Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Format Kullanımı ()

Python Format Kullanımı ()

admin admin - - 16 dk okuma süresi
183 0

Python programlama dili format() fonksiyonunun kullanımı, verilerin doğru formatlarda görüntülenmesi açısından oldukça önemlidir. format() fonksiyonu, string içinde yer alan süslü parantez kullanarak değişkenleri istenilen şekilde biçimlendirerek ekrana yazdırır. Bu sayede, kullanıcıların istediği sonuçları alması kolaylaşır. Örneğin string içinde yer alan ‘{}’ parantezlere, verileri yazılabileceği gibi, index numaraları da kullanılabilmektedir. Özellikle, değişken isimlerinin unutulduğu durumlarda index numaraları oldukça yararlıdır.

Ayrıca, format() fonksiyonu kullanılarak değişkenlerin biçimleri de değiştirilebilir. Bu şekilde, değişkenler farklı formatlarda yazdırılabilir. Örneğin, float tipindeki bir değişkenin ondalık basamak sayısı istendiği gibi ayarlanabilir. Bunun yanı sıra, format() fonksiyonunun ekrana yazdırma işlemi dışında, belirli kriterlere uyan verilerin, istenilen formatta yazdırılması gibi birçok farklı kullanımı da vardır.

Format() Fonksiyonu Nedir?

Python dilinde yer alan format() fonksiyonu, özellikle stringlerin biçimlendirilmesi için tasarlanmış bir fonksiyondur. Stringler içerisinde yer alan süslü parantez ifadeleri ile bir veya birden fazla değişken çağrılarak, istenilen şekilde biçimlendirilerek ekrana yazdırılmasını sağlar. Bu sayede, stringlerin daha okunaklı hale getirilmesi ve verilerin belirgin bir şekilde sunulması kolaylaşır.

Bu fonksiyon aynı zamanda bir string birleştirme metodu olarak da kullanılabilir. Format() fonksiyonu sayesinde, stringlerin içinde yer alan değişkenler istenilen formatlarda yazdırılabilir. Örneğin, bir string metin içinde yer alan sayısal verileri istenilen formatta göstermek için format() fonksiyonundan yararlanılabilir. Python dilinde yer alan format() fonksiyonu, string biçimlendirme işlemlerinde oldukça kullanışlı bir araçtır.

Temel Kullanımı

Temel Kullanımı: Python Format() fonksiyonu, süslü parantez içine yazılan değişkenleri istenilen şekilde biçimlendirerek ekrana yazdırılması sağlar. Bu fonksiyon, süslü parantez içine istenilen sayıda değişken yazılabileceği gibi, index numaraları ile de çağırılabilir. Örneğin, “Merhaba {} {}” format(Dünya,!) şeklinde kullanılabilir.

Bu kullanımda Dünya değişkeni ilk süslü parantez içine, ! değişkeni ise ikinci süslü parantez içine yerleştirilir. Süslü parantezlerin içine yazılan değişkenler, format() fonksiyonuna argüman olarak aktarılır.

Ayrıca, index numaraları kullanılarak da belirli bir sıraya göre değişkenler çağrılabilir. Örneğin, “{0} {1} {2}” format(“Bugün”,”hava”,”çok sıcak”) şeklinde kullanım yapılabilir. Bu şekilde ilk süslü parantez içine ilk argüman, ikinci süslü parantez içine ikinci argüman ve üçüncü süslü parantez içine üçüncü argüman yerleştirilmiş olur.

Merhaba {} {}

Python programlama dilinde yer alan format() fonksiyonu, verilerin belirli bir formatta yazdırılmasını sağlamaktadır. Bu fonksiyon sayesinde, belirtilen yerlere istenilen değişkenler yerleştirilerek, çıktı istenilen şekilde alınabilmektedir. Merhaba {} {} kullanım şekli de, format() fonksiyonunun temel kullanım örneklerinden biridir.

Bu kullanımda, süslü parantez içerisine yazılan değişkenler sırasıyla istenilen yerlerde yazdırılır. Örneğin, Merhaba {} {} kullanımında, ilk süslü parantez içerisine yazılan değişken ilk {} yerine, ikinci süslü parantez içerisine yazılan değişken ise ikinci {} yerine yazdırılır. Bu sayede, belirli bir formatta çıktı alınabilir.

.format(

Python programlama dili ile çalışırken, değişkenlerin belirli bir formatta yazdırılması gerekebilir. İşte bu noktada format() fonksiyonu devreye girer. Bu özel string fonksiyonu, süslü parantez içine yazılan değişkenlerin belirtilen formatlara göre ekrana yazdırılmasını sağlar.

Format() fonksiyonunun temel kullanımı oldukça basittir. Fonksiyon, süslü parantezler içine istenilen sayıda değişken yazılabileceği gibi, index numaraları ile de çağırılabilir. Örneğin, Merhaba {} {} .format(Dünya,!) şeklinde kullanılabilir. Değişkenler, fonksiyon içinde sırasıyla yerleştirilir.

format() fonksiyonu, sadece yazı tipi değişkenler için kullanılmaz. Sayı, float, boolean, tuple, list vb. çeşitli tiplerdeki değişkenler de süslü parantezler içine yazılarak biçimlendirilebilir.

Ayrıca format() fonksiyonu ile değişkenlerin biçimleri değiştirilebilir. Bu sayede float tipindeki bir değişken, belirli bir ondalık basamağa göre yazdırılabilir. Örneğin, {:.2f}.format(1.248) şeklinde kullanılarak, 1.248 sayısı 2 ondalık basamağa göre yazdırılabilir.

Format() fonksiyonu, sadece ekrana yazdırma işlemi için değil, değişkenlerin biçimlendirilmesinde de oldukça kullanışlıdır. Örneğin, bir metin belgesi üzerinde arama yaparken, format() fonksiyonu ile belirli kritere uyan değişkenler istenen formatta yazdırılabilir.

Dünya

Dünya, yaşam kaynağı olan ve insanoğlunun evi olarak kabul edilen gezegendir. Dünya, güneş sistemi içinde üçüncü gezegen olarak yer alır. Oldukça karmaşık bir yapıya sahip olan Dünya, atmosferi sayesinde yaşamı destekleyen tek bilinen gezegendir. İçinde 7 farklı kıta ve 5 okyanus barındıran Dünya’da, milyonlarca canlı türü yaşamaktadır. Ayrıca, çeşitli doğal afetler ve iklim değişiklikleri Dünya üzerinde sürekli olarak meydana gelmektedir. İnsanlar ve diğer canlılar Dünya üzerindeki kaynakları kullanarak yaşamlarını sürdürmektedir. Dünya, insanların hayatta kalması için hayati öneme sahip olan su kaynakları, hava ve doğal kaynaklar gibi kaynakları barındırmaktadır.

,

Python programlama dili içinde yer alan format() fonksiyonu, string içinde yer alan değişkenlerin biçimlendirilerek ekrana yazdırılmasını sağlar. Bu fonksiyon, süslü parantez içine istenilen sayıda değişken yazılabileceği gibi, index numaraları ile de çağırılabilir. Ayrıca, değişkenlerin biçimleri değiştirilerek istenilen formatta yazdırılabilir.

Format() fonksiyonuna, çeşitli tiplerde değişkenler aktarılabilir. Bunlar arasında yazı, sayı, float, boolean, tuple, list vb. tipler bulunur. Örneğin, format() fonksiyonu ile float tipindeki bir değişkenin 2 ondalık basamağa göre yazdırılması, {:.2f} kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Format() fonksiyonunun bir diğer kullanımı, değişken biçimlendirme işlemlerinde oldukça faydalıdır. Örneğin, bir metin belgesi üzerinde arama yaparken belirli kritere uyan veriler istenilen formatta yazdırılabilir.

!

Bir metin içinde yer alan değişkenler, format() fonksiyonu kullanılarak istenilen şekilde biçimlendirilebilir. Bu sayede verilerin daha düzenli görünmesi sağlanır. Örneğin, ‘Merhaba Dünya!’ şeklinde bir çıktı elde etmek istendiğinde, süslü parantez içine yazılan değişkenler, format() fonksiyonu ile kolaylıkla biçimlendirilebilir. Aynı şekilde, değişkenlerin veri tiplerine göre farklı biçimleri de kullanılabilir. Örneğin, bir float tipindeki değişken 2 ondalık basamağa göre yazdırılabilir.

Format() fonksiyonunun kullanımı oldukça basit ve çeşitlidir. Bu fonksiyon sayesinde, veriler istenilen şekilde ekrana yazdırılabildiği gibi, farklı formatta veriler de elde edilebilir. Özellikle, bir metin üzerinde çalışırken, format() fonksiyonu ile belirli kritere uyan veriler istenen formatta yazdırılabilir. Bu sayede, verilerin daha anlaşılır olması sağlanır ve işlemler daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilir.

) şeklinde kullanılabilir.

Format() fonksiyonu, string içinde yer alan değişkenlerin biçimlerinin istenilen şekilde ayarlanmasını sağlar. Bunun için değişkenlerin süslü parantez içerisinde çağrılması gereklidir. Bu çağrı esnasında {} içerisine istenilen değişkenler yazılarak, string içindeki o bölümün değişkene dönüştürülerek yazdırılması sağlanır.

Ayrıca, format() fonksiyonu ile değişkenlerin biçimleri değiştirilebilir. Örneğin, float bir değişkenin istenilen ondalık basamağa göre yazdırılması için {:.2f} kullanılabilir. Bu şekilde değişken, 2 ondalık basamağa göre yazdırılmış olur.

Değişken Tipleri

Python programlama dili içinde yer alan format() fonksiyonu, çeşitli tiplerdeki değişkenleri süslü parantez içinde belirtilen formatta ekrana yazdırmayı sağlar. Bu nedenle format() fonksiyonuna farklı veri tipleri aktarılabilir. String türündeki veriler direkt olarak süslü parantezler içine yazılırken, sayısal veriler vb. türler ise daha farklı bir biçimde kullanılabilir.

Sayılar, integer ve float şeklinde süslü parantezler içinde belirtilen biçimlere uygun olarak yazdırılabilir. Boolean tipindeki veriler ise True ve False şeklinde yazdırılabilirken, tuple gibi indekslenebilir veriler için ise index numarası belirtilerek ilgili veri süslü parantez içinde yazdırılabilir. Listeler ise süslü parantezler içine virgülle ayrılmış bir şekilde yazdırılabilir.

Değişken Türü Örnek Çıktı
String print(“Merhaba {}” .format(“Dünya”)) Merhaba Dünya
Sayı print(“{} + {} = {}” .format(3, 5, 8)) 3 + 5 = 8
Boolean print(“5 > 4 = {}” .format(5 > 4)) 5 > 4 = True
Tuple print(“Benim adım {0[0]}, {0[1]} yaşındayım” .format((“Ali”, 25))) Benim adım Ali, 25 yaşındayım
Liste print(“{} için liste: {} ” .format(“Ayakkabı”, [“Nike”, “Adidas”, “Puma”])) Ayakkabı için liste: [‘Nike’, ‘Adidas’, ‘Puma’]

Formatlama İşlemleri

format() fonksiyonu, değişkenlerin biçimlendirilmesi işlemini kolaylaştıran bir özellik taşır. Bu özellik sayesinde değişkenlerin formatları değiştirilebilir ve istenilen formatta yazdırılabilir. Bu işlem, belirli formatlama kodları kullanılarak gerçekleştirilir. Örneğin, {:.2f} ifadesi float tipindeki bir değişkenin 2 ondalık basamağa göre yazdırılmasını sağlar. Bu şekilde, değişkenlerin istenilen şekilde formatlanması işlemleri oldukça kolaylaşır.

Format() fonksiyonu ile farklı değişken tipleri de biçimlendirilebilir. Bu işlem için farklı formatlama kodları kullanılır. Örneğin, %s ifadesi bir string değişkeni, %f ifadesi float tipindeki bir değişkeni, %d ifadesi ise bir tam sayı değişkeni istenilen şekilde biçimlendirerek yazdırılmasını sağlar.

Ayrıca, format() fonksiyonu kullanılarak string içinde yer alan değişkenlerin pozisyonları da değiştirilebilir. Bu işlem için index numaraları kullanılır. Örneğin, “Benim adım {1}, soyadım {0}” şeklindeki kullanım, string içindeki değişkenlerin yerlerini değiştirerek, “Benim adım Johnson, soyadım Smith” şeklinde çıktı almayı sağlayabilir.

{:.2f}

{:.2f} formatı, float tipindeki değişkenlerin istenilen şekilde biçimlendirilmesini sağlayan bir özelliktir. Burada yer alan 2, ondalık sayının kaç basamakla yazdırılacağını belirtir. Yani, yazdırılacak sayının virgülden sonra kaç basamakla yazdırılacağını belirler.

Örneğin, 1.248 sayısı {:.2f} formatı kullanılarak yazdırılmak istenirse, sonuç 1.25 olarak görüntülenecektir. Bu özellik sayesinde, float tipindeki sayıların istenilen şekilde yazdırılması mümkün hale gelmektedir.

.format(1.248) şeklinde kullanılarak, float tipindeki değişken 2 ondalık basamağa göre yazdırılabilir.

Format() fonksiyonu, string içinde yer alan değişkenlerin biçimlerini değiştirmek için de kullanılabilir. Bu işlem, genellikle sayısal değerlerin ondalık basamağı ile ilgilidir.

Örneğin, float tipindeki bir değişken 2 ondalık basamağa göre yazdırılmak istendiğinde, değişken parantez içine alınarak {:.2f} ifadesi kullanılır. Bu ifade, 2 sayısı ondalık basamağı belirtirken, f harfi ise float tipindeki değişken olduğunu gösterir.

Bu işlem, daha karmaşık hesaplama işlemleri veya finansal raporlama gibi işlemlerde oldukça kullanışlıdır. Ayrıca, sayısal ifadelerin okunabilirliğini artırmak için de tercih edilebilir.

Örnek Kullanımlar

Format() fonksiyonunun bir diğer kullanım alanı, verilerin belirli kriterlere göre filtrelenerek istenen formatta yazdırılmasıdır. Örneğin, bir metin belgesinde belirli kelimeleri içeren satırları seçmek istediğimizde, format() fonksiyonundan yararlanabiliriz.

Bunun için, öncelikle belgeyi açıp, her bir satırı okumamız ve belirli bir kriteri sağlayan satırları format() fonksiyonu yardımıyla yazdırmamız gerekir. Örneğin, aşağıdaki kod parçasında ‘lorem ipsum’ kelimesini içeren satırları seçip, bu satırları ‘Veri: {}’ formatında yazdırmaktayız:

Kod Parçası:
with open("ornek_metin.txt", "r") as f:  for satir in f:    if "lorem ipsum" in satir:      print("Veri: {}".format(satir))

Bu şekilde, metin belgesinde belirli bir kriteri sağlayan satırlar istenilen formatta yazdırılabilmektedir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir