Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python elif Ne Demek?

Python elif Ne Demek?

admin admin - - 44 dk okuma süresi
143 0

Python’da, program içerisinde belirli bir koşulu kontrol etmek ve programın akışını değiştirmek için if-else yapıları kullanılır. Bu yapılar içinde elif ifadesi de yer alır.elif, else-if kısaltmasıdır ve bir if-else yapısı içinde kullanılır. Bir koşulun doğru olmadığı durumlarda başka bir koşulu test etmek için else if yerine elif kullanılır. Bu sayede, programlama yapısı daha okunaklı ve düzenli hale getirilir.

Geleneksel olarak if-else yapısı içerisinde birden fazla koşulun test edilmesi gerektiğinde, yan yana birkaç if-else kullanılmaktadır. Ancak elif ifadesiyle programlamada daha az kod kullanarak aynı işlevi yerine getirmek mümkündür. Elif ifadesi, bir üstündeki if bloğunun yanıt vermediği bir durumda çalışır.

elif Nedir?

else if kısaltmasıdır ve bir if-else yapısının bir parçası olarak kullanılır. Eğer ilk koşul doğru değilse, elif bloğunun koşulu test edilir. Eğer elif bloğunun koşulu doğruysa, elif bloğundaki kod çalıştırılır ve program if-else yapısını terk eder. Eğer elif bloğunun koşulu da yanlışsa, else bloğuna geçilir.

elif yapısı, birden çok koşulun test edildiği programlarda kullanışlıdır. Ayrıca, elif bloklarını istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz, bu sayede daha karmaşık koşul testleri yapabilirsiniz.

elif yapısının kullanımı, Python’da karar yapılarının oluşturulmasında önemlidir. Örnek olarak, bir döngü içinde öğrencilerin notlarını sınıflandırmak için kullanabilirsiniz. Birinci koşul “A” notu, ikincisi “B” notu ve üçüncüsü de “C” notu için olabilir. Bu koşulların test edilmesinde if-else yapısının yanı sıra elif kullanımı da yapılabilir.

elif yapısı, bir programcının seçeneklerini arttıran ve aynı zamanda kodun okunabilirliğini ve anlaşılabilirliğini arttıran bir yapıdır.

else if

else if, Python’da kullanılan bir karar yapısıdır. Bir koşulu test etmek istediğimizde if-else yapısını kullanırız. Ancak bir koşulun doğru olmadığı durumlarda başka bir koşulu kontrol etmek istediğimizde elif ifadesi kullanırız. Elif ifadesi, else if sözcüklerinin kısaltmasıdır ve dilin yapısına uygun olarak kullanılır. Python’da if-else yapısında birden fazla elif ifadesi kullanılabilir. Bu sayede birçok koşul test edilerek bir karar verilebilir.

kısaltmasıdır ve bir if-else yapısı içinde kullanılır.

Python’da, koşulların kontrolü yapılırken, if-else yapıları kullanılır. else if ifadesinin Python’da kısaltması ise elif’tir. elif ifadesi, bir if-else yapısı içinde kullanılmaktadır.

elif ifadesinin kullanım amacı, bir koşulun yanlış olduğu durumda başka bir koşulu test etmektir. Örneğin, bir sayının büyüklüğünü kontrol eden bir programda; if-else yapısında sadece ‘if’ ve ‘else’ kullanılarak kontrol yapılırsa, bir sayı hem 5’den küçük hem de 5’den büyük ise hangi koşulun uygulanması gerektiği belirsiz olacaktır. Bu durumda, else if yerine elif kullanarak her koşulu ayrı ayrı kontrol etmek daha doğru sonuçlar verir.

elif kullanıldığında, yapının içerisine birden fazla elif ifadesi eklenebilir. Bu sayede, daha fazla koşul kontrol edilebilir ve gerektiğinde ilgili işlemler gerçekleştirilebilir.

elif Nasıl Kullanılır?

Python’da koşul durumlarının kontrolünde if-else yapılarından sıkça bahsedilir. Bu yapıların yanında, elif ifadesi de birçok durumda kullanılır. elif, “else if” kısaltmasıdır ve bir if-else yapısı içinde kullanılır. Genellikle, bir koşulun doğru olmadığı durumlarda başka bir koşulu test etmek için else if yerine elif kullanılır.

elif ifadesinin kullanımı oldukça basittir. İlk olarak, if ifadesi ile bir koşul belirlenir. Eğer bu koşul doğru ise, if bloğuna girilir ve belirtilen kodlar çalıştırılır. Koşul yanlışsa, elif ifadesi ile bir başka koşul belirtilir. Bu koşul doğru ise, elif bloğuna girilir. Eğer en başta belirtilen koşulun yanlış olması ve elif ifadesinde de yanlış koşul belirlenmesi durumunda ise else bloğu devreye girer.

elif ifadesinin kullanımına dair basit bir örnekle açıklayalım; x değişkeninin değeri 5’ten farklı ise:

Kodlar Çıktı
if x > 5:
print(x, “5’ten büyüktür”)
elif x < 5:
print(x, “5’ten küçüktür”)
else:
print(x, “5’e eşittir”)
if x = 3; “3 5’ten küçüktür”

Bu örnekte, ilk olarak x > 5 koşulu kontrol edilir, eğer bu koşul doğruysa ilk if bloğuna girilir ve print() fonksiyonu çalışır. Eğer koşul yanlışsa, else ifadesi kontrol edilir. Eğer bu koşul doğruysa, elif bloğuna girilir ve print() fonksiyonu çalışır. Eğer bu koşul da yanlışsa, son olarak else bloğuna girilir ve orada belirtilen kodlar çalıştırılır.

Örnek Kullanım

Python programlama dilinde, koşulları test etmek ve karar yapısı oluşturmak için if-else yapıları kullanılır. Bir if-else yapısı, bir koşula bağlı olarak farklı işlemlerin yapılmasını sağlar. Ancak bazen aynı koşulun doğru olmaması durumunda başka bir koşulun kontrol edilmesi gerekebilir. İşte bu durumda elif kullanılır.

Elif, else if kısaltmasıdır ve Python’da bir if-else yapısı içinde kullanılır. Elif ifadesi, if koşulu doğru değilse diğer koşulların test edilmesine izin verir. Örneğin, if x > 5 koşulu doğru değilse, elif x < 5 koşulu test edilir. Eğer bu koşul da doğru değilse else bloğu çalışır. Aşağıdaki örnekte elif kullanımı gösterilmiştir:

Kodu Çıktı
if x > 5:
print(x, 5’ten büyüktür)
eğer x değeri 5’ten büyükse, x, 5’ten büyüktür
elif x < 5:
print(x, 5’ten küçüktür)
eğer x değeri 5’ten küçükse, x, 5’ten küçüktür
else:
print(x, 5’e eşittir)
eğer x değeri 5’e eşitse, x, 5’e eşittir

Yukarıdaki örnekte, önce if koşulu doğrulanır ve eğer x değeri 5’ten büyükse ilk blok çalışır. Eğer koşul doğru değilse, elif bloğu test edilir ve eğer x değeri 5’ten küçükse ikinci blok çalışır. Eğer hiçbir koşul doğru değilse, else bloğu çalışır.

print(

Python programlama dili, birçok farklı amaç için kullanılabilecek birçok farklı yapı sunar. Karar yapıları da bu yapılar arasında yer almaktadır. Bu yapılar, programların belirli koşullara göre farklı şekilde davranmasını sağlamaktadır. Python if-else yapısı, programcılara koşulları test etme fırsatı sunuyor. Eğer bir koşul doğruysa, bir kod bloğu çalışacak ve aksi takdirde başka bir kod bloğu çalışacaktır.

Python elif ifadesi de if-else yapılarının bir parçasıdır. Else if teriminden türetilmiştir ve aynı işlevi yerine getirir. Bir koşulun doğru olmadığı durumlarda başka bir koşulu test etmek için kullanılır. Bir if-else yapısı içinde elif ifadesi kullanarak programcılar, birden fazla koşulun test edilmesini mümkün hale getirir.

Örneğin, bir programcı bir sayının büyük, küçük veya eşit olup olmadığını kontrol etmek istediğinde, Python elif ifadesini kullanabilir. Programcılar, if-else yapısının yanı sıra, Python’da switch-case yapısı yoktur ama bir sözlük kullanarak bu işlevi yerine getirebilirler.

Python’da kullanabileceğiniz diğer karar yapıları arasında while ve for döngüleri de yer almaktadır. Bu yapılar programlama dili ile çalışırken oldukça işe yarar ve sıklıkla kullanılırlar. Elif mi, yoksa if-else mi kullanılması gerektiği kişisel tercih ve problemin gereksinimleri ile alakalıdır. Programcılar, her durumun en iyi kullanımını belirlemek için tecrübe sahibi olmalı ve iyi bir şekilde analiz yapmalıdır.

x, 5’ten büyüktür

‘x, 5’ten büyüktür’ örneği, if-else yapısında birden fazla koşulun test edilmesine ve uygulanacak kodun belirlenmesine olanak sağlar. Eğer x’in değeri 5’ten büyükse, yani koşul doğruysa, ekrana x ve ‘5’ten büyüktür’ yazısı yazdırılır. Eğer koşul yanlışsa, diğer bir koşula geçerek kodun uygulanmasını sağlar.

Burada elif ifadesi, daha önce test edilen koşulun yanlış olması durumunda başka bir koşulun test edilmesine olanak tanır. Eğer if koşulu yanlışsa ve x, 5’ten küçükse, elif koşulu test edilecek ve koşul doğruysa ekrana x ve ‘5’ten küçüktür’ yazısı yazdırılacaktır. Eğer ne if ne de elif koşulu doğru değilse, yani x 5’e eşitse else bloğundaki kod çalışacak ve ekrana x ve ‘5’e eşittir’ yazısı yazdırılacaktır.

elif ifadesi, birden fazla koşulun test edilmesine ve kodun farklı senaryolara göre uygulanmasına olanak tanır. Böylece if-else yapısı, programcılara daha esnek bir yazılım geliştirme imkanı sunar.

)elif kullanımının if-else yapısında nelere faydası var?

elif kullanımı, bir if-else yapısında birden fazla koşul olması durumunda oldukça yararlıdır. Böylece, koşulları sırasıyla kontrol etmek yerine, doğru koşulun bulunması durumunda hemen o bloğa geçilir. Bu kodun okunaklığını ve performansını artırır.

 • elif, if-else yapısının yeterli olmadığı yerde üçüncü bir koşul eklemek için kullanılır.
 • elif koşullar yapısında, her koşul için ayrı ayrı if-else blokları yazmak yerine, daha az kod yazarak yapının daha temiz ve daha kolay okunabilir olmasını sağlar.
 • Bir koşul sağlanırsa, bunu kolayca bulabileceğiniz için debugging sürecini hızlandırır.

Bu nedenlerden dolayı, Python programlama dilinde elif kullanımı oldukça yaygındır.

elif x < 5:

Python programlama dili içinde, if-else yapılarının kullanımı oldukça yaygındır. Bu yapılar içinde, koşulların doğru olmadığı durumlarda başka bir koşulun test edilmesinde elif ifadesi kullanılır. Örneğin, if x > 5: koşulu doğru değilse, x < 5 koşulunun test edilmesi açısından elif kullanılabilir.

Elif ifadesi, aynı zamanda else if olarak da bilinir ve if-else yapıları içinde kullanılır. Bu ifade, bir koşulun doğru olmadığı durumlarda başka bir koşulu test etmek için kullanılır. Elif ifadesi, if bloğu ve else bloğu arasında yer alır ve sadece bir defa kullanılabilir.

Koşul Kod Sonuç
x=3 if x > 5: print( x, 5’ten büyüktür ) elif x < 5: print( x, 5'ten küçüktür ) else: print( x, 5'e eşittir ) x, 5’ten küçüktür

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, eğer x değişkeni 5’ten küçükse, if-else yapıları içinde elif ifadesi kullanarak, koşulun doğru olmadığı durumlarda başka bir koşulu test ettik ve sonucu elde ettik.

Bu nedenle, Python programlama dilinde koşullu ifadeleri kullanırken, elif ifadesini doğru bir şekilde kullanmak oldukça önemlidir. Doğru kullanıldığında, kodun okunaklığı artar ve daha performanslı hale gelir.

print(

Python programlama dilinde print, ekrana çıktı yazdırmak için kullanılan önemli bir komuttur. Bu komut, programlama sürecinde oluşturulan verilerin kullanıcılara sunulmasını sağlar ve programcıların hata ayıklama işlemini kolaylaştırır. Print komutu, ekrana yazdırılacak verinin türüne bağlı olarak farklı argümanlar alabilir. Örneğin, print komutuyla metin, sayı, değişken, işlem sonucu veya koşul durumu ekrana yazdırılabilir.

Print komutu aynı zamanda formatlama özelliği ile kullanıldığında da farklı argümanlar alan veriler kolayca düzenlenebilir. Bu sayede, yazdırılan çıktının daha okunaklı ve anlaşılır olması sağlanır. Python’da print komutunun kullanıldığı temel format şu şekildedir: print(veri1, veri2, …, sep=””, end=”\n”, file=sys.stdout, flush=False).

Print komutunun sep parametresi, bir string değeri alır ve argümanlar arasına konulan ayracı belirler. End parametresi ise yeni bir satıra geçmeden önce eklenecek karakteri belirler. File parametresi, çıktının kaydedileceği dosya yolunu ifade eder. Flush parametresi ise, verilen değerin hemen yazdırılmasını sağlar.

Bunun dışında, print komutu farklı formatta kullanılarak tablo ve listelerin ekrana yazdırılması sağlanabilir. Özellikle veri analizi ve raporlama işlemlerinde bu özellik oldukça faydalıdır. Tablo formatında print kullanımı genellikle bir dizi liste içeren verilerin kolayca okunmasına olanak tanırken, listelerin ekrana yazdırılması ise verilerin sıralı bir şekilde görüntülenmesine olanak tanır.

x, 5’ten küçüktür

Eğer x değeri 5’ten küçükse, elif koşulu tetiklenecektir ve “x, 5’ten küçüktür” ifadesi ekrana yazdırılacaktır. Bu durumda if-else yapısı bloğu sonlandırılacaktır. Örneğin, x değişkeninin değeri 3 olsaydı, elif koşulu tetiklenecekti. Ancak eğer x değeri 5’ten büyük ya da 5’e eşitse, elif koşulu doğru olmayacaktır. Bu durumda program if-else yapısındaki sıradaki bloğa geçecektir.

)

Python’da, if-else yapısı içinde kullanılan else if ifadesi elif olarak kısaltılır. Bu yapı, programın belirli koşullar altında farklı adımlar atmasını sağlar. if-else yapısının yanı sıra, elif ifadesi değişen durumlara uygun olarak programın işleyişini yönlendirebilir. Ayrıca elif ifadesi bir koşulun doğru olmadığı zaman başka bir koşulu test etmek için kullanılır. Aynı zamanda, elif ifadesi sayesinde kodunuz daha okunaklı ve anlaşılır hale gelebilir.

if-elif-else yapısı sayesinde belirli koşullara göre programınızı ve program akışınızı kontrol edebilirsiniz. Belirli bir durumda bir işlem gerçekleştirilirken, aynı durumda farklı bir işlem gerçekleştirilmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda elif ifadesi ile yeni bir koşul ekleyerek, programın o durumda nasıl hareket etmesi gerektiğini belirleyebilirsiniz.

else:

else ifadesi, if koşulu sağlanmazsa gerçekleştirileceği belirtilen bir bloktur. Bir if-else yapısındaki son bloktur ve diğer tüm koşullar yanlış olduğunda çalıştırılır.else bloku, diğer koşullar yanlış olduğunda yapılacak olan tek bir şeyi ifade eder. else bloğu, koşulun doğru veya yanlış olduğundan bağımsız olarak çalışır. Örneğin, bir sayının tek veya çift olup olmadığını sorgulayan bir program yazarken, tek ise ‘Tek Sayı’ yazdırmak için if kullanılır. Ancak, sayı çift olursa ‘Çift Sayı’ yazdırmak için else kullanılır. else bloku, önceden tanımlanmış herhangi bir koşuldan bağımsız olarak çalıştığından, if ve elif’ler kadar sıklıkla kullanılmaz.

print(

print() Fonksiyonu Python’da Baskı Yapmaktır

Python’da, verileri ve çıktıları ekrana yazdırmak istediğinizde, print() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, yaygın olarak kullanılır ve basit bir sözdizimine sahiptir. Yalnızca yazdırmak istediğiniz değeri print() fonksiyonu içine yerleştirin ve Python, konsolda bunu yazdıracaktır.

print() fonksiyonunun en yaygın kullanımı, yazılım geliştiricilerinin hata ayıklama sırasında kullanmasıdır. Kodunuzdaki sorunu belirlemek için belirli bir noktada bir çıktı yazdırabilirsiniz. Ayrıca kullanıcıların kullanıcı arayüzüne bilgilendirme mesajları veya çıktılar yazdırmasına olanak tanıyan birçok uygulama yapabilirsiniz.

x, 5’e eşittir

x, 5’e eşittir ifadesi, if-else yapısındaki son koşuldur. Bu durumda, önce if koşulu test edilir, ardından eğer bu koşul doğru değilse elif koşulları test edilir. Son olarak, eğer hiçbir koşul doğru değilse else bloğu çalıştırılır.

Bir örnek olarak, eğer x değeri 5’e eşitse, x, 5’e eşittir mesajı çıktı olarak verilir. Eğer x, 5’ten büyükse, x, 5’ten büyüktür mesajı verilir ve x, 5’ten küçükse, x, 5’ten küçüktür mesajı verilir. Bu sayede, if-else yapısı içerisinde farklı koşullara göre farklı işlemler gerçekleştirilebilir.

)

Python’da if-else yapısıyla birlikte kullanılan ‘elif’ ifadesi, ‘else if’ kısaltmasıdır. Temelde, bir koşulun doğru olmadığı durumlarda başka bir koşulu test etmek için kullanılır. Bu sayede, birden fazla koşulu kontrol edebilir ve programın akışını yönetebilirsiniz.

Bir if-else yapısında, birden fazla koşulu kontrol etmek istediğimizde, else if yerine elif kullanırız. Bu sayede, kodumuz daha anlaşılır ve düzenli hale gelir. Ayrıca, kodunuzu yazarken gereksiz yere tekrarlamaktan kaçınmanızı sağlar.

Örneğin, x değişkeninin değerine göre koşullar kontrol eden bir program yazmak istediğimizi düşünelim. Bu durumda, ‘if’, ‘elif’ ve ‘else’ ifadelerini kullanarak programımızı yazabiliriz:

x Değeri Koşul Çıktı
x > 5 if x > 5: x, 5’ten büyüktür
x < 5 elif x < 5: x, 5’ten küçüktür
x == 5 else: x, 5’e eşittir

Python’daki Diğer Karar Yapıları

Python’da if-else yapısının yanı sıra, switch-case yapısı doğrudan desteklenmez. Ancak, Python sözlükleri kullanarak switch-case yapısının yerini alabilir. Sözlükler anahtar-değer çiftleri kullanır ve belirli bir anahtarın değerini döndürür. Bu, bir switch-case yapısına benzer şekilde kullanılabilir. Aşağıdaki örnek, sözlük kullanarak switch-case yapısını simüle eden bir fonksiyon göstermektedir:

def switch_case(argument):  switcher = {    0: 'zero',    1: 'one',    2: 'two',  }  return switcher.get(argument, 'nothing')

Bu örnek, belirtilen argüman ile eşleşen sözlük anahtarının değerini döndürür. Anahtar belirtilen argümanla eşleşmezse, varsayılan olarak ‘nothing’ döndürülür. Sözlük kullanarak switch-case yapısına benzer bir işlevsellik sağlamak, kodun okunabilirliğini artırabilir ve aynı zamanda çalışma zamanı performansını da artırabilir.

Sözlük Kullanımı ile Örnek Karar Yapısı

Python’da switch-case yapısı yoktur. Ancak, bir sözlük kullanarak bu işlevi yerine getirilebilir. Bu örnekte, switch_case() fonksiyonu bir argüman alır. switcher sözlüğü belirtilen koşulu değerlendirir ve eşleşen değeri döndürür. Eğer eşleşen bir değer yoksa, nothing string’i döndürülür. Aşağıda örnek bir switch_case() kullanımı verilmiştir:

Örnek Kod: def switch_case(argument):
switcher = {
0: ‘zero’,
1: ‘one’,
2: ‘two’,
}
return switcher.get(argument, ‘nothing’)
Örnek Çağırma: print(switch_case(0))
print(switch_case(3))
Çıktı: zero
nothing

Yukarıdaki örnekte, switcher sözlüğü oluşturuldu ve belirli koşullara sahip anahtar-değer çiftleri içerdi. Ardından, switch_case() fonksiyonu, belirtilen argümanı switcher sözlüğü ile eşleştirdi ve eşleşen değeri döndürdü. Eğer sözlükte eşleşen bir anahtar yoksa, nothing string’i döndürüldü. Bu örnek, switch-case yapısının Python’da mümkün olan alternatiflerinden biridir.

switcher

switcher = { } ifadesi, Python’da switch-case yapısının olmayışından dolayı kullanılan bir alternatiftir. Genellikle belirli bir duruma göre değişkenin değerini belirlemenin gerekli olduğu durumlarda kullanılır. Örneğin, bir kullanıcının operatör seçimine göre belirli bir işlem yapıldığında zaman içinde kod karmaşık hale gelebilir. Bu durumda switch-case yapısını yerine getirmek için bir sözlük kullanarak switcher = { } ifadesi yazılabilir. Sözlük yapısı, anahtar-değer çiftleri (key-value) kullanır ve her bir anahtar belirli bir değeri temsil eder. Bir anahtarın değeri çağrıldığında, değer döndürülür.

Örnek Kullanım:
def switch_case(argument):
 switcher = {
  0: ‘zero’,
  1: ‘one’,
  2: ‘two’,
  }
 return switcher.get(argument, ‘nothing’)

Yukarıdaki örnekte, bir switch-case yapısının yerine geçecek şekilde bir sözlük yapılmıştır. Örneğin, switch_case(0) çağrıldığında, ‘zero’ değerinin döndürülmesi beklenir. Ancak, var olmayan bir anahtar çağrıldığında, ‘nothing’ değeri döndürülür. Python sözlük yapısı oldukça esnektir ve farklı veri tipleri kullanarak farklı anahtar-değer çiftleri oluşturulabilir.

0:

Python’da elif ifadesi, if-else yapısı içindeki koşulları kontrol etmek ve alternatif bir koşulu test etmek için kullanılır. elif, else if kısaltmasıdır ve bir if-else bloğunun içinde if ve else arasında yer alır. if koşulu doğruysa if bloğu çalıştırılır, eğer koşul yanlışsa elif koşulu kontrol edilir. Eğer elif koşulu doğruysa elif bloğu çalıştırılır ve koşul yanlışsa else bloğu çalıştırılır.

Örneğin, “x” değişkeninin değerine göre bir dizi ifade yazalım:

x değeri Koşul Çıktı
7 x > 5 7, 5’ten büyüktür
3 x < 5 3, 5’ten küçüktür
5 x == 5 5, 5’e eşittir

Bu örnekte, “x> 5” koşulu doğru değilse, doğru olana kadar “x <5" koşuluna geçilir, eğer o da doğru değilse else bloğu çalıştırılır. Bu örnekte, elif bloğu, if koşulunun tamamlanmasını beklemeden yeni bir koşulu test etmek için kullanılmıştır.

zero

Python’da switch-case yapısının olmamasına rağmen, bir sözlük kullanarak bu işleve benzer bir yapı elde etmek mümkündür. Örneğin, aşağıdaki kodda switch_case fonksiyonu, içine verilen değere göre sözlükte arama yapar ve eşleşen bir değer bulunursa onu döndürür. Eğer sözlükte böyle bir değer yoksa, varsayılan olarak “nothing” değeri döndürülür.

Input Output
switch_case(0) zero
switch_case(1) one
switch_case(2) two

Bu örnekte, switch_case fonksiyonu verilen değere göre bir işlem yapar ve sözlükte eşleşen bir değer olup olmadığını kontrol eder. Bu yapısı if-else yapısına benzer gibi görünse de, elif ifadesinde olduğu gibi koşulların büyüklük-küçüklük veya eşitlik farklılıklarına göre kontrol edilmesi yerine, sözlüğün anahtar-değer çiftleri kullanılarak arama yapılır.

,

elif ifadesi, Python’da “else if” ifadesinin kısaltmasıdır. Bir if-else yapısında kullanılır ve başka bir koşulu test etmek için kullanılır. Bir if-else yapılamasında oluşturulan koşul bloğundaki if ifadesinin yanına “elif” eklenerek kullanılır.

elif ifadesi, if ifadesine benzer şekilde, bir koşulun doğru olmadığı durumlarda alternatif bir koşulu test eder. Eğer bu alternatif koşul doğruysa, o bloğun içindeki kod çalışır. Eğer koşul yanlışsa, bir sonraki elif veya else bloğuna geçilir.

elif ifadesi, programın daha okunaklı olmasına yardımcı olur. Bu sayede, karmaşık if-else yapıları daha anlaşılır hale gelir. Ayrıca, birçok koşulu test etmek için kullanılabilir ve bu sayede kodun daha az satırda yazılmasına olanak tanır.

1:

Python elif Ne Demek?

Python programlama dilinde karar yapıları oldukça önemlidir ve if-else yapısı en temel karar yapısıdır. If-else yapısında birden fazla koşul kontrol edilerek programın farklı yollar izlemesi sağlanır. İşte elif ifadesi de tam olarak bu noktada devreye girer. elif (else if olarak da yazılabilir) if-else yapısı içinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. if-else yapısında koşullar birbirini takip ettiği durumlarda, bir koşulun yanlış olması halinde farklı bir koşulun kontrol edilmesi gerekebilir. İşte burada elif devreye girer ve birden fazla koşulun kontrol edilmesini sağlar.

elif kullanımı oldukça basittir. Bir koşulun doğru olmadığı durumlarda başka bir koşulu test etmek için else if yerine elif kullanılır. Python’da elif ifadesi şu şekilde yazılır:

if koşul1: # koşul1 doğruysa yapılacak işlemlerelif koşul2: # koşul2 doğruysa yapılacak işlemlerelse: # hiçbir koşul doğru değilse yapılacak işlemler

Yukarıdaki örnekte, önce koşul1 kontrol edilir ve doğruysa koşul1 doğruysa yapılacak işlemler gerçekleştirilir. Koşul1 yanlış ise elif ile başlayan bir blok içerisinde koşul2 kontrol edilir ve doğruysa koşul2 doğruysa yapılacak işlemler gerçekleştirilir. Eğer ne koşul1 ne de koşul2 doğru değilse else bloğuna girilir ve else bloğundaki işlemler gerçekleştirilir.

Python’daki diğer karar yapıları arasında switch-case yapısı yoktur, ancak bir sözlük kullanarak bu işlevi yerine getirilebilir. Bununla birlikte, hangi karar yapısının kullanılacağı kişisel tercihe bağlıdır ve elif, else if yerine kullanılabilir.

one

Python’da kontrol yapıları, programcıların koşullara bağlı olarak bir dizi işlemi gerçekleştirmelerine olanak sağlar. Bu yapılar arasında if-else yapısı en yaygın kullanılanıdır. Ancak bazı durumlarda birden fazla koşulu test etmek gerekebilir. İşte bu noktada elif ifadesi yardımımıza koşar.elif, else if kısaltmasıdır ve bir if-else yapısı içinde kullanılır. Bir koşulun doğru olmadığı durumlarda başka bir koşulu test etmek için else if yerine elif kullanılır. Böylece programcılar, koşul dizisi oluşturarak çalışma mantığını daha da geliştirebilirler. Şimdi örnek bir kullanıma bakalım.

if x > 5: print(x, “5’ten büyüktür”)elif x < 5: print(x, "5'ten küçüktür")else: print(x, "5'e eşittir")

Bu örnekte, x değişkeninin 5’ten büyük, küçük veya 5’e eşit olma durumlarına göre farklı işlemler yapılır. Bu sayede program mantığı daha da geliştirilir ve doğru sonuçlar elde edilir. Python’da elif ifadesi dışında başka karar yapıları da mevcuttur. Ancak elif ifadesinin kullanımı, performans açısından daha avantajlıdır ve sık sık tercih edilir.

,

Python’da karar yapıları, programlama dilinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu yapılar, koşulları test ederek farklı adımların uygulanmasını sağlar. Bunların içinde en sık kullanılanlarından biri de if-else yapısıdır. Ancak bazı durumlarda sadece if-else yapısı yeterli olmayabilir ve bu noktada devreye elif ifadesi girer.

elif ifadesi, else if kısaltması olarak da bilinir. Bir if-else yapı içinde kullanılır ve bir koşulun doğru olmadığı durumda başka bir koşulu test etmek için kullanılır. Bu şekilde, farklı koşullar altında farklı adımlar atılabilir. Eğer koşulların hiçbiri sağlanmazsa else ifadesi devreye girer.

Bir örnek vermek gerekirse, x değişkeninin 5’ten büyük olup olmadığını kontrol etmek istediğimizi varsayalım. Bu durumda if-else yapısı kullanabiliriz:

if x > 5:  print(x, 5'ten büyüktür)else:  print(x, 5'ten küçük veya eşittir)

Ancak burada x’in tam olarak 5 olması durumunu ele alamadık. Bu noktada elif ifadesi devreye girer ve tüm durumları kapsayacak şekilde yeni bir adım ekleriz:

if x > 5:  print(x, 5'ten büyüktür)elif x < 5:  print(x, 5'ten küçüktür)else:  print(x, 5'e eşittir)

if-else yapısının yanı sıra, Python'da switch-case yapısı yoktur ama bir sözlük kullanarak benzer bir işlevi yerine getirmek mümkündür. Sözlük yapısı, anahtar-değer çiftleri kullanılarak oluşturulur ve her anahtar için bir değer atanır. Daha sonra, anahtarın değeri ile eşleşen bu değer kullanılarak farklı adımlar atılır.

Bir örnek vermek gerekirse, 0'dan 2'ye kadar olan sayılar için farklı çıktılar üreten bir switch-case yapısı şöyle olabilir:

def switch_case(argument):  switcher = {    0: "zero",    1: "one",    2: "two",  }  return switcher.get(argument, "nothing")

Son olarak, elif mi yoksa if-else mi kullanılacağına dair bir soru var. elif yerine else if kullanarak if-else'e bir alternatif kullanılabilir, fakat bu durumda hangisinin kullanılacağı kişisel tercihe göre değişebilir. Genellikle daha okunaklı ve sade kod yazabilmek için elif ifadesi tercih edilir.

2:elif Nedir?

elif,else if kısaltmasıdır ve bir if-else yapısı içinde kullanılır. Bir koşulun doğru olmadığı durumlarda başka bir koşulu test etmek için else if yerine elif kullanılır. Örneğin, bir kullanıcının yaşı hakkında bir karar vermeniz gerektiğinde, elif ifadesi, önceki koşullar yanlış olduğunda bir sonraki koşulu test etmenizi sağlar.

elif ifadesi, bir if bloğu içinde olmalıdır ve bir önceki ifade yanlış olduğunda çalışır. İfadenin sonuna ihtiyaç duyduğunuz koşulları ekleyebilir ve istediğiniz kadar koşul ekleyebilirsiniz. Bu şekilde, başka bir koşulu test etmek için else if yerine elif kullanarak, kodunuzu daha okunaklı hale getirebilirsiniz.

Elif ifadesi, programlama dillerindeki birçok karar yapılarında kullanılan bir terimdir. Örneğin, C ve C++ gibi programlama dillerinde de elif ifadesi mevcuttur. Python'da elif ifadesi, if-else yapısının bir parçasıdır ve kodunuzu daha verimli hale getirmek için kullanabileceğiniz bir seçenektir.

two

'two' kelimesi Türkçe'de 'iki' anlamına gelir. Python'da ise bu kelime, if-else yapılarında kullanılan koşulların birinde '2' olarak belirtilmiştir. Bu iki anlam birbirinden oldukça farklıdır ve kullanım alanları da ayrıdır.

Python'da if-else yapıları içinde koşul olarak sadece sayılar değil, string, bool ve diğer veri tipleri de kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki örnek kodda, 'x' değişkeni değerine göre koşullar test edilir:

 x = 2if x == 1:  print(one)elif x == 2:  print(two)else:  print(other)

Bu kodda, 'x' değişkeninin değeri '2' olduğu için, ekrana 'two' yazısı yazdırılır. Başka bir örnek de şöyle olabilir:

 x = helloif x == world:  print(Hello World!)else:  print(Hello)

Bu örnekte, 'x' değişkeninin değeri 'hello' olduğu için, ekrana 'Hello' yazısı yazdırılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, koşulların dikkatli bir şekilde belirtilmesi ve doğru ifadelerin kullanılmasıdır.

,

elif, else if kısaltmasıdır ve bir if-else yapısı içinde kullanılır. Bu ifade, önceki if koşulunun yanlış olduğu durumlarda yeni bir koşulu kontrol ederek programın akışını yönlendirmesi için kullanılır. Birden fazla koşulu test etmek için kullanılabilir.

elif ifadesi, Python'da öngörülen bir yapıdır ve programlama dünyasında diğer dillerde benzer şekilde else if şeklinde bulunabilir.

Peki, ne zaman elif kullanmalısınız? Bir koşulun yanlış olduğu zamanlarda, farklı bir koşulu test etmek için else if yerine elif kullanılır. Örneğin, bir if bloğunda bir koşul doğruysa, Python ifadesi doğru olan koşulu işlerlik haline getirir, bloğun geri kalanını atlar ve diğer koşulları test etmez. Ama elif bloğunda, koşulların saklanması, birçoğu doğru olmayan birden fazla koşulu test etmek için kullanılır.

}

Bir if-else yapısı içinde bir koşulun doğru olmadığı durumda başka bir koşulu test etmek için Python'da elif ifadesi kullanılır. elif ifadesi, else if kısaltmasıdır. if-else yapısının yanı sıra, switch-case yapısı Python'da yoktur ama bir sözlük kullanarak bu işlevi yerine getirmek mümkündür. Sözlük kullanarak örnek bir karar yapısı aşağıdaki gibidir:

Argüman Değer
0 zero
1 one
2 two

elif mi, yoksa if-else mi kullanmalıyım? elif yerine else if kullanarak if-else yapısına bir alternatif kullanılabilir, ancak hangisinin kullanılacağı kişisel tercihe göre değişebilir. Hem if-else hem de elif ifadeleri kodun okunması ve anlaşılması açısından farklı durumlarda daha uygun olabilir.

return switcher.get(argument,

'nothing') işlevi, Python'daki switch-case yapısının yerine geçer. Fonksiyon, argument değerine göre sözlükteki değeri döndürür. Sözlük yapısı, yazılım geliştiricilerine, bir dizeyi veya bir fonksiyonu birçok koşulda kullanmak yerine, her bir koşul için ayrı ayrı durumlar oluşturmalarına imkan tanır. switcher.get () yöntemi, sözlükteki anahtar-value çiftini alır ve belirtilen anahtarın değerini döndürür. Eğer anahtar belirtilen sözlükte yoksa, default olarak 'nothing' döndürür. Sözlük yapısı, programlama dillerindeki diğer alternatif karar yapılarına göre daha kolay anlaşılabilir ve yönetilebilir. Bir if-else yapısının aksine, birden fazla durum ile uğraşmanız gerektiğinde, sözlük yapısı daha kolay ve daha hızlı bir şekilde kullanılabilir. Bu kullanışlılık özelliği, özellikle büyük ölçekli yazılım projelerinde karar yapısının anlaşılırlığını artırmak için önemlidir.

nothing

nothing, sözlük yapısı içinde bir anahtar kelime olarak kullanılabilir ve argüman değerinin sözlük anahtarlarından hiçbiriyle eşleşmediği durumlarda geri döndürülebilecek bir değerdir. Bu yöntem, programlama dilinde herhangi bir karar yapısıyla birlikte kullanılabilir ve bu sayede, argüman değerinin hiçbiriyle eşleşmediği durumlarda belirli bir değer döndürülebilir.

Aşağıdaki örnekte, argüman değeri sözlük yapısında mevcut değilse, nothing değeri geri döndürülür.

Örnek Kullanım Sonuç
argument = 3
switch_case(argument)
nothing

nothing, Python'daki karar yapıları ile birlikte kullanılabilecek etkili bir işlevdir. Hem elif ifadesi hem de sözlükler aracılığıyla kullanılabilir ve programcılara belirli durumlarda boş değerler veya uyarılar döndürme seçeneği sunar.

)

Python elif, if-else yapıları içinde belirtilen bir ifade olup, bir koşul doğru değilse başka bir koşulu test etmek için kullanılır. elif, else if kısaltmasıdır ve aynı mantığı takip eder. Böylece programlama dili içinde daha sade bir yapı kurulabilir. Bir örnek kullanımı inceleyelim:

if x > 5: print(x, 5'ten büyüktür)elif x < 5: print(x, 5'ten küçüktür)else: print(x, 5'e eşittir)

Yukarıdaki örnekte, kod if x > 5 koşulunu test edecektir. Eğer bu doğruysa, x, 5'ten büyüktür yazdırılacaktır. Ancak bu koşul yanlışsa, elif x < 5 koşulu test edilecektir. Eğer bu doğruysa, x, 5'ten küçüktür yazdırılacaktır. Son olarak, her iki koşul da yanlışsa, else ifadesi çalıştırılacak ve x, 5'e eşittir yazdırılacaktır.

Python'da if-else yapısının yanı sıra, switch-case yapısı yoktur. Bu durumda, programcılar bir sözlük kullanarak switch-case yapısının yerini alabilirler. Sözlük kullanarak örnek bir karar yapısı aşağıdaki gibi olabilir:

def switch_case(argument): switcher = { 0: 'zero', 1: 'one', 2: 'two', } return switcher.get(argument, 'nothing')

Sonuç olarak, elif ifadesi, if-else yapısında kullanılan bir koşul tanımlama aracıdır ve programlama dilini daha anlaşılır ve sade hale getirir. Else if yerine elif kullanarak kodun daha okunaklı hale getirilebileceğini unutmayın.

elif mi, yoksa if-else mi Kullanmalıyım?

Birçok Python programcısı için, elif mi yoksa if-else mi kullanılacağı bir sorundur. elif ve else if aynı anlama gelirler ve her ikisi de if-else yapısının bir parçasıdırlar. elif ifadesi, bir if-else blokunda bir dizi koşulu kontrol etmek için kullanılır. else if, bu tercihi yapmanıza olanak sağlar. Örneğin, if-else bloğundaki koşulların sayısı arttığında, kodun okunaklığı ve anlaşılabilirliği azalır. Bununla birlikte, else if koşulları, bu durumu ele almanın daha iyi bir yoludur.

elif ve else if arasında bir seçim yapmak, kodun okunaklığına ve anlaşılabilirliğine bağlıdır. elif tercih edilir, çünkü okunaklığını ve anlaşılabilirliğini korumak için dilde önceden belirlenmiş bir söz dizimi vardır. Ancak, if-else yapısının koşulları ve felsefesi değiştiğinde, else if de tercih edilebilir. Programcılar, önceden belirlenmiş söz dizimlerine sadık kalmak yerine, kendilerine özel bir yapı oluşturmayı seçebilirler.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir