli parametreli bir fonksiyon tanımlanmıştır. Fonksiyon, ‘isim’ adındaki bir parametreye sahiptir. Fonksiyon içinde, belirtilen isim parametresi kullanılarak bir çıktı verilmiştir.

Parametreli fonksiyonlar, kullanımı kolaylaştıran ve doğru sonuçlar elde etmeyi sağlayan önemli bir araçtır.

Varsayılan Parametre Değerleri

Python’da fonksiyon tanımlarken parametrelere varsayılan değerler atayabilirsiniz. Bu, fonksiyonu çağıran kişilerin, parametrelere her zaman değer vermek zorunda kalmayacakları anlamına gelir. Varsayılan parametre değerleri, fonksiyonu çağıran kişi parametre değerleri belirlemediğinde kullanılır.

Bir örnek vermek gerekirse; bir fonksiyonun adı ve soyadı gibi parametrelerine varsayılan değerler atayabilirsiniz.

Fonksiyon Varsayılan Parametre Değeri
isim_soyisim (isim, soyisim) isim = “Ali”, soyisim = “Yılmaz”

Bu şekilde, fonksiyonu çağıran kişi, isim ve soyisim değerlerini belirlemediğinde fonksiyon varsayılan değerleri kullanır. Varsayılan parametre değerlerinin kullanımı, kodun daha okunaklı ve anlaşılır olmasını sağlar.

Varsayılan Parametrelerin Kullanımı

Fonksiyonlarda varsayılan parametreler, bazı fonksiyonların daha iyi çalışmasını sağlar. Varsayılan değerler, parametrelere her zaman bir değer atamak zorunda olmadığınızda kullanışlıdır.

Örneğin, bir fonksiyon yazarken, bazı parametreleri her zaman değişmeyen bir değerle çağırmak isteyebilirsiniz. Bu durumda, fonksiyonunuzdaki varsayılan parametreler işe yarar. Varsayılan parametreler, fonksiyonun daha iyi bir şekilde çalışmasını ve kullanışlı olmasını sağlar.

Aşağıdaki örnekte, bir fonksiyon yazılmıştır ve bu fonksiyon iki sayının toplamını bulur. İkinci parametreye herhangi bir değer atanmazsa, varsayılan olarak 10 kabul edilir.

Fonksiyon Çıktı
def topla(x, y=10): return x + y   
topla(5) = 15
topla(5,10) = 15

Görüldüğü gibi, ikinci parametre belirtilmezse varsayılan olarak 10 kabul edilir ve toplama işlemi normal bir şekilde gerçekleştirilir. Aynı işlemi yapmak için, ikinci parametre her seferinde yeniden yazılmak zorunda kalmaz.

Varsayılan Parametrelerle İlgili Örnekler

Varsayılan parametreleri kullanırken, en yaygın yapılan hatalardan biri, değişkenlere listeler veya sözlükler gibi veriler atamaktır. Bunun nedeni, listelerin ve sözlüklerin, fonksiyonlar tarafından değiştirilebilmesidir.

Bunun sonucu olarak, bir fonksiyonun çağrılması, beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Bunun önüne geçmek için, varsayılan değerler olarak sabit veya değişmeyen değerler kullanmanız önerilir.

Burada, aynı zamanda, varsayılan parametrelerin nasıl yanlışlıkla kullanabileceğinizi gösterecek bir örnek de vermek istiyoruz:

Fonksiyon Çıktı
def greeting(name, greetings=[]):
 greetings.append('Hello, ')
 return ''.join(greetings) + name
 • greeting('Alice') = ‘Hello, Alice’
 • greeting('Bob') = ‘Hello, AliceHello, Bob’
 • greeting('Carol') = ‘Hello, AliceHello, BobHello, Carol’

Bu örnekte, ‘greetings’ listesi, fonksiyonun her çağrısında varsayılan olarak kullanılır. Ancak, fonksiyonun her çağrısında değiştirilir. Bu nedenle, ikinci çağrıda beklenmeyen bir çıktı elde edilir. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için, varsayılan parametrelerde sabit veya değişmeyen değerler kullanarak fonksiyonlarınızı tanımlamanız önerilir.

Esnek Sayıda Argümanlarla Çalışmak

Python’da fonksiyonları tanımlarken, esnek sayıda argümanlar oluşturulabilmektedir. ‘args’ parametresi, fonksiyonu çağıran kişilerin fonksiyona kaç argüman göndermek istediklerini bilmeyebileceği durumlarda çok işe yarar.

Örneğin, bir dizi sayıyı toplayan bir fonksiyon yazalım. Bu fonksiyon, kaç sayıyı toplamamız gerektiğini bilemeyebiliriz. Bu durumda, *args kullanarak fonksiyonun esnek bir şekilde çalışmasını sağlayabiliriz.

def toplama(*args):  toplam = 0  for sayi in args:    toplam += sayi  return toplam

print(toplama(1, 2, 3)) # Output : 6 print(toplama(1, 2, 3, 4)) # Output : 10

Yukarıdaki örnekte, ‘toplama’ adlı fonksiyonumuz esnek sayıda argüman alacak şekilde tanımlandı. Daha sonra, *args parametresi kullanarak fonksiyonu çağıran kişilerin fonksiyona kaç tane argüman göndermek istediğini öğrendik.

Bu örnekte, fonksiyonun esnek bir şekilde nasıl kullanılabileceğini görmüş olduk. Özellikle, kullanıcının fonksiyona kaç parametre göndereceğini bilemeyeceğimiz durumlarda, *args ile fonksiyonun esnek kullanımı büyük bir avantajdır.

Esnek Sayıda Argümanlarla İlgili Örnekler

*args ile Esnek Sayıda Argümanlar Kullanma

Bir fonksiyonu çağıran kişilerin, fonksiyona kaç argüman göndermek istediklerini bilemeyebilirsiniz. Özellikle birden fazla argümanın bir listeye veya demete atanması gerektiğinde *args kullanabilirsiniz. Birçok farklı türde argüman kullanılabilir ve herhangi bir sayıda argüman gönderilebilir. Fonksiyonunuzun esnek bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır.

Aşağıdaki örnekte, toplam fonksiyonu için *args kullanımı gösterilmiştir:

Kod Parçası Açıklama
def toplam(*args):  total = 0  for arg in args:    total += arg  return total  
Bu fonksiyon, argümanlar için bir liste yerine birçok argüman alır. Bu, bu fonksiyonu herhangi bir sayıda argümanla çağırmanıza olanak tanır.

Bu fonksiyon, argümanlar için bir liste yerine birçok argüman alır. Bu, bu fonksiyonu herhangi bir sayıda argümanla çağırmanıza olanak tanır. Aşağıdaki örnekte, fonksiyonumuz *args ile çağrılmaktadır.

Kod Parçası Çıktı
print(toplam(1, 2))print(toplam(1, 2, 3))print(toplam(1, 2, 3, 4))print(toplam(1, 2, 3, 4, 5))  
3
6
10
15

*args, birden fazla argümanı işlemenize olanak tanıyan kullanışlı bir özelliktir. Bu, bir fonksiyonun kaç argüman alacağını bilemeyen durumlarda çok yararlı olabilir.

Sözcüklerle Belirtilen Argümanlar

Python’da, fonksiyonlarda parametreleri sözcüklerle belirtebilirsiniz. Bu, parametrelerin sırasını hatırlamanıza gerek kalmadan, kodun daha okunaklı hale gelmesini sağlar.

Sözcüklerle belirtilen parametreleri kullanarak, fonksiyonların hangi parametreye ne tür bir değer vermeniz gerektiği daha rahat anlaşılır. Özellikle, fonksiyonları çağıran başka programcılar varsa, kodu daha anlaşılır ve okunaklı hale getirebilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte, bir fonksiyon asal sayılarla ilgili bir işlem yapmaktadır. Fonksiyon, ‘sayı’ ve ‘asal_mı’ adında iki farklı parametre alır. Sözcüklerle belirtilen parametreler sayesinde, fonksiyonu çağıran kişinin hangi parametrenin ne tür bir değer alacağı daha açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir.

Fonksiyon İsmi Parametreler Açıklama
asal_mi_kontrolu sayı, asal_mı=True Belirtilen sayının asal olup olmadığını kontrol eder. ‘asal_mı’ parametresi varsayılan olarak True verilmiştir.

Sözcüklerle belirtilen argümanlar, kodun daha okunaklı ve anlaşılır hale gelmesini sağladığı için, Python programlaması için oldukça faydalıdır.

Parametresiz Fonksiyonlar

Python’da, parametreler belirtmeden fonksiyonlar da tanımlanabilir. Bu tür fonksiyonların ihtiyaç duyduğu her şeyin fonksiyonun içinde belirtilmesi gerekir.

Bu tür fonksiyonların örnekleri arasında sistem saatini döndüren bir fonksiyon veya rastgele bir sayı döndüren bir fonksiyon sayılabilir. Parametresiz fonksiyonların karmaşıklığı, fonksiyonun içindeki kod miktarına bağlıdır. Bu nedenle, basit işlemler gerçekleştiren fonksiyonlar bu formatta kullanışlıdır.

Fonksiyonlardan Değer Döndürmek

Fonksiyonlar, programlama dillerinde önemli bir yere sahiptir ve genellikle hesaplamalar yapmak veya veri işlemek için kullanılırlar. Fonksiyonlar, bazen bir değer döndürmek zorunda kalırlar. Bir fonksiyonun bir değer döndürmesi, olası sonuçların kullanılmasına olanak tanır. Bu durumda, sonucu başka bir değişkene atayabilir veya doğrudan kullanan kodla ilgili işlemler yapabilirsiniz.

Python’da, bir fonksiyonun bir değer döndürmesi gerekiyorsa, ‘return’ komutu kullanılır. Fonksiyon içinde ‘return’ kullanarak, istenilen değeri döndürmek mümkündür. ‘return’ komutu, fonksiyonun sonunda yazılır ve bir değer veya değerler döndürür. Şimdilik basit bir örnekle işlem yapalım;

Kod Açıklama
        def carpma(a, b):          return a * b        print(carpma(5, 10)) # output: 50      
Fonksiyon ‘carpma’, iki parametreyi çarpıp sonucunu döndürür.
 • Def komutu ile ‘carpma’ adında bir fonksiyon tanımlıyoruz.
 • ‘carpma’ fonksiyonu, ‘a’ ve ‘b’ olmak üzere iki parametre alıyor.
 • ‘return’ komutu, çarpım sonucunu döndürüyor.
 • ‘print’ komutu yardımıyla, ‘carpma’ fonksiyonunu çağırarak sonuç ekrana yazdırılıyor.
 • ‘carpma’ fonksiyonunun çağırılışı, çıktısıyla birlikte parantez içindeki değerler olarak yazılır.

Bu örnek, ‘return’ komutunun kullanımının nasıl gerçekleştiğini göstermektedir. Fonksiyonun sonucunu bir değişkene atama veya doğrudan kullanma gibi işlemler yapılabilir. Bu özellikle, uzun ve karmaşık programlarda oldukça kullanışlı bir özelliktir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir