Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Döngü Örnekleri

Python Döngü Örnekleri

admin admin - - 18 dk okuma süresi
506 0

Python programlama dilinde kullanılan döngüler, belirli bir işlemi tekrar ederek gerçekleştirmemizi sağlayan yapılar olarak karşımıza çıkar. Döngüler, programların daha etkili ve verimli çalışmasını sağlar. Bu makalede, Python’da kullanılan döngülerin nasıl kullanıldığı ve örneklerine yer verilecektir.

Python’da en sık kullanılan döngülerden biri for döngüsüdür. For döngüsü, belirli bir aralıkta döngüyü tekrarlayarak her bir eleman üzerinde çalışmamızı sağlar. Bu şekilde bir liste, dizin veya aralıktaki her bir elemana erişebiliriz. Örneğin, bir liste içindeki tüm öğeleri yazdırmak için for döngüsünden faydalanabiliriz.

Örnek Kod Açıklama
      fruits = ["elma", "armut", "kiraz"]   for meyve in fruits:     print(meyve)      
Liste içindeki her bir meyveyi yazdırır.

Python’da bir başka yaygın kullanılan döngü ise while döngüsüdür. While döngüsü, belirli bir koşul sağlandığı sürece döngüyü tekrar eder. Koşul yanlış olduğunda döngü sonlanır. Örneğin, kullanıcı istenen bir değeri girene kadar bir işlemi tekrar tekrar gerçekleştirmek için while döngüsü kullanabiliriz.

 • Örnek:
  • Sayı girişi istenir ve girilen sayı 0 olmadığı sürece döngü tekrar eder.

Python döngülerinin kullanımı ve örnekleri hakkında daha fazla bilgi almak için bu makalenin devamını okumaya devam edin.

For Döngüsü

For Döngüsü

Python programlama dilinde yer alan for döngüsü, belirli bir liste, demet ya da dizi üzerinde tekrarlayarak işlem yapmamızı sağlar. Bu döngü, listenin her bir elemanı üzerinde sırayla dolaşarak istenilen işlemleri gerçekleştirir. Döngü, başlangıç değeri, bitiş değeri ve artış miktarı belirtilerek kullanılır.

For döngüsünün kullanımı:

for değişken in liste:  # yapılacak işlemler

Yukarıdaki kod bloğunda “değişken” yerine, listede bulunan her bir eleman atanır ve döngü içerisinde tanımlanan işlemler bu eleman üzerinde gerçekleştirilir.

Döngünün bir örneği aşağıdaki gibi olabilir:

sayilar = [1, 2, 3, 4, 5]toplam = 0for sayi in sayilar:  toplam += sayiprint("Sayıların toplamı:", toplam)

Bu kodda, “sayilar” adlı bir liste tanımlanmış ve bu liste üzerinde döngü oluşturulmuştur. Her bir eleman, “sayi” adlı değişkene atanarak döngü içerisindeki işlemlerde kullanılır. Bu örnekte, sayıların toplamını hesaplayan bir döngü kullanılmaktadır.

While Döngüsü

While döngüsü, Python programlama dilinde kullanılan bir döngü çeşididir. Bu döngü, belirli bir koşulun doğru olduğu sürece tekrarlanır. Çalışma mantığı, koşulun sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder. Eğer koşul doğru ise, döngü içerisindeki kodlar çalıştırılır. Koşul yanlış ise döngüden çıkılır ve program diğer işlemlerine devam eder.

While döngüsü, özellikle bilinmeyen sayıda tekrarlanması gereken durumlarda kullanılır. Örneğin, kullanıcıdan alınan girişlerin kontrol edilmesi, programın belirli bir hedefe ulaşana kadar çalışması gibi durumlarda while döngüsü kullanılabilir.

While döngüsünün çalışma mantığı şu şekildedir:

 1. Koşul kontrol edilir.
 2. Koşul doğru ise, döngü içerisindeki kodlar çalıştırılır.
 3. Döngü sonunda tekrar koşul kontrol edilir.
 4. Eğer koşul hala doğru ise, döngü tekrarlanır ve adım 2’ye geri dönülür.
 5. Eğer koşul yanlış ise, döngüden çıkılır ve program diğer işlemlerine devam eder.

While döngüsünün bir örneği aşağıda verilmiştir:

sayac = 0while sayac < 5:  print("Sayac değeri:", sayac)  sayac += 1

Bu örnekte, sayac değişkeni 0'dan başlayarak her döngüde 1 artırılır. Koşul, sayac değerinin 5'ten küçük olduğu sürece doğru olduğu için döngü 5 kez tekrarlanır. Her bir tekrarda sayac değeri ekrana yazdırılır.

Break Komutu

Break Komutu

Python'da döngülerin içinde kullanılan break komutu, bir döngünün belirli bir koşulda durmasını sağlar. Genellikle while döngüsü içinde kullanılan break komutu, döngünün herhangi bir yerinde belirli bir koşulu karşılayan durumda çalışır ve döngünün geri kalanını atlar.

break Komutu Örneği:

while True:  sayı = int(input("Bir sayı girin: "))  if sayı == 0:    break  print("Girilen sayı:", sayı)

Yukarıdaki örnekte, kullanıcıdan sürekli olarak bir sayı girmesi istenir. Eğer girilen sayı 0 ise, break komutuyla döngü anında durdurulur ve program sonlanır. Eğer girilen sayı 0'dan farklı ise, girilen sayının değeri ekrana yazdırılır.

Break komutu, döngülerin belirli koşullarla kesintiye uğraması gereken durumlarda kullanışlıdır. Bu durumlar, program akışının belirli koşullar altında sonlanmasını sağlamak veya gereksiz işlemlerin yapılmasını önlemek için kullanılabilir.

Continue Komutu

Continue komutu, döngülerde kullanılan bir kontrol mekanizmasıdır. Bazen bir döngü içinde belirli bir koşulun sağlandığı durumlarda döngünün geri kalan kısmını atlamak isteyebiliriz. İşte burada continue komutu devreye girer.

Continue komutu, döngü içinde bulunduğu anı atlayarak bir sonraki adıma geçmesini sağlar. Bu nedenle, continue komutu sayesinde belirli bir durum sağlandığında döngü döngünün geri kalan kısmını görmezden gelir ve bir sonraki adıma geçer.

Örneğin, bir programda 1'den 10'a kadar olan sayıları ekrana yazdırmak istediğimizi düşünelim. Ancak, sayı 5 olduğunda döngüyü atlamak istiyoruz. İşte continue komutu bu durumu kolaylıkla sağlar.

for i in range(1, 11):  if i == 5:    continue  print(i)

Yukarıdaki örnekte, döngü 1'den 10'a kadar olan sayıları tek tek kontrol eder. Ancak, i == 5 olduğunda continue komutu devreye girer ve döngüyü atlar. Dolayısıyla, ekrana 5 sayısı yazılmaz ve döngü 5'ten sonra 6, 7, 8, 9 ve 10 sayılarını yazdırır.

Continue komutu, döngülerdeki kodları daha yönetilebilir hale getirir ve belirli koşulların sağlandığı durumları atlamamızı sağlar. Bu nedenle, Python döngüleriyle çalışırken continue komutunu etkili bir şekilde kullanmak önemlidir.

Pass Komutu

Pass Komutu

Python döngülerinde pass komutu, bir döngü bloğunu boş bırakmak veya hiçbir işlem yapmadan geçmek için kullanılır. Pass komutu, döngülerin yapısını korumak için yer tutucusu olarak kullanılır ve geçerli bir Python ifadesi değildir. Döngüye bir şey eklenmesi gerekmeyen durumlarda pass komutu kullanarak hata oluşumunu engelleyebiliriz.

Pass komutunun kullanımı örneklerle daha iyi anlaşılabilir. Aşağıda, pass komutunun bir for döngüsü içinde nasıl kullanıldığına ilişkin bir örnek bulunmaktadır:

 • for num in range(1, 6):
  • if num == 3:
   • pass
  • print(num)

Yukarıdaki örnekte, 1'den 5'e kadar olan sayılar için bir for döngüsü oluşturulmuştur. Ancak, num değişkeninin değeri 3 olduğunda hiçbir işlem yapılmamış ve döngü devam etmiştir. Ekrana yazdırılan değerler 1, 2, 4 ve 5'tir. Pass komutu sayesinde, döngüye bir şey eklemek zorunda kalmadan döngüyü geçmemiz mümkün olmuştur.

Else Ifadesi

Döngüler, programlama dillerinde işlemleri tekrarlamak için kullanılan önemli yapılardır. Python programlama dilinde, döngülerin yanı sıra birçok kontrol ifadesi de bulunur. Bunlardan biri de "else" ifadesidir. Else ifadesi, döngü tamamlandığında veya belirtilen koşul gerçekleşmediğinde çalışır.

Else ifadesi, döngülerin daha fazla kontrol ve esneklik sağlamasını sağlar. Örneğin, bir if-else ifadesi içinde yer alıyorsa, döngünün belirli bir koşul gerçekleşmediğinde yapılmasını istediğimiz işlemleri belirtebiliriz. Else ifadesi, "if" veya "elif" ifadesinden önce yer almalı ve koşul sağlanmadığında çalışacak olan bloğu tanımlamalıdır.

Aşağıda basit bir örnek görelim:

<pre>for i in range(10):  if i % 2 == 0:    print(i, "çift sayıdır.")  else:    print(i, "tek sayıdır.")</pre>

Bu kodda, 0 ile 9 arasındaki sayıları kontrol eden bir for döngüsü bulunur. Eğer sayı 2'ye bölünüyorsa, "çift sayıdır" yazdırır, aksi durumda "tek sayıdır" yazdırır. Sonuç olarak, 0 çift sayıdır, 1 tek sayıdır, 2 çift sayıdır ve böyle devam eder.

Else ifadesi, döngülerde kullanarak kodunuzun daha esnek ve kontrol edilebilir olmasını sağlar. İşte else ifadesini kullanarak daha karmaşık döngüler oluşturmanızı sağlayan Python programlama dilinin güçlü bir özelliğidir.

Range Fonksiyonu

=Döngülerin kullanımı için oldukça önemli olan range fonksiyonu, bir başlangıç, bitiş ve adım değeri alarak ardışık sayıları oluşturur. Kullanımı oldukça basit ve döngülerle birlikte sıkça kullanılan bir fonksiyondur. Range fonksiyonu genellikle for döngüsüyle birlikte kullanılır ancak while döngüsünde de kullanılabilir.

Range fonksiyonun temel kullanımı aşağıdaki gibi yapılandırılır:

range(başlangıç, bitiş, adım)
başlangıç: Sayı dizisinin başlangıç değeri
bitiş: Sayı dizisinin bitiş değeri (bu değer dahil edilmez)
adım: Sayıların birbirleri arasındaki artış miktarı
 • Başlangıç değeri belirtilmezse, varsayılan değer olarak 0 alınır.
 • Adım değeri belirtilmezse, varsayılan değer olarak 1 alınır.
 • Bitiş değeri belirtilmezse, range fonksiyonu hiçbir eleman içermeyen bir dizi döndürür.

Range fonksiyonu örnek olarak, 1'den 5'e kadar olan sayıları içeren bir diziyi oluşturmak için aşağıdaki gibi kullanılabilir:

for i in range(1, 6):  print(i)

Bu örnek, 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılarını ekrana yazdıracaktır. Range fonksiyonu sayesinde belirli bir aralıktaki sayıları otomatik olarak oluşturup kullanmamızı sağlar.

Range ile For Döngüsü

Range fonksiyonu, bir başlangıç değeri, bir bitiş değeri ve bir adım değeri alır ve belirtilen aralığı temsil eden bir dizi oluşturur. Bu fonksiyon, for döngüsüyle birleştirildiğinde sıklıkla kullanılır ve belirli bir aralıktaki değerlerin üzerinde döngü oluşturmayı sağlar.

Range ile for döngüsü kullanılırken, genellikle şu şekilde bir yapı kullanılır:

Kod Açıklama
for i in range(başlangıç, bitiş, adım):
# Kodunuz

Bu yapıda, başlangıç değeri başlama noktasını, bitiş değeri ise döngünün kaç kez tekrarlanacağını belirler. Adım değeri ise döngüdeki her bir adımın ne kadar artacağını belirtir.

Örneğin, aşağıdaki kod parçası bir for döngüsü kullanarak 1'den 10'a kadar olan sayıları yazdıracaktır:

for i in range(1, 11):  print(i)

Bu kod parçası, başlangıç değeri olarak 1, bitiş değeri olarak 11 (11 dahil değil) ve adım değeri olarak 1'i alır. Yani, döngü başlangıç değeri ile başlar ve her adımda bir birim artar. Döngü, 1'den başlayarak 10'a kadar olan tüm sayıları yazdıracaktır.

Range fonksiyonu ile for döngüsü kullanarak farklı aralıklarda döngüler oluşturabilirsiniz. Başlangıç, bitiş ve adım değerlerini değiştirerek istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz. Range fonksiyonu ve for döngüsü, Python programlama dilinde döngüler oluşturmak için güçlü ve etkili bir kombinasyondur.

Range ile While Döngüsü

Python programlama dilinde, Range fonksiyonu while döngüsüyle birlikte sıkça kullanılan bir kombinasyondur. Range fonksiyonu, belirli bir aralıktaki sayıları üreten bir yapıya sahiptir ve bu yapıyla while döngüsü kullanılarak çeşitli işlemler gerçekleştirilebilir.

Range fonksiyonunu while döngüsüyle nasıl birleştireceğimizi daha iyi anlamak için aşağıdaki örnekleri inceleyebiliriz:

Sayı İşlem
1 while döngüsüyle range fonksiyonunu kullanarak sayıları 10'a kadar yazdırma
2 while döngüsüyle range fonksiyonunu kullanarak çift sayıları toplama
3 while döngüsüyle range fonksiyonunu kullanarak faktöriyel hesaplama

Yukarıdaki örneklerde, range fonksiyonu belirli bir aralıktaki sayıları üretirken, while döngüsü ise belirli bir koşul sağlandığı sürece bu sayıları kullanarak çeşitli işlemler yapmamızı sağlar. Bu kombinasyon, programlarda tekrar eden işlemleri daha etkili bir şekilde gerçekleştirmemize olanak tanır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir