Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Dilinin Temelleri

Python Dilinin Temelleri

admin admin - - 18 dk okuma süresi
177 0

Python, son yıllarda çok popüler hale gelen yüksek düzeyli bir programlama dilidir. Bu dil, kullanıcı dostu ve okunması kolay bir yapıya sahip olduğu için birçok geliştirici tarafından tercih edilmektedir. Python, genel kullanımının yanı sıra veri analizi, yapay zeka ve web geliştirme gibi birçok alanda da kullanılmaktadır.

Python diline başlangıç yapmak isteyenler için temel kavramları anlatmaya başlayalım. İlk olarak, değişken tanımlama konusuyla başlayacağız. Bir değişken, veri saklamak ve kullanmak için kullanılan bir işaretçidir. Python’da değişken tanımlamak oldukça kolaydır. İsimlendirme için harf veya alt çizgi kullanılabilir ve değişkene değer atamak için “=” işareti kullanılır.

Python dilinin temellerinden bir diğeri koşullu ifadelerdir. Koşullu ifadeler, belirli bir koşulu kontrol eden ve belirli bir eylemi gerçekleştiren yapılar olarak kullanılır. Python’da, “if”, “else” ve “elif” anahtar kelimeleriyle koşullu ifadeler oluşturulur. Bu ifadeler, programın belirli bir duruma göre farklı işlemler yapmasını sağlar.

Bu temel kavramlar, Python diline giriş yapmak için bir başlangıç noktasıdır. Öğrenmeye ve pratik yapmaya devam ederek Python dilindeki diğer konuları da keşfetmek mümkündür. Python dilini temel seviyede öğrenerek, daha karmaşık programlar yazmaya başlamak için iyi bir temel atılmış olur. İlerleyen makalelerde, diğer konuları daha ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

Değişken Tanımlama

Python programlama dilinde, değişkenlerin tanımlanması ve kullanımı oldukça önemlidir. Bir değişken, bir değeri saklayan bir isimdir ve program içinde bu değerlere erişmeyi sağlar. Python’da, değişkenleri tanımlarken belirli bir veri tipine sahip olmaları gerekmektedir. Bu veri tipleri arasında sayılar, metinler, listeler, demetler ve bool değerleri bulunur.

Değişken tanımlamak için ‘=değer‘ şeklinde bir syntax kullanılır. Örneğin:

      
 • isim = "Ahmet"
 • yas = 25
 • pi = 3.14
 • dogru_mu = True

Yukarıdaki örnekte, isim değişkeni bir metin değeri, yas değişkeni bir tamsayı değeri, pi değişkeni bir kayan noktalı sayı değeri ve dogru_mu değişkeni ise bir bool değeri içermektedir.

Değişkenler ayrıca program içinde işlem yaparken kullanılabilir ve birbirleriyle etkileşime geçebilirler. Örneğin:

      
 • sayi1 = 10
 • sayi2 = 5
 • toplam = sayi1 + sayi2

Bu örnekte, sayi1 ve sayi2 değişkenleri kullanılarak bir toplama işlemi gerçekleştirilmiştir ve sonuç toplam değişkeninde saklanmıştır.

Koşullu İfadeler

Python dilinde koşullu ifadeler, programın belirli bir duruma göre karar vermesini sağlar. En temel koşullu ifade %80 (for example) if-else yapısıdır. If kelimesinden sonra bir koşul belirtilir ve bu koşulun doğru olması durumunda if bloğu çalışır. Eğer koşul yanlış ise, else bloğundaki kodlar çalışır.

Bu yapı, programların belirli şartlara göre farklı işlemler yapabilmesini sağlar. Örneğin, bir kullanıcının girdiği sayının pozitif ya da negatif olduğunu kontrol etmek için koşullu ifadeler kullanılabilir. Eğer girilen sayı pozitif ise, ekrana “Sayı pozitiftir” yazılır. Eğer girilen sayı negatif ise, ekrana “Sayı negatiftir” yazılır.

Aşağıdaki örnekte, kullanıcının girdiği sayının pozitif ya da negatif olduğunu kontrol eden bir program bulunmaktadır:

if sayi > 0:  print("Sayı pozitiftir")else:  print("Sayı negatiftir")

Yukarıdaki ifadeyi incelediğimizde, önce if sayi > 0: koşulu kontrol edilir. Eğer sayı 0’dan büyük ise, “Sayı pozitiftir” yazdırılır. Aksi takdirde, “Sayı negatiftir” yazdırılır.

For Döngüsü

For Döngüsü

Python’da for döngüsü, bir dizi veya koleksiyon elemanları üzerinde döngü yapmak için kullanılan bir döngü yapısıdır. Bu döngü, belirli bir koşulu sağladığı sürece döngüyü tekrar tekrar çalıştırır. İlk olarak döngüde kullanılacak bir döngü değişkeni tanımlanır ve ardından döngü içerisinde bu değişken kullanılarak istenen işlemler gerçekleştirilir.

For döngüsünde, döngü değişkeni genellikle bir dizi veya koleksiyon elemanları üzerinde gezinmek için kullanılır. Örneğin, bir listeyi elemanlarına erişmek veya bir dizedeki her harfi kontrol etmek için for döngüsü kullanılabilir. Döngü değişkeni her döngüde, listedeki veya dizedeki bir sonraki elemana karşılık gelecek şekilde güncellenir.

For döngüsü kullanımı kolay ve anlaşılırdır. İşte basit bir örnek:

 • dizi = [1, 2, 3, 4, 5]
 • for eleman in dizi:
 •     print(eleman)

Bu örnekte, ‘dizi’ adında bir liste tanımlanır ve her bir elemanı ‘eleman’ adlı döngü değişkenine sırayla atar. Döngü içerisinde bu elemanlar tek tek ekrana yazdırılır. Sonuç olarak, 1, 2, 3, 4 ve 5 sayıları sırasıyla yazdırılır.

For döngüsü, programlamanın temel yapılarından biridir ve Python dilinde oldukça sık kullanılır. Döngü değişkenleriyle ilgili ayrıntıları anlamak ve bu döngüyü doğru bir şekilde kullanmak, Python programlamasında başarılı olmanın önemli bir parçasıdır.

Range Fonksiyonu

Python dilinde işleri daha kolay hale getirmek için birçok önemli fonksiyon bulunmaktadır. Bunlardan biri de range() fonksiyonudur. Bu fonksiyon, belirli bir aralıktaki sayıları üretmek ve kullanmak için kullanılır.

range() fonksiyonu, genellikle döngülerde kullanılır ve belirli bir aralıktaki sayıları üretir. Fonksiyonun aralığı genellikle başlangıç, bitiş ve adım değerleriyle belirtilir. Örneğin, range(1, 10, 2) ifadesi, 1’den başlayarak 10’a kadar olan sayıları 2’şer 2’şer üretir.

Bu fonksiyonu genellikle for döngüsüyle birlikte kullanırız. Aşağıda basit bir örnek verilmiştir:

for sayi in range(1, 10):  print(sayi)

Bu örnekte, range() fonksiyonu sayesinde 1’den 10’a kadar olan sayılar üretilir ve for döngüsü bu sayıları tek tek ekrana yazdırır. Bu şekilde, belirli bir aralıktaki sayıları kolaylıkla kullanabilir ve işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca, range() fonksiyonuyla oluşturulan sayıları bir liste olarak da kaydedebilirsiniz. Bu şekilde, sonradan kullanmak üzere sayıları saklayabilirsiniz. Örnek olarak:

 • sayilar = list(range(1, 10))
 • print(sayilar)

Bu örnekte, range() fonksiyonuyla üretilen sayılar, sayilar adlı bir liste içine kaydedilir ve daha sonra bu liste ekrana yazdırılır. Bu şekilde, range() fonksiyonunun çıktısını daha sonra kullanabilirsiniz.

Range fonksiyonu, Python dilinde sıklıkla kullanılan ve işleri kolaylaştıran bir fonksiyondur. Bu fonksiyon sayesinde belirli bir aralıktaki sayıları üretebilir ve kullanabilirsiniz.

Listeler

Listeler

Python dilinde listeler, birden fazla değeri tek bir değişkende saklamaya yarayan veri yapılarıdır. Bir liste, farklı tipte veya aynı tipte olan öğeleri içerebilir. Listeler, çeşitli amaçlar için kullanılabilir ve verileri düzenli bir şekilde depolama ve işleme olanağı sağlar.

Bir liste oluşturmak için, elemanları köşeli parantezler [ ] arasında virgülle ayırarak tanımlamamız gerekmektedir. Örneğin:

my_list = [1, 2, 3, "Python", True]

Yukarıdaki örnekte, my_list adında bir liste oluşturduk. Bu liste, bir sayı, bir metin, ve bir boolean değer içermektedir. Listelerdeki öğelere erişmek için indeksleme kullanılır. İndeksler 0’dan başlar ve öğeler sırayla erişilebilir. Örneğin:

print(my_list[0]) # 1'i yazdırırprint(my_list[3]) # "Python"ı yazdırır

Listelere yeni öğeler eklemek için append() fonksiyonu kullanılır. Örneğin:

my_list.append("New Element")print(my_list) # [1, 2, 3, "Python", True, "New Element"]

Bir listenin öğelerinden birini çıkarmak için remove() fonksiyonu veya del ifadesi kullanılır. Örneğin:

my_list.remove(2)print(my_list) # [1, 3, "Python", True, "New Element"]del my_list[0]print(my_list) # [3, "Python", True, "New Element"]

Listeler, programlama dilinin temelinde yer alan önemli bir yapıdır ve birçok farklı senaryoda kullanımı vardır. Öğelerin sırasını koruyarak verileri gruplamamıza ve işlememize olanak sağlarlar.

While Döngüsü

Python’da while döngüsü, belirli bir koşul doğru olduğu sürece tekrarlayan bir döngü türüdür. Bu döngü, belirli bir şart sağlandığı sürece çalışır ve şart yanlış olduğunda döngüden çıkar. While döngüsü, tekrarlama süresini önceden bilmediğimiz durumlarda kullanışlıdır ve döngüde ne kadar süre döneceğimizi belirlememize imkan sağlar.

While döngüsünün kullanımı oldukça basittir. İlk olarak, bir koşul ifadesi belirleriz. Eğer bu koşul doğruysa, döngü içerisindeki kod bloğu çalışmaya devam eder. Kod bloğu çalıştıkça koşul tekrar değerlendirilir ve koşul hala doğruysa döngü devam eder. Ancak koşul yanlışsa, döngüden çıkılır ve kodun geri kalanı çalıştırılır.

While döngüsünde döngüyü sonlandırmak için önemli bir nokta, döngü içerisinde kullanılan bir döngü kontrol ifadesidir. Bu ifade, döngüdeki koşulu doğrudan değiştirerek ya da bir duruma bağlı olarak, döngüyü sonlandırmayı sağlar. Örneğin, bir sayacı artırarak, belli bir değeri aşan durumları kontrol ederek veya kullanıcıdan gelen bir girişe göre döngüyü sonlandırabiliriz.

While döngüsü, sürekli tekrarlayan bir işlemi gerçekleştirmek için kullanılabilir. Örneğin, bir dosyanın satır satır okunması veya bir listenin elemanlarının işlenmesi gibi durumlarda while döngüsü oldukça faydalı olabilir. Döngüyü sonsuz olarak çalıştırmamak ve gereksiz kaynak tüketmemek için döngü içerisinde bir sonlandırma mekanizması sağlamanız önemlidir.

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar

Python programlama dilinde fonksiyon tanımlama oldukça önemlidir. Bir fonksiyon, belirli bir görevi yerine getiren kod bloğudur. Fonksiyonlar, kodun daha modüler ve düzenli olmasını sağlar ve aynı kod parçacığının tekrar tekrar yazılmasını engeller.
 • Python’da bir fonksiyonu tanımlamak için def ifadesi kullanılır. Fonksiyon tanımı yapıldıktan sonra, fonksiyonu kullanmak için çağırabilir ve parametrelerle birlikte kullanabilirsiniz.
 • Fonksiyonlara parametre göndermek, fonksiyonlara veri sağlamak için kullanılır. Parametreler, fonksiyonun içinde kullanılan isimlerdir ve fonksiyon çağrısı sırasında değerlerle eşleştirilir.
 • Python’da fonksiyonlara dört tür parametre gönderebilirsiniz: zorunlu parametreler, varsayılan parametreler, isimlendirilmiş parametreler ve değişken sayıda parametreler.
 • Zorunlu parametreler, fonksiyonun çağrılması için gereken parametrelerdir ve değerleri fonksiyon çağrısı sırasında verilmesi zorunludur.
 • Varsayılan parametreler, fonksiyona verilen değeri belirlemek için kullanılır. Bu tür parametreler, fonksiyon çağrısı sırasında değer verilmezse varsayılan bir değere sahip olur.

Dahili Fonksiyonlar

Python dilinde, kullanıcının işini kolaylaştırmak için hazır olarak sunulan bazı dahili fonksiyonlar bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar, Python dilinin çeşitli özelliklerini kullanarak belirli görevleri yerine getirmek için kullanılır.

Bunlardan biri olan print() fonksiyonu, kullanıcının ekrana çıktı vermeyi sağlar. Bir değişkenin değerini, metin veya sayıları ekrana basmak için kullanılır. Örneğin:

print("Merhaba Dünya!")

Bu kod, ekrana “Merhaba Dünya!” metnini yazdırır.

Bir başka dahili fonksiyon olan len() fonksiyonu, bir dizi veya metnin uzunluğunu hesaplamak için kullanılır. Örneğin:

text = "Merhaba"uzunluk = len(text)print(uzunluk)

Bu kod, “Merhaba” kelimesinin uzunluğunu (6) ekrana basar.

Diğer bazı dahili fonksiyonlar arasında sum() (bir dizi içindeki sayıları toplar), max() (bir dizi içindeki en büyük sayıyı bulur), min() (bir dizi içindeki en küçük sayıyı bulur) ve type() (bir değişkenin veri tipini belirler) gibi fonksiyonlar bulunur.

Bu dahili fonksiyonlar, Python dilini kullanırken sıklıkla ihtiyaç duyulan işlemleri kolaylaştırır ve daha verimli bir şekilde kod yazmamızı sağlar.

Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar

Python programlama dilinde, kullanıcılar kendi fonksiyonlarını tanımlayabilir ve özelleştirebilir. Bir fonksiyon, belirli bir işlem veya görevi yerine getirmek için kullanılır. Python’da fonksiyon tanımlamak için def anahtar kelimesi kullanılır. Fonksiyonlar, aynı kod bloğunu tekrar tekrar yazmaktan kaçınmak ve kodu düzenlemek için kullanışlıdır.

Fonksiyonlar, belirli bir işlemi gerçekleştiren talimatların bir grubunu içerir. Örneğin, bir sayının karesini almak için kullanıcı tarafından tanımlanan bir fonksiyon oluşturabiliriz:

def kare_al(sayi):  kare = sayi ** 2  return kare

Bu fonksiyon, ‘sayi’ isimli bir parametre alır ve bu parametrenin karesini hesaplar. Fonksiyonu kullanmak için, değerlerin atanacağı bir değişken belirleyebilir veya doğrudan bir değer kullanabilirsiniz. Örneğin:

sonuc = kare_al(5)print(sonuc) # 25

Bu örnekte, ‘kare_al’ fonksiyonunu kullanarak 5 sayısının karesini hesapladık ve sonucu ‘sonuc’ değişkenine atadık. Sonucu ekrana yazdırdığımızda, 25 çıktısını alırız.

Fonksiyonlar, programınızda kullanmanız gereken belirli bir işlemi bir arada tutmanıza ve kolayca çağırmanıza olanak tanır. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, Python dilinin gücünü ve esnekliğini artırır ve kodun daha okunabilir ve yönetilebilir olmasını sağlar.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir