Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Map Fonksiyonu

Python Map Fonksiyonu

admin admin - - 19 dk okuma süresi
151 0

Python programlama dilinde ‘map()’ fonksiyonu, bir dizi veri üzerinde işlem yapmak için kullanılır. Bu fonksiyon, bu dizilerdeki her bir veriyi, işlem için belirtilen fonksiyon ile eşleştirir ve sonuçları yeni bir diziye döndürür. ‘map()’ fonksiyonunun kullanımı oldukça basittir, özellikle listeler ve sözlüklerle birlikte kullanıldığında oldukça işlevsel hale gelir.

‘map()’ fonksiyonu, programlamada verileri işlemek için sıkça kullanılan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon sayesinde, özellikle büyük veri setleri üzerinde işlem yapmak oldukça kolaylaşır. Ayrıca, ‘map()’ fonksiyonunun birden fazla parametre alabilme özelliği de işlemlerin esnekliğini arttırır.

map() fonksiyonu nedir?

Map() fonksiyonu nedir?

‘Map()’ fonksiyonu, Python programlama dilinde kullanılan bir yüksek seviye fonksiyondur. Bu fonksiyon, bir dizi veri üzerinde fonksiyon işlemleri yapmayı sağlar. ‘Map()’ fonksiyonu, verileri bir liste, tuple veya sözlük gibi veri yapılarına uygular.

Bu fonksiyon, veriler üzerinde döngü yapmak yerine, daha hızlı ve daha az kod yazarak verileri manipüle etmek için kullanılır. Aynı zamanda ‘map()’ fonksiyonu, birden fazla veri yapısını birleştirmek için de kullanılabilir.

Örneğin, bir liste içindeki her öğeyi 2 ile çarpabilir veya bir sözlük veri yapısındaki her değeri büyük harfe çevirebilirsiniz. ‘Map()’ fonksiyonu, bireysel bir dizi üzerinde işlemler yapmanın tek tek elemanlarının üzerinde gezinerek yapılmasını sağlar.

map() fonksiyonunun kullanımı

‘map()’ fonksiyonu, kullanıcının ilk argümanı olan fonksiyonu her bir eleman üzerinde çalıştırarak, verilen sıralı tiplerin hepsini işleme alır ve sonuçta bir ‘map’ nesnesi döndürür. Bu nesne, verileri genellikle bir liste veya sözlük gibi sıralı veri tiplerine dönüştürmek için kullanılır.

‘map()’ fonksiyonu, farklı veri tiplerinde çalışabilir. ‘map()’ fonksiyonunun en yaygın kullanımı, listelerde çalışmaktır. Verilen bir listeyi işlemek için aşağıdaki örnek kodu kullanabilirsiniz:

Kod Örneği: liste = [1, 2, 3, 4]
sonuc = map(lambda x: x*x, liste)
print(list(sonuc))
Açıklama: Bu örnekte, lambda ifadesi kullanılarak verilen listelerin her elemanının karesi hesaplanmaktadır. ‘list()’ fonksiyonu sonrasında, sonuçlar bir liste olarak ekrana yazdırılır.

‘map()’ fonksiyonu, sözlüklerde de kullanılabilir.

Kod Örneği: sozluk = {‘a’: 1, ‘b’:2, ‘c’:3}
sonuc = map(lambda x: x*2, sozluk.values())
print(list(sonuc))
Açıklama: Bu örnekte, ‘map()’ fonksiyonu kullanılarak verilen sözlükteki değerler iki katına çıkarılmaktadır. ‘list()’ fonksiyonu sonrasında, sonuçlar bir liste olarak ekrana yazdırılır.

Bu örneklerde olduğu gibi, fonksiyonlarla ve ‘lambda’ ifadeleriyle birlikte kullanılarak, ‘map()’ fonksiyonu çok yönlü bir araç haline gelebilir.

Listelerle kullanımı

Map() fonksiyonu, Python programlama dilinde oldukça kullanışlı bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, belirli bir fonksiyonu belirtilen bir dizi üzerinde uygulayarak yeni bir dizi oluşturur. Bu şekilde, programcılar istedikleri işlemleri daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirler.Map() fonksiyonu, listelerle de kullanılabilir. Bu durumda, belirtilen fonksiyon verilen liste üzerinde gezinir ve yeni bir liste oluşturur. Örneğin, eğer bir liste verilirse ve her bir elemanın karesini almak istenirse, map() fonksiyonu kullanılabilir. Aşağıdaki örnekte, verilen listedeki her bir elemanın karesi alınarak yeni bir liste oluşturulmuştur:

Girdi Çıktı
[1, 2, 3, 4] [1, 4, 9, 16]

Yukarıdaki örnekte, map() fonksiyonu kullanarak her bir elemanın karesi alınmış ve yeni bir liste oluşturulmuştur. Bu şekilde, programcılar daha hızlı ve kolay bir şekilde işlemler yapabilirler.Map() fonksiyonu, listelerle birlikte kullanıldığında oldukça faydalıdır. Ancak, programcılar bu fonksiyonu diğer veri yapılarıyla da kullanabilirler. Bu konuda daha fazla bilgi almak isteyenler, Python belgelerini inceleyebilirler.

Örnek kodlar

Python’da ‘map()’ fonksiyonu oldukça kullanışlı bir araçtır. Bu fonksiyon, bir listedeki tüm elemanları belirtilen bir fonksiyona gönderir ve fonksiyondan dönen sonuçları yeni bir liste içinde toplar. Bu özelliği sayesinde, ‘map()’ fonksiyonu, listelerle çalışmayı daha kolay ve hızlı hale getirir.

Bir örnek üzerinden map() fonksiyonunu daha yakından inceleyelim. Aşağıdaki kod parçası, listeki her bir elemanın karesini alır:

#listeyi tanımlayalımliste = [1, 2, 3, 4, 5]# 'map()' fonksiyonunu kullanarak her elemanın karesini alalımyeni_liste = list(map(lambda x: x**2, liste))# yenı_liste'yi yazdıralımprint(yeni_liste)

Bu örnekte, ‘map()’ fonksiyonu her bir liste elemanını lambda ifadesi üzerinden geçirir ve listedeki her bir elemanın karesini alır. Sonuç olarak, ‘yeni_liste’ adında yeni bir liste oluşturulur ve her elemanın karesi bu liste içinde saklanır.

‘Map()’ fonksiyonunun çok sayıda kullanım örneği vardır. Örneğin, bir listedeki tüm harfleri büyük harfe dönüştürmek için ‘map()’ fonksiyonu kullanabilirsiniz. Aşağıdaki kod bloğu, bir kelimeyi büyük harfe dönüştürür:

# kelimeyi tanımlayalımkelime = "merhaba"# 'map()' fonksiyonunu kullanarak büyük harfe dönüştürelimyeni_kelime = ''.join(map(str.upper, kelime))# Yeni kelimeyi yazdıralımprint(yeni_kelime)

Bu örnekte, map() fonksiyonu kelimenin her bir harfini ‘str.upper’ fonksiyonuna gönderir ve harfi büyük harfe dönüştürür. Daha sonra ‘join()’ fonksiyonu, harflerin listesini birleştirerek kelimeyi oluşturur. ‘Yeni_kelime’ adında yeni bir değişken oluşturulur ve kelime büyük harflerle yazdırılır.

map() fonksiyonu ile fonksiyon kullanımı

Bir diğer yöntem olan ‘map()’ fonksiyonu, verilen bir fonksiyonu listedeki her bir öğe üzerinde uygulamak için kullanılabilir. Yani, aynı hedefe ulaşmak için ‘for’ döngüsü kullanmaktan daha basit ve daha etkilidir. Örneğin, bir listedeki her bir sayıyı 3 katına çıkarmak için bir fonksiyon yazabilir ve bu fonksiyonu ‘map()’ fonksiyonu ile kullanabilirsiniz.

Örneğin, aşağıdaki kod oldukça basit bir fonksiyon tanımlar ve ‘map()’ fonksiyonu ile kullanarak listenin her bir öğesini fonksiyona uygular:

Kod Örneği Açıklama
def iki_kat(num): return num * 2numbers = [1, 2, 3, 4, 5]result = map(iki_kat, numbers)print(list(result))
Bu kod örneği, ‘iki_kat()’ isimli bir fonksiyon tanımlıyor ve bir dizi sayı içeren bir liste belirliyor. ‘map()’ fonksiyonu, ‘iki_kat()’ fonksiyonunu listenin her bir öğesi üzerinde uygular ve çıktı olarak bir dizi döndürür. Bu çıktı, ‘print()’ fonksiyonu aracılığıyla ekrana yazdırılır.

Örneğin, yukarıdaki örnekte saklı sayı listesi her bir öğesi ile ‘iki_kat()’ fonksiyonuna girdi olarak verilir ve her bir öğe iki katına çıkarılır. Sonuçta, [2, 4, 6, 8, 10] yeni bir liste oluşturulur.

Sözlüklerle kullanımı

Python’un ‘map()’ fonksiyonu, sözlüklerle de kullanılabilir. Sözlükleri kullanarak, bir anahtar-değer çifti dizisi olarak veriler tutabiliriz. ‘map()’ fonksiyonu, sözlüklerle kullanıldığında, her bir anahtar-değer çifti üzerinde işlem yapabilir. ‘map()’ fonksiyonunu sözlüklerle kullanmak, süreci hızlandırabilir ve kodu daha okunaklı hale getirir.

Sözlüklerle kullanım örneği aşağıdaki gibidir:

“`pythondef kare_al(sayilar): return sayilar**2

sozluk = {‘a’: 1, ‘b’: 2, ‘c’: 3, ‘d’: 4}sonuc = list(map(kare_al, sozluk.values()))print(sonuc)“`

Bu örnekte ‘kare_al’ adında bir fonksiyon tanımladık. Fonksiyon, aldığı sayının karesini döndürüyor. Daha sonra, ‘sozluk’ adında bir sözlük oluşturduk ve anahtarlarını ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’ olarak ayarladık. Anahtarların değerleri ise sırasıyla 1, 2, 3, 4 oldu. ‘map()’ fonksiyonunu kullanarak, sözlükteki her bir değeri alıp ‘kare_al’ fonksiyonuna uyguladık. Sonuç olarak, değerlerin karesi ‘sonuc’ listesine eklendi.

Bu örnekte ‘map()’ fonksiyonunun sözlüklerle kullanımını gösterdik. Bu işlem, sözlüklerdeki veriler üzerinde işlem yaparken kullanılan etkili bir yöntemdir.

Örnek kodlar

‘map()’ fonksiyonu, sözlüklerle kullanıldığında da oldukça kullanışlıdır. Sözlüklerin anahtar-değer çiftlerinin tamamına veya bir bölümüne işlem yapmak için kullanılabilir. İşte birkaç örnek kod:

Girdi Çıktı
{1: 10, 2: 20, 3: 30} {1: 20, 2: 40, 3: 60}
{4: 40, 5: 50, 6: 60} {4: ‘even’, 5: ‘odd’, 6: ‘even’}

Yukarıdaki örneklerde, ‘map()’ fonksiyonu, ilk örnekte sözlüklerin değerlerini iki katına çıkarmak için kullanıldı. İkinci örnekte ise sayıların çift ya da tek olduğunu tespit etmek için bir fonksiyon yazıldı ve bu fonksiyon, sözlükteki tüm değerlere uygulanarak yeni bir sözlüğe dönüştürüldü.

map() ve lambda ifadesi

‘map()’ fonksiyonundan bahsederken, ‘lambda’ ifadesi ile de sık sık yapılan bir kullanım vardır. ‘Lambda’ ifadesi, ismi olmayan bir fonksiyon oluşturmayı sağlar. Yani, fonksiyonu tanımlayıp başka bir değişkene atama yerine, doğrudan kullanabilirsiniz. Bu, kodun okunurluğunu artırır ve daha az yer kaplar. Ayrıca, ‘map()’ fonksiyonu ile birlikte kullanıldığında oldukça kullanışlı hale gelir.

Örneğin, aşağıdaki ‘map()’ fonksiyonu kullanarak bir liste oluşturabiliriz:

    sayilar = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]    kareler = map(lambda x: x**2, sayilar)    print(list(kareler))

Burada, ‘lambda x: x**2’ ifadesi kare alma işlevini yerine getirir. Listenin her öğesi için, bu işlevi kullanarak yeni bir liste oluşturduk. Kodumuzu çalıştırdığımızda, kareleri alınmış sayıların listesini elde ederiz: [4, 9, 16, 25, 36, 49, 64].

Benzer şekilde, farklı işlevler de ‘lambda’ ifadesiyle oluşturulabilir ve ‘map()’ fonksiyonuyla birlikte kullanılabilir. Bu, kodunuzu daha kısa ve okunaklı hale getirir, aynı zamanda da işlevselliği artırır.

lambda ifadesi nedir?

Lambda ifadesi, Python programlama dilinde kullanılan bir fonksiyon tanımlama yöntemidir. Bu yöntem, kısa ve tek kullanımlık fonksiyonlar oluşturmak için idealdir. Lambda ifadesi, ‘lambda’ anahtar kelimesi ile başlar ve sonra argümanlar ve bir nokta üst üste kullanarak ifade edilir. Lambda ifadesi, genellikle map() fonksiyonu gibi diğer Python fonksiyonları ile birlikte kullanılır ve daha basit ve okunaklı kodlar oluşturmak için idealdir.Örneğin, aşağıdaki lambda ifadesi, x adlı bir değişkene sahip bir fonksiyon tanımlar ve 5’e eşit veya daha büyük olan tüm sayıları döndürür:

lambda x: x >= 5

Bu ifade, aşağıdaki kod örneği ile birlikte kullanılabilir:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]result = list(filter(lambda x: x >= 5, numbers))print(result)

Yukarıdaki örnekte, filter() fonksiyonu, lambda ifadesi tarafından belirlenen koşula göre sayıları filtreler ve sonucu ‘result’ değişkeninde saklar. Bu, daha okunaklı ve anlaşılır bir kod yazmanızı sağlar.Sonuç olarak, lambda ifadesi, kısa ve tek kullanımlık fonksiyonlar oluşturmak için ideal bir fonksiyon tanımlama yöntemidir. map() fonksiyonu gibi diğer Python fonksiyonları ile birlikte kullanıldığında, daha okunaklı ve anlaşılır kod yazmanıza yardımcı olabilir.

map() fonksiyonu ile lambda kullanımı

‘lambda’ ifadesi, ‘map()’ fonksiyonu ile birlikte kullanıldığında oldukça kolay ve kullanışlı bir araç haline gelir. ‘map()’ fonksiyonu, bir dizi veri için belirtilen bir işlevi uygular ve sonucunu yeni bir liste olarak döndürür. lambda ifadesi ise, kısa ve basit bir işlev tanımı yapmak için kullanılır.

Örneğin, ‘map()’ fonksiyonu ile birlikte ‘lambda’ ifadesini kullanarak iki listeyi toplayabiliriz. Aşağıdaki örnek kod bu işlemi gerçekleştirir:

isimler = [‘Ahmet’, ‘Mehmet’, ‘Ayşe’]
soyisimler = [‘Yılmaz’, ‘Özkan’, ‘Kara’]
birlesik_isimler = list(map(lambda x, y: x + ‘ ‘ + y, isimler, soyisimler))

Bu örnek kod, iki farklı liste olan ‘isimler’ ve ‘soyisimler’ listelerini birleştirerek, sonuç olarak ‘Ahmet Yılmaz’, ‘Mehmet Özkan’, ‘Ayşe Kara’ şeklinde yeni bir liste oluşturur.

‘map()’ fonksiyonu ile lambda ifadesi birlikte kullanıldığında, işlemi daha hızlı ve verimli hale getirir. Ayrıca, kodun daha okunaklı ve anlaşılır olmasına da yardımcı olur.

map() fonksiyonunun avantajları

‘map()’ fonksiyonu, Python programlama diliyle çalışırken oldukça yararlı bir araçtır. Bu fonksiyon, listedeki veya sözlükteki her öğeyi alarak işlem yapmanızı ve yeni bir liste veya sözlük elde etmenizi sağlar. Ayrıca programlama işleminizi daha kolay ve hızlı hale getirir. İşte ‘map()’ fonksiyonunun en önemli avantajları:

 • Kod karmaşıklığını azaltır.
 • Bellek işlemlerini daha az yorar.
 • Birden fazla öğe üzerinde benzer işlemleri yapmak için kullanılabilir.
 • Programlama işlemini daha hızlı hale getirir.
 • Daha düzenli ve okunaklı kod yazmanızı sağlar.
 • Kodun yeniden kullanılabilirliğini arttırır.
 • Kodunuzun daha az satırda yazılmasına olanak tanır ve kod açıklığını sağlar.

Ayrıca, ‘map()’ fonksiyonu içinde kullanabileceğiniz çeşitli fonksiyonlar ve durumlar var. Fonksiyonlar, özellikle liste ve sözlük düzenleme işlemlerinde çok faydalıdır. ‘map()’ fonksiyonunu kullanarak çok daha rahat ve kolay bir şekilde programlama yapabilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir