Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Liste Elemanlarını Yan Yana Yazdırma

Python Liste Elemanlarını Yan Yana Yazdırma

admin admin - - 15 dk okuma süresi
340 0

=Python’da bir listedeki elemanları yan yana yazdırmak için kullanılabilecek çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler sayesinde listedeki elemanları istediğimiz formatta bir araya getirebilir ve yazdırabiliriz. Bu yazıda, bu yöntemlerin detaylı açıklamalarını bulabilirsiniz.

Birinci yöntem, döngü kullanarak elemanları yan yana yazdırmaktır. Bu yöntem, listenin her bir elemanını döngü yardımıyla alıp istediğimiz formatı sağlayarak yan yana yazdırır. Örnek bir kod kullanarak bu yöntemi şu şekilde gösterebiliriz:

liste = [1, 2, 3, 4, 5]for eleman in liste:  print(eleman, end=" ")

İkinci yöntem ise join() fonksiyonunu kullanmaktır. Bu yöntemde, listedeki elemanları birleştirmek için join() fonksiyonunu kullanırız. Join() fonksiyonu, bir stringin elemanlarını belirtilen bir ayırıcı karakterle birleştirir. Örnek bir kod kullanarak bu yöntemi şu şekilde gösterebiliriz:

liste = ["Merhaba", "Dünya", "Python"]ayiraci = " "yazi = ayiraci.join(liste)print(yazi)

Bir diğer yöntem, listedeki elemanları önce bir stringe dönüştürmek ve daha sonra yan yana yazdırmaktır. Bu yöntemde, str() fonksiyonunu kullanarak listeyi bir stringe dönüştürürüz. Örnek bir kod kullanarak bu yöntemi şu şekilde gösterebiliriz:

liste = [1, 2, 3, 4, 5]string = str(liste)print(string)

Bu yöntemler sayesinde, Python’da bir listedeki elemanları kolayca yan yana yazdırabilir ve istediğimiz formatta düzenleyebiliriz.

1. Döngü ile Yazdırma

=Listedeki her elemanı döngü kullanarak yan yana yazdırmanın kod örneği.

Python’da bir listedeki elemanları yan yana yazdırmak için bir yöntem, listedeki her elemanı döngü kullanarak tek tek ekrana bastırmaktır. Bu yöntem, listenin elemanlarını sırayla dolaşarak her birini yan yana yazdırır.

listem = ["elma", "armut", "muz", "çilek"]for eleman in listem:  print(eleman, end=" ")

Bu örnekte, “listem” adında bir liste oluşturduk ve içine “elma”, “armut”, “muz” ve “çilek” gibi meyveleri ekledik. Daha sonra bir döngü kullanarak her bir elemanı yan yana yazdırdık. “print(eleman, end=” “)” kodu, elemanları yan yana yazdırmak için kullanılıyor. “end=” ” ifadesi, print fonksiyonunun çıktıyı yazdırmak için kullanacağı son karakteri belirtir.

Bu kodu çalıştırdığınızda, çıktı olarak “elma armut muz çilek” şeklinde bir liste elde edersiniz.

Döngü kullanarak liste elemanlarını yan yana yazdırma yöntemi, sadece listeyi ekrana basar ve geri döndürmez. Eğer yan yana yazdırılmış string bir çıktı elde etmek isterseniz, başka bir yöntem kullanmanız gerekebilir.

2. join() Fonksiyonu ile Yazdırma

Python’da bir listedeki elemanları yan yana yazdırmak için kullanabileceğimiz yöntemlerden biri join() fonksiyonudur. Bu yöntem, listedeki elemanları birleştirerek tek bir string oluşturur ve bu stringi yan yana yazdırır. join() fonksiyonunu kullanmak oldukça basit ve etkilidir.

İşte join() fonksiyonunu kullanarak bir listeyi yan yana yazdıran bir Python kodu örneği:

liste = ["elma", "armut", "muz"]sonuc = "".join(liste)print(sonuc)

Bu kodda, join() fonksiyonunu kullanarak “liste” adındaki bir listeyi bir stringe dönüştürüyoruz. Ardından, “sonuc” adındaki değişkene bu stringi atıyoruz ve print() fonksiyonunu kullanarak sonucu ekrana yazdırıyoruz. Çıktı olarak, “elmaarmutmuz” şeklinde bir string elde edilir.

join() fonksiyonunun kullanımı gayet basittir. Fonksiyonun parametre olarak aldığı liste, birleştirilecek elemanların bulunduğu listedir. Bu listeyi birleştirirken, elemanlar arasına belirlediğimiz bir ayraç ekleyebiliriz. Varsayılan olarak, ayraç olarak boşluk kullanılır, ancak isteğe bağlı olarak farklı bir karakter de kullanabiliriz.

Özetlemek gerekirse, join() fonksiyonu kullanarak listeleri yan yana yazdırmak oldukça kolay ve etkili bir yöntemdir. Bu fonksiyon, listedeki elemanları birleştirerek tek bir string oluşturur ve bu stringi istediğimiz şekilde yazdırabiliriz.

2.1 join() fonksiyonunun kullanımı

2.1 join() fonksiyonunun kullanımı

Python’da, bir listedeki elemanları yan yana yazdırmak için join() fonksiyonu kullanılabilir. join() fonksiyonu, listedeki elemanları birleştirerek tek bir string oluşturur. Bu string içerisinde elemanlar arasına belirtilen ayırıcı karakter veya string eklenerek elemanlar yan yana yazdırılır.

join() fonksiyonunun kullanımı oldukça basittir. Fonksiyonun kullanımı şu şekildedir:

ayırıcı_string.join(liste)

Burada ayırıcı_string, elemanlar arasında yer alacak bir string veya karakterdir. liste ise birbirine eklemek istediğimiz elemanları içeren liste ya da demettir.

Örneğin, aşağıdaki Python kodu join() fonksiyonunu kullanarak bir liste elemanlarını yan yana yazdırmaktadır:

liste = ["Merhaba", "dünya!"]ayırıcı_string = " "yazdırılacak_string = ayırıcı_string.join(liste)print(yazdırılacak_string)

Yukarıdaki kodun çıktısı, aşağıdaki gibi olacaktır:

Merhaba dünya!

join() fonksiyonunun farklı ayırıcı stringler kullanarak elemanları yan yana yazdırma özelliği, listedeki elemanları hızlı ve kolay bir şekilde birleştirmek için kullanışlıdır.

2.1.1 Örnek kod

=join() fonksiyonunu kullanarak elemanları yan yana yazdıran örnek bir Python kodu aşağıdaki gibi olabilir:

# Liste tanımlamaliste = ["Merhaba", "Dünya", "Nasılsınız?"]# join() fonksiyonu kullanarak elemanları yan yana yazdırmasonuc = " ".join(liste)# Sonucu ekrana yazdırmaprint(sonuc)

Yukarıdaki örnekte, liste adında bir liste tanımlanır. join() fonksiyonu, listedeki elemanları birleştirerek tek bir string oluşturur. Elde edilen sonucu sonuc değişkenine atarız ve bu değişkenden ekrana yazdırma işlemi gerçekleştirilir.

Örneğin çıktısı:

Merhaba Dünya Nasılsınız?

Bu Python kodu, join() fonksiyonunu kullanarak bir listedeki elemanları yan yana yazdırmanın basit bir yolunu göstermektedir. Kodun sonucunda elde ettiğimiz string, listedeki elemanları aralarına boşluk bırakarak birleştirir. Böylece elde edilen çıktı, listenin elemanlarının yan yana yazıldığı okunabilir bir şekilde ekrana yazdırılır.

2.1.2 Parametrelerin açıklaması

=join() fonksiyonu, yan yana yazdırılacak elemanları içeren bir listeyle birlikte kullanılır. Bu fonksiyon, liste elemanlarını birleştirerek tek bir string oluşturur. join() fonksiyonunun bir parametresi vardır ve bu parametre, elemanları birleştirirken kullanılacak olan ayırıcıdır. Varsayılan ayırıcı, boş bir string karakteridir, yani elemanlar doğrudan yan yana yazılır.

Örneğin, bir liste içerisindeki elemanları virgülle ayırmak isterseniz, join() fonksiyonunu kullanırken ayırıcı olarak “,” karakterini kullanabilirsiniz.

liste = ["elma", "armut", "çilek"]ayırıcı = ","sonuç = ayırıcı.join(liste)print(sonuç)

Bu kodda, join() fonksiyonu kullanılarak “elma, armut, çilek” stringi oluşturulur ve ekrana yazdırılır. Ayırıcı olarak virgül kullanıldığı için elemanlar virgülle ayrılmış şekilde yan yana yazdırılır.

join() fonksiyonu, elemanları birleştirirken ayırıcı olarak herhangi bir string karakteri kullanmanıza izin verir. Bu yöntem, farklı durumlarda farklı ayırıcılar kullanmanız gerektiğinde oldukça kullanışlıdır.

2.2 join() fonksiyonunun avantajları

=join() fonksiyonunun diğer yöntemlere göre avantajlarının açıklaması.

Python’da listenin elemanlarını yan yana yazdırmak için join() fonksiyonu kullanmanın birkaç avantajı vardır. Bu avantajlar şunlardır:

 • Hızlı ve Verimli: join() fonksiyonu, listedeki elemanları hızlı ve verimli bir şekilde birleştirir. Büyük miktarda veriye sahip olan listeleri işlemek için idealdir.
 • Daha Kısa Kod: join() fonksiyonu, bir döngü kullanarak elemanları tek tek yan yana yazdırmaktan daha kısa bir kod sağlar. Bu sayede kodun daha okunaklı ve hızlı bir şekilde anlaşılmasını sağlar.
 • Esneklik: join() fonksiyonunu kullanarak elemanları birleştirdiğinizde, isteğe bağlı bir ayırıcı karakter ekleyebilirsiniz. Bu, yazılan kodun daha esnek ve kişiselleştirilmiş olmasını sağlar.
 • Bellek Yönetimi: join() fonksiyonu, liste elemanlarını birleştirirken belleği daha verimli bir şekilde yönetir. Bu, listeleri büyüklüklerinden bağımsız olarak işlemek için avantaj sağlar.
 • Geniş Uygulama Alanı: join() fonksiyonu, liste elemanlarını yan yana yazdırmakla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda elemanlar arasına farklı metinler veya etiketler eklemek için de kullanılabilir.

join() fonksiyonu, listeleri yan yana yazdırmak için en etkili ve güçlü yöntemlerden biridir. Diğer yöntemlere göre daha hızlı, daha kısa kodlu ve daha esnek olması nedeniyle tercih edilir.

3. Listeyi String’e Dönüştürme

=Listedeki elemanları önce bir stringe dönüştürüp daha sonra yan yana yazdırmanın kod örneği.

Python’da bir listenin elemanlarını yan yana yazdırmak için farklı yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan biri, listedeki elemanları önce bir stringe dönüştürmek ve ardından bu stringi yan yana yazdırmaktır. Bu işlemi gerçekleştirmek için str() fonksiyonu kullanılabilir.

str() fonksiyonu, belirtilen bir nesneyi string formuna dönüştürmekte kullanılır. Bu sayede, listedeki her elemanı sırayla dönüştürerek bir string oluşturabiliriz. Daha sonra ise bu stringi ekrana bastırabilir veya başka bir amaca yönelik olarak kullanabiliriz.

Aşağıda, bir listeyi önce bir stringe dönüştürüp daha sonra yan yana yazdıran bir Python kodu örneği bulunmaktadır:

liste = ["Muz", "Elma", "Armut", "Üzüm"]string = " ".join(str(eleman) for eleman in liste)print(string)

Bu örnek kodda, join() fonksiyonu kullanılarak her bir liste elemanı bir stringe dönüştürülerek boşluk karakteri (” “) ile birleştirilir. Sonuç olarak, ekrana “Muz Elma Armut Üzüm” yazdırılır.

Listenin elemanlarını önce stringe dönüştürmek ve daha sonra yan yana yazdırmak, bazı durumlarda işimizi kolaylaştırabilir ve daha okunaklı bir çıktı sağlayabilir. Bu nedenle, bu yöntemi kullanmak istediğiniz durumlarda str() fonksiyonunu ve join() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

3.1 str() fonksiyonunun kullanımı

3.1 str() fonksiyonunun kullanımı:

str() fonksiyonu, bir Python veri tipini string bir ifadeye dönüştürmek için kullanılır. Bu fonksiyon, özellikle sayısal verileri veya diğer veri türlerini metin tabanlı bir formata çevirmek için sıkça kullanılır.

str() fonksiyonunun kullanımı oldukça basittir. Sadece dönüştürmek istediğiniz değeri fonksiyonun içine yerleştirirsiniz. Örneğin, bir sayıyı string bir ifadeye dönüştürmek için şu şekilde kullanabilirsiniz:

sayi = 10yazi = str(sayi)

Bu örnekte, sayi adlı değişken önce bir sayısal veriyi temsil ediyor ve daha sonra str() fonksiyonu kullanarak bu sayıyı string bir ifadeye dönüştürüyoruz. Sonuç olarak, yazi adlı değişkende “10” ifadesini elde ederiz.

Bu yöntem, listedeki elemanları önce string ifadelere dönüştürerek sonra yan yana yazdırmak için de kullanılabilir. Böylece, elemanlar arasındaki boşlukları veya diğer özel karakterleri istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz.

Yukarıdaki örneğe dayanarak, bir liste elemanlarını yan yana yazdırmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

 1. Bir boş bir liste oluşturun.
 2. Döngü veya başka bir yöntemle listenin elemanlarını bu boş liste içine ekleyin.
 3. Elemanları yan yana yazdırmak için str() fonksiyonunu kullanın.
 4. Ardından, join() fonksiyonunu kullanarak elemanları birleştirin ve istediğiniz çıktıyı elde edin.

Bu şekilde, Python’da bir listenin elemanlarını yan yana yazdırmanın farklı yöntemleri vardır ve str() fonksiyonu bu yöntemlerden biridir.

3.2 Örnek kod

Listedeki elemanları bir stringe dönüştürüp yan yana yazdıran bir Python örneği aşağıda verilmiştir:

Örnek Kod:
liste = ["Python", "Liste", "Elemanları", "Yan", "Yana", "Yazdırma"]str_liste = ' '.join(liste)print(str_liste)   

Yukarıdaki örnek kodda, join() fonksiyonu kullanılarak önceden oluşturulan liste adlı bir liste dönüştürülerek, liste elemanları bir stringe birleştiriliyor. Boşluk karakteri ile elemanlar arasında bir ayrım sağlanıyor. Daha sonra bu string str_liste değişkenine atandıktan sonra print() fonksiyonu ile ekrana yazdırılıyor.

Çıktı şu şekilde olacaktır:

Python Liste Elemanları Yan Yana Yazdırma

Bu yöntem sayesinde listedeki elemanlar birleştirilerek tek bir string haline getirilir ve yan yana yazdırılır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir