Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Kod Örneği

Python Kod Örneği

admin admin - - 17 dk okuma süresi
205 0

=Python programlama dilindeki bir kod örneği hakkında konuşulacak konular ve bir tanıtıcı cümle

Python, son yıllarda popülerliği artan bir programlama dilidir. Hem profesyonel geliştiricilerin hem de amatörlerin tercih ettiği Python, basit ve anlaşılır yapısıyla dikkat çekmektedir. Bu yazıda, Python programlama dilindeki bir kod örneğine odaklanacağız ve bu örneğin hangi konuları kapsadığını inceleyeceğiz.

Python kod örneği, basit bir hesaplama işlemiyle başlamaktadır. Bu örnekte, matematiksel bir işlem gerçekleştirmek için Python dilinin sunduğu bazı temel özellikler kullanılmaktadır. Ardından, karakter dizileri üzerinde çalışan bir kod örneği tanıtılmaktadır. Karakter dizileri, metin verilerini temsil etmek için kullanılan önemli bir veri tipidir ve Python’da kullanımı oldukça yaygındır.

Bu yazıda, karakter dizileriyle yapabileceğimiz bazı işlemler de gösterilmektedir. Örneğin, karakter dizilerini birleştirme, parçalama ve dönüştürme işlemleri gibi. Ayrıca, Python dilinde karakter dizilerinde arama yapma işlemi de yer almaktadır. Bu örnekte, belirli bir ögenin karakter dizisinde bulunup bulunmadığını kontrol edebilir ve sonuca göre farklı işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

Bunun yanı sıra, yazıda koşullu ifadeleri de inceleyeceğiz. Python dilinde, if-else ifadeleri sayesinde belirli bir koşula bağlı olarak farklı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, koşul ifadeleri ile bir ifadeyi doğrulama veya yanlışlama imkanına sahip olursunuz. Bu özellikler, programların akışını kontrol etmek ve istenilen sonuca göre işlemler yapmak için önemli bir araçtır.

Basit Hesaplama

Basit bir hesaplama yapmak için Python kod örneği kullanabiliriz. Python’da, matematiksel işlemleri kolayca gerçekleştirmek için aritmetik operatörlerini (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) kullanabiliriz. İşte bir örnek:

a = 5b = 3# Toplama işlemitoplam = a + bprint("Toplam:", toplam)# Çıkarma işlemifark = a - bprint("Fark:", fark)# Çarpma işlemicarpim = a * bprint("Çarpım:", carpim)# Bölme işlemibolum = a / bprint("Bölüm:", bolum)

Yukarıda verilen Python kod örneği, a ve b değişkenlerini belirleyerek basit matematiksel işlemler gerçekleştiriyor. Örneğin, a’nın değeri 5 ve b’nin değeri 3 olduğunda, toplam değişkenine a + b işlemi ile toplam sonucu atanır ve bu sonuç ekrana yazdırılır. Benzer şekilde, fark, carpım ve bolum değişkenleri için de ilgili işlemler yapılır ve sonuçlar ekrana yazdırılır.

Karakter Dizileri

Karakter dizileri, Python programlama dilinde sıkça kullanılan ve metin verilerini temsil etmek için kullanılan veri türleridir. Bu veri türü, bir veya daha fazla karakterin ardışık bir şekilde yazılmasıyla oluşturulur. Python’da karakter dizileri, tek tırnak (‘ ‘) veya çift tırnak (” “) işaretleri arasına yazılır.

Python’da karakter dizileriyle çalışırken birçok işlem yapabiliriz. Bunlar arasında karakter dizilerini birleştirme, parçalama, dönüştürme ve arama işlemleri yer alır.

Karakter dizilerini birleştirmek için ‘+’ operatörünü kullanabilirsiniz. Bu operatörle farklı karakter dizilerini yan yana ekleyerek yeni bir karakter dizisi oluşturabilirsiniz.

Örneğin:

string1 = "Merhaba"string2 = "Dünya"birlesik_string = string1 + " " + string2print(birlesik_string)

Bu kod örneğinde, ‘string1’ ve ‘string2’ adlı iki farklı karakter dizisi oluşturulur. Ardından ‘+’ operatörü kullanılarak bu iki karakter dizisi birleştirilir ve ‘birlesik_string’ adı verilen yeni bir karakter dizisi oluşturulur. Son olarak, ‘print’ fonksiyonu kullanılarak ‘birlesik_string’ karakter dizisi ekrana yazdırılır. Bu durumda, çıktı olarak “Merhaba Dünya” görüntülenir.

Yukarıdaki işlemi yapıldığında, karakter dizilerinin yan yana eklenerek birleştirildiği görülür. Böylece, karakter dizileri üzerinde istediğiniz değişiklikleri yapabilir ve farklı metinler oluşturabilirsiniz.

Karakter dizisini parçalamak için indeksleme kullanabilirsiniz. Python’da indeksleme 0’dan başlar ve karakter dizisindeki her bir karakterin konumunu belirlemek için kullanılır. İndekslemeyle belirli bir konum veya aralıktaki karakterlere erişebilirsiniz.

Örneğin:

string = "Merhaba Dünya"print(string[0])print(string[4:9])

Bu kod örneğinde, ‘string’ adlı bir karakter dizisi oluşturulur. Ardından, indeks numaraları kullanılarak belirli bir konumdaki karaktere (‘M’) veya belirli bir aralıktaki karakterlere (‘aba D’) erişilir. Sonuç olarak, bu karakterler ekrana yazdırılır.

Karakter dizisini parçalama işlemiyle istediğiniz konumdaki karakterlere erişebilir ve bu karakterleri kullanarak farklı işlemler yapabilirsiniz.

Karakter Dizisi Birleştirme

Bir Python programında karakter dizilerini birleştirmek istediğimizde, “+” operatörünü kullanabiliriz. Bu operatör, iki veya daha fazla karakter dizisini birleştirmek için kullanılır. Örnek olarak, “Merhaba” ve “Dünya” karakter dizilerini birleştirmek istediğimizde, aşağıdaki Python kodunu kullanabiliriz:

karakter_dizisi_1 = "Merhaba"karakter_dizisi_2 = "Dünya"birlestirilmis_dizi = karakter_dizisi_1 + karakter_dizisi_2print(birlestirilmis_dizi)

Bu kod örneği, “MerhabaDünya” karakter dizisini birleştirir ve ekrana yazdırır. “+” operatörünü kullanarak istediğimiz kadar karakter dizisini birleştirebiliriz. Birleştirme işlemi sonucunda oluşan yeni karakter dizisini farklı bir değişkene atayarak kullanabiliriz.

Karakter Dizisi Parçalama

=Karakter dizisini bölerek alt diziye erişmek için bir Python kod örneği

Python programlama dilinde karakter dizileri üzerinde çeşitli işlemler yapabiliriz. Bir karakter dizisindeki belirli bir alt diziye erişmek için karakter dizisi parçalama yöntemini kullanabiliriz. İşte karakter dizisi parçalama için basit bir Python kod örneği:

    karakter_dizisi = "Merhaba Dünya"  alt_dizi = karakter_dizisi[3:8]  print(alt_dizi)  

Bu kod örneğinde, “Merhaba Dünya” adlı bir karakter dizisi tanımladık. Ardından, alt diziyi elde etmek için karakter dizisi üzerinde parçalama yaptık. Parçalama işlemi, köşeli parantez içinde başlangıç ve bitiş indeksleri kullanılarak gerçekleştirilir. Son olarak, alt diziyi ekrana yazdırdık.

Yukarıdaki örnekte, karakter dizisi parçalama işlemi ile “haba ” alt diziye erişildi. Başlangıç indeksi (3) dahil olmak üzere, bitiş indeksi (8) hariç olarak alt diziye eriştik. Bu sayede, karakter dizisini bölerek istediğimiz alt diziye erişebilmekteyiz.

Karakter dizisi parçalama, Python’da çok yaygın olarak kullanılan bir işlem. Bu yöntem sayesinde karakter dizilerini istediğimiz şekilde manipüle edebilir ve alt dizilere kolayca erişebiliriz.

Karakter Dizisi Dönüşümü

Bir karakter dizisini farklı türlerde dönüştürmek, Python programlama dilinde oldukça yaygın bir işlemdir. Bu işlemi yapabilmek için çeşitli dönüşüm yöntemleri bulunmaktadır.

Bir karakter dizisini sayıya dönüştürmek için int() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Örneğin, “123” karakter dizisini 123 sayısına dönüştürmek için şu şekilde bir Python kodu kullanabilirsiniz:

karakter_dizisi = "123"sayi = int(karakter_dizisi)

Benzer şekilde, bir karakter dizisini ondalıklı sayıya dönüştürmek için float() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Örneğin, “3.14” karakter dizisini 3.14 sayısına dönüştürmek için aşağıdaki Python kodunu kullanabilirsiniz:

karakter_dizisi = "3.14"ondalikli_sayi = float(karakter_dizisi)

Başka bir dönüşüm yöntemi ise karakter dizisini büyük harfli veya küçük harfli hale getirmektir. Bunun için upper() veya lower() fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Örneğin, “Merhaba Dünya” karakter dizisini büyük harfli hale getirmek için aşağıdaki Python kodunu kullanabilirsiniz:

karakter_dizisi = "Merhaba Dünya"buyuk_harfli = karakter_dizisi.upper()

Bu dönüşüm yöntemleri gibi birçok farklı dönüşüm yapabilmeniz için Python’da birçok farklı fonksiyon bulunmaktadır. İhtiyaçlarınıza göre doğru fonksiyonu kullanarak karakter dizilerini istediğiniz türe dönüştürebilirsiniz.

Karakter Dizisi Arama

Bir karakter dizisi içerisinde belirli bir ögeyi aramak, Python programlama dilinde oldukça yaygın bir durumdur. Python, bu işlemi gerçekleştirmek için kullanışlı bir dizi yöntemi sağlar.

Bir karakter dizisinde belirli bir ögeyi aramak için find() yöntemini kullanabilirsiniz. Bu yöntem, aranan ögenin karakter dizisi içindeki konumunu döndürür. Eğer öge bulunamazsa, -1 değerini döndürür.

İşte bir örnek:

      text = "Bu bir örnek metindir."    element = "örnek"    position = text.find(element)    print("Anahtar öğesi", element, "karakter dizisinde konumlandı:", position)  

Bu örnekte, “Bu bir örnek metindir.” adlı bir karakter dizisi oluşturduk ve “örnek” ögesini aradık. find() yöntemi, “örnek” ögesinin karakter dizisinin 11. karakterinden başladığını iletir.

Ayrıca, başka bir yöntem olan index() yöntemini de kullanabilirsiniz. find() yöntemiyle benzer şekilde çalışır, ancak aranan ögeyi bulamazsa ValueError hatası fırlatır.

Python’da karakter dizilerinde arama yapmanın birçok farklı yolu vardır. Bu yöntemlerden hangisinin sizin için en uygun olduğunu deneyerek keşfedebilirsiniz.

Koşullu İfadeler

Koşullu ifadeler, bir programın belirli bir koşulu kontrol ederek farklı işlemler yapmasını sağlar. Python’da koşullu ifadeler kullanarak programlarınızı daha esnek hale getirebilir ve çeşitli durumlara uygun işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

Python’da en temel koşullu ifade if ifadesidir. Bu ifade, belirli bir koşulu kontrol eder ve koşul doğru ise belirtilen işlemleri gerçekleştirir. Eğer koşul yanlış ise, ifade atlanır ve program ilerlemesine devam eder.

Örneğin, x adında bir değişkenimiz olsun ve bu değişkenin değeri 5 olsun. Koşullu ifadeleri kullanarak, x‘in değerine göre farklı işlemler yapabiliriz.

Koşul İşlem
x > 10 x’in değeri 10’dan büyükse işlem yap
x < 0 x’in değeri 0’dan küçükse işlem yap
x == 5 x’in değeri 5’e eşitse işlem yap

Bu tabloda, x‘in değerine bağlı olarak yapılması gereken işlemler belirtilmiştir. İlk koşulda, x‘in değeri 10’dan büyük olduğu durumlarda belirtilen işlem gerçekleştirilir. Diğer iki koşulda ise, x‘in değeri sırasıyla 0’dan küçük veya 5’e eşit olduğunda işlemler gerçekleştirilir.

Python’da koşullu ifadeleri kullanarak programlarınızı istediğiniz şekilde kontrol edebilir ve belirli durumlara göre farklı işlemler yapabilirsiniz. Bu sayede programınızın daha akıllı, esnek ve verimli olmasını sağlayabilirsiniz.

İf-Else İfadeleri

=Bir koşula bağlı olarak farklı ifadelerin çalışmasını sağlamak için Python kod örneği

Python programlama dili, koşullu ifadeleri kullanarak bir koşula bağlı olarak farklı ifadelerin çalışmasını sağlamak için İf-Else ifadelerini kullanır. İf-Else ifadeleri, belirli bir koşulun doğru veya yanlış olmasına dayanarak, belirli bir bloğun çalıştırılmasını sağlar.

İf-Else ifadelerini anlamak için bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki bir kullanıcının yaşını sorgulayan bir Python programı yazmak istiyorsunuz. Eğer kullanıcının yaşını 18’den büyükse, “Reşit olduğunuz için oy kullanabilirsiniz” mesajını göstermek istiyorsunuz, aksi halde ise “Henüz oy kullanamazsınız” mesajını göstermek istiyorsunuz.

İşte bu durumu İf-Else ifadesi kullanarak kontrol edebilirsiniz:

yaş = int(input("Yaşınızı girin: "))if yaş >= 18:  print("Reşit olduğunuz için oy kullanabilirsiniz")else:  print("Henüz oy kullanamazsınız")

Yukarıdaki örnekte, kullanıcının yaşını sorgulamak için input fonksiyonu kullanıyoruz. Ardından, İf-Else ifadelerini kullanarak yaş koşulunu kontrol ediyoruz. Eğer yaş 18’den büyükse, “Reşit olduğunuz için oy kullanabilirsiniz” mesajını ekrana bastırır. Aksi halde, “Henüz oy kullanamazsınız” mesajını ekrana bastırır.

İf-Else ifadeleri, yalnızca iki farklı durum için çalıştırılacak ifadelerle sınırlı değildir. İstediğiniz kadar koşulu kontrol etmek ve farklı ifadeleri çalıştırmak için İf-Else ifadelerini kullanabilirsiniz.

Koşul İfadeleri

=Bir ifadeyi doğrulamak veya yanlışlamak için Python kod örneği

Python, koşullu ifadeleri kullanarak belirli bir ifadenin doğruluk durumunu kontrol etmek için kullanılır. Koşul ifadeleri, herhangi bir programlama dilinde olduğu gibi, bir koşulun doğru veya yanlış olduğunu test etmek için kullanılır.

Bir ifadeyi doğrulamak veya yanlışlamak için Python kodunda “if” anahtar sözcüğü kullanılır. Şimdi, basit bir örnek üzerinde düşünelim. Varsayalım ki, bir kullanıcının yaşı kontrol ediliyor ve 18 yaşından büyükse,”Ehliyet alabilirsiniz” mesajını göstermek istiyoruz. Bu durumu Python kodunda nasıl ifade ederiz?

yaş = 20if yaş >= 18:  print("Ehliyet alabilirsiniz")

Yukarıdaki kod örneği, yaş değerini kontrol eder ve yaşın 18 yaşından büyük veya eşit olduğunu doğrularsa, “Ehliyet alabilirsiniz” mesajını ekrana yazdırır. Ancak yaş, 18 yaşından küçükse, hiçbir şey yapmaz.

Bu şekilde, Python koşullu ifadeleri kullanarak belirli bir koşulun doğru veya yanlış olduğunu kontrol edebilir ve programınızı bu koşula uygun şekilde çalıştırabilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir