Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Örnekleri

Python Örnekleri

admin admin - - 17 dk okuma süresi
266 0

Bu makalede, Python programlama dili ile ilgili çeşitli örnekler incelenmektedir.

Karakter Dizileri

Python’da karakter dizileri (string), tek tırnak (”) veya çift tırnak (“”) işaretleri arasına yazılan metinlerdir. Karakter dizisi oluşturmak için aşağıdaki örnekleri kullanabiliriz:

 • name = ‘John’
 • age = “25”
 • message = “Hello, world!”

Karakter dizileri üzerinde farklı işlemler yapabiliriz. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Uzunluk Hesaplama: len() fonksiyonu kullanılarak bir karakter dizisinin uzunluğunu bulabiliriz. Örneğin, len(name) ifadesi “John” karakter dizisinin uzunluğunu bize verir.
 • İndeksleme: Bir karakter dizisinin her bir karakterine erişmek için indeksleri kullanırız. Örneğin, name[0] ifadesi ‘J’ harfini verir.
 • Kesme (Slicing): Karakter dizisinin belirli bir kısmını almak için slicing yöntemini kullanırız. Örneğin, name[1:3] ifadesi “oh” alt karakter dizisini verir.
 • Birleştirme: İki veya daha fazla karakter dizisini birleştirmek için + operatörünü kullanabiliriz. Örneğin, name + ” is ” + age ifadesi “John is 25” cümlesini verir.

Python’da karakter dizileri üzerinde birçok farklı işlem yapabiliriz ve bu işlemler bize metin manipülasyonu, veri analizi, web scraping gibi birçok farklı alan için büyük kolaylık sağlar.

İf-Else Koşulları

Python’da if-else ifadeleri, belirli bir koşula bağlı olarak farklı işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar. “if” ifadesi, koşulun doğru olduğu durumlarda belirtilen işlemlerin yapılmasını sağlarken, “else” ifadesi, koşulun yanlış olduğu durumlarda belirtilen başka bir işlem bloğunu çalıştırır.

Örneğin, bir kullanıcının yaşını kontrol etmek için if-else ifadesi kullanabiliriz. Eğer kullanıcının yaşı 18’den büyükse “Oy kullanabilirsiniz!” mesajını ekrana yazdırabiliriz. Ancak, kullanıcının yaşı 18 veya daha küçükse “Oy kullanamazsınız!” mesajını ekrana yazdırabiliriz. Bu durumda, “if” ifadesi kullanıcının yaşı 18’den büyük olduğunda çalışacak olan işlemi belirtirken, “else” ifadesi kullanıcının yaşı 18’den küçük veya eşit olduğunda çalışacak olan işlemi belirtir.

 • Python’da if-else ifadeleri, karar yapılarının oluşturulmasında sıklıkla kullanılır.
 • Koşul ifadeleri, birçok farklı senaryoda kullanılabilir, örneğin kullanıcı girişi doğrulama, sayılar arası karşılaştırma, dosya işlemleri vb.
 • if-else ifadesi, programın farklı yollarını belirleyerek çeşitli durumları yönetmemize olanak tanır.

Nested İf-Else İfadeleri

Python’da iç içe if-else ifadeleri, karmaşık koşulların kontrol edilmesinde kullanılır ve belirli bir koşul yerine başka bir koşula geçilmesi gereken durumlarda tercih edilir. Bu ifadeler, bir if bloğu içinde başka bir if bloğu ve onun altında else bloğu olarak yapılandırılır.

Örneğin, kullanıcının yaşına bağlı olarak bir mesaj göstermek istediğimizde, iç içe if-else ifadeleri kullanabiliriz. Eğer kullanıcının yaşı 18’den küçükse “Ebeveyn izni gerekiyor!” mesajını gösterebiliriz. Ancak kullanıcının yaşı 18’den büyükse, içerideki bir başka if bloğunda kullanıcının yaşının 21’den küçük olup olmadığını kontrol edebiliriz. Eğer bu koşul sağlanıyorsa “Alkol tüketebilirsiniz!” mesajını, sağlanmıyorsa “Alkol tüketebilmek için 21 yaşından büyük olmalısınız!” mesajını gösterebiliriz.

Aşağıda, iç içe if-else ifadelerinin nasıl kullanıldığını gösteren bir örnek bulunmaktadır:

yaş = int(input("Yaşınızı girin: "))if yaş < 18:  print("Ebeveyn izni gerekiyor!")else:  if yaş < 21:    print("Alkol tüketebilmek için 21 yaşından büyük olmalısınız!")  else:    print("Alkol tüketebilirsiniz!")

Yukarıdaki örnekte, ilk if bloğu kullanıcının yaşı 18'den küçükse ekrana "Ebeveyn izni gerekiyor!" mesajını yazar. Eğer kullanıcının yaşı 18'den büyükse ikinci if bloğuna geçilir. Bu if bloğu içinde ise kullanıcının yaşının 21'den küçük olup olmadığı kontrol edilir ve buna göre uygun mesaj ekrana yazdırılır.

İç içe if-else ifadeleri, karmaşık koşulların kontrol edilmesi gereken durumlarda kullanışlıdır, ancak karmaşıklığı arttırabileceği için dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.

Kısa Devre Değerlendirme

Python'da kısa devre değerlendirme, mantıksal operatörlerin kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Kısa devre değerlendirme, programda yapılan işlemleri optimize etmek ve gereksiz kod çalıştırmalarını önlemek için kullanılır. Genellikle ifadeler içindeki koşulların belirli bir durumda gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi durumunda farklı işlemler yapabilmek için kullanılır.

Python'da kısa devre değerlendirme için "and" ve "or" mantıksal operatörleri kullanılır. "and" operatörü, solunda ve sağındaki koşulu da kontrol eder ve her iki koşul da doğru ise sonuç doğru olur. Eğer herhangi bir koşul yanlış ise sonuç yanlış olur ve başka bir değeri kontrol etmez.

Öte yandan, "or" operatörü de solunda ve sağındaki koşulu kontrol eder, ancak herhangi bir koşul doğru ise sonuç doğru olur. Eğer her iki koşul da yanlış ise sonuç yanlış olur ve başka bir değeri kontrol etmez.

Python'da kısa devre değerlendirme, özellikle uzun sürebilecek hesaplamaların yapıldığı durumlarda büyük bir avantaj sağlar. Koşulların sırası önemlidir, çünkü kısa devre değerlendirme mantığına göre işlem, ilk yanıt veren koşula göre gerçekleştirilir.

Çoklu Koşul Kontrolü

=Python'da birden fazla koşulu nasıl kontrol edebilir ve tek bir ifadeye bağlayabiliriz?

Python'da çoklu koşul kontrolü yapmak ve tek bir ifadeye bağlamak için "and" ve "or" operatörlerini kullanabiliriz. "and" operatörü, tüm koşulların doğru olması durumunda ifadenin doğru olduğunu belirtirken, "or" operatörü en az bir koşulun doğru olması durumunda ifadenin doğru olduğunu belirtir.

Bu operatörler genellikle "if" ve "else" ifadeleri içinde kullanılır ve kodun akışını yönlendirmede büyük öneme sahiptir. "and" operatörü, birden fazla koşulun aynı anda doğru olması durumunda ifadeyi doğru olarak değerlendirir. Örneğin:

Koşul 1 Koşul 2 Sonuç
True True True
True False False
False True False
False False False

"or" operatörü ise birden fazla koşuldan en az birinin doğru olduğu durumlarda ifadenin doğru olduğunu belirtir. Örneğin:

Koşul 1 Koşul 2 Sonuç
True True True
True False True
False True True
False False False

Bu operatörler sayesinde birden fazla koşulu kontrol edebilir ve programımızı daha esnek hale getirebiliriz. Her bir koşulu ayrı ayrı yazmak yerine, bu operatörleri kullanarak daha kısa ve anlaşılır bir yapı oluşturabiliriz.

Durum Kontrolü

Durum kontrolü, bir programın belirli koşullara göre farklı işlemler yapmasını sağlayan bir yapıdır. Python'da switch-case yapısı bulunmamaktadır, ancak benzer işlevi gören alternatif yaklaşımlar vardır. Bunlardan biri, if-elif-else ifadesidir. Bu ifade, programın farklı durumlar için farklı işlemler yapmasını sağlar.

Bir durum kontrolü yapısı oluşturmak için, if ifadesi kullanılır. İfadenin ardından kontrol edilen bir koşul belirtilir. Bu koşul doğru olduğunda, yanındaki blok içerisindeki kodlar çalıştırılır. Eğer koşul yanlışsa, elif ifadesiyle birbirini takip eden başka koşullar belirtilebilir. Son olarak, else ifadesi kullanılarak herhangi bir koşulun sağlanmadığı durumlar için bir işlem yapılabilir.

Örneğin, bir kişinin yaşına göre ehliyet alıp alamayacağını kontrol etmek istediğimizi düşünelim. Bu durumu if-elif-else yapısıyla kontrol edebiliriz. Eğer kişinin yaşı 18'den büyükse, ehliyet alabilir. Yaşı 18'e eşit ve 18'den küçükse ehliyet alamaz. Bu durumu aşağıdaki gibi ifade edebiliriz:

<pre>yas = 20if yas > 18:  print("Ehliyete başvurabilirsiniz!")elif yas == 18:  print("Yaşınız ehliyet için sınırda!")else:  print("Ehliyet için yaşınız uygun değil!")</pre>

Bu örnekte, kişinin yaşı 20 olduğu için "Ehliyete başvurabilirsiniz!" mesajı ekrana yazdırılır. Eğer kişinin yaşı 18 olsaydı, "Yaşınız ehliyet için sınırda!" mesajı çıktı olarak görülecekti. Eğer kişinin yaşı 18'den küçükse, "Ehliyet için yaşınız uygun değil!" mesajı görüntülenecektir. Bu şekilde if-elif-else yapısıyla switch-case benzeri bir durum kontrolü yapısı oluşturulabilir.

Döngüler

=Python'da for ve while döngüleri, tekrarlı işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır ve farklı senaryolarda tercih edilirler.

For döngüsü, bir takım işlemleri belirli bir sayıda tekrar etmek için kullanılır. Örneğin, liste üzerindeki her bir elemanı tek tek işlemek veya belirli bir aralıktaki sayıları yazdırmak için for döngüsü kullanabiliriz. Bu döngü, belirli bir aralıktaki elemanları teker teker ele alır ve her bir elemana istediğimiz işlemi uygular.

While döngüsü ise belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlanır. Koşulun sağlanması durumunda döngü bloğu çalışır ve koşulun sağlanmadığı durumda döngü sonlandırılır. Bu döngü, bir işlemi belirli bir koşul karşılanana kadar tekrarlamak için kullanılır. Örneğin, bir kullanıcıdan alınan değeri kontrol ederek istenilen sonucu elde etmek için while döngüsü kullanabiliriz.

For Döngüsü

Python'da for döngüsü, farklı veri yapıları olan listeler, demetler ve diziler üzerinde işlemler yapmak için kullanılır. Bu döngü sayesinde, belirli bir aralıktaki öğeleri tek tek ele alır ve üzerinde işlem gerçekleştirir.

For döngüsü, Python'da oldukça yaygın olarak kullanılan bir döngü yapısıdır. Bir listedeki her bir öğeyi sırayla alarak işlem yapmak için idealdir. Örneğin, bir liste içindeki sayıları toplamak veya yazdırmak için for döngüsü kullanılabilir.

Ayrıca for döngüsü, demetler ve diziler gibi diğer veri yapılarında da kullanılabilir. Bu şekilde, her bir öğe üzerinde işlem yapmak için döngüyü kullanabilirsiniz. Örneğin, bir demet içindeki metinleri yazdırmak veya bir dizi içindeki en büyük sayıyı bulmak için for döngüsünden yararlanabilirsiniz.

For döngüsünün genel yapısı şu şekildedir:

for

değişken

in

veri_yapısı:

işlem_yapılacak_kodlar

Bir for döngüsünde, değişken her döngü adımında veri yapısının bir öğesine atanır ve işlem_yapılacak_kodlar bölümünde belirtilen kodlar çalıştırılır. Bu sayede, döngü her bir öğe için tekrarlanır ve istenen işlemler gerçekleştirilir.

Özetlemek gerekirse, Python'da for döngüsü listeler, demetler ve diziler gibi veri yapılarını kullanarak işlemler yapmak için kullanılır. Her bir öğeyi tek tek ele alır ve üzerinde belirtilen işlemleri gerçekleştirir. Bu sayede, veri yapıları üzerinde kolaylıkla dolaşabilir ve istenen işlemleri yapabilirsiniz.

While Döngüsü

Python'da while döngüsü, belirli bir koşula bağlı olarak işlemleri tekrarlamak için kullanılır. Döngü, koşul sağlandığı sürece çalışmaya devam eder. İşlemler, koşulun sağlandığı durumlarda gerçekleştirilir ve koşul sağlanmadığı durumda döngü sona erer.

Bir while döngüsünün genel yapısı aşağıdaki gibidir:

while koşul:  işlemler

While döngüsünde, koşul True olduğu sürece işlemler tekrarlanır. Her tekrarda koşulun yeniden değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi önemlidir. Eğer koşul, döngünün başında False olarak değerlendirilirse, işlemler hiçbir zaman gerçekleştirilmez ve döngü hiç çalışmaz. Bu nedenle, while döngüsünde koşulun doğru bir şekilde belirlenmesi ve güncellenmesi önemlidir.

Bir örnek üzerinden while döngüsünün çalışma mantığını daha iyi anlayabiliriz. Diyelim ki, kullanıcıdan 1 ila 10 arasında bir sayı girmesini istemek istiyoruz. Kullanıcının doğru bir sayı girmediği sürece bu işlemi tekrarlamak istiyoruz. Bunun için aşağıdaki kodu kullanabiliriz:

sayi = Nonewhile sayi not in range(1, 11):  sayi = int(input("Lütfen 1 ile 10 arasında bir sayı girin: "))

Bu örnekte, kullanıcının girdiği sayı, 1 ile 10 arasında olmadığı sürece while döngüsü tekrarlanır ve kullanıcıdan yeni bir giriş istenir. Kullanıcı doğru bir sayı girdiğinde döngü sona erer ve işlemler devam eder.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir