Python Kod

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Genel
  4. »
  5. Python split() fonksiyonu nedir?

Python split() fonksiyonu nedir?

admin admin - - 37 dk okuma süresi
166 0

Python’da split() fonksiyonu, karakter dizilerinin belirtilen ayraçlara göre bölünmesini ve parçalara ayrılmasını sağlayan bir metottur. Bu metot, bir string ifade üzerinde kullanılabilir ve belirtilen ayraç içindeki karakterler, string ifade parçalara ayrılır. Örneğin, “Python programlama dili” ifadesi, split() fonksiyonu ile kullanılan boşluk karakterine göre iki parçaya ayrılabilir. Python kodunda, split() fonksiyonunun kullanımı oldukça basittir ve parçalara ayrılmış ifade bir liste olarak döndürülür.

Split() fonksiyonu, birlikte kullanılabilecek birçok farklı ayraç seçeneği sunar. Virgül, noktalı virgül ve tiret gibi karakterler, ayraç olabileceği gibi boşluk, nokta ve virgül gibi özel karakterler de ayraç olarak kullanılabilir. Bu yöntem, metin işleme uygulamalarında veya veri analizi çalışmalarında oldukça faydalıdır. Örneğin, bir kullanıcının girdiği bir metni iki kelimeye ayırmak veya bir CSV dosyasının içeriğini parçalayarak verileri düzenlemek, split() fonksiyonu ile yapılabilir. Böylece veriler, doğru bir şekilde kategorize edilir ve raporlar daha anlamlı hale gelir.

Split() fonksiyonu nasıl kullanılır?

Python’da split() fonksiyonu oldukça önemli bir metotdur. Bu metot, karakter dizilerini belirtilen ayraçlara göre bölüp parçalara ayırmaya yarar. Split() fonksiyonu string ifade üzerinde kullanılacaktır. Kendisi bir ayraç belirtilmeli ve bu ayraç içindeki karakterler tarafından string ifade parçalara ayrılacaktır.

Örneğin, “Python dersleri” ifadesi, split() fonksiyonu ile boşluk karakteri kullanılarak parçalara ayrılabilir. Bu işlem şu kod parçası ile gerçekleştirilebilir:

Python Kodu: text = “Python dersleri”
text.split()
Çıktı: [‘Python’, ‘dersleri’]

Ayrıca, “Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara’da bulunmaktadır.” ifadesi, split() fonksiyonu ile virgül ve boşluk karakteri kullanılarak parçalara ayrılabilir. Bu işlem şu kod parçası ile gerçekleştirilebilir:

Python Kodu: text = “Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara’da bulunmaktadır.”
text.split(“, “)
Çıktı: [‘Orta Doğu Teknik Üniversitesi’, ‘Ankara\’da bulunmaktadır.’]

Split() fonksiyonu, string bir ifadeyi karakter bazlı olarak ayrıştırmak için oldukça faydalı bir yöntemdir. Bu nedenle, metin işleme uygulamalarında veya veri analizi çalışmalarında oldukça sık kullanılır.

Örnek kullanım-1:

Bir kullanıcının girdiği bir metni iki kelimeye ayırmak, split() fonksiyonunun kullanımı için bir örnek olabilir. Bu şekilde, kullanıcının girdiği verinin etkili bir şekilde işlenmesi ve daha anlamı hale gelmesi mümkün hale gelir. Örneğin, metnin ilk kelimesi başlığı, ikinci kelimesi ise açıklamayı içeriyorsa, bu ayırma işleminden sonra her bir kelime ayrı bir değişkene atanabilir.

Split() fonksiyonunun bir diğer kullanımı da, bir belgede yer alan verilerin ayrıştırılmasıdır. Örneğin, bir belge içinde yer alan her bir adresi ayrı bir satıra yerleştirmek istiyoruz. Bu durumda, split fonksiyonunu kullanarak belge içinde yer alan virgüllerin ve boşlukların ardından gelen her bir kelimeyi ayrı bir satıra yerleştirebiliriz. Bu şekilde, belge içinde yer alan verilerin daha anlaşılır ve düzenli hale gelmesi mümkün olur.

Python dersleri

Python, dünya üzerinde en popüler programlama dillerinden biridir. Günümüzde, birçok üniversite ve eğitim kurumu, öğrencilere Python öğretmektedir. Bu nedenle, Python dersleri de oldukça popüler hale gelmiştir.

Python dersleri, genellikle başlangıç seviyesinde başlar ve daha sonra karmaşık konulara doğru ilerler. PyCharm, anaconda ve Jupyter Notebook gibi birçok programda Python öğretimi yapılabilir. Python öğrenmek için birçok online kaynak da bulunmaktadır. Udemy, Coursera ve Codecademy, Python öğrenmek için en popüler online kurs siteleridir.

ifadesi, split() fonksiyonu ile boşluk karakteri kullanılarak parçalara ayrılabilir.

Python’da split() fonksiyonu oldukça yararlı bir metoddur. Özellikle, bir karakter dizisini ayraç karakterlerine göre bölüp parçalara ayırmak için kullanılabilir. Bu nedenle, herhangi bir metin işleme veya veri analizi çalışmasında sıklıkla kullanılır. Split() fonksiyonu kullanılarak, bir ifade belirli bir ayraç kullanılarak parçalara ayrılabilir. Örneğin, “Python dersleri” ifadesi, split() fonksiyonu kullanılarak boşluk karakteri kullanılarak bölünebilir. Bu şekilde, “Python” ve “dersleri” parçalara ayrılır ve her biri ayrı bir şekilde işlenebilir.

Bunun yanı sıra, split() fonksiyonu diğer ayraç karakterleri de kullanarak bir karakter dizisini parçalara ayırabilir. Örneğin, “Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara’da bulunmaktadır.” ifadesi, split() fonksiyonu ile virgül ve boşluk karakteri kullanılarak parçalara ayrılabilir. Bu durumda, “Orta Doğu Teknik Üniversitesi” ve “Ankara’da bulunmaktadır.” olmak üzere 2 parça oluşur ve bu parçalar ayrı ayrı işlenebilir.

Python Kodu:

Python’da split() fonksiyonu kullanılarak string ifadeleri belirtilen ayraçlara göre parçalara ayırabilirsiniz. Bu işlem, metin işleme uygulamalarında veya veri analizi çalışmalarında oldukça faydalıdır. Ayrıca fonksiyonunu uygulamak oldukça kolaydır. İşte size birkaç örnek:Örnek kullanım-1: Bir string ifadeyi boşluk karakteri kullanılarak parçalamaPython dersleri ifadesini, split() fonksiyonu kullanarak boşluk karakteri kullanarak parçalayalım. Python Kodu aşağıdaki gibidir:

PYTHON KODU:

text = “Python dersleri”
text.split()

Yukarıdaki kod, string ifadeyi iki kısımda ayırıp parantez içinde döndürür: ‘Python’ ve ‘dersleri’.Örnek kullanım-2: Bir string ifadeyi virgül ve boşluk karakterleri kullanılarak parçalamaOrta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara’da bulunmaktadır. ifadesini, split() fonksiyonu kullanarak virgül ve boşluk karakterleri kullanarak parçalayalım. Python Kodu aşağıdaki gibidir:

PYTHON KODU:

text = “Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara’da bulunmaktadır.”
text.split(“, “)

Yukarıdaki kod, string ifadeyi iki kısımda ayırıp parantez içinde döndürür: ‘Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ ve ‘Ankara’da bulunmaktadır.’.Split() fonksiyonu, veri işleme ve analizi çalışmalarında oldukça faydalıdır. Yararlarına örnek olarak, kullanıcının girdiği bir metni iki kelimeye ayırmak veya bir CSV dosyasının içeriğini parçalayarak verileri düzenlemek sayılabilir.Python dersleri

Python programlama dili, son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Bu nedenle birçok eğitim kurumu, Python dersleri sunmaktadır. Python dersleri, her seviyede öğrenciye uygun olarak tasarlanabilir. Başlangıç seviyesinde öğrenciler, temel Python kavramlarına ve dilin yerleşik işlevlerine aşina olabilirler. Orta seviyede öğrenciler, Python’un modülleri ve kütüphaneleri hakkında daha fazla bilgi edinerek, daha karmaşık programlar yazabilirler. Uzman seviyede öğrenciler ise Python’u daha derinlemesine anlayabilir ve özelleştirilmiş çözümler üretebilirler.

Python dersleri, genellikle online veya yüz yüze eğitim şeklinde verilir. Derslerde öğrencilere, Python kodlarını yazma, hataları ayıklama ve Python programlama dilini kullanarak projeler yapma gibi beceriler öğretilir. Ayrıca, derslerde Python ile ilgili temel kavramlar, veri türleri, döngüler, karar yapıları, sınıflar ve nesne yönelimli programlama gibi konular ele alınır.

Python split() fonksiyonu nedir?

Python’da split() fonksiyonu, karakter dizilerini belirtilen ayraçlara göre bölüp parçalara ayırmaya yarayan bir metoddur. Bu fonksiyon, bir string ifadeyi boşluk, virgül veya herhangi bir belirtilen ayraç karakterine göre parçalara ayırmak için kullanılır. Bu fonksiyon sayesinde, bir string ifade içindeki her bir parçayı ayrı ayrı işleyerek veri işleme ve analiz işlemlerini daha yatkın hale getirebilirsiniz.

Bunun için, string ifade üzerinde split() fonksiyonu çağrılmalıdır. Ardından, fonksiyona ayraç karakteri belirtilmelidir. Bu ayraç içindeki karakterler tarafından string ifade parçalara ayrılacaktır. Bu fonksiyon, birçok farklı senaryoda kullanılabilir ve Python programlamada oldukça sık kullanılan bir fonksiyondur.

text.split(

Python’da split() fonksiyonu, belirtilen bir ayraç kullanılarak karakter dizilerini parçalara ayırmaya yarayan bir yöntemdir. Bu yöntem, string ifadeleri kolayca ayrıştırmak ve bu parçaları daha kullanışlı hale getirmek için oldukça faydalıdır.

Metin işleme veya veri analizi gibi uygulamalarda, split() fonksiyonu çok kullanılır. Kullanıcı girdilerini işlemek, CSV dosyalarındaki verileri kategorize etmek ve raporları daha anlaşılır hale getirmek için kullanılabilir.

Örneğin, string bir ifadeyi belirli bir ayraç kullanarak parçalara ayırabiliriz. Bir kullanıcının girdiği bir metni, iki kelimeye ayrıştırmak gibi. Bu şekilde, girdiyi işlemek ve daha etkili hale getirmek daha kolay hale gelecektir.

Ayrıca, verileri içeren bir CSV dosyası varsa, split() fonksiyonu kullanarak bu verileri parçalayıp kategorize edebiliriz. Bu sayede, veriler daha anlamlı ve anlaşılır bir hale gelir.

Split() fonksiyonu, string ifade üzerinde kullanılır ve kendisi bir ayraç belirtilmelidir. Belirtilen ayraç, string ifade içinde kullanılan karakterlere göre string ifade parçalara bölünecektir. Bu bölünmüş parçaların her biri, bir liste elemanı olarak saklanacaktır.

Bir örnek üzerinden açıklamak gerekirse, “Python dersleri” ifadesi, split() fonksiyonu kullanılarak boşluk karakteri kullanılarak iki parçaya ayrılabilir. Bu iki parça, bir liste elemanı olarak saklanacaktır. Bu şekilde, metin işleme uygulamalarında veya veri analizi çalışmalarında oldukça faydalı bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Özellikle, kullanıcının girdiği bir metni iki kelimeye ayırmak gibi basit uygulamalarda veya bir CSV dosyasının içeriğini parçalamak gibi daha kompleks uygulamalarda split() fonksiyonu oldukça kullanışlıdır.

)

Python’da split() fonksiyonu kullanımı oldukça basit ve faydalıdır. Ayraç belirtilen herhangi bir karakter olabilir ve bu karakter, tırnak işareti, virgül veya herhangi bir özel karakter olabilir. Fonksiyon, bir liste döndürür ve bu listede parçalara bölünmüş string ifade bulunur. Bu parçalara ayrılmış string ifadeler bir dizi işlem için kullanılabilir, örneğin, dosya isimleri gibi büyük dosyalarda veya uygulamaların veri analizi bölümlerinde kullanılabilir. Bu yöntem, programlama dillerinde oldukça yaygındır ve Python’da da çok kullanışlıdır.

Split() fonksiyonu, Python dilindeki en yararlı ve en kolay kullanılan fonksiyonların arasında yer almaktadır. Yeni başlayanlar için bile kolayca kullanılabilir ve birçok veri kümesine ayırılabilir. Fonksiyonun, parçalara ayrılmış bir string ifade listesi döndürmesi nedeniyle, parçalara ayrılmış verileri bir dizi işlem için kullanabilirsiniz. Bu, veri analizi, metin işleme veya verilerdeki herhangi bir düzenleme işlemi yapmak için oldukça faydalı bir yöntemdir. Diğer dil ve programlama araçları ile karşılaştırıldığında, Python’daki split() fonksiyonu son derece gelişmiştir ve veri işlemede bir zorunluluktur.

Çıktı:

Fonksiyonun kullanımı yapıldığında, örnek bir string ifadesi belirlenir ve bu ifade içindeki özel bir karakter kullanılarak split() fonksiyonu uygulanır. Bu örnekte özel karakter olarak boşluk kullanılmıştır. Böylece, Python dersleri ifadesi Python ve dersleri olarak iki ayrı parçaya bölünecektir. Çıktı olarak ise, [‘Python’, ‘dersleri’] şeklinde bir liste elde edilir. Bu şekilde, string ifadelerdeki kelimeler veya cümleler belirli ayraçlar kullanılarak ayrıştırılabilir ve bunların üzerinde işlemler yapılabilir.

Örnek kullanım-2:

Bir CSV dosyasının içeriğini parçalayarak verileri düzenlemek, split() fonksiyonunun bir diğer önemli uygulamasıdır. Veri analizi çalışmaları yapılırken bu yöntem oldukça kullanışlıdır. Split() fonksiyonunun kullanılması sayesinde, veriler kolayca kategorize edilebilir ve raporlama işlemleri daha anlamlı hale getirilebilir. Bu işlem sırasında ayraç olarak kullanılacak karakterlerin dikkatli bir şekilde belirlenmesi, daha doğru sonuçların elde edilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda, split() fonksiyonunun bir diğer faydası, veri işleme işlemlerinin daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmesidir. Split() fonksiyonunun kullanımı sırasında, programlama dili olarak Python’un hem yazması kolay hem de anlaşılır olması nedeniyle, kullanımı oldukça kolaydır. Böylece, programlama alanında ihtiyaç duyulan çözümler daha hızlı bir şekilde geliştirilebilir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara’da bulunmaktadır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinden biridir. Ankara’da yer alan ODTÜ, 1956 yılında kurulmuştur ve o zamandan beri eğitim, araştırma ve topluma hizmet etmektedir.

ODTÜ, mühendislik, bilim, sosyal bilimler, işletme ve eğitim fakülteleri gibi çeşitli alanlarda lisans ve lisansüstü programlar sunmaktadır. Üniversitenin kampüsü oldukça büyük ve modern yapılarıyla dikkat çekmektedir. Ayrıca, ODTÜ’nün dünya çapında birçok saygın üniversiteyle ortak projeleri ve değişim programları bulunmaktadır.

ODTÜ’nün amacı, öğrencilerine yüksek eğitim standartları sunarak, onları gelecekteki iş hayatlarına hazırlamaktır. Ayrıca, araştırma çalışmaları ile ülkenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu nedenle, ODTÜ ülkemizin en saygın ve önde gelen üniversitelerinden biridir.

ifadesi, split() fonksiyonu ile virgül ve boşluk karakteri kullanılarak parçalara ayrılabilir.

Birçok durumda, metin ifadesinde, farklı karakterlerle ayrılmış ayrı metin parçalarını kullanmak gerekebilir. Split() fonksiyonu, virgül ve boşluk karakteri gibi ayraca göre string ifadeyi bölüp parçalara ayırabilir. Örneğin, “Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara’da bulunmaktadır.” ifadesi, split() fonksiyonu ile ayrıştırılabilir. Kullanılacak olan ayraç karakterleri, split() fonksiyonuna gönderilen bir dizi olarak belirtilir.

Split() fonksiyonunun kullanımının oldukça basit olması, metin işleme uygulamalarında ve veri analizi çalışmalarında büyük bir kolaylık sağlar. Görünen o ki, split() fonksiyonu sadece bir string ifadeyi ayrıştırmakla kalmaz, aynı zamanda verilerin daha etkili hale gelmesine yardımcı olur.

Python Kodu:

Python split() fonksiyonu nedir?

Python’da split() fonksiyonu karakter dizilerini belirtilen ayraçlara göre bölüp parçalara ayırmaya yarayan bir metoddur. Split() fonksiyonu, string ifadeleri belirttiğimiz karakter ya da karakter kümesi ile ayrıştırır ve ayırdığı parçaları bir dizi olarak döndürür.

Split() fonksiyonu, string ifadeler üzerinde kullanılan bir yöntemdir. Kendisi bir ayraç belirtmeli ve bu ayraç içinde yer alan karakterler tarafından string ifade parçalara ayrılacaktır. Örneğin, bir cümleyi boşluk karakteri kullanarak, ya da virgül ve noktalı virgül kullanarak parçalara ayırabiliriz.

Bir Python ders ifadesini boşluk kullanarak parçalara ayıralım.

Code Description
text = “Python dersleri” Define a string variable
text.split() Splits the string into sub-strings using space as separator
  • ‘Python’
  • ‘dersleri’

Bir cümleyi virgül ve boşluk kullanarak parçalara ayıralım.

Code Description
text = “Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara’da bulunmaktadır.” Define a string variable
text.split(‘, ‘) Splits the string into sub-strings using comma and space as separators
  • ‘Orta Doğu Teknik Üniversitesi’
  • ‘Ankara’da bulunmaktadır.’

Split() fonksiyonu, string ifadeleri belirttiğimiz karakter ya da karakter kümesi ile ayrıştırarak, o ifadeyi daha işlevsel bir şekle getirmeye olanak tanır. Örneğin, metin işleme uygulamalarında ya da veri analizi çalışmalarında bu yöntem oldukça faydalıdır. Böylece, veriler daha anlamlı bir hale getirilebilir ve düzenlenebilir.

Bir kullanıcının girdiği bir metni iki kelimeye ya da parçaya ayırarak, bu girdiyi daha etkili bir şekilde işlemek mümkündür. Bu yöntem, özellikle bir web sayfasında kullanıcıların arama kutusuna girdiği ifadeleri işlemek için oldukça faydalıdır.

Bir CSV dosyasının içeriğini parçalayarak, veriler doğru bir şekilde kategorize edilebilir ve raporlar daha anlamlı bir hale getirilebilir. Bu yöntem özellikle büyük ölçekli veri dosyalarında oldukça etkilidir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara’da bulunmaktadır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 1956 yılında Türkiye’nin başkenti Ankara’da kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Üniversite, çeşitli disiplinlerde lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri sunar ve dünyanın önde gelen araştırma ve eğitim kurumlarından biridir. ODTÜ, modern bir kampüsü olan ve öğrencilerin yaşam, eğitim ve araştırma yapabileceği geniş bir alanı kapsar.

ODTÜ’nün sahip olduğu geniş akademik yelpaze, öğrencilere pek çok farklı alanda eğitim alma fırsatı sunar. Mühendislik, fen bilimleri, sosyal bilimler, ekonomi, işletme, eğitim ve beşeri bilimler gibi birçok alanda lisans ve lisansüstü programları mevcuttur. ODTÜ, ayrıca dünya çapında tanınan bir araştırma üniversitesi olarak da bilinmektedir ve bilimsel projelerde önemli bir rol oynamaktadır.

Split() fonksiyonu, herhangi bir karakter dizisi üzerinde çalışabilir ve onu belirlediğiniz bir ayraç tarafından ayrıştırabilir. Bu işlemin sonucunda, karakter dizisi belirtilen ayraçlarla bölünecek ve daha sonra parçalara ayrılacaktır.

Split() fonksiyonu, genellikle string ifadeleriyle birlikte kullanılır. Bir örnek olarak, “Python öğrenmek eğlencelidir” ifadesi kullanılabilir. Bu ifadeyi, boşluk karakteri üzerinden ayırmak ve daha sonra denemek için bir liste haline getirmek isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için sadece ifadenin üzerine split() fonksiyonunu uygulamanız yeterli olacaktır.

Python Kodu: text = “Python öğrenmek eğlencelidir”
result = text.split(” “)
print(result)
Çıktı: [‘Python’, ‘öğrenmek’, ‘eğlencelidir’]

Yukarıdaki örnekte, text adlı string ifade üzerinde split() fonksiyonu boşluk karakteriyle çağrılır. Bu, sonuç olarak Python listesi oluşturulmasına yol açar.The split() function is called with the space character on the string expression called text above. This leads to the creation of a Python list as a result.

text.split(

Python’da split() fonksiyonu, bir string ifadeyi belirlenen ayraçlara göre bölerek parçalara ayırmak için kullanılır. Bu yöntem, metin işleme uygulamaları ve veri analizi çalışmalarında oldukça faydalıdır. Kullanımı oldukça basit ve string ifadesi üzerinde kullanılır. Kendisi bir ayraç belirler ve bu ayraç içindeki karakterlere göre string ifade parçalara ayrılır.

Örnek kullanım-1: Bir string ifade içindeki kelimeleri ayırmak. Örneğin, “Python dersleri” ifadesi, split() fonksiyonu ile boşluk karakteri kullanılarak parçalara ayrılabilir.

Python Kodu Çıktı
text = “Python dersleri”
text.split()
[‘Python’, ‘dersleri’]

Örnek kullanım-2: Bir string ifade içindeki verileri belirli ayraçlara göre ayırmak. Örneğin, “Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara’da bulunmaktadır.” ifadesi, split() fonksiyonu ile virgül ve boşluk karakteri kullanılarak parçalara ayrılabilir.

Python Kodu Çıktı
text = “Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara’da bulunmaktadır.”
text.split(“, “)
[‘Orta Doğu Teknik Üniversitesi’, ‘Ankara\’da bulunmaktadır.’]

Split() fonksiyonunun faydaları arasında string ifadeleri karakter bazlı olarak ayrıştırmak, verileri belirli ayraçlara göre kategorize etmek ve raporlamayı daha anlamlı hale getirmek yer almaktadır. Kullanımı oldukça basit olduğu için, birçok farklı senaryoda faydalı bir yöntemdir.

,

Python split() fonksiyonu nedir?

Python’da split() fonksiyonu karakter dizilerini belirtilen ayraçlara göre bölüp parçalara ayırmaya yarayan bir metodtur. Eğer elimizdeki veriyi belirli bir ayraçtan itibaren parçalara ayırmak istiyorsak, bu fonksiyon bize yardımcı olacaktır.

Split() fonksiyonu nasıl kullanılır?

String ifade üzerinde kullanılacaktır. Kendisi bir ayraç belirtmeli ve bu ayraç içindeki karakterler tarafından string ifade parçalara ayrılacaktır. İşte birkaç örnek kullanım:

Örnek Kullanım-1:

Python dersleri ifadesi, split() fonksiyonu ile boşluk karakteri kullanılarak parçalara ayrılabilir.

Python Kodu:

text = “Python dersleri”text.split()

Çıktı:

[‘Python’, ‘dersleri’]

Örnek Kullanım-2:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara’da bulunmaktadır. ifadesi, split() fonksiyonu ile virgül ve boşluk karakteri kullanılarak parçalara ayrılabilir.

Python Kodu:

text = “Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara’da bulunmaktadır.”text.split(“, “)

Çıktı:

[‘Orta Doğu Teknik Üniversitesi’, ‘Ankara\’da bulunmaktadır.’]

Split() fonksiyonunun faydaları nelerdir?

Split() fonksiyonu, string bir ifadeyi karakter bazlı olarak ayrıştırmak için oldukça faydalı bir yöntemdir. Bu, metin işleme uygulamalarında veya veri analizi çalışmalarında oldukça faydalıdır. İşte bazı örnek kullanımları:

Örnek Kullanım-1:

Bir kullanıcının girdiği bir metni iki kelimeye ayırmak. Bu şekilde, girdiyi işlemek ve daha etkili hale getirmek daha kolay hale gelecektir.

Örnek Kullanım-2:

Bir CSV dosyasının içeriğini parçalayarak verileri düzenlemek. Bu şekilde, veriler doğru bir şekilde kategorize edilebilir ve raporlar daha anlamlı hale gelebilir.

)Split() Fonksiyonu ile Python Karakter Dizileri Nasıl Parçalanır?

Python programlama dilinde split() fonksiyonu, belirtilen ayracın kullanılmasıyla karakter dizilerini parçalara ayırmak için kullanılır. Bu yöntem, string ifadelerin kelimelerine, paragraflarına veya cümlelerine ayrılması için kullanılabilir.

Split() fonksiyonu, karakter dizileri üzerinde kullanılabileceği gibi, JSON dosyaları gibi yapısal verilerin ayrıştırılması için de kullanılabilir. Bu yöntem sayesinde, dosyadaki veriler kolaylıkla düzenlenebilir veya raporlanabilir. Örneğin, CSV tablolardan biri içindeki verileri ayırmak veya belirli bir metindeki kelime istatistiklerini hesaplamak için kullanılabilir.

Özetle, split() fonksiyonu, Python dilinde string ifadelerinin parçalara ayrılması için en yaygın kullanılan fonksiyonlardan biridir. String verileri kolayca işlemenizi sağlayarak Python’un esnekliği ve gücünü en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur.

Çıktı:

‘Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ ifadesi, split() fonksiyonunun virgül ve boşluk karakterlerine göre uygulanması sonrasında [‘Orta Doğu Teknik Üniversitesi’, ‘Ankara\’da bulunmaktadır.’] çıktısını verir. Bu çıktı, verilen string ifadenin belirlenen ayraçlara göre parçalara ayrılmış bir listesini oluşturur. Bu listenin elemanları, parçalanan ifadenin ayraçların arasındaki bölümleri olacaktır. Yapılan örnekte, belirtilen ayraçlar virgül ve boşluk karakteri olduğundan bu karakterlerin olduğu yerlerde ifade parçalanmıştır. Parçalardan birincisi “Orta Doğu Teknik Üniversitesi” ve ikincisi “Ankara’da bulunmaktadır.” şeklindedir.

Ankara’da bulunmaktadır.

Ankara, Türkiye’nin başkentidir ve ülkemizin en büyük ikinci şehridir. Neredeyse 5 milyonluk bir nüfusa sahip olan şehir, tarih ve kültür açısından oldukça zengindir. Ankara, tarihi dokusu, müzeleri, anıtları, parkları, festivalleri ve birçok turistik mekanları ile turistlerin ilgi odağıdır. Ayrıca, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi gibi ülkemizin önde gelen üniversitelerine ev sahipliği yapmaktadır.

Şehirde, Anıtkabir gibi ülkemizin en önemli anıtlarından birine ev sahipliği yapması nedeniyle tarih meraklıları tarafından da sıklıkla ziyaret edilmektedir. Ayrıca, Ankara Kalesi, Etnografya Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Atakule gibi turistik yerleri ile öne çıkmaktadır. Ankara’da ayrıca, Kızılay Meydanı ve Tunalı Hilmi Caddesi gibi şehrin merkezi yerlerinde birçok restoran, kafe ve mağaza yer almaktadır. Bu nedenle, Ankara, hem tarihi hem de modern dokusu ile her kesimden insana hitap eden bir şehirdir.

]

Split() fonksiyonu, Python programlama dilinde string ifade üzerinde kullanılan bir metoddur. Bu metod, belirtilen ayraçlara göre karakter dizilerini bölerek parçalara ayırır ve böylece metin işleme uygulamalarında ve veri analizi çalışmalarında oldukça faydalı olabilir. Kullanımı oldukça basittir, bir string ifade üzerinde kullanılacak olan ayraç belirtilir ve bu ayraç içindeki karakterler tarafından string ifade parçalara ayrılır.

Örnek kullanımlarının sayesinde split() fonksiyonunun ne kadar pratik olduğunu anlayabiliriz. Örneğin, bir kullanıcının girdiği bir metni iki kelimeye ayırmak için bu metot oldukça faydalı olabilir. Böylece, girdiyi işlemek ve daha etkili hale getirmek daha kolay hale gelebilir. Ayrıca, bir CSV dosyasının içeriğini parçalamak ve verileri düzenlemek için de yine bu metod kullanılabilir. Bu şekilde, veriler doğru bir şekilde kategorize edilebilir ve raporlar daha anlamlı hale gelebilir.

Split() fonksiyonu, basit ama kullanışlı bir metod olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle, veri analizi çalışmalarında ve metin işleme uygulamalarında oldukça faydalıdır. Öğrenmesi de oldukça basit olması nedeniyle her seviyeden Python geliştiricisi tarafından kolaylıkla kullanılabilir.

Split() fonksiyonunun faydaları nelerdir?

Python’da split() fonksiyonu, bir karakter dizisini belirtilen ayrıştırıcılara göre parçalara ayırarak bölme işlemi gerçekleştirir. Bu fonksiyon sayesinde, metin işleme uygulamaları veya veri analizi çalışmaları gibi birçok alanda oldukça faydalı bir yöntem kullanılabilir.

Özellikle, bir kullanıcının girdiği bir metnin iki kelimeye ayrılması veya bir CSV dosyasının içeriğinin düzenlenmesi gibi işlemlerde split() fonksiyonu kullanılabilir. Bu yöntem sayesinde, veriler doğru bir şekilde kategorize edilebilir ve raporlar daha anlamlı hale gelebilir.

Bununla birlikte, split() fonksiyonu, string ifadelerin karakter bazlı olarak ayrıştırılmasında oldukça faydalı bir yöntemdir. Bu nedenle, metin işleme ve veri analizi çalışmalarında sıklıkla kullanılır.

Örnek kullanım-1:

Python split() fonksiyonu, verileri belirli ayraçlara göre bölerek parçalara ayırmak için kullanılan bir metoddur. Bu fonksiyon, bir kullanıcının girdiği bir metni iki kelimeye ayırmak gibi farklı işlemler için çok faydalıdır.

Örneğin, bir kullanıcının girdiği bir metni iki kelimeye ayırmak istediğimizi düşünelim. Bu, girdiyi işlemek ve daha etkili hale getirmek için önemlidir. Bu amaçla, kullanıcı tarafından girilen metni split() fonksiyonu kullanılarak, boşluk karakterleri kullanılarak iki kelimeye ayrılabilir. Böylece, önceden işlenmiş bir metinle daha verimli bir şekilde çalışabiliriz.

Python Kodu: text = “Kullanıcının girdiği metin”
words = text.split()
Çıktı: [‘Kullanıcının’, ‘girdiği’, ‘metin’]

Bu örnek, split() fonksiyonunun metin işleme uygulamalarında ne kadar kullanışlı olduğunu gösterir. Bu fonksiyon, verileri doğru şekilde kategorize ederek raporlar daha anlamlı hale getirilebilir.

Örnek kullanım-2:

split() fonksiyonu, bir CSV dosyasının içeriğini kolayca parçalamak ve verileri düzenlemek için oldukça faydalıdır. CSV (Comma Separated Values) dosyaları, verilerin virgülle ayrıldığı basit bir veri biçimidir. split() fonksiyonu, dosyanın her bir satırını okuyabilir ve her satırdaki verileri parçalayabilir. Bu şekilde, veriler doğru bir şekilde kategorize edilebilir ve raporlar daha anlamlı hale gelebilir.

Örneğin, bir CSV dosyasında ürünlerin adı, fiyatı ve stok bilgileri gibi veriler yer alabilir. Bu verileri parçalayarak, hangi ürünlerin stokta olduğunu veya hangilerinin fiyatının yükseltildiğini kolayca görebilirsiniz. split() fonksiyonu ile, dosya okuma ve verilerin düzenlenmesi işlemi oldukça kolay bir hale gelir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir