Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Mod Alma Nedir?

Python Mod Alma Nedir?

admin admin - - 32 dk okuma süresi
183 0

Python programlama dilinde, kodların modüler hale getirilmesi için modüller kullanılır. Modüller, bir programda kullanılan kodların farklı dosyalarda depolanmasına olanak tanır ve daha düzenli ve okunaklı kodlar yazılmasını sağlar. Python modül kavramı, programlama dilinde öğrenilmesi gereken temel konulardan biridir.

Bir modül içerisinde, programda kullanılan fonksiyonlar, objeler ve veri yapıları yer alır. Python’da birçok hazır modül bulunur ve birçok geliştirici tarafından oluşturulan 3. taraf modüller kullanılabilir. Modül alma işlemi ile istenilen modülün programda kullanılması sağlanır.

Modüller, programlama anlamında oldukça önemlidir ve Python programlama dili için vazgeçilmez bir yapıdır. Modül alma işlemi ile program içinde yer alan kodlar daha düzenli hale getirilebilir ve tekrar kullanılabilir yapılar oluşturulabilir. Bu nedenle, Python öğrenirken modüller hakkında detaylı bilgi sahibi olunması gerekmektedir.

Mod Nedir?

Python’da mod, başka bir programda veya kütüphanede yazılmış olan ve kendi programımızda kullanabileceğimiz hazır kod parçalarıdır. Bu kod parçaları, işimize yarayacak fonksiyonları ve değişkenleri içerebilir. Modlar, kodun tekrar kullanılabilirliğini artırır, bunun yanı sıra daha önce yazılmış ve test edilmiş olan kod parçalarını kullanarak yeni kodlar yazmamızı da kolaylaştırır.

Modlar, Python’da yazılan programların hızlı bir şekilde geliştirilip, test edilebilmesine yardımcı olan bir yapı taşıdır. Her bir modül, belirli bir görev için hazırlanır ve bunu yerine getirecek işlevleri barındırır.

Python’un bize sunduğu birçok hazır modül bulunmaktadır. Bu modüller, zaman, tarih, matematik işlemleri, rasgele sayı üretimleri, veritabanı işlemleri vb. gibi geniş işlevleri barındırır. Python’un bu hazır kütüphaneleri, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre modifiye edilebilir veya tamamen yeni bir modül hazırlanabilir.

Modül Nedir?

Python’da modül, bir ya da daha fazla işlevi, değişkeni ve sınıfı barındıran bir dosyadır. Modül, yinelenen kodu önlemek, kodu daha kolay anlaşılır hale getirmek, işlevleri ve verileri bir arada tutarak kodun düzenini sağlamak ve tekrar kullanılabilirliği arttırmak için kullanılır.

Bir modül, aynı dosyada veya farklı bir dosyada tanımlanabilir ve başka bir dosyada kullanılabilir. Python, kendi modülleri ve üçüncü taraf modülleri olmak üzere iki tür modül içerir. Python’un standart kütüphanesi, sık kullanılan modülleri içerir ve genellikle kurulumu sırasında yüklenir. Üçüncü taraf modülleri, Python geliştiricileri tarafından oluşturulan modüllerdir ve kullanıcının isteğine göre yüklenirler.

Standart Modüller Açıklama
math Matematiksel işlemler yapmak için fonksiyonlar içerir.
os İşletim sistemi işlemleri için fonksiyonlar içerir.
random Rastgele sayılar ve olaylar oluşturmak için fonksiyonlar içerir.
 • Python modülleri, import anahtar kelimesi kullanılarak başka bir dosyadan yüklenir.
 • from anahtar kelimesi, belirli bir modül öğesinin yüklenmesine izin verir.

Bir modülün işlevlerine ve değişkenlerine erişmek için, modül adına nokta ekleyerek yapabilirsiniz. Örneğin, math modülündeki sqrt() fonksiyonunu kullanmak için, math.sqrt() ifadesini kullanabilirsiniz. Başka bir seçenek ise from math import sqrt ifadesi kullanarak yalnızca sqrt() fonksiyonunu yüklemek ve daha sonra doğrudan kullanmaktır.

Standart Modüller

Python, kullanıcıların programlarına eklemeleri için birçok standart kütüphaneye sahiptir. Bu kütüphaneler, çeşitli görevler için kullanılabilir ve kod yazarken kullanıcılara büyük ölçüde iş kolaylığı sağlar.

Örneğin, math kütüphanesi matematiksel işlemler yapmak için kullanılabilir. İçinde trigonometrik fonksiyonlar, logaritma fonksiyonu ve sayıların karekökünü bulan metotlar bulunur. Ayrıca, datetime kütüphanesi, tarih ve zaman verileriyle ilgili işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Bu kütüphane, programların tarih ve saati doğru bir şekilde takip etmelerine yardımcı olur.

Bunların yanı sıra, random kütüphanesi rastgele sayılar oluşturmak için kullanılabilirken, os kütüphanesi, işletim sistemiyle etkileşim kurulmasına olanak tanır. sys kütüphanesi, programların ayrıntılı hata ayıklama bilgilerine erişmesini sağlayabilir.

Diğer birçok standart kütüphane, os.path ve os.pathlib gibi dosya sistemi işlemleri için kullanılabilir veya json ve xml.etree.ElementTree gibi veri okuma ve yazma işlemleri için kullanılabilir.

Kullanıcılar, programlarına gereken modülü ekleyerek, bu standart kütüphaneleri kullanırken daha az kod yazmak zorunda kalır, işlemleri hızlandırır ve verimliliklerinin artmasına yardımcı olur.

3. Taraf Modüller

Python’da 3. taraf modüller, kullanıcının ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine göre Python modüllerinden daha spesifik işlevlere sahip olan modüllerdir. Bu modülleri kullanarak, Python dilinin güçlü yönlerini kullanarak önceden yazılmış modülleri kullanabilirsiniz. Bu modüllerde birden fazla işlemi yerine getiren bütünleşik fonksiyonlar, grafikler ve hatta oyun motorları bulmak mümkündür.

3. taraf modülleri kullanmak için, öncelikle modülü sisteminize indirmeniz gerekmektedir. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra, modülü projenize ekleyerek kullanabilirsiniz. Bu modüllerin kullanımı Python’un daha spesifik işlevleri olduğu için, yeni olan kullanıcılar bazı modüllerin nasıl kullanılacağı konusunda zorluk çekebilirler. Ancak, bu modüllerin Python dilindeki işlem ve yapıların daha fazla verimli bir şekilde kullanılmasına olanak tanıdığı unutulmamalıdır.

 • NumPy: Bilimsel hesaplamalar ve matris işlemleri için kullanılır.
 • Pandas: Veri analizi ve işleme için kullanılır.
 • pygame: Oyun geliştirme için kullanılır.
 • tkinter: Python GUI uygulamaları geliştirmek için kullanılır.
 • beautifulsoup4: HTML ve XML belgeleri üzerinde arama ve ayrıştırma işlemleri için kullanılır.

Görüleceği üzere, 3. taraf modülleri Python dilinin işlevselliğini büyük ölçüde arttırabilir ve farklı sektörlerde kullanılabilecek çeşitli fonksiyonlar içerebilir.

Mod Alma İşlemi

Python mod alma işlemi, belirli bir Python modülü içindeki kaynak kodlarını kullanabilmek için yapılır. Modüller, işlevleri veya değişkenleri içeren bir dosyalar kümesidir. Mod alma işlemi, Python dosyalarınıza yeni işlevsellik eklemenizi sağlar ve kod tekrarlarını önler.

Mod alma işlemi “import” veya “from” anahtar kelimeleri aracılığıyla gerçekleştirilir. “import” anahtar kelimesi, modülün tamamını içe aktarırken, “from” anahtar kelimesi modülün belirli bir parçasını içe aktarır.

import İşlemi from İşlemi
import math print(math.pi) 
from math import pi print(pi)
import işlemi, modül adını kullanarak tüm modülü içeri aktarıyor. from işlemi, belirli bir parçayı içeri aktardığından, parçanın ismini yazdırmak yeterlidir.

Python’da modül alma işlemiyle ilgili önemli bir nokta, modüllerin yalnızca bir kez ithal edilmesidir. Yani, aynı modülü bir defadan fazla içe aktarmanın bir anlamı yoktur. Ayrıca, modüller ayrı bir dosyada saklanabilir ve projenize dahil edilebilir.

Import İşlemi

Python’da modül alma işlemini gerçekleştirmek için import komutu kullanılır. Bu işlem, kullanılacak kütüphanenin Python ortamına yüklenmesini sağlar ve böylece kullanıcılar bu kütüphanedeki özellikleri kullanabilirler. import kelimesinden sonra yüklemek istediğimiz modülün adı yazılır. Eğer modül birden fazla alt modülden oluşuyorsa, import işlemi ile tüm modüller çağrılır ve Python ortamına yüklenir. Modül içindeki fonksiyon veya değişkenlerin isimleri kullanmak istendiğinde, modül adı ile birlikte “.” işareti kullanarak çağrılabiliyorlar.

Ayrıca, yüklenen modülün adı kaydedilebilir ve daha sonra bu ad kullanılarak fonksiyonları ve değişkenleri çağırmak mümkündür. Bunun için import kelimesi kullanılır ve arasında bir ad ve eşittir işareti yer alır. import kelimesini takip eden modele bir isim atanır ve böylece ilgili modülün adı yerine bu isim kullanılabilir. Bu sayede, modüllerin isimleri daha kısa hale getirilerek kolay bir şekilde okunabilir ve çağrılabilir hale gelir.

Özetle, import işlemi, Python kodunda modüllerin yüklenmesini ve özelliklerinin kullanılabilmesini sağlar. Modüllerin isimleri, “.” işareti ile birlikte kullanılarak fonksiyonlar ve değişkenler çağrılabilir. Ayrıca, modül adlarının yerine kısa isimler atanarak kodun okunabilirliği artırılabilir.

import

Python’da modül alma işlemi için kullanılabilecek en temel yapı, import kelimesidir. Bu kelime, Python’da bir modülün veya modüllerin çağrılmasını sağlar. Bu sayede, farklı bir Python dosyasında yer alan bir modüle ihtiyaç duyulduğu zaman, import kullanılarak o modül çağrılabilir.

Örneğin, “import math” yazılarak, sayısal işlemler için matematiksel fonksiyonlar içeren math modülü çağrılabilir. Bu sayede, daha önce yazılmış bir kod bloğunda yer alan bir fonksiyon veya değişken, import sayesinde tekrar kullanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, çağrılan modülün bilgisayarın bulunduğu yerde yer almasıdır. Aksi takdirde, ImportError hatası alınabilir.

Ayrıca, from kelimesi kullanılarak modülden sadece belli bir öğe de çağrılabilir. Örneğin, “from math import pi” yazılarak, pi sayısı direk olarak kullanıma açılabilir.

Python’da import kelimesi sayesinde modüller, fonksiyonlar ve değişkenler tekrar tekrar kullanılabilir. Bu sayede, Python programlama dilinin hızlı ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi sağlanır.

kelimesini kullanarak modül alma işlemi

Python’da modül alma işlemi, çeşitli yollar kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu yollardan biri, ‘import’ kelimesi kullanarak modülü almak ve kullanmak şeklindedir. Bu işlemin temel yapısı şu şekildedir:

import module_name

Bu şekilde, ‘module_name’ olarak adlandırılan modül yüklenir ve sonrasında bu modülde yer alan fonksiyonlar, değişkenler, sınıflar vb. öğeler kullanılabilir. Ancak, bazen sadece modül içerisindeki belirli bir öğe kullanmak gerekebilir. Bu durumda ise ‘from’ kelimesi kullanılır. İşlem yapısı şu şekildedir:

from module_name import item_name

Bu şekilde, sadece belirtilen ‘item_name’ adlı öğe yüklenip kullanılabilir. Bu işlem, modül içerisindeki tüm öğelerin yüklenmesini gerektiren durumlarda, programın gereksiz yere yavaşlamasını engellemek için oldukça faydalıdır.

From İşlemi

Python’da modüllerden sadece belli bir öğe almak istediğinizde, from kelimesini kullanarak From İşlemi yapabilirsiniz. Böylelikle, sadece belirtilen öğeler modülün adı ile değil, doğrudan öğenin adı ile kullanılabilir. Bu işlem, modüldeki tüm öğeleri içe aktarmaktan daha verimlidir. Örneğin, aşağıdaki kod ile sadece “pi” değişkenini import edebilirsiniz:

from math import pi

Ayrıca, from kelimesi kullanılarak bir modülün alt konuları da belirtilerek, belirli bir konudaki işlevleri ya da değişkenleri de çağırabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kod ile sadece “numpy” kütüphanesinin “random” alt konusuna ait “randint” fonksiyonunu import edebilirsiniz:

from numpy.random import randint

From işlemi, modüllerin belli kısımlarını kullanmak istediğinizde oldukça yararlıdır. Bu şekilde, kodunuz daha az karmaşık hale gelir ve performansınız artar.

from

‘from’, Türkçe karşılığı ‘dan/den’, Python programlama dilinde modülleri kullanırken sadece belirli bir öğenin çağrılmasına izin veren bir kullanım şeklidir. Bu şekilde, modüldeki tüm fonksiyonları ve özellikleri çağırmadan sadece ihtiyacınız olan öğeyi dahil ederek kodunuzu daha temiz ve düzenli hale getirebilirsiniz.

Örneğin, ‘math’ modülünden sadece ‘pi’ sayısına ihtiyacınız varsa, kodunuzda aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz:

Kod Açıklama
from math import pi
‘math’ modülünden sadece ‘pi’ sayısını dahil et.
print(pi)
‘pi’ sayısını ekrana yazdır.

Bu kod, sadece ‘pi’ sayısını dahil ederek, modüldeki diğer tüm fonksiyonlardan ve özelliklerden bağımsız olarak çalışacaktır. Bu şekilde, kodunuz daha az karmaşık ve daha okunaklı hale gelir, ve ihtiyacınız olmayan öğeleri çağırmadığınız için daha hızlı ve verimli bir şekilde çalışır.

kelimesini kullanarak modülden belli bir öğe alma işlemi

Python’da, sadece bir modül değil, bir modülden belirli bir öğe almak da mümkündür. Bu işlem, from modul_adı import öğe_adı şeklinde yapılır. Örneğin, math modülünden sadece pi sayısı almak istediğimizi varsayalım, bu durumda from math import pi şeklinde bir komut kullanarak sadece pi sayısını kullanabiliriz. Bu öğe alım işlemi, modül içerisinde bulunan belirli fonksiyonlar veya değişkenler için de kullanılabilir.

Modül Bileşenleri

Python modülleri, fonksiyonlar, değişkenler ve sınıflar gibi çeşitli bileşenler içerir. Bu bileşenler, bir Python programında kullanılır ve programın işlevselliğini artırmak için oldukça yararlıdır. Modüllerin içerisinde bulunan bileşenler, programcıların daha etkili bir şekilde program yazmalarını sağlar.

Fonksiyonlar: Modüllerdeki en yaygın bileşenlerin başında fonksiyonlar gelir. Bir fonksiyon, bir işlevi yerine getirmek için kullanılan kod bloklarıdır. Örneğin, bir print() fonksiyonu, ekrana metin yazdırmak için kullanılır. Python modülleri, birçok farklı fonksiyon içerebilir ve programcılara işlemleri daha kolay hale getirmek için farklı fonksiyonlar sunar.

Değişkenler: Modüllerdeki bir diğer önemli bileşen değişkenlerdir. Bir değişken, değerleri saklamak için kullanılan bir isimdir. Örneğin, bir sayıyı veya metni saklamak için bir değişken kullanılabilir. Programcılar, modüllerde değişkenler kullanarak programları daha dinamik hale getirebilirler.

Sınıflar: Modüllerdeki bir diğer bileşen sınıflardır. Bir sınıf, benzer özelliklere sahip nesnelerin bir grup halinde toplanmasıdır. Bu nesneler, bir arada kullanılabilir ve bir sınıftaki nesnelerin özellikleri, sınıfın tanımına göre belirlenebilir. Sınıflar, Python programcıları tarafından sık sık kullanılır ve modüllerde bulunabilir.

Python modüllerinin kullanımı, programlama sürecini oldukça kolaylaştırır ve işlemleri daha etkili hale getirebilir. Programcılar, modüllerin içindeki bileşenleri kullanarak programlarını daha dinamik hale getirebilirler.

Fonksiyonlar

Python’da modüllerde fonksiyonlar, tekrar kullanılabilen ve temel olarak bir görevi yerine getiren kod bloklarıdır. Modüllerde yer alan fonksiyonlar, kodun daha düzenli hale gelmesini sağlar ve kod tekrarını engeller. Fonksiyonlar, belli bir işlemi yerine getirmek için bir ya da birden fazla parametreye de ihtiyaç duyabilirler.

Örneğin, bir matematik fonksiyonu olan “factorial” fonksiyonu, bir sayının faktöriyelini hesaplamak için kullanılır. Bu fonksiyonun yapacağı işlem, bir sayının faktöriyelini hesaplamak olacaktır. “def” kelimesi kullanılarak tanımlanan fonksiyonlara, bir isim verilir. Bu isim, fonksiyonun çağrılması için kullanılır.

Fonksiyon Açıklama
len() Bir nesnenin uzunluğunu verir
str() Bir nesneyi karakter dizisine çevirir
int() Bir karakter dizisini tamsayıya çevirir

Python’da, fonksiyonlar bir de “return” ifadesini içerebilirler. “return” ifadesi fonksiyonun değerini geri döndürür. “return” ifadesi kullanmadan da fonksiyon tanımlamak mümkündür, ancak bu durumda fonksiyon, sadece bir işlemi yerine getirir ve bir değer geri döndürmez.

 • Bir fonksiyonun tanımlanması “def fonksiyonAdi(parametre):” şeklinde yapılır
 • Bir fonksiyonun, bir veya birden fazla parametreye ihtiyacı olabilir
 • Fonksiyonlar, belli bir işlemi yerine getirmek için kullanılır

Örnek Fonksiyon

Python, herhangi bir yazılım geliştirme projesinde oldukça kullanışlı bir dil olarak öne çıkıyor. Bu dilin modül alma özelliği de, işleri daha da kolaylaştıran bir yönü. Modüller, istenilen özellikleri bir araya getirerek kullanılabilmelerini sağlıyor.

Modüllerin içerisinde yer alan fonksiyonlar, değişkenler ve sınıflar, yazılan kodların daha modüler bir şekilde yazılmasına yardımcı oluyor. Örneğin, fonksiyonlar belirli işlemlerin yapılmasında kullanılıyor. Basit bir örnek olarak şu fonksiyonu verebiliriz:

Birim Dönüştürücü Fonksiyonu
Birim Çevrim Oranı
Kilometre 1000
Metre 1
Santimetre 0.01

Bu fonksiyonla, kilometre, metre ve santimetre birbirine dönüştürülebiliyor. Fonksiyonu tanımlarken, yukarıdaki tablodaki bilgileri de kullanıyoruz. Böylece, verilen bir sayıyı istenilen birimle ilişkilendirerek farklı birime çevirme işlemini gerçekleştirebiliyoruz.

Değişkenler

Bir modül içindeki değişkenler, değerlerin depolanmasına ve kullanılmasına izin verir. Değişkenler, belirli bir değeri veya objeyi tutan adlandırılmış bir yerdir. Modüllerde değişkenler genellikle, modülün işlevlerinde veya sınıflarında kullanılır.

Python’da değişkenler tanımlanırken veri türü belirtilmez. Bunun yerine, değişkene atanan nesne türüne göre otomatik olarak belirlenir. Değişkenlere, “=”. operatörü kullanılarak atanır. Modüllerde değişkenler diğer birçok programlama dilinde olduğu gibi kullanılabilir.

 • Global Değişkenler: Modülün tanımladığı değişkenlerdir. Bu tür değişkenler, modülün içinde tanımlanmış fonksiyonların veya sınıfların içinde kullanılabilir.
 • Yerel Değişkenler: Yalnızca belirli bir fonksiyon veya sınıf içinde kullanılabilen değişkenlerdir. Bu değişkenler, başka bir yerde kullanılamaz.

Bu nedenle, modüllerle çalışırken değişkenlerin ve farklı türlerinin kullanımı oldukça önemlidir. Modüller aracılığıyla veri depolama, işlemeleri ve yönetilmesi daha kolay ve verimlidir. Böylece, bir modül içinde birçok değişken tanımlanarak, kodlar daha okunaklı ve sade bir hale getirilir.

Örnek Değişken

Python dilinde değişkenler çok kullanışlıdır. Değişkenlere farklı tiplerde değerler atanabilir ve bunlar program içinde kullanılabilir. Basit bir Python değişkeninin örneği:

Değişken İsmi Değer
x 5

Bu örnekte, x adında bir değişken tanımlanmış ve ona 5 değeri atanmıştır. Değişkenlerin tipleri çeşitli olabilir ama python bunları otomatik olarak tanıyabilir. Örneğin:

Değişken İsmi Değer
yazi “Merhaba Dünya!”
pi 3.14159
liste [1, 2, 3, 4, 5]

Burada, string, float ve liste olmak üzere farklı tiplerde değişkenler atandı. Bu örnekler, Python’da değişken kullanımının ne kadar esnek olduğunu göstermektedir.

Sınıflar

Sınıflar, Python modüllerinde önemli bir bileşendir ve nesne yönelimli programlamada kullanılır. Bir sınıf, belirli özelliklere ve işlevlere sahip objeler oluşturmak için kullanılabilir. Bir sınıf oluşturmak, bir şablon veya kalıp oluşturmak anlamına gelir. Bu şablon, sınıf üzerinden oluşturulacak tüm objeler için kullanılır.

Python’da bir sınıf oluşturmak için, “class” anahtar kelimesi kullanılır. Oluşturulan sınıfın adı ise büyük harfle başlamalıdır. Sınıf içinde tanımlanan özelliklere “sınıf değişkenleri” ve “sınıf yöntemleri” denir.

Sınıf değişkenleri, sınıfın tüm örneklerinde kullanılabilen özelliklerdir. Bu özellikler, sınıftan türetilen her obje için aynıdır. Sınıf yöntemleri ise sınıfla ilgili işlevleri yerine getiren özelliklerdir. Bu yöntemler, sınıfın her örneği tarafından çağrılabilir.

Örneğin, bir Hayvan sınıfı oluşturmak istediğimizi düşünelim. Bu sınıfın özellikleri, türü ve sesi olsun. Sınıf yöntemleri ise, hayvanın yemek yeme ve uyuma gibi işlevlerini yerine getiren özellikler olsun.

class Hayvan: def __init__(self, tur, ses): self.tur = tur self.ses = ses def yemek_ye(self): print(“Hayvan yemek yiyor.”) def uyku(self): print(“Hayvan uyuyor.”)

Yukarıdaki örnekte, Hayvan sınıfı oluşturuldu ve “__init__” adlı bir constructor metodu tanımlandı. Bu metot, “tur” ve “ses” adlı sınıf değişkenlerini içerir. Ayrıca, “yemek_ye” ve “uyku” adlı iki sınıf yöntemi de tanımlandı.

Bu sınıf, örnekler oluşturularak kullanılabilir. Örnek oluşturmak için, sınıf adı ve tüm sınıf değişkenleri belirtilmelidir.

kedi = Hayvan(“kedi”, “miyav”)kopek = Hayvan(“köpek”, “hav”)

Yukarıdaki örnekte, “kedi” ve “köpek” adlı iki örnek oluşturuldu ve her birinin turu ve sesi belirtildi.

Bu şekilde, Python’da sınıflar kullanılarak özelleştirilebilir ve tekrar kullanılabilir modüller oluşturulabilir.

Örnek Sınıf

Python’da sınıflar, ilgili özellikler ve işlevleri belirleyen nesnelerdir. Sınıflar, özellikle büyük yazılım projelerine sahip geliştiriciler için oldukça yararlıdır. İşinizi basitleştirmeye yardımcı olurlar ve kodun daha temiz ve anlaşılır olmasını sağlarlar. Aşağıdaki örnek, bir sınıfın nasıl oluşturulacağı ve kullanılabileceği ile ilgilidir:

Özellik Açıklama
__init__(self, name, age) Sınıfın inşa edildiği zaman çağrılan constructor fonksiyonu
get_name(self) İsim özelliği için getter fonksiyonu
get_age(self) Yaş özelliği için getter fonksiyonu
set_name(self, name) İsim özelliği için setter fonksiyonu
set_age(self, age) Yaş özelliği için setter fonksiyonu

Yukarıdaki örnek kod, ‘Person’ adlı bir sınıfın özelliklerini ve fonksiyonlarını gösterir. “__init__” fonksiyonu, nesne yaratıldığında çağrılır ve “name” ve “age” parametreleri alır. “get_name” ve “get_age” fonksiyonları, “name” ve “age” özelliklerinin değerlerini döndürürken, “set_name” ve “set_age” fonksiyonları bu özelliklerin değerlerini ayarlamak için kullanılır.

Sınıfın kullanımı ise oldukça basittir. Sınıf, bir nesneye atanabilir ve daha sonra sınıfın özelliklerine ve fonksiyonlarına erişebilirsiniz. Örneğin:

p = Person("John", 25)print(p.get_name()) # Johnprint(p.get_age()) # 25p.set_name("Jane")print(p.get_name()) # Jane

Bu örnek kod, “Person” adlı bir sınıfındaki özelliklere ve fonksiyonlara nasıl erişileceğini gösterir. Önce “Person” sınıfından bir nesne yaratılır ve daha sonra isim ve yaş değerleri kullanılarak ayarlanır. Daha sonra, özelliklerin önceki değerleri “get_name” ve “get_age” fonksiyonları kullanılarak yazdırılır. Son olarak, “set_name” fonksiyonu kullanılarak isim değiştirilir ve tekrar “get_name” fonksiyonu kullanılarak yeni isim yazdırılır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir