Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Program Kodları

Python Program Kodları

admin admin - - 20 dk okuma süresi
216 0

Bu makalede, Python programlama dilinde kullanılan bazı temel kodların açıklamaları yer almaktadır.

Python, son yıllarda popüler bir programlama dil haline gelmiştir ve birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Python, kullanıcı dostu ve kolay anlaşılır bir dil olduğu için hem acemi kullanıcılar hem de deneyimli geliştiriciler tarafından tercih edilmektedir.

Python programlamada, değişkenler ve veri tipleri oldukça önemlidir. Değişkenler, bir değeri saklamak ve kullanmak için kullanılır. Farklı veri tipleri ise farklı türde verileri temsil etmek için kullanılır. Bu sayede, sayılar, metinler, listeler ve daha fazlası gibi farklı veri tiplerini kullanabilir ve işleyebilirsiniz.

Koşullu ifadeler ve döngüler ise programları daha kontrol edilebilir hale getirmek için kullanılır. if-else ifadeleri, belirli bir koşulun doğru veya yanlış olmasına bağlı olarak farklı işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar. for ve while döngüleri ise belirli bir işlemi tekrarlayarak kodunuzu daha etkili ve verimli hale getirebilir.

Fonksiyonlar ve modüller ise Python programlarının daha modüler bir şekilde yazılmasını sağlar. Fonksiyonlar, belirli bir görevi yerine getiren kod parçalarıdır ve isteğe bağlı olarak parametreler alabilir. Modüller ise birden fazla fonksiyonun bir araya getirilmesiyle elde edilen ve farklı Python dosyalarında kullanılabilen birimlerdir.

NumPy modülü, matematiksel işlemler için sıklıkla kullanılan bir modüldür. Matplotlib modülü ise grafikler çizmek ve görselleştirme işlemleri için kullanılır. Bu modüller, verileri daha iyi anlamak ve görselleştirmek için önemli içerikler sunar.

Ayrıca, Python’da farklı veri yapıları da kullanabilirsiniz. Dizi, liste, demet ve sözlük gibi veri yapıları, farklı türde verileri saklamak ve işlemek için kullanılır. Bu veri yapıları, programları daha organize ve yönetilebilir hale getirir.

Hata ayıklama ve dosya işlemleri de Python programlamada dikkat edilmesi gereken konulardır. Hataların ayıklanması, programda oluşan hataları bulmak ve çözmek için önemlidir. Aynı zamanda, dosya okuma ve yazma işlemleri de programlarınızın verilerle çalışmasını sağlar ve programınızla dosyalar arasında veri alışverişi yapmanıza olanak tanır.

Python programlama dilinde CSV ve JSON dosyaları üzerinde işlem yapmak da oldukça yaygındır. CSV dosyaları tablo verilerini saklamak için kullanılırken, JSON dosyaları daha genel bir veri formatı olarak kullanılır. Bu dosya türleri üzerinde işlem yapmak, programlamada önemli bir beceridir ve çeşitli pratik uygulamalarla öğrenilebilir.

Değişkenler ve Veri Tipleri

Bir Python programında değişkenler, bilgileri saklamak için kullanılan bir araçtır. Değişkenler, farklı veri tipleriyle ilişkilendirilebilir ve bu tiplere bağlı olarak farklı işlemler gerçekleştirebilir. Temel olarak, değişkenlerin nasıl tanımlanacağı ve farklı veri tiplerinin nasıl kullanılacağı hakkında bilgi edinmek önemlidir.

Python’da değişken tanımlamak için ‘=’ işaretini kullanırız. Örneğin, ‘x = 5’ şeklinde bir tanımlama yaparak ‘x’ değişkenine 5 değerini atayabiliriz. Python, dinamik bir tip verme dilidir, bu nedenle değişkenlere farklı tiplerde veriler atayabilmemiz mümkündür.

Farklı veri tipleri arasında sayılar, metinler, listeler, demetler (tuple), sözlükler gibi birçok seçenek bulunur. Sayılar bütün ve ondalıklı sayılar olarak ikiye ayrılabilir. Metinler ise tek tırnak (”) veya çift tırnak (“”) ile tanımlanır. Listeler, birden çok değeri tek bir değişken altında saklamak için kullanılır ve köşeli parantezlerle öğeler ayrılır. Demetler, listeler gibi birden çok değeri saklar, ancak demetler değiştirilemezdir ve parantezlerle tanımlanır. Sözlükler, anahtar-değer çiftlerini içerir ve süslü parantezlerle tanımlanır.

Örneğin:

 • sayi = 10 # bir tam sayı
 • ondalikli_sayi = 3.14 # bir ondalıklı sayı
 • metin = “Merhaba Dünya!” # bir metin
 • liste = [1, 2, 3, 4, 5] # bir liste
 • demet = (1, 2, 3, 4, 5) # bir demet
 • sozluk = {“ad”: “Ahmet”, “yas”: 25} # bir sözlük

Yukarıdaki örnekte, değişkenler farklı veri tipleriyle ilişkilendirilmiştir. Bu tiplerin farklı özellikleri ve kullanımları vardır, bu nedenle Python programlarında veri tiplerinin doğru bir şekilde kullanılması önemlidir.

Koşullu İfadeler ve Döngüler

If-else ifadeleri ve for/while döngüleri gibi koşullu ifadelerin ve döngülerin kullanımı, Python programlama dilinde büyük önem taşır. Koşullu ifadeler, belirli bir şartın yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek için kullanılır. Bu sayede program, farklı durumlar için farklı eylemler gerçekleştirebilir.

If-else ifadeleri, bir şartın yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek ve buna bağlı olarak farklı kod bloklarını çalıştırmak için kullanılır. Örneğin, bir kullanıcının girdiği sayının pozitif mi, negatif mi yoksa sıfır olduğunu kontrol etmek için if-else ifadeleri kullanılabilir. Bu sayede program, farklı sonuçlar üretebilir ve kullanıcıya uygun bir çıktı verebilir.

For ve while döngüleri ise belirli bir işlemi tekrarlamak için kullanılır. For döngüsü, bir veri kümesi üzerinde dönüp her eleman için belirli bir işlemi gerçekleştirir. Örneğin, bir liste içindeki tüm elemanları kontrol etmek veya bir sayı dizisi üzerinde işlemler yapmak için for döngüsü kullanılabilir. While döngüsü ise belirli bir şart sağlandığı sürece bir işlemi tekrar tekrar gerçekleştirir. Örneğin, bir sayıyı kullanıcının istediği değere ulaşana kadar sürekli olarak arttırmak için while döngüsü kullanılabilir.

Python programlama dilinde koşullu ifadeler ve döngüler, programların daha esnek ve dinamik olmasını sağlar. Geliştiriciler, programlarını belirli şartlara göre kontrol etmek ve tekrarlayan işlemleri otomatikleştirmek için bu yapılardan faydalanır. Bu sayede programlar daha verimli çalışır ve istenilen sonuçları üretebilir.

Fonksiyonlar ve Modüller

Fonksiyonlar, Python programlama dilinde önemli bir bileşendir. Fonksiyonlar, belirli bir görevi yerine getirmek için bir araya getirilen kod bloklarıdır. Fonksiyonların tanımlanması, belirli bir isimle yapılır ve bu isim kullanılarak fonksiyon çağrılabilir. Bir fonksiyonun kullanımında parametreler ve dönüş değeri de belirtilebilir.

Örneğin, aşağıdaki örnek fonksiyon, kullanıcıdan aldığı iki sayıyı toplar ve sonucu döndürür:

def toplama(a, b):  toplam = a + b  return toplam

Bir fonksiyonu başka bir programda kullanmak için, o fonksiyonun bulunduğu modülü (dosya) import etmek gerekir. Python’da birçok kullanışlı modül bulunmaktadır ve bunlar işlevselliği artırmak veya belirli görevleri yerine getirmek için kullanılabilir.

Örneğin, matematiksel işlemler için kullanılan “math” modülü, trigonometrik fonksiyonlar, logaritma ve karekök gibi işlemleri yapmak için kullanılabilir. Aşağıdaki örnek, math modülündeki “sqrt” fonksiyonunu kullanarak bir sayının karekökünü hesaplar:

import mathsayi = 16kok = math.sqrt(sayi)print(kok) # Output: 4.0

Bu şekilde, Python’da fonksiyonların nasıl tanımlanacağı ve farklı modüllerin nasıl ithal edileceği hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olabilirsiniz. Fonksiyonlar ve modüller, kodunuzun daha organize ve tekrar kullanılabilir olmasını sağlar, bu nedenle bu konulara dikkat etmek önemlidir.

NumPy Modülü

NumPy Modülü

NumPy, Python programlama dilinde kullanılan bir modüldür ve matematiksel işlemler için geniş bir desteğe sahiptir. Bu modül, dizi ve matris işlemleri yapmak için kullanışlı fonksiyonlar sağlar ve verileri hızlı bir şekilde işlemek için optimize edilmiştir.

NumPy modülünü kullanarak, farklı veri tiplerini destekleyen çok boyutlu diziler oluşturabilirsiniz. Bu diziler, vektörler ve matrisler gibi matematiksel nesnelerin temsilini yapmak için kullanılabilir. Bu sayede, büyük miktarda veri üzerinde hızlı ve verimli matematiksel işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

Bir örnek olarak, NumPy modülünün sağladığı array() fonksiyonunu kullanarak bir dizi oluşturabiliriz. Bu diziyi kullanarak, toplama, çıkarma, çarpma gibi matematiksel işlemleri yapabiliriz. Ayrıca, trigonometrik fonksiyonlar, logaritma ve üs alma gibi matematiksel işlemleri de kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

NumPy modülü ayrıca istatistiksel hesaplamalar, rastgele sayı üretimi, veri filtreleme ve işleme gibi birçok işlem için de kullanılabilir. Bu sayede, verilerinizi analiz etmek ve işlemek için güçlü bir araç elde etmiş olursunuz.

Matplotlib Modülü

Matplotlib Modülü= Matplotlib modülü, Python programlama dilinde grafiklere dökme işlemleri yapmak için kullanılan bir kütüphanedir. Bu modül, çeşitli veri görselleştirme işlemleri için güçlü ve esnek bir araç seti sunar.

Matplotlib modülü, çeşitli çizim fonksiyonları ve grafik tipleri kullanarak verileri görselleştirmek için kullanılabilir. Özellikle, çizgi grafikleri, histogramlar, dağılım grafikleri, pasta grafikleri ve 3B grafikler oluşturmak için kullanılır.

Matplotlib modülünün kullanımı oldukça basittir. İlk olarak, modülü projenize dahil etmeniz gerekmektedir. Bunun için import matplotlib.pyplot as plt satırını kullanabilirsiniz. Ardından, verilerinizi ve çizim parametrelerinizi belirleyerek istediğiniz grafik türünü oluşturabilirsiniz.

Matplotlib modülü ayrıca, grafiklerinizi özelleştirmenize olanak sağlar. Örneğin, çizgi renkleri, eksen etiketleri, grafik başlıkları ve daha fazlasını belirleyebilirsiniz. Ayrıca, grafikleri kaydetmek, paylaşmak veya yazdırmak için kullanışlı yöntemler sağlar.

Özetle, Matplotlib modülü, Python programında grafik çizme ve veri görselleştirme işlemleri yapmak için kullanılan etkili bir araçtır. Bu modülü kullanarak verilerinizi görsel olarak anlamlı hale getirebilir ve daha iyi bir anlayış sağlayabilirsiniz.

Veri Yapıları

Veri Yapıları

Python programlama dili, çeşitli veri yapıları kullanarak verileri organize etmeyi sağlar. Bu veri yapıları, farklı türdeki verilerin saklanması ve işlenmesi için önemli bir rol oynar. İşte Python’da kullanılan bazı temel veri yapıları:

1. Dizi: Bir dizinin içinde aynı veya farklı tipteki verileri depolayabilirsiniz. Diziler, belirli bir sırayla elemanları tutar ve Python’da ‘list’ olarak adlandırılır. Örneğin, bir sepete birden fazla ürün eklemek için bir liste kullanabilirsiniz.

2. Liste: Bir liste, değiştirilebilir elemanların bir koleksiyonudur. Elemanlar eklenip çıkarılabilir ve sıralanabilir. Listeler, farklı tiplerdeki verileri bir araya getirmek için kullanılabilir. Örneğin, bir sınıfın öğrencilerini bir liste içinde saklayabilirsiniz.

3. Demet: Python’da ‘tuple’ olarak adlandırılan demetler, değiştirilemez elemanların bir koleksiyonudur. Bir demeti oluşturduktan sonra, elemanları değiştiremezsiniz. Demetler, değiştirilemez verilere ihtiyaç duyduğunuz durumlarda kullanışlıdır. Örneğin, bir noktanın koordinatlarını saklamak için bir demet kullanabilirsiniz.

4. Sözlük: Bir sözlük, anahtar-değer çiftlerinin bir koleksiyonudur. Her anahtarla ilişkilendirilmiş bir değer vardır. Sözlükler, verileri anahtarlarıyla ilişkilendirerek etkili bir şekilde saklamak ve erişmek için kullanılır. Örneğin, bir kullanıcının adını ve e-posta adresini içeren bir kullanıcı veritabanını bir sözlük olarak temsil edebilirsiniz.

Python’da veri yapıları, programların daha organize ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. Her bir veri yapısı farklı kullanım alanlarına sahip olsa da, hepsi programcılara güçlü bir araç seti sunar. Veri yapılarını anlamak, Python’da daha etkili kod yazmanıza yardımcı olacaktır.

Hata Ayıklama ve Dosya İşlemleri

Hata ayıklama, bir programın çalışması sırasında ortaya çıkan hataları bulma ve düzeltme sürecidir. Python’da, hataları ayıklamak için çeşitli araçlar ve teknikler vardır. Bir hata oluştuğunda, Python bir hata mesajı verir ve hatanın hangi satırda meydana geldiğini belirtir. Hata mesajlarından yararlanarak, programın düzgün çalışmasını sağlamak için kodda değişiklikler yapabilirsiniz.

Python’da dosya okuma ve yazma işlemleri oldukça basittir. Bir dosyayı okumak için, open() fonksiyonunu kullanarak dosyayı açmanız ve read() veya readline() fonksiyonlarını kullanarak içeriğini okumanız yeterlidir. Dosyaya yazmak için ise, yine open() fonksiyonunu kullanarak dosyayı açmanız ve write() fonksiyonunu kullanarak içeriği yazmanız gerekmektedir. Dosya işlemlerinin yapılacağı dosyanın doğru yolu ve adı belirtilmelidir.

Try-Except Blokları

Try-except blokları, Python programlama dilinde hataların yönetimi için kullanılan önemli bir yapıdır. Bu bloklar, programın çalışması sırasında oluşabilecek hataları yakalamak ve düzgün bir şekilde işlem yapmak için kullanılır. Kod bloğu try ifadesiyle başlar ve try bloğunda yer alan kodlar denendiğinde herhangi bir hata oluşursa except bloğunda belirtilen hata türüne göre işlem yapılır.

Bir try-except bloğu, kodun düzgün çalışması için kritik bir öneme sahiptir. Hatalar, programın beklenmeyen bir şekilde çökmesine veya yanlış sonuçlar üretmesine neden olabilir. Try-except blokları sayesinde, hataların oluşması halinde program durmadan işlem yapmaya devam eder ve kullanıcıya bir hata mesajı gösterilir.

Try-except bloklarının kullanımı oldukça basittir. Öncelikle, kodun hata verebileceğini öngördüğümüz bölümü try bloğu içine yazarız. Ardından, beklenen hataları belirlemek için except bloğunu kullanırız. except ifadesinden sonra hangi hata türünü yakalamak istediğimizi belirtiriz. Birden fazla hata türünü yakalamak istiyorsak, bunları virgülle ayırarak belirtebiliriz.

Try-except blokları, bir programın güvenli ve düzgün çalışması için önemli bir rol oynar. Hata yönetimi sayesinde programlar daha istikrarlı ve kullanıcıya daha iyi bir deneyim sunar. Try-except bloklarının kullanımı, geliştiricilerin hata ayıklama yeteneklerini artırır ve kodlarını daha güvenilir hale getirir.

CSV ve JSON İşlemleri

CSV (Comma Separated Values), verilerin virgülle ayrıldığı bir dosya formatıdır. Python’da CSV dosyaları üzerinde işlem yapmak için csv modülünü kullanabiliriz. Bu modülü import ederek CSV dosyalarını okuyabilir, yazabilir ve düzenleyebiliriz.

Örneğin, bir CSV dosyasını okumak için öncelikle dosyayı açmamız gerekmektedir. Ardından, csv.reader fonksiyonunu kullanarak dosyayı okuyabilir ve verileri kullanabiliriz. Aşağıda basit bir örnek gösterilmiştir:

import csvwith open('veriler.csv', 'r') as file:  reader = csv.reader(file)  for row in reader:    print(row)

Bu kod, ‘veriler.csv’ adlı bir CSV dosyasını okuyacak ve her bir satırı ekrana yazdıracaktır. Bunun yanında, csv.writer fonksiyonunu kullanarak yeni bir CSV dosyası oluşturabilir ve bu dosyaya veri yazabiliriz. Aşağıdaki örnek, yeni bir CSV dosyası oluşturarak veri yazma işlemini göstermektedir:

import csvdata = [['Ad', 'Soyad', 'Yaş'],    ['Ahmet', 'Yılmaz', '25'],    ['Ayşe', 'Demir', '30'],    ['Mehmet', 'Kara', '35']]with open('veriler.csv', 'w') as file:  writer = csv.writer(file)  writer.writerows(data)

Bu kod, ‘veriler.csv’ adlı bir CSV dosyası oluşturacak ve içine data adlı liste içerisindeki verileri yazacaktır. Bu şekilde, Python ile CSV dosyaları üzerinde pratik işlemler yapabiliriz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir