Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Döngülerine Giriş

Python Döngülerine Giriş

admin admin - - 19 dk okuma süresi
98 0

Python programlama dilinde döngüler, programlamada en çok kullanılan yapılar arasındadır. Döngüler, belirli bir işlemi tekrarlayarak yapmanıza olanak sağlar. Bu özellikleri sayesinde programlama işlemlerinin daha kolay ve otomatik hale gelmesine yardımcı olur. Python döngüleri kullanımını kolaylaştıran bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Bu yazıda, python programlama dilinde kullanılan for döngüsü, while döngüsü, enumerate fonksiyonu gibi temel döngü yapılarından bahsedeceğiz. Ayrıca, range fonksiyonu, nested döngüler, break ve continue komutları gibi ileri seviye yapıları da ele alacağız. Döngülerin yanı sıra, veri yapıları ile döngülerin kullanımını birleştirerek ne gibi işlemler gerçekleştirebileceğimize de değineceğiz.

Python döngülerinin nasıl kullanıldığını öğrenmenin yanı sıra, bu yazıda örnek bir uygulama da yapacağız. Fiboancci serisi, döngülerin kullanım açısından önemli bir örnektir ve bu yazıda python döngüleri kullanarak Fibonacci serisi oluşturmayı da öğreneceksiniz. Tüm bu detaylı bilgiler sayesinde, python döngülerinin kullanımını en iyi şekilde öğrenerek, programlama becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

For Döngüsü

Python programlama dilinde döngülerin kullanımını kolaylaştıran bir yapı olan for döngüsü, belirli bir aralıkta veya veri yapısında her bir elemanı tek tek dolaşmak için kullanılır. For döngüsü, bir önceki elemanın işlemi tamamlanmadan diğer elemana geçer ve döngü, belirli koşullar sağlanana kadar devam eder.

Python’da for döngüsü, genellikle listeler, demetler veya sözlüklerdeki elemanları işlemek için kullanılır. For döngüsü, “for” anahtar kelimesiyle başlar ve döngüde kullanılacak elemanlar, “in” anahtar kelimesiyle ayrılarak belirtilir. Örneğin:

Kod Açıklama
for x in range(5):  print(x)
Bu döngü, 0’dan 4’e kadar olan sayıları tek tek ekrana yazdırır.
for meyve in ["elma", "portakal", "muz"]:  print(meyve)
Bu döngü, meyveler listesindeki her bir meyveyi tek tek ekrana yazdırır.

For döngüsü, programlamada sıkça kullanılan bir yapıdır ve diğer döngülerle birlikte kullanılarak farklı işlemler gerçekleştirilebilir. Ayrıca, listedeki elemanların sayısı değişse bile for döngüsü her bir elemanı döngüde işleyecektir, bu da for döngüsünün programlama dilindeki önemli yönlerinden biridir.

While Döngüsü

Python programlama dilinde, while döngüsü, belirtilen koşul doğru olduğu sürece çalışan bir yapısı olan döngüdür. For döngüsünün aksine, while döngüsü için bir liste veya başlangıç değeri belirtilmez. Bunun yerine, döngünün çalışması sırasında bir koşul belirlenir ve bu koşul doğru olduğu sürece döngü işlemlerini sürdürür.

While döngüsü, özellikle belirli bir sayıda işlem yapmak veya belirli bir sonuca ulaşıncaya kadar işlemleri sürdürmek gerektiğinde kullanılır. Örneğin, bir dosyadaki verileri okuyup, belirli bir koşula göre işleme tabi tutmak istediğimizde while döngüsü kullanılabilir.

Bir while döngüsü, şu şekilde çalışır:

Kod Açıklama
while koşul: Belirtilen koşul doğru olduğu sürece döngü işlemlerini sürdürür.

While döngüsünde, döngünün sona ermesi için belirtilen koşulun unutulmaması önemlidir. Aksi takdirde, döngü sonsuz bir şekilde devam eder ve programın çökmesine neden olabilir. Bu nedenle, while döngüsü kullanırken koşullu bir ifadenin kullanılması önerilir.

While döngüsü ile ilgili diğer önemli bir nokta da döngünün içerisinde en az bir kez koşulun doğru olması gerektiğidir. Aksi takdirde, döngü hiçbir zaman çalışmaz.

Bu nedenle, while döngüsünün doğru kullanımı için döngü içerisinde koşulu belirleyen değişkenlerin ve çalışma mekanizmasına hakim olunması gerekir.

Break ve Continue Komutları

Python döngülerinde kullanılan break ve continue komutları, döngülerin çalışma şeklini kontrol etmemize yardımcı olur. Break komutu, döngüyü tamamen durdurur ve programın geri kalanının çalışmasını engeller. Çalışan döngüyü anında sonlandırmak için kullanılır. Örneğin:

			for i in range(1,11):			if i == 5:				break			print(i)	

Bu örnekte, i değeri 5 olduğunda döngü durdurulacak ve geriye kalan sayılar yazdırılmayacak.

Diğer bir yandan, continue komutu, döngünün tamamını durdurmaz ancak şartın sağlanmadığı durumlarda bir sonraki adıma geçer. Yani, çalıştığı döngü adımını atlamaya yarar. Örneğin:

			for i in range(1,11):			if i == 5:				continue			print(i)	

Bu örnekte, i değeri 5 olduğunda döngünün sonraki adımına geçip yazdırma işlemi atlanacak.

Bu şekilde break ve continue ile döngülerimizi istediğimiz şekilde kontrol edebilir ve işlem yaparken istediğimiz koşulları sağlayabiliriz.

Pass Komutu

Pass komutu, python döngülerinde belirli koşullar altında kullanılan bir yapılardan biridir. Pass kullanımı sırasında, koşulları sağlamayan değerlerin atlanması sağlanabilir. Pass, özellikle henüz tamamlanmamış ve boş geçilmeye ihtiyaç duyulan fonksiyon ya da döngülerde kullanılır.

Bir döngü içerisinde bir koşul belirlenerek, koşulun sağlanmadığı durumlarda pass kullanımıyla döngü hemen geçilir. Bu sayede, programın gereksiz yere uzamaması ve hataların önüne geçilmesi mümkündür.

Örneğin, bir döngü içerisinde henüz tamamlanmamış bir kod bloğu yer alıyorsa, bu blok içerisinde geçici olarak pass komutu kullanarak döngünün devam etmesi sağlanabilir.

 • Pass kullanımı hız kazandırır ve gereksiz bekleme süresini ortadan kaldırır.
 • Pass komutu, özellikle henüz geliştirme aşamasında olan kodların hatalarını önler.
 • Pass kullanılarak, program içerisinde geliştirme yapmak ve kodlara sonradan müdahale etmek daha kolay hale gelir.

Pass komutu, döngüleri kontrol etmek ve hataları önlemek adına oldukça kullanışlı bir komuttur. Ancak kullanımı sırasında dikkatli olunması ve gereksiz yere pasif hale getirilen kodlarla karşılaşılmaması son derece önemlidir.

Enumerate Fonksiyonu

Python döngülerinde sıklıkla kullanılan enumerate fonksiyonu, listedeki elemanların indeksleriyle birlikte döngüde kullanılmasına olanak sağlar. Böylece, listenin hem değerlerine hem de indekslerine erişmek kolaylaşır.

Enumerate fonksiyonu, genellikle for döngüsü ile kullanılır ve iki parametre almaktadır. İlk parametre, numaralandırma işlemine başlayacak sayıdır ve genellikle 0 değeri kullanılır. İkinci parametre ise liste, tuple veya dizi gibi bir veri yapısıdır.

Aşağıdaki örnek, enumerate fonksiyonunun basit bir kullanımını göstermektedir:

liste = ["elma", "armut", "çilek"]for indeks, eleman in enumerate(liste):  print(indeks, eleman)

Bu örnekte, for döngüsü içinde enumerate fonksiyonu kullanılarak, liste elemanlarının indeksleriyle birlikte ekrana yazdırılmıştır. Çıktı şu şekilde olacaktır:

0 elma1 armut2 çilek

Enumerate fonksiyonu, döngüde elemanların yanı sıra indekslerin de kullanımını sağlamakta ve bu kullanım sayesinde kodların daha okunaklı hale gelmesine yardımcı olmaktadır.

Range Fonksiyonu

Range fonksiyonu, python programlama dilinde sıklıkla kullanılan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon belirli bir aralıktaki sayıların listesini oluşturmak için kullanılır. Bir dizi sayıdan liste oluşturmak için sıklıkla kullanılır. Range fonksiyonunun genel yapısı, range(start,stop,step) şeklindedir.

Start, start sayısını temsil eder ve range sayı dizisinin başlangıç sayısını belirlemek için kullanılır. Stop, dizinin nerede bitmesi gerektiğini temsil eder. Step, aralıktaki sayıların artışını veya azalışını temsil eder. Range fonksiyonu, pozitif veya negatif tam sayılar için kullanılabilir.

Aşağıdaki örnek, range fonksiyonunun nasıl kullanılacağına dair basit bir örnektir:

Python Kodu Çıktı
for i in range(0,5):
print(i)
0
1
2
3
4

Bu örnekte, range fonksiyonu (0,5) aralığında olan sayıların listesini oluşturur ve for döngüsü aracılığıyla bu sayıları ekrana yazdırır. Range fonksiyonu ile birlikte birçok işlem yapılabildiği için, bu konu python programlama dilindeki en önemli konulardan biridir.

Nested Döngüler

Nested döngüler, bir döngü içinde başka bir döngü kullanılması anlamına gelir. Bu yapı sayesinde, döngülerin daha fazla kontrol edilebilir olması sağlanır. Ancak bu yapıyı kullanırken dikkatli olmak gerekmektedir. Çünkü yanlış kullanımı, program performansını olumsuz yönde etkileyebilir.

Örneğin, bir iç içe for döngüsü ile her bir karakterin yazdırılması gereken bir metin dosyasının okunması sırasında, okunacak olan dosyadaki her satır için bir döngü başlatmak yerine, dosyanın tamamı için yalnızca bir döngü kullanılıp, her satırın işlemlerinin bu döngü içinde yapılması daha doğru bir yöntem olabilir.

Nested Döngü Yapısı
for i in range(1, 4):
 for j in range(1, 4):
  print(i, j)

Yukarıdaki örnekte, iki adet for döngüsü iç içe kullanılarak, 1’den 3’e kadar olan sayıların kombinasyonları yazdırılmaktadır. Ancak, nested döngülerin kullanımında dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta vardır. İlk olarak, bu yapıyı kullanmak, kodun okunaklılığını azaltabilir. İkinci olarak ise, bu yöntem, program performansını da olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, bu yapıyı kullanmadan önce, alternatif yöntemlerin de düşünülmesi gerekmektedir.

Döngülerde Veri Yapıları

Python döngülerinin kullanımı sırasında, farklı veri yapılarına da sıklıkla ihtiyaç duyarız. Bu veri yapıları listeler, demetler, sözlükler, vb. olabilir. Örneğin, bir liste içerisindeki değerleri döngü kullanarak yazdırabiliriz. Bunun için önce bir liste oluşturmalıyız:

Kod Çıktı
my_list = [10, 20, 30, 40, 50]for x in my_list:  print(x)
1020304050

Aynı şekilde, bir sözlük içindeki anahtar-değer çiftlerini döngü kullanarak alabiliriz:

Kod Çıktı
my_dict = {'elma': 1, 'armut': 2, 'muz': 3}for key, value in my_dict.items():  print(key, value)
elma 1armut 2muz 3

Demeler de listelere benzer bir şekilde kullanılabilir. Ancak, demetler değiştirilemez olduğu için, elemanları üzerinde değişiklik yapılamaz. Aşağıdaki örnekte, bir demetteki değerleri toplamak için döngü kullanıyoruz:

Kod Çıktı
my_tuple = (10, 20, 30, 40, 50)total = 0for x in my_tuple:  total += xprint(total)
150

Bu örnekler, döngülerde veri yapılarının nasıl kullanılacağını anlamak için sadece birkaç örnek sunuyor. Döngü kullanarak farklı veri yapılarını manipüle etmek, Python programlama dilini öğrenen herkes için önemli bir beceridir.

Uygulama: Fibonacci Serisi

Fibonacci serisi, matematiksel bir seridir ve her sayı, kendisinden önceki iki sayının toplamıdır. Örneğin, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 vb. Fibonacci serisi, hem döngülerin kullanımı hem de algoritma oluşturma açısından çok önemlidir. Python’da Fibonacci serisini oluşturmak için, öncelikle serinin başlangıç değerlerini 0 ve 1 olarak belirlememiz gerekiyor.

Bu başlangıç değerlerinden sonra, her bir sonraki sayı, önceki iki sayının toplamıdır. Bunun için, bir for döngüsü kullanabiliriz. Bu döngüde, ilk iki sayıyı belirledikten sonra, her bir sonraki sayıyı hesaplamak için önceki iki sayının toplamını alabiliriz.

Örneğin:

1. adım 2. adım 3. adım 4. adım 5. adım
a = 0 a = 1 a = 1 a = 2 a = 3
b = 1 b = 0 b = 1 b = 1 b = 2
a + b = 1 a + b = 1 a + b = 2 a + b = 3 a + b = 5

Bu adımları bir for döngüsü içinde yazarak Fibonacci serisinin ilk on sayısını oluşturabiliriz:

a, b = 0, 1for i in range(10):  print(a)  a, b = b, a + b
 • Bu kodda, a ve b değişkenleri başlangıçta sırasıyla 0 ve 1 değerlerine atanır.
 • For döngüsü başlatılarak 10 kez çalıştırılır.
 • Her seferinde, a değeri ekrana yazdırılır.
 • Sonra, a değişkenine b değeri, b değişkenine de (önceki) a + b değeri atanır.

Bu kodu çalıştırdığınızda, ilk on sayıyı içeren bir liste görmeniz gerekiyor: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Fibonacci serisi oluşturmak, döngülerin kullanımının yanı sıra python programlama dilinde algoritma oluşturma becerisini de geliştirir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir