Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Hesap Makinesi

Python Hesap Makinesi

admin admin - - 16 dk okuma süresi
220 0

Python, günümüzde en popüler programlama dilllerinden biridir. Hem basit hem de kapsamlı bir yapısı bulunması nedeniyle tercih edilir. Bu yazıda, Python programlama dili kullanarak basit bir hesap makinesi yazmak için adımları öğreneceksiniz. Hesap makinesinin temel işlemlerini yani toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini içeren bir kod listesi oluşturacağız.

Öncelikle, hesap makinesi kodlarını çalıştırabilmek için Python kurulumunun yapılması gereklidir. Python kurulumu bittiğinde, bir metin editörü veya Python IDLE kullanarak hesap makinesi kodlarını yazmaya başlayabilirsiniz. Hesap makinesi oluşturma sürecinde bazı modüller kullanacağız. Bu nedenle, ilk olarak hesap makinesi oluşturmak için gerekli modüllerin listesi belirlenmelidir.

 • Math işlem modülü
 • Decimal hesaplama modülü
 • Sayı işlemi modülü

Modüllerin listesi hazır olduğunda, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme fonksiyonlarımızı oluşturabiliriz. Bu işlemler için fonksiyonlarımızı ayrı ayrı tanımlamalıyız. Daha sonra hesap makinesi işlemleri için bir kullanıcı arabirimini (UI) oluşturabiliriz. Bu aşamada, hesap makinesi arayüzü için tkinter veya pyqt5 kullanılabilir.

Tüm bu adımların tamamlanmasından sonra, geliştirdiğimiz basit hesap makinesi işlemlerini hemen yapabilirsiniz. Bu temel işlevlere ek olarak, geliştirdiğimiz basit hesap makinesini uygun bir şekilde modifiye ederek matematiksel denklemlere çözüm sağlayabiliriz.

Giriş

Python, herhangi bir alanda profesyonel olan veya olmayan insanlar tarafından kullanılabilen bir programlama dilidir. Öncelikle, bir hesap makinesi yazmak istiyorsanız, Python’ın temel kavramlarına aşina olmanız gereklidir. Bu makalede, Python’da basit bir hesap makinesi nasıl oluşturulur öğreneceksiniz.

Python’da kod yazmak oldukça basit ve düzenlidir. Örneğin bu hesap makinesi, sadece temel matematiksel işlemleri yapacaktır. Bunun için, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin kodlarını yazmamız gerekiyor. Bu kod blokları sayesinde hesap makinesi oluşturabiliriz.

Gerekli Modüller

Python’da hesap makinesi oluşturmak için bazı modüllere ihtiyacımız olacak. Bunlar:

 • Math: Matematiksel işlemler için kullanılan modül.
 • Argparse: Komut satırı argümanlarını ayrıştırmak için kullanılan modül.
Modül Amaç
math Matematiksel işlemler
argparse Komut satırı argümanları ayrıştırma

Yukarıda listelenen modüller, hesap makinesi programımızı oluşturmak için en sık kullanılan modüllerdir. Bu modüllerin kullanımı ile, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi işlemler kolaylıkla yapılabilir.

Toplama İşlemi

Python hesap makinesi yazarken en temel işlemlerden biri, toplama işlemidir. Toplama işlemi, iki sayının toplamını bulmak için kullanılır ve hesap makinesimizde nasıl gerçekleştirilir?

İlk olarak, kullanıcıdan iki sayı almanız gerekmektedir. Bunun için, input() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, kullanıcıdan girdi alır ve aldığı girdiyi string olarak döndürür. Alınan girdileri integer (tam sayı) veri tipine dönüştürmelisiniz. Toplama işlemi için, toplama işlemi operatörü olan “+” kullanılır. İki sayıyı toplayarak sonucu print() fonksiyonu ile ekrana yazdırın.

Toplama İşlemi Kodu
num1 = int(input(“Birinci sayıyı girin: “))
num2 = int(input(“İkinci sayıyı girin: “))
result = num1 + num2
print(“Toplam:”, result)

Bu kod bloğunu çalıştırdıktan sonra, kullanıcıdan istediğiniz iki sayıyı girebilirsiniz ve program, bu iki sayının toplamını ekrana yazdıracaktır. Bu sayede, Python kullanarak basit bir hesap makinesi yazabilirsiniz.

Örnek

Basit bir toplama işlemi yapmak için Python hesap makinesi kullanmak oldukça kolaydır. İlk önce, toplama işlemi için gereken iki sayıyı tanımlamanız gerekir. Örneğin, 5 ve 3 sayılarını toplamak istediğinizi varsayalım.

Toplama işlemi için gereken kod bloğu şöyle görünebilir:

Kod:
sayi1 = 5sayi2 = 3toplam = sayi1 + sayi2print("Toplam:", toplam)

Bu kodu çalıştırdığınızda, ekranda “Toplam: 8” şeklinde bir çıktı alacaksınız. Görüldüğü gibi, Python’un esnekliği sayesinde toplama işlemi oldukça basit bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Çıkarma İşlemi

Çıkarma işlemi yapmak için Python’da “-” ya da “minus” işaretini kullanabiliriz. İşlem sırasında ya bir sayıyı diğerinden çıkarabiliriz ya da bir sayıyı negatif olarak işaretleyebiliriz.

Örneğin; iki sayıyı birbirinden çıkarma işlemi için bir fonksiyon yazalım:

def cikar(sayi1, sayi2):  sonuc = sayi1 - sayi2  return sonuc
Sayı 1 Sayı 2 Sonuç
10 5 5
20 15 5

Yukarıdaki fonksiyonu kullanarak, “10-5” işlemi için
cikar(10, 5)
komutu kullanabiliriz.

Sonuç olarak, çıkarma işlemi için Python dilinde “-” işareti kullanıyoruz. İşlem yaparken iki sayıyı birbirinden çıkarabilir veya bir sayıyı negatif olarak işaretleyebiliriz. Örneklerimizde bu iki yaklaşımı da gösterdik. Ayrıca, fonksiyon kullanarak da çıkarma işlemi yapabiliriz.

Örnek

Basit bir çıkarma işlemi örneğini ele alalım:

İşlem Sonuç
6 – 2 4

Bu örnekte, ilk sütunda yapılacak işlem belirtilirken, ikinci sütunda ise elde edilen sonuç yer almaktadır. Yapılan işlem 6-2 olduğundan, sonuç 4 olarak hesaplanmıştır.

Bu örneği inceleyerek, Python hesap makinesi üzerinde çıkarma işlemi yapmanın ne kadar kolay olduğunu görebilirsiniz. Sadece iki sayıyı birbirinden çıkarmak için ” – ” işareti kullanmanız yeterli olacaktır.

Çarpma İşlemi

Çarpma işlemi, hesap makinesinde en çok kullanılan matematiksel işlemlerden biridir ve Python’da da oldukça basittir. Çarpma işlemi yapmak için, “* ” işleci kullanılır.

Örneğin, 2 sayısını 3 ile çarpmak için 2 * 3 şeklinde bir kod yazılır. Sonuç, 6 olarak ekrana yazdırılır. Ayrıca, çarpma işlemi, toplama ve çıkarma işlemi gibi basit bir kod bloğu içinde de kullanılabilir.

Sembol Anlamı
* Çarpma işlemi yapar

Yani, hesap makinesi oluşturmak için çarpma işlemi için kullanacağımız kod bloğu şöyle görünebilir:

sayi1 = float(input("Çarpmak istediğiniz ilk sayıyı girin: "))sayi2 = float(input("Çarpmak istediğiniz ikinci sayıyı girin: ")) # Çarpma işlemicarpim = sayi1 * sayi2 # Sonuçprint("Çarpma işlemi sonucu: ", carpim)

Bu örnekte, kullanıcıdan alınan iki sayı çarpılır ve sonuç ekrana yazdırılır.

Örnek

Python’da çarpma işlemi yapmak için aşağıdaki kod bloğunu kullanabiliriz:

Kod Açıklama
sayi1 = 5 İlk sayıyı belirledik.
sayi2 = 6 İkinci sayıyı belirledik.
sonuc = sayi1 * sayi2 Çarpma işlemi gerçekleştirildi.
print(“Çarpma işlemi sonucu:”, sonuc) Sonucu ekrana bastırdık.

Yukarıdaki kod bloğunu çalıştırdığımızda, ekranda “Çarpma işlemi sonucu: 30” yazısı görünür. Bu da doğru çalıştığını gösterir. Aynı işlemi farklı sayılar kullanarak da yapabiliriz.

Bu şekilde basit bir çarpma işlemi yapmak oldukça kolaydır. Ancak daha karmaşık matematiksel işlemler için daha fazla kod yazmamız gerekebilir. Bu nedenle, python dili gibi güçlü bir programlama dilini öğrenmek, matematiksel işlemleri tamamlamak için oldukça faydalıdır.

Bölme İşlemi

Bölme işlemi yapmak için Python’da kullanılan operatör “/”, iki sayı arasında bölme işlemi gerçekleştirir. İlk adım olarak, bölme işlemi için gerekli olan kod bloğunu tanımlamalıyız. Aşağıda örnek kod bloğu verilmiştir:

Kod Açıklama
sayi1 = 10 Bölünecek sayıyı tanımlar.
sayi2 = 2 Bölen sayıyı tanımlar.
sonuc = sayi1 / sayi2 Bölme işlemini gerçekleştirir ve sonucu “sonuc” değişkenine atar.
print(“Sonuç:”, sonuc) Sonucu ekrana yazdırır.

Yukarıdaki kod bloğu, “sayi1” değişkenine 10 ve “sayi2” değişkenine 2 atayarak, bu iki sayıyı bölme işlemiyle birleştirir ve sonucu “sonuc” değişkenine atar. Son olarak, “Sonuç: 5.0” şeklinde sonucu ekrana yazdırır.

Bölme işlemi örnekleri için aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz:

Sayı 1 Sayı 2 Sonuç
10 2 5.0
15 5 3.0
25 4 6.25

Yukarıdaki tabloda verilen örnekler, bölme işlemi kullanılarak elde edilen sonuçları göstermektedir. Bölme işlemi, iki sayı arasında yapılan bir işlem olduğundan, ilk sayının ikinci sayıya bölünmesi sonucunda elde edilen sayıyı verir.

Python dilinde bölme işlemi oldukça kolay ve basittir. İlgili kod bloklarını kullanarak bu işlemi gerçekleştirebilir ve sonucunu ekrana yazdırabilirsiniz.

Örnek

Bölme işlemi, matematiksel işlemler arasında en önemli olanlarından biridir. Python programlama dili kullanarak bir hesap makinesi oluştururken, bölme işlemi işlevini de eklemek oldukça kolaydır. Basit bir bölme işlemi örneği ve çıktısı aşağıdaki gibidir:

İşlem Sembol Sonuç
Bölme / 12 / 2 = 6

Yukarıdaki örnekte, 12 sayısını 2 sayısına böldük ve sonuç olarak 6 elde ettik. Bölme işlemi için kullanılan sembol Python’da “/” işaretidir.

Bölme işlemi yaparken dikkat edilmesi gerekenlerden biri, bölünen sayının 0 olmamasıdır. Bölünen sayı 0 olduğunda, Python hata mesajı verir ve işlemi gerçekleştiremez. Bu nedenle, hesap makinesi yazarken kullanıcı girdilerini kontrol etmek ve doğru sonuçları vermek için gerekli önlemleri almak önemlidir.

Sonuç

Hesap makinesi programımızı yazdık ve artık nasıl kullanabileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Kodumuzu çalıştırmak için, Python yüklü bilgisayarımızda bir IDE kullanarak veya komut satırı üzerinden işleme yapabiliriz.

Mevcut kodumuzu geliştirmek istiyorsak, çeşitli operasyonlar ekleyebilir veya gelişmiş matematiksel fonksiyonlar ekleyebiliriz. Bunun için, Python dökümanlarında bulabileceğimiz bir dizi hazır fonksiyon ve modül var.

Sonuç olarak, Python öğrenmenin en iyi yollarından biri olan bir hesap makinesi programlama projesini tamamladık. Bu proje, dilin temel özelliklerini anlamamıza ve gerçek dünya uygulamaları oluşturmamıza yardımcı oldu. İleriye dönük olarak, bu projeyi daha da geliştirerek Python’da daha karmaşık projelerde çalışabiliriz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir