Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Dosya İşlemleri

Python Dosya İşlemleri

admin admin - - 20 dk okuma süresi
289 0

Python programlama dilinin en önemli özelliklerinden biri, dosya işlemleri yapabilme yeteneğidir. Bu nedenle, Python programlama dilinde dosya işlemleri konusunda bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir. Dosya işlemleri, dosya oluşturma, dosya okuma ve yazma, dosya açma ve kapatma gibi birçok farklı konuyu kapsar. Ayrıca, Python’da CSV dosyaları işleme ve dosya dizinleriyle etkileşim kurma gibi diğer önemli konular da vardır.

Python’da dosya işlemleri yapmak için farklı dosya modları ve dosya işlem yöntemleri kullanabilirsiniz. Dosya oluşturma işlemleri yaparken, farklı dosya modları kullanarak dosyaları açabilirsiniz. Dosya okuma ve yazma işlemleri sırasında, dosyayı açtıktan sonra dosyadan veri okuyabilir veya dosyaya veri yazabilirsiniz.

Dosya işlemlerinde açma ve kapatma işlemleri de oldukça önemlidir. Python’da, dosyaları manuel olarak açabilir ve kapatılabilir veya with ifadesi kullanarak otomatik olarak açabilir ve kapatılabilirsiniz. Dosya işlemleri sırasında oluşabilecek hataları da yönetebilirsiniz.

Dosya Oluşturma

Python’da dosya oluşturmak oldukça basittir. Bir dosya oluşturmak için open() fonksiyonunu kullanmalısınız. Bu fonksiyona verilen parametrelerden ilk olarak oluşturmak istediğiniz dosyanın adı, ikinci parametre olarak ise dosya modu verilir. Dosya modu, dosyanın nasıl kullanılacağını belirler. Bazı dosya modları şunlardır:

Dosya Modu Açıklama
‘r’ Dosyayı okuma modunda açar.
‘w’ Dosyayı yazma modunda açar. Eğer dosya yoksa oluşturur.
‘a’ Dosyayı ekleme modunda açar. Eğer dosya yoksa oluşturur.

Örneğin, bir test.txt dosyası oluşturmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

dosya = open('test.txt', 'w')dosya.close()

Bu kod, test.txt adında boş bir dosya oluşturur. Dosyayı oluşturduktan sonra, dosyayı kapatmak önemlidir. Dosyayı kapatmak için close() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, eğer dosya varsa ve üzerine yazmak istemiyorsanız, dosyayı okuma modunda açabilirsiniz. Dosyayı okuma modunda açmak için ‘r’ parametresini kullanmanız gerekir.

dosya = open('test.txt', 'r')dosya.close()

Yukarıdaki kod, test.txt dosyasını okuma modunda açar.

Dosya Okuma ve Yazma

Python programlama dilinde dosya işlemleri oldukça önemlidir. Dosya işlemleri için okuma ve yazma işlemleri oldukça kullanılır. Dosya okumak için ‘r’ modu kullanılırken, dosyaya yazmak için ‘w’ modu kullanılır. Farklı dosya işlem yöntemleri arasındaki farkları keşfetmek için ise ‘a’ ve ‘x’ modları kullanılır.

Mod Açıklama
r Dosyayı okuma modunda açar (varsayılan).
w Dosyayı yazma modunda açar. Dosya yoksa, oluşturulur. Eğer dosya varsa içerik silinir.
x Dosyayı yazma modunda açar. Eğer dosya zaten varsa, bir hata döndürülür.
a Dosyayı ekleme modunda açar. Eğer dosya yoksa, oluşturulur.

Dosya yazmak için kullanılan ‘write()’ fonksiyonu, dosyaya veri yazdırmak için kullanılır. Dosya okurken ise ‘read()’ fonksiyonu kullanılır. Dosyayı açtıktan sonra, ‘with’ ifadesi kullanarak dosyayı kapatmayı unutmadan işlemleri gerçekleştirin. Dosya işlemleri sırasında oluşabilecek hataları yönetmek için ise ‘try-except’ blokları kullanılabilir.

Python’da dosya işlemleri oldukça basittir ve sık kullanılır. Dosya işlemleri konusunda ayrıntılı bilgi edinmek için belirtilen dosya modlarını ve fonksiyonlarını inceleyebilirsiniz.

Dosyaları Açma ve Kapatma

Python’da dosya işlemleri sırasında dosyaları açmak ve kapatmak oldukça önemlidir. Bir dosyayı açmak için, dosya adı belirtilerek açılacak dosya modu (okuma, yazma, ekleme vb.) belirtilmelidir. Dosya adı belirtildiğinde, Python, dosyanın bulunduğu dizinde aramaya başlar ve dosya mevcutsa açar.

Dosyaları açmak için, open() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon parametre olarak dosya adını alır. Ayrıca, dosya modunu da belirtebilirsiniz. Dosyayı okuma, yazma veya ekleme modunda açabilirsiniz.

Dosya Modu Açıklama
‘r’ Dosyayı sadece okuma modunda açar
‘w’ Dosyayı sadece yazma modunda açar ve dosya yoksa oluşturur
‘a’ Dosyayı ekleme modunda açar ve dosya yoksa oluşturur
‘x’ Dosyayı oluşturma modunda açar ancak dosya zaten varsa hata verir

Dosyayı açtıktan sonra, dosya işlemleri tamamlandığında dosyayı kapatmanız önemlidir. Bunun için, close() fonksiyonu kullanılır. Dosya kapatılmadan önce içerikleri tamamen yazıldığından emin olunmalı ve tüm işlemler tamamlandıktan sonra kapatılmalıdır.

With İfadesi Kullanarak Dosya Açma ve Kapatma

Python’da dosya işlemleri sırasında “with” ifadesi kullanarak dosya açma ve kapatma işlemleri yapmak oldukça yaygın bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde işlem tamamlandıktan sonra dosya otomatik olarak kapatılmaktadır. Bu özelliği sayesinde, açık kalan dosyaların hafızada yer kaplaması gibi problemlerle karşılaşmayacaksınız.

With ifadesi, dosya işlemi yaparken istenmeyen hataların önlenmesine de yardımcı olur. Dosya işlemleri sırasında beklenmedik hatalar oluşabileceğinden, with ifadesi kullanılarak dosya işlemi tamamlandıktan sonra dosyanın kapatılmasıyla oluşabilecek hatalar büyük ölçüde önlenmiş olur.

 • With ifadesi kullanarak dosya açılımı yapmak için şu kod bloğu kullanılmalıdır:
  with open("dosya.txt", "r") as dosya:    # Dosya işlemleri burada yapılacak  
 • With ifadesi kullanarak dosya kapatma işlemi ise otomatik olarak gerçekleşir.
 • With ifadesi kullanılmadan dosya işlemi yapılırken, dosya işlemi tamamlandıktan sonra açık kalan dosyaların kapatılması gerekmektedir.

With ifadesi kullanarak dosya işlemlerini gerçekleştirmek, kod bloklarının daha okunaklı ve anlaşılır olmasını sağlar. Ayrıca, dosya işlemi sırasında oluşabilecek hataların önlenmesine de yardımcı olur.

Dosya Okurken ve Yazarlığında Hataların Yönetimi

Dosya okurken ve yazarken birçok hata oluşabilir. Bu hataların en sık karşılaşılanları dosya bulunamadı hatası, dosya okuma/silme yetkisi hatası ve disk doluluğu hatasıdır. Bu hatalarla nasıl başa çıkacağınızı bilmek dosya işlemleri yaparken oldukça önemlidir.

Python’da hata yönetimi yapmak için try-except bloklarını kullanabilirsiniz. Bu bloklar, dosya işlemleri yaparken oluşabilecek hataları yakalar ve çözüm bulmanızı sağlar. Aşağıdaki örnek kodda, try bloğu içerisinde dosya işlemleri yapılır ve oluşabilecek hatalar except bloğu içerisinde ele alınır:

try:  file = open("dosya.txt", "r")  # dosya okuma işlemleriexcept FileNotFoundError:  print("Dosya bulunamadı")except PermissionError:  print("Dosya okuma/silme yetkisi hatası")except OSError:  print("Disk doluluğu hatası")

Ayrıca with ifadesi kullanarak da dosya işlemleri yaparken hataları yönetebilirsiniz. Bu sayede dosya işlemi bittiğinde dosya otomatik olarak kapatılır ve hata durumunda yönetimi daha kolaydır. Aşağıdaki örnek kodda, with ifadesi kullanarak hata yönetimi yapılır:

try:  with open("dosya.txt", "r") as file:    # dosya okuma işlemleriexcept FileNotFoundError:  print("Dosya bulunamadı")except PermissionError:  print("Dosya okuma/silme yetkisi hatası")except OSError:  print("Disk doluluğu hatası")

Bu yöntemle, Dosya okurken ve yazarlığında hataların yönetimi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir.

CSV Dosyaları İşleme

CSV (Comma Separated Values) dosyaları, verilerin kategorize edilmesine ve düzenlenmesine yardımcı olan bir dosya biçimidir. Python'da CSV dosyalarını açmak, okumak ve yazmak oldukça kolaydır.

CSV dosyalarını açmak için "csv" modülünü kullanabilirsiniz. Bu modül, CSV dosyalarında bulunan verileri okumak ve yazmak için birçok fonksiyon içerir. CSV dosyalarını açmak için "open" fonksiyonunu kullanarak dosyayı açın ve "csv.reader" veya "csv.writer" gibi fonksiyonları kullanarak okuma veya yazma işlemi yapın.

Örneğin, bir CSV dosyasındaki verileri okumak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

Kod Açıklama
import csvwith open('veriler.csv', 'r') as file:  reader = csv.reader(file)  for row in reader:    print(row)   
Bu kod, "veriler.csv" adlı bir CSV dosyasını açarak, dosyadaki her bir satırı okur ve ekrana yazdırır.

Ayrıca, bir CSV dosyasına veri yazmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

Kod Açıklama
import csvdata = [  ['James', 'Bond', '1970'],  ['Jason', 'Bourne', '1985'],  ['Ethan', 'Hunt', '1996']]with open('veriler.csv', 'w', newline='') as file:  writer = csv.writer(file)  writer.writerows(data)   
Bu kod, "veriler.csv" adlı bir CSV dosyası oluşturur ve "data" adlı bir liste içindeki verileri CSV dosyasına yazar.

CSV dosyaları işleme konusunda daha fazla örnek için internet kaynaklarına başvurabilirsiniz.

Dosya Dizinlerini İşleme

Python'ın güçlü yönlerinden biri, çok çeşitli dosya işleme işlevleri sunmasıdır. Dosya dizinleri, Python programlama dilinde özel dosyalar olarak ele alınır ve birlikte çalıştıkları dosya sistemleri ile etkileşimde bulunur. Python'da dosya dizinleri ile çalışmak için os modülüne ihtiyaç vardır.

os modülü, dosya işlemleri ve dizin işlemleri için kullanılan bir Python modülüdür. Python programcılarının diğer işletim sistemi fonksiyonlarıyla etkileşime girmelerine izin verir ve bu nedenle onunla birlikte kullanılır. Ayrıca, dosya işleme işlevleri için bir dizi yardımcı fonksiyon sunar.

Dosya dizinlerini işleme işlemi, dosya işlemeye benzer. Proje içindeki dosya dizinlerinin veya programlarının seçimine bağlı olarak, bir dosya yolunu açarak işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu, Python ile dosya dizinleri işleme yaparken ilk yapmanız gereken şeydir. Başka bir deyişle, Python'da bir dosya dizini açmak, programlarınızda yapılandırma dosyası olarak kullanabileceğiniz bir yapılandırma dosyası oluşturmak için gereklidir.

 • Python'da bir dosya dizini nasıl açılacağı
 • Bir dizindeki tüm dosyaları nasıl listeleneceği
 • Dosya dizini yaratmak için nasıl bir dizine bir isim vermeniz gerektiği

Python'da dosya işleme alanında birçok konu olduğunu fark edeceksiniz. Ancak, her konuda olduğu gibi, Python dosya işleme teknikleri de öğrenilmesi ve anlaşılması kolaydır.

Os Modülü ile Dosya İşlemleri

Python'da dosya işlemleri yapmak için birçok modül bulunmaktadır, bu modüllerden biri de os modülüdür. Bu modül ile dosya ve dizin işlemlerini yapabilmek mümkündür.

Os modülü ile kullanabileceğiniz birçok farklı fonksiyon bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar arasında dizin oluşturma, dizinleri listeleme, dosya adı değiştirme, dosya silme ve dosya içeriğini okuma gibi işlemeler bulunmaktadır.

Bu modülle dosya işlemleri yapmak için öncelikle os modülünün dahil edilmesi gerekmektedir. Ardından kullanacağınız fonksiyona göre işlem yapmanız gerekmektedir. Örneğin, os.mkdir('test') kodu ile 'test' adında bir dizin oluşturabilirsiniz.

Fonksiyon Açıklama
os.mkdir(path) Belirtilen dizin adı ile bir dizin oluşturur.
os.rmdir(path) Belirtilen dizini siler.
os.rename(src, dst) Belirtilen dosyanın adını değiştirir.
os.remove(path) Belirtilen dosyayı siler.

Bunun yanı sıra os modülü ile dizin ve dosyalara ait özellikleri de öğrenebilirsiniz. Örneğin os.path.isfile('test.txt') ile test.txt dosyasının var olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

 • os.path.getsize(path): Dosya boyutunu byte cinsinden verir.
 • os.path.getctime(path): Dosyanın oluşturulma tarihini verir.
 • os.path.getmtime(path): Dosyanın son değiştirilme tarihini verir.
 • os.path.isdir(path): Belirtilen path bir dizinse True döndürür.

Os modülü ile yapabileceğiniz işlemler oldukça geniştir. Bu işlemlerin tamamı Python'ın standart kütüphanesi içinde yer almaktadır. Öğrenmek istediğiniz herhangi bir işlem için kaynaklara başvurabilir ya da Python'ın yardım dokümantasyonunu kullanabilirsiniz.

Shutil Modülü ile Dosya İşlemleri

Python'da dosya işlemleri, birçok modülün kullanılabildiği bir alandır. Bunlardan biri olan shutil (Shell Utility) modülü, genellikle dosyaların kopyalanması, taşınması ve silinmesi ile ilgili işlemlerde kullanılır. Bu modül, standart os ve os.path modüllerinin işlevlerini genişletmekte, ek işlevler sunmaktadır.

Shutil modülü, birçok dosya işlemini desteklemekte ve bu işlemler için fonksiyonlar sağlamaktadır. Dosya kopyalama işlemi yapmak istiyorsanız, shutil.copy() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, kaynak dosyayı hedef dizine kopyalar. Eğer kaynak dosya bir dizin ise, dizin içindeki tüm alt dosyaları ve dizinleri de kopyalayabilir. Dosya taşıma işlemi yapmak istiyorsanız, shutil.move() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Shutil modülü ayrıca, dosya silme işlemini gerçekleştirmek için de fonksiyonlar sağlamaktadır. Örneğin, dosya silmek için shutil.rmtree() fonksiyonu kullanılabilir. Bu fonksiyon, belirtilen dizini içindeki tüm dosya ve dizinleri siler. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, bu fonksiyonun geri döndürülemez olduğudur. Bu nedenle, dosyaların silinmeden önce yedeklenmesi önerilir.

Shutil modülü ile yapabileceğiniz işlemler bunlarla sınırlı kalmaz. Ayrıca, dosya ve dizinlerin arşivlenmesi, zip dosyalarının oluşturulması, arşivlenmiş dosya ve dizinlerin ayıklanması gibi işlemlere de destek vermektedir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir