Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python String Contains ()

Python String Contains ()

admin admin - - 10 dk okuma süresi
214 0

Python, yaygın olarak kullanılan bir programlama dilidir ve string ifadeler ile çalışırken, içinde belirli bir karakter veya karakter kümesi olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Python’da bu işlem için birkaç yöntem mevcuttur ve bu yöntemlerin doğru kullanımı, daha verimli bir kodlama süreci sağlayabilir.

Bununla birlikte, en yaygın kullanılan yöntemlerden biri, ‘in’ anahtar kelimesi ile karakter varlığını kontrol etmek ve ‘find()’ yöntemi ile karakter indeksini bulmaktır. Ayrıca, ‘startswith()’ ve ‘endswith()’ yöntemleri, bir string’in belirli bir karakter kümesi ile başlayıp başlamadığını veya belirli bir karakter kümesi ile bittiğini kontrol etmek için kullanılabilir.

Genel olarak, Python’da string ifadesi içindeki karakter ve karakter dizilerini bulabilmek için birkaç yöntem vardır ve bu yöntemlerin doğru kullanımı, kodlama sürecinde hatasız ve verimli bir şekilde ilerleme sağlayabilir. Bu yöntemlerin tümünün ayrıntılı bir şekilde öğrenilmesi, Python ile çalışırken daha yüksek bir başarı oranı sağlayabilir.

1.

‘in Anahtar Kelimesi Kullanarak String İçindeki Karakteri Kontrol Etme

Python’da, bir string’in belirli bir karakter veya karakter kümesi içerip içermediğini kontrol etmenin en kolay yolu in anahtar kelimesidir. Bu anahtar kelimesi, bir string içinde belirli bir karakterin olup olmadığını kontrol eder. Bu yöntemi kullanmak için, sorgulamak istediğiniz karakteri belirleyin ve ardından kontrol etmeyi istediğiniz string üzerinde in kelimesi ile birlikte kullanın. Genellikle, bu yöntem, belirli bir string’in içinde belirli bir kelime veya harf olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Boşluklar dahil tüm karakterleri kontrol eder, bu nedenle dikkatli olun.

Örneğin, bir string’de “Merhaba Dünya” kelimesini arıyorsanız, aşağıdaki şekilde kontrol edebilirsiniz:

“`if “Dünya” in “Merhaba Dünya”: print(“Evet, bu string ‘Dünya’ kelimesini içeriyor.”)“`

Bu kod, “Dünya” kelimesinin “Merhaba Dünya” string’i içinde var olup olmadığını kontrol eder. Eğer bulunursa, “Evet, bu string ‘Dünya’ kelimesini içeriyor.” şeklinde bir çıktı verir.

in

Python’da string ifadelerinin belirli bir karakter veya karakter kümesi içerip içermediğini kontrol etmek için kullanabileceğimiz farklı yöntemler mevcut. Bunlardan biri de in anahtar kelimesidir. Bu yöntem, bir string içinde belirli bir karakterin olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır ve tüm karakterleri, boşluklar dahil kontrol eder.

Örneğin, “Merhaba Dünya” stringi içinde “Dünya” kelimesi geçip geçmediğini kontrol etmek için aşağıdaki kodu yazabilirsiniz:

Kod Çıktı
string = "Merhaba Dünya"  if "Dünya" in string:  print("Evet, 'Dünya' var.")else:  print("Hayır, 'Dünya' yok.")
Evet, 'Dünya' var.

Bu kod, “Dünya” kelimesinin “Merhaba Dünya” stringi içinde olduğunu tespit ediyor ve çıktı olarak “Evet, ‘Dünya’ var.” yazdırıyor.

in anahtar kelimesi aynı zamanda bir string’in içindeki belirli karakterleri kontrol etmek için de kullanılabilir. Örneğin:

Kod Çıktı
string = "Merhaba Dünya"  if "a" in string:  print("Evet, 'a' var.")else:  print("Hayır, 'a' yok.")
Evet, 'a' var.

Bu kod, “Merhaba Dünya” stringi içerisinde “a” karakterinin olduğunu bulur ve çıktı olarak “Evet, ‘a’ var.” yazdırır.

Anahtar Kelimesi Kullanarak String İçindeki Karakteri Kontrol Etme

Python’da string ifadelerinin belirli bir karakter veya karakter kümesi içerip içermediğini kontrol etmek için birkaç yöntem vardır. Bu yöntemlerden ilki, in anahtar kelimesi kullanarak string içinde belirli bir karakterin olup olmadığını kontrol etmektir. Bu yöntem, boşluklar dahil tüm karakterleri kontrol eder. Örneğin, “hello” stringi içinde “h” karakterinin olduğunu kontrol etmek için “h in ‘hello'” şeklinde bir ifade kullanılabilir. Eğer belirtilen karakter string içinde bulunuyorsa, bu ifade True değerini döndürür.

Diğer bir örnek olarak, “world” stringi içinde “l” karakterinin bulunup bulunmadığını kontrol etmek için “l in ‘world'” şeklinde bir ifade kullanılabilir. Bu ifade de True değerini döndürecektir.

Kısaca, in anahtar kelimesi kullanarak string içindeki bir karakteri veya karakter kümesini kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Bu yöntem, Python’da en sık kullanılan string kontrol yöntemlerinden biridir ve özellikle verileri kontrol etmek ve değiştirmek için sıklıkla kullanılmaktadır.

İn

anahtar kelimesi, Python’da string ifadelerinde belirli bir karakter veya karakter kümesinin var olup olmadığını kontrol etmek için oldukça kullanışlı bir yöntemdir. Bu yöntem, bir string içinde belirli bir karakterin var olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır ve sonucunda True veya False değeri döndürür.

Örneğin, aşağıdaki örnekte “Python” kelimesi “Hello World,Python” string ifadesi içinde bulunuyor mu kontrol ediliyor:

"Python" in "Hello World,Python"

Bu örnekte, True değeri döndürülür çünkü “Python” kelimesi “Hello World,Python” string ifadesi içinde bulunuyor.

Ayrıca, bu yöntem bir string ifadesindeki boşlukları da kontrol edebilir. Örneğin:

" " in "This string contains a space"

Bu örnekte, True değeri döndürülür çünkü “This string contains a space” string ifadesi bir boşluk içeriyor.

Bir string ifadesinde belirli bir karakterin var olup olmadığını kontrol etmek için bu yöntemin kullanılması oldukça basit ve etkilidir. Ayrıca, bu yöntemle bir string ifadesi içinde birden fazla karakterin var olup olmadığı da kontrol edilebilir.

anahtar kelimesi, bir string içinde belirli bir karakterin olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Bu yöntem, boşluklar dahil tüm karakterleri kontrol eder.

=Python’da string ifadelerinde belirli karakterleri veya karakter kümelerini içerip içermediklerini kontrol etmek için kullanılan yöntemlerden biri in anahtar kelimesidir. Bu yöntem, bir string içinde belirli bir karakterin olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.

Bu yöntem tüm karakterleri kontrol eder, yani aranan karakter, string içinde boşluklar dahil olmak üzere herhangi bir yerde bulunabilir. Ayrıca, in anahtar kelimesi, şartlı ifadelerle ve if-else döngüleriyle birleştirilebilir. Bu, bir string’in belirli bir karakter içerdiğinde bir işlem gerçekleştirilmesi gerektiğinde yararlı olabilir.

2.find() Yöntemi Kullanarak Karakteri İndeksini Bulma

Python’da, bir string içinde belirli bir karakterin indeksini bulmak için find() yöntemi kullanılabilir. Bu yöntem, karakter bulunamazsa -1 değerini döndürür.Örneğin; “Merhaba Dünya” string’i içinde “D” karakterinin indisini bulmak için aşağıdaki kodlar kullanılabilir:

Kod Çıktı
text = “Merhaba Dünya”
index = text.find(“D”) 8

Yukarıdaki örnekte, find() yöntemi “D” karakterinin indeksi olan 8 değerini döndürdü.Bu yöntem kullanıcıların string içinde belirli bir karakterin nerede olduğunu hızlı bir şekilde bulması için oldukça faydalıdır. Ancak, birden fazla eşleşme varsa, yalnızca ilk eşleşmenin indeksini döndürür. Eğer tüm eşleşmelerin indeksini almak istiyorsanız, bir döngü kullanabilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir