Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Numpy Kütüphanesi

Python Numpy Kütüphanesi

admin admin - - 23 dk okuma süresi
135 0

Python programlama dili, modern teknolojinin başarısında büyük bir rol oynamaktadır. Python’un büyük bir kullanıcısı kitlesi ve aktif bir topluluğu vardır. Bu yüzden, Python kullanıcıları için geliştirilmiş birçok farklı kütüphane bulunmaktadır. Numpy, Python kullanıcılarının veri analizi ve bilimsel hesaplamaları yapması için en popüler kütüphanelerden biridir.

Numpy, Python dilinde çok boyutlu arraylerin işlemlerinin yapılabilmesi için bir kütüphanedir. NumPY kütüphanesi, hızlı ve etkili bir şekilde çalışır. Aynı zamanda, matematiksel işlemler yapmak için geniş bir seçenek yelpazesi sunar. Dolayısıyla, veri analizinde çokça kullanılan bir kütüphane haline gelmiştir.

Numpy, matrisler, diziler ve tablolar gibi veri yapılarının işlenmesi için birçok fonksiyon sunmaktadır. Fonksiyonlar, matematiksel işlemler, veri filtreleme, dosya okuma ve yazma, grafik çizimi gibi bir dizi işlemi kolaylaştırır. Bu nedenle, Numpy, araştırmacılar, öğrenciler ve endüstriyel kullanıcılar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.

Bu kütüphane, bilgisayar bilimleri, istatistik, fizik, mühendislik, finansal analiz ve daha birçok alanda kullanılabilir. Numpy, Python ile çalışmak isteyen herkes için önemli bir kütüphanedir. Python programlama dili için Numpy kütüphanesi, en son teknolojileri kullanmak isteyenler için gerekli bir araçtır.

Numpy Nedir?

Python programlama dilinin en temel kütüphanelerinden biri olan Numpy, bilimsel hesaplamalar ve veri analizi için kullanılan bir kütüphanedir. Numpy kütüphanesi, çok boyutlu diziler ve matrisler üzerinde yüksek performanslı işlemler yapmayı sağlar ve bu sayede veri analizi gibi uygulamalar için ideal bir araç haline gelir.

Numpy kütüphanesi aynı zamanda, Python dilinin standart kütüphanelerinde bulunan bazı fonksiyonlarının da daha hızlı bir şekilde çalışmasını sağlayarak performansı artırır. Numpy, tıp, mühendislik, finans ve bilim gibi birçok farklı alanda kullanılan veri analizi uygulamalarında yaygın bir şekilde kullanılır. Bu nedenle, Python programlama dili öğrenmek isteyen herkesin Numpy kütüphanesini de öğrenmesi önerilir.

Numpy kütüphanesi, yüksek performanslı matematiksel işlemler gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Bu kütüphane, hem basit hem de karmaşık matris işlemlerini yapmak için kullanılabilir. Bunların yanı sıra, Numpy kütüphanesi, matematiksel işlemler yapmanın yanı sıra, dizilerin, sıralama, filtreleme ve farklı transformasyonlarını yapabilmenizi sağlar.

Bununla birlikte, Numpy kütüphanesi, veri analizi ve machine learning gibi alanlarda da oldukça kullanışlıdır. Numpy, özellikle arrayler üzerinde işlem yaparken oldukça hızlıdır. Dizi işlemlerini yapmak için optimize edilmiş bir programlama kütüphanesi olduğu için diğer normal programlama dillerindeki gibi dizi işleme fonksiyonlarına ihtiyaç duyulmaz. Bu sayede, hesaplama ve işlem yükünü azaltarak daha hızlı ve verimli bir şekilde çalışır.

Numpy Arrayleri

Numpy arrayleri, Python programlama dilinde çok sık kullanılan veri yapılarından biridir. Bu yapılar, tek boyutlu, çok boyutlu ve matrisler gibi farklı tiplerde tanımlanabilir. Numpy arrayleri, listelere kıyasla daha hızlı bir şekilde verileri işleyerek yüksek performans sağlar. Böylece büyük boyutlu verilerle çalışırken daha verimli bir şekilde işlem yapmak mümkündür.

Numpy arrayleri, diğer veri yapılarından farklı olarak sabit bir veri tipine sahiptir. Bu özellik sayesinde bellekte daha az yer tutarlar ve bellek yönetiminde daha verimli bir şekilde kullanılırlar. Aynı zamanda, Numpy arrayleri matematiksel işlemler için de çok uygun bir yapıya sahiptir. Bu sayede, vektörel ve matris hesaplamaları gibi işlemlerde yüksek performans sağlarlar.

Numpy Arrayleri Avantajları
Hızlı veri işleme
Daha verimli bellek kullanımı
Matematiksel işlemler için uygun yapı
Büyük veri setlerin kolayca işlenebilmesi

Özetle, Numpy arrayleri Python programlama dilinde oldukça önemli bir veri yapısıdırlar. Veri işleme hızları, bellek yönetimi avantajları ve matematiksel işlemler için uygun yapıları ile büyük veri setleriyle çalışan programlar için ideal bir seçenektirler.

Çok Boyutlu Arrayler

Çok boyutlu arrayler, Numpy kütüphanesi ile hızlı ve etkili bir şekilde çalışmanızı sağlayan önemli bir özelliktir. Bu arrayler, tek boyutlu dizilerin yanı sıra 2D, 3D, hatta daha fazla boyutta da olabilir. Çok boyutlu arraylerin kullanımı, lineer cebir, işleme ve görselleştirme gibi birçok alanda önemli bir yere sahiptir.

Bir çok boyutlu array oluşturmak, tek boyutlu bir array oluşturmaya benzer. Ancak, her boyuttaki boyutları tanımlamak için iki köşeli parantez kullanılır. Örneğin, iki boyutlu bir array oluşturmak için [[1,2,3],[4,5,6]] şeklinde bir kod yazılabilir.

Çok boyutlu arraylerin avantajı, verileri daha düzenli bir şekilde organize edebilme ve matrislerle işlem yapabilme yeteneğidir. Örneğin, bir resmi ifade eden 3D bir array, X ve Y eksenlerindeki piksel değerlerini içerebilirken, üçüncü boyut, renk değeri olarak belirlenebilir.

Çok boyutlu arraylerin dilimleme ve indexleme işlemleri, tek boyutlu arrayler için olduğu gibi, bir veya birden fazla boyutlu dilimler kullanarak gerçekleştirilir. Bu işlem, hızlı veri işleme ve manipülasyonu yapmanıza olanak tanır.

Sonuç olarak, çok boyutlu arrayler, Numpy kütüphanesi ile yapılan veri işleme uygulamalarında önemli bir role sahiptir. Bu özellik, verileri daha düzenli bir şekilde organize etmenize, matrislerle işlem yapmanıza ve veri manipülasyonu yapmanıza olanak tanır.

Indexleme ve Dilimleme

Numpy kütüphanesi, python için kullanılan oldukça güçlü bir kütüphanedir. Bu kütüphanenin temelini, çok boyutlu arrayler oluşturmaktadır. Numpy’da, arrayler indexlenebilir, dilimlenebilir ve matematiksel olarak işlemler gerçekleştirilebilir. Bunun yanında Numpy kütüphanesiyle birçok farklı uygulama da yapılabilmektedir.

Çok boyutlu arraylerde, numpy’da indexleme ve dilimleme oldukça basittir. Integer ve Boolean indexleme, dilimleme işlemleri yapılabilir. Bu işlemlerle, istenilen değişkenler ve değerler elde edilebilir. Aşağıdaki tabloda, numpy’da indexleme ve dilimleme işlemlerinin nasıl yapıldığı özetlenmiştir:

Indexleme/Dilimleme Türü Örnek Sonuç
Integer indexleme x[2] 3. elemanı verir
Boolean indexleme x[x>5] x’de 5’ten büyük olan elemanları verir
Dilimleme x[2:5] x’in 2. elemanından 5. elemanına kadar olan elemanları verir

Yukarıdaki örneklerde, x numpy arrayi olarak değerlendirilmiştir. Örneklerden de görüleceği gibi, numpy kütüphanesi ile çok boyutlu arraylerin indexlenmesi ve dilimlenmesi oldukça kolaydır. Bu özellikler sayesinde, istenilen değerler elde edilebilir ve işlemler gerçekleştirilebilir.

Arraylerin Matematiksel İşlemleri

Numpy ile oluşturulan arrayler arasında farklı matematiksel işlemler gerçekleştirilebilir. Bu işlemlere örnek olarak, aritmetik işlemler, karekök alma, mutlak değer alma, üssel işlemler, trigonometrik fonksiyon işlemleri ve ters trigonometrik fonksiyon işlemleri verilebilir.

Basit aritmetik işlemler yapmak için iki array ayrı ayrı oluşturulabilir ve birleştirilerek sonuç arrayı elde edilebilir. Örneğin, iki arrayi eleman eleman çarpmak için np.multiply(arr1, arr2) fonksiyonu kullanılır.

Karekök alma işlemi yapmak için np.sqrt() fonksiyonu, mutlak değer alma işlemi için np.abs() fonksiyonu, üssel işlemler yapmak için np.power() fonksiyonu kullanılır. Trigonometrik fonksiyon işlemleri için np.sin(), np.cos(), np.tan(), ters trigonometrik fonksiyon işlemleri için ise np.arcsin(), np.arccos(), np.arctan() fonksiyonları kullanılır.

Bunların yanı sıra, arrayler arasında transpoze, matris çarpımı, matris tersi alma, determinat hesaplama gibi matematiksel işlemler de gerçekleştirilebilir. Bu işlemler daha komplike olduğu için, numpy kütüphanesi içinde hazır fonksiyonlar mevcuttur.

Numpy kütüphanesi tüm matematiksel işlemler için gerekli olan fonksiyonları içerdiği için, sayısal hesaplama yapılması gereken birçok alanda sıkça kullanılır. Özellikle, bilimsel hesaplama, mühendislik ve finans gibi alanlarda çok tercih edilir.

Uygulamalar

Numpy kütüphanesi, Python programlama dilinde verimli matematiksel işlemler yapmak için kullanılır. Bu nedenle, birçok uygulamada kullanımı yaygındır. İşte bazı popüler Numpy uygulamaları:

 • Bilimsel Hesaplama: Numpy, bilimsel hesaplamalar için kullanılan birincil kütüphanedir. Dizi işleme ve hesaplama için özellikle güçlüdür. Numpy, matematiksel fonksiyonlar, matris işlemleri, aritmetik işlemler ve sayısal analiz için kullanılır.
 • Görüntü İşleme: Görüntü işlemede Numpy kütüphanesi oldukça yaygındır. Numpy arrayleri kullanarak resimleri işlemek ve analiz etmek için birçok veri işleme tekniği gerçekleştirilebilir.
 • Makine Öğrenmesi: Birçok makine öğrenmesi algoritması, verileri manipüle etmek için Numpy arrayleri kullanır. Numpy, makine öğrenmesi uygulamalarında çok sayıda kullanım alanına sahiptir.
 • Veri Analizi: Numpy, veri analizi uygulamalarında kullanılan bir araçtır. İstatistiksel hesaplamalar, veri filtreleme ve veri işleme işlemleri gibi birçok veri analizi işlemi için kullanılır.

Numpy, birçok matematiksel ve bilimsel uygulama için kullanılabilen çok işlevli bir kütüphanedir. Numpy kütüphanesi, özellikle matematiksel işlemler için idealdir ve aynı zamanda verilerin yönetimi için de işlevseldir. Popüler uygulamaları ile birlikte, Numpy kütüphanesi, verimli kod yazmak isteyen tüm geliştiriciler için önemli bir kaynaktır.

Numpy Kullanımı

Numpy kütüphanesi, Python programlama dilinde bilimsel hesaplamalar ve veri işleme işlemleri yapmak için kullanılır. Numpy kütüphanesini kullanırken, öncelikle ilgili nesneyi oluşturmalısınız. Bunun için Numpy arrayleri kullanılır. Numpy arrayleri, birden fazla boyuta sahip veri saklama yapılarıdır. Arraylerdeki elemanlar, bütünüyle sayısal verilerdir.

Numpy arrayleri oluştururken, temel birim numpy.array() fonksiyonudur. Fonksiyona argüman olarak verilen veriler, array içine yerleştirilir. Bunun yanında, shape parametresi ile arrayin boyutu belirlenir. Oluşturulan array üzerinden çeşitli matematiksel işlemler yapmak için Numpy fonksiyonları kullanılabilir. Bunun yanında, Numpy kütüphanesi ile lineer cebir işlemleri, matris işlemleri ve Fourier dönüşümleri yapılabilir.

Numpy arraylerinin bir diğer avantajı ise hafıza verimliği sağlamalarıdır. Normal listelerde, her eleman için ayrı bir bellek alanı ayrılırken, Numpy arrayleri tek bir alan üzerinde depolanır. Bu da işlem hızını artırır ve bellek kullanımını azaltır.

Numpy kütüphanesi, pip paket yöneticisi aracılığıyla kolayca kurulabilir. Termimal ekranına “pip install numpy” komutu yazarak, Numpy kütüphanesini kurabilirsiniz.

Numpy kütüphanesi ile temel işlemler şunlardır:

 • Array oluşturma
 • Array elemanlarını görüntüleme
 • Array elemanlarını güncelleme
 • Arraylerin birleştirilmesi ve bölünmesi
 • Transpoz işlemi yapma

Numpy kütüphanesi ile yapılabilecek örnekler:

Örnek Açıklama
Matris çarpımı İki matrisin çarpımının hesaplanması
Sinüs işlemi Array elemanlarını sinüs fonksiyonu kullanarak hesaplama
İki boyutlu array oluşturma İki boyutlu bir array oluşturma ve bazı işlemler yapma

Kurulum

Numpy kütüphanesini kullanmadan önce, öncelikle kütüphaneyi sistemimize kurmamız gerekiyor. Numpy kütüphanesi, python dilinin standart kütüphanelerinde yer almaz, bu nedenle kütüphane kurulumunu ekstra olarak yapmamız gerekir. Numpy kurulumu, python işletim sistemlerinin farklı olabileceği düşünülerek, farklı kurulum yöntemleriyle gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte, çoğu durumda en kolay yöntem, python paket yöneticisi olan “pip” kullanarak kurulum gerçekleşir. Kurulumu gerçekleştirmek için, terminal penceresi açıp “pip install numpy” komutunu yazmanız ve Enter tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Bu işlem, internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayarda gerçekleştirilebilir.

Numpy kütüphanesi farklı sürümlerle gelir, kullanmakta olduğumuz python sürümüne uygun Numpy sürümünü kurduğumuzdan emin olmamız önemlidir. Bu nedenle, hangi sürümü kurmanız gerektiğine karar vermeden önce python sürümünüzü kontrol etmeniz gerekir. Numpy kurulumu tamamlandıktan sonra, “import numpy as np” komutunu kullanarak kütüphane modülünü programınıza dahil edebilirsiniz. Bunun ardından, Numpy kütüphanesi ile çeşitli çok boyutlu arrayler, matematiksel işlemler ve başka birçok işlemin keyfini çıkarabilirsiniz.

Temel İşlemler

Numpy kütüphanesi, Python programlama dili için bir dizi işlem ve fonksiyon sunar. Temel işlemler, bu fonksiyonların çoğunun nasıl kullanılacağına dair önemli bir anlayışın temelidir. Numpy’da temel işlemler dört kategoriye ayrılabilir:

 • Yeniden Şekillendirme İşlemleri: Arrayin şeklini değiştirir.
 • İndeksleme ve Dilimleme İşlemleri: Arraylerin alt kümesine ve elemanlarına erişim sağlar.
 • Matematiksel İşlemler: Arrayler arasında matematiksel işlemler gerçekleştirir.
 • Boolean İşlemler: Koşullu sorgulara dayalı işlemler yapar.
İşlem Kod Açıklama
Öğelerin Toplamını Bulma array_name.sum() Array içindeki tüm öğelerin toplamını döndürür
Arrayin En Küçük Öğesini Bulma array_name.min() Arraydaki en küçük öğeyi bulur ve döndürür
Arrayin En Büyük Öğesini Bulma array_name.max() Arraydaki en büyük öğeyi bulur ve döndürür
Arrayin Ortalamasını Bulma array_name.mean() Arraydaki öğelerin ortalamasını döndürür

Yukarıda belirtilen kodlar, Numpy kütüphanesi ile arrayler üzerinde matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilir. Bu kodları kullanarak, arrayler üzerinde, örneğin öğelerin toplamını bulma, en küçük veya en büyük öğeyi bulma ve öğelerin ortalamasını alma gibi işlemler yapabilirsiniz. Bu temel işlemler, Numpy kütüphanesinin gücünü anlamak için önemlidir.

Örnekler

Numpy kütüphanesi, Python programlama dilinde bilimsel hesaplamalar yapmak için kullanılan temel bir kütüphanedir. Numpy sayesinde, matematiksel işlemler, rastgele sayılar ve sinüs dalgaları gibi birçok işlemi yapabilirsiniz. Bununla birlikte, Numpy kütüphanesinin kullanımı sadece bu işlemlerle sınırlı değildir. Numpy ile birçok uygulama gerçekleştirebilirsiniz.

Bir örnek olarak, Numpy kütüphanesi ile veri analizi yapabilirsiniz. Bunun için, öncelikle bir veri kümesi oluşturmanız gerekiyor. Veri kümesinde, örnek olarak bir hava durumu verisi olabilir. Bu veri kümesinde, sıcaklık ve rüzgar hızı gibi verileri kaydedebilirsiniz.

Veri kümesinde kaydedilen bu verileri, Numpy kütüphanesi aracılığıyla işleyebilirsiniz. Örneğin, sıcaklık verilerini alabilir ve ortalama, standart sapma gibi istatistiksel hesaplamalar yapabilirsiniz. Verilerinizi bir grafik üzerinde görselleştirebilir ve böylece verilerinizi daha iyi anlayabilirsiniz.

Veri Türü İşlem
Sıcaklık Ortalama, standart sapma hesaplamaları
Rüzgar Hızı Verileri grafiğe çizme, histogram oluşturma
Basınç Min-max arasındaki verileri alma

Bununla birlikte, Numpy kütüphanesi ile birçok ilginç uygulama yapabilirsiniz. Örneğin, resim işleme, sinüs dalgaları oluşturma, veri sıkıştırma işlemleri ve daha birçok şey mümkündür. Bu nedenle, Numpy kütüphanesi bilimsel hesaplamalar, veri analizi ve birçok özel uygulama için en önemli araçlardan biridir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir