Python Kod

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Genel
  4. »
  5. Python Index Kullanımı

Python Index Kullanımı

admin admin - - 10 dk okuma süresi
836 0

Python programlama dilinde liste, dizi ve karakter dizilerinde belirli bir elemana erişmek için index kullanılır. Index, elemanların tam sayılarla indekslendiği bir adresleme yöntemidir. Bu makalede, Python index kullanımı hakkında detaylı bilgi verilecektir.

Python’da index kullanarak bir listenin veya dizinin belirli bir elemanına erişilebilir. Elemanlara erişmek için index numarası köşeli parantez içerisinde belirtilir. Ayrıca, negatif index kullanarak bir listenin sonundan başlayarak elemanlara erişilebilir. Slice kullanımı ile de belirli bir aralıktaki elemanlar alınabilir.

Karakter dizilerinde de index kullanarak belirli bir karaktere erişilebilir veya belirli bir aralıktaki karakterler alınabilir. Bunun için, index numarası yine köşeli parantez içerisinde belirtilir. Slice kullanımı ile de belirli bir aralıktaki karakterler alınabilir.

Liste ve Dizi Index Kullanımı

Python programlama dilinde, liste ve diziler belirli bir elemana erişmek için index kullanımı sağlanır. Örneğin, verilen bir listede 3. elemanına erişmek için liste[2] olarak index kullanılabilir. Dizilerde de aynı şekilde index kullanımı mümkündür.

Liste ve dizi index kullanımı oldukça kolay ve basit bir yöntemdir. Belirli bir elemana erişmek için, index numarası köşeli parantez içinde kullanılabilir. Özellikle büyük veri kümelerinde, belirli bir elemana hızlı bir şekilde erişmek için bu yöntem tercih edilir.

Index numarası sıfırdan başlar, yani listenin ilk elemanı index[0] olarak belirtilir. Negatif index kullanımı ile de, bir listenin sonundan başlayarak elemanlara erişim sağlanabilir. Örneğin, -1 index numarası son elemanı ifade eder. Ardışık elemanları seçmek için ise slice kullanımı kullanılabilir. Slice kullanımı ile belirli bir aralıktaki elemanlar alınabilirmişştir.

Liste/Dizi Elemanına Erişme

Listeler ve diziler, birçok elemandan oluşan veri türleridir. Belirli bir elemana erişmek için, o elemanın index numarası kullanılabilir. Listenin ilk elemanı 0 index numarasıyla temsil edilir. Örneğin, aşağıdaki liste elemanlarına erişmek için index numaraları kullanılabilir:

İndex Numarası Eleman
0 Elma
1 Armut
2 Çilek

Bu listenin “Elma” elementine erişmek için, index numarası köşeli parantez içinde kullanılabilir. Örneğin:

meyveler = ["Elma", "Armut", "Çilek"]print(meyveler[0])#output: Elma

Bir dizi için de aynı prensip geçerlidir. Örneğin:

sayilar = [3, 7, 1, 8, 4]print(sayilar[2])#output: 1

Belirli bir elemana erişmek için negatif index kullanımı da mümkündür. Listenin son elemanı -1 index numarasıyla temsil edilir ve sondan başlayarak index numaraları azalır. Örneğin:

İndex Numarası Eleman
-3 Elma
-2 Armut
-1 Çilek
meyveler = ["Elma", "Armut", "Çilek"]print(meyveler[-1])#output: Çilek

Böylece, listelerde ve dizilerde belirli bir elemana erişmek için index kullanımı oldukça kolaydır.

Negatif Index Kullanımı

Bir listenin ya da dizinin son elemanına erişmek için, negatif index kullanımı oldukça faydalıdır. Negatif index sayıları, listenin sonundan başlamak üzere oluşturulur. Örneğin, bir liste içindeki son elemanın index numarası -1’dir. Bir örnek verecek olursak:

my_list = ["elma", "armut", "üzüm", "çilek"]

print(my_list[-1]) # çıktı: çilek

Burada, negatif index sayısı -1 kullanarak, listenin son elemanı olan “çilek”e erişebildik. Eğer listenin son iki elemanına erişmek isteseydik, index numarası -2 olacaktı:

print(my_list[-2:]) # çıktı: ["üzüm", "çilek"]

Burada, slice kullanımıyla index numarası -2’den başlayarak listenin sonuna kadar olan elemanları aldık. Negatif index kullanımının listenin son elemanlarına erişmek için oldukça faydalı bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz.

Slice Kullanımı

Python’da, bir listenin veya dizinin belirli bir aralıktaki elemanlarına erişmek için slice kullanılabilir. Slice, iki nokta (:) işaretiyle belirtilir. Slice kullanımı şu şekilde gösterilebilir:

liste = [1, 2, 3, 4, 5]alınan_elemanlar = liste[1:4]

Bu örnekte, 1 ila 3 index numaraları arasındaki elemanlar alınmıştır. Bu örnekte alınan elemanlar [2, 3, 4] şeklindedir.

Slice kullanımında, başlangıç index numarası (dahil) ve bitiş index numarası (hariç) belirtilir. Eğer başlangıç index numarası belirtilmezse, varsayılan değer olarak liste veya dizinin ilk elemanı seçilir. Benzer şekilde, bitiş index numarası belirtilmezse varsayılan değer olarak liste veya dizinin son elemanından sonraki eleman seçilir.

Slice kullanımı aynı zamanda adım (step) değeri de belirtilebilir. Bu şekilde slice işlemi tek tek elemanları almak yerine belirli sayıda adımda bir elemanlar alınabilir. Adım değeri için varsayılan değer 1’dir. Bir örnekle anlatmak gerekirse:

liste = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]tek_indexli_elemanlar = liste[::2]

Bu örnekte, 0’dan başlayarak her iki indexte bir eleman alınmıştır. Bu örnekte alınan elemanlar [1, 3, 5, 7, 9] şeklindedir.

Liste/Dizi Elemanlarını Değiştirme

Listeler ve diziler, Python programlama dilinde oldukça yaygın veri tipleridir. Bu veri tiplerinde bulunan elemanlara erişmek için index kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, belirli bir eleman da değiştirilebilir.

Belirli bir elemanı değiştirmek için, öncelikle o elemanın index numarasına ihtiyaç duyulur. Ardından, bu index numarası kullanılarak listenin veya dizinin elemanı değiştirilir. Örneğin, aşağıdaki listede, 2. eleman, yani “kivi” elemanı “çilek” ile değiştirilmek istenirse şu şekilde bir işlem yapılabilir:

Index Eleman
0 elma
1 armut
2 kivi
3 muz

liste_index = [“elma”, “armut”, “kivi”, “muz”]

liste_index[2] = “çilek”

Bu işlem sonrasında, “kivi” elemanı “çilek” ile değiştirilmiş olacaktır. Liste şöyle olacaktır:

Index Eleman
0 elma
1 armut
2 çilek
3 muz

Bir dizide de benzer bir işlem yapılabilir. Örneğin, aşağıdaki dizide, 3. eleman, yani “a” harfi “e” harfi ile değiştirilir:

Index Eleman
0 s
1
2 n
3 a
4 m

dizi_index = array(“s”, [“o”, “n”, “a”, “m”])

dizi_index[3] = “e”

Değiştirilmiş dizi bu şekilde olacaktır:

Index Eleman
0 s
1 o
2 n
3 e
4 m

Karakter Dizisi Index Kullanımı

Python’da karakter dizilerinde index kullanmak oldukça sık kullanılan bir yöntemdir. Karakter dizisinde bulunan belirli bir elemana erişmek için index kullanılabilir. Bu sayede karakter dizisi içerisindeki istenilen karaktere kolaylıkla erişilebilir ve manipüle edilebilir.

Karakter dizilerinde index kullanımı ile aynı zamanda slice kullanımı da mümkündür. Belirli bir aralıktaki karakterleri almak için index numaraları ve slice kullanılır. Slice kullanımı ile belirli bir aralıktaki karakterler yanı sıra, adım sayısı da belirlenebilir. Bu sayede karakter dizilerinde istenilen veriler daha kolay bir şekilde işlenebilir.

Aşağıdaki örnekte, ‘Merhaba’ stringinde index kullanarak belirli karakterlere erişim sağlanmıştır.

Karakter Dizisi Index Numarası Sonuç
Merhaba 0 ‘M’
Merhaba 3 ‘h’

Ayrıca, slice kullanımı ile sadece belirli bir aralıktaki karakterler alınabilir. Örneğin aşağıdaki örnekte, ‘Merhaba’ stringinin 2. ve 5. karakterleri arasındaki karakterler alınmıştır.

Karakter Dizisi Slice Notasyonu Sonuç
Merhaba 2:5 ‘rha’

Python’da karakter dizilerinde index kullanımı sayesinde karakter dizilerinin belirli elemanlarına erişmek ve bu elemanları manipüle etmek oldukça kolay hale gelmektedir.

Karakter Dizisi Elemanına Erişme

Python’da karakter dizilerinde de index kullanımı mümkündür. Belirli bir karaktere erişmek için index numarası köşeli parantez içinde kullanılır. Örneğin, aşağıda verilen örnekte, karakter dizisinin 3. elemanına erişmek için [3] kullanılır.

karakter_dizisi = "Merhaba"print(karakter_dizisi[3])

Yukarıdaki kodda, “r” harfi 3. eleman olarak seçilir ve konsola yazdırılır. Karakter dizisi index numaraları 0’dan başlar, bu nedenle 3. eleman “r” harfidir.Index numarası negatif olabilir. Bu durumda, karakter dizisi sondan başlayarak sayılır. Örneğin, aşağıdaki kodda, karakter dizisinin son elemanı [-1] olarak alınır.

karakter_dizisi = "Merhaba"print(karakter_dizisi[-1])

Yukarıdaki kodda, karakter dizisinin son elemanı “a” harfidir ve konsola yazdırılır.Index numarası ile birden fazla karaktere erişmek için slice kullanımı mümkündür. Slice kullanımı ayrıca karakter dizilerinde de kullanılabilir. Karakter dizisi içindeki belirli bir aralıktaki karakterleri almak için slice kullanılabilir. Aşağıdaki örnekte, karakter dizisi içinde 0-3 arasındaki karakterler alınır.

karakter_dizisi = "Merhaba"print(karakter_dizisi[0:3])

Yukarıdaki kodda, karakter dizisinin 0’dan 3’e kadar olan karakterleri “Mer” olarak alınır ve konsola yazdırılır.

Slice Kullanımı

Python’da index kullanırken, belirli bir aralıktaki elemanları almak için slice kullanımı yapılabilir. Slice, ‘:’ (iki nokta) işaretiyle gösterilir ve başlangıç ve bitiş indexleriyle belirlenir. Başlangıç indexi dahil edilirken, bitiş indexi dahil edilmez.

Örneğin, bir karakter dizisinin 2. ve 5. karakterleri almak isterseniz, şu şekilde bir kod yazabilirsiniz:

my_string = "Merhaba Dünya"sliced_string = my_string[1:5]print(sliced_string) # erha

Aynı şekilde, bir listeden belirli bir aralıktaki elemanları almak için de slice kullanılabilir. Örneğin, bir listenin 3. ve 5. elemanları arasındaki elemanları almak isterseniz, şu şekilde bir kod yazabilirsiniz:

my_list = ["elma", "armut", "portakal", "muz", "çilek", "kivi"]sliced_list = my_list[2:5]print(sliced_list) # ['portakal', 'muz', 'çilek']

Slice kullanımı aynı zamanda belirli bir aralıktaki elemanların atlanmasını da sağlayabilir. Bu durumda, atlayacağınız elemanların indexlerini ‘:’ işaretiyle belirleyebilirsiniz. Örneğin, bir karakter dizisinin 2. ve 6. karakterleri arasındaki elemanları 2’şer atlayarak almak isterseniz, şu şekilde bir kod yazabilirsiniz:

my_string = "Merhaba Dünya"sliced_string = my_string[1:6:2]print(sliced_string) # eha

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir