Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Ortalama Hesaplama

Python Ortalama Hesaplama

admin admin - - 21 dk okuma süresi
1120 0

Python Ortalama Hesaplama

Python programlama dilini kullanarak bir dizi sayının ortalamasını hesaplamak oldukça kolaydır. Ortalamayı hesaplamaya yönelik bazı ipuçları size bu süreçte yardımcı olabilir. İşte size Python ile ortalamayı hesaplama konusunda bazı önemli ipuçları:

 • Dizi içerisindeki tüm sayıları toplayın.
 • Dizinin uzunluğunu bulun.
 • Toplamı dizinin uzunluğuna bölerek ortalama değeri elde edin.

Bu basit adımları takip ederek bir dizi sayının ortalamasını kolayca hesaplayabilirsiniz. Özellikle Python’un sunduğu kolaylık ve işlevsellik sayesinde bu işlem oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Örneğin, aşağıdaki Python kodu bir dizinin ortalamasını hesaplamaktadır:

numbers = [5, 10, 15, 20, 25]total = sum(numbers)average = total / len(numbers)print("Dizin Ortalaması:", average)

Yukarıdaki örnekte, numbers adlı bir dizi oluşturulur ve bu dizinin tüm elemanları toplanır (sum() fonksiyonu). Sonrasında sayıların toplamı dizinin uzunluğuna bölünerek ortalama değeri elde edilir. Sonuç olarak, dizinin ortalaması ekrana yazdırılır.

Python programlama dilini kullanarak ortalamayı hesaplamak oldukça kolaydır ve bu ipuçları sayesinde bu işlemi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Basit Ortalama Hesaplama

Basit Ortalama Hesaplama

Python’da bir dizinin basit ortalamasını hesaplamak oldukça kolaydır. İşte size basit bir örnek kod:

numbers = [2, 4, 6, 8, 10]total = sum(numbers)average = total / len(numbers)print("Dizi:", numbers)print("Ortalama:", average)

Bu örnekte, numbers adlı bir liste oluşturduk ve bu listedeki sayıların toplamını hesapladık. Ardından, listedeki eleman sayısını kullanarak basit ortalamayı bulduk. Sonuç olarak, listenin ortalaması ekrana yazdırıldı.

Görüldüğü gibi, Python’da basit bir ortalama hesaplamak oldukça basittir. Sadece sayıları toplayın, eleman sayısına bölün ve sonucu elde edin. Bu yöntem sayesinde, herhangi bir dizi için basit bir ortalama hesaplayabilirsiniz.

Ağırlıklı Ortalama Hesaplama

Python’da verilen bir dizinin ağırlıklı ortalamasını hesaplamak için şu adımları izleyebilirsiniz:

 1. Dizi elemanlarının ve ağırlıklarının listesini oluşturun. Her bir eleman için ağırlığı belirtin.
 2. Ağırlıklı ortalamayı hesaplamak için, her elemanın değerini ağırlığıyla çarpın ve bu çarpımları toplayın.
 3. Dizideki ağırlıkların toplamını bulun.
 4. Toplam çarpımı, toplam ağırlığa bölebilirsiniz. Böylece ağırlıklı ortalamayı elde edersiniz.

Aşağıda, bu işlemi gerçekleştiren bir örnek kod bulunmaktadır:

# Örnek bir dizin ve ağırlıklar listesidizi = [85, 90, 95, 80, 75]agirliklar = [0.2, 0.3, 0.1, 0.15, 0.25]# Ağırlıklı ortalamayı hesaplamak için döngütoplam_carpim = 0toplam_agirlik = 0for i in range(len(dizi)):  toplam_carpim += dizi[i] * agirliklar[i]  toplam_agirlik += agirliklar[i]agirlikli_ortalama = toplam_carpim / toplam_agirlikprint("Dizinin ağırlıklı ortalaması:", agirlikli_ortalama)

Bu örnek kodda, “dizi” ve “agirliklar” listelerini tanımlıyoruz. Ardından bir döngü kullanarak her elemanın değerini ağırlığıyla çarpıp, bu çarpımları toplayarak bir toplam çarpım elde ediyoruz. Aynı döngüde, ağırlıkların toplamını da hesaplayarak, ağırlıklı ortalamayı bu iki değeri bölerek buluyoruz. Son olarak, ağırlıklı ortalamayı ekrana yazdırıyoruz.

Yukarıdaki örnek kodu kullanarak verilen bir dizinin ağırlıklı ortalamasını kolayca hesaplayabilirsiniz. Bu hesaplama işlemi, farklı ağırlıkları olan değerlerin bulunduğu problemlerde sıklıkla kullanılır.

Ağırlıklı Ortalama Nedir?

=Ağırlıklı ortalamayı nasıl hesapladığınızı anlamak için bir tanımlama ve formül açıklaması.

Ağırlıklı ortalama, çeşitli öğelerin farklı ağırlıklara sahip olduğu bir veri setinde ortalama değeri bulmak için kullanılan bir yöntemdir. Bir ağırlıklı ortalama, her bir öğenin ağırlığıyla çıkış değeri çarpmanın ardından bu değerleri toplar ve elde edilen toplamı ağırlık toplamıyla böler.

Ağırlıklı ortalama hesaplama formülü şu şekilde temsil edilebilir:

Öğe Ağırlık Çıkış Değeri
Öğe 1 Ağırlık 1 Çıkış 1
Öğe 2 Ağırlık 2 Çıkış 2
Öğe 3 Ağırlık 3 Çıkış 3

Ağırlıklı ortalama hesaplama formülü:

= (Ağırlık 1 * Çıkış 1 + Ağırlık 2 * Çıkış 2 + Ağırlık 3 * Çıkış 3) / (Ağırlık 1 + Ağırlık 2 + Ağırlık 3)

Örneğin, bir öğrencinin not ortalamasını hesaplarken, her bir dersin notu öğrencinin o ders için harcadığı saatle çıkış değerini çarparak ağırlıklı ortalama kullanılabilir. Bu şekilde, öğrencinin daha fazla zaman harcadığı derse daha büyük bir ağırlık verilir, böylece genel bir not ortalaması bulunur.

Ağırlıklı ortalama, farklı öğelerin veya olayların önemini vurgulamak veya verileri analiz etmek için yaygın olarak kullanılır.

Ağırlıklı Ortalama Örneği

Ağırlıklı ortalamayı hesaplamak için kullanılan bir örnek düşünelim. Diyelim ki bir öğrencinin farklı derslerde aldığı notlar ve bu notların ağırlıkları bulunmaktadır. Ağırlıklar, her dersin önem derecesini belirtir. Öğrencinin matematik dersinden aldığı notun ağırlığı %40, fizik dersinden aldığı notun ağırlığı %30 ve kimya dersinden aldığı notun ağırlığı %30 olsun. Bu durumda ağırlıklı ortalamayı hesaplamak için her notun ağırlığıyla çarpılıp toplamı alınır ve toplam ağırlık değerine bölünür.

Aşağıda verilen örnek kod, bir öğrencinin matematik, fizik ve kimya derslerinden aldığı notları ve bu notların ağırlıklarını kullanarak ağırlıklı ortalamayı hesaplar:

notlar = [80, 90, 85] # Matematik, fizik ve kimya derslerinden alınan notlaragirliklar = [0.4, 0.3, 0.3] # Her dersin ağırlığıagirlikli_ortalama = sum([notlar[i] * agirliklar[i] for i in range(len(notlar))])toplam_agirlik = sum(agirliklar)sonuc = agirlikli_ortalama / toplam_agirlikprint("Öğrencinin ağırlıklı ortalaması:", sonuc)

Bu örnek kodu incelediğimizde, notların ağırlıklarıyla çarpılmasının ardından bu değerlerin toplandığını ve sonucun toplam ağırlık değerine bölündüğünü görüyoruz. Böylece öğrencinin ağırlıklı ortalaması elde edilir.

Ağırlıklı Ortalama Uygulamaları

Ağırlıklı ortalamalar, gerçek dünya problemlerine uygulanabilen işlevsel bir hesaplama yöntemidir. İşte ağırlıklı ortalamaların bazı gerçek hayat örnekleri:

 • Not Ortalaması: Bir öğrencinin derslerinde aldığı notlar, derslerin kredisi veya önemi dikkate alınarak bir ağırlıkla çarpılarak alınıp hesaplandığında, öğrencinin not ortalaması ağırlıklı ortalamadır. Örneğin, yüksek ağırlığı olan bir final sınavı notu, düşük ağırlığı olan bir ödev notundan daha fazla etkiler.
 • Hisse Senetleri: Bir yatırımcı, daha büyük bir şirketin hisse senedine daha fazla para yatırdığında, o hisse senedinin getirisi ağırlıklı olarak hesaplanır. Böylece, yatırımcının daha fazla paya sahip olduğu hisse senetleri, portföyünün genel performansında daha fazla etkiye sahip olur.
 • Ürün Değerlendirme: Bir ürünün genel değerlendirme puanı, kullanıcıların verdikleri puanların, her bir kullanıcının deneyimi veya ağırlığıyla çarpılarak ağırlıklı olarak hesaplanır. Bu sayede, deneyimli kullanıcıların verdiği puanlar, deneyimsiz kullanıcıların puanlarından daha fazla ağırlığa sahip olur.

Ağırlıklı ortalamalar, genellikle farklı faktörlerin önem derecesinin göz önüne alındığı durumlarda kullanılır. Bu yöntem, verilerin gerçek dünya bağlamlarında daha doğru bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı olur ve daha net sonuçlar sağlar.

Basit Ortalama ve Ağırlıklı Ortalama Arasındaki Fark

=Basit ortalamayla ağırlıklı ortalama arasındaki temel farkları anlatan bir açıklama.

Python programlama dilinde, ortalama hesaplama işlemi için kullanılan iki temel yöntem vardır. Bu yöntemler, basit ortalamayı ve ağırlıklı ortalamayı hesaplama farkını içerir.

Basit ortalamada, bir veri kümesinde bulunan sayıların toplamının, toplam sayı adedine bölünmesiyle ortalama elde edilir. Bu yöntemle, tüm sayılar eşit ağırlığa sahiptir ve her bir sayı eşit derecede hesaplamaya dahil edilir.

Öte yandan, ağırlıklı ortalama hesaplama yöntemi, her bir sayının belirli bir ağırlığa sahip olabileceği durumlarda tercih edilir. Bu durumda, farklı sayıların farklı ağırlık değerleriyle çarpılarak toplanmasıyla ardından toplam ağırlık değerine bölünmesiyle ortalama elde edilir. Bu yöntemde, her bir sayıya atanan ağırlık, sayının önemini ve etkisini belirler.

Basit ortalamayla ağırlıklı ortalama arasındaki temel fark, veri setindeki sayıların eşit ağırlıkla veya farklı ağırlıklarla hesaplamaya dahil edilmesidir. Basit ortalamada tüm sayılar aynı değeri taşırken, ağırlıklı ortalamada sayıların ağırlığına bağlı olarak farklı etki düzeyleri bulunur. Bu nedenle, veri setindeki farklı sayıların farklı ağırlıklara sahip olduğu durumlarda ağırlıklı ortalama hesaplanması daha doğru sonuçlar elde etmemizi sağlar.

Mevcut Bir Veri Setinde Ortalama Hesaplama

Python’da bir veri setindeki sayıların ortalamasını hesaplamak için farklı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler veri setinde mevcut olan sayıları kullanarak ortalama değerini bulmanızı sağlar. İşte bu yöntemlerden bazıları:

 • Toplama Yöntemi: Veri setindeki tüm sayıları toplayarak elde edilen toplamı, veri setindeki sayıların sayısına bölebilirsiniz. Böylece, basit bir toplama işlemi ile ortalama değerini bulabilirsiniz.
 • For Döngüsü: Python’da for döngüsünü kullanarak veri setindeki tüm sayıları gezerek toplayabilir ve ardından sayıların sayısına bölerek ortalama değerini bulabilirsiniz.
 • İstatistik Modülü: Python’ın içerisinde bulunan istatistik modülünü kullanarak veri setindeki sayıların ortalamasını kolaylıkla hesaplayabilirsiniz. Bu modül, bir dizi veriyi kabul eder ve bu verilerin ortalamasını döndürür.

Aşağıda, bu yöntemlerden bazılarını kullanarak bir veri setindeki sayıların ortalamasını hesaplamaya yönelik örnek kod bulunmaktadır:

# Toplama Yöntemiveri = [10, 20, 30, 40, 50]toplam = sum(veri)ortalama = toplam / len(veri)print("Veri setinin ortalaması:", ortalama)# For Döngüsüveri = [10, 20, 30, 40, 50]toplam = 0for sayi in veri:  toplam += sayiortalama = toplam / len(veri)print("Veri setinin ortalaması:", ortalama)# İstatistik Modülüimport statisticsveri = [10, 20, 30, 40, 50]ortalama = statistics.mean(veri)print("Veri setinin ortalaması:", ortalama)

Yukarıdaki örneklerde, farklı yöntemler kullanılarak bir veri setindeki sayıların ortalaması hesaplanmaktadır. Siz de ihtiyacınıza uygun bir yöntemi seçerek Python ile veri setinizin ortalamasını kolaylıkla hesaplayabilirsiniz.

Veri Setindeki Boş Değerlerle Başa Çıkma

=Veri setindeki boş değerleri nasıl görmezden gelip hesaplamalara dahil edebileceğinizi gösteren ipuçları.

Veri setlerinde bazen eksik veya boş değerlerle karşılaşmak yaygın bir durumdur. Bu eksik değerleri hesaplamalarda göz ardı etmek veya uygun bir şekilde dahil etmek önemlidir. Python’da bu tür boş değerlerle nasıl başa çıkacağınızı anlamak, veri analizi veya hesaplama işlemlerinde oldukça önemlidir.

Bir şekilde boş değerleri dahil etmeden hesaplama yapmanız gerekebilir. Pythonda NaN (Not a Number) olarak adlandırılan boş değerleri atlayabilirsiniz. Bunun için numpy kütüphanesini kullanabilirsiniz. Numpy, boş değerleri kolayca tespit etmenizi ve onları atlayarak hesaplamalarınıza devam etmenizi sağlar. Örneğin, bir veri setindeki düşük sıcaklık değerleri NaN değeri ile temsil ediliyorsa, bu NaN değerlerini hesaplamanıza dahil etmeden verilerin geri kalanına dayalı olarak ortalama hesaplayabilirsiniz.

Ayrıca, boş değerleri belirli bir değerle doldurmak da bir seçenektir. Örneğin, 0 veya ortalama değeri boş değerlerin yerine yerleştirebilirsiniz. Bu, eksik değerleri hesaplamalarda dikkate almanızı sağlar ve verileri tamamlamanıza yardımcı olur.

Bazı durumlarda, boş değerleri göz ardı etmek yerine, onları belirli bir değerle doldurmayı tercih edebilirsiniz. Bu değeri önceden belirlemeniz gerekebilir. Örneğin, veri setindeki boş değerlerin yerine yakın veya benzer bir veri noktasını yerleştirebilirsiniz. Bu, eksik verileri dikkate alarak daha doğru bir hesaplama yapmanıza olanak tanır.

Ortalama Hesaplama Fonksiyonu Oluşturma

Kendi özel fonksiyonunuzla bir veri setindeki sayıların ortalamasını nasıl hesaplayabileceğinizi gösteren rehber.

=Python’da, mevcut bir veri setinde bulunan sayıların ortalamasını hesaplamak için özel bir fonksiyon oluşturabilirsiniz. Bu fonksiyon, veri setindeki tüm sayıları alacak ve toplamını bulacak, ardından sayıların sayısına bölecektir. Böylece, tek bir işlev çağrısı ile veri setinin ortalaması elde edilebilir.

Fonksiyonunuzu oluşturmak için aşağıdaki örnek kodu kullanabilirsiniz:

def ortalama_hesapla(veri_seti):  toplam = sum(veri_seti)  sayi_sayisi = len(veri_seti)  ortalama = toplam / sayi_sayisi  return ortalama

Yukarıdaki örnek kodda, “veri_seti” adında bir parametre alacak olan “ortalama_hesapla” adında bir fonksiyon tanımlanmıştır. Fonksiyon içinde, “sum” işlevi kullanılarak veri setindeki tüm sayıların toplamı alınmış ve “len” işlevi kullanılarak veri setindeki sayıların sayısı hesaplanmıştır. Son olarak, toplamı sayı sayısına böldük ve ortalama değerini döndürdük.

Ortalama hesaplama fonksiyonunu kullanarak bir örnek oluşturabiliriz:

sayilar = [5, 10, 15, 20, 25]ortalama = ortalama_hesapla(sayilar)print("Veri setinin ortalaması:", ortalama)

Yukarıdaki örnekte, “sayilar” adında bir liste tanımlanmış ve bu liste ortalama hesaplama fonksiyonuna geçirilmiştir. Fonksiyon, veri setindeki sayıların ortalamasını hesaplayacak ve sonucu ekrana yazdıracaktır.

Ortalama hesaplama fonksiyonunu kullanarak, farklı veri setleri için tekrar tekrar ortalamaları hesaplayabilirsiniz. Böylece, ortalamaları elde etmek için her seferinde aynı kodu yazmak zorunda kalmazsınız. Fonksiyon, işleri kolaylaştırarak kodunuzun daha temiz ve düzenli olmasını sağlar.

Siz de kendi özel fonksiyonunuzu oluşturarak veri setlerindeki sayıların ortalamasını kolaylıkla hesaplayabilirsiniz. Bu sayede, Python’da ortalamaları hesaplama sürecini daha verimli hale getirebilirsiniz.

Python Ortalama Hesaplama

Python programlama dilini kullanarak bir dizi sayının ortalamasını hesaplamaya yönelik ipuçları. Bu yazıda, Python’da hem basit ortalamayı hem de ağırlıklı ortalamayı hesaplama yöntemlerini öğreneceksiniz. Ortalama hesaplamanın temel mantığını anlamak ve gerçek dünya problemlerinde nasıl uygulanabileceğini görmek için bu rehber size yardımcı olacak.

Basit Ortalama Hesaplama:

Python’da verilen bir dizinin basit ortalamasını hesaplamak oldukça kolaydır. Öncelikle, dizideki tüm sayıları toplayın ve bu toplamı dizinin eleman sayısına bölün. İşte size örnek bir kod:

sayilar = [2, 5, 9, 12, 15]toplam = sum(sayilar)ortalama = toplam / len(sayilar)print("Basit Ortalama:", ortalama)

Ağırlıklı Ortalama Hesaplama:

Ağırlıklı ortalamayı hesaplamak, basit ortalamadan farklı bir yaklaşım gerektirir. Ağırlıklı ortalamayı hesaplamak için, her sayının kendi ağırlığı ile çarpılıp toplamı alınarak yapılır. İşte size örnek bir kod:

sayilar = [2, 5, 9, 12, 15]agirliklar = [1, 2, 3, 4, 5]agirlikli_toplam = sum(sayi * agirlik for sayi, agirlik in zip(sayilar, agirliklar))agirlikli_ortalama = agirlikli_toplam / sum(agirliklar)print("Ağırlıklı Ortalama:", agirlikli_ortalama)

Ağırlıklı ortalamayı hesaplarken her sayının ağırlığını göz önünde bulundurarak daha hassas sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu, belirli bir konuya daha fazla önem vermek veya ölçmek istediğiniz bir durumu vurgulamak için kullanışlı olabilir. Ağırlıklı ortalamayı hesaplama becerinizi geliştirdikçe, gerçek dünya problemlerini çözmek için bunu kullanabileceğiniz birçok farklı senaryo ile karşılaşacaksınız.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir