Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Örnek Kodlar

Python Örnek Kodlar

admin admin - - 22 dk okuma süresi
193 0

Python’da pratik yapmak ve temel kod yapısını öğrenmek için kullanılabilecek bazı örnek kodlar vardır. Bu örnek kodlar, Python programlama dilinin çeşitli alanlarında pratik yapmanızı sağlar ve aynı zamanda temel konseptleri anlamanıza yardımcı olur. Bu sayede daha karmaşık projelere geçiş yaparken daha güçlü bir temel oluşturabilirsiniz.

Örneğin, “Dosya İşlemleri” başlığı altında, Python’da dosya oluşturma, yazma, okuma veya silme gibi işlemler için kullanılan örnek kodlar bulunur. Bu örnek kodlar sayesinde dosya işlemleriyle ilgili günlük görevleri gerçekleştirebilir ve dosya işlemlerinin nasıl çalıştığını anlayabilirsiniz.

Ayrıca, “Veri Yapıları” başlığı altında, Python’daki farklı veri yapıları üzerinde çalışmak için örnek kodlar bulunur. Liste, demet, sözlük ve küp gibi veri yapıları sayesinde verileri organize edebilir ve bu verilere erişmek, güncellemek veya işlem yapmak için kullanabileceğiniz kodları öğrenebilirsiniz.

Bununla birlikte, “Döngüler” başlığı altında, for ve while döngüleriyle ilgili örnek kodlar bulunur. Bu örneklerle tekrarlayan işlemleri gerçekleştirmenin nasıl olduğunu öğrenebilir ve döngülerin nasıl çalıştığını anlayabilirsiniz. For döngüsü, bir listedeki elemanlar üzerinde tekrarlayan işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilirken, while döngüsü belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlayan işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.

Python programlama dilindeki örnek kodlar size pratik yapma fırsatı sunar ve temel konseptleri öğrenmenize yardımcı olur. Bu örnek kodları kullanarak Python becerilerinizi geliştirebilir ve projelerinizde daha verimli bir şekilde kod yazabilirsiniz.

Dosya İşlemleri

Dosya işlemleri, Python programlama dilinde dosya oluşturma, yazma, okuma veya silme gibi işlemler için kullanılan işlevleri içerir. Dosyalar, verilerin uzun süreli depolanması veya işlenmesi için kullanılır ve programlar arasında bilgi alışverişi sağlar. Python’da, dosya işlemleri için farklı fonksiyonlar ve yöntemler bulunmaktadır.

 • Dosya Oluşturma: Python’da bir dosya oluşturmak için open() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, belirtilen dosya adıyla bir dosya nesnesi oluşturur ve dosyayı oluşturmaya veya var olan bir dosyayı açmaya izin verir.
 • Dosya Yazma: Bir dosyaya veri yazmak için dosya nesnesinin write() yöntemi kullanılır. Bu yöntem, dosyanın içine bir metin veya veri yazmanızı sağlar.
 • Dosya Okuma: Bir dosyadan veri okumak için dosya nesnesinin read() veya readline() yöntemleri kullanılır. read() yöntemi, dosyanın tamamını okurken, readline() yöntemi sadece bir satırı okur.
 • Dosya Silme: Python’da, bir dosyayı silmek için os.remove() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, belirtilen dosya adına sahip olan dosyayı kalıcı olarak siler.

Dosya işlemleri, programlama sürecinde önemli bir rol oynar ve verilerin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar. Python’da bu işlemleri başarıyla gerçekleştirebilmek için dosya işlemleri konusunda detaylı bir anlayışa sahip olmanız önemlidir.

Veri Yapıları

Listeler, demetler, sözlükler ve küpler gibi farklı veri yapıları, Python programlama dilinde kullanıcıların veri işleme ve manipülasyonunu daha etkili bir şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlar. Bu veri yapıları, programlamanın temel yapı taşlarından biridir ve çeşitli işlemleri kolayca yapabilmemizi sağlar.

Python’da birçok farklı veri yapısı bulunur. İşte bu veri yapıları üzerinde çalışmak için kullanılan örnek kodlardan bazıları:

 • Listeler: Python’da en temel ve yaygın kullanılan veri yapılarından biridir. Birden fazla değeri tek bir değişken altında saklamak için kullanılır. Örneğin, bir öğrenci listesi veya bir alışveriş sepeti gibi verileri tutmak için liste kullanabilirsiniz. Liste üzerinde eleman ekleme, silme, güncelleme ve sıralama gibi birçok işlem yapabilirsiniz.
 • Demetler: Listelere benzer bir yapıya sahiptir, ancak demetler değiştirilemezdir. Yani, bir kez oluşturulduktan sonra içeriği değiştirilemez. Sadece okunabilir öğeleri tutmak için kullanılırlar.
 • Sözlükler: Anahtar-değer çiftleri şeklinde verileri saklamak için kullanılırlar. Her bir anahtar, bir değere karşılık gelir ve bu şekilde verilere kolayca erişebilirsiniz.
 • Küpler: Değiştirilemez veri yapısıdır ve demetlere benzer şekilde çalışır. Ancak küplerin içeriğini değiştirmek mümkün değildir. Küpler daha çok matematiksel ve istatistiksel hesaplamalar için kullanılır.

Yukarıda belirtilen veri yapıları, Python programlama dilindeki veri işleme ve manipülasyonu için temel araçlardır. Python’da bu veri yapıları üzerinde yapabileceğiniz birçok işlem bulunur ve öğrenmek için pratik yapmanız önemlidir.

Liste İşlemleri

Python programlama dilinde, listeler üzerinde yapılan çeşitli işlemler bulunmaktadır. Listelerde eleman ekleme, silme, güncelleme ve sıralama gibi işlemler için kullanılan örnek kodlar mevcuttur.

Eleman ekleme işlemi için append() fonksiyonu kullanılmaktadır. Bu fonksiyon, bir listeye yeni bir eleman eklememizi sağlar. Örneğin, aşağıdaki kodda bir liste oluşturulur ve append() fonksiyonu kullanılarak listenin sonuna “elma” adlı bir eleman eklenir.

liste = ["armut", "kiraz", "erik"]liste.append("elma")print(liste) # ["armut", "kiraz", "erik", "elma"]

Eleman silme işlemi için ise remove() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, bir listeden belirli bir elemanı kaldırmamızı sağlar. Aşağıdaki örnekte, “erik” adlı eleman listeden çıkarılır.

liste = ["armut", "kiraz", "erik"]liste.remove("erik")print(liste) # ["armut", "kiraz"]

Listede bulunan bir elemanı güncellemek için ise elemanın indeks numarasını kullanmak gerekmektedir. Örneğin, aşağıdaki kodda “kiraz” adlı elemanın yerine “çilek” yazılması sağlanır.

liste = ["armut", "kiraz", "erik"]liste[1] = "çilek"print(liste) # ["armut", "çilek", "erik"]

Listeyi sıralamak için sort() fonksiyonu kullanılmaktadır. Bu fonksiyon, listeyi doğal sıralama ile yeniden düzenler. Aşağıdaki örnekte, bir liste oluşturulur ve sort() fonksiyonu kullanılarak listeye ait elemanlar sıralanır.

liste = [5, 2, 1, 3, 4]liste.sort()print(liste) # [1, 2, 3, 4, 5]

Görüldüğü gibi, Python’da listeler üzerinde çeşitli işlemler yapmak oldukça kolaydır. Bu örnek kodlar sayesinde listelerle çalışmayı daha iyi anlayabilir ve pratik yapabilirsiniz.

Liste Sıralama

Liste sıralama, Python programlama dilinde oldukça önemli bir konudur. Listelerdeki elemanları farklı sıralama yöntemleriyle düzenlemek, verilerin kontrolü ve analizi için gereklidir. İşte liste sıralama işlemlerini gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz bazı örnek kodlar:

 • Örnek 1: Listenin elemanlarını alfabetik olarak sıralamak için sort() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
 • Örnek 2: Ters sıralama yapmak için reverse() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
 • Örnek 3: Listeyi sayısal olarak sıralamak için sorted() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
 • Örnek 4: Özel bir sıralama yöntemi uygulamak için sort() fonksiyonuna key parametresini ekleyebilirsiniz.
Örnek Kod Açıklama
liste = [3, 1, 4, 2]liste.sort()print(liste)
Listeyi küçükten büyüğe sıralar.
liste = ["elma", "armut", "çilek"]liste.sort()print(liste)
Listeyi alfabetik olarak sıralar.
liste = [3, 1, 4, 2]liste.sort(reverse=True)print(liste)
Listeyi büyükten küçüğe sıralar.
liste = ["elma", "armut", "çilek"]liste.sort(key=len)print(liste)
Listeyi elemanların uzunluğuna göre sıralar.

Bu örnekler, listelerin farklı sıralama yöntemleriyle nasıl düzenlenebileceğini göstermektedir. Programınıza uygun olan yöntemi seçerek listelerinizi istediğiniz şekilde sıralayabilirsiniz.

Liste Güncelleme

Python programlamada listelerin elemanlarını güncellemek veya değiştirmek oldukça yaygın bir ihtiyaçtır. Bu işlem için kullanılan örnek kodlar aşağıda verilmiştir:

 • Liste Elemanını Değiştirme:
 •   my_list = [1, 2, 3, 4, 5]  my_list[2] = 10  print(my_list)  

  Bu örnekte, “my_list” adında bir liste tanımladık ve 3. sıradaki elemanı 10 ile değiştirdik. Sonuç olarak, listenin güncellenmiş hali olan [1, 2, 10, 4, 5] çıktısı alınır.

 • Listeye Eleman Ekleme:
 •   my_list = [1, 2, 3, 4, 5]  my_list.append(6)  print(my_list)  

  Bu örnekte, “my_list” adında bir liste tanımladık ve “append()” yöntemini kullanarak listenin sonuna 6 elemanını ekledik. Sonuç olarak, listenin güncellenmiş hali olan [1, 2, 3, 4, 5, 6] çıktısı alınır.

 • Listeden Eleman Silme:
 •   my_list = [1, 2, 3, 4, 5]  del my_list[2]  print(my_list)  

  Bu örnekte, “my_list” adında bir liste tanımladık ve “del” anahtar kelimesini kullanarak 3. sıradaki elemanı sildik. Sonuç olarak, listenin güncellenmiş hali olan [1, 2, 4, 5] çıktısı alınır.

Yukarıda verilen örnekler, Python programlamada kullanılan temel liste güncelleme işlemlerini göstermektedir. Bu örnekleri inceleyerek, listeler üzerinde istediğiniz değişiklikleri yapabilir ve kodlarınızı güncelleyebilirsiniz.

Python programlama dilinde öğrenme ve pratik yapma sürecinde örnek kodlar çok yararlıdır. Bu örnekler sayesinde listeleri güncellemek veya değiştirmek gibi temel listeleme işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Daha karmaşık sorunlara çözüm bulmak için de bu örnek kodları temel alarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Temel kod yapısını öğrenirken, pratik yapmak önemlidir. Bu nedenle, verilen örnek kodları kullanarak öğrenme sürecinizi hızlandırabilirsiniz.

Sözlük İşlemleri

Sözlükler, Python programlama dilinde öğelerin anahtar-değer çiftleri şeklinde depolandığı veri yapılarıdır. Sözlüklerde, elemanları belirli bir anahtarla ilişkilendirebilir ve anahtar üzerinden kolayca erişebiliriz. Sözlük işlemleri, sözlüklere yeni eleman ekleme, varolan bir elemanı silme, güncelleme veya erişim gibi işlemler yapmamızı sağlar.

Sözlüğe Eleman Ekleme: Bir sözlüğe yeni bir eleman eklemek için, sözlüğün adını kullanarak yeni bir anahtar-değer çifti tanımlamamız gerekir. Örneğin:

my_dict = {"ad": "Ali", "yaş": 25, "meslek": "mühendis"}my_dict["şehir"] = "Ankara"

Bu örnekte, “şehir” anahtarı ile “Ankara” değeri birlikte sözlüğe eklenmiştir. Artık my_dict sözlüğünde “şehir” anahtarıyla ilgili değere erişebiliriz.

Sözlükten Eleman Silme: Bir sözlükten eleman silmek için, del anahtar kelimesiyle birlikte silmek istediğimiz anahtarı belirtmemiz yeterlidir. Örneğin:

my_dict = {"ad": "Ali", "yaş": 25, "meslek": "mühendis"}del my_dict["meslek"]

Bu örnekte, “meslek” anahtarına sahip değer sözlükten silinmiştir. Artık my_dict sözlüğünde “meslek” anahtarına ilişkin bir değer bulunmamaktadır.

Sözlükten Değer Güncelleme: Bir sözlükteki bir değeri güncellemek için, güncellemek istediğimiz anahtarın üzerine yeni bir değer atamamız yeterlidir. Örneğin:

my_dict = {"ad": "Ali", "yaş": 25, "meslek": "mühendis"}my_dict["meslek"] = "öğretmen"

Bu örnekte, “meslek” anahtarına sahip değer “mühendis” olarak kaydedilmiştir. Ancak, yeni bir değer atayarak bu değeri güncelleyebiliriz. Artık my_dict sözlüğünde “meslek” anahtarına ilişkin değer “öğretmen” olarak saklanmaktadır.

Sözlükten Değere Erişim: Bir sözlükteki bir değeri erişmek için, istediğimiz anahtarı kullanarak o anahtara karşılık gelen değeri elde ederiz. Örneğin:

my_dict = {"ad": "Ali", "yaş": 25, "meslek": "mühendis"}print(my_dict["ad"]) # Output: "Ali"

Bu örnekte, “ad” anahtarına sahip değeri elde etmek için my_dict[“ad”] kullanılmıştır. Bu, sözlükten “ad” anahtarına karşılık gelen “Ali” değerini döndürecektir.

Bu örneklerde görüldüğü gibi, sözlükler Python programında çok kullanışlıdır ve çeşitli işlemleri gerçekleştirmemizi sağlar. Yazdığımız örnek kodlar sayesinde, sözlüklerle ilgili temel işlemleri kolayca öğrenebilir ve pratik yaparak bu konuda ustalaşabiliriz.

Döngüler

Döngüler, Python programlamasında tekrarlayan işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan önemli bir yapıdır. Python’da iki temel döngü türü bulunmaktadır: for ve while döngüleri. Bu döngüler, belirtilen bir işlemi belirli koşullara bağlı olarak tekrarlayarak programın verimli ve dinamik bir şekilde çalışmasını sağlar.

For döngüsü kullanarak, bir liste veya demet gibi veri yapılarının elemanları üzerinde tekrarlayan işlemleri gerçekleştirebiliriz. Bu döngü işlemi, listenin her elemanı için belirlediğimiz işlemleri birer birer gerçekleştirerek liste üzerinde gezinmemizi sağlar. For döngüsü, özellikle belirli bir aralıkta veya sınırlı bir liste üzerinde işlem yapmak için kullanılır.

While döngüsü ise belirli bir koşul sağlandığı sürece işlemleri tekrarlar. Bu döngü yapısı, belirli bir işlemi, koşulun doğru olduğu sürece tekrarlayarak sonlandırır. Bu sayede, belirli bir koşula bağlı olarak tekrar eden işlemleri gerçekleştirebiliriz. While döngüsü, programın çalışma süresini belirli bir koşula bağlı olarak kontrol etmek için çok kullanışlıdır.

Döngüler, tekrarlayan ve zaman alan işlemleri otomatikleştirmek ve kodun daha organize olmasını sağlamak için kullanılır. Python’da bu döngülerden yararlanarak pratik yapabilir ve programlama becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Örnek kodlarla döngülerin nasıl kullanıldığını deneyerek, programlamaya daha kapsamlı bir bakış açısı kazanabilirsiniz.

For Döngüsü

Python’da for döngüsü kullanarak bir listeyi veya başka bir veri yapısını eleman eleman dolaşabiliriz. Bu döngü sayesinde liste içindeki her bir elemanı tek tek alıp istediğimiz işlemleri yapabiliriz. For döngüsü, belirtilen bloğu liste içerisindeki her bir eleman için tekrar eder.

Örneğin, bir liste içerisindeki sayıları toplamak istediğinizi düşünelim. For döngüsü sayesinde, listenin her bir elemanını alıp toplama işlemi yapabilirsiniz. Aşağıda, bir liste içerisindeki sayıları toplayan bir örnek kod bulunmaktadır:

liste = [1, 2, 3, 4, 5]toplam = 0for sayi in liste:  toplam += sayiprint("Listedeki sayıların toplamı:", toplam)

Bu kodun çıktısı, listedeki sayıların toplamını verir. For döngüsü, liste içerisindeki her bir elemanı dolaştığı için her bir elemanı toplama işlemine ekleyerek toplamı hesaplar.

For döngüsü kullanarak başka işlemler de yapabilirsiniz. Örneğin, bir liste içerisindeki elemanları ekrana yazdırmak, elemanları güncellemek veya belirli bir koşulu sağlayan elemanları seçmek gibi işlemler yapabilirsiniz. For döngüsü, listenin elemanları üzerinde tekrarlayan işlemler için güçlü bir araçtır.

While Döngüsü

=Belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlayan işlemler gerçekleştirmek için while döngüsüyle ilgili örnek kodlar.

Bazı durumlarda, belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlanması gereken işlemler vardır. İşte bu durumda “while” döngüsü devreye girer. Döngü, belirli bir koşulun doğru olduğu sürece tekrar ve tekrar çalışır. Koşul yanlış olduğunda döngü sona erer ve program işlemine devam eder.

While döngüsü, programınızda farklı işlemleri tekrarlayan bir yapının oluşturulmasına olanak sağlar. Büyük ve karmaşık bir kod bloğunu aynı işlemleri tekrarlamadan yazmanızı sağlar. Bu şekilde kodunuz daha organize ve okunabilir hale gelir.

While döngüsü kullanırken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, döngü koşulunun her döngü iterasyonunda doğru bir şekilde değerlendirilmesidir. Aksi takdirde, sonsuz bir döngü oluşturabilir ve programınızın donmasına neden olabilirsiniz.

Bir while döngüsü oluştururken, koşulunuzun başlangıçta doğru olduğundan emin olun ve içeride döngü koşuluna etki eden bir değişiklik yapmayı unutmayın. Aksi takdirde, döngü hiç başlamayabilir veya bir kez çalıştıktan sonra sonsuza kadar devam edebilir.

While döngüsü, özellikle belirsiz bir sayıda tekrar yapmanız gereken durumlarda oldukça kullanışlıdır. Her tekrarda belirli bir işlemin gerçekleştirilmesi gerekiyorsa ve bu işlemi ne kadar süreyle yapacağınızı bilmiyorsanız, while döngüsü size tam olarak ihtiyacınız olan kontrolü sağlar.

While döngülerini kullanarak programınızı daha verimli ve dinamik bir hale getirebilirsiniz. Tekrar eden işlemleri otomatikleştirmenin yanı sıra, programınızın başarıyla çalışmasını sağlamak için doğru koşulları belirlemek önemlidir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir