Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Kod Örneği

Python Kod Örneği

admin admin - - 11 dk okuma süresi
140 0

Bu makalemizde sizlere, Python programlama dilinden bir kod örneği sunacağız. Python programlama dilinin yapısı, öğrenilmesi kolay olması ve yaygın kullanımı sayesinde, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli programcılar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Bu nedenle, özellikle Python programlama dilini öğrenmek isteyenler için bu makale önemli bir kaynak olacaktır.

Python, açık kaynak kodlu, nesne yönelimli bir programlama dilidir ve çeşitli uygulama alanlarında kullanılabilir. Makalemizde ele alacağımız Python kodu örneği, bir programı nasıl yazacağınızı öğrenmenize yardımcı olacak basit bir örnek olacak. Bunun yanı sıra, örnek kodun yapısı ve kullanılan komutlar hakkında da ayrıntılı bilgi vereceğiz. Kod örneğinin adım adım açıklamasını yaparken, döngüler ve koşullu ifadeler hakkında da bilgi vereceğiz.

Ayrıca, kodun uygulama alanlarına da değineceğiz. Python programlama dili, bilimsel hesaplama, veri analizi, yapay zeka ve web geliştirme gibi alanlarda kullanılabilmektedir. Python kodlarında ortaya çıkabilecek hataların tespiti ve giderilmesi de önemli bir konudur. Bu nedenle, makalemizde Python kodunun geliştirilmesi ve hata ayıklama konusunu da ele alacağız.

Kod Yapısı

Python programlama dilinin temel bileşenleri, dilin yapısını oluşturur. Bu bileşenler, Python kodlarının okunması, yazılması ve anlaşılması için oldukça önemlidir. Python’da kodlar, satır başına göre bloklar halinde düzenlenir ve her blok belirli bir işlevi yerine getirir. Ayrıca, Python’da yorum satırları kullanılarak kodların daha anlaşılır hale getirilmesi mümkündür.

Bileşen Açıklama
Değişkenler Değerleri saklayan, değiştirilebilen tanımlayıcılar.
Veri Tipleri Değişkenlerin alabileceği farklı türler (sayılar, metinler, listeler, vb.).
Fonksiyonlar Belirli bir işlevi yerine getiren kod blokları.
Koşullu İfadeler Belirli bir koşulun doğru veya yanlış olduğunu kontrol eden bloklar.
Döngüler Bir dizi işlemi tekrarlayarak gerçekleştiren bloklar.
Modüller Belirli bir işlevi yerine getiren hazır kod parçaları.

Python kodlarını HTML yapısıyla birleştirerek, web sayfalarında etkileşimli ve dinamik içerikler oluşturmak mümkündür. Ayrıca Python, bilimsel hesaplama, veri analizi, makine öğrenmesi gibi farklı uygulama alanlarında da kullanılmaktadır. Buna ek olarak, Python kodlarında hata ayıklama yöntemleri sayesinde, kodların daha hatasız ve verimli çalışması sağlanabilir.

Örnek Kod

Bu örnekte, Python programlama dilinde bir program nasıl yazılacağına dair basit bir kod örneği verilecektir. Öncelikle, Python’da bir programın temelini oluşturan “print()” fonksiyonu kullanarak ekrana “Hello World!” yazdırmak istediğimizi varsayalım.

print("Hello World!")

Yukarıdaki kod satırı, ekrana “Hello World!” yazdırmak için kullanılan temel bir Python komutudur. “print()” fonksiyonu, kendisine verilen herhangi bir değeri ekrana yazdırır.

Bu örnekte kod oldukça basit olmasına rağmen, Python programlama dili tüm sektörlerde kullanılan bir dil olduğundan, daha karmaşık programlar yazmak için de oldukça etkilidir. Gelecekteki projelerinizde, Python gibi kullanımı kolay bir programlama dilini öğrenerek zaman ve emekten tasarruf edebilirsiniz.

Kod Açıklaması

Kod örneğimiz bir döngü kullanarak girilen iki sayının toplamını hesaplayan basit bir programdır. İlk olarak, kullanıcı tarafından girilen iki sayı alınır ve bu sayılar değişkenlere atanır. Daha sonra, toplama işlemi yapmak için ‘toplam’ adında bir değişken tanımlanır ve 0 değeri ile başlatılır.

Kodun en önemli kısmı döngü yapısıdır. Bu döngü, toplama işleminin gerçekleştirildiği bölümdür. İki sayıyı toplamak için, her adımda birinci sayının sonraki sayıya eklenmesi gerekmektedir. Bu işlem, toplam değişkeni kullanılarak yapılır. Her adımda, ikinci sayı ilk sayıya eklenir ve toplam değişkenine eklenir.

Döngü her adımda birinci sayıyı değiştirerek gerçekleştirilir. Başlangıçta, birinci sayı girilen ilk sayıdır. Daha sonra, ikinci sayı ilk sayıya eklenerek yeni bir ilk sayı elde edilir. Bu işlem sonraki adımda tekrarlanır ve programın sonunda toplam değişkenindeki değer, iki sayının toplamını temsil eder.

Kodda yer alan önemli komutlar ‘input()’ ve ‘print()’ fonksiyonlarıdır. ‘input()’ fonksiyonu kullanıcı tarafından girilen verileri alır ve değişkenlere atar. ‘print()’ fonksiyonu ise ekrana veri yazdırır. Bu fonksiyonlar, Python programlama dilinde temel komutlardır ve pek çok farklı uygulama alanında kullanılırlar.

Aşağıda, kodun adım adım açıklamasını içeren bir tablo yer alıyor:

Adım İşlem
1 Girilen iki sayı değişkenlere atanır
2 Toplam değişkeni tanımlanır ve 0 değeri ile başlatılır
3 İlk sayı olarak girilen sayı seçilir
4 Döngü başlatılır. İlk sayı her adımda değiştirilerek toplama işlemi gerçekleştirilir
5 Girilen ikinci sayı, ilk sayıya eklenir ve toplam değişkenine eklenir
6 Yeni birinci sayı olarak elde edilen sayı kullanılır
7 İkinci sayı toplama işlemi için tekrar girilir ve adımlar 5-6 tekrarlanır
8 Döngü tamamlandığında, toplam değişkenindeki değer iki sayının toplamını temsil eder

Döngüler

Python kod örneği içerisinde kullanılan döngü yapıları, belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrar eden komutlar dizisini ifade eder. Python’da yaygın olarak kullanılan döngü yapıları for ve while döngüleridir.

For döngüsü, belirli bir aralıktaki elemanları teker teker gezerek işlem yapar. Aşağıdaki örnek kodda, for döngüsü ile liste elemanları gezilerek ekrana yazdırılıyor:

Kod Örneği Çıktı
liste = [1, 2, 3, 4, 5]for eleman in liste:  print(eleman)   
12345   

While döngüsü ise belirli bir koşulun sağlandığı sürece tekrarlanan bir döngüdür. Aşağıdaki örnek kodda, while döngüsü ile sayılar 1’den 5’e kadar ekrana yazdırılıyor:

Kod Örneği Çıktı
sayi = 1while sayi <= 5:  print(sayi)  sayi += 1   
12345   

Döngüler, Python programlama dilinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu yapılar sayesinde, belirli veri yapılarında gezinmek veya belirli koşullu işlemler gerçekleştirmek mümkündür.

Koşullu İfadeler

Python'da koşullu ifadeler, bir programın belirli bir durumda belirli bir işlem yapmasına izin verir. Bu, bir if koşulu ile başlar, koşul doğruysa if bloğu yürütülürken yanlış ise yürütülmez. İf bloğu yürütüldükten sonra, o ana kadar koşulda belirtilen şartları sağlamayan ve sürecin devamını isteyen ek bir kod yazılabilir.Python if ifadesi şu şekildedir:

if koşul:  if bloğu

Else ifadesi de koşullu ifadelerde kullanılır. Eğer if bloğu yanlışsa else bloğu yürütür. İf bloğu doğruysa, else bloğu yürütülmez. Python else ifadesi şu şekildedir:

if koşul:  if bloğuelse:  else bloğu

Python’da ayrıca elif ifadesi kullanılır. Bu ifade birden fazla koşulun olduğu durumlarda kullanılır. İlk if bloğu yanlışsa, elif bloğu koşullarını karşılaştırır ve doğru olan koşul if bloğu olarak yürütülür. Python elif ifadesi şu şekildedir:

if koşul1:  if bloğu1elif koşul2:  if bloğu2else:  else bloğu

Koşullu ifadeler, Python'da sıkça kullanılan bir yapıdır ve programların belirli durumlarda belirli işlem yapabilmesini sağlar. Bu yapı sayesinde programlar, kullanıcılarla veya harici verilerle çalışırken tutarlı ve doğru bir çıktı sağlayabilir.

Çıktı

Python kodu, çalıştırıldığında ekrana farklı türde çıktılar verebilir. Bir kod örneği ile bu çıktılar daha iyi anlaşılabilir.Örneğin, aşağıdaki kod:

x = 5 # değişken tanımı
y = 3 # değişken tanımı
print(x + y) # x + y'nin değerini hesaplar ve sonucu ekrana basar
print(x - y) # x - y'nin değerini hesaplar ve sonucu ekrana basar
print(x * y) # x * y'nin değerini hesaplar ve sonucu ekrana basar

Çıktı olarak 8, 2 ve 15 sayıları ekrana basılacaktır. Bu çıktılar, print() fonksiyonu sayesinde elde edilir. İlk satırda x ve y değişkenleri tanımlanır, daha sonra bu değişkenlerin toplamı, farkı ve çarpımı ekrana yazdırılır.

Farklı türde veri tipleri de çıktı olarak elde edilebilir. Örneğin, aşağıdaki örnek:

x = "Python" # bir karakter dizisi tanımı
print(len(x)) # karakter dizisinin uzunluğunu ekrana basar

Bu kod çalıştırıldığında çıktı 6 olacaktır. len() fonksiyonu, parametre olarak verilen karakter dizisinin uzunluğunu hesaplar ve sayısal bir değer olarak geri döndürür.

Kod Uygulama Alanları

Python kodlama dilinin kullanımı sadece bilimsel hesaplama alanında sınırlı kalmamaktadır. Aynı zamanda, Python'un geniş bir uygulama alanı vardır ve birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Web Geliştirme: Python, birçok web sitesinin geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Pek çok web uygulaması, Django gibi Python tabanlı çerçeveler kullanarak geliştirilmektedir. Ayrıca, Python üzerinde yazılan kod, web arayüzleri oluşturmada, veri madenciliği işlemlerinde ve bir dizi diğer web alanında kullanılan işlemleri gerçekleştirmede kullanılmaktadır.
 • Oyun Geliştirme: Python, oyun geliştirme alanında da kullanılmaktadır. Pygame gibi popüler bir Python kütüphanesi, oyun geliştiricilerinin oyunların grafikleri, sesleri ve kullanıcılara sunuş şekilleri konusunda yaratıcı özgürlüklerini artırmalarına yardımcı olmaktadır.
 • Yapay Zeka: Python, yapay zeka ve makine öğrenmesi alanında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Keras, TensorFlow ve PyTorch gibi popüler Python kütüphaneleri, bu alanda geliştiricilerin birçok işlemi kolaylaştırmalarına yardımcı olmaktadır.
 • Finansal Hizmetler: Python ayrıca finansal hizmetler alanında da kullanılmaktadır. Büyük finans kurumları, yatırım şirketleri ve bankalar, Python'un veri analizi, algoritmik ticaret, risk yönetimi ve arka ofis işlemleri gibi alanlarda kullanımından yararlanmaktadır.

Python kodlama dili, birçok farklı alanda kullanılabilmesi nedeniyle son derece popülerdir. Kullanıcılara üstün bir esneklik sağlayarak hem işlevsellik hem de kullanım kolaylığı açısından avantaj sağlaması gibi pek çok fayda sunar.

Bilimsel Hesaplama

Python'un bilimsel hesaplama alanında giderek artan bir ilgi gördüğü bilinmektedir. Matematiksel işlemlerin bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi, özellikle büyük ve karmaşık verilerin analizinde kolaylık sağlıyor. Python'un üstün matematiksel kütüphaneleri sayesinde birçok başarılı bilimsel çalışma yapılmaktadır.

Birçok üniversitenin bilimsel araştırmalarında da Python kullanılmakta ve özellikle makine öğrenmesi, veri madenciliği, görüntü işleme ve doğal dil işleme gibi alanlarında oldukça etkili sonuçlar elde edilmektedir. Ayrıca, birçok bilimsel hesaplama yazılımı da Python dili ile geliştirilmektedir.

Bilimsel Hesaplama İçin Kullanılan Python Kütüphaneleri
Numpy
Scipy
Matplotlib
Pandas
 • Numpy: Python'da bilimsel hesaplama yapmak için en sık kullanılan kütüphanelerden biridir. Matematiksel fonksiyonlar, dizi işlemleri, matris işlemleri gibi birçok işlemi kolayca yapabilmektedir.
 • Scipy: Python'da sayısal hesaplama, optimizasyon, sinyal işleme, veri işleme, resim işleme ve istatistiksel analiz gibi birçok özellik içeren bir kütüphanedir.
 • Matplotlib: Görselleştirme amaçlı kullanılan bir kütüphanedir. Grafik ve figürler oluşturmak için kullanılmaktadır.
 • Pandas: Python'da veri analizi ve veri işleme için kullanılan bir kütüphanedir. Verilerin okunması, düzenlenmesi ve yönetilmesi gibi birçok işlemi kolayca yapabilmektedir.

Python'un bilimsel hesaplama alanındaki kullanımı her geçen gün artmakta ve birçok alanda araştırmacılar tarafından tercih edilmektedir.

Web Geliştirme

Python, web geliştirme alanında da oldukça popüler bir programlama dili olarak kullanılıyor. Özellikle Django ve Flask gibi web framework'leriyle kullanıldığında, hızlı ve güvenli web uygulamaları oluşturmak mümkün. Flask ile örneğin, basit bir web uygulamasını kolayca oluşturabilirsiniz.

Python, ayrıca JavaScript kodunun çalıştırılması gerektiği durumlarda da web geliştirme işlerinde kullanılıyor. Python'un en sevilen özelliklerinden biri, programlama dilindeki modüllerin desteklenmesidir. Bu, web geliştirme işlerinde diğer dillerden çok daha fazla avantaj sağlar.

Python ile web geliştirme işlerinde kullanılabilecek bazı popüler modüller şunlardır:

 • BeautifulSoup: HTML ve XML dosyalarını okumak, düzenlemek ve işlemek için kullanılır.
 • Requests: HTTP istekleri göndermek ve yanıtları almak için kullanılır.
 • Flask: Basit ve hızlı web uygulamaları oluşturmak için kullanılır.
 • Django: Büyük ölçekli ve karmaşık web uygulamaları oluşturmak için kullanılır.

Python, web geliştirme işlerinde kullanılabileceği gibi, veri görselleştirme işlemlerinde de kullanılabilir. Web uygulamaları üzerindeki verileri görselleştirmek için Matplotlib ve Bokeh gibi modüller kullanılabilir. Üstelik, web geliştirme işlerinde olduğu gibi, birçok veri görselleştirme işlemi de Django ve Flask gibi web framework'leriyle kullanılabilir.

Python'un web geliştirme alanındaki kullanımı oldukça popülerken, aynı zamanda uygulamanın ölçeklerine bağlı olarak bazı dezavantajları da vardır. Python, yüksek trafikli web uygulamaları için uygun olmayabilir. Ancak, işletmelerin büyük bir çoğunluğu için, web sitelerin ve uygulamaların oluşturulması ve yönetilmesi için Python oldukça yeterli olacaktır.

Kodun Geliştirilmesi ve Hata Ayıklama

Python kodunu geliştirirken, hataların tespit edilmesi ve düzeltilmesi önemlidir. Kodunuzun hatasını bulmak için, Python size bir hata mesajı verecek ve hatanın nerede olduğunu belirtecektir. Bu hata mesajları, hatanın ne olduğunu tespit etmek için oldukça yararlıdır.

Bir programda hata bulma, yazılım geliştirme sürecinin en zorlu kısımlarından biri olabilir. Ancak, Python kodlamada hataları bulmak ve ayıklamak oldukça kolaydır. Kodunuzu geliştirirken hata ayıklama sürecinde aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 • Hata mesajlarını dikkatlice okuyun.
 • Kodunuzdaki her satırı kontrol edin ve hatalı kodlardan kaçının.
 • Kodunuzu küçük parçalara ayırın ve her bir parçayı ayrı ayrı test edin.
 • Değişkenlerinizi ve fonksiyonlarınızı doğru şekilde adlandırın ve kaynak kodunuzu düzenli tutun.
 • Hataları tespit ettiğinizde, doğru çözümü bulana kadar kodunuzu yeniden yazın.

Hata ayıklama sürecinde kullanabileceğiniz bir diğer yararlı araç, Python Debugger'dır. Python Debugger, kodunuzu adım adım çalıştırarak hataları tespit etmenize olanak sağlar. Kullanıcılara tanımlandığı yerden başlayarak bir araca otomatik olarak geçmenize olanak tanır. Böylece kodunuzun nasıl çalıştığı hakkında daha iyi bir anlayış elde edebilirsiniz.

Hataların tespiti ve düzeltilmesi, Python programlama dilinin gelişimi için son derece önemlidir. Hata ayıklama sürecini doğru takip ederek, kodunuzun daha hızlı ve hatasız hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir