Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Fonksiyonları Nedir?

Python Fonksiyonları Nedir?

admin admin - - 25 dk okuma süresi
148 0

Python programlama dilinde fonksiyonlar oldukça önemli bir yere sahiptir. Fonksiyonlar, tekrar eden işlemleri kısaltmak ve kodu daha anlaşılır hale getirmek için kullanılır. Ayrıca, Python’da birçok hazır fonksiyon bulunmaktadır.

Fonksiyonlar belirli bir görevi gerçekleştirirler. Python’da fonksiyonlar, def anahtar kelimesi kullanılarak tanımlanır ve parantez içinde belirtilen parametrelere sahip olabilirler. Fonksiyonun içinde yapılacak işlemler, iki nokta üst üste ile belirtilen girinti ile gösterilir. Fonksiyonun sonunda return anahtar kelimesi ile dönüş değeri belirtilir.

Python’da birçok hazır fonksiyon bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar, kullanıcının işini kolaylaştırır ve gereksiz kod yazımını önler. print() fonksiyonu, ekrana yazdırma işlemini yaparken len() fonksiyonu, bir değişkendeki eleman sayısını bulmak için kullanılır.

Ekrana yazı yazdırmak için kullanılan print() fonksiyonu, tek veya çoklu parametrelere sahiptir. En basit kullanım örneği, print(“Merhaba Dünya”) şeklindedir. Ayrıca, değişkenlerin değerleri de print() fonksiyonu içinde yazdırılabilir. Örneğin, a = 5 ve b = “Python” değişkenlerinin değerlerini ekrana yazdırmak için print(a,b) şeklinde kullanılabilir.

len() fonksiyonu, bir değişkendeki eleman sayısını bulmak için kullanılır. Bir stringin karakter sayısını bulmak için kullanımı len(“Merhaba Dünya”) şeklindedir. Ayrıca, bir liste içindeki eleman sayısını bulmak için de kullanılabilir. Örneğin, a = [“Python”, “Java”, “C”] liste eleman sayısını bulmak için len(a) şeklinde kullanılabilir.

Fonksiyonlar Nedir?

Fonksiyonlar, belirli bir görevi yerine getirmek için bir araya getirilmiş kod bloklarıdır. Python programlama dilinde fonksiyonlar,

 • Kodun tekrar kullanılabilirliğini arttırır
 • Kodu daha okunaklı ve anlaşılır hale getirir
 • Hataların azaltılmasına yardımcı olur
 • Kodun daha organize bir şekilde yazılmasını sağlar

Python’da fonksiyonlar, def anahtar kelimesi ile tanımlanır. Fonksiyonlar, belirli bir işlevi yerine getirmek için birçok parametre alabilir ve bir değer döndürebilir.

Tanımlama Açıklama
def fonksiyon_adı(parametre1, parametre2,…): Fonksiyonun tanımlandığı satır. Parametreler, fonksiyon için gerekli girdilerdir.
  Fonksiyonun gövdesi, fonksiyonun gerçekleştireceği görevi içerir.
return deger Fonksiyonun döndürdüğü değerdir.

Fonksiyonlar, programcıların işlerini kolaylaştıran ve zaman kazandıran anahtar özelliklerden biridir. Bu nedenle, Python’da kullanılan hazır fonksiyonlar, aynı zamanda kendi fonksiyonlarınızı yazmak için de bir rehber görevi görür.

Built-in Fonksiyonlar

Python programlama dilinde birçok hazır fonksiyon bulunur. Bu fonksiyonlar, programcılara kod yazarken zaman kazandırır ve işlerini kolaylaştırır. Built-in fonksiyonlar, Python kurulumu yaptığınızda otomatik olarak yüklenirler ve kullanmak için herhangi bir kütüphane yüklemenize gerek yoktur.

İşte bazı kullanışlı built-in fonksiyon örnekleri:

 • print(): Ekrana yazı yazdırmak için kullanılır.
 • len(): Bir değişkendeki eleman sayısını bulmak için kullanılır.
 • type(): Bir değişkenin veri tipini öğrenmek için kullanılır.
 • sum(): Bir liste veya tuple içindeki sayıların toplamını bulmak için kullanılır.
 • max(): Bir liste veya tuple içindeki en büyük sayıyı bulmak için kullanılır.
 • min(): Bir liste veya tuple içindeki en küçük sayıyı bulmak için kullanılır.

Bu fonksiyonlar, Python programlama dilinde sık sık kullanılan fonksiyonlardır. Ancak, daha spesifik işler yapmak için bazı kütüphaneler kullanmak da gerekebilir. Bu durumda, kütüphanelerin sağladığı özellikleri kullanarak işinizde daha verimli sonuçlar elde edebilirsiniz.

print()

Python programlama dilinde, ekrana yazı yazdırmak için kullanılan “print()” fonksiyonu oldukça sık kullanılan bir işlevdir. Bu fonksiyon sayesinde, yazdığınız kodun çıktısını ekranda görebilirsiniz.

Print() fonksiyonu, parantez içine yazdığınız verileri ekrana yazdırır. Bu veriler, bir string ifade, bir değişken ya da bir liste olabilir. Ayrıca, ekrana yazdırılan veriler arasına boşluk veya başka bir karakter eklemek için benzer bir şekilde kullanabilirsiniz.

Örneğin:

Python Kodu Fonksiyon Çıktısı
print(“Merhaba Dünya”) Merhaba Dünya
isim = “Ali”
print(“Merhaba”, isim)
Merhaba Ali
sayilar = [1, 2, 3, 4, 5]
print(sayilar)
[1, 2, 3, 4, 5]

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, “print()” fonksiyonu sayesinde farklı tipteki veriler ekrana yazdırılabilir. Bu fonksiyon, Python programlama dilindeki en temel fonksiyonlardan biridir ve her programda sıkça kullanılır.

Örnek1:

Örnek1’de, print() fonksiyonunu kullanarak ekrana yazı yazdırma işlemi örneklendirilmektedir. Öncelikle, print() fonksiyonunun kullanım şekli şu şekildedir: print(“yazdırılacak metin”) şeklinde kullanılır. Bu fonksiyonun içinde yer alan parametre, ekrana yazılacak metni belirtmektedir. Örneğin, “Merhaba Dünya” yazısını ekrana yazdırmak için şu şekilde bir kod satırı kullanılabilir:

print(“Merhaba Dünya”)

Bu örnekte, print() fonksiyonunun içindeki parametre olarak “Merhaba Dünya” stringi yer almaktadır. Bu kod bloğu çalıştırıldığında, ekrana “Merhaba Dünya” yazısı yazdırılacaktır. Bu fonksiyonu değişkenlerle kullanarak değişkenlerin içindeki değerleri de ekrana yazdırabiliriz. Örneğin, a değişkenin değerini ekrana yazdırmak için şu şekilde bir kod yazılabilir:

a = 5print(a)

Yukarıdaki kod satırında, ilk önce bir değişken tanımlanır ve bu değişkenin değeri 5 olarak belirlenir. Daha sonra print() fonksiyonu kullanılarak a değişkeninin değeri ekrana yazdırılır. Bu şekilde print() fonksiyonu kullanılarak, ekrana yazı yazdırma işlemi kolaylıkla gerçekleştirilebilir.Merhaba Dünya

Python programlama dilinde en temel örneklerden biri olan “Merhaba Dünya” yazdırma işlemi, print() fonksiyonu kullanılarak çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu fonksiyon, ekrana yazı yazdırmak için kullanılır ve ilgili yazıyı parantez içinde belirttiğimiz şekilde ekrana basar. Örneğin:

Kod Ekrana Yazdırılan
print(“Merhaba Dünya”) Merhaba Dünya

Bu örnekte, print() fonksiyonu içinde “Merhaba Dünya” adlı bir string ifade bulunmaktadır. Bu ifade, fonksiyon tarafından ekrana yazdırılır ve “Merhaba Dünya” metni ekranda görünür.

yazısını ekrana yazdırmak için kullanımı

Python programlama dilinde en sık kullanılan fonksiyonlardan biri ‘print()’ fonksiyonudur. Bu fonksiyon, özellikle ekrana yazı yazdırmak için sıklıkla kullanılır. ‘print()’ fonksiyonunun kullanımı oldukça basittir ve çoğu zaman parametreler gerektirmez.

Bir örnek vermek gerekirse, ‘Merhaba Dünya’ yazısını ekrana yazdırmak istiyorsanız, ‘print(“Merhaba Dünya”)’ şeklinde kullanabilirsiniz. Bu örnek oldukça basit olsa da, ‘print()’ fonksiyonunun kullanımı daha da geliştirilebilir.

Değişkenlerin değerlerini ekrana yazdırmak için de ‘print()’ fonksiyonu kullanılabilir. Örneğin, ‘x’ değişkeninin değerini ekrana yazdırmak için ‘print(x)’ şeklinde kullanabilirsiniz.

Ayrıca, farklı parametreler de kullanarak çıktıların formatlandırılması da mümkündür. Bu konuda daha fazla bilgi için Python belgelerinde yer alan ‘print()’ fonksiyonunun örneklerini inceleyebilirsiniz.

Örnek2:

Değişken değerlerini ekrana yazdırmak için print() fonksiyonu kullanılır. Bu işlem için öncelikle bir değişkenin değeri atanmalıdır. Daha sonra bu değişken print() fonksiyonu içinde kullanılarak ekrana yazdırılabilir.

Örnek Kod: x = 5
y = “Merhaba!”
print(“x değeri:”, x)
print(“y değeri:”, y)

Bu örnek kodda, önce x ve y değişkenlerine değerleri atanmıştır. Daha sonra print() fonksiyonu kullanılarak bu değişkenlerin değerleri ekrana yazdırılmıştır. Bu örnekte, print() fonksiyonu içinde kullanılan değişkenler virgülle ayrılarak yazılmıştır.

len()

Python’da len() fonksiyonu bir değişkenin eleman sayısını bulmak için kullanılır. Bu fonksiyon, kullanıcının belirtilen değişkende bulunan elemanların sayısını döndürür. Bu fonksiyon genellikle string ve liste veri tiplerinde kullanılır.

Fonksiyonu kullanmak oldukça basittir. len() fonksiyonu, parametre olarak bir nesne alır ve o nesnenin eleman sayısını döndürür. Aşağıdaki örneklerde kullanımı gösterilmiştir:

 • Örnek 1: Bir string içindeki karakter sayısını bulmak için kullanımı

“`pythonstring = “Merhaba Dünya”print(len(string))“`

Yukarıdaki örnekte, len() fonksiyonu kullanarak “Merhaba Dünya” stringindeki karakter sayısı 13 olarak hesaplanır ve ekrana yazdırılır.

 • Örnek 2: Bir listedeki eleman sayısını bulmak için kullanımı

“`pythonliste = [1, 2, 3, 4, 5]print(len(liste))“`

Yukarıdaki örnekte, len() fonksiyonu kullanarak “liste” adlı listedeki eleman sayısı 5 olarak hesaplanır ve ekrana yazdırılır.

len() fonksiyonu, hesaplama yapmak için bir değişken almak zorunda değildir. Eğer fonksiyona hiçbir parametre vermezseniz, fonksiyon sıfır döndürür. Aşağıdaki örnek kullanımı gösterir:

“`pythonbosString = “”bosListe = []print(len(bosString))print(len(bosListe))“`

Yukarıdaki örnekte, len() fonksiyonu kullanarak boş bir string ve bir boş liste için eleman sayısı sıfır olarak hesaplanır ve ekrana yazdırılır.

Örnek1:

Python programlama dilindeki fonksiyonlar oldukça kullanışlıdır. Bu fonksiyonlar, bir kod bloğunu, yinelenen kodları ve kaynak kodu kısaltmak için birlikte çalışan kodun bir parçasını başkalarına yeniden kullanması amacıyla tanımlanır. Python’da kullanılan fonksiyonların birçok türü vardır, özellikle hazır olanları kullanmak oldukça avantajlıdır.

Bir string içinde kaç karakter olduğunu bulmak için “len()” fonksiyonu kullanılır. Örneğin:

Kod Çıktı
x = “Merhaba Dünya”
print(len(x)) 13

Yukarıdaki örnekte, “x” değişkenine “Merhaba Dünya” metnini atadık. Sonra, “len()” fonksiyonunu kullanarak string içindeki karakter sayısını yazdırdık. Çıktı olarak “13” aldık çünkü “Merhaba Dünya” 13 karakterlidir.

Örnek2:

=Bir liste içindeki eleman sayısını bulmak için kullanımı

Python’da len() fonksiyonu, kullanıcının girilen bir listenin eleman sayısını bulmasına yardımcı olan hazır bir fonksiyondur. Bu fonksiyonu kullanmak için öncelikle bir liste tanımlamak gereklidir. Örneğin, web programlama yaparken bir kullanıcının girilen bir listenin eleman sayısını bulması gerekiyorsa, len() fonksiyonu kullanılabilir. Örneğin, şu şekilde bir kod yazılabilir:

my_list = ['elma', 'armut', 'çilek', 'portakal']print(len(my_list))

Bu kod çıktısı, 4 olacaktır. list() fonksiyonu, bir liste oluşturmak için kullanılırken len() fonksiyonu, bir listenin eleman sayısını bulmak için kullanılır. Bu örnek, özellikle Python programlama dili öğrenirken kullanılabilecek önemli bir örnektir ve bu şekilde çeşitli listelerin eleman sayısını kolaylıkla bulmak mümkündür.

Kendi Fonksiyonlarınızı Yazmak

Python, programlama dilleri arasında popülerliğini artırmaya devam ediyor. Kendi fonksiyonlarınızı yazmanın yöntemlerini ve kullanımını öğrenmek için Python, kullanıcılarına oldukça esnek bir yapı sunuyor. Python’da bir fonksiyon tanımlamak için def anahtar kelimesi kullanılır ve başka bir yerde kullanılabilecek bloklar oluşturmak için kullanılır. Fonksiyonlar, belirli bir görevi yapmak için gereken kodu saklar ve tekrar kullanılabilir bir parça haline getirir.

Kendi fonksiyonlarınızı yazarken, ilk adım bir isim seçmek ve parametrelerini listelemektir. Daha sonra, fonksiyonun yapması gereken işlemleri belirtmek için kod yazabilirsiniz. Bu sayede fonksiyonu rahatlıkla başka yerlerde çağırabilirsiniz. Ayrıca, Return ifadesi kullanarak fonksiyonun bir değer döndürmesi de mümkündür.

Bir örnek: Bir isim ve yaş alan bir fonksiyon yazın ve bu fonksiyonun eğer yaş 18’den büyükse “Oy kullanabilirsiniz” mesajını ekrana yazdırmasını sağlayın. Fonksiyon ise şöyle olabilir:

def oy_kullanabilir_mi(isim, yas):  if yas > 18:    print(isim + ", oy kullanabilirsiniz!")  else:    print(isim + ", oy kullanamazsınız.")

Bu örnekte, oy_kullanabilir_mi() fonksiyonu isim ve yas parametrelerini alır ve yaş 18’den büyükse, kişi oy kullanabilir, aksi takdirde oy kullanamaz. Bu kendi oluşturduğumuz basit bir fonksiyon örneğidir. Yukarıdaki örneği, kendinize, işletmenize veya projenize göre uyarlayabilir ve kendi fonksiyonunuzu oluşturabilirsiniz.

Fonksiyon Tanımlama

Fonksiyon, Python programlama dilinde tekrarlanan bir işlemi yapmak için kullanılan bir yapıdır. Programcılar, kodda aynı işlemleri tekrar etmek yerine fonksiyonlar kullanarak daha kısa ve okunaklı kod yazabilirler. Fonksiyonlar, bir defa yazıldıktan sonra birden fazla kez kullanılabilirler.

Bir fonksiyonun tanımlanması “def” anahtar kelimesi ile yapılır. Fonksiyon ismi genellikle anahtar kelime ve parametreler arasında belirtilir. Parametreler fonksiyona veri girişi yapmaktadır. Parametrelerden sonra eşittir (=) işareti ve sonrasında geri dönüş değeri belirtilir. Fonksiyon bloğu iki nokta ile başlar ve her satır bir tab boşluk bırakılarak yazılır.

Tanım: def FUNCTION_NAME(PARAMETER1, PARAMETER2, ..., PARAMETER_N):
Örnek: def toplama(deger1, deger2):
 • FUNCTION_NAME: Tanımlanacak fonksiyonun ismidir.
 • PARAMETER1, PARAMETER2, …, PARAMETER_N: Fonksiyona girdi olarak verilecek değişkenlerdir.
 • deger1, deger2: Örnekte tanımlanan toplama fonksiyonu için parametrelerdir.

Parametreler, gereksinimlere bağlı olarak hem zorunlu hem de isteğe bağlı olarak belirtilebilirler. Zorunlu parametrelerin kullanılması zorunludur ancak isteğe bağlı olan parametrelerin kullanımı programcının tercihine bağlıdır.

Dönüş Değeri

Fonksiyonlar sadece belirli görevleri yerine getirmez, aynı zamanda bir değer döndürebilirler. Fonksiyonun amaçlarından biri değerleri işlemek, hesaplamak ve sonuçlar üretmektir.

Bazı fonksiyonlar bir çıktı verirken, bazıları bir çıktı döndürür. Dönüş değeri olarak adlandırılan bu değer, bir işlevin başarıyla tamamlanmasının sonucudur. Python’da fonksiyonlar varsayılan olarak bir dönüş değeri döndürmez. Bunun yerine, değeri döndürmek için fonksiyonun içinde return ifadesi kullanılır.

Fonksiyon Adı Kullanım Açıklama
max() max(liste) Bir listedeki en büyük öğeyi döndürür
min() min(liste) Bir listedeki en küçük öğeyi döndürür
sum() sum(liste) Bir listedeki tüm öğelerin toplamını döndürür

Yukarıdaki tablo, varsayılan Python fonksiyonları olan max(), min() ve sum() fonksiyonlarını göstermektedir. Bu fonksiyonlar, bir liste içindeki en büyük, en küçük veya tüm öğelerin toplamını döndürmek için kullanılabilir.

Lambda Fonksiyonları

Python programlama dilinde, kaç kez kullanacağımızı bilmeksizin, birkaç satırdan kısa fonksiyonlar oluşturmaya yarayan lambda fonksiyonları bulunur. İsimsiz fonksiyonlar olarak da adlandırılan lambda fonksiyonları, fonksiyonun tanımını değiştirmeden kullanıcıya hızlıca bir sonuç sağlar.

En basit kullanım örneğinde, lambda fonksiyonu bir değişkene atanır ve ardından çağrılır. Bu şekilde lambda fonksiyonları, kodu daha okunaklı hale getirir ve tekrar kullanılabilen kod parçaları oluşturmanızı sağlar.

Dilimleme İşlemi Lambda Fonksiyonu Kullanmadan Lambda Fonksiyonu Kullanarak
numbers = [1, 2, 3, 4, 5] def slicer(x): return x % 2 == 0 slicer = lambda x: x % 2 == 0
even_numbers = list(filter(slicer, numbers)) even_numbers = list(filter(lambda x: x % 2 == 0, numbers))

Lambda fonksiyonları, filter() ve map() fonksiyonlarıyla birleştirildiğinde oldukça kullanışlıdır. Filter() fonksiyonu, lambda fonksiyonu kullanarak listeler veya diğer veri türleri üzerinde koşul belirterek filtreleme yapar. Map() fonksiyonu ise aynı işlemi liste veya veri türündeki elemanlara uygulanacak bir fonksiyon tanımlayarak yapar. Bu nedenle, lambda fonksiyonları, verilerin hızlı ve etkili bir şekilde işlenmesinde kullanılan önemli bir araçtır.

Basit Tanımlama ve Kullanım

Lambda fonksiyonlarını kullanmak programlamada oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Bu fonksiyonları tanımlamak oldukça basittir ve kısa bir sürede öğrenilebilir. Lambda fonksiyonları, kullanıldığı projedeki kodu daha sade ve anlaşılır hale getirmek için sıkça kullanılırlar.

Lambda fonksiyonları, değişken oluşturmadan ve ayrı bir fonksiyon oluşturmadan hızlı ve basit bir şekilde işlem yapabilmemizi sağlarlar. Örneğin;

 • lambda x: x*2 kodu, bir sayının 2 ile çarpılması işlemini gerçekleştirir.
 • lambda a,b: a+b kodu, iki sayının toplama işlemini gerçekleştirir.

Bu tip fonksiyonlar, bir programda sadece birkaç kez kullanılacak olan kısa işlemler için de oldukça uygundurlar. Programlamada sade ve anlaşılır kod yazmak, kullanıcılar için oldukça önemlidir. Lambda fonksiyonlarının basit ve hızlı kullanımı, programlamada kodu sadeleştirmenin ve daha anlaşılır bir yapıya kavuşturmanın en iyi yoludur.

Filter() ve Map() Fonksiyonları

Lambda fonksiyonları ile kullanılan filter() ve map() fonksiyonları, Python’da oldukça yaygın olarak kullanılan işlevlerdir. filter() fonksiyonu, verilen bir listedeki elemanları belirli bir koşula göre filtreler ve yeni bir liste oluşturur. map() fonksiyonu ise belirli bir işlemi bir listenin her elemanı için uygular ve yeni bir liste oluşturur.

filter() fonksiyonunun kullanımı şu şekildedir:

Kod Örneği Çıktı
list(filter(lambda x: x % 2 == 0, [1, 2, 3, 4, 5, 6]))
[2, 4, 6]

Yukarıdaki kod örneği, [1, 2, 3, 4, 5, 6] listesinde yer alan çift sayıları filtrelerek yeni bir liste oluşturur.

map() fonksiyonunun kullanımı ise şu şekildedir:

Kod Örneği Çıktı
list(map(lambda x: x * 2, [1, 2, 3, 4, 5, 6]))
[2, 4, 6, 8, 10, 12]

Yukarıdaki kod örneği, [1, 2, 3, 4, 5, 6] listesinde yer alan her bir sayıyı iki katına çıkartarak yeni bir liste oluşturur.

Bu fonksiyonlar, programlamanın temel gereksinimleri olan döngüler (loops) ve koşullu ifadeler (conditional statements) ile de kullanılabilir. Özellikle verileri filtreleyip düzenlemek veya işlemek için oldukça pratiktirler.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir