Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python foreach ()

Python foreach ()

admin admin - - 20 dk okuma süresi
105 0

Bu makalede, Python programlama dilinde foreach() fonksiyonu hakkında konuşacağız. Python’da aslında foreach() fonksiyonu yoktur, ancak bu işlevi yerine getiren birkaç yöntem ve fonksiyon vardır. Bu yöntemler arasında for döngüsü, zip() fonksiyonu, list comprehension, tuple unpacking, enumerate(), liste ve sözlükler için döngü gibi farklı seçenekler vardır. Dolayısıyla, bu makalede, bu fonksiyonu yerine getiren farklı yöntemler hakkında detaylı olarak konuşacağız.

Python, döngüler kullanarak bir koleksiyondaki her öğe için bir işlem yapmak için kullanılabilir. Örneğin, her bir liste elemanına erişmek ve bu elemanlar üzerinde işlem yapmak için for döngüsü kullanılabilir. List comprehension, bir dizi elemandan oluşan bir koleksiyondan bir liste oluşturmak için kullanılır. Tuple, birden fazla nesneden oluşan bir veri yapısıdır ve tuple unpacking, tuple elemanlarını bölerek tek bir değişkene atama işlemini ifade eder.

Bunun yanı sıra, Python’da birden fazla listenin üzerinde döngü yapmak için zip() fonksiyonu kullanılabilir ve liste elemanlarına ve indekslerine erişmek için enumerate() fonksiyonu kullanılabilir. Ancak, liste ve sözlükler için döngü yaparken her bir koleksiyonun benzersiz özellikleri dikkate alınmalıdır.

Foreach() nedir?

Foreach () nedir?

Python, diğer birçok programlama dili gibi foreach() adında özgün bir işlev sağlamaz. Ancak, for döngüsü, zip(), enumerate() fonksiyonları gibi birçok yöntem ve fonksiyon kullanarak bu işlevi yerine getirebilirsiniz.

Python for döngüsü, bir koleksiyondaki her öğe için bir işlem yapmak için kullanılabilir. Bunun yanı sıra, zip() fonksiyonu birden fazla listenin üzerinde döngü yapmak için kullanılabilir.

Örnek: for x in mylist:
  print(x)

Python’da, bir liste elemanlarına ve indekslerine erişmek istiyorsanız, enumerate() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Liste kavramı, bir dizi elemandan oluşan bir koleksiyondur. Liste üreteçleri veya kısaltılmış yolu, bir liste oluşturmak için kullanılır.

 • List comprehension ile foreach()
 • Listeler ve sözlükler için döngü hakkında
 • Tuple unpacking ile foreach()

Bir sonraki başlıkta, Python’da for döngüsü kullanarak foreach işlevinin nasıl yerine getirilebileceği hakkında daha fazla ayrıntıya yer vereceğiz.

For döngüsü kullanarak foreach()

Python’da foreach() fonksiyonu olmasa da, bir koleksiyondaki her öğe için bir işlem yapmak için for döngüsü kullanılabilir. For döngüsü, bir dizi elemandan oluşan bir koleksiyon üzerinde gezinmenizi sağlayarak, her bir öğeyle işlem yapmanızı sağlar.

Bu işlemi yapmak için önce bir dizi elemandan oluşan bir liste oluşturmalısınız. Daha sonra, for döngüsünü kullanarak, her elemanı sırayla alabilir ve istediğiniz işlemi yapabilirsiniz.

Örneğin, aşağıdaki kod parçası, bir isim listesi üzerinde for döngüsü kullanarak her bir ismi ekrana yazdırır:

Kod Parçası Çıktı
isimler = ["Ahmet", "Mehmet", "Ayşe", "Fatma"]for isim in isimler: print(isim)   
AhmetMehmetAyşeFatma   

Bu örnekte, isimler adında bir liste oluşturduk ve daha sonra for döngüsü kullanarak her bir ismi alıp ekrana yazdırdık.

For döngüsünü sözlükler üzerinde de kullanmak mümkündür. Ancak, sözlükler için döngü yaparken, her bir öğenin anahtarını ve değerini almanız gerekir. Bunun için, sözlüğün items() metodu kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki kod parçası bir sözlük üzerinde döngü yapar ve her bir öğenin anahtarını ve değerini ekrana yazdırır:

Kod Parçası Çıktı
sozluk = {"elma": 3, "armut": 2, "çilek": 5}for anahtar, değer in sozluk.items(): print("Anahtar: ", anahtar, " Değer: ", değer)   
Anahtar: elma Değer: 3Anahtar: armut Değer: 2Anahtar: çilek Değer: 5   

Bu örnekte, sozluk adında bir sözlük oluşturduk ve items() metodunu kullanarak her bir öğenin anahtarını ve değerini alıp ekrana yazdırdık.

Zip () fonksiyonunu kullanarak birden fazla liste üzerinde döngü

Python’da birden fazla listenin üzerinde döngü yapmak çok kolaydır. Bunun için zip() fonksiyonu kullanabilirsiniz. Zip() fonksiyonu, birden fazla listenin üzerinde birlikte döngü yapmanıza olanak tanır. Listenin elemanları çiftler halinde birleştirilir ve her bir döngü adımında bir eleman verilir.

Örneğin, aşağıdaki kodda iki liste oluşturduk ve bunları zip() fonksiyonu ile birleştirdik:

Kod:
liste1 = [1, 2, 3]liste2 = ["a", "b", "c"]for x, y in zip(liste1, liste2):  print(x, y)
Çıktı:
1 a2 b3 c

Yukarıdaki kodda, zip() fonksiyonu ile iki liste birleştirildi ve for döngüsü ile her bir eleman tek tek ekrana yazdırıldı. Ayrıca, zip() fonksiyonu ile birlikte tekli değerler de kullanılabilir.

Bu şekilde zip() fonksiyonunu kullanarak, birden fazla liste üzerinde kolayca döngü yapabilirsiniz.

Enumerate() fonksiyonu ile liste elemanlarına ve indislerine erişmek

Python’da, bir listenin elemanlarına ve indekslerine erişmek için enumerate() fonksiyonu kullanılabilir. Bu fonksiyon, her öğeyi (elemanın kendisi) ve dizinin indeksini içeren bir çift yaratır. Bu çiftlerin her biri, her bir öge ve dizinin indeksi hakkında bilgi sağlar.

Bu fonksiyon, listedeki öğeleri sayarken hataları önlemeye de yardımcı olabilir. Bu nedenle, bu fonksiyon verileri işlerken daha temiz ve daha organize bir kod yazmak isteyenler için ideal bir seçim olabilir.

Örnek Açıklama
      listem = ["elma", "armut", "portakal"]      for indeks, eleman in enumerate(listem):        print(indeks, eleman)    
Bu örnekte, listem adlı bir liste ve for döngüsü kullanılmıştır. enumerate() fonksiyonu, her bir öğe ve dizinin indeksini döndürür ve for döngüsü bu çiftleri elemanlar ve indeks isimli iki değişkene ayırır. Sonuç olarak, her çifti ekrana yazdırır.

Bu yöntemle, listenin elemanlarına ve indekslerine kolayca erişebilir ve bu bilgileri kullanarak verileri organize edebilirsiniz.

List comprehension ile foreach()

Python’da, list comprehension, bir foreach() işlevi yerine getiren bir koleksiyon yaratmak için kullanılır. List comprehension, liste elemanlarını filtreleme ve işleme ile birlikte tek satırda bir liste oluşturabileceğiniz şık bir yöntemdir. Diğer döngüler gibi, list comprehension de bir for döngüsünden oluşur ancak daha kısa ve okunaklıdır.

Örneğin, bir listedeki elemanlardan sadece çift olanları almak için bir liste yaratabilirsiniz:

Kod Çıktı
[x for x in [1, 2, 3, 4, 5, 6] if x % 2 == 0] [2, 4, 6]

Bir sözlük için aynı işlemi yapmak için dictionary comprehension kullanılabilir:

Kod Çıktı
{k: v for k, v in {‘a’: 1, ‘b’: 2, ‘c’: 3}.items() if v % 2 == 0} {‘b’: 2}

Listenin her bir elemanı üzerinde işlem yapmak için list comprehension kullanabilirsiniz:

Kod Çıktı
[len(str(x)) for x in [1, 10, 100, 1000]] [1, 2, 3, 4]

List comprehension, döngü kullanarak listeler oluşturmak için hem hızlı hem de okunaklı bir yoldur. Python’da, foreach() fonksiyonu yoktur ancak bu tür yöntemleri kullanarak her zaman bir döngü oluşturabilirsiniz.

Listeler ve sözlükler için döngü hakkında

Listeler ve sözlükler, Python’da en sık kullanılan koleksiyonlardandır ve her biri farklı benzersiz özelliklere sahiptir. Listeler, birden çok veri tipinden oluşan bir dizi elemanı içerirken, sözlükler ise anahtar ve değer ikililerinden oluşur. Listelerdeki elemanlar indeks kullanılarak erişilebilirken, sözlüklerde anahtarlar kullanılarak erişim sağlanır.

Listeler ve sözlükler için döngü yaparken, dikkat edilmesi gereken benzersiz özellikler vardır. Örneğin, listenin elemanları değiştirilebilirken, sözlüklerde anahtarlar değiştirilemez. Bu durumda, döngü yaparken listenin elemanlarının değiştirilmemesi önemlidir.

Ayrıca, sözlüklerin sıralanmamış yapısına dikkat etmek önemlidir. Sözlüklerdeki elemanlar sıralı değildir, bu nedenle döngü ile elemanlara erişirken sıralama düzenli olmayabilir. Bu durumda, elemanların sıralı olmasını istiyorsanız, sorted() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Listeler ve sözlükler ile yapılan döngülerde, continue ve break ifadeleri de kullanılabilir. Continue ifadesi, döngüde işlem yapılmak istenmeyen bir elemana rastlandığında, sadece o elemanı atlayarak döngüye devam eder. Break ifadesi ise döngünün koşullarına bakmaksızın, döngüyü sonlandırır.

Bu nedenle, liste ve sözlükler için döngü yaparken, her bir koleksiyonun özelliklerine dikkat etmek önemlidir. Bu şekilde daha verimli ve hata önlenerek işlemler gerçekleştirilebilir.

Tuple unpacking ile foreach()

Python’da tuple, bir dizi nesneden oluşan bir veri yapısıdır. Tuple veri yapısı benzersiz bir özelliğe sahiptir; tuple elemanları değiştirilemezdir. Bu, tuple’ların liste(e.g., [] )türünden veri yapılarından farklı olduğu anlamına gelir. Tuple unpacking, tuple elemanlarını bölerek tek bir değişkene atama işlemini ifade eder.

Python foreach() fonksiyonunun yerine kullanılarak tuple unpacking kullanılabilir. Bu, her tuple öğesi üzerindeki adımı bir değişkene atamak ve değişkenleri kullanarak bir işlem yürütmek için kullanılır. İşlem, değişkenleri birleştirerek veya toplam yaparak gerçekleştirilir.

Örneğin, tuple içindeki her öğeye bir döngü yapılırken, tuple unpacking kullanılabilir. Bu işlem, tuple elemanlarını değişkenlere atayarak gerçekleştirilir. Şöyle ki:

  fruits = ('elma', 'armut', 'çilek', 'portakal')    for fruit in fruits:    print(fruit)      #Output: elma armut çilek portakal    #unpacked tuple  (fruit1, fruit2, fruit3, fruit4) = fruits    #accessing elements using unpacked variable names  print(fruit1)  print(fruit2)  print(fruit3)  print(fruit4)    #Output: elma armut çilek portakal

Bu, tuple içindeki her öğe üzerinde işlem yapmak için sıklıkla kullanılır. Elemanlar ayrı ayrı değişkenlere atanarak, her bir değişken üzerinde işlem yapmak ve tuple’ın tamamına ek bir işlem uygulamak sağlanır.

Örnekler üzerinde foreach()

Pyton’da foreach() fonksiyonu olmamasına rağmen, birden fazla yaklaşım ile foreach() işlevselliğini yerine getirebilirsiniz. Bu makalede foreach() fonksiyonunun yerine kullanabileceğiniz yöntemleri ayrıntılı olarak ele aldık. Şimdi, bu yöntemlerden bazılarını kullanarak örnekler oluşturacağız.

Örneğin, veri koleksiyonu içindeki her bir öğeye bir işlem yapmak için for döngüsü kullanabilirsiniz. Veri koleksiyonunun bir listesi olsun ve her bir öğeyi yazdırmak istiyorsunuz. İşte bu durumda, for döngüsü kullanarak şu şekilde yapabilirsiniz:

language_list = ['Python', 'Java', 'Ruby', 'C++', 'JavaScript']for language in language_list:  print(language)

Bir başka örnek, bir sözlükteki her bir öğede gezinmektir. Bir sözlükte anahtarlar ve değerler vardır. Burada, sözlüğün her bir anahtarını ve değerini yazdırmak istiyoruz. Anahtarla birlikte değeri yazdırmak için, sözlük öğesi için öğe ve anahtar adında iki değişken tanımlayabilirsiniz. Sözlük öğeleri üzerinde gezinmek için items() yöntemini kullanabilirsiniz.

programming_languages = {'Python': 1991, 'Java': 1995, 'Ruby': 1995, 'C++': 1983, 'JavaScript': 1995}for language, year in programming_languages.items():  print(language + ' ' + str(year))

Ek olarak, listenin her bir öğesi üzerinde işlem yapmak için liste kavramından liste kavramına koşullu döngüler ekleyebilirsiniz. Bu liste kavramı, belirli koşullara göre liste öğelerini seçmenize olanak sağlar. Örneğin, sadece 1995’ten sonra başlatılan programlama dillerini yazdırmak için şu kodu kullanabilirsiniz:

programming_languages = {'Python': 1991, 'Java': 1995, 'Ruby': 1995, 'C++': 1983, 'JavaScript': 1995}recent_programming_languages = [language for language, year in programming_languages.items() if year > 1995]for language in recent_programming_languages:  print(language)

Bu örnekler, hangi veri tipini kullanırsanız kullanın, Python’da foreach() yerine kullanabileceğiniz birden fazla yolu göstermektedir. Bu örnekler, foreach() fonksiyonunun nasıl çalıştığını ve neden Python’da böyle bir işlevin olmadığını anlamak için de faydalıdır.

Sonuç

Python programlama dili, birçok programlama görevi için kullanılan bir dil olarak oldukça popülerdir. Python’da foreach() fonksiyonu olmamakla birlikte, birden fazla yöntem ve fonksiyon sayesinde aynı işlevi yerine getirir. Bu makalede, for döngüsü, zip() fonksiyonu, liste kavramı, tuple unpacking, enumerate(), liste ve sözlükler için döngü gibi birden çok yol hakkında konuştuk.

Python’da, for döngüsü kullanarak her bir öğe için işlem yapılabilir. Birden fazla liste üzerinde döngü yapmak için zip() fonksiyonu kullanılır. List comprehension, bir liste oluşturmak için kullanılırken, enumerate() fonksiyonu, bir liste elemanlarına ve indekslerine erişmek isteyenler için oldukça yararlıdır. Tuple unpacking, birden fazla nesneden oluşan bir veri yapısı olan tuple elemanlarını daha iyi anlamak için kullanılabilir.

Listenin yanı sıra, sözlükler için de döngü yapmak mümkündür. Bu yöntemler, python programlama dilini kullanarak foreach() fonksiyonunun yerine getirilebileceğini gösterir. Bu yöntemlerin tüm detayları ve örnekleri için, alınan bütün öğeler detaylıca konuşuldu.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir