Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Os Modülü Nedir?

Python Os Modülü Nedir?

admin admin - - 20 dk okuma süresi
142 0

Python programlama dilinde sıklıkla kullanılan os modülü, işletim sistemi üzerinde çeşitli işlemler yapılmasına olanak sağlayan bir araçtır. Os (Operating System) modülü, Python ile birlikte gelir ve işletim sistemi fonksiyonlarının, işletim sistemi üzerinde çeşitli işlemler yapabilmenizi sağlar. Dosya yönetimi, klasör işlemleri, sürücü işlemleri ve diğer bazı işlemler için kullanılabilir.

Bu modül sayesinde, işletim sistemi bağımsızlığı sağlanarak programınızın farklı işletim sistemlerinde de sorunsuz bir şekilde çalıştırılması mümkündür. Ayrıca, Python programları içerisinde dosya kaydetme, açma ve düzenleme işlemleri için de os modülü kullanılabilir.

Os modülü, klasör ve dosya işlemlerinde de oldukça kullanışlıdır. Klasör oluşturma, silme, mevcut klasörleri listeleme, dosya oluşturma, silme ve mevcut dosyaları listeleme işlemleri, bu modül üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Python programlama dilinde işletim sistemi fonksiyonlarının kullanımı çoğu zaman basit değildir. Ancak, os modülü bu işlemleri kolaylaştırarak programcıların işini oldukça kolaylaştırır.

Os Modülünün Temel Özellikleri

Python programlama dili kullanılarak işletim sistemi ile etkileşimli uygulamalar geliştirmek isteyenlerin işlerini kolaylaştıran os modülü, geniş özellikleri sayesinde büyük önem taşır. Bu modülün sağladığı temel fonksiyonlar ve kullanım alanları, python dilindeki dosya ve dizin işlemlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlar.

Os modülü; dosya ve dizinlerin oluşturulması, silinmesi, kopyalanması, taşınması, isim değiştirilmesi gibi işlemlerinin yanı sıra mevcut dosya ve dizinlerin listelenmesi, çalışılan dizinin değiştirilmesi ve alınması, dosya ve dizinlerin erişim izinlerinde değişiklik yapılması gibi çeşitli özellikleri ile dikkat çeker. Ayrıca, os modülü sayesinde, işletim sistemlerinden bağımsız bir şekilde, dosya ve dizin işlemlerinin yapılabilmesi mümkün hale gelir.

Os modülünün diğer temel özellikleri arasında; tarihlere, pathlere ve dosya bütünlüğüne erişim, dosyalama sistemi ile çalışma, os işletim sistemi kütüphanesine erişim gibi işlevler yer alır. Os modülü sayesinde, python programlama dilinde, dosya ve dizinlerin işlemleri daha kolay ve güvenli hale getirilir.

Klasör İşlemleri

Python programlama dili için kullanılan os modülü, klasör oluşturma, silme ve mevcut klasörleri listeleme işlemlerinde oldukça yararlıdır. Klasör işlemleri için kullanılabilecek bazı temel fonksiyonlar şunlardır:

 • mkdir(path, mode): Parametre olarak verilen path adında bir klasör oluşturur. mode parametresi, klasörün izinleri için kullanılır.
 • rmdir(path): Parametre olarak verilen path adında bir klasörü siler.
 • listdir(path): Parametre olarak verilen path altındaki tüm klasörleri ve dosyaları listeler.

Bu fonksiyonlar, klasör işlemlerinde oldukça sık kullanılır ve Python programlarında klasörlerin otomatik olarak oluşturulması veya silinmesi gerektiğinde işlerimize büyük kolaylık sağlar. Aşağıdaki örnek uygulamada, Python os modülü kullanılarak bir klasör oluşturma ve içerisinde birkaç dosya oluşturma işlemi nasıl gerçekleştirileceği gösterilmektedir.

“`pythonimport os

# Klasör oluşturmaos.mkdir(‘example_folder’)

# Oluşturulan klasöre geçiş yapmaos.chdir(‘example_folder’)

# Yeni bir dosya oluşturmaopen(‘new_file.txt’, ‘w’).close()“`

Yukarıdaki kod, önce ‘example_folder’ adında bir klasör oluşturur, ardından oluşturulan klasöre geçiş yapar ve ‘new_file.txt’ adında boş bir dosya oluşturur. Bu işlemi gerçekleştirmek oldukça basittir ve Python programlama dili ile klasör işlemleri yapmanın en kolay yoludur.

mkdir(), rmdir(), listdir() fonksiyonları

Os modülü, Python programlama dili için birçok işlemi gerçekleştirmeye olanak tanıyan bir modüldür. Bu modülün sağladığı temel fonksiyonlar arasında dosya işlemleri ve klasör işlemleri yer alır. Klasör işlemleri için mkdir(), rmdir(), listdir() fonksiyonları kullanılır.

mkdir() fonksiyonu, belirtilen isimde bir klasör oluştururken rmdir() fonksiyonu da belirtilen klasörü siler. listdir() fonksiyonu ise mevcut klasörlerin listesini döndürür. Bu fonksiyonların kullanımı oldukça basittir ve birkaç parametreye sahiptirler. mkdir() fonksiyonu, oluşturulacak klasörün ismini alırken rmdir() fonksiyonu da silinecek klasörün ismini alır. listdir() fonksiyonu ise klasör yolu parametresini alır.

Fonksiyon Ne İşe Yarar? Parametreler
mkdir() Belirtilen isimde bir klasör oluşturur Klasör adı, mode (izinler)
rmdir() Belirtilen klasörü siler Klasör adı
listdir() Mevcut klasörlerin listesini döndürür Klasör yolu

Os modülünün bu temel fonksiyonları çeşitli Python projelerinde kullanılabilecek önemli işlemleri gerçekleştirmek için gereklidir.

Klasör İşlemleri İçin Örnek Uygulama

Python os modülü, klasör oluşturma, silme ve mevcut klasörleri listeleme gibi işlemleri gerçekleştirirken oldukça faydalıdır. Hatta bir adım daha ileri giderek, klasörün içinde belirli dosyaların oluşturulmasını da sağlayabilirsiniz.

Örnek olarak, aşağıdaki kod parçası Python os modülü kullanılarak bir klasör oluşturacak ve içinde birkaç dosya oluşturacak.

import os# Klasör oluşturmaos.mkdir("ornek_klasor")# Klasör içinde dosya oluşturmafor i in range(1, 4):  with open(f"ornek_klasor/dosya-{i}.txt", "w") as f:    f.write(f"Merhaba, ben dosya-{i}!")

Bu kod parçası, “ornek_klasor” adında bir klasör oluşturacak ve içinde “dosya-1.txt”, “dosya-2.txt” ve “dosya-3.txt” adında üç dosya oluşturacak.

Yukarıdaki örnek uygulama, Python os modülünün klasör ve dosya işlemleri için ne kadar kullanışlı olduğunu göstermektedir.

Dosya İşlemleri

Python programlama dilinde dosya işlemleri oldukça sık kullanılan işlemler arasındadır. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde os modülü büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Os modülü kullanarak dosya oluşturma, silme, mevcut dosyaları listeleme, dosya kopyalama ve taşıma işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Os modülü içerisinde yer alan open() fonksiyonu, dosya oluşturma ve açma işlemleri için kullanılırken, remove() fonksiyonu ise dosya silme işlemi için kullanılmaktadır. Mevcut dosyaları listelemek için listdir() fonksiyonu, dosya adını değiştirmek için rename() fonksiyonu, kopyalama için copy() fonksiyonu ve taşıma işlemi için move() fonksiyonu kullanılır.

Fonksiyon Adı İşlevi
open() Dosya oluşturma ve açma işlemi
remove() Dosya silme işlemi
listdir() Mevcut dosyaları listeleme
rename() Dosya adını değiştirme
copy() Dosya kopyalama işlemi
move() Dosya taşıma işlemi

Özellikle büyük boyutlu dosyaların kopyalanması veya taşınması gibi işlemler, güncel işletim sistemlerinin kendi ara yüzleri ile gerçekleştirildiğinde oldukça zaman alırken, os modülü kullanıldığında işlem oldukça hızlı bir şekilde tamamlanmaktadır. Ayrıca os modülü, farklı işletim sistemleri arasında da sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Bu nedenle, Python programlarında dosya işlemlerinin gerçekleştirilmesinde os modülünün sıkça kullanıldığını söyleyebiliriz.

open(), remove(), rename(), copy(), move() fonksiyonları

Python programlama dili için kullanılan os modülü ile dosya işlemleri yaparken, open(), remove(), rename(), copy(), move() fonksiyonları kullanılabilmektedir. Bu fonksiyonlar, dosya veya klasörlerin oluşturulması, düzenlenmesi veya silinmesi gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilirler.

open() fonksiyonu, dosya oluşturma, okuma ve yazma işlemleri yapmak için kullanılır. Dosyayı açmak için gerekli olan parametreler, dosya adı ve işlem modudur. İşlem modu, belirtilen dosyanın nasıl işlem göreceğini belirler.

remove() fonksiyonu, belirtilen dosyayı silmek için kullanılır. Bu fonksiyon için, silinecek dosyanın tam adı (path) belirtilmelidir.

rename() fonksiyonu, belirtilen dosyanın/adresin adını değiştirmek için kullanılır. Bu fonksiyon için, eski ve yeni dosya adları (path) belirtilmelidir.

copy() fonksiyonu, belirtilen dosyayı/belgeyi farklı bir konuma kopyalamak için kullanılır. Hem kaynak hem hedef olarak kullanılacak dosya(adres) parametreleri belirtilmelidir.

move() fonksiyonu, belirtilen dosyayı/belgeyi farklı bir konuma taşımak için kullanılır. Bu fonksiyon için hem kaynak hem de hedef olarak kullanılacak dosya(adres) parametreleri belirtilmelidir.

Yukarıdaki fonksiyonlar, dosya işleme, silme, değiştirme, kopyalama ve taşıma işlemlerini kolaylaştıran fonksiyonlar arasında yer almaktadır.

Dosya İşlemleri İçin Örnek Uygulama

Python os modülü, dosya işlemleri yapmak için etkili bir araçtır. Bu özellikleri öğrenmek için bir örnek uygulama gerçekleştirebilirsiniz.

Bir dosyayı kopyalamak ve taşımak için kullanılan iki önemli fonksiyon copy() ve move() fonksiyonlarıdır.

Method Description
copy( ) Bir dosyanın kopyasını oluşturur.
move( ) Bir dosyayı taşır.

Bu iki fonksiyonu kullanarak bir dosyanın kopyasını oluşturarak orijinal dosyayı silmek ve kopyayı yeni bir yere taşımak için aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz:

import os# Dosyanın Kopyalanmasısrc_file = "example.txt"dst_file = "example_copy.txt"os.copy(src_file, dst_file)# Dosyanın Taşınmasısrc_file = "example_copy.txt"dst_folder = "new_folder/"os.move(src_file, dst_folder)

Yukarıdaki örnek kodlar, orijinal dosyanın kopyasını oluşturur ve ardından orijinal dosyayı silerek yeni bir dosya oluşturur ve son olarak bu dosyayı yeni bir klasöre taşır.

Bu uygulama dosya işlemleri için sadece bir örnek olarak verilmiştir. Os modülü, klasör işlemleri ve dosya işlemleri için kullanabileceğiniz birçok farklı fonksiyon sağlar. Bu nedenle, projenizin ihtiyacına göre farklı fonksiyonları kullanarak daha karmaşık işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanım Örnekleri

Python programlama dili için kullanılan os modülü birçok alanda kullanılabilmektedir. Os modülünün en yaygın kullanım alanlarından biri dosya ve klasör işlemleridir. Ancak bu modül sadece dosya ve klasör işlemleri için değil, işletim sistemi bağımsızlığı, dizin yapısı işlemleri gibi birçok farklı alanda da kullanılabilmektedir.

Os modülünün bazı kullanım örneklerine değinecek olursak, dosya yönetimi, işletim sistemi bağımsızlığı ve dizin yapısı işlemleri gibi özellikler öne çıkmaktadır. Örneğin, dosya yönetimi için os modülü kullanılarak, dosya açma, kaydetme ve düzenleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi mümkündür. Ayrıca, işletim sistemi bağımsızlığı sayesinde de Python programları farklı platformlarda çalıştırılabilmektedir. Dizin yapısı işlemleri de yine os modülü kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Örneğin, bir proje içerisinde belirli bir klasöre erişmek için os modülü kullanılarak bu klasördeki dosyaların listesi alınabilir veya yeni bir klasör oluşturulabilir.

Kullanım Örneği Açıklama
Dosya Yönetimi Python programlarında dosya kaydetme, açma ve düzenleme işlemleri için os modülü kullanılabilir.
İşletim Sistemi Bağımsızlığı Os modülü sayesinde Python programları farklı işletim sistemlerinde de sorunsuz bir şekilde çalıştırılabilir.
Dizin Yapısı İşlemleri Os modülü kullanarak dizin yapısı işlemleri gerçekleştirme örnekleri ve bu özelliklerin hangi projelerde kullanılabileceği hakkında bilgi.

Os modülünün pek çok farklı kullanım örneği bulunmaktadır ve her örnekte kullanımı oldukça kolaydır. Bu nedenle, Python programlama diliyle uğraşan kişilerin os modülünü öğrenmeleri ve kullanmaları önerilebilir. Ayrıca, os modülü sayesinde işletim sistemi bağımsızlığı sağlanarak, projelerin farklı platformlarda çalışması mümkün kılınabilir.

Dosya Yönetimi

Python programları içerisinde dosya kaydetme, açma ve düzenleme işlemleri oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu gibi işlemleri gerçekleştirmek için ise os modülü kullanılabilmektedir.

Os modülü sayesinde, Python programları içerisinde dosya işlemleri hem daha kolay hem de daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Dosya oluşturma, silme, mevcut dosyaların listelenmesi gibi işlemler oldukça basit bir şekilde os modülü yardımıyla gerçekleştirilebilir. Bunun yanında, dosyaların isimleri değiştirilebilir ve dosyalar kopyalanarak farklı dizinlere taşınabilir.

Şunu unutmamak gerekir ki, dosya işlemleri gerçekleştirirken dikkatli olmak oldukça önemlidir. Yanlışlıkla bir dosyayı silmek ya da düzenlemek büyük problemlere yol açabilir. Bu nedenle, dosya işlemleri gerçekleştirilirken dikkatli olunmalıdır.

İşletim Sistemi Bağımsızlığı

Os modülü, Python programlama dilinde sıklıkla kullanılan bir modüldür. Bu modül sayesinde birçok klasör ve dosya işlemleri gerçekleştirilebilir. Bunun yanı sıra, os modülü sayesinde Python programları farklı işletim sistemlerinde de sorunsuz bir şekilde çalıştırılabilir.

Python programlama dili, özellikle veri bilimi projelerinde sıkça kullanılan bir dildir. Veri bilimi projeleri genellikle büyük boyutlu verilerle çalışırken, bu verilerin depolandığı dosyaların farklı işletim sistemlerinde uyumlu çalışması oldukça önemlidir. Os modülü, farklı işletim sistemlerindeki dosya sistemi yapısına uygun işlemlerin yapılmasına olanak sağlar. Bu sayede, Linux, Windows ve Mac işletim sistemlerinde çalışacak bir Python programı kolayca yazılabilir.

Dizin Yapısı İşlemleri

Os modülü, Python programlama dili için oldukça önemli bir modül olarak bilinir. Bu modül sayesinde işletim sistemi ile ilgili birçok işlem gerçekleştirilebilir. Bu işlemler arasında dizin yapısı işlemleri de bulunur. Os modülü kullanarak dizin yapısı işlemleri gerçekleştirmenin birçok farklı örneği bulunmaktadır.

Dizin yapısı işlemleri, genellikle işletim sistemi dosya sistemi üzerinde gerçekleştirilen işlemlerdir. Bu işlemler arasında klasörlerin oluşturulması ve silinmesi, dosyaların taşınması ve kopyalanması gibi işlemler yer alır. Os modülü sayesinde bu işlemlerin hepsi kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

 • Örnek olarak, bir dosya sistemindeki bir klasöre yeni bir klasör eklemek isteyebilirsiniz. Bu işlem için os modülü içerisinde yer alan mkdir() fonksiyonunu kullanarak yeni bir klasör oluşturabilirsiniz.
 • Aynı şekilde, bir dosya sistemindeki bir klasörü silmek için rmdir() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
 • Dizin yapısı işlemleri genellikle programlama projeleri için gereklidir. Örneğin, bir web uygulaması için dosya sisteminde belirli bir dizin yapısı oluşturmanız gerekebilir.

Os modülü, Python programlama dilinde dosya sistemi işlemlerinin kolaylıkla gerçekleştirilmesine olanak sağlar. Bu sebeple, bu modülle gerçekleştirilebilecek birçok projenin yanı sıra, programcıların dosya sistemi işlemleri için en çok başvurdukları modüllerden biridir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir