Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Hazır Kodlar

Python Hazır Kodlar

admin admin - - 28 dk okuma süresi
266 0

Python programlama dilinde kod yazmak her zaman zor olabilir, ancak hazır kodlar kullanmak bu süreci kolaylaştırabilir. Bu yazımızda, Python programlama diliyle ilgili temel kavramları anlayanlar için çeşitli hazır kodları ele alacağız.

Bu hazır kodlar arasında dosya işlemleri, diziler, metin işlemleri ve işletim sistemi işlemleri gibi konulara odaklanacağız. Her konuda, farklı veri tipleri ve işlemler için hazır kod örnekleri sunacağız. Örneğin, listeler üzerinde sıralama algoritmaları ve filtreleme işlemleri için hazır kodlar göstereceğiz. Ayrıca, metin dosyaları arasında arama yapmak ve düzenli ifadelere dair hazır kodlar hakkında bilgi vereceğiz.

Bu hazır kodlar, Python programlama dilinde programlama becerisi olan herkes için büyük bir kolaylık sağlar. Bu örnek kodlar, Python kodlama sürecini daha hızlı, daha kolay ve daha verimli hale getirebilir. Hazır kodlar kullanarak, programlama tecrübelerinizi artırarak daha iyi bir yazılım geliştiricisi olabilirsiniz.

Dosya İşlemleri

Dosya işlemleri, Python programlama dilinde oldukça sık kullanılan bir konudur. Bir dosyanın var olup olmadığını kontrol etmek, dosya adını değiştirmek veya silmek gibi çeşitli dosya işlemleri için Python dilinde hazır kodlar bulunmaktadır.

 • Dosyanın var olup olmadığını kontrol etmek için os.path.exists() fonksiyonu kullanılabilir.
 • Dosya adını değiştirmek için os.rename() fonksiyonuna dosya adı ve yeni ismi vermek yeterlidir.
 • Bir dosyayı silmek için os.remove() fonksiyonu kullanılabilir.

Ayrıca, dosyaları açmak ve işlemek için open() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon sayesinde, dosyayı açarak içeriğine erişebilir, okuyabilir ve yazabilirsiniz. Dosyaları açarken, dosyanın açılacağı modu belirlemeniz gerekir. Modlar şu şekildedir:

 • ‘r’: Dosya okuma modunda açılır.
 • ‘w’: Dosya yazma modunda açılır. Eğer dosya yoksa oluşturulur.
 • ‘a’: Dosya yazma modunda açılır. Eğer dosya yoksa oluşturulur ve mevcut dosyanın sonuna eklenir.

Örneğin, bir dosyayı okumak için şu kod kullanılabilir:

  file = open('dosya.txt', 'r')  print(file.read())  file.close()

Bu kod, ‘dosya.txt’ isimli dosyayı okur ve ekrana yazdırır. Dosya okunduktan sonra, close() fonksiyonu ile dosya kapatılmalıdır. Aksi takdirde, dosya açık kalabilir ve hatalara yol açabilir.

Diziler

Diziler, Python programlamada sıklıkla kullanılan veri yapılarıdır. Listeler, demetler ve sözlükler bunlara örnek olarak verilebilir. Listeler, birçok veri elemanını tutmak için kullanılabilir ve elemanlara erişim hızlıdır. Demetler de listelerle benzerdir ancak elemanları bir kez atandıktan sonra değiştirilemez. Sözlükler ise, anahtar ve değerlerden oluşur ve verilerin etiketlenmiş şekilde saklanmasını sağlar.

Bu bölümde, liste, demet ve sözlük veri tiplerini kullanarak yapabileceğiniz hazır kodları öğreneceksiniz. Python programlama dilinde bulunan özellikler sayesinde bu veri yapıları ile birçok işlem yapabilirsiniz. Örneğin, liste üzerinde eleman ekleme, silme ve değiştirme işlemleri yapabilirsiniz. Aynı zamanda, liste elemanlarını döngü kullanarak gezebilir ve sıralama algoritmaları kullanarak listeleri sıralayabilirsiniz.

 • Listelerde eleman ekleme kodu:
 • liste1 = [1, 2, 3]
 • liste1.append(4)
 • Yukarıdaki kod ile, “liste1” adlı listenin sonuna “4” elemanı eklenir.
Diziler için örnek veri yapıları
Veri Yapısı Özellikleri
Liste Birden fazla elemanı saklar ve değiştirilebilir
Demet Birden fazla elemanı saklar ancak değiştirilemez
Sözlük Anahtar ve değerlerden oluşur ve etiketli bir şekilde saklanabilir

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, Python dilindeki diziler için hazır kodlar oldukça kullanışlıdır. Bu örneklerin yanı sıra, demet ve sözlük veri tipleri için de hazır kodlar bulunmaktadır. Dizileri doğru bir şekilde kullanmayı öğrenerek, Python programlama dilinde verilerinizi daha etkili bir şekilde saklayabilirsiniz.

Listeler

Python programlama dilinde kullanılan veri yapılarından biri de listelerdir. Bu bölümde, Python kodlarıyla basit listeler oluşturma, listeden eleman ekleme veya çıkarma, listenin elemanlarını döngü ile gezme gibi işlemler için hazır kodlar sunacağız.

Öncelikle, bir liste oluşturmak için [] parantezleri kullanılır:

my_list = [] # boş bir liste oluşturur
my_list = [1, 2, 3] # 1, 2 ve 3 elemanlarından oluşan bir liste oluşturur
my_list = ["apple", "banana", "cherry"] # “apple”, “banana” ve “cherry” elemanlarından oluşan bir liste oluşturur

Bir listeye eleman eklemek için append() yöntemi kullanılır:

my_list = [1, 2, 3] # mevcut bir liste oluşturur
my_list.append(4) # listeye 4 elemanını ekler
print(my_list) # [1, 2, 3, 4] yazdırır

Bir listeden eleman çıkarmak için remove() veya pop() yöntemlerinden biri kullanılır:

my_list = [1, 2, 3] # mevcut bir liste oluşturur
my_list.remove(2) # listeden 2 elemanını çıkarır
print(my_list) # [1, 3] yazdırır
my_list = [1, 2, 3] # mevcut bir liste oluşturur
x = my_list.pop() # listenin son elemanını x’e atar ve listeden çıkarır
print(my_list) # [1, 2] yazdırır
print(x) # 3 yazdırır

Listelerin elemanlarına ulaşmak için indeksler kullanılır:

my_list = [1, 2, 3] # mevcut bir liste oluşturur
x = my_list[0] # 0 indeksindeki elemanı x’e atar
print(x) # 1 yazdırır
my_list[1] = 5 # 1 indeksindeki elemanı 5 ile değiştirir
print(my_list) # [1, 5, 3] yazdırır

Ayrıca, bir listedeki elemanları for döngüsü kullanarak gezerek işlemler yapabilirsiniz:

my_list = [1, 2, 3] # mevcut bir liste oluşturur
for x in my_list: # listeyi gezerek elemanları yazdırır
print(x) # 1, 2, 3 yazdırır

İşte, Python listeleri için temel işlemleri yapan hazır kod örnekleri bunlar. Liste işlemleri için daha fazla detaylı örnekler için Python belgelerini inceleyebilirsiniz.

Sıralama Algoritmaları

Python programlama dili, farklı sıralama algoritmaları sunarak her türden veri yapısı için sıralama işlemini gerçekleştirmektedir. Bu bölümde sıralama algoritmaları için hazır kod örneklerini inceleyeceğiz. Python’daki sıralama algoritması fonksiyonları oldukça önemlidir ve verilerin analizi ve organizasyonu açısından büyük kolaylıklar sağlar.

Python’da iki tür sıralama algoritması mevcuttur: karşılaştırmalı (comparison-based) ve karşılaştırmalı olmayan (non-comparison-based) sıralama algoritmaları. Karşılaştırmalı sıralama algoritmaları daha güçlü bir mantıksal yapı sunarken, karşılaştırmalı olmayan algoritmalar verileri özelleştirilebilir hale getirme konusunda sahip oldukları benzersiz özelliklerle önemlidir.

Bu bölümde, Python’da kullanılabilecek en yaygın sıralama algoritmalarından bazıları şunlardır:

 • Selection Sort
 • Bubble Sort
 • Insertion Sort
 • Merge Sort
 • Quick Sort
 • Heap Sort

Bu sıralama algoritmaları, programlama becerilerinizi artırmak ve farklı verileri analiz etme konusunda uygulamalı bilgi sahibi olmanız için mükemmel örneklerdir. Bu algoritmaların her birinin özel bir amacı ve kullanımı vardır ve programlama becerilerinizi artırmak için onları incelemek oldukça değerli bir deneyim olacaktır.

Filtreleme ve Dönüştürme İşlemleri

Bir listenin elemanlarını filtrelemek veya dönüştürmek için Python programlama diliyle yazılmış bazı hazır kodlar bulunuyor. Örneğin, aşağıdaki örnek kod, bir listedeki çift sayıları seçebilir:

Kod Açıklama
liste = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] Bir liste oluşturuyoruz.
filtered_list = list(filter(lambda x: x % 2 == 0, liste)) filter() fonksiyonu ile çift sayıları seçiyoruz.
print(filtered_list) Filtrelenmiş listeyi yazdırıyoruz.

Yukarıdaki kodu çalıştırdığımızda, sadece çift sayıların yer aldığı bir listeden oluşan bir sonuç alacağız. Ayrıca, bir listedeki elemanların özelliklerini değiştirmek için kullanılabilecek bazı hazır kodlar da var. Örneğin, aşağıdaki kod, bir listedeki sayıları çiftle çarparak yeni bir liste oluşturabilir:

Kod Açıklama
liste = [1, 2, 3, 4, 5] Bir liste oluşturuyoruz.
double_list = [x * 2 for x in liste] Listedeki elemanları çiftle çarpıyoruz ve yeni bir liste oluşturuyoruz.
print(double_list) Yeni liste elemanlarını yazdırıyoruz.

Bu ve benzeri hazır kodlar, Python programlama diliyle bir listenin elemanlarını filtrelemek veya dönüştürmek için oldukça kullanışlıdır. Bunları öğrenerek, daha güçlü ve verimli programlar yazabilirsiniz.

Demetler

Python programlama dilinde, demetler veri tiplerinden biridir ve bazen listelerin yerine kullanılır. Demetler, değiştirilemeyen nesnelerdir, yani bir kez oluşturulduktan sonra elemanları değiştirilemez. Bu özellikleri nedeniyle bazı durumlarda listeler yerine tercih edilirler. Bu bölümde, demet veri tipiyle ilgili hazır kod örneklerini sunacağız.

Öncelikle, bir demet nasıl oluşturulur? Demet oluşturma için parantezler içine elemanlar yazılır. Örneğin:

my_tuple = (1, 2, 3, "dört")

Bu şekilde bir demet oluşturulmuş olur. Demetlerde, elemanlara indeks numaralarına göre erişilir. Elemanların indeksleri 0’dan başlar. Örneğin:

my_tuple = (1, 2, 3, "dört")print(my_tuple[0]) # Burada çıktı "1" olacaktır.

Demetlerde bir elemanın değerini değiştirmek mümkün değildir, çünkü değiştirilemeyen bir veri tipidirler. Ancak demetler arasında bazı işlemler yapılabilir. Demetlerde kullanılan bazı hazır kod örnekleri aşağıdaki gibidir:

 • len(): Bir demetin eleman sayısını öğrenmek için kullanılır.
 • index(): Bir elemanın indeks numarasını döndürür.
 • count(): Bir elemanın demet içinde kaç kez geçtiğini döndürür.

Bu hazır kod örnekleri, demet veri tipiyle çalışırken size yardımcı olabilir ve işlemlerinizi hızlandırabilir.

Sözlükler

Python programlama dilinde, sözlükler veri tipleri arasında sıklıkla kullanılır. Birçok başka dilde “sözlük” olarak adlandırılan bu veri tipi, Python’da bir anahtar-değer çiftleri koleksiyonudur. Bu bölümde, sözlükler hakkında bilgi verecek ve sözlüklerle ilgili hazır kod örneklerini paylaşacağız.

Örneğin, yeni bir sözlük tanımlayabilirsiniz:

my_dict = {"a": 1, "b": 2, "c": 3}print(my_dict)# Output: {"a": 1, "b": 2, "c": 3}

Bu kod örneği, “a”, “b” ve “c” anahtarlarına sahip bir sözlük oluşturur ve her anahtar için bir değer atar.

Ayrıca, sözlüklerdeki değerlere de erişebilirsiniz:

x = my_dict["a"]print(x)# Output: 1

Yukarıdaki kod örneği, “a” anahtarının değerine erişir ve bunu “x” adlı yeni bir değişkene atar.

Sözlüklerde bazı diğer hazır fonksiyonları da kullanabilirsiniz. Örneğin, sözlüklerin kaç tane anahtar-değer çifti içerdiğini hesaplamak için “len()” fonksiyonunu kullanabilirsiniz:

my_dict = {"a": 1, "b": 2, "c": 3}print(len(my_dict))# Output: 3

Bu kod örneği, sözlükteki toplam anahtar-değer çifti sayısını hesaplar ve bunu ekrana yazar.

Metin İşlemleri

Python programlamada sıklıkla kullanılan metin işlemleri oldukça çeşitlidir. Bu bölümde, metin işlemleri için pek çok hazır kod örneği bulunmaktadır. Ayrıca, metin dosyaları arasında arama yapmak gibi işlemler yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için kullanabileceğiniz kütüphaneler hakkında bilgi vereceğiz.

Metin işlemleri için kullanabileceğiniz pek çok hazır kod vardır. Metin dizileri ve düzenli ifadeler gibi unsurlar, metin işlemlerinde sıklıkla kullanılır. Bunların yanı sıra, metin dosyaları üzerinde arama yapmak için kullanabileceğiniz pek çok Python kütüphanesi de bulunmaktadır. Bu kütüphaneler, verilerinizi rahatça aramanızı ve filtrelemenizi sağlar.

 • “re” modülü, düzenli ifadelere dayanan arama ve değiştirme işlemleri için kullanılır.
 • “string” modülü, metin işlemleri için izin verilen işlevleri ve metotları sağlar.
 • “csv” modülü, virgülle ayrılmış dosyaları işlemek için kullanılır.
 • “gensim” kütüphanesi, büyük metin belgelerinin işlenmesi için kullanılır ve bir dizi ön işleme işlevi işlemlerini içerir.

Bu kütüphaneler ve daha birçok işlevsel araç, Python programlamanın metin işleme bölümünde size yardımcı olacaktır.

Metin Dizileri

Bu bölümde, Python programlama dilinde kullanabileceğiniz bazı metin fonksiyonlarının kullanımına dair hazır örnekler göstereceğiz.

İlk olarak, metin uzunluğunu bulmak için len() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Örneğin:

“`pythontext = “Merhaba dünya!”length = len(text)print(length) # 15“`

Ardından, belirli bir karakter dizisini, örneğin boşluğu, metin içinde aramak için count() fonksiyonu kullanılabilir. Örneğin:

“`pythontext = “Python programlama dili”count = text.count(“p”)print(count) # 2“`

Bir diğer önemli fonksiyon ise format() fonksiyonudur. Bu fonksiyon, bir metin içinde yer alan değişkenleri belirli bir formata göre düzenlemek için kullanılır. Örneğin:

“`pythonilk_ad = “Ali”soy_ad = “Yılmaz”yas = 35metin = “Benim adım {} {} ve {} yaşındayım.”formatted_text = metin.format(ilk_ad, soy_ad, yas)print(formatted_text) # Benim adım Ali Yılmaz ve 35 yaşındayım.“`

Son olarak, metinleri ayırmak için split() fonksiyonu kullanılabilir. Bu fonksiyon, belirli bir karakter dizisi ile metni parçalara ayırır. Örneğin:

“`pythontext = “Python programlama dili”words = text.split(” “)print(words) # [‘Python’, ‘programlama’, ‘dili’]“`

Yukarıda bahsedilen fonksiyonlar, sıkça kullanılan fonksiyonlar arasındadır ve Python’da metin işleme işlerinizde size yardımcı olacaktır.

Regular Expressions (Düzenli İfadeler)

Python programlama dilinde, metin işleme işlemlerinde düzenli ifadeler kullanılarak hassas bir şekilde arama yapmak mümkündür. Düzenli ifadeler, aranan metinleri veya karakterleri sınıflandırmak, bulma işlemlerini kolaylaştırmak için kullanılır. Python’da, düzenli ifadeler için “re” kütüphanesi kullanılır.

Bir düzenli ifade, bir dizi karakteri belirli bir kalıp veya modelle eşleştirmek için kullanılır. Örneğin, bir metin belgesindeki tüm e-posta adreslerini aramak için, uygun bir düzenli ifade kullanarak arama yapabilirsiniz. Bir başka örnek, belirli bir karakter dizisi içeren tüm dosya adlarını aramak olabilir.

Düzenli ifadelerin kullanımı oldukça yaygındır ve Python’da oldukça gelişmiştir. Bu bölümde, Python dilinde düzenli ifadeler kullanarak metin işlemlerinde arama yapmak için örnek kodlar sunacağız. Ayrıca, re kütüphanesindeki diğer kullanışlı fonksiyonlar hakkında da bilgi vereceğiz.

İşletim Sistemi İşlemleri

Python programlama dili, işletim sistemi işlemleri için kullanılan os modülüyle birlikte gelir. Bu modül, dosya sistemine erişim sağlayarak çeşitli işlemler gerçekleştirmenizi sağlar. İşletim sistemi işlemleri için os modülü içinde yer alan birçok hazır kod örneği vardır.

Örneğin, os modülü içinde yer alan os.mkdir() fonksiyonu, belirtilen isimde bir dizin oluşturmanızı sağlar. Benzer şekilde, os.rename() fonksiyonu dosya veya dizinlerin isimlerini değiştirmek için kullanılabilir. Ayrıca, os.remove() fonksiyonu dosya veya dizinleri silmek için kullanılabilir.

İşletim sistemi işlemleri sırasında, bazen dosyaların veya dizinlerin varlığını kontrol etmeniz gerekir. Bunu yapmak için, os modülü içinde os.path.exists() fonksiyonu kullanılabilir. Ayrıca, os.path.join() fonksiyonu, belirtilen dizinlerle ilgili işlemler yapmanızı sağlar.

Bir diğer kullanışlı örnek, dosya ve dizinlerin içinde yer alan dosyaları ve dizinleri listelemek için kullanabileceğiniz os.listdir() fonksiyonudur. Bu fonksiyon, bir dizinde yer alan tüm dosyalar ve dizinlerin isimlerini içeren bir liste döndürür.

İşletim sistemi işlemleri bazen karmaşık olabilir. Ancak, Python’un os modülü sayesinde, dosya sistemleri üzerinde çeşitli işlemler yapmak daha da kolaylaştı. Bu hazır kod örnekleriyle, işletim sistemi işlemleri konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz.

Yeni Dosya/Dizin Oluşturma

Python programlama dili ile dosya sisteminde yeni dosya veya dizin oluşturma işlemleri oldukça kolaydır. Bu işlemler için birçok hazır fonksiyon mevcuttur. Dosya oluşturma işlemi, dosya yönetimi üzerinde çalışanlar için önemli bir adımdır.

Yeni bir dosya oluşturmak için Python’da, open() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, dosyaların okunmasını, yazılmasını ve güncellenmesini sağlar. Aşağıda, dosya oluşturma işlemi için kullanabileceğiniz hazır kod örnekleri verilmiştir.

Dosya Oluşturma Kodu Açıklama
f = open(“dosya.txt”, “x”) Yeni bir dosya (dosya.txt) oluşturmak için kullanılır. Aynı isimde başka bir dosya varsa hata döndürür.
f = open(“dosya.txt”, “w”) Var olan bir dosyayı açar ve üzerine yazmak için kullanılır. Dosya yoksa yeni bir dosya oluşturur.
f = open(“dosya.txt”, “a”) Var olan bir dosyayı açar ve sadece sonuna ekleme yapmak için kullanılır. Dosya yoksa yeni bir dosya oluşturur.

Aynı şekilde yeni bir dizin oluşturmak için de os modülü üzerinden hazır bir fonksiyon kullanabilirsiniz. Aşağıda, dizin oluşturma işlemi için kullanabileceğiniz hazır kod örnekleri mevcuttur.

 • os.mkdir("yeni_dizin"): Yeni bir dizin oluşturmak için kullanılır. Dizin adı değiştirilerek farklı isimlerde dizinler de oluşturulabilir.
 • os.mkdirs("a/b/yeni_dizin"): Yeni bir dizin oluşturmak için kullanılır. Dizin adı belirtilirken alt dizinler de oluşturulabilir.

Yeni dosya/dizin oluşturma işlemleri için Python’ın sağladığı hazır fonksiyonlar oldukça kolaydır. Bu fonksiyonları kullanarak dosya/dizin oluşturma işlemleri için kısa sürede hazır kodlar yazabilirsiniz.

Diğer İşletim Sistemi İşlemleri

Bu bölümde, işletim sistemi işlemleri için kod örnekleri vereceğiz. Örneğin, dosya isimleriyle ilgili düzenlemeler yapmak için kullanabileceğiniz birkaç fonksiyon şunlardır:

 • os.rename(src, dst)

  : Bu fonksiyon, bir kaynak dosya adı (src) belirterek onu hedef adı (dst) ile değiştirir.

 • os.remove(file)

  : Bu fonksiyon, belirtilen dosyayı siler.

 • os.mkdir(path)

  : Bu fonksiyon, belirtilen adreste yeni bir dizin oluşturur.

 • os.getcwd()

  : Bu fonksiyon, çalışma dizinini (current working directory) döndürür.

Ayrıca, işletim sistemi hakkında bilgi almak için aşağıdaki fonksiyonları kullanabilirsiniz:

 • os.name

  : Bu değişken, işletim sistemi adını döndürür.

 • os.uname()

  : Bu fonksiyon, POSIX standardına uygun olarak, işletim sistemi adı, hostname, çekirdek sürümü ve işletim sistemi bilgilerini içeren bir tuple döndürür (Unix için).

Yukarıda belirtilen işletim sistemi işlemleri için kullanabileceğiniz işlevler, Python’un os modülü tarafından sağlanır. Bu işlevler, dosya sistemi işlemleri, dizin işlemleri ve genel sistem işlemleri dahil olmak üzere birçok farklı amaç için kullanılabilir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir