Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Ders Notları

Python Ders Notları

admin admin - - 23 dk okuma süresi
223 0

Bu makalede, Python programlama diline ilişkin ders notlarına yer verilmektedir. Python, kolay anlaşılır ve öğrenilmesi nispeten daha basit bir programlama dilidir. Bu dille yapılan yazılım projeleri internet sitelerinden oyunlara kadar çeşitli alanlarda kullanılabilmektedir. Python’un popülerliği gün geçtikçe artmaktadır ve yazılım dünyasında önemli bir yere sahip olmaktadır. Bu dille ilgili temel bilgilerin yanı sıra, yapay zeka ve veri bilimi gibi alanlarda da kullanımı oldukça yaygındır.

Python programlama dili hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için bu makalede Python dilinin özellikleri ve avantajları, temel konuları olan değişkenler, koşullu ifadeler ve döngüler hakkında bilgi verilmektedir. Bunun yanı sıra, Python programlama diliyle yapılabileceklerin sınırları genişletmek isteyenler için yapay zeka geliştirme ve veri bilimleri uygulamaları konularına da yer verilmektedir.

Python Programlama Dilinin Özellikleri

Python programlama dili, kolay anlaşılabilir bir sözdizimi ve okunaklı bir kod yapısı ile kullanıcılara sunulmaktadır. Bu özelliği sayesinde, özellikle yeni başlayanlar için öğrenmesi daha kolaydır ve kodların anlaşılması daha hızlıdır. Aynı zamanda, Python programlama dili, ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir dildir, bu da onu popüler bir seçim haline getirir.

Bununla birlikte, Python programlama dilinin bir diğer büyük avantajı, interaktif çalışma modu özelliğidir. Bu mod sayesinde, kullanıcılar kodlarını yazıp hemen sonuçlarını gözlemleyebilirler. Ayrıca, Python programlama dilinin geniş bir kütüphane koleksiyonu bulunmaktadır. Bu kütüphaneler, çeşitli işlemler için kullanımı kolay ve çok çeşitli fonksiyonlar sağlamaktadır.

Özellikleri Avantajları
Kolay anlaşılabilir sözdizimi Yeni başlayanlar için öğrenmesi daha kolaydır
Okunaklı kod yapısı Kodların daha hızlı anlaşılmasını sağlar
Ücretsiz ve açık kaynak kodlu Popüler bir seçenektir ve herhangi bir ücret ödemesi yapılması gerekmez
İnteraktif çalışma modu Kodların hızlı bir şekilde yazılıp sonuçların anında görülebilmesini sağlar
Geniş kütüphane koleksiyonu Çeşitli işlemler için kullanımı kolay ve çok çeşitli fonksiyonlar sunar

Temel Python Ders Notları

Python programlama dilinin temel konularını öğrenmek isteyenler için temel Python ders notlarına bu makalede yer verilecektir. Değişken, koşullu ifadeler ve döngülerin yanı sıra temel programlama kavramları da ele alınacaktır.

Değişkenler, programlama dillerinde en temel yapı taşlarından biridir ve Python’da da önemli bir yere sahiptir. Değişkenler, bilgi saklayan adlandırılmış bir alandır. Python değerlerini değişkenlere atar, böylece bu değerlere başka işlemlerde erişebilirsiniz.

Örnek Kod: x = 5
y = “hello”
z = 3.14
 • x değişkenine 5 değeri verildi.
 • y değişkenine “hello” değeri verildi.
 • z değişkenine 3.14 değeri verildi.

Koşullu ifadeler, programların akışını kontrol etmek için kullanılan bir yapıdır. Koşullu ifadeler, if-else yapıları ile kullanılır.

Örnek Kod: x = 5
y = 10
if x < y:
    print(“x, y’den küçüktür”)
else:
    print(“x, y’den büyüktür”)
 • x değişkenine 5 değeri verildi.
 • y değişkenine 10 değeri verildi.
 • if-else yapısı kullanılarak, x’in y’den küçük olduğuna dair bir durum kontrol ediliyor.

Döngüler, Python programlama dilinde kullanılan yöntemlerdir. Bir döngü, belirli bir kod bloğunu belirli bir sayıda kez veya belirli bir koşul sağlandığı sürece yürütmenize olanak tanır. Python’da iki ana döngü çeşidi vardır: for ve while döngüsü.

Örnek Kod: for i in range(1, 6):
    print(i)
 • range() fonksiyonu kullanılarak, 1-6 arasındaki sayılar for döngüsü ile ekrana yazdırılmıştır.

Değişkenlerin Kullanımı

Python programlama dilinde değişken tanımlama işlemi oldukça kolaydır ve her değişken adı belirli bir değerle eşlenmiştir. Değişken tanımlama işlemi sırasında veri türünü belirtmek mümkündür. Python’da bazı veri türleri şunlardır:

 • Integer: Tamsayıları ifade eder.
 • Float: Ondalıklı sayıları ifade eder.
 • String: Metinleri ifade eder.
 • Boolean: True ve False değerleri için kullanılır.
 • List: Elemanları virgülle ayrılmış veri dizilerini ifade eder.
 • Tuple: Elemanları değiştirilemeyen veri dizilerini ifade eder.
 • Set: Tekrarlanmayan elementleri tutan yapılardır.
 • Dictionary: Anahtar ve değer çiftleri kullanılarak ifade edilen yapıları ifade eder.

Değişkenlerin kullanımı, programlama dilinde oldukça önemlidir, çünkü değiştirilemeyen bir şeyi esnek hale getirerek programın işleyişinde temel bir etkiye sahiptir. Python’daki değişkenlerle kullanışlılık, gücü ve esnekliği yüksek bir dil olmasına destek sağlar. Bu nedenle Python dilini öğrenirken değişkenler konusuna özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

Koşullu İfadelerin Kullanımı

Python’da koşullu ifadeler, belirli bir koşul veya durumun doğru veya yanlış olmasına göre farklı işlemler gerçekleştirir. Bu ifadeler, programların farklı senaryolara göre farklı kararlar alarak işlemesine izin verirler.

Koşullu ifadelerin kullanımı, “if”, “elif” ve “else” anahtar kelimeleri ile gerçekleştirilir. Bu anahtar kelimeler, belirli koşullara bağlı olarak farklı işlemlerin yapılmasını sağlar. Örneğin,

Kod Örneği Açıklama
if x > 5: Eğer x değeri 5’ten büyükse, bu durumda işlemin gerçekleştirilmesi istenir.
elif x > 2: Eğer ilk koşul yanlışsa ve x değeri 2’den büyükse, bu durumda ikinci koşulun gerçekleştirilmesi istenir.
else: Eğer yukarıdaki koşulların hiçbiri doğru değilse, bu durumda else bloğundaki işlemin gerçekleştirilmesi istenir.

Ayrıca, “and”, “or” ve “not” operatörleri de koşullu ifadelerde kullanılabilir. “and” operatörü birden fazla koşulun aynı anda sağlanması durumunda kullanılırken, “or” operatörü en az bir koşulun sağlanması durumunda kullanılır. “not” operatörü ise, koşulun tersini alır.

Bu operatörlerin kullanımı örnek olarak aşağıdaki gibidir;

Kod Örneği Açıklama
if x > 5 and y < 10: x değeri 5’ten büyük ve y değeri 10’dan küçükse işlemin gerçekleştirilmesi istenir.
if x > 5 or y < 10: x değeri 5’ten büyük veya y değeri 10’dan küçükse işlemin gerçekleştirilmesi istenir.
if not(x > 5 and y < 10): x değeri 5’ten büyük ve y değeri 10’dan küçük değilse işlemin gerçekleştirilmesi istenir.

Koşullu ifadelerin doğru ve tutarlı bir şekilde kullanımı, Python programlama dilinde işlemleri daha anlaşılır ve hatasız bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olur.

Döngülerin Kullanımı

Python programlama dilinde döngülerin kullanımı oldukça yaygındır. Döngüler, belli bir işlemi belirli bir sayıda veya koşula göre tekrarlamak için kullanılır. Python’da for ve while döngüsü en sık kullanılan döngü yapıları arasındadır.

For döngüsü, belli bir sıralamadaki her eleman için belirli bir kod bloğunu çalıştırmak için kullanılır. For döngüsü, örneğin bir liste içindeki her elemanı tek tek dolaşarak her bir eleman için bir işlem yapılması gerektiğinde kullanılır. Listeler, demetler, sözlükler gibi veri yapıları da for döngüsü ile kullanılabilir. Döngü işlemi tamamlandıktan sonra listedeki her bir eleman için işlem tamamlanmış olacaktır.

While döngüsü ise belirli bir koşula göre kod bloğunun çalışması için kullanılır. Kodun çalışması için tanımlı koşul sağlanana kadar döngü işlemi tekrarlanır. While döngüsü ile örneğin belirli bir sayıya kadar sayıların toplamını bulmak gibi işlemler gerçekleştirilebilir.

Ayrıca, Python programlama dili içerisinde döngülerin daha farklı kullanım şekilleri de bulunmaktadır. Örneğin, break ve continue anahtar kelimeleri, for ve while döngülerinde kullanılabilmektedir. Break anahtar kelimesi, döngü işlemi sırasında belirli bir koşul sağlandığında döngüyü tamamen sonlandırmak için kullanılır. Continue anahtar kelimesi ise döngü işlemi çalışırken belirli bir koşul sağlandığında o döngü adımını atlayarak işlemlere devam etmek için kullanılır.

Python ile Yapay Zeka Geliştirme

Python programlama dili ve kütüphaneleri, bugün yapay zeka geliştirmede sıklıkla kullanılmaktadır. Python dili, kolay öğrenilebilir olması ve yüksek verimliliği sayesinde yapay zeka konusunda birçok farklı proje için temel dil haline gelmiştir. Python, veri analizi, veri işleme, derin öğrenme ve nesne tanıma gibi işlemleri yerine getirirken, birçok kullanışlı kütüphanesi de yapay zeka projelerinde büyük kolaylık sağlamaktadır.

Python ile yapay zeka geliştirme konusunda, özellikle Numpy, Pandas, Keras ve Tensorflow kütüphaneleri oldukça popülerdir. Numpy sayesinde, vektörel ve matrissel işlemler yapabilir, Pandas ile verileri işleyebilir ve daha sonra bu verileri Keras veya Tensorflow gibi kütüphanelerle derin öğrenme algoritmalarında kullanabilirsiniz.

Kütüphane Açıklama
Numpy Matrissel işlemler için kullanılır.
Pandas Veri işleme ve analizi için kullanılır.
Keras Derin öğrenme ve yapay zeka için kullanılır.
Tensorflow Derin öğrenme ve yapay zeka için kullanılır.
 • Keras kütüphanesi ile geniş bir yapay sinir ağı API’si sunulur, bu sayede kolayca birçok farklı yapılandırmayı deneyebilirsiniz.
 • Tensorflow, daha düşük seviyede çalışır ve CPU veya GPU’yu kullanarak derin öğrenme modelleri oluşturmanıza imkan tanır. Ayrıca Tensorflow, Google tarafından desteklenir ve yaygın olarak kullanılmaktadır.

Python ile yapay zeka geliştirme konusunda elinizde geniş bir fırsat yelpazesi var, bu nedenle yapay zeka projeleri oluşturmak ve geliştirmek istiyorsanız Python programlama dilini öğrenmek ve geliştirmek için zaman ayırmalısınız.

Numpy ve Pandas Kullanımı

Python programlama dili, Numpy ve Pandas kütüphaneleri sayesinde sayılar, matrisler ve büyük veri setleri üzerinde üst düzey işlemler gerçekleştirmeyi kolaylaştırmaktadır. Numpy ve Pandas kütüphaneleri, farklı veri türleri ve boyutlarıyla çalışma özelliğine sahip matriks tabanlı işlemler yapabilmeyi sağlar.

Numpy, yüksek performanslı sayı işlemleri yürütmek ve büyük çok boyutlu diziler ve matrisler oluşturmak için kullanılır. NumPy aynı zamanda rastgele sayılar üretmek, matrislerde işlem yapmak, dizeleri birleştirmek, veri setlerinde işlem yapmak ve verileri ayıklamak için de kullanılabilir.

Pandas, verilerin veri çerçevelerinde (dataframes) manipülasyonu için kullanılır. Büyük ve karmaşık veri setleri üzerinde çalışmak için idealdir. Verileri yükleme, düzenleme, filtreleme, gruplama, birleştirme ve grafik çizme işlemleri kolaylıkla yapılabilmektedir. Ayrıca, verilerin sorgulanması ve işlenmesi ile ilgili daha sofistike işlevler de sunar.

Bu kütüphanelerin kullanımı, özellikle büyük veri kümeleri üzerinde çalışan veri bilimciler için oldukça büyük bir kolaylık sağlar. Numpy ve Pandas kütüphanelerini doğru şekilde kullanarak, verilerin analizi, manipülasyonu ve sorgulanması daha hızlı ve kolay hale gelmektedir.

Keras ve Tensorflow Kullanımı

Günümüzde çeşitli sektörlerde yapay zeka teknolojileri kullanılarak karar mekanizmalarında büyük değişimler yaşanmakta. Bu süreçte Python programlama dili ve kütüphaneleri önemli bir rol oynamaktadır. Derin öğrenme ve yapay zeka modelleme tekniklerinin uygulanması için en yaygın kullanılan kütüphanelerden biri, Keras’tır. Keras, Tensorflow kütüphanesinin üst düzey bir arayüzüdür ve yapay sinir ağları üzerinde yoğunlaşır.

Python’da Keras ve Tensorflow kütüphaneleri kullanarak yapay zeka modelleme teknikleri kullanıma sunulur. Yapay sinir ağları, derin öğrenme, doğrusal ve polinom regresyon gibi konuları öğrenmek için bu kütüphaneler sıklıkla kullanılır. Keras, Tensorflow kütüphanesinin daha esnek ve kullanımı daha kolay bir arayüzü olarak kabul edilir. Derin öğrenme problemlerinin çözümü için kullanılan birçok modelin uygulanması Keras aracılığıyla gerçekleştirilir.

Tablolar, grafikler ve verileri kolayca görselleştirmek msak için Matplotlib kullanılarak Python’da Keras ve Tensorflow modelleriyle çalışmanın en verimli yolları öğrenilebilir. Aynı zamanda, scikit-learn kütüphanesi, Keras ve Tensorflow modelleri üzerinde makine öğrenmesi uygulamalarını gerçekleştirmek için kullanılabilir. Python’da Keras ve Tensorflow kullanarak derin öğrenme, yapay zeka modelleme teknikleri ve makine öğrenimi uygulamaları geliştirebilirsiniz.

Python ile Veri Bilimi Uygulamaları

Python programlama dili, veri bilimi alanındaki uygulamalara olanak sağlayan oldukça popüler bir dildir. Bu alanda çalışmak isteyenler için Python, veri analizi, veri görselleştirme, makine öğrenmesi ve yapay zeka uygulamaları gibi birçok fırsat sunar.

Python ile veri bilimi alanında yapılabilen uygulamalar arasında veri analizi, veri görselleştirme ve makine öğrenmesi işlemleri bulunur. Veri analizi sırasında Matplotlib ve Seaborn kütüphaneleri kullanılarak verilerin anlaşılır hale getirilmesi sağlanır. Bu sayede büyük veri setlerindeki analiz işlemleri kolay bir şekilde yapılabilir. Ayrıca, makine öğrenmesi algoritmaları, scikit-learn kütüphanesi gibi Python kütüphaneleri kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Python dili, yapay zeka ve veri bilimi uygulamaları için oldukça avantajlı bir seçimdir. Bunun nedeni, dilin açık kaynak kodlu olması, kullanımının kolay olması ve birçok kitlenin tarafından kullanılmasıdır.

Veri Analizi ve Görselleştirme

Python, veri analizi ve görselleştirme konularında kullanışlı kütüphanelere sahiptir. Bu kütüphaneler arasında en popüler olanları Matplotlib ve Seaborn’dur. Matplotlib, 2D grafiğin yanı sıra 3D grafiği de destekler ve sadece Python’da değil, diğer programlama dillerinde de kullanılabilir. Seaborn ise Matplotlib’in üzerine inşa edilmiştir ve daha modern görünümüyle öne çıkmaktadır.

Veri analizi işlemleri için pandas kütüphanesi de oldukça kullanışlıdır. Bu kütüphane, büyük veri setlerini yüklemek, işlemek, filtrelemek ve manipüle etmek için verimli bir arayüz sunar. Kaggle gibi platformlarda da sık kullanılan bir kütüphanedir.

Diğer yandan, grafiksel temsilleri oluşturmak için de verileri anlamak ve incelemek için çeşitli kütüphanelere ihtiyaç duyulur. Örneğin, Matplotlib ile bar grafiği, çizgi grafiği, kutu grafiği, yüzdelik histogramları, dağılım grafiği, scatter plot ve pie chartlar gibi grafikler oluşturulabilir. Seaborn kütüphanesi de benzer grafiklerle çalışırken, daha modern ve okunaklı görünümler sunar.

Sonuç olarak, Python’da veri analizi ve görselleştirme için kullanılabilecek pek çok kütüphane mevcuttur. Matplotlib ve Seaborn, özellikle kullanım kolaylığı ve zengin grafik seçenekleri nedeniyle tercih edilmektedir. Pandas kütüphanesi ise büyük veri setleri üzerinde etkili analizler yapmak için vazgeçilmezdir.

Makine Öğrenmesi Uygulamaları

Makine öğrenmesi uygulamaları hem endüstride hem de akademik alanda hızla yayılmaktadır. Bu alanda Python programlama dili ve özellikle scikit-learn kütüphanesi son derece popülerdir. Scikit-learn, açık kaynak kodlu bir makine öğrenmesi kütüphanesi olup çeşitli makine öğrenmesi modellerine ve algoritmalarına sahiptir.

Scikit-learn kütüphanesi, özellikle sınıflandırma, regresyon, kümeleme gibi çeşitli makine öğrenmesi problemlerinin çözülmesinde kullanılabilir. Kütüphanenin kullanımı oldukça kolaydır ve geniş bir topluluk tarafından desteklenmektedir. Ayrıca, kütüphanenin hızlı ve verimli bir şekilde çalışması sebebiyle birçok büyük şirket ve organizasyon tarafından tercih edilmektedir.

 • Scikit-learn kütüphanesi kullanarak sınıflandırma problemleri çözülebilir.
 • Regresyon problemleri, scikit-learn kütüphanesi sayesinde kolayca çözülebilir.
 • Kümeleme problemlerinin çözümü için scikit-learn kütüphanesi oldukça etkilidir.

Scikit-learn kütüphanesi, Python programlama diliyle birlikte kullanılabileceği gibi diğer programlama dilleri ile de kullanılabilmektedir. Bu nedenle, makine öğrenimi alanında çalışan herkesin bu kütüphaneyi öğrenmesi ve kullanmayı da öğrenmesi oldukça faydalı olacaktır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir