Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python ile JSON Kullanımı

Python ile JSON Kullanımı

admin admin - - 27 dk okuma süresi
121 0

Bu makalede, Python programlama dili kullanarak JSON verilerini işleme ve oluşturma konuları ele alınacaktır. JSON, JavaScript Objeleri Notasyonu olarak bilinen veri değişim formatıdır. JSON formatı, web uygulamaları ve API’ler aracılığıyla veri alışverişi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Python, JSON verilerini işlemek ve oluşturmak için oldukça kullanışlı bir araçtır ve bu konuda birçok kütüphane ve modül sağlamaktadır.

Bu makalede, JSON veri tipleri hakkında detaylı bilgi verilecek ve her bir veri tipi için Python dilinde nasıl işlemler yapılabileceği incelenecektir. JSON veri tipleri arasında string, number, object, array ve boolean yer almaktadır. Bu veri tipleri, Python dilinde farklı modüller kullanılarak kolaylıkla işlenebilir. Python, bu konuda sunduğu fonksiyonlar ve metodlar sayesinde, JSON verileriyle çalışmayı son derece kolay hale getirir.

JSON Nedir?

JSON, JavaScript Objeleri Notasyonu olarak bilinen veri değişim formatıdır. Bu format, verilerin web uygulamaları ve API’ler aracılığıyla kolayca değiştirilmesini sağlar.

JSON formatı açık ve basittir, bu nedenle okunması ve yazması kolaydır. Ayrıca, tüm modern programlama dilleri tarafından desteklenir. Adından da anlaşılacağı gibi, JSON öncelikle JavaScript dilindeki nesne yapısına benzerlik gösterir. Bu nedenle, JavaScript kodlarına entegre edilmesi kolaydır.

JSON veri formatı, web servisleri tarafından API’ler aracılığıyla kullanıcı isteklerine yanıt vermek için sıklıkla kullanılır. Bu sayede, web uygulamaları herhangi bir platformda çalışabilir ve verilerin alışverişi hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilir.

JSON Veri Tipleri

JSON, beş farklı veri tipi kullanır: string, number, object, array ve boolean. Bu veri tipleri, JSON verilerinin doğru bir şekilde işlenmesinde hayati bir rol oynar.

String Veri Tipi: String veri tipi, metin veri tipini temsil eder ve JSON verilerinde çift tırnak işareti ile belirtilir. Bu veri tipi, web uygulamalarında ve API’lerde sıkça kullanılan bir veri tipidir.

Number Veri Tipi: Number veri tipi, sayısal veri tipini temsil eder ve JSON’da tam sayılar ve ondalıklı sayılar olarak ikiye ayrılır. Bu veri tipi, matematiksel işlemler ve hesaplamalar için sıkça kullanılır.

Object Veri Tipi: Object veri tipi, daha karmaşık veri yapılarını temsil etmek için kullanılır ve anahtar-değer çiftleri ile ifade edilir. Bu veri tipi, JSON verileri içindeki ilişkili verileri gruplamak için sıkça kullanılır.

Array Veri Tipi: Array veri tipi, birden fazla değeri temsil eden bir veri tipidir ve virgüller ile ayrılmış bir liste halinde ifade edilir. Bu veri tipi, birden fazla veriyi gruplamak ve bir arada kullanmak için sıkça kullanılır.

Boolean Veri Tipi: Boolean veri tipi, yalnızca iki farklı değer olan True (doğru) ve False (yanlış) olarak ifade edilir. Bu veri tipi, karar verme işlemleri ve kontrol yapıları için sıkça kullanılır.

String Veri Tipi

, “Merhaba Dünya” bir string verisidir. Python’da string veri tipi kullanımı oldukça yaygındır ve JSON verileri işlerken, string verileri sıklıkla kullanılır. String veri tipi için birçok farklı metod vardır ve bunlar, veri işleme ve dönüştürme işlemlerini kolaylaştırır. Python’da, string veri tipi için kullanılan en yaygın metodlar arasında capitalize(), lower(), upper() ve replace() yer almaktadır. Aşağıda, örnek bir tablo halinde bu metodların kullanımı ve sonuçları listelenmektedir:

Metod Adı Açıklama Örnek Kullanım Sonuç
capitalize() Stringin ilk harfini büyütür “merhaba dünya”.capitalize() “Merhaba dünya”
lower() Tüm harfleri küçültür “MERHABA DÜNYA”.lower() “merhaba dünya”
upper() Tüm harfleri büyültür “merhaba dünya”.upper() “MERHABA DÜNYA”
replace() Belirli bir metni başka bir metinle değiştirir “Merhaba dünya”.replace(“dünya”, “Python”) “Merhaba Python”

Bu metodlar, sadece string veri tipi için değil, ayrıca diğer veri tipleri için de kullanılabilir. Bunları kullanarak verilerinizi kolayca işleyebilir ve dönüştürebilirsiniz.

Merhaba Dünya

‘Merhaba Dünya’, programlama dünyasının en temel uygulamalarından biridir ve yeni başlayanlar tarafından genellikle ilk öğrenilen programdır. Bu program, basit bir mesajın ekrana yazdırılması işlemidir. Python programlama dili kullanarak, bu işlem oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Python’da ‘Merhaba Dünya’ uygulamasını yazmak için öncelikle “print” fonksiyonu kullanılır. Bu, ekrana çıktı yazdırmak için kullanılan temel bir fonksiyondur. Aşağıdaki örnek üzerinden ‘Merhaba Dünya’ yazımını nasıl gerçekleştirebileceğimize bakabilirsiniz:

print('Merhaba Dünya')

Yukarıdaki kod, ekrana “Merhaba Dünya” kelimesini yazdıracaktır. Bu, programlama dilindeki en temel işlemlerden olduğu ve herhangi bir uygulama veya programın ilk adımı olduğu için, Python öğrenirken mutlaka öğrenilmesi gereken bir uygulamadır.

bir string verisidir.

String veri tipi, bir metin verisi temsil eder ve çift tırnak işaretleri içinde belirtilir. Örneğin Merhaba Dünya bir string verisidir. Python’da string veri tipi kullanımı oldukça yaygındır. Özellikle JSON verileri işlenirken, string verileri sıklıkla kullanılır.

String veri tipi için birçok farklı işlem yapmak mümkündür. Örneğin, string verileri birleştirme, bölmeyi, belli bir karakterden başlayarak parçalama, karakterleri büyük veya küçük harfe çevirme gibi işlemler yapılabilir. Ayrıca, stringlerde birçok metod ve fonksiyon bulunur. Bunlar, veri işleme ve dönüştürme işlemlerini kolaylaştırır.

String Veri Tipi Kullanımı

Python’da string veri tipi, web uygulamaları ve API’ler aracılığıyla JSON verileri işlerken oldukça yaygın olarak kullanılır. JSON verileri, string verilerinin kullanımının en yaygın olduğu veri tipleridir. Bir örnek vermek gerekirse, bir JSON verisi içindeki kullanıcı adı ve parolası gibi metinsel veriler, string veri tipi tarafından temsil edilir.

String veri tipini işlerken, Python’da birçok farklı metod ve fonksiyon kullanabilirsiniz.

 • len() metodunu kullanarak bir string verisinin uzunluğunu öğrenebilirsiniz
 • strip() metodunu kullanarak bir string verisinin başındaki ve sonundaki boşlukları kaldırabilirsiniz
 • split() metodunu kullanarak bir string verisini belirli bir karaktere göre bölebilirsiniz

Bu metodlar, string verilerini işleme ve dönüştürme işlemlerini kolaylaştırır.

String Veri Tipi Metodları

Python’da, string veri tipi için birçok farklı metod vardır. Bu metodlar, veri işleme ve dönüştürme işlemlerini kolaylaştırır. Bazı önemli string metodları şunlardır:

 • len(): Bir string’in uzunluğunu döndürür.
 • upper(): Bir string’in tüm harflerini büyük harflere dönüştürür.
 • lower(): Bir string’in tüm harflerini küçük harflere dönüştürür.
 • replace(): Belirli bir string parçasını başka bir string ile değiştirir.
 • split(): Bir string’i belirli bir ayraç karakterine göre parçalara ayırır ve bir liste olarak döndürür.

Örneğin, len() metodunu kullanarak bir string’in uzunluğunu öğrenebilirsiniz:

string = "Merhaba Dünya"length = len(string)print(length) # output: 13

Ya da replace() metodunu kullanarak bir string içindeki belirli bir karakter ya da karakter dizisini değiştirebilirsiniz:

string = "Merhaba Dünya"new_string = string.replace("Merhaba", "Selam")print(new_string) # output: Selam Dünya

Bu ve benzeri metodlar, string veri tipi ile çalışırken oldukça faydalı olabilir.

Number Veri Tipi

JSON veri formatında, sayısal verileri temsil etmek için number veri tipi kullanılır. Bu veri tipi, tam sayılar ve ondalıklı sayılar olarak iki farklı kategoride ele alınır.

Veri Türü Örnek
Tam Sayı 42
Ondalıklı Sayı 3.14

Python’da number veri tipi, hem tam sayılar hem de ondalık sayılar için farklı veri tipleri olarak tanımlanır. Tam sayılar için ‘int’ ve ondalıklı sayılar için ‘float’ veri tipleri kullanılır. Bu veri tipleri, sayısal işlemler yaparken büyük kolaylık sağlar.

 • int() fonksiyonu, bir sayısal değeri tam sayıya dönüştürür.
 • float() fonksiyonu, bir sayısal değeri ondalıklı sayıya dönüştürür.
 • abs() fonksiyonu, bir sayısal değerin mutlak değerini verir.
 • round() fonksiyonu, bir ondalıklı sayıyı yuvarlar.

JSON verilerindeki sayısal değerleri Python programlama dilinde kullanırken, number veri tipi ve bu işlemleri kolaylaştıran fonksiyonlar oldukça önemlidir.

Number Veri Tipi Kullanımı

Python’da sayı veri tipleri için farklı işlemler yapmak mümkündür. JSON verilerindeki sayısal veriler de Python programlama dilinde kullanılabilir. JSON verilerindeki sayısal veriler öncelikle python içindeki float ve int veri tiplerinde kullanılır.

Python’da sayısal verilerle çalışırken birçok farklı işlem yapabilirsiniz. Bu işlemler arasında, matematiksel işlemler, ifade değerleri ve ham sayılar gibi işlemler bulunur. Sayısal verileri karşılaştırma ve filtreleme de mümkündür.

Python’da farklı sayısal veri tipleri arasında dönüştürme yapmak da mümkündür. Bu işlem için int() ve float() fonksiyonları kullanılabilir. Örneğin, JSON verilerindeki ondalıklı sayıları Python’da kullanmak isterseniz, float() fonksiyonu kullanarak bu verileri sayısal bir veri tipine dönüştürebilirsiniz.

Python Veri Tipi JSON Veri Tipi
int Tam Sayı
float Ondalıklı Sayı
complex Karmaşık Sayı

Bunun yanı sıra, JSON verileri içinde yer alan sayısal verileri Python’da okuyup, işleyebilmek için json kütüphanesi kullanımı oldukça yaygındır. Bu kütüphane ile JSON verileri içindeki sayısal değerlere erişmek ve bu değerleri Python veri tiplerine dönüştürmek oldukça kolaydır.

Number Veri Tipi Metodları

Python programlama dilinde, sayı veri tipleri için birçok farklı metod ve fonksiyon bulunmaktadır. Bu metodlar, veri işleme ve dönüştürme işlemlerini kolaylaştırır. İşte, sayı veri tipinin kullanımı ile ilgili bazı önemli metodlar:

 • abs() – Sayının mutlak değerini döndürür.
 • pow() – Belirtilen sayının üssünü alır.
 • round() – Belirtilen sayıyı belirtilen sayıda yuvarlar.
 • floor() – Belirtilen sayının en büyük tam sayıya yuvarlanmış halini döndürür.
 • ceil() – Belirtilen sayının en küçük tam sayıya yuvarlanmış halini döndürür.

Bu metodlar sayesinde, sayı veri tiplerini işlemek ve istenen sonuçları elde etmek oldukça kolay hale gelmektedir. Ayrıca, Python programlama dilinin güçlü matematiksel işlemler sunan farklı kütüphaneleri de mevcuttur. Bu kütüphaneler sayesinde, sayı veri tipleri üzerinde daha karmaşık işlemler yapmak mümkündür.

Object Veri Tipi

JSON verilerinde daha karmaşık veri yapılarını temsil etmek için kullanılan Object veri tipi, Python programlama dilinde sıklıkla kullanılmaktadır. Object veri tipi, anahtar-değer çiftleri olarak ifade edilir ve özellikle web uygulamalarında ve API’ler aracılığıyla veri alışverişi için önemlidir.

Bir JSON verisi içerisinde bulunan bir Object veri tipinde, anahtarlar bir string olarak belirtilir ve çift tırnak işaretleri içinde yer alır. Değerler ise istenen veri tipine göre belirtilir. Örneğin, aşağıdaki JSON verisi bir Object veri tipine sahiptir:

{  "isim": "John",  "soyisim": "Doe",  "yaş": 35,  "adres": {    "sokak": "123 Main St.",    "şehir": "New York"  }}

Gördüğünüz gibi, Object veri tipi içerisinde bir başka Object veri tipi de yer alabilir. Bu şekilde JSON verilerinde oldukça karmaşık yapılar oluşturmak mümkündür. Python programlama dilinde ise json kütüphanesi kullanarak JSON verilerindeki Object veri tiplerini kolayca işleyebilirsiniz.

Object Veri Tipi Kullanımı

Python’da JSON verilerindeki object veri tiplerini işlemek için farklı kütüphaneler kullanılabilir. Bunlardan en yaygın kullanılanı json kütüphanesidir.

 • json.load(): JSON formatındaki bir string’i veya dosyayı Python objesine dönüştürür.
 • json.loads(): JSON formatındaki bir string’i Python objesine dönüştürür.
 • json.dump(): Python objesini JSON formatına dönüştürür ve dosyaya yazar.
 • json.dumps(): Python objesini JSON formatına dönüştürür ve string olarak döndürür.

Bu kütüphane, ayrıca JSON verilerini formüle etmek, JSON verilerini filtrelemek veya sıralamak gibi diğer birçok işlemde de kullanılabilir. JSON verilerindeki object veri tipleri, json kütüphanesi kullanılarak kolayca işlenebilen anahtar-değer çiftleri olarak ifade edilir.

Object Veri Tipi Metodları

Python’da, JSON verilerindeki objective veri tiplerini işlerken kullanabileceğimiz birkaç farklı metod ve fonksiyon bulunmaktadır. Bu metodlar, verilerin işlenmesi, dönüştürülmesi ve açıklandığı gibi gösterilmesi için kullanılabilir.

 • json.dumps(): JSON objectini bir string formatına dönüştürür. Bu metod, indent parametreleriyle verilerin okunabilirliğini ve doğruluklarını artırabilir.
 • json.loads(): JSON stringini bir Python objectine dönüştürür. Bu metod, JSON verisinin çözümlenmesi sırasında ortaya çıkabilecek hataları hata mesajlarında detaylandırır.
 • json.dump(): bir JSON objectini bir dosyaya yazar. Bu metod, JSON verilerinin kalıcı olarak kaydedilmesi ve sonra tekrar yüklenmesi ihtiyacını ortadan kaldırır.
 • json.load(): bir dosyadaki JSON verilerini yükler ve bunları Python objectine dönüştürür. Bu metod, büyük JSON dosyalarının okunmasını ve işlenmesini daha hızlı hale getirir.

Object veri tipi metodlarının yanı sıra, Python’da JSON verileri ile çalışırken kullanabileceğimiz birçok farklı fonksiyon da vardır. Bu fonksiyonlar, verilerin işlenmesi ve araştırılması için kullanılabilir. Örneğin:

 • len(): bir JSON objectindeki eleman sayısını döndürür.
 • sorted(): bir JSON objectindeki elemanları alfabetik veya sayısal olarak sıralar.
 • any(): bir JSON objectindeki herhangi bir elemanın Boolean değeri True ise True döndürür.

Array Veri Tipi

JSON verilerinde birden fazla veri öğesini temsil etmek için array veri tipi kullanılır. Array veri tipleri, köşeli parantezler içinde virgülle ayrılmış bir liste olarak ifade edilir. Bu veri tipi, JSON verilerindeki birçok öğeyi kolayca işlemeyi sağlar.

Python’da, array veri tiplerini işlemek için farklı kütüphaneler kullanılabilir. Örneğin, json kütüphanesi, JSON verilerindeki array veri tiplerini işlemek için kullanılabilir. Bu kütüphane, array verilerini kolayca dönüştürmek veya ayıklamak için birçok farklı fonksiyon sağlar.

Array veri tipi, JSON verilerindeki birden fazla nesne veya özelliği depolamak için idealdir. Bu veri tipi, özellikle API’ler aracılığıyla veri alışverişi yapıldığında yaygın olarak kullanılır.

Array Veri Tipi Kullanımı

Python programlama dili, JSON verilerindeki array veri tiplerini işlemek için farklı kütüphanelere sahiptir. Bunların arasında en yaygın olanı, json kütüphanesidir. JSON verilerindeki array veri tiplerini işlemek için json kütüphanesi kullanılabilir. Bu kütüphane, JSON verilerini kolayca okuma ve yazma işlemi yapabilmenizi sağlar.

Python’da, JSON verilerindeki array veri tiplerini işlemek için birçok farklı fonksiyon ve metod mevcuttur. Bunlar arasında, append(), insert(), pop(), remove() ve count() gibi metodlar yer alır. Bu metodlar, array veri tiplerindeki öğeleri kolayca işlemenizi sağlar. Bunun yanında, array veri tiplerindeki öğeleri filtrelemek için filter() ve map() fonksiyonları kullanılabilir.

Bunların yanında, Python programlama dili ile birlikte kullanabileceğiniz diğer kütüphaneler de mevcuttur. Örneğin, NumPy, SciPy ve Pandas kütüphaneleri, array veri tiplerini daha kolay ve hızlı bir şekilde işlemenizi sağlar. Bu kütüphaneler, büyük veri setlerinde işlem yapabilmenizi ve veri analizleri gerçekleştirebilmenizi sağlar.

Array Veri Tipi Metodları

Python programlama dilinde, array veri tiplerini işlemek için birçok farklı metod ve fonksiyon bulunmaktadır. Bu metodlar, JSON verilerini işlemek için kullanılabilir.

Bazı yaygın array metodları aşağıdaki gibidir:

Metod Tanım
append() Array’a yeni bir öğe ekler.
pop() Array’de belirtilen indeksteki öğeyi kaldırır ve döndürür.
remove() Array’de belirtilen değere sahip öğeyi kaldırır.
reverse() Array öğelerinin sırasını tersine çevirir.

Ayrıca, array veri tipleri için farklı yığın (stack) ve kuyruk (queue) metodları da mevcuttur. Bunlar, array içindeki öğelerin ekleme, çıkarma ve sıralama işlemlerini yönetir.

Python’da, array veri tipleri ile yapılabilecek işlemler oldukça fazladır. Bu işlemler, JSON verilerinin işlenmesi gibi farklı alanlarda kullanılabilir.

Boolean Veri Tipi

Python’da boolean veri tipleri, sadece iki değer olan “True” ve “False” değerlerini temsil eder. Bu veri tipi sıklıkla kontrol yapıları ve karar verme işlemleri için kullanılır. Örneğin, bir if koşulu belirlerken veya koşullu bir döngü oluştururken, boolean veri tipi kullanılabilir.

Python’da boolean veri tipi için herhangi bir özel metod veya fonksiyon yoktur. Bu veri tipi, sadece doğru ve yanlış durumlarını temsil eder. Boolean veri tipi, JSON verilerinde de kullanılabilmektedir. Örneğin, belirli bir veri öğesinin bulunup bulunmadığını kontrol etmek için boolean değerleri kullanmak mümkündür.

Boolean Veri Tipi Kullanımı

Boolean veri tipi, Python programlama dilinde sıklıkla kontrol yapıları ve karar verme işlemleri için kullanılır.

Örneğin, bir programın belirli bir koşulu yerine getirip getirmediğini kontrol etmek için boolean veri tipi kullanılabilir. Bu durumda, program True (doğru) veya False (yanlış) bool değerini döndürecektir.

Boolean veri tipi ayrıca, döngüler, if-else yapıları, sıralı işlemler vb. yapılarda da kullanılabilir.

Ayrıca, Python programlama dilinde boolean veri tipi için bazı aritmetik işlemler de kullanılabilir. Örneğin, True and False ifadesi, False bool değerini döndürürken, True or False ifadesi True bool değerini döndürür.

Toparlamak gerekirse, boolean veri tipi, Python programlama dilinde sıklıkla kullanılan bir veri tipidir ve çeşitli kontrol yapıları ve karar verme işlemleri için idealdir.

Boolean Veri Tipi Metodları

Python’da boolean veri tipi için herhangi bir metod veya fonksiyon bulunmamaktadır. Boolean verileri, sadece iki farklı durumu temsil eder: True (doğru) veya False (yanlış). Bu veri tipi, çeşitli programlama yapılarında sıklıkla kullanılır. Örneğin, if ve while gibi kontrol yapıları boolean veri tipi kullanır.

Boolean verileri, Python’da birçok farklı işlem ve operatörle birlikte kullanılabilir. Örneğin, boolean veriler, mantıksal operatörler (ve, veya, değil) ile birlikte kullanılabilir. Ayrıca, boolean veriler, karşılaştırma operatörleri (>, <, ==) ile de kullanılabilir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir