Python Kod

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Genel
  4. »
  5. Python Random Sayı Üretme

Python Random Sayı Üretme

admin admin - - 18 dk okuma süresi
649 0

Merhaba! Bu makalede, Python programlama dili ile rastgele sayı üretmenin nasıl yapıldığına dair bilgiler paylaşacağız. Rastgele sayı üretimi, özellikle simülasyonlar, oyunlar, kriptografi ve diğer pek çok alanda önemli bir yer tutar. Python, rastgele sayı üretmek için kullanabileceğimiz random modülü sayesinde bu işlemi kolaylaştırır.

Rastgele Sayı Üretimi

Python programlama dilinde, rastgele sayılar üretebilmek için random modülü kullanılır. Bu modül sayesinde, farklı amaçlar için rastgele sayılar oluşturabiliriz. Örneğin, simülasyonlar, şifre oluşturma, test verileri oluşturma, oyunlar ve benzeri birçok program için rastgele sayılar gereklidir. Rastgele sayılar üretirken, Python’un random modülü kullanılarak, uniform, normal, ünite, varsayılan ve diğer dağılımlar altında olasılık dağılımı özellikleri kullanılabilir.

Random modülü, üç farklı fonksiyonu içermektedir: randint(), random(), ve choice(). randint() fonksiyonu, belirtilen iki sayı arasında bir tam sayı döndürerek rastgele bir tam sayı üretir. random() fonksiyonu ise 0 ile 1 arasında bir ondalık sayı döndürür. choice() fonksiyonu ise, kelimelerin, harflerin veya öğelerin rastgele bir seçimini yapar.

randint() Fonksiyonu

Python programlama dilinde, rastgele sayılar üretmek için kullanabileceğimiz birçok fonksiyon vardır. randint() fonksiyonu ise, rastgele tam sayılar üretmek için en sık kullanılan fonksiyonlardan biridir. Bu fonksiyonu kullanarak, belirlediğimiz iki sayı arasında rastgele bir tam sayı oluşturabiliriz.

randint() fonksiyonu iki argüman alır: fonksiyonun döndürdüğü en küçük değer ve fonksiyonun döndürdüğü en büyük değer. Bu sayılar da dahil olmak üzere, rastgele bir tam sayı üretir. Aşağıdaki örnekte, randint() fonksiyonu kullanarak 1 ile 10 arasında rastgele bir tam sayı oluşturulmuştur:

Örnek Kod Çıktı
import random
print(random.randint(1,10))
5

Yukarıdaki örnekte, randint() fonksiyonu kullanılarak 1 ile 10 arasında rastgele bir tam sayı oluşturulmuştur ve ekrana yazdırılmıştır. Bu fonksiyonu kullanarak farklı aralıklarda rastgele tam sayılar da üretebilirsiniz.

Örnek Kod:

Gerek web sitelerinde gerekse mobil uygulamalarda, rastgele sayılar üretmek oldukça önemlidir. Bu işlem için Python programlama dili kullanarak, rastgele sayılar oluşturabilirsiniz. Rastgele sayı üretmek için Python’un random modülü kullanılır. Bu modülle ilgili işlemleri gerçekleştirmek için, öncelikle rastgele sayı üretimi için gerekli olan random modülünü kodumuza dahil etmeliyiz.

Örnek Kod:
import random

Rastgele sayı üretimi için, randint() fonksiyonunu kullanırız. Bu fonksiyon, belirlenen iki sayı aralığında (dahil) rastgele bir tam sayı üretir.

print(random.randint(1,10))

import random
print(random.randint(1,10))

5

Bu kod, 1 ile 10 arasında rastgele bir tam sayı oluşturur ve ekrana yazdırır. randint() fonksiyonu, verilen aralıkta rastgele bir tam sayı döndürür. Bu örnekte, 1 ile 10 arasında (dahil) bir sayı oluşturuldu ve ekrana yazdırıldı. Faydalı bir özellik olarak, bu fonksiyon, her zaman verilen aralıkta bir sayı oluşturur, bu nedenle verilen aralığın dışındaki herhangi bir sayı üretmez.

Çıktı:

Bu kod, 1 ile 10 arasında rastgele bir tam sayı oluşturarak çıktı olarak 5 verir. randint() fonksiyonu, fonksiyona verilen parametreler arasında (dahil) rastgele bir tam sayı döndürür. Bu örnek kod, rastgele bir sayı oluşturur ve ekrana yazdırır. Böylece, bu fonksiyonu kullanarak birçok uygulama geliştirebiliriz. Örneğin, şifre oluşturma, oyunlar, test senaryoları vb.

Açıklama:

Bu örnek kod, rastgele bir tam sayı üretmek için randint() fonksiyonunu kullanır. Fonksiyon iki parametre alır ve bu parametreler sayı aralığını belirler. Bu örnekte, 1 ile 10 arasında rastgele bir tam sayı oluşturulur ve ekrana yazdırılır. Çıktı her çalıştırmada farklı bir sayı olarak üretilir. randint() fonksiyonu kullanışlıdır, çünkü belirli bir aralıktaki tam sayıları üretmek için sıklıkla ihtiyacımız vardır. Ayrıca, randint() fonksiyonu dahil edilmesi kolay ve kullanımı basittir.

random() Fonksiyonu

Python’un random modülü, programlarımızda rastgele sayılar oluşturmamızı sağlayan birçok fonksiyon içerir. Bunlardan biri de random() fonksiyonudur. Bu fonksiyon, 0 ile 1 arasında (dahil olmayan) bir ondalık sayı döndürür. Oluşturulan sayılar, uniform dağılım kullanılarak üretilir. Yani herhangi bir sayı daha fazla üretilmez ve hiçbir sayı üretilmez.

Rastgele bir ondalık sayı oluşturmak için, random() fonksiyonunu kullanarak bir örnek kod yazabiliriz:

Örnek Kod: import random
print(random.random())
Çıktı: 0.5243901095160865
Açıklama: Bu kod, 0 ile 1 arasında rastgele bir ondalık sayı oluşturur ve ekrana yazdırır.

Random fonksiyonu, programlama dilinde sıklıkla kullanılır. Örneğin, bir yarışmada kazanan bir kişiyi seçmek için veya stok fiyatları, hava durumu verileri, çark dönüşleri gibi birçok alanda simülasyonlar oluşturmak için kullanılabilir. Ancak kriptografik olarak güvenli bir rastgele sayı üretmeniz gerektiğinde, secrets modülü kullanmanız önemlidir.

Örnek Kod:

Bu örnekte, Python’un random modülünü dahil ediyoruz. Modülü kullanarak programımızda rastgele sayılar oluşturabiliriz. Bu modülün bazı fonksiyonları, rastgele sayı oluşturmak için kullanılabilir.

Fonksiyon Açıklama
randint(a,b) Verilen a ve b değerleri aralığında, dahil rastgele bir tam sayı döndürür.
random() 0 ile 1 arasında rastgele bir ondalık sayı döndürür.
uniform(a,b) Verilen a ve b değerleri aralığında, dahil rastgele bir ondalık sayı döndürür.
randrange(start, stop, step) Verilen aralıkta rastgele bir tam sayı döndürür.

print(random.random())

Python’da, random() fonksiyonu kullanılarak rastgele ondalık sayılar oluşturabiliriz. Bu fonksiyon, 0 ile 1 arasında bir ondalık sayı döndürür. Kendi uygulamalarımızda veya projelerimizde rastgele ondalık sayılara ihtiyacımız olduğunda bu fonksiyondan faydalanabiliriz.

Bir örnek vermek gerekirse, yazdığımız programın her çalıştığında farklı bir ondalık sayı üretmesini istiyor olabiliriz. Bu durumda, random() fonksiyonu bize tam ihtiyacımız olan şeyi sunacaktır.

Fonksiyon kullanımı oldukça basittir. Sadece import random ifadesini programımıza eklememiz yeterlidir. Daha sonra ise random() fonksiyonunu çağırarak kullanabiliriz.

import randomprint(random.random())
0.5243901095160865

Yukarıdaki örnek kod, 0 ile 1 arasında rastgele bir ondalık sayı oluşturur ve ekrana yazdırır. Bu fonksiyonun çıktı değeri, her program çalıştırıldığında değişkenlik gösterir.

Çıktı:

Örnek kodun çıktısı olarak, 0.5243901095160865 sayısı ekrana yazdırılır. Bu, 0 ile 1 arasında bir ondalık sayının rastgele olarak oluşturulduğunu gösterir. Oluşturulan bu sayı, birçok farklı uygulamada kullanılabilir. Örneğin, bir oyun programında, karakteristik özelliklerin rastgele seçilmesi için kullanılabilir. Benzer şekilde, bir finansal modellemeye ait verilerin oluşturulmasında da kullanılabilir.

Açıklama:

Bu örnek kod, Python'un random modülü kullanılarak rastgele bir ondalık sayı üretir. Fonksiyon için verilen aralık, 0 ile 1 arasındadır ve dahil değildir. Bu nedenle, üretilebilecek en küçük sayı 0.0 ve en büyük sayı 0.9999…'dır. random() fonksiyonu, özellikle simülasyonlar ve modelleme gibi uygulamalarda kullanışlıdır.

Güvenlik

Rastgele sayı üretirken, güvenlik önlemleri mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle şifre oluşturma gibi uygulamalarda, sadece rastgele sayı üretmek yeterli değildir. Kriptografik olarak güvenli rastgele sayı üretimi gereklidir.

Python 3.6’dan itibaren, kriptografik olarak güvenli rastgele sayılar oluşturmak için secrets modülü kullanılabilir. Bu modül, random modülündeki fonksiyonlardan daha güvenlidir ve şifre oluşturma gibi işlemlerde kullanılması tavsiye edilir.

secrets modülü ile randbelow() fonksiyonu kullanarak, 0 ile verilen sayı arasında (dahil değil) kriptografik olarak güvenli bir rastgele sayı elde edebilirsiniz.

import secretsprint(secrets.randbelow(10))

6

Gördüğünüz gibi, bu örnekte 0 ile 9 arasında (dahil olmayan) bir rastgele sayı üretildi. Bu sayı, kriptografik olarak güvenlidir ve şifre oluşturma gibi işlemlerde güvenle kullanılabilir.

secrets Modülü

Python 3.6’dan itibaren, kriptografik olarak güvenli rastgele sayılar oluşturmak için secrets modülü kullanılabilir. Bu modül, bilgisayarın donanımından gelen entropi kaynaklarını kullanarak, daha öngörülemeyen rastgele sayılar oluşturur. Bu nedenle, özellikle şifre oluşturma gibi kritik uygulamalar için tercih edilen bir modüldür.

secrets modülü, randbelow() fonksiyonu ile kullanılır. Bu fonksiyon, verilen üst sınır değerine kadar kriptografik olarak güvenli bir rastgele tam sayı üretir. Daha öngörülemez sayılar elde etmek için, verilen sınırlar arasında olan en büyük üs 2’nin katı olmayan bir sınır belirlemek önerilir.

Fonksiyon Adı Açıklama
secrets.randbelow(üst_sınır) 0 ila (üst_sınır – 1) arasında kriptografik olarak güvenli bir rastgele tam sayı döndürür.

Örnek Kod:

Bu örnek kodda, Python programlama dilinde secrets modülünü kullanarak rastgele sayılar üretiyoruz. Rastgele sayı üretirken, özellikle güvenlik önlemlerini de dikkate almalıyız. secrets modülü, kriptografik olarak güvenli rastgele sayı üretmek için kullanılan bir modüldür.

Örnek kodumuzda, secrets modülünü kullanarak, 0 ile 9 arasında (dahil) kriptografik olarak güvenli bir rastgele tam sayı ürettik. Bu kodu kullanarak, örneğin şifre oluşturma gibi uygulamalarda, güvenli rastgele sayılar üretebiliriz. secrets modülü, Python 3.6 ve sonraki sürümlerinde bulunmaktadır. Kodun çıktısı, 0 ile 9 arasında değişen bir rastgele tam sayıdır.

print(secrets.randbelow(10))

Python’da güvenli bir şekilde rastgele bir sayı oluşturmak istiyorsak, secrets modülünü kullanabiliriz. Bu modül, özel sayı üretme için tasarlanmıştır ve kriptografik olarak güvenli sayılar oluşturur. Yukarıdaki örnek kodda, randbelow() fonksiyonu kullanılarak, 0 ile 9 arasında kriptografik olarak güvenli bir tam sayı oluşturuldu ve ekrana yazdırıldı. Bu fonksiyon, tarafından üretilen sayı, belirtilen üst sınır değerine kadar olan sayı aralıklarında seçilir. Güvenli bir rastgele sayı oluşturmak için, özellikle şifre oluşturma veya finansal işlemler gibi hassas uygulamalarda, secrets modülü kullanmanız önemlidir.

Çıktı:

Bu örnek kod, Python programlama dili kullanılarak kriptografik olarak güvenli bir rastgele sayı oluşturulduğunu gösterir. Çıktısı 6 olan bu rastgele tam sayı, 0 ile 9 arasında kriptografik olarak güvenli bir şekilde üretildi. Bu işlem, şifre oluşturma gibi uygulamalarda kullanılabilecek güvenli bir rastgele sayı üretimi sağlamaktadır.

Açıklama:

Bu örnek kod, Python’da kriptografik olarak güvenli rastgele sayı üretmenin en iyi yollarından biri olan secrets modülünü kullanmaktadır. Kod, randbelow() fonksiyonunu kullanarak, 0 ile 9 arasında rastgele bir tam sayı oluşturur. Bu sayı, güvenli bir şekilde rastgele seçildiği için, şifre oluşturma gibi uygulamalarda kullanılabilir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir