Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python kodlama dilinde dikkat edilmesi gereken 10 önemli detay

Python kodlama dilinde dikkat edilmesi gereken 10 önemli detay

admin admin - - 18 dk okuma süresi
167 0

Python, son yıllarda birçok yazılımcının tercih ettiği programlama dillerinden biridir. Bunun nedeni basit ve anlaşılır syntax yapısı, çok sayıda özelliği ve kolay öğrenilebilir olmasıdır. Bununla birlikte, Python kodlama dilinde bazı detaylara özen gösterilmesi gerekir. Bu detaylar, kodların okunabilirliği ve yönetilebilirliğini artırır. Bu makalede, Python programlama dilinde dikkat edilmesi gereken 10 önemli detayı ele alacağız.

1. Değişkenlerin isimlendirilmesi

_ (alt çizgi) ile ayrılmalıdır. Bu, değişken isimlerinin okunabilirliğini ve anlaşılırlığını arttırır. Ayrıca, değişken isimleri anlamlı olmalı ve program kodunun içeriği ile ilgili olmalıdır. Örneğin, bir sayıyı saklamak için kullanılan değişken adı “numara” olabilir. Bu, programcının kodu daha kolay anlamasını sağlar ve programın okunabilirliğini artırır.

_Python programlama dilinde ‘_’ sembolünün özellikleri

Python’da ‘_’ sembolü, isimlendirme kurallarına uygun olarak değişken, fonksiyon veya sınıf isimlerinin arasında kullanılır. ‘_’ sembolü genellikle değişken veya fonksiyon isimlerinde kelime aralarını belirtmek için kullanılır. Ayrıca, Python’da özel bir anlamı olmayan tek semboldür. Bu nedenle değişken veya fonksiyon isimleri içinde kullanılabilir. Özellikle, bir ismin önünde yer alarak, Python’da gizli bir özellik veya metod olduğunu ifade etmek için kullanılır. Bunun yanında, Python’da ‘_’ sembolü, gereksiz bir alanın işaretidir ve yazılmaması gereken yerlerde de kullanılmamalıdır.Örneğin, ‘hello_pyhton’ ile ‘hello_python’ arasındaki farkı anlamak kolaydır.(alt çizgi) ile ayrılmalıdır.

Python programlama dilinde kaynak kodlarının okunabilirliği ve yönetilebilirliği oldukça önemlidir. Bu nedenle, yazım sırasında belirli kurallara uymak oldukça önemlidir. Bu makalede, Python programlama dilinde dikkat edilmesi gereken 10 önemli detayı ele alacağız.

Değişkenlerin isimlendirilmesi, programda kullanılabilecek en önemli ögelerden biridir. Bir değişkenin neyi temsil ettiği değişkenin ismi ile belli olur. Bu nedenle, değişkenlerin isimleri özel karakterler, sayılar ve boşluk içeremez. Değişken isimleri, küçük harflerle tanımlanmalı ve kelime araları _ (alt çizgi) ile ayrılmalıdır.

Python’da koşullu ifadeler, if, elif, else anahtar kelimeleri kullanılarak yazılır. Bu ifadeler blok halinde yazılmalıdır. Ayrıca bloklar arasında girinti boşlukları kullanarak ayrım yapılmalıdır. Bu sayede kodun okunabilirliği artar.

Python’da döngüler while ve for anahtar kelimeleri kullanılarak yazılır. For döngüsü belirli bir aralıkta veya dizi üzerinde dönmek için kullanılırken, while döngüsü belirli bir koşul doğru olduğu sürece çalışır. Özellikle for döngülerinin, programda bir veri kümesi üzerinde gezineceği durumlarda kullanışlı olduğunu unutmamak gerekir.

Python’da string ifadeler çift tırnak veya tek tırnak içerisinde yazılırlar. Ayrıca, string ifadeler birleştirilebilir. String işlemleri için birçok fonksiyon ve metod mevcuttur.

Python’da listeler, farklı veri tiplerini tek bir yapıda birleştirerek kullanıcılara kolaylık sağlar. Listeler, köşeli parantezler kullanılarak tanımlanır. Bu sayede, veri manipülasyonunda programcılara önemli kolaylıklar sağlar.

Python’da fonksiyonlar, def anahtar kelimesi kullanılarak yazılırlar. Ayrıca, fonksiyonların döndürdüğü değeler return anahtar kelimesi ile belirtilmelidir.

Python’da modüller, farklı fonksiyonları, sınıfları ve değişkenleri küçük bir yapıda toplar. Bu sayede, programcılar kodlarını daha kısa ve anlaşılır hale getirebilirler. Ayrıca, modüller kodun tekrar kullanılabilirliğini arttırır.

Python’da hata yönetimi try, except ve finally anahtar kelimeleri kullanılarak yazılır. Bu sayede, programın çökmesi engellenir ve hatanın kaynağı daha kolay tespit edilir. Hata yönetimi, yazılımın güvenliği açısından oldukça önemlidir.

Python’da dosya işlemleri, open ve close anahtar kelimeleri kullanılarak gerçekleştirilir. Ayrıca, dosyadan veri okumak ve dosyaya veri yazmak için farklı fonksiyonlar kullanılabilir. Bu sayede, Python programları farklı dosya tipleri ile etkileşim kurabilirler.

Python’da kaynak kodları düzenli ve anlaşılır bir şekilde yazmak oldukça önemlidir. Bu sayede, kodun okunabilirliği ve yönetilebilirliği artar. Ayrıca, kodların yorumlanması için yorum satırları eklemek faydalı olabilir.

2. Koşullu İfadelerin Yazımı

Python’da koşullu ifadeler oldukça önemlidir ve if, elif, else anahtar kelimeleri kullanılarak yazılırlar. Bu ifadeler blok halinde yazılmalıdır ve bloklar arasında girinti boşlukları kullanılarak ayrım yapılmalıdır. Birçok programda koşullu ifadeler sıklıkla kullanılır ve doğru yazılması oldukça önemlidir.

3. Döngülerin Yazımı

Python’da for döngüsü, belirli bir aralıkta veya dizi üzerinde dönmek için kullanılır. For döngüsü için kullanılan range() fonksiyonu, belirtilen aralıktaki sayıları döndürür, örneğin:

 for i in range(5):   print(i) 

Bu kod, 0 ile 4 arasındaki sayıları ekrana yazdırır. Python’da while döngüsü ise belirli bir koşul doğru olduğu sürece çalışır, örneğin:

 i = 0while i < 5:   print(i)   i += 1 

Bu kod, i değeri 5 olana kadar i’nin değerini ekrana yazdırır. Bu örnekte, i değişkeni her seferinde 1 arttırılır ve koşul yanlış olduğunda döngü sona erer.

4. String İfadelerin Kullanımı

Python'da string ifadeler yazarken çift tırnak (" ") veya tek tırnak (' ') içerisinde yazılmalıdır. Bu seçim tamamen kişisel tercihe bağlıdır, ancak bir string ifadesi içerisinde tek tırnak kullanılmışsa, o string ifadesi çift tırnak içerisinde yazılmalıdır ve tersi de geçerlidir.

Bir diğer önemli konu ise, string ifadelerin birleştirilmesidir. Bu işlem için "+" işareti kullanılır. Örneğin, iki ayrı string ifadesi birleştirilerek yeni bir string ifadesi oluşturulabilir:

 • isim = "Ahmet"
 • soyisim = "Yılmaz"
 • adSoyad = isim + " " + soyisim

Bu örnekte, "adSoyad" adlı yeni bir string ifadesi, "Ahmet Yılmaz" olarak oluşturulacaktır. Ayrıca, string ifadeler değiştirilebilir değerler değillerdir ve bir kez atanmışlarsa, üzerlerinde değişiklik yapılamaz.

5. Listelerin Kullanımı

Python'da listeler, farklı veri tiplerini tek bir yapıda birleştirerek kullanıcılara kolaylık sağlar. Listeler, köşeli parantezler kullanılarak tanımlanır. Örneğin, sayılar, stringler, booleanlar ve hatta fonksiyonlar bile bir liste içinde tutulabilirler.

Ayrıca, listelerin elemanlarına erişmek ve listeler üzerinde işlem yapmak oldukça kolaydır. Elemanlara erişmek için köşeli parantezler içinde indeks numarası kullanılarak erişilebilir. Örneğin, my_list[0] kullanarak listenin ilk elemanına ulaşabilirsiniz.

Listeler aynı zamanda for döngüleri ile birlikte kullanıldığında oldukça güçlü bir araç haline gelirler. Listenin her bir elemanı üzerinde döngü kurulabilir ve her eleman üzerinde belirli bir işlem yapılabilir. Listelerin sıralanması veya ters çevrilmesi gibi işlemler de çok kolaydır.

Bunun yanı sıra, listelere yeni elemanlar ekleme, elemanları silme ve değiştirme de mümkündür. Listelerin birleştirilmesi, kesilmesi veya kopyalanması gibi işlemler de kolayca yapılabilir.

Sonuç olarak, Python'da listeler oldukça kullanışlı bir veri yapısıdır ve birçok farklı durumda kullanılabilirler. Doğru kullanıldığında, listeler programlama sürecini kolaylaştırabilir ve işlem yapmayı hızlandırabilir.

6. Fonksiyonların Yazımı

Python'da fonksiyonlar, def anahtar kelimesi kullanılarak tanımlanır. Fonksiyonların isimlendirmesi değişkenlerde olduğu gibi alt çizgi (_) ile ayrılmalı ve küçük harfler kullanılmalıdır. Fonksiyonların döndürdüğü değerler return anahtar kelimesi ile belirtilir. Eğer bir fonksiyon herhangi bir değer döndürmeyecekse, return yerine pass anahtar kelimesi kullanılabilir.

Fonksiyonların argümanlarının kullanımı oldukça önemlidir. Argümanlar, fonksiyonlar tarafından kullanılacak olan değerlerin tanımlanmasında kullanılır. Fonksiyonlar, argümanlar ile birlikte çalışacak olan kodlar ile birlikte çalışır.

Fonksiyonlar kodların modül haline getirilmesine yardımcı olabilir. Bu sayede, aynı kodların farklı programlarda da kullanılması mümkün olur. Fonksiyonlar, programcılara kodların daha az karmaşık olmasını sağlar ve hataları bulmak ve düzeltmek daha kolay hale getirir.

Fonksiyonlar, programlama dillerindeki en önemli ögelerden biridir. Python, fonksiyonları kullanarak daha okunaklı ve yönetilebilir kodlar yazmamız için bize benzersiz bir fırsat sunar. Fonksiyonların doğru şekilde yazılması, özellikle büyük ve karmaşık projelerde önemlidir. Bu nedenle, programcıların kodun düzenli ve anlaşılır olmasını sağlamak için fonksiyonları doğru şekilde kullanması gerekmektedir.

7. Modül Kullanımı

Modüller, Python programlama dilinde farklı fonksiyonları, sınıfları ve değişkenleri küçük bir yapıda toplamak için kullanılır. Bu sayede, programcılar kodlarını daha kısa ve anlaşılır hale getirebilirler. Python'ın standart kütüphanesi yüzlerce modül içermektedir. Ayrıca, kullanıcılar tarafından oluşturulan harici modüller de mevcuttur.

Modüller, kodların tekrar kullanılabilirliğini artırmakta ve programlama sürecini hızlandırmaktadır. Tekrar eden kod bloklarını modüller aracılığıyla tek bir yerde toplayabilir ve her seferinde aynı kodları tekrar yazmak zorunda kalmazsınız. Modüller aynı zamanda kodların daha düzenli bir şekilde yazılmasını sağlayarak okunaklılığı artırır.

Python'da, modüllerin kullanılması oldukça kolaydır. Modüllerin dahil edilmesi için import anahtar kelimesi kullanılır. Modülleri kullanmadan önce import ederek, modüllerin değerleri ve fonksiyonları kullanılabilir hale gelir. Modüllerin bir alt kümesi olan paketler, modüllerin daha da kategorize edilmesini sağlar. Paketler, modülleri daha düzenli bir şekilde tutarak programcılara daha fazla esneklik sağlar.

Python'da kullanılan modüller, ayrıca çeşitli işlevler içermektedir. Örneğin, numpy modülü, matematiksel işlemler için kullanılır. Tkinter modülü, grafik arayüzleri oluşturmak için kullanılırken, Pandas modülü verileri işlemek için kullanılır. Programcıların ihtiyaçlarına göre modüllerin kullanımı, programlama sürecini daha da kolaylaştırmaktadır.

Sonuç olarak, Python programlama dilinde modüller kullanımı oldukça önemlidir. Modüller programlama sürecini hızlandırır, kodların düzenlenmesini ve okunaklılığını artırır ve programcıların tekrar eden işlemleri tekrar tekrar yazmalarına gerek kalmadan daha kısa ve anlaşılır kodlar yazmalarına olanak sağlar. Bu nedenle, herhangi bir Python projesinde modül kullanımı göz ardı edilmemelidir.

8. Exception Handling

Python programlama dilinde, kodlama işlemleri sırasında hataların oluşması yüksek bir olasılıktır. Bu nedenle hata yönetimi oldukça önemlidir. Python’da hata yönetimi, try, except ve finally anahtar kelimeleri kullanılarak yazılır. Bu sayede, programın çökmesi engellenir ve hatanın kaynağı daha kolay tespit edilir.

Örneğin, bir dosya açma işlemini gerçekleştirirken hata oluşması durumunda programın durmasını engellemek amacıyla try-except blokları kullanılabilir. Benzer şekilde, bir veritabanı bağlantısı kurarken oluşabilecek hataların önüne geçilebilir.

try bloğu, hata oluşması muhtemel olan kodların yer aldığı bloktur. try bloğu içerisinde hata oluştuğu durumda çalışacak alternatif kod blokları ise except blokları arasında yazılır. finally bloğu ise her durumda çalıştırılacak olan kodların yer aldığı bloktur.

Örneğin, aşağıdaki kod bloğu, dosya açma işlemi sırasında yaşanabilecek herhangi bir hata durumunda except bloğu içerisinde belirtildiği şekilde alternatif bir işlem yapacaktır.

```try: dosya = open("dosya.txt", "r") icerik = dosya.read() print(icerik)except: print("Dosya açılırken bir hata oluştu!")finally: dosya.close()```

Ayrıca, except blokları içerisinde belirli hata türlerine özgü alternatif işlemler de belirtilebilir. Bunun için except blokları içerisinde hata türüne göre ayrı ayrı işlemler yazılması yeterlidir.

```try: sayi1 = int(input("Birinci sayıyı girin: ")) sayi2 = int(input("İkinci sayıyı girin: ")) sonuc = sayi1 / sayi2 print("Sonuç: ", sonuc)except ZeroDivisionError: print("Bir sayıyı sıfıra bölemezsiniz!")except ValueError: print("Lütfen geçerli sayılar girin!")finally: print("İşlem tamamlandı.")```

9. Dosya İşlemleri

Python’da dosya işlemleri oldukça önemlidir. open() ve close() fonksiyonları kullanılarak gerçekleştirilir. open() fonksiyonu, dosya adı ve açma modu parametreleri alır. Açma modu parametresi, dosyanın nasıl açılacağını, okunabilir mi yoksa yazılabilir mi olduğunu belirler. Bazı açma modları şunlardır:

 • 'r': Dosyayı okuma modunda açar.
 • 'w': Dosyayı yazma modunda açar. Dosya yoksa oluşturur.
 • 'x': Dosyayı yazma modunda açar. Dosya zaten varsa hata verir.

close() fonksiyonu ise dosyayı kapatır. Ayrıca, dosyadan veri okumak için read() fonksiyonu, dosyaya veri yazmak için write() fonksiyonu kullanılabilir. Herhangi bir hata durumunda try-except blokları kullanarak hataları yönetebilirsiniz.

10. Kodu Düzenlemek

Kaynak kodlarının düzenlenmesi, Python programlama dilinde oldukça önemlidir. Kodları düzenli ve anlaşılır bir şekilde yazmak, programın okunabilirliğini ve yönetilebilirliğini artırır. Bu sayede, programcıların bir hatayı bulmaları daha kolay olur ve geliştirme süreci daha hızlı ve verimli hale gelir.

Python’da kodları düzenli hale getirmenin birkaç yolu vardır. İlk olarak, girinti boşlukları kullanarak blokları ayırmak önemlidir. Ayrıca, kodların birbirinden ayrılmış olması ve gereksiz kodların kaldırılması da kodların okunabilirliğini artıracaktır.

Kodların yorumlanması için yorum satırları eklemek de oldukça faydalıdır. Bu yorumlar, kodun amacını ve çalışma mantığını açıklamak için kullanılabilir. Ayrıca, programcıların kodları daha kolay düzenlemelerine ve bakım yapmalarına yardımcı olur.

Son olarak, kodların stil rehberine uygun olmasına dikkat edilmelidir. Bu, Python topluluğunun kabul ettiği belirli bir yazım stili ve standartlar topluluğudur. Bu standartlara uyarak kod yazmak, daha profesyonel bir görünüm ve okunabilirlik sağlar.

Bu nedenlerle, Python programlama dilinde kodların düzenli ve anlaşılır bir şekilde yazılması, programcılar için oldukça önemlidir. Kodların okunabilirliği ve yönetilebilirliği arttıkça, programların kalitesi de artar.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir