Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Def Nedir?

Python Def Nedir?

admin admin - - 37 dk okuma süresi
116 0

def nedir? Bu soruya cevap vermek için öncelikle Python programlama dilinde fonksiyonların nasıl tanımlandığına bakmak gerekir. Python’da fonksiyon tanımlamak için kullanılan anahtar kelimedef’dir. Fonksiyonlar birden fazla argüman alabilir ve bir değer döndürebilir.

Fonksiyonlar, programlama sürecini kolaylaştırmak ve kodun daha düzenli görünmesini sağlamak için sıkça kullanılır. Fonksiyonlar sayesinde aynı işlemi birden fazla kez tekrar etmek yerine, bu işlemi tek bir fonksiyon ile halledebiliriz. Ayrıca fonksiyonlar sayesinde, kodun daha anlaşılır ve bakımı daha kolay hale gelir.

Argümanlar, fonksiyonlara bir işlem yapması için gereken verileri sağlamak için kullanılır. Python’da, argümanlar pozisyonel veya adlandırılmış olabilir. Pozisyonel argümanlar, fonksiyona verilen değerlerin sırasını belirler. Adlandırılmış argümanlar ise, fonksiyonların daha kolay okunmasını sağlar ve fonksiyonların yanlış kullanılmasını önler.

Dönüş değerleri, fonksiyonların geri dönüş değerini belirtmek için kullanılır. Fonksiyonların geri dönüş değeri, bir değer veya nesne olabilir. return ifadesi, fonksiyonların geri dönüş değerini belirtmek için kullanılır.

Python’da hazır fonksiyonlar kullanarak, basit uygulamalar oluşturabiliriz. Bunun yanı sıra, kendi fonksiyonlarımızı da tanımlayabiliriz. Bu sayede, kendi ihtiyaçlarımıza uygun fonksiyonlar oluşturarak, kodumuzu daha verimli hale getirebiliriz.

defPython Def Nedir?Python’da temel olarak kullanılan fonksiyon tanımlama ifadesidefdur. Def ifadesi, yeni bir fonksiyon oluşturmak için kullanılır. Bu konuda öncelikle defanahtar kelimesinin kullanımını ele alalım. Daha sonra fonksiyon argümanlarının tanımlanması, dönüş değerleri, hazır fonksiyonların kullanımı, kendi fonksiyonlarımızı tanımlama ve fonksiyonlarla ilgili örnekler hakkında bilgi verelim.Def Anahtar KelimesiPython’da fonksiyon tanımlaması için kullanılan anahtar kelimedefdir. Fonksiyon adı, parantez ve ihtiyaç duyulursa bir argüman listesi parantez ardından iki nokta üst üste yoksa geçerli bir Python ifadesi oluşur. Örneğin, bir sayının karesini bulmak için tek bir argüman alan bir fonksiyon tanımlayalım.

def kare(x):  return x * x

Bu tanım, bir fonksiyon karemizin nasıl yazılacağını ve ne işe yaradığını belirtir. Bu fonksiyonu kullanarak herhangi bir sayının karesini alabiliriz.

print(kare(5))

Çıktı olarak 25 verir. Fonksiyon tanımlamasında def anahtar kelimesini ve argüman listesini kullandık. Fonksiyon tanımı iki nokta üst üste ile sona erdi. Üstel fonksiyonunu yazarken, ** operatörünü kullanmak yerine kare fonksiyonunu kullanabiliriz.ifadesinin ne olduğu ve kullanımı hakkında bilgi veren makale

Python’da, def ifadesi, fonksiyon tanımlamak için kullanılır. Bir fonksiyon, önceden tanımlanmış işlemleri yürütmek için kullanılır ve bir adı vardır. Bu ad, fonksiyonun adıdır. Bir fonksiyon, argümanlar ve dönüş değerleri alabilir. Bir argüman veya dönüş değeri varsa, bunlar parantez içinde belirtilir. Argümanlar, fonksiyonda kullanılmak üzere girdidir ve dönüş değerleri, fonksiyonun çıktısıdır.

Python’da, fonksiyon tanımlamanın temel yapısı, fonksiyon adından sonra parantez, argümanlar ve noktalı virgüllerden oluşur. Argümanlar isteğe bağlıdır ve tanımlanmışsa, parametre adı ve türü belirtilir. Dönüş değeri varsa, fonksiyon sonunda return ifadesi kullanılır.

Def Anahtar Kelimesi

Python’da fonksiyonlar kullanarak işlemlerimizi kolaylaştırabiliriz. Fonksiyonlar, belli bir işlemi gerçekleştirmek için bir araya getirilmiş komutlar dizisidir. Fonksiyonların tanımlanması ise def ifadesiyle yapılır.

Örneğin, bir sayının faktöriyelini hesaplamak istediğimizi düşünelim. Faktöriyel hesaplama işlemini her seferinde tekrarlamak yerine, bu işlemi bir fonksiyon içinde tanımlayarak istediğimiz herhangi bir sayının faktöriyelini kolaylıkla hesaplayabiliriz.

def faktoriyel(sayi): sonuc = 1 for i in range(1, sayi + 1): sonuc *= i return sonuc

Yukarıdaki kod bloğunda def ifadesiyle bir fonksiyon tanımlıyoruz. Fonksiyonun adı faktoriyel ve argüman olarak da bir sayı alıyoruz. Fonksiyon içinde bir for döngüsü kullanarak verilen sayının faktöriyelini hesaplıyoruz. Son olarak, hesapladığımız sonucu return ifadesiyle geri döndürüyoruz.

Bu şekilde, istediğimiz zaman faktoriyel fonksiyonunu çağırarak kolaylıkla herhangi bir sayının faktöriyelini hesaplayabiliriz. Bu örnek gösteriyor ki def anahtar kelimesi, Python’da fonksiyon tanımlama işlemi için kullanılan önemli bir anahtar kelimedir.

def

def anahtar kelimesi, Python’da fonksiyon tanımlaması için kullanılan bir yapıdır. Bu yapı sayesinde, fonksiyonlar başkaları tarafından kolaylıkla çağrılabilir ve herhangi bir hata oluştuğunda kolaylıkla düzenlenebilir. def yapısı, fonksiyon adı, parantez içinde argümanlar ve iki nokta işaretinden sonra fonksiyonun içeriği ile tanımlanır.

Fonksiyonların tanımlanmasında argümanlar ve dönüş değerleri önemlidir. Argümanlar, fonksiyona girdi olarak verilecek değerlerdir. Python’da pozisyonel argümanlar ve adlandırılmış argümanlar kullanılabilir. Dönüş değeri ise fonksiyonun işlem sonucunda döndüreceği değerdir ve return ifadesi ile belirtilir.

Fonksiyonların kullanımı, Python programlama dilinde oldukça yaygındır. Bu yapı sayesinde programcılar, hazır fonksiyonları kullanabilir veya kendi ihtiyaçlarına uygun fonksiyonlar tanımlayabilirler. Python’da hazır fonksiyonlar çok sayıda bulunmaktadır. Bunlar, string, liste, sözlük, sayısal değerler ve matematiksel işlemler vb. gibi alanlarda kullanılabilir. Kendi fonksiyonlarımızı tanımlarken, sık kullanılan teknikler ve örnekler de mevcuttur.

Python’da fonksiyonlarla ilgili olarak, örnekler ve uygulamalar da mevcuttur. Eklenti fonksiyonlarının yazılması, veri analizi ve işleme için kullanılan fonksiyonlar ve Python’daki mevcut fonksiyonların genişletilmesi hakkında da bilgi edinilebilir. Fonksiyonlar, Python programlama dilinin işleyişinde oldukça önemli bir yere sahiptir.

anahtar kelimesi açıklanacak

Python programlama dilinde, fonksiyonlar belirli bir görevi yerine getiren alt programlardır. Böylece kodun daha okunaklı ve modüler hale gelmesi sağlanır. Python’da fonksiyon tanımlaması için kullanılan anahtar kelime def‘dir. def anahtar kelimesinden sonra fonksiyonun ismi ve parantez açılır. Parantez içinde argümanlar yer alabilir.

Fonksiyonlar, birden fazla defa kullanılabilen ve tekrarlanan işlemlerin yazılımında oldukça yararlıdır. Fonksiyonlar, argümanlar ve dönüş değerleri ile oluşturulabilir.

Fonksiyonların oluşturulması için def anahtar kelimesi kullanılır. Bir fonksiyon, belirli bir görevi yerine getiren ve birden fazla farklı parametre alabilen bir bloktur. Fonksiyonun adı belirli bir çerçeve içerisinde tanımlanır. Fonksiyon adından sonra parantez açılır ve parametreler yazılır. Parametreler boş da olabilir. Ayrıca parametrelerin veri tipi belirtilmez.

Örneğin:

def kare_hesaplama(sayi):  sonuc = sayi*sayi  return sonuc   

Yukarıdaki örnekte, kare_hesaplama isimli fonksiyon, bir sayının karesini hesaplamak için kullanılır. Fonksiyon, bir parametre alır. Parametre olarak belirtilen sayı çarpım işlemine sokulur ve sonuç olarak fonksiyondan kare alınmış sonuç döndürülür.

Fonksiyon Tanımlama

Python’da fonksiyonlar belirli bir amaç için kullanılan ve birden fazla kez çağrılabilen kod bloklarıdır. Fonksiyon tanımlamak, kodunuzda tekrar eden aynı kodu kopyalayıp yapıştırmak yerine, kodunuzu daha organize etmenizi ve tekrar kullanılabilir hale getirmenizi sağlar. Fonksiyonlar, def anahtar kelimesi kullanılarak tanımlanır. Fonksiyon tanımı, tanımlama anahtar kelimesi ile başlar ve fonksiyon adı ve parantez içinde argümanlar belirtilir.

Örneğin:

Fonksiyon Tanımı Açıklama
def my_function():
Bu fonksiyon argüman almayan basit bir fonksiyon tanımlar.
def greet(name):
Bu fonksiyon name isimli bir argüman alır ve kişiye özel bir karşılama mesajı oluşturur.
def square(number):
Bu fonksiyon, number isimli bir argüman alır ve bu sayının karesini döndürür.

Argümanlar, fonksiyonun içinde işlem yapabileceği değerleri temsil eder. Bir fonksiyon argüman almayabilir ya da birden fazla argüman alabilir. Python’da argümanlar () içinde belirtilir.

Dönüş değeri, fonksiyonun işlemi bittiğinde döndürdüğü değerdir. Fonksiyonlar return kelimesi kullanılarak değer döndürebilir. Eğer fonksiyonun bir değer döndürmesi gerekiyorsa, return ifadesi kullanılarak değer belirtilir.

Örneğin:

def square(number):  return number*number

Bu fonksiyon, aldığı argümanın karesini hesaplayarak bu değeri döndürür.

Argümanlar

Fonksiyonlar, veri işleme süreçlerinde kullanılırken, bazen farklı parametrelerle çalışması gerekiyor olabilir. Bu nedenle, Python’da fonksiyon argümanları tanımlanırken, işlemin doğru bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli olan değişkenler girilir. Bir fonksiyonun argümanları, fonksiyon içindeki kod bloğunda kullanılabilecek değerlerdir.

Argümanlar, fonksiyonların parantez içinde tanımlandığı yerde belirtilir ve virgülle ayrılarak sıralanır. İşlevsel kavramlara dayalı bir isimlendirmeyle, fonksiyon parametreleri daha da anlaşılır hale gelir. Örneğin, bir fonksiyonun işlemesi için gerekli olan iki sayıyı toplamak istediğimizde, fonksiyon tanımlarken “a” ve “b” adında iki parametre veririz.

Pozisyonel Argümanlar Adlandırılmış Argümanlar
Pozisyonel argümanlar, sıralı argümanlar olarak da bilinir ve fonksiyona verilen argümanların sıralı biçimde tanımlanmasına dayanır. Bu, fonksiyon parametrelerini sırasıyla birbirine atar. Örneğin;

def toplama(a, b):
return a + b
print(toplama(5, 3))
#OUTPUT: 8
Argüman isimleri vererek fonksiyon çağrısı yapmak, adlandırılmış argümanlar olarak adlandırılır. Bu, fonksiyon parametrelerini adlandırarak bir değer atamanızı sağlar. Bu sayede, parametrelerin sırası önemli değildir. Örneğin;

def info(ad, soyad, yaş):
print("Ad : ", ad)
print("Soyad : ", soyad)
print("Yaş : ", yaş)
info(ad="John", soyad="Doe", yaş=25)
#OUTPUT:
#Ad : John
#Soyad : Doe
#Yaş : 25

Argüman tanımlamaları, fonksiyonların kullanımını daha basit ve anlaşılır hale getirir. Böylece, belirli bir işlem yapmak istediğimizde, parametrelere doğru değerleri vererek fonksiyonu kolayca çalıştırabiliriz.

Pozisyonel Argümanlar

Pozisyonel argümanlar, bir fonksiyona girdi olarak verilen argümanların sırasına göre tanımlandığı argümanlardır. Bir fonksiyonun argümanlarının sırası önemlidir ve kullanıcılar doğru sırayı takip etmelidir. Örneğin, bir fonksiyon, x ve y olmak üzere iki pozisyonel argüman alıyorsa, kullanıcılar sırayla x ve y’yi belirtmelidirler.

Bir fonksiyon, birden fazla pozisyonel argüman alabilir ve kullanıcılar, fonksiyona girdi olarak verilen argümanların sırasına uygun olarak belirleyebilirler. Ayrıca, bir fonksiyon, önceden belirtilmiş bir sayıda argümanı kabul edebilir veya belirli bir sayının üzerindeki argümanları toplamak için *args kullanabilir.

Fonksiyon Açıklama
def toplama(x, y): x ve y pozisyonel argümanlarıdır
def toplama(x, y, z): x, y ve z pozisyonel argümanlarıdır
def toplama(*args): Fonksiyon, belirtilen sayıda pozisyonel argümanı kabul edebilir

Pozisyonel argümanlar, kullanıcıların fonksiyona göndermeleri gereken belirli bir sıradaki değerlerdir. Eğer sıralama ve sayı doğru bir şekilde yapılırsa, fonksiyon istenilen şekilde çalışacaktır.

Adlandırılmış Argümanlar

Python’da fonksiyon çağrısı yaparken argümanları adlandırılmış olarak da gönderebilirsiniz. Bu yöntem, pozisyona bağlı olmayan argüman geçişleri veya karışık bir argüman sırası içeren fonksiyonlarda oldukça kullanışlıdır. Adlandırılmış argüman kullanarak, istediğiniz argümanları doğrudan adlarıyla birlikte gönderebilirsiniz. Bu şekilde, fonksiyonun ne yapacağına dair daha açık bir fikir sahibi olabilirsiniz.

Ayrıca, bu yöntem sayesinde, bir fonksiyonda varsayılan değerleri olan argümanları belirleyebilir ve fonksiyon çağrısında bu argümanları kullanmayabilirsiniz. Bu sayede kodunuz daha okunaklı hale gelir ve gereksiz kod yazmaktan kaçınırsınız.

Örneğin, bir kare alanı hesaplamak için bir fonksiyon oluşturduğunuzu düşünelim ve bu fonksiyon, kenar uzunluğunu “kenar” adlı bir argüman olarak alıyor. Fonksiyon çağrısı sırasında, kenar uzunluğunu adlandırarak gönderebileceğiniz gibi, varsayılan bir değer atayarak da fonksiyonu çağırabilirsiniz. Şöyle ki;

Açıklama Kod
Kenar uzunluğu 5 birim olan bir kare hesapla kare_alanı(kenar=5)
Kenar uzunluğu 3 birim olan bir kare hesapla kare_alanı(kenar=3)
Varsayılan kenar uzunluğu 4 birim olan bir kare hesapla kare_alanı()

Yukarıdaki örnekte, “kenar” adlı argüman ataması yaparak fonksiyonu daha anlaşılır hale getirdik. Argümanların her birine adlandırma yapılarak farklı kenar uzunlukları için kare alanı hesaplaması yaptık. Ayrıca, varsayılan olarak belirlediğimiz 4 birim uzunluğundaki kenar için herhangi bir argüman belirtmeden fonksiyonu çağırabildik.

Dönüş Değerleri

return ifadesinin kullanımı hakkında bilgi verilecektir. Python’da fonksiyonlar, belli bir işlevi yerine getirmek için kullanılır ve genellikle bir çıktı veya sonuç üretirler. Bu çıktı veya sonuç, fonksiyonun dönüş değeri olarak adlandırılır. Fonksiyonların dönüş değeri olmayabilir veya hiçbir şey döndürmeyebilirler.

Python’da bir fonksiyonun dönüş değerini belirlemek için return ifadesi kullanılır. Bu ifade, fonksiyonun hangi değeri veya değerleri döndüreceğini belirler. return ifadesi, fonksiyonun son satırında yer alır ve fonksiyonun başka bir değer döndürmesi engellenir. Eğer returnifadesi kullanılmazsa, fonksiyonun dönüş değeri Noneolacaktır.

Ayrıca, bir fonksiyon birden fazla değer döndürebilir. Bu durumda, değerler bir tupleolarak döndürülür ve bu değerler parantez içinde sıralanır.

Örneğin, aşağıdaki fonksiyon, xve ydeğerlerinin toplamını döndürür:

“`pythondef add(x, y): return x + y“`

Bu fonksiyonu kullanarak, 2 ve 3 sayılarının toplamını bulabiliriz:

“`pythonresult = add(2, 3)print(result) # Output: 5“`

Ayrıca, aşağıdaki fonksiyon, bir sayının karesini ve küpünü bir tupleolarak döndürür:

“`pythondef square_and_cube(x): return x ** 2, x ** 3“`

Bu fonksiyonu kullanarak, 2 sayısının karesini ve küpünü bulabiliriz:

“`pythonresult = square_and_cube(2)print(result) # Output: (4, 8)“`

Bu örneklerde görüldüğü gibi, return ifadesi fonksiyonların dönüş değerlerini belirlemek için kullanılır ve fonksiyonlar birden fazla değer de döndürebilirler.

return

Fonksiyonlar, belirli bir amaca yönelik işlemler yapmak için kullanılan Python programlama dilindeki önemli yapı taşlarından biridir. Fonksiyonların kullanımında, işlevlerin belirli bir çıktı döndürmesi gerektiğinde returnanahtar kelimesi önem kazanmaktadır. returnkelimesi, fonksiyonlar tarafından işlenen verilerin çıktı olarak dönüşünü tanımlamak için kullanılır.

Bir fonksiyonun işlevini yerine getirdikten sonra, işlem sonucunu geri göndermek için returnfonksiyonu kullanılır. Bu işlem sonucu, fonksiyonun işlevine göre herhangi bir veri türü olabilir. Örneğin, bir matematiksel fonksiyon yazdığımızda, işlem sonucu bir sayı olabilir. Aynı şekilde, metin işleme fonksiyonları yazarken, işlem sonucu bir dizi karakter dizisi olabilir.

returnifadesinin kullanımı oldukça esnektir. Bir fonksiyondan birden fazla değer de döndürülebilir. Bu durumda, değerler virgülle ayrılır.

Örnek Fonksiyon
Değeri Olmayan Fonksiyon
def mesaj_yazdir(mesaj):  print(mesaj)
Deger Donduren Fonksiyon
def iki_kati(x):  return 2*x
Birden Fazla Deger Donduren Fonksiyon
def islem(a, b):  toplam = a+b  carpim = a*b  return toplam, carpim 
 • İlk örnekte,return içermeyen bir fonksiyon tanımlanmaktadır. Print işlemi yapıldığı için burada oluşan sonucu geri döndürmek için bir ihtiyaç yoktur.
 • İkinci örnekte,returndeğer döndüren bir fonksiyon tanımlamaktadır. Fonksiyona argüman olarak verilen sayının iki katını geri döndürür.
 • Üçüncü örnekte ise,returnfonksiyonu iki değişkeni birden geri döndürür. İşlem sonuçları toplam ve çarpım ile belirlenir.

ifadesinin kullanımı hakkında bilgi

def anahtar kelimesi, Python’da fonksiyon tanımlamak için kullanılır. Fonksiyonlar, belirli bir işlevi gerçekleştiren ve tekrar kullanılabilen kod bloklarıdır. Fonksiyonları tanımlarken, her zaman “def” anahtar kelimesini kullanarak başlarız ve ardından fonksiyonun adını ve parantez içinde gerekli argümanları belirtiriz.

Örneğin, aşağıdaki kod bloğunda, “merhaba_dunya” adında bir fonksiyon tanımlanmıştır ve argüman olarak “isim” belirtilmiştir:

def merhaba_dunya(isim):  print("Merhaba", isim)

Burada, “merhaba_dunya” fonksiyonu, string bir ifadeyi “isim” argümanı olarak alarak ve “Merhaba” kelimesiyle birleştirerek ekrana yazdırmaktadır. Bu fonksiyonu kullanmak için, fonksiyon adını yazıp parantez içinde argüman olarak bir isim belirtmeliyiz:

merhaba_dunya("Dünya")

Çıktı:

 • Merhaba Dünya

Argümanlar olmadan da fonksiyonları tanımlayabiliriz. Ancak, bazı durumlarda fonksiyonların argümanlarla çağrılması ve işlenmesi gerekebilir. Bununla birlikte, argümanlar fonksiyonlara daha fazla işlevsellik katarak, daha genel bir kullanım sağlamamıza yardımcı olur.

Fonksiyonlarla Çalışmak

Fonksiyonlar, bir programın tekrar tekrar kullanılabilmesi için yazılan programlama yapılarıdır. Python’da hazır fonksiyonlar bulunmaktadır ve bunları kullanarak uygulamalar oluşturmak oldukça kolaydır. Python’da bulunan hazır fonksiyonlar arasında matematik işlemleri yapmak için abs(), pow(), round() gibi fonksiyonlar, liste işlemleri yapmak için len(), max(), min(), sum() gibi fonksiyonlar, dosya işlemleri yapmak için open(), close() gibi fonksiyonlar bulunmaktadır.

Python’da kendi fonksiyonlarımızı da tanımlayarak uygulamalar oluşturabiliriz. Bu şekilde özel ihtiyaçlarımıza yönelik kod blokları yazabilir ve bunları tekrar tekrar kullanabiliriz. Fonksiyonlarımızı tanımlarken fonksiyon adını ve işletilmesi için gereken argümanları belirlememiz gerekmektedir. Fonksiyonlar dönüş değeri de verebilirler. İşlem sonunda bir değer döndürmek için return anahtar kelimesi kullanılır.

Özellikle büyük projelerde hazır fonksiyonların yetersiz kalabildiği durumlarda kendi fonksiyonlarımızı tanımlamamız oldukça faydalıdır. Bu sayede işlerimize özelleştirilmiş çözümler bulabilir ve programlama deneyimimizi geliştirebiliriz. Kendi fonksiyonlarımızı tanımlarken python’da sık kullanılan programlama teknikleri olan positional arguments ve named arguments kullanımı hakkında bilgi sahibi olmamız gerekmektedir.

Hazır Fonksiyonlar

Python, çeşitli kullanım alanlarına yönelik hazır fonksiyonlar sunar. Bu fonksiyonlar, programlamada başarılı sonuçlar elde etmek için oldukça yararlıdır. Ayrıca, bu fonksiyonlar yardımcı olabilir ve programcıların işlerini kolaylaştırabilir.

Bu fonksiyonların bazıları şunlardır:

 • print(): Bu fonksiyon, ekrana yazdırmak istediğimiz metni veya değişkenleri yazmamıza olanak tanır.
 • len(): Bu fonksiyon, bir nesnenin uzunluğunu hesaplar.
 • input(): Bu fonksiyon, kullanıcıdan alınan girdiyi değişken olarak saklar.
 • range(): Bu fonksiyon, belirli bir aralıktaki sayıları elde etmemize olanak tanır.
 • format(): Bu fonksiyon, bir dizeyi biçimlendirmemize olanak tanır.
 • max() ve min(): Bu fonksiyonlar, bir dizi içindeki en büyük veya en küçük sayıyı bulmamıza olanak tanır.

Bunlar sadece birkaç örnektir ve Python’da bulunan hazır fonksiyonların sayısı oldukça fazladır. Programcılar, gereksinimlerine göre farklı fonksiyonları kullanarak, kodlarını daha hızlı ve verimli hale getirebilirler.

Kendi Fonksiyonlarımızı Tanımlama

Python’da kendi fonksiyonlarımızı tanımlayarak, tekrarlayan işlemleri daha kısa hale getirebilir ve kod karmaşıklığını azaltabiliriz. Bir fonksiyonu tanımlarken, def anahtar kelimesini kullanmamız gerekir. Fonksiyonumuzun isminden sonra parantez açıp kapatarak, argümanlarımızı tanımlarız. Eğer argüman kullanmayacaksak da parantezlerin içi boş bırakılabilir.

Bir fonksiyonun nasıl tanımlandığını anladığımıza göre, sık kullanılan fonksiyon tekniklerine de göz atabiliriz. Örneğin, bir fonksiyonun içinde başka bir fonksiyon çağırabilir veya fonksiyonun içinde bir döngü kullanabiliriz. Bu teknikler, fonksiyonların daha modüler ve genişletilebilir olmasını sağlar.

 • Diğer Fonksiyonları Çağırmak: Fonksiyonlar içinde diğer fonksiyonları kolaylıkla çağırabiliriz. Böylece, tekrarlayan işlemleri bir kez yazıp diğer fonksiyonlarda kullanabiliriz.
 • Döngüler: Eğer bir işlemi birkaç kez tekrarlamak istiyorsak, fonksiyonlar içinde bir döngü kullanabiliriz. Bu, kod tekrarını azaltır ve daha az kod yazmamızı sağlar.
 • Komut Satırı Argümanları: Python’da, komut satırına argümanlar göndererek fonksiyonlara değerler verebiliriz. Bu sayede, aynı kodu farklı argümanlarla kullanabiliriz.

Python’da kendi fonksiyonlarımızı tanımlamanın örnekleri arasında, bir sayının faktöriyelini hesaplamak gibi basit problemlerden, bir oyun motoru oluşturmak gibi daha karmaşık problemlere kadar çeşitli konular bulunmaktadır. Kendi fonksiyonlarınızı tanımlayarak, kod yazımınızı optimize edebilir ve daha okunaklı bir kod yazabilirsiniz.

Örnekler

Python programlama dilinde fonksiyonlar oldukça kullanışlıdır ve belirli görevlerin birden fazla kez yapıldığı durumlarda kod tekrarını önlemek için sıklıkla kullanılır. Bu nedenle, fonksiyonlara ait örnek programlar oldukça önemlidir.

Birçok örnek programda, basit hesaplama işlemlerinden daha karmaşık işlemlere kadar geniş bir yelpazede fonksiyonların kullanımı görülebilir. Ayrıca, kendi fonksiyonlarımızı oluşturma konusunda da örnek programlar oldukça yararlıdır.

Bir örnek programda, bir fonksiyonun parametre olarak aldığı verileri kullanarak matematiksel işlemler yapması mümkündür. Örneğin, bir dizi sayıyı bağımsız bir değişken olarak alabilen bir fonksiyon, bu sayıların aritmetik ortalamasını hesaplayabilir. Başka bir örnek ise, bir dizi harf karakterinin sıklığı, büyük-küçük harf duyarsız sayım, kelime sayısı ve daha birçok bilgiyi hesaplayabilen bir fonksiyon olabilir.

Python’daki hazır fonksiyonlar, özellikle matematiksel hesaplamalar için oldukça fazladır ve bu fonksiyonların kullanımı, örnek programlarda gösterilebilir. Python’daki bazı hazır fonksiyonlar şunlardır:

 • print() – Metin çıktısı vermek için kullanılır.
 • input() – Kullanıcıdan veri girişi yapmak için kullanılır.
 • randint() – Verilen aralıkta rastgele tam sayı üretmek için kullanılır.

Bunların dışında, Python’da veri analizi ve işleme için kullanılan fonksiyonlar da oldukça yaygındır. Bu fonksiyonlar arasında pandas ve NumPy kütüphanelerindeki pek çok fonksiyon yer alır. Örnek programlarda, özellikle veri analizi ve işleme alanlarındaki fonksiyonların kullanımı açıkça görülebilir.

Özetle, Python’da fonksiyonlar oldukça kullanışlıdır ve örnek programlarla öğrenmek oldukça yararlıdır. Hem hazır fonksiyonların kullanımı hem de özel fonksiyonların oluşturulması açısından, fonksiyonlarla ilgili uygulamalı örnekler yapmak, Python öğrenirken oldukça önemlidir.

Eklenti Fonksiyonları

Python, geniş kütüphane yapısı sayesinde kullanıcıların ihtiyaç duydukları her türlü işlemi yapmak için birçok hazır fonksiyon sunar. Fakat bazı durumlarda, özellikle özelleştirilmiş işlemler yaparken, bu fonksiyonlar yetersiz kalabilir. Bu noktada, mevcut fonksiyonları genişletmek için eklenti fonksiyonları devreye girer.

Eklenti fonksiyonları, kullanıcıların ihtiyaç duydukları işlemlere özel olarak yazdıkları fonksiyonlardır. Bu fonksiyonları tanımlamak için def kullanılır ve fonksiyon ismi belirtilir. Eklenti fonksiyonları, mevcut fonksiyonların kullanımını geliştiren ve ek işlevler ekleyen yardımcı fonksiyonlardır.

Eklenti Fonksiyonu Tanımlama
def fonksiyon_ismi():
  # Fonksiyonun içeriği buraya yazılır

Eklenti fonksiyonları, mevcut fonksiyonların çağrılarını değiştirebilir veya mevcut fonksiyonlara ekstra parametre ekleyebilir. Örneğin, bir matematik fonksiyonuna ek olarak, eklenti fonksiyonları sinüs, kosinüs veya tanjant fonksiyonları gibi ekstra matematik işlevleri de ekleyebilir.

Eklenti fonksiyonlarının kullanımı oldukça basittir. Çağırmak istediğiniz fonksiyonun yanında eklenti fonksiyonunu da çağırarak çalıştırmak mümkündür. Üstelik, eklenti fonksiyonları kodunuzun daha anlaşılır ve okunaklı olmasını sağlar.

 • Eklenti fonksiyonlarını kolay bir şekilde tanımlayabilirsiniz.
 • Mevcut fonksiyonların kullanımını geliştirir ve ekstra parametrelere izin verir.
 • Kodunuz daha anlaşılır ve okunaklı hale gelir.

Veri Analizi ve İşleme

Python’un en güçlü yönlerinden biri, veri analizi ve işlemenin hızlı ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için kullanılan fonksiyonlarının zengin bir kütüphaneye sahip olmasıdır.

Bunların en ünlüsü, veri analizi ve işlemek için kullanılan NumPy ve Pandas kütüphaneleridir. NumPy, büyük çok boyutlu diziler ve matrislerde verimli bir şekilde çalışmak için dizileri oluşturma, sıralama, seçme ve yeniden şekillendirme işlemleri gibi temel işlemleri içerir. Pandas, NumPy’nin özelliklerine ek olarak, verileri okuma, filtreleme, ölçeklendirme, birleştirme ve dönüştürme gibi daha yüksek seviye işlemleri gerçekleştirmek için bir veri çerçevesi yapısı sunar.

Bunların yanı sıra, veri analizi ve işleme için kullanılabilecek diğer bazı Python fonksiyonları şunlardır:

 • Matplotlib: Çizgi, sütun, dağılım ve kutu grafikleri oluşturma ve görselleştirme için kullanılır.
 • Scikit-learn: Makine öğrenimi algoritmalarını uygulamak ve modellemek için kullanılır.
 • SciPy: Sayısal yöntemler, optimizasyon ve sinyal işleme gibi alanlarda kullanılan matematik fonksiyonları içerir.

Bu fonksiyonlar, veri setleri üzerinde işlem yapmak ve sonraki analizler için verileri hazırlamak için oldukça yararlıdır. Örneğin, Pandas’ın groupby fonksiyonunu kullanarak bir veri setindeki verileri gruplara ayırabilir ve ardından gruplar arasında istatistiksel hesaplamalar yapabilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir