Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Kod Örnekleri

Python Kod Örnekleri

admin admin - - 8 dk okuma süresi
111 0

Bu makalede, Python programlama dilinde kullanabileceğiniz çeşitli kod örnekleri paylaşılacaktır. Python, son derece güçlü ve popüler bir programlama dilidir ve birçok farklı uygulama alanında kullanılmaktadır. Bu örnekler, Python hakkında daha fazla bilgi edinmenize ve kod yazmaya başlamanıza yardımcı olacaktır.

Veri Türleri: Python’da kullanabileceğiniz farklı veri türlerini tanımlama ve kullanma örnekleri bulunmaktadır. Bu örnekler sayesinde sayılar, metinler, listeler ve daha fazlasıyla nasıl çalışabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Koşullu İfadeler: Python’da koşullu ifadeler kullanarak programınızı akıllıca kontrol edebilirsiniz. if-else ve switch-case gibi yapıların nasıl kullanıldığına dair örnekler bulunmaktadır.

Döngüler: Bir işlemi tekrarlamak için for ve while döngülerini kullanabilirsiniz. Bu örnekler, tekrarlı işlemleri nasıl gerçekleştireceğinizi öğretir ve kodunuzun daha verimli çalışmasını sağlar.

Listeler: Python’da listeler çok önemli bir veri yapısıdır. Bu örnekler size listeleri nasıl oluşturacağınızı, elemanları nasıl ekleyip çıkaracağınızı ve listeler üzerinde nasıl döngüler kullanacağınızı gösterecektir.

Tuple’lar: Tuple’lar, listelerin biraz farklı bir versiyonudur. Bu örnekler size tuple’ların nasıl oluşturulduğunu ve üzerinde hangi işlemlerin gerçekleştirilebileceğini gösterecektir.

String İşlemleri: Python’daki string işlemleri ile ilgili örnekler, metinleri nasıl manipüle edeceğinizi öğretecektir. Stringler üzerinde dize birleştirme, bölme, kesme gibi birçok işlem yapabilirsiniz.

Fonksiyonlar: Fonksiyonlar, Python’da tekrar kullanılabilir kod bloklarını temsil eder. Bu örneklerde fonksiyonların nasıl tanımlandığını ve nasıl çağrıldığını öğrenebilirsiniz.

Parametreler: Python fonksiyonlarına parametreler geçebilirsiniz. Bu örnekler size nasıl parametrelerin kullanıldığını gösterecek ve fonksiyonlarınızı daha esnek hale getirecektir.

Dönüş Değerleri: Python fonksiyonları, dönüş değerleri verebilir. Bu örnekler size fonksiyonlarınızın nasıl değer döndürebileceğini gösterecek ve bu dönüş değerlerini nasıl kullanacağınızı öğretecektir.

Veri Türleri

Python, çeşitli veri türlerini tanımlamak ve kullanmak için geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu veri türleri, programlamanın temel yapı taşları olarak kabul edilir ve farklı türlerdeki verileri depolamak ve işlemek için kullanılır.

Veri Türü Tanımı Örnekler
Integer (Sayısal) Tam sayıları temsil eder. 42, -10, 0
Float (Ondalıklı) Ondalıklı sayıları temsil eder. 3.14, -2.5, 0.0
String (Metin) Metinleri temsil eder. ‘Merhaba’, “Python”, “123”
Boolean (Mantıksal) Mantık değerlerini temsil eder. True, False
Liste Farklı veri türlerinden oluşan bir grup elemanı saklar. [1, ‘a’, True]
Tuple Değiştirilemez bir grup elemanı saklar. (1, ‘a’, True)

Yukarıdaki tabloda, Python’da tanımlayabileceğiniz bazı temel veri türlerini görebilirsiniz. Integer (sayısal), float (ondalıklı), string (metin), boolean (mantıksal), liste ve tuple veri türleri en yaygın olanlardır. Bu veri türleri programlarınızda veri depolamak ve işlemek için kullanılabilir.

Bunlar sadece temel veri türleriyle sınırlı değildir, Python’da daha kompleks veri türleri de bulunmaktadır. Örneğin, sözlükler (dictionary) gibi veri türleri, anahtar-değer çiftlerini saklayan veri yapısı olarak kullanılabilir. Ayrıca, sınıflar ve nesneler gibi daha gelişmiş veri yapıları da Python’da bulunur, bu da programlamanızın daha da güçlü ve esnek olmasını sağlar.

Koşullu İfadeler

Python’da koşullu ifadeler, programlarınızı belirli bir şart sağlandığında farklı yollar izlemek üzere oluşturmanızı sağlayan önemli bir yapıdır. Bunun için yaygın olarak if-else ifadeleri veya switch-case yapısı kullanılır.

Bir örnek olarak, if-else ifadesini ele alalım. Bu ifade, belirli bir koşulun sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder ve eğer koşul doğruysa belirtilen kod bloğunu çalıştırır. Aksi takdirde, else bloğu çalışır. Örneğin:

x = 5if x > 10:  print("x, 10'dan büyüktür.")else:  print("x, 10'dan küçüktür veya eşittir.")

Yukarıdaki örnekte, x’in değeri 5 olduğu için if koşulu sağlanmaz. Dolayısıyla çıktı olarak “x, 10’dan küçüktür veya eşittir.” mesajını alırız. İf-else ifadesini kullanarak farklı koşullara göre farklı işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

Switch-case yapısı ise birden fazla koşula göre farklı işlemler yapmanızı sağlar. Ancak Python dilinde doğrudan bir switch-case yapısı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, if-elif-else ifadelerini kullanarak benzer bir yapı oluşturabilirsiniz. Aşağıda bir örnek verilmiştir:

day = "Cumartesi"if day == "Pazartesi":  print("Bugün pazartesi.")elif day == "Çarşamba":  print("Bugün çarşamba.")elif day == "Cuma":  print("Bugün cuma.")else:  print("Bugün haftasonu.")

Yukarıdaki örnekte, day değişkeninin değeri “Cumartesi” olduğu için son else bloğu çalışacaktır ve çıktı olarak “Bugün haftasonu.” mesajını alırız. Birden fazla koşulu kontrol etmek için if-elif-else ifadelerini kullanabilirsiniz.

Döngüler

Python programlama dilinde, tekrarlı işlemleri gerçekleştirmek için farklı döngü yapıları bulunmaktadır. Bunlar, for ve while döngüleridir. İster belirli bir listedeki elemanları döngü içinde işlemek, ister bir koşul sağlandığı sürece belirli bir işlemi tekrarlamak için bu döngü yapılarını kullanabilirsiniz.

For döngüsü, belirli bir listedeki her bir elemanı döngü içinde tek tek işler. Örneğin, aşağıdaki örnekte, bir meyve listesindeki her bir meyveyi ekrana bastırıyoruz:

meyveler = ["elma", "armut", "kiraz"]for meyve in meyveler:  print(meyve)

Bu kodu çalıştırdığınızda, “elma”, “armut” ve “kiraz” şeklinde sırasıyla meyvelerin ekrana yazdırıldığını göreceksiniz.

While döngüsü ise belirli bir koşul sağlandığı sürece işlemleri tekrarlar. Örneğin, aşağıdaki örnekte, bir sayıyı 1’er 1’er artırarak ekrana bastırıyoruz, ta ki sayı 5’e eşit olana kadar:

sayi = 1while sayi <= 5:  print(sayi)  sayi += 1

Bu kodu çalıştırdığınızda, 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde sırasıyla sayıların ekrana yazdırıldığını göreceksiniz.

For ve while döngülerini kullanarak programınızı tekrarlayarak daha verimli ve dinamik hale getirebilirsiniz. Her bir döngü yapısının farklı kullanım alanları ve özellikleri olduğunu unutmayın.

Listeler

Listeler, Python programlama dilinde sıkça kullanılan ve birçok özelliği barındıran veri yapılarından biridir. Bir listeyi oluşturmak için köşeli parantezler [] kullanılır. İçerisine birden fazla değer veya öğe ekleyebilirsiniz. Listeler, farklı veri türlerini (sayılar, metinler, diğer listeler vb.) içerisinde barındırabilir.

Listeleri oluşturduktan sonra, eleman eklemek veya çıkarmak için çeşitli yöntemler kullanabilirsiniz. Örneğin, append() fonksiyonunu kullanarak listenin sonuna yeni bir eleman ekleyebilirsiniz. Ayrıca, insert() fonksiyonunu kullanarak belirli bir indekse eleman ekleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra, remove() fonksiyonunu kullanarak bir elemanı listeden çıkarabilirsiniz.

Listeler üzerinde döngüler kullanmak da oldukça yaygındır. For döngüsü kullanarak liste içerisindeki her bir elemanı tek tek işleyebilirsiniz. Bu sayede, liste üzerinde farklı işlemler yapabilir veya elemanları toplayabilirsiniz. Ayrıca, while döngüsü ile belirli bir koşula kadar liste üzerinde dolaşabilirsiniz.

Bu örnekler sizin için başlangıç noktaları olabilir. Listeleri kullanarak farklı verileri depolama, sıralama veya işleme imkanınız olur. Veri analizi, web scraping ve makine öğrenmesi gibi birçok alanda listeler önemli bir role sahiptir. Python'ın güçlü listeleme yetenekleri sayesinde işlerinizi daha kolay ve verimli bir şekilde yapabilirsiniz.

Tuple'lar

Tuple'lar Python programlama dilinde çok kullanışlı veri yapılarıdır. Bir tuple, değiştirilemez bir sıralı nesne olarak tanımlanır. Tuple'lar parantezler içine alınarak oluşturulur ve içerisinde farklı veri türlerini bir arada tutabilir.

Öncelikle, bir tuple nasıl oluşturulur? İşte bir örnek:

tup = ("elma", "armut", "çilek")

Bu örnekte, "tup" adında bir tuple oluşturduk ve içerisine üç farklı meyve ismi ekledik. Tuple'larda sıralama önemlidir ve her bir elemana ulaşmak için indeksler kullanılır. İndeksler 0'dan başlamaktadır, yani ilk elemanın indeksi 0, ikinci elemanın indeksi 1 ve böyle devam eder.

Tuple üzerinde işlemler yaparken ise, öğeleri değiştirmek veya eklemek gibi değişiklikler yapamayız çünkü tuple'lar değiştirilemez (immutable) olarak tanımlanmıştır. Ancak, tuple'ları birleştirerek veya keserek yeni tuple'lar oluşturabiliriz.

tuple1 = (1, 2, 3)tuple2 = (4, 5, 6)tuple3 = tuple1 + tuple2

Bu örnekte, "tuple1" ve "tuple2" adında iki farklı tuple oluşturduk ve ardından bu tuple'ları birleştirerek "tuple3" adında yeni bir tuple oluşturduk. "tuple3" içerisinde toplam altı eleman bulunur: 1, 2, 3, 4, 5 ve 6.

Diğer tuple operasyonları arasında eleman sayısını bulma, belirli bir elemanın tuple içerisinde olup olmadığını kontrol etme ve indeksleme gibi işlemler bulunmaktadır. Tuple'lar, programlama projelerinizde verileri düzenli ve korunaklı bir şekilde depolamak için mükemmel bir seçenektir.

String İşlemleri

Python'da stringler, metin veya karakter dizileri olarak kullanılır ve çeşitli işlemler gerçekleştirmek için kullanılabilir. String işlemleri, stringlerin birleştirilmesi, kesilmesi, uzunluğunun bulunması, alt dizilerin bulunması ve değiştirilmesi gibi farklı amaçlarla kullanılabilir.

Stringleri birleştirmek için '+' operatörü kullanılır. Örneğin, 'Merhaba' ve 'Dünya' stringlerini birleştirmek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

string1 = "Merhaba"string2 = "Dünya"birlesik_string = string1 + string2print(birlesik_string)

Bu kod, 'MerhabaDünya' çıktısını verecektir. Stringlerin uzunluğunu bulmak için 'len()' fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Örneğin:

string = "Merhaba"uzunluk = len(string)print("Stringin uzunluğu:", uzunluk)

Bu kod, 'Stringin uzunluğu: 7' çıktısını verecektir. Bir stringin belirli bir alt dizisini bulmak veya değiştirmek için indeksleme ve kesme işlemlerini kullanabilirsiniz. Örneğin:

string = "Merhaba"ilk_harf = string[0]son_harf = string[-1]alt_dizi = string[2:5]print("İlk harf:", ilk_harf)print("Son harf:", son_harf)print("Alt dizi:", alt_dizi)

Bu kod, 'İlk harf: M', 'Son harf: a', 'Alt dizi: rha' gibi çıktılar verecektir. Bu örneklerle Python'da string işlemlerini nasıl gerçekleştirebileceğinizi öğrenebilir ve daha fazla karmaşık işlemler için kendinize özgü kodlar oluşturabilirsiniz.

Fonksiyonlar

=Python'da fonksiyonlar, belirli bir işlevi yerine getirmek için kullanılan kod bloklarıdır. Fonksiyonlar, tekrar tekrar kullanılabilir, modüler ve okunabilir bir şekilde kod yazmamızı sağlar. Python'da bir fonksiyon tanımlamak için def anahtar kelimesi kullanılır. Örneğin, aşağıdaki gibi bir fonksiyon tanımlayabiliriz:

def toplama(a, b):  sonuc = a + b  return sonuc

Bu fonksiyon, iki parametre alır ve bu parametreleri toplayarak bir sonuç döndürür. İşte bu kadar basit! Fonksiyonu çağırmak içinse fonksiyon adını yazmamız ve gerekli parametreleri vermemiz yeterlidir. Örneğin:

x = 5y = 3sonuc = toplama(x, y)print(sonuc) # Çıktı: 8

Yukarıdaki kodda, x ve y adında 5 ve 3 değerlerine sahip iki değişken tanımladık. Daha sonra toplama fonksiyonunu çağırarak bu değişkenleri parametre olarak verdik. Fonksiyonun döndürdüğü sonucu ise sonuc adlı bir değişkende depoladık ve ekrana yazdırdık. Bu şekilde fonksiyonu başarıyla kullanmış olduk.

Parametreler

Parametreler

Parametreler, Python fonksiyonlarında kullanılan değerlerdir. Bir fonksiyonu çağırırken, fonksiyonun belirli parametrelerini geçerek fonksiyonun gerekli verilerle çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Örneğin, aşağıdaki kodda, "merhaba" adında bir fonksiyon tanımladık ve bu fonksiyonun bir parametre olan "isim"i aldığını belirttik:

def merhaba(isim):  print("Merhaba, " + isim)

Fonksiyonu çağırmak için, fonksiyon adını ve geçilecek parametreyi belirtiyoruz:

merhaba("Ahmet")

Bu kod, "Merhaba, Ahmet" çıktısını verecektir. Fonksiyonun aldığı parametreyi kullanarak, istediğimiz ismi ekrana yazdırabiliyoruz.

Bir fonksiyona birden fazla parametre geçmek de mümkündür. Örneğin, aşağıdaki kodda, "toplama" adında bir fonksiyon tanımladık ve bu fonksiyonun iki parametre olan "sayi1" ve "sayi2"yi aldığını belirttik:

def toplama(sayi1, sayi2):  sonuc = sayi1 + sayi2  print("Toplam: " + str(sonuc))

Fonksiyonu çağırmak için, geçilecek her bir parametreyi virgülle ayırarak belirtiyoruz:

toplama(5, 3)

Bu kod, "Toplam: 8" çıktısını verecektir. Fonksiyonun aldığı iki parametreyi kullanarak, bu sayıları toplayıp sonucu ekrana yazdırıyoruz.

Parametreler, fonksiyonlara esneklik sağlar ve fonksiyonun farklı verilerle çalışabilmesini sağlar. Bir fonksiyonu farklı parametrelerle çağırarak, aynı işlemi farklı verilerle gerçekleştirebilirsiniz.

Dönüş Değerleri

=Python fonksiyonlarının, işlevlerini tamamladıktan sonra bir dönüş değeri verebilme yeteneğine sahiptir. Bir fonksiyon, belirli bir işlemi gerçekleştirir ve sonucunda bir değer döndürebilir. Bu dönüş değeri, fonksiyonun gerçekleştirdiği işlemin sonucunu temsil eder ve başka bir deyişle, fonksiyonun çıktısıdır.

Python'da bir fonksiyonun dönüş değeri, return ifadesi kullanılarak belirtilir. Fonksiyon içinde return ifadesiyle birlikte döndürülmek istenen değer yazılır ve fonksiyon bu değeri geri döner. Dönüş değeri herhangi bir veri türü olabilir, örneğin bir sayı, bir metin, bir liste veya hatta başka bir fonksiyon olabilir. Bu, Python'un esneklik ve özelleştirilebilirlik sunan bir özelliğidir.

Örneğin, aşağıdaki Python fonksiyonu, kullanıcıdan aldığı iki sayının toplamını hesaplar ve sonucu döndürür:

def toplam(a, b):  sonuc = a + b  return sonuc

Yukarıdaki fonksiyon, a ve b adında iki parametre alır ve bu parametreleri kullanarak toplama işlemi gerçekleştirir. Sonuç olarak, toplama işleminin sonucunu döndürür. Bu dönüş değeri, fonksiyon çağrıldığında başka bir değişkene atanabilir veya doğrudan kullanılabilir.

Örneğin:

x = toplam(3, 5)print(x) # Çıktı: 8

Yukarıdaki örnekte, toplam fonksiyonu 3 ve 5 sayılarını toplar ve sonucunu x değişkenine atar. Daha sonra, x değişkeni ekrana yazdırılarak toplama işleminin sonucu olan 8 görüntülenir.

Dönüş değerleri, fonksiyonların hem hesaplamalarını gerçekleştirebilmelerini hem de bu hesaplamaların sonuçlarını diğer kod parçalarıyla paylaşabilmelerini sağlar. Python'da fonksiyonlardan dönen değerler, programlama sürecinde büyük bir esneklik sağlar ve yazılan kodun daha modüler ve okunabilir olmasını sağlar.

Article Main Title: Python Kod Örnekleri

Python Kod Örnekleri

Veri Türleri Python'da kullanabileceğiniz farklı veri türlerini tanımlama ve kullanma örnekleri.
Koşullu İfadeler If-else ve switch-case gibi koşullu ifadelerin Python'da nasıl kullanıldığına dair örnekler.
Döngüler For ve while döngülerini kullanarak tekrarlı işlemleri gerçekleştirmek için Python kod örnekleri.
Listeler Python listelerini oluşturma, eleman ekleme, çıkarma ve listeler üzerinde döngüler kullanma örnekleri.
Tuple'lar Tuple'ların nasıl oluşturulduğu ve tuple üzerindeki işlemlerin nasıl gerçekleştirildiği hakkında örnekler.
String İşlemleri Python'da stringler üzerinde gerçekleştirilebilecek işlemler için kod örnekleri.
Fonksiyonlar Parametreler Fonksiyonlara parametrelerin nasıl geçileceği ve parametrelerin kullanıldığı örnekler.
Dönüş Değerleri Python fonksiyonlarının nasıl dönüş değerleri verebildiği ve bu değerlerin nasıl kullanıldığına dair örnekler.

Bu makalede, Python programlama dilinde kullanabileceğiniz çeşitli kod örneklerini paylaşacağız. Python, kullanıcı dostu bir dil olup öğrenmesi ve anlaması oldukça kolaydır. Bu yazıda Python'da sıkça kullanılan konulara odaklanarak çeşitli örneklerle destekleyeceğiz.

İlk olarak, Python'da veri türlerini tanımlamayı ve kullanmayı ele alacağız. Sayılar, metinler, booleans gibi farklı veri türlerini nasıl tanımlayacağınızı ve bu veri türleri üzerinde hangi işlemleri gerçekleştirebileceğinizi örneklerle göreceksiniz.

Ardından, koşullu ifadelerin Python'da nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. if-else ifadeleri ve switch-case gibi yapıları kullanarak programlara esneklik kazandırabilir ve farklı işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

Döngüler de programlamada oldukça önemli bir konudur. For ve while döngüleri kullanarak tekrarlı işlemleri kolayca yapabilir ve kodunuzu optimize edebilirsiniz. Bu döngülerin nasıl kullanıldığını görmek için örneklerimize bakabilirsiniz.

Listeler ve tuple'lar da Python'da sıkça kullanılan veri yapılarıdır. Listelerde eleman ekleme, çıkarma ve üzerinde döngüler kullanma gibi işlemleri öğreneceksiniz. Aynı şekilde, tuple'ların nasıl oluşturulduğunu ve üzerindeki işlemleri nasıl gerçekleştirebileceğinizi de öğreneceksiniz.

Python'da stringlerle çalışmak da oldukça yaygındır. Metinleri birleştirme, kesme, karakter arama gibi işlemleri stringler üzerinde yapabilirsiniz. Bu konuyu da örneklerle destekleyerek anlatacağız.

Son olarak, fonksiyonların nasıl tanımlandığını ve çağrıldığını öğreneceksiniz. Fonksiyonlara parametrelerin nasıl geçileceğini ve dönüş değerlerinin nasıl kullanıldığını örneklerle anlatacağız.

Bu kod örnekleri size Python dilini kullanırken rehberlik edecek ve programlama yeteneklerinizi geliştirecektir. Hem acemi hem de deneyimli programcılar için faydalı bir kaynak olacağını umuyoruz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir