Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python for Döngüsü Nedir?

Python for Döngüsü Nedir?

admin admin - - 20 dk okuma süresi
133 0

for döngüsü, kod bloklarını tekrarlamak için kullanılan bir kontrol yapısıdır. for döngüsü, belirli bir sayıda veya eleman sayısı kadar belirli bir kod bloğunu yürütmek için kullanılır. Python’da for döngüsü oldukça yaygın bir biçimde kullanılır ve programcıların en sık başvurduğu kontrol yapısıdır.

For döngüsü, bir aralıkta (örneğin bir liste ya da demet) elemanları tek tek döndürerek işlem yapar. Program, for döngüsü boyunca her elemanın üzerinde dönerek, bir işlem yapar. Bu sayede, belirli görevleri daha az kod yazarak yapabilirsiniz. For döngülerini kullanarak, sıklıkla veri işleme ve listelerdeki elemanları kontrol etmek gibi işlemler yapabilirsiniz.

For döngüsü kullanılarak, birçok farklı işlem gerçekleştirilebilir. Örneğin, bir liste içindeki elemanları yazdırabilir, sayıları belirli bir aralıkta yazdırabilir veya listenin elemanlarına belirli işlemler uygulayabilirsiniz. For döngüsü, Python programlama dilinde oldukça önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır.

fordöngüsü, Python programlama dilinde bir bloğun belirli bir sayıda veya eleman sayısı kadar tekrarlanmasını sağlar. Bu döngü, belirli bir aralıktaki elemanları tek tek döndürerek işlem yapar. Örneğin, bir liste veya demet içerisindeki elemanları döndürmek için kullanılabilir. Ayrıca, belirli bir koşulu sağlayan elemanları seçerek bir işlem de gerçekleştirilebilir. for döngüsü, ikili bir yapıya sahiptir. Bu yapıdaki ilk kısım, döngünün kaç defa tekrarlanacağını belirten bir parametredir. İkinci kısım ise, hangi elemanların döngü içerisinde işlem göreceğini belirler. Bu elemanlar, genellikle listeler, demetler veya farklı veri tiplerinden oluşur. Örneğin, tek sayıları yazdırmak için aşağıdaki kod örneği kullanılabilir:

Kod Örneği:
for i in range(10):
    if i % 2 != 0:
        print(i)

Çıktı:
1 3 5 7 9

Bu örnek kodda, range() fonksiyonu kullanılarak 0’dan 10’a kadar bir aralık oluşturulur. Döngü içerisinde ise, her elemanın tek olup olmadığı kontrol edilir. Eğer eleman tek sayıysa, print() fonksiyonu kullanılarak ekrana yazdırılır.Benzer şekilde, bir liste içerisindeki elemanları döngü vasıtasıyla yazdırabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki kod örneği kullanılabilir:

Kod Örneği:
liste = [1, 2, 3, 4, 5]
for eleman in liste:
    print(eleman)

Çıktı:
1 2 3 4 5

Bu örnekte, liste adında bir liste oluşturulur ve for döngüsü kullanılarak her elemanın ekrana yazdırılması sağlanır. Bu örneklerde görüldüğü gibi, for döngüsü sayesinde küçük işlemler bile kolayca gerçekleştirilebilir.döngüsü, belirli bir bloğu belirli bir sayıda veya eleman sayısı kadar tekrarlamak için kullanılır.

Python programlama dilinde fordöngüsü, belirli bir bloğu belirli bir sayıda veya eleman sayısı kadar tekrarlamak için kullanılır. Bu döngü çeşidi, özellikle listeler gibi belirli bir sayıda elemana sahip veri tipleriyle işlem yapmak için oldukça kullanışlıdır. Ayrıca döngü içindeki kod blokları, belirtilen sayıda tekrarlandığından emin olmak için kullanılabilir.

For Döngüsü Nasıl Çalışır?

For döngüsü, Python programlama dilinde bulunan önemli bir yapıdır. Belirli bir aralıkta yer alan elemanları döndürerek işlem yapar. Bu aralık, bir liste, demet vb. gibi değişkenleri de içerebilir.

For döngüsü genellikle bir index veya eleman değişkeni üzerinden çalışır. For döngüsü, her döngüde eleman veya index değişkeninin değerini değiştirerek ilerler. Bu sayede döngü içerisinde belirli işlemler yapılabilir.

Bu döngü yapısı, özellikle belirli bir veri yapısındaki elemanları tek tek dönerek işlem yapmak için kullanılır. For döngüsü içerisinde yer alan işlemlerin ne kadar tekrarlanacağı önceden belirlenir ve döngü sonlandırılıncaya kadar işlem tekrarlanır.

For döngüsü kullanırken, kullanılacak blok içerisinde atanan değişkenlerin mutlaka tanımlandığından emin olunmalıdır. Bu sayede döngü içerisinde atanan değerler dışarıda da kullanılabilir.

For Döngüsü Örnekleri

For döngüsü, Python programlama dilinde oldukça sık kullanılan bir yapıdır. Bu döngü, belirli bir bloğu belirli bir sayıda veya eleman sayısı kadar tekrarlamak için kullanılır. For döngüsü kullanarak birçok farklı işlem yapmak mümkündür. Örnek olarak, tek sayıları yazdırmak ve bir liste içindeki elemanları döndürmek sayılabilir.

Bu döngü ile gerçekleştirilebilecek işlemlere örnek olarak, tek sayıları yazdırmak, bir liste öğelerini döndürmek verilebilir. Tek sayıları yazdırmak için for döngüsü kullanarak 0’dan 10’a kadar olan tek sayıları yazdırabiliriz. Bu işlem için Python dilinde yazılan kod şu şekildedir:

for i in range(10):  if i % 2 != 0:    print(i)

Bu kod sonrası çıktı olarak aşağıdaki değerler görülecektir:

 • 1
 • 3
 • 5
 • 7
 • 9

For döngüsü ayrıca bir listenin elemanlarını döngü vasıtasıyla yazdırmak için de kullanılabilir. Bu durumda, Python dilinde kod şu şekildedir:

liste = [1, 2, 3, 4, 5]for eleman in liste:  print(eleman)

Bu kodun sonrasında, listenin elemanları şu şekilde çıktı olarak alınacaktır:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

For döngüsü, programlama dünyasının vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle, programcıların bu başlıklar altında yazılan örnekleri inceleyerek daha fazla öğrenmesi ve uygulaması tavsiye edilir.

Tek Sayıları Yazdırmak

for döngüsü kullanarak 0’dan 10’a kadar olan tek sayıları yazdırmak için bir kod örneği verilebilir. Bu örnek, for döngüsünün nasıl kullanılabileceğine dair bir fikir verebilir.

for i in range(10):

 if i % 2 != 0:

  print(i)

Yukarıdaki kod örneğinde, range(10) bir aralığı temsil eder ve 0’dan 10’a kadar olan sayıları içerir. Döngü i elemanını kullanarak bu aralıktaki her bir elemanı tek tek döndürür. İf koşulu, elemanın tek sayı olup olmadığını kontrol eder ve tek sayı ise döngü vasıtasıyla ekrana yazdırılır.Çıktı şöyle olacaktır:

1

3

5

7

9

Bu örnek, birçok farklı senaryoda kullanılabilir. Örneğin, sayıların çift veya tek olup olmadığını kontrol etmek, bir liste içindeki elemanları tek tek döndürmek gibi. for döngüsü, Python programlama dilinde önemli bir özelliktir ve iyi bir şekilde kullanılması programların daha etkili ve verimli olmasına yardımcı olabilir.for

döngüsü, Python programlama dilinde sıklıkla kullanılan bir döngü yapısıdır. Belirli bir bloğu belirli bir sayıda veya eleman sayısı kadar tekrarlamak için kullanılır. Bu blok, elemanlar tek tek döndürülerek işlem yapılır. For döngüsü örnekleri, bir liste öğelerini döngü vasıtasıyla yazdırmak, tek sayıları yazdırmak gibi çeşitli senaryolarda kullanılabilir. For döngüsü, bir aralıkta bulunan elemanları (örneğin, bir liste veya demet) tek tek okur ve işlem yapar. Bu nedenle, for döngüsü ile işlem yapmak oldukça kolaydır. Python programlama dilinde for döngüsü, tek bir satırda kod yazarak veri işlemeye yardımcı olur.

döngüsü kullanarak 0’dan 10’a kadar olan tek sayıları yazdırıyoruz.

Python programlama dilinde bulunan for döngüsü, belirli bir bloğu belirli bir sayıda veya eleman sayısı kadar tekrarlamak için kullanılır. Bu işlem için for döngüsü, belirli bir aralıkta elemanları tek tek döndürür ve işlemler yapar.

For döngüsü, belirli bir aralıkta (örneğin, bir liste veya demet gibi) elemanları tek tek döndürerek işlem yapar. Bu işlem sırasında for döngüsü, her eleman için işlem yapar ve bu işlem sonucunda istenilen çıktı elde edilir.

Bu örnekte, for döngüsü kullanarak 0’dan 10’a kadar olan tek sayıları yazdırıyoruz. Bu işlem için öncelikle range fonksiyonu kullanarak belirli bir aralık oluşturuyoruz. Daha sonra for döngüsünde her elemanı kontrol ederek tek sayıları yazdırıyoruz.

Kod Örneği: Çıktı:
for i in range(10):  if i % 2 != 0:    print(i)
1  3  5  7  9

Bu örnekte range(10) fonksiyonu kullanarak 0’dan 10’a kadar bir aralık oluşturduk. Daha sonra if i % 2 != 0: koşulunu kullanarak for döngüsünde tek sayıları kontrol ediyoruz ve bu sayıları yazdırıyoruz.

Python programlama dilinde bulunan döngü yapıları, işlemleri otomatik hale getiren ve zaman kazandıran önemli araçlardan biridir. For döngüsü, belirli bir aralıktaki elemanları teker teker döndürerek işlem yapması sebebiyle sık kullanılan döngü yapısıdır.

Kod Örneği:

Yukarıdaki =for i in range(10): if i % 2 != 0: print(i)

Bu kod örneği, for döngüsünün kullanımını ayrıntılı bir şekilde açıklar. Burada, for döngüsü kullanarak 0’dan 10’a kadar olan sayıları tek tek kontrol edilir, eğer o anki sayının 2’ye bölümünden kalan bir değeri varsa, yani sayı tek sayı ise ekrana yazdırılır. Yukarıdaki kod örneği, basit bir for döngüsü kullanımı gösterir ve özellikle bir aralıktaki sayıların test edilmesi ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için yönlendirici bir yaklaşım sunar.

Çıktı:

Bu örnekte, Python programlama dilinde for döngüsünün nasıl kullanıldığını gösterdik. for döngüsü, belirli bir aralıkta elemanları döndürerek istenen işlemi yapan bir yapıdır. Yukarıdaki örnekte, 0’dan 10’a kadar olan sayılardan sadece tek olanları seçtik ve yazdırdık. Kodun çıktısı, 1, 3, 5, 7 ve 9 şeklindedir.

 • Bu örnekte, “if i % 2 !=0” kısmı, sadece tek sayıları seçmek için kullanılır.
 • Birçok farklı amaç için for döngüsü kullanılabilir ve kod, istenen amaca göre değişiklik gösterebilir.
 • Python programlama dilinin temel özelliklerinden biri olan for döngüsü, programcılara işlerini kolaylaştıran ve kod yazım süresini azaltan bir araçtır.

Bir Liste Öğelerini Döndürmek

bir listedeki elemanları tek tek döndürerek çıktı olarak yazdırıyoruz. Bunun için, listemizi bir değişkene atıyoruz ve daha sonra bu değişkeni for döngüsünde kullanarak elemanları tek tek döndürüyoruz. Kod örneği aşağıdaki gibidir:

liste = [1, 2, 3, 4, 5]
for eleman in liste:
    print(eleman)

Yukarıdaki kodu çalıştırdığımızda, listenin tüm elemanları tek tek çıktı olarak yazdırılır. Çıktının aşağıdaki gibi olması gerekir:

1
2
3
4
5

Bu örnek, for döngüsü kullanarak listelerdeki elemanlara erişmenin ne kadar kolay olduğunu gösteriyor. Bu tür döngüler, programlamada çok sık kullanılan bir araçtır ve veri işleme işlemlerinde oldukça yararlıdır. Bu nedenle, Python programlamaya yeni başlayanlar için for döngüsünün öğrenilmesi oldukça önemlidir.for

döngüsü, Python programlama dilinde oldukça sık kullanılan bir yapıdır. Bu döngü, belirli bir bloğu belirli bir sayıda veya eleman sayısı kadar tekrarlamak için kullanılır.

For döngüsü, belirli bir aralıktaki (örneğin, bir liste veya demet gibi) elemanları tek tek döndürerek işlem yapar. Döngü, elemanların bir sonraki elemana geçmeden önce bir blokta işlem görmesini sağlar.

For döngüsü örnekleri saymakla bitmez. Örneğin, tek sayıları yazdırmak, bir liste öğelerini döndürmek, bir metin içindeki karakterleri saymak ve bir dosyadaki satırları okumak için for döngüsü kullanılabilir.

For döngüsü, iki şekilde kullanılabilir: range() fonksiyonu ile veya bir liste ya da demet içindeki öğeler ile birlikte kullanarak. range() fonksiyonu, belirli bir aralıktaki elemanları döndürürken, listeler ve demetler, içindeki öğeleri tek tek döndürmek için kullanılır.

For döngüsü, başka bir döngü ile birleştirilerek de kullanılabilir. Örneğin, bir dizi içindeki her elemanı bir başka dizide değiştirerek yeni bir dizi oluşturmak için iki for döngüsü kullanılabilir.

For döngüsü, Python öğrenmeye başlayanların mutlaka öğrenmesi gereken bir yapıdır. Kullanımı oldukça kolaydır ve çeşitli programlama problemlerinin çözümünde büyük fayda sağlar.

döngüsü kullanarak bir liste içindeki elemanları döngü vasıtasıyla yazdırıyoruz.

Bir listenin içindeki her bir öğe üzerinde döngü yapmak için fordöngüsünü kullanabiliriz. Öncelikle, bir liste oluşturmalı ve fordöngüsü aracılığıyla elemanları ayrı ayrı ele almalıyız. Aşağıdaki örnekte, liste içindeki öğeleri döndürmek için fordöngüsü kullanılmıştır:

Kod Örneği Çıktı
liste = [1, 2, 3, 4, 5]
for eleman in liste:
    print(eleman)
1
2
3
4
5

Burada, fordöngüsü, öğelerin bir listesi olan “liste” üzerinde döner ve listenin her öğesi için ayrı ayrı işlem yapar. Bu örnekte, her bir öğe ayrı ayrı yazdırılır.

Kod Örneği:

Bu örnekte, for döngüsü kullanarak bir liste içinde bulunan elemanları döngü yoluyla yazdırıyoruz. Önce bir liste oluşturuyoruz ve ardından for döngüsüne başvurarak listeye eklediğimiz elemanları tek tek yazdırıyoruz.

Kod Örneği: liste = [1, 2, 3, 4, 5]
for eleman in liste:
      print(eleman)
Çıktı: 1 2 3 4 5

Yukarıdaki örnekte, bir liste oluşturmak için köşeli parantezler kullanırız ve listedeki elemanları virgülle ayırırız. For döngüsü kullanarak, listenin her bir elemanı tek tek işlenir ve print() fonksiyonu kullanılarak ekrana yazdırılır.

Özetle, for döngüsü programlama dilinde belirli bir bloğu belirli bir sayıda veya eleman sayısı kadar tekrarlamak ve işlem yapmak için kullanılır. Python‘da for döngüsü, bir aralıktaki elemanları tek tek döndürerek çalışır.Örnekler arasında tek sayıları yazdırmak ve bir liste ögelerini döndürmek yer alır.

Çıktı:

Yukarıdaki kodda, for döngüsü kullanılarak bir liste içindeki elemanlar döngü vasıtasıyla yazdırılmaktadır. İlk satırda, liste adı verilen bir liste tanımlanır ve içinde 5 eleman bulunur. Sonraki satırda, for eleman in liste: şeklinde bir for döngüsü tanımlanır. Bu döngü, liste listesindeki her bir elemanın üzerinden tek tek geçer ve her seferinde eleman adı verilen değişkene atar. Sonrasında, print(eleman)komutu kullanılarak döngü her eleman üzerinde tekrar edilir ve her eleman ekrana yazdırılır. Bu örnekteki çıktı, 1 2 3 4 5şeklindedir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir