Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Listenin Gücü!

Python Listenin Gücü!

admin admin - - 21 dk okuma süresi
123 0

Python dili, programlama işlemlerinde kullanılan veri yapılarından biri olan listeler için birçok özellik sunar. Listeler, birden fazla elemanı içerisinde barındırabilen ve her elemana erişmenizi sağlayan veri yapılarıdır. Python’da listeler oluşturmak oldukça kolaydır. Ayrıca, listelerle birçok farklı işlem yapılabilmektedir.

Python dili ile liste oluşturmak için iki farklı yöntem kullanılabilir. İlk olarak, boş bir liste oluşturabilirsiniz. Boş liste oluşturmak için [] veya list() sözcükleri kullanılabilir. İkinci yöntem ise, dolu bir liste oluşturmak için elemanları ayrı ayrı tanımlamaktır. Dolu liste oluştururken elemanlar ‘,’ ile ayrılır ve [] içerisinde yazılır. Ayrıca, pyhton dilinde listelerin elemanları tamamen farklı veri tiplerinden oluşabilir.

 • Boş liste oluşturma: my_list = [] veya my_list = list()
 • Dolu liste oluşturma: my_list = [1, “iki”, 3.0, [4, 5]]
Method Adı İşlevi
append() Listeye tek bir eleman eklemek için kullanılır.
extend() Listeye birden fazla eleman eklemek için kullanılır.
insert() Belirli bir konuma eleman eklemek için kullanılır.

Listenin yapısını değiştirmeden eleman eklemek için ‘append()’ yöntemi kullanılır. Yeni eleman listenin sonuna eklenir. Yine listenin sonuna eleman eklemek için ‘extend()’ yöntemi kullanılır. Birden fazla eleman aynı anda eklenebilir. Belirli bir konuma eleman eklemek için ‘insert()’ yöntemi kullanılır. Hangi konuma eleman eklemek istediğinizi belirlemeniz gerekir.

Liste Oluşturma

Python programlama dilinde listelerin oluşturulması oldukça kolaydır. Liste oluşturmak için öncelikle [ ] parantezleri kullanılır. Bu parantezler içerisinde istenilen elemanlar virgülle ayrılarak girilir. Örneğin, [1, 2, 3, 4] şeklinde bir liste oluşturabilirsiniz. Bunun yanı sıra, boş bir liste oluşturmak için ise [ ] parantezleri kullanarak içerisine hiçbir eleman girmeden oluşturabilirsiniz.

Liste oluşturma yöntemlerinden bir diğeri ise list() fonksiyonunu kullanarak oluşturmaktır. Bu yöntemde, tek bir string’ i liste haline getirme veya başka bir iterable(yinelenebilir) nesne ile liste oluşturma gibi kullanımları vardır.

Boş veya dolu bir liste oluşturma yöntemleri dışında, range() fonksiyonu ile de sayı aralıklarının bir listeye dönüştürülmesi mümkündür. Örneğin, list(range(1, 10)) kodu 1’den 10’a kadar olan sayıları içeren bir liste oluşturacaktır.

Listenin oluşturulması aşamasında toplamda üç farklı yöntem kullanılabilmektedir. Liste içerisine istenilen elemanların doğrudan tanımlanması, list() fonksiyonunun kullanılması ve range() fonksiyonunun kullanılması bu yöntemler arasında yer almaktadır.

Liste İşlemleri

Listeler, programlama dünyasında sıklıkla kullanılan veri tiplerinden biridir ve Python programlama dilinde de oldukça önemlidir. Python dilinin liste için sunduğu özellikler sayesinde, listede bulunan verilerin okunması, düzenlenmesi ve yönetilmesi oldukça kolay hale gelir.

Listelerdeki en temel işlemlerden biri, eleman ekleme veya silme işlemidir. Listenin başına ve sonuna eleman eklemek için ‘append()’ ve ‘extend()’ fonksiyonları kullanılırken, belirli bir konuma eleman eklemek için ‘insert()’ fonksiyonu kullanılır. Eleman silmek için ise ‘remove()’, ‘pop()’ ve ‘clear()’ fonksiyonları kullanılabilir.

Listelerde sıralama işlemi de oldukça önemlidir. Python dilinde listeleri sıralamak için ‘sort()’ fonksiyonu kullanılır. Listelerdeki elemanları tersine çevirmek için ise ‘reverse()’ fonksiyonu kullanılır. Bunun yanı sıra, listeler arasında kopyalama ve birleştirme işlemleri de gerçekleştirilebilir.

Diğer listelerle ilgili işlemler arasında, listenin boyutunun alınması veya belirli bir elemanın indeksinin alınması gibi işlemler de yer alır. Tüm bunlarla birlikte, Python dilinde listelerin kullanımı oldukça geniş bir yelpazeye sahip olduğundan, listelerin işlevleri programlama dünyası için oldukça önemlidir.

Eleman Ekleme

Python programlama dilinin listeler için sunduğu özellikler oldukça fazla ve kullanışlıdır. Listenin temel fonksiyonlarından olan eleman ekleme işlemleri de oldukça basittir. Yeni eleman eklemek için üç farklı yöntem bulunmaktadır: append(), extend() ve insert().

append() yöntemi, listeye tek bir eleman eklemek için kullanılır. ExampleList = [1, 2, 3] listenin sonuna 4 elemanı eklemek istenirse, şu şekilde bir kod yazılabilir: ExampleList.append(4). Bu işlem sonrasında, ExampleList [1, 2, 3, 4] olacaktır.

extend() yöntemi, birden fazla eleman eklemek için kullanılır. ExampleList.extend ([5, 6, 7]). Bu işlem sonrası ExampleList [1,2,3,4,5,6,7] şeklinde olacaktır.

insert() yöntemi ise belirli bir konuma eleman eklemek için kullanılır. ExampleList.insert(2, “NewElement”) Bu işlem sonrası, ExampleList [1,2,”NewElement”,3,4,5,6,7] şeklinde olacaktır.

Listenin eleman ekleme fonksiyonlarını kullanarak işlemler yapmak oldukça basittir ve zaman kazandırır. Bu yöntemler, birçok programda sıklıkla kullanılan fonksiyonlardır.

Append() Yöntemi

Python’un en sık kullanılan listeler için sunduğu yöntemlerden biri de append() yöntemidir. Bu yöntemle, bir listedeki sonuna tek bir eleman eklenebilir.

Örneğin, aşağıdaki kod parçası bir listeye iki eleman eklemektedir.

numbers = [1, 2, 3]numbers.append(4)numbers.append(5)print(numbers) # Output: [1, 2, 3, 4, 5]

Burada, numbers listesi oluşturuldu ve daha sonra .append() yöntemiyle 4 ve 5 elemanları eklendi. Yazdırılan numbers listesi şu şekildedir: [1, 2, 3, 4, 5]

Bir diğer örnek olarak, bir boş bir liste oluşturup, sonuna sırayla 3 elemanı ekleyebiliriz.

empty_list = []empty_list.append(10)empty_list.append(20)empty_list.append(30)print(empty_list) # Output: [10, 20, 30]

Burada, empty_list listesi oluşturuldu ve .append() yöntemiyle 10, 20 ve 30 elemanları sırayla eklendi. Yazdırılan empty_list listesi şu şekildedir: [10, 20, 30]

Append() yöntemi listelerde esnekliği arttırırken, aynı zamanda listeleri çok yönlü hale getirir.

Extend() yöntemi

Extend() yöntemi, listenin sonuna birden fazla eleman eklemek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, append() yönteminden farklı olarak birden çok eleman ekleyebilir.

Bu yöntem, öncelikle eklenecek elemanların bir başka listede olması gerektiği için, bu elemanlar başka bir listede toplanarak kullanıma hazır hale getirilmelidir. Daha sonra, extend() yöntemi kullanılarak bu elemanlar ana listede birleştirilir.

Örneğin, birkaç ismi içeren bir liste oluşturmak istediğimizi varsayalım. İlk olarak, bu isimleri başka bir listeye topluyoruz:

# İsimleri içeren diğer listeisimler = ['Ali', 'Ayşe', 'Mehmet']

Daha sonra, listenin sonuna bu isimleri eklemek için extend() yöntemi kullanabiliriz:

# Ana listeogrenciler = ['Ahmet', 'Özge', 'Fatih']

# Diğer listedeki elemanları ana listeye eklemeogrenciler.extend(isimler)

Bu işlem sonucunda, ‘ogrenciler’ adlı liste Ali, Ayşe ve Mehmet isimlerini de içerecektir.

Insert() Yöntemi

Insert() yöntemi, mevcut bir listeye belirli bir konuma yeni bir eleman eklemek için kullanılır. Bu yöntem, listenin herhangi bir yerine yeni bir elemanı eklememizi sağlar. Bu yöntemi kullanarak, belirli bir konuma yeni bir eleman ekleyebiliriz.

Aşağıdaki örnekte, meyve_listesi adında bir liste oluşturduk ve insert() yöntemini kullanarak, “elma” elemanını listenin 2. indeksine ekledik:

  meyve_listesi = ["armut", "portakal", "çilek"]  meyve_listesi.insert(2, "elma")  print(meyve_listesi)

Bu kod çalıştırıldığında, çıktı şöyle olur: [“armut”, “portakal”, “elma”, “çilek”]. Gördüğünüz gibi, insert() yöntemi, belirtilen konuma elemanı ekledi ve diğer elemanları kaydırmadan listenin yapısını korudu.

Insert() yöntemi, listenin sonuna eleman eklemek için append() yönteminden farklıdır çünkü belirli bir konuma eleman eklememizi sağlar. Ayrıca, aynı isme sahip iki eleman eklendiğinde, insert() yöntemi şaşırmaz ve elemanın doğru konuma eklendiğinden emin olur.

Eleman Silme

Python listeleri, listeden belirli elemanları silmek için birkaç yöntem sunar. Bunlar arasında en sık kullanılanı remove (), pop (), ve clear () yöntemleridir.

Remove() Yöntemi: Listedeki belirli bir elemanı silmek için kullanılır. Öncelikle silmek istenilen elemanın değeri verilir, eğer listede birden fazla aynı eleman varsa, sadece ilk eleman silinir.

#Örnek kullanımliste = ["elma", "armut", "muz"]liste.remove("elma")print(liste)#Çıktı: ["armut", "muz"]

Pop() Yöntemi: Listedeki son elemanı silmek için kullanılır. Eğer belirli bir indeks değeri verilirse, o indeksteki eleman silinir. Ayrıca silinen eleman değeri de geri döndürülür.

#Örnek kullanımliste = ["elma", "armut", "muz"]son_eleman = liste.pop()print(liste)print(son_eleman)#Çıktı: ["elma", "armut"], "muz"

Clear() Yöntemi: Listenin tamamını silmek için kullanılır. Bu yöntem, listenin tüm elemanlarını silmekle birlikte, listenin kendisi de silinir.

#Örnek kullanımliste = ["elma", "armut", "muz"]liste.clear()print(liste)#Çıktı: []

Liste işlemleri içerisinde eleman silme işlemi, listelerin düzenli tutulması için oldukça önemlidir. Bu yöntemlerin kullanımı, Python programlama dilini öğrenirken temel alınması gereken konulardandır.

Remove() Yöntemi

Remove() yöntemi, listelerde belirli bir elemanı silmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, listedeki ilk bulduğu elemanı siler. Eğer listede birden fazla aynı eleman varsa, sadece ilk bulduğunu siler.

Remove() yöntemi kullanımı oldukça basittir. Öncelikle, hangi elemanı silmek istediğinizi belirlemeniz gerekmektedir. Daha sonra, liste adını ve silmek istediğiniz elemanı yazarak remove() yöntemini kullanabilirsiniz.

Örneğin, aşağıdaki kod örneğinde bir liste oluşturduk ve remove() yöntemini kullanarak belirli bir elemanı sildik:

listem = ["elma", "armut", "muz", "portakal"]listem.remove("muz")print(listem)

Bu kod örneği, listedeki “muz” elemanını siler ve başka bir işlem yapmadan listenin geri kalanını ekrana yazdırır.

Pop() Yöntemi

Liste içindeki son elemanı silmek için kullanılan yöntem olarak pop() yöntemi kullanılır. Bu yöntem kullanıcının istediği eleman silme işlemi gerçekleştirir. Pop() yöntemi, son elemandan başlayarak silme yapar. Eğer indeks numarası belirtilirse, silme o indeksten itibaren gerçekleştirilir.

Yöntemi kullanmak için pop() yazdıktan sonra parantez içinde belirtilen indekse sahip olan eleman silinir. Eğer indeks belirtilmezse, pop() yöntemi listedeki son elemanı siler. Daha sonra listede yer alan son elemanı siler ve silinmiş elemanı geri döndürür.

Örneğin, aşağıdaki listede 5 eleman bulunmaktadır:

listem = ["elma", "armut", "portakal", "üzüm", "çilek"]

Bu listeden son eleman olan “çilek” elemanını silmek için pop() yöntemi kullanılabilir.

listem.pop()

Bu kod satırı sonrasında “çilek” elemanı listeden silinecek ve listede kalan elemanlar şu şekilde olacaktır:

["elma", "armut", "portakal", "üzüm"]

Ayrıca, belirli bir indekse sahip bir eleman silmek istendiğinde, pop() yöntemi şu şekilde kullanılabilir:

listem.pop(1)

Bu komut satırı listenin 1. indeksinde yer alan “armut” elemanını siler. Bunun sonrasında listem=[“elma”, “portakal”, “üzüm”] şekline dönüşür.

Clear() Yöntemi

Clear() yöntemi, bir listeyi tamamen silmek için kullanılan çok basit bir yöntemdir. Bu yöntem, listenin tüm elemanlarını siler ve böylece listeyi boş hale getirir.

Örnek kullanımı aşağıdaki gibidir:

  > > > liste = [1, 2, 3, 4, 5]  > > > liste.clear()  > > > print(liste)  []

Yukarıdaki örnekte, önce bir liste oluşturduk. Daha sonra clear() yöntemini kullanarak tüm elemanları silerek listenin içeriğini boş hale getirdik. Son olarak, print() fonksiyonunu kullanarak listenin içeriğini kontrol ettik.

Clear() yöntemi, listelerle çalışırken oldukça faydalıdır. Özellikle, çok sayıda eleman içeren büyük bir liste varsa, bu yöntem kullanılarak listenin içeriğinin hızlı bir şekilde silinmesi mümkündür.

Bu yöntem, bir liste üzerinde birden fazla işlem yapmanız gerektiğinde de yararlıdır. Bir önceki işlem sonrasında liste boşalmış olacak, böylece yeni bir işlem için hazır olacaktır.

Elemanlarını Sıralama ve Diğer İşlemler

Python programlama dilinde, liste işlemleri oldukça kolay ve pratiktir. Listeleri sıralamanın yanı sıra tersten sıralama ve kopyalama işlemleri de yapmak mümkündür. Bunun için kullanabileceğiniz yöntemler arasında sort (), reverse (), copy () gibi özellikler yer almaktadır.

sort () yöntemi, listedeki elemanları sıralamak için kullanılır. Bu yöntem sayılar, harfler ve sözcükler arasındaki sıralamada çok etkilidir. Örnek olarak, bir sayı listesi içerisinde bulunan sayıları küçükten büyüğe veya tam tersi şekilde sıralayabilirsiniz. Bunun için şu kodu kullanabilirsiniz:

liste = [100, 30, 50, 10, 80]liste.sort()print(liste) #Çıktı: [10, 30, 50, 80, 100]

reverse () yöntemi ise listedeki elemanların sıralanmış halinin tersine çevrilmesi için kullanılır. Bu yöntem ile sıralanmış bir sayı, harf ya da sözcük listesini tersine çevirmek oldukça kolaydır. Örnek olarak, şu kodları kullanarak bir listedeki elemanları tersine çevirebilirsiniz:

liste = [1, 2, 3, 4, 5]liste.reverse()print(liste) #Çıktı: [5, 4, 3, 2, 1]

copy () yöntemi, bir listedeki elemanları başka bir liste içerisine kopyalama işlemi için kullanılır. Sayı, harf ya da sözcük listelerini başka bir listeye kopyalamak için kullanılan bu yöntem oldukça pratiktir. Örnek olarak, şu kodları kullanarak bir listeyi başka bir listenin içerisine kopyalayabilirsiniz:

liste1 = [1, 2, 3, 4, 5]liste2 = liste1.copy()print(liste2) #Çıktı: [1, 2, 3, 4, 5]

Python’da listelerle birçok işlem yapmak mümkündür. Sadece eleman ekleme ve silme değil, aynı zamanda listeleri sıralama, tersten sıralama, kopyalama ve diğer işlemler de yapabilirsiniz. Listenin gücüyle işlemlerinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz.

Liste İşlemleri Örnekleri

Liste işlemleri ile ilgili örnekler farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Örneğin, yazı tipi ile ilgili işlemler yapmak isteyenler için, her harfin farklı bir yazı tipinde yazılmasını sağlayabilirler. Bunun için, her harfi ayrı bir eleman olarak listeye ekleyerek, liste elemanlarını farklı yazı tipleriyle yazdırabilirler.

Yazıları ters çevirme işlemi için de liste kullanılabilmektedir. Yazıları liste elemanlarına ayırarak, elemanları ters çevirip birleştirerek, yazıyı tamamen ters çevirebilirler. Benzer bir şekilde, yazıları büyük harflerle yazdırmak için de harfleri ayrı elemanlar olarak liste içerisine ekleyebilirler.

Toplama, çarpma gibi matematiksel işlemler de liste kullanılarak yapılabilir. Sayıları liste elemanlarının içerisine yerleştirip, listenin elemanlarını toplayarak ya da çarpılarak sonuç elde edilebilir. Ayrıca, farklı dillerde günlerin ve ayların isimlerini de listeler halinde kullanarak kolayca yazdırabilirsiniz.

Örnek Kodlar

Python programlama dilinin en güzel özelliklerinden biri, listeler için sunduğu fonksiyonlardır. Liste işlemleri yaparken, bazen örneklere ihtiyaç duyarız. Daha iyi anlamak için örnek kodlara bakmak işimizi kolaylaştırır.

Burada size, liste ile yazı tipi değiştirme, yazıyı ters çevirme, yazıyı büyük harflere çevirme, sayıları toplama, çarpma vb. işlemler için örnek kodlar sunacağız.

Örnek Kod 1: Liste ile yazı tipi değiştirme

kelimeler = ['Python', 'Programlama', 'Dili']for kelime in kelimeler:  print(kelime.lower())

Bu örnek kod, listedeki tüm kelimelerin yazı tipini küçük harfe değiştirir.

Örnek Kod 2: Liste ile sayıları toplama

sayilar = [1, 2, 3, 4, 5]toplam = sum(sayilar)print(toplam)

Bu örnek kod, listedeki tüm sayıların toplamını hesaplar ve sonucu ekrana yazdırır.

Örnek Kod 3: Liste ile yazıyı ters çevirme

kelime = 'Python'ters_kelime = kelime[::-1]print(ters_kelime)

Bu örnek kod, bir kelimeyi tersine çevirir ve sonucu ekrana yazdırır.

Örnek Kod 4: Liste ile yazıyı büyük harflere çevirme

kelime = 'python programlama dili'buyuk_harf = kelime.upper()print(buyuk_harf)

Bu örnek kod, bir metni büyük harflere çevirir ve sonucu ekrana yazdırır.

Örnek Kod 5: Liste ile sayıları çarpma

sayilar = [1, 2, 3, 4, 5]carpim = 1for sayi in sayilar:  carpim *= sayiprint(carpim)

Bu örnek kod, listedeki tüm sayıların çarpımını hesaplar ve sonucu ekrana yazdırır.

Listeler, Python programlama dilinde güçlü bir araçtır. Liste işlemlerini öğrendikten sonra, çok daha kolay ve hızlı kod yazabilirsiniz. Yukarıdaki örnek kodlar, yeni başlayanlar için örneklerdir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir