Python Kod

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Genel
  4. »
  5. Python Switch Case Örneği

Python Switch Case Örneği

admin admin - - 42 dk okuma süresi
143 0

Bu yazıda, Python’da switch case yapısının taklit edilerek kullanımı bir örnek üzerinden detaylıca açıklanacaktır. Switch case yapısı, belirli koşullara bağlı olarak farklı işlemler yapılmasını sağlayan bir yapıdır. Ancak, Python’da bu yapı doğrudan bulunmadığı için taklit edilmesi gerekmektedir. Bu yöntem, kodun okunaklı ve anlaşılır olmasını sağlarken gerekli işlemlerin yapılmasına olanak tanıyacaktır.

Örneğimizde, bir kullanıcının girdiği ay sayısına göre mevsimleri belirleyeceğiz. Bu örnekte switch case yapısının taklit edildiği görülecektir. Örneğimizi adım adım inceleyerek, switch case yapısının taklit edilmesinin nasıl sağlandığını örneklerle anlatacağız.

Switch Case Nedir?

Switch case yapısı, programlama dünyasında oldukça yaygın bir yapıdır. Bu yapı, belirli koşulların sunulması sonrasında, farklı işlemler gerçekleştirilmesini sağlayan bir programlama yapıdır. Bu yapı sayesinde, çeşitli koşulların sunulduğu programlarda, belirli bir koşula bağlı olarak farklı işlemler gerçekleştirmek oldukça kolay hale gelir. Sadece belirli bir duruma göre çalışan yapılara göre, Switch case yapısı daha esnek ve daha verimli bir seçenek sunar. Bu yapı sayesinde, programlarınızı daha düzenli ve okunaklı bir hale getirebilirsiniz.

Python’da Switch Case

Python’da aslında switch case yapısı bulunmuyor, ancak bu yapıyı taklit edebilirsiniz. Örneğin, bir kullanıcının girdiği ay sayısına göre mevsimleri belirleyen bir program yazabilirsiniz. Bu örnekte, bir kullanıcının girdiği ay sayısını alacağız ve bir dizi kullanarak hangi mevsimde olduğunu gösteren bir çıktı vereceğiz.

Bu programda, input fonksiyonunu kullanarak kullanıcının ay numarasını alacağız. Ardından, bir dizi kullanarak girdiğimiz ay sayısına göre mevsimleri belirleyeceğiz. Son olarak, belirlenen mevsimleri bir çıktı olarak yazdıracağız. Bu örnekte, Python’daki switch case yapısını taklit edebileceksiniz.

Kodu Oluşturma

Python’da switch case yapısı yoktur. Ancak, bu yapıyı taklit edebilirsiniz. Bu örnekte, kullanıcının girdiği ay sayısına göre hangi mevsimde olduğunu belirleyen bir program yazacağız. Öncelikle, kullanıcının ay sayısını almalıyız. Bunun için bir input fonksiyonu kullanacağız. Input fonksiyonu kullanıcının ekrana bir şeyler yazdıktan sonra enter tuşuna basmasını bekler.

Ardından, mevsimleri belirlemek için bir dizi kullanacağız. Dizide, ay sayısına göre hangi mevsimde olduğu bilgisi bulunuyor. Örneğin 1 ve 2 ayları kış mevsimine, 3, 4 ve 5 ayları ilkbahar mevsimine, 6, 7 ve 8 ayları yaz mevsimine, 9, 10 ve 11 ayları sonbahar mevsimine, ve son olarak 12 aylığı kış mevsimine denk gelmektedir.

Girdi Alma

Bir program yazmak istiyorsanız, öncelikle girdi işlemi yapmanız gerekir. Bu örnekte kullanıcının ay sayısını girmesi için bir input() fonksiyonu kullanıyoruz. Input() fonksiyonu, kullanıcının girdiği değeri alır ve string olarak saklar. Ancak bizim programımızda ay sayılarını integer türünde tutmamız gerekiyor, bu yüzden girilen değeri int() fonksiyonu ile integer türüne çeviriyoruz.

Girdi Alma
Açıklama Ay sayısının girilmesi için input() fonksiyonunun kullanılması.
Kod Satırı
ay = int(input("Ay numarasını girin: "))

Gördüğünüz gibi, kullanıcıdan string bir değer aldık ve bunu integer türüne dönüştürdük. Böylece kullanıcının ay sayısını, bizim programımızda işlem yapmak için kullanabileceğiz.

Mevsimleri Belirleme

Yazacağımız programda, kullanıcının girdiği ay sayısına göre mevsimi belirlemek için bir dizi kullanacağız. Öncelikle, bir sözlük oluşturacağız ve buna her ayın karşılık geldiği mevsimi ekleyeceğiz.

Ay Sayısı Mevsim
1, 2, 12 Kış
3, 4, 5 İlkbahar
6, 7, 8 Yaz
9, 10, 11 Sonbahar

Şimdi, kullanıcının girdiği ay sayısına karşılık gelen mevsimi sözlükten çağırabiliriz. Bunun için, kullanıcının girdiği ay sayısını integer’a çevirip, index olarak kullanacağız. Son olarak, çağrılan mevsimi ekrana yazdıracağız.

İşte, kod örneği:

ay = int(input("Ay numarasını girin: "))mevsimler = {1: "Kış", 2: "Kış", 3: "İlkbahar", 4: "İlkbahar", 5: "İlkbahar", 6: "Yaz", 7: "Yaz", 8: "Yaz", 9: "Sonbahar", 10: "Sonbahar", 11: "Sonbahar", 12: "Kış"}print("Girilen ayın mevsimi:", mevsimler[ay])

Bu şekilde, girilen ay sayısına göre mevsim belirleyebiliriz.

Kod Örneği

Python’da switch case yapısı olmamasına rağmen, bu yapıyı taklit edebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, kullanıcının girdiği ay sayısına göre mevsimleri belirleyen bir program yazacağız.

“`ay = int(input(“Ay numarasını girin: “))mevsimler = {1: “Kış”, 2: “Kış”, 3: “İlkbahar”, 4: “İlkbahar”, 5: “İlkbahar”, 6: “Yaz”, 7: “Yaz”, 8: “Yaz”, 9: “Sonbahar”, 10: “Sonbahar”, 11: “Sonbahar”, 12: “Kış”}

print(“Girilen ayın mevsimi:”, mevsimler[ay])“`

Yukarıdaki kodda, kullanıcıya ay sayısını girmesi için bir input işlemi sunulur. Daha sonra, ay sayısına karşılık gelen mevsimler bir sözlük kullanılarak belirlenir. En son olarak, mevsim bilgisi ekrana yazdırılır.

Bu örnek üzerinden Python’da switch case yapısının taklit edilebileceği gösterilmiştir. Kodu farklı senaryolar için de uyarlayabilirsiniz.

ay

ay = int(input(

Bu satırda, kullanıcının ay sayısını girdiği input fonksiyonu kullanılmaktadır. Bu fonksiyon, klavyeden kullanıcının girdiği değeri alır ve int fonksiyonu ile bu değeri integer (tam sayı) türüne dönüştürür. Bu işlem, ay değerinin sayısal bir değer olmasını sağlar.

Ay numarasını girin:

Aşağıdaki Python programında, kullanıcının ay numarasını girmesi için bir “input” fonksiyonu kullanılmaktadır. Bu sayede, kullanıcının hangi ayda olduğunu belirleyerek programın daha doğru sonuçlar vermesi sağlanmaktadır. Kullanıcı girdisine bağlı olarak program, girilen ay numarasına karşılık gelen mevsimi belirlemektedir.

))

Bu yazıda, Python programlama dilinde sıkça kullanılan ancak dilde varsayılan olarak bulunmayan switch case yapısı örneklendirilerek açıklanmıştır. Kullanıcının girdiği ay sayısına göre mevsimleri belirleyen bir program yazılmış ve bu programda switch case yapısı taklit edilmiştir. Programlama dünyasında oldukça popüler olan switch case yapısının Python dilinde taklit edilebilmesi, dilin esnekliği ve farklı yapılara uyum sağlayabilmesi açısından önemlidir.

mevsimler

‘Kış’, 2: ‘Kış’, 3: ‘İlkbahar’, 4: ‘İlkbahar’, 5: ‘İlkbahar’, 6: ‘Yaz’, 7: ‘Yaz’, 8: ‘Yaz’, 9: ‘Sonbahar’, 10: ‘Sonbahar’, 11: ‘Sonbahar’, 12: ‘Kış’} şeklindeki bu sözlük yapısı, kullanıcının girdiği ay sayısına göre hangi mevsimde olduğunu belirler. Burada her ayın bir rakamsal değere karşılık geldiği bir sözlük yapılmıştır. Kullanıcının girdiği ay sayısı bu sözlükte anahtar olarak kullanılarak, o ayın hangi mevsime denk geldiği değeri alınır ve bu değer ekrana yazdırılır. Böylece kullanıcının girdiği ayın hangi mevsimde olduğu kolayca belirlenir. Kod yazarken, sözlük yapısı kullanımı oldukça önemlidir. Sözlük içinde anahtar değerlerin ve ilgili değerlerin doğru verilmemesi uygulamanın hatalı çalışmasına neden olur. Bu nedenle, sözlük yapısını doğru şekilde kullanmak önemlidir.

Kış

Kış mevsimi, yılın en soğuk dönemidir. Genellikle Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yaşanır. Bu mevsimin özellikleri arasında kar yağışı, dondurucu soğuklar ve daha kısa günler bulunmaktadır. İnsanlar, kış mevsiminde sıcak tutmak için kalın giysiler, şapka, eldiven ve atkı gibi aksesuarları kullanırlar. Ayrıca, evlerinde kalın battaniyeler ve sıcak içecekler tüketerek kendilerini rahat ettirmeye çalışırlar. Kış mevsimi, bazı şehirlerde aktivitelerin değişmesine neden olabilir. Bazı bölgelerde, kış sporlarına katılım artar, bazı yerlerde ise insanlar kapalı mekanlara daha fazla zaman harcarlar. Özet olarak, kış mevsimi genellikle soğuk ve zorlu bir zaman dilimidir. Bu nedenle insanlar, kendilerini sıcak tutmak için çeşitli yöntemler kullanmak zorunda kalırlar.

, 2:

Switch case yapısı, programlama dillerinde sıklıkla kullanılan bir yapıdır. Bu yapı, belirli koşullara bağlı olarak farklı işlemler yapılmasını sağlar. Switch case yapısı, switch ve case anahtar kelimeleri ile oluşturulur. Python programlama dilinde ise bu yapıya benzer bir yapı yoktur. Ancak, Python’daki sözlükler sayesinde bu yapı taklit edilebilir.

Bir örnek üzerinden açıklamak gerekirse; kullanıcının girdiği ay numarasına göre hangi mevsimde olduğunu belirleyen bir program yazalım. Bu programda, input fonksiyonu ile kullanıcının ay numarasını alıp, bir sözlük yapısı kullanarak mevsimleri belirleyebiliriz. Bu örnekte, değeri 2 olan sayıya karşılık gelen mevsim kıştır. Kullanıcı 2 sayısını girerse, program ‘Kış’ çıktısını verir.

Bu yapı, kod bloklarının belirli koşullara göre değişiklik göstermesi gerektiğinde kullanılabilir. Eğer birden fazla koşul söz konusu ise, if-elif-else yapısı kullanılabilir. Ancak, switch case yapısı bazı durumlarda daha okunaklı bir kod yazmanızı sağlar.

Kış

Kış, yılın soğuk ve karlı mevsimidir. Genellikle Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yaşanır.

Bu mevsimde doğayı kaplayan kar örtüsü, beyaz ve saf bir görüntü oluşturur. Kışın etkisiyle ağaçlar yapraklarını döker, doğanın sessiz bir dinginliğe bürünmesine neden olur.

Kar yağışı, özellikle çocuklar için büyük bir eğlence kaynağıdır. Kayak yapmak, buz pateni yapmak gibi aktivitelerle bu özel mevsimi dolu dolu yaşayabiliriz.

Bununla birlikte, kış aylarında soğuk hava nedeniyle sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu nedenle, özellikle yaşlılar ve çocuklar için koruyucu tedbirler alınması önemlidir. Bu tedbirler arasında kalın ve sıcak giyim, evlerin düzenli şekilde ısınması ve grip aşısı yapılması yer alabilir.

, 3:

Switch case yapısı Python’da doğrudan kullanılamaz ancak bu yapının işlevselliği taklit edilebilir. Bu örnekte, bir kullanıcının girdiği ay sayısına göre mevsimleri belirleyen bir program yazacağız. Öncelikle, kullanıcının ay sayısını almak için bir input fonksiyonu kullanıyoruz.

Girdi Alma
ay = int(input(“Ay numarasını girin: “))

Ardından, girilen sayıya göre mevsimi belirlemek için bir dizi kullanacağız.

Mevsimleri Belirleme
mevsimler = {1: “Kış”, 2: “Kış”, 3: “İlkbahar”, 4: “İlkbahar”, 5: “İlkbahar”, 6: “Yaz”, 7: “Yaz”, 8: “Yaz”, 9: “Sonbahar”, 10: “Sonbahar”, 11: “Sonbahar”, 12: “Kış”}

Son olarak, belirlenen mevsimi yazdırmak için print fonksiyonunu kullanıyoruz.

Sonuç
print(“Girilen ayın mevsimi:”, mevsimler[ay])

Yukarıdaki kod bloğunu kullanarak, input fonksiyonu yardımıyla kullanıcının girdiği ay sayısına göre mevsimleri belirleyebilirsiniz.

İlkbahar

İlkbahar, doğanın uyanışı, yenilenmesi ve canlanması için önemli bir dönemdir. Bu dönemde ağaçlar yapraklarını yeşil renge bürüyerek çiçek açar ve bütün doğa bir renk cümbüşüne dönüşür. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, insanlar da bahar temizliği yaparak yeni bir döneme hazırlanırlar.

Ayrıca, ilkbahar mevsimi insan psikolojisi üzerinde de olumlu etkilere sahiptir. Güneş ışınlarının artması, enerjimizi arttırır ve daha mutlu hissetmemizi sağlar. Ayrıca, bu dönemde doğada yaptığımız aktiviteler de stres seviyemizi azaltır ve daha pozitif bir ruh haline sahip olmamızı sağlar.

Ay Hava Durumu Doğa
Mart Rüzgarlı ve Yağmurlu Çiçeklerin açtığı kelebeklerin uçuştuğu bir dönem
Nisan Güneşli ve Yağmurlu Ağaçlar yeniden yeşerir, kuşlar yuvalarını yapmaya başlar
Mayıs Güneşli Doğa tüm ihtişamıyla canlanır, bahar çiçekleri açar

Tüm bunların yanında, ilkbahar insan sağlığı açısından da önemlidir. Bu dönemde yaşanan hormon değişimleri, bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve daha sağlıklı bir yaşam sürmemizi sağlar. Ayrıca, ilkbahar mevsimi açık havada yapılan aktiviteler için de mükemmel bir dönemdir. Yürüyüş yapmak, bisiklet sürmek, piknik yapmak gibi aktiviteler bu dönemde çok daha keyifli hale gelir.

, 4:

Eğer meşgul olmak istiyorsanız, yapabileceğiniz birçok şey var. Örneğin, hobiler edinerek boş zamanlarınızı değerlendirebilirsiniz. Resim çizmek, müzik yapmak ya da kitap okumak gibi aktiviteler sizi meşgul edebilir. Ayrıca, egzersiz yapmak da birçok kişi için stres atmak ve vakit geçirmek için ideal bir yoldur.

Bunların yanı sıra, öğrenmek istediğiniz bir konu varsa, bu konuda araştırma yapabilir ya da online derslere kaydolabilirsiniz. Bu sayede kendinizi geliştirebilir ve yeni bir şeyler öğrenebilirsiniz.

Ayrıca, evinizde bulunan işlerle de zamanınızı doldurabilirsiniz. Örneğin, evinizi temizleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, yemek yapmak veya yeni tarifler denemek de keyifli ve meşgul edici aktiviteler arasındadır.

Sonuç olarak, meşgul olmak için yapabileceğiniz birçok aktivite vardır. Hobiler edinerek vakit geçirebilir, yeni şeyler öğrenebilir veya ev işleriyle uğraşabilirsiniz. Bu şekilde zamanınızı verimli bir şekilde geçirmeniz mümkündür.

İlkbahar

İlkbahar, yılın dört mevsiminden biridir ve genellikle Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsar. Bu mevsimde doğa canlanmaya başlar ve bitkiler yeniden yeşillenir. Ayrıca hava sıcaklıkları da artar ve günler uzar.

Bu mevsimde yapılabilecek birçok etkinlik vardır. Örneğin, doğada yürüyüş yapmak, piknik yapmak veya bisiklet sürmek gibi açık hava etkinlikleri yapılabilir. Aynı zamanda bahar temizliği de yaparak evlerinizi güzelleştirebilirsiniz.

İlkbahar ayrıca yeni başlangıçların ve yenilenmenin de bir sembolüdür. Bu nedenle, kişisel veya iş hayatınızda yeni hedefler veya projeler belirlemek için bu mevsimi kullanabilirsiniz.

, 5:

Görüldüğü gibi, 5 numaralı ayın mevsimi İlkbahar olarak belirlenmiştir. Bu yapıyı kullanarak, istediğiniz koşullarda farklı işlemler yapabilirsiniz. Bununla birlikte, Python’da switch case yapısı direkt olarak bulunmadığı için farklı yöntemler kullanmanız gerekebilir. Örneğin, if-elif-else yapısı veya sözlük kullanarak switch case yapısını taklit edebilirsiniz.Bunun yanı sıra, Python gibi programlama dilleri sürekli olarak gelişmekte ve değişmektedir. Bu nedenle, işlem yapmak istediğiniz konuya uygun farklı yapılar da olabilir. Bu yapıları araştırarak ve öğrenerek, programlama becerilerinizi geliştirebilirsiniz.Sonuç olarak, switch case yapısı programlamada oldukça sık kullanılan bir yapıdır. Python gibi bazı dillerde direkt olarak bulunmaması, ancak taklit edilebilmesi önemlidir. Bu örnekte de görüldüğü gibi, farklı yöntemlerle de istediğiniz koşulları kontrol edebilirsiniz.

İlkbahar

İlkbahar, yılın ilk aylarında yaşanan mevsimdir. Genellikle Mart, Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleşir. Bu dönemde doğanın uyanışı ve yenilenmesi söz konusudur. Hava sıcaklıkları artmaya başlar ve ağaçlar, çiçekler ve bitkiler yeşil rengine bürünür. İlkbaharda yağışlar sık olarak gerçekleşir ve topraklarda bolca su birikir. Bu nedenle çiftçiler, bahçıvanlar ve tarım işleriyle ilgilenenler için önemli bir mevsimdir.

Ayrıca, İlkbahar insanlar üzerinde pozitif etki yaratan bir mevsimdir. Güneşin sıcaklığı arttıkça insanların enerjisi de yükselir ve daha mutlu hissederler. Ayrıca, bu mevsimde havanın güzelliğinden faydalanarak açık hava aktiviteleri yapmak mümkündür. Piknikler, bisiklet turları, yürüyüşler ve bahar temizliği gibi birçok aktivite İlkbahar mevsiminde yapılabildiği için insanlar için keyif vericidir.

, 6:

Kod örneğinde, kullanıcıdan alınan ay sayısı 6’ya eşit olduğunda, ekrana “Yaz” yazdırmaktadır. Bu örnekte, kullanıcının girdiği sayıya göre farklı değerler atanabilen bir dizi kullanılmıştır. Benzer şekilde, farklı koşullar için farklı değerler atayabilir ve benzer bir yapı kurabilirsiniz. Örnek olarak, bir hesap makinesi uygulaması yazarken, kullanıcının yaptığı işleme göre farklı değerler döndürebilirsiniz.

Bununla birlikte, Python’da switch case yapısı sağlamayan bir yapıdır. Ancak, if, elif ve else komutları kullanarak benzer bir yapı kurabilirsiniz. Örneğin, kullanıcının girdiği ay sayısına göre işlem yaptıran bir program yazmak istediğinizde, if, elif ve else komutlarını kullanarak farklı durumlar için farklı işlemler yapabilirsiniz.

Yaz

açık havanın ve güneşin tadını çıkarmak için harika bir zaman dilimidir. Tatil sezonu ve okulların kapalı olduğu dönemlerle çoğu insanın favori mevsimi olan yaz aylarında, piknik yapmak, plajda yüzmek veya sıcak havanın tadını çıkarmak için yazlık bir evde tatil yapmak gibi aktiviteler yapabilirsiniz. Taze meyve ve sebzelerin, yaz aylarında bolca yetişmesi nedeniyle, sağlıklı olarak beslenmek için harika bir fırsattır. Aynı zamanda, yaz ayları seyahat etmek için de en uygun zamanlardan biridir. Yurt içinde veya yurt dışında çeşitli yerlere seyahat ederek, yazın tadını çıkarmak mümkündür. Ancak, sıcaklıkların yüksek olması nedeniyle, yaz aylarında dehidrasyona dikkat etmek önemlidir. Bol sıvı tüketmek ve güneşte kalmaktan kaçınmak, yaz aylarında sağlıklı kalmak için önemlidir.

, 7:

Mevsimler sözlüğünde 7 numaralı anahtar, yaz mevsimini ifade eder. Dolayısıyla, kullanıcının girdiği ay numarası 6, 7 veya 8 ise, programımız “Girilen ayın mevsimi: Yaz” şeklinde bir çıktı verecektir. Yaz aylarında neler yapacağınızı merak ediyorsanız, tabii ki mümkün olan her şeyi yapabilirsiniz! Yüzme, plaj keyfi, turistlik gezi ve daha pek çok aktivite yaz mevsimiyle özdeşleştirilir.

Tabii ki, herkesin seçimleri farklıdır ve tercih edilen aktiviteler kişisel zevklere göre değişebilir. Bazı insanlar yaz aylarında dağlara çıkmayı tercih ederken, bazıları da evlerinde bir kitap okumayı tercih eder. Yine de, güneş ışığı ve sıcak hava genellikle insanların yaz mevsimini sevmesinin en büyük nedenidir. Ayrıca, yaz ayları tatil yapmak için de en uygun zamanlardan biridir. Yeni yerler keşfetmek veya sevdikleri yerlere gitmek için bu dönemde fırsat bulabilirsiniz.

Yaz

Yaz ayları, tatil mevsimi olarak bilinir ve pek çok kişi tarafından sevilir. Güneşli günler, ılık ve sıcak havalar insanları dışarı çıkmaya ve yaz aylarının keyfini çıkarmaya teşvik eder. Plajlar, havuzlar ve açık hava aktiviteleri yaz aylarında en popüler hale gelir.

Yaz ayları sadece tatiller ve eğlence ile sınırlı değildir. Tarım sektörü için de oldukça önemlidir. Yaz mevsiminde, meyve ve sebzeler olgunlaşır ve hasat zamanı başlar. Bu nedenle, yaz ayları tarımsal faaliyetler için oldukça önemlidir.

Ayrıca, yaz ayları sağlık açısından da önemlidir. D vitamininin ana kaynağı olan güneş ışığı, yaz aylarında daha fazla mevcuttur. Bu sayede vücuttaki D vitamini miktarı artar ve kemik sağlığı gibi birçok konuda fayda sağlanır.

Sonuç olarak, yaz ayları sadece tatil ve eğlence anlamında değil, tarım ve sağlık açısından da önemlidir. Bu nedenle, yaz aylarının keyfini çıkarmakla birlikte, tarımsal faaliyetlere ve sağlığımıza da dikkat etmeliyiz.

, 8:

8: Yaz mevsimi için belirtilen ay numaraları arasında yer alır. Bu aylarda genellikle sıcaklıklar yükselir ve tatil sezonu başlar. Plaj keyfi, yüzme, güneşlenme gibi aktiviteler bu mevsimde en çok tercih edilen aktiviteler arasındadır. Aynı zamanda, bu aylarda okullar da tatil olduğu için ailelerin yaz tatili planları bu aya denk gelir. Yaz mevsimi, meyve ve sebzelerin bol olduğu bir dönemdir. Bu nedenle, taze meyve ve sebzelerin tüketimi artar. Bunların yanı sıra, dünya genelinde birçok festival ve konser de yaz aylarında düzenlenir.

Yaz

, insanların tatil yapmak için sıcak havayı tercih ettiği bir mevsimdir. Sıcaklıklar artar ve insanlar plajda veya havuzda zaman geçirmeyi severler. Çocuklar için de yaz tatili oldukça önemlidir. Okul tatil olduğu için, çocuklar eğlenceli aktiviteler yapmak için bolca zamanları olur. Yaz ayları aynı zamanda sebze ve meyve hasat sezonudur. Bu nedenle, yazın bolca meyve ve sebze çeşidi bulmak mümkündür. Ayrıca, yaz festivalleri ve konserleri de oldukça popülerdir. İnsanlar, müzik ve dans eğlencelerinde bulunarak yazın tadını çıkarabilirler.

, 9:

Kodumuzda yer alan 9 numaralı ay, sonbahar mevsimini temsil ediyor. Bu mevsimde yapabileceğiniz aktiviteler şunlar olabilir:

  • Doğanın renklerini keşfetmek için doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz.
  • Bölgenizdeki festival ve etkinliklere katılabilirsiniz.
  • Evde kalmayı tercih ederseniz, kitap okuyabilir veya film izleyebilirsiniz.
  • Meşhur sonbahar yemekleri deneyebilir ve tariflerini araştırabilirsiniz.

Sonbaharın keyfini çıkarmak için aktivitelere katılmanız veya kendinize özel bir şeyler yapmanız mümkündür. Önemli olan, bu zamanı en iyi şekilde değerlendirmektir.

Sonbahar

Sonbahar, yılın başka dönemlerinden farklı hava koşullarını beraberinde getiren bir mevsimdir. Eylül, Ekim ve Kasım aylarında gerçekleşen bu mevsimde, yaprak dökmeye başlayan ağaçlar ve yerde renkli yapraklar görebilirsiniz. Hava sıcaklıkları da diğer mevsimlere göre daha serin olur. Bu nedenle, sonbahar mevsimi için giyim tercihleri de farklılık gösterir. Hafif kazaklar, şapkalar, atkılar ve botlar sonbaharın sembolik giyim eşyalarıdır.

Sonbaharda, hava şartlarının değişkenliği nedeniyle sağlık önlemleri de alınmalıdır. Özellikle alerjik hastalıkları olanlar, havanın serinlemesiyle birlikte rahatsızlık hissedebilir. Bu nedenle, mevsime uygun sağlık önlemleri alınması gereklidir. Yapılabilecek öneriler arasında, ilaç tedavisi, düzenli egzersiz, güneş ışığından yararlanma ve doğal besinlerle beslenme yer alır.

Sonbaharda, doğa da kendini hazırlar ve yavaş yavaş kışa girer. Bu nedenle, sonbaharın doğal güzelliklerini keşfetmek için yapabileceğiniz etkinlikler arasında orman yürüyüşleri, yaprak toplama, bahçe düzenleme ve fotoğrafçılık yer alır. Ayrıca, sonbaharın lezzetini tadabileceğiniz mevsimlik yiyecekler de vardır. Kabak, tatlı patates, elma, armut ve kestane gibi besinlerle hazırlanan yemekler, sonbaharın nefis lezzetlerini yansıtır.

, 10:

10 numaralı ay girdildiğinde yapılan işlem, Sonbahar olarak belirlenir. Bu örnekte kullanılan dizi yapısı, farklı sayılara karşılık gelen mevsimleri belirlemek için kullanılabilir. Ayrıca, switch case yapısı kullanılmak istendiğinde, bu yapıyı Python’da taklit edebilirsiniz.

Sonbahar

Sonbahar, yılın dört mevsiminden biridir ve genellikle Eylül ayının sonunda başlar, Aralık ayının ortalarına kadar devam eder. Bu mevsimde, günler kısalmaya başlar ve havalar soğumaya başlar. Yapraklar renk değiştirir ve ağaçlardan düşer. Bu dönem, doğada bir geçiş mevsimidir ve ilkbaharın tam tersidir.

Sonbahar, hava koşulları nedeniyle bazı aktivitelerin popüler hale geldiği bir mevsimdir. Kışın öncesinde sonbahar yaprakları ve atmosferi, fotoğrafçılar ve turistler için popüler bir yer haline gelir. Doğa yürüyüşleri, patikalar ve doğa yerlerinin ziyareti popüler faaliyetlerdir. Ayrıca, mevsim sebzelerinin hasadı ve çeşitli mevsimlik yiyeceklerden yapılan yemekler de sonbaharın tadını çıkarmak için popüler seçeneklerdir.

Sonbahar ayrıca tarihi bir anlam taşır. Bazı kültürlerde bu mevsim, hasat zamanı ve bereket dönemi olarak kutlanır. Yeni bir yıla hazırlık için, birçok kültürde sonbaharda festivaller düzenlenir.

Sonbahar, insanlar için farklı duygular uyandırır. Bazıları için hüzünlü bir mevsim olarak kabul edilirken bazıları için belki de en romantik mevsimdir. Ruh haline bağlı olarak, ilkbaharın umut ve yenilenme dolu havasından sonra, insanların tatil planları ve günlük aktivitelerinde etkileyici bir değişiklik yapabilir.

, 11:

11. ayın mevsimi Sonbahar olacaktır. Örnekte kullanılan bir dizi yapı yardımıyla, girilen ay sayısına uygun mevsimi belirlemek oldukça kolaydır. Python’da switch case yapısı olmamasına rağmen, benzer fonksiyonelliği sunan yapılar kullanarak programlama işlemlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Sonbahar

Sonbahar, yılın dört mevsiminden biridir. Eylül, Ekim ve Kasım aylarında gerçekleşir. Bu mevsimde, ağaçlar yapraklarını dökmeye başlarlar ve doğa kırmızı, turuncu, sarı gibi renklere bürünür. İklim yavaş yavaş soğumaya başlar ve günler kısalırken, geceler daha uzun hale gelir.

Bu mevsimde, tarım faaliyetleri de farklılaşmaktadır. Hasat mevsimi olarak bilinen sonbaharda, birçok ürün toplanır ve depolanır. Bu ürünler arasında elma, üzüm, ayva, armut, fındık, fıstık, kabak ve patates gibi sebzeler bulunmaktadır.

Sonbaharda Yetişen Sebzeler:
Patates
Kabak
Havuç
Soğan

Sonbahar, doğanın değişimine tanıklık etmenin yanı sıra, birçok kültürde de önemli bir yere sahiptir. Örneğin, Amerika’da her yıl Kasım ayının dördüncü Perşembe günü, Şükran Günü kutlanır. Bu gün, hasat zamanının bitişini sembolize etmek için düzenlenir ve aileler bir araya gelerek bir yemek paylaşırlar.

, 12:

Girdiğimiz sayı 12 olduğunda, sonuç kış mevsimi olarak belirlenir. Bu örnekteki dizi sayesinde, bu sayıya karşılık gelen mevsimi kolayca belirleyebiliriz. Eğer switch case yapısı doğrudan Python’da desteklenmiyorsa da, bu yapıyı taklit edebilir ve ihtiyacımız olan işlevi yerine getirebiliriz.

Kış

Kış, dört mevsimin en soğuk olanıdır. Genellikle, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında gerçekleşir. Bu mevsimde, sıcaklık genellikle sıfırın altındadır ve kar yağışı sık görülür. Kış aylarında, sokaklar buz tutabilir ve buzlanma kazaları yaşanabilir. Ayrıca, Kış ayları grip gibi hastalıkların da en yoğun olduğu dönemlerdir. İnsanlar, bu aylarda sıcak tutacak yiyecekler ve içecekler tüketerek kendilerini sıcak tutmaya çalışırlar.

Bununla birlikte, Kış mevsimi bazı insanlar için tatil yapmak için en uygun zaman dilimidir. Beyaz örtüyle kaplı doğa manzaraları, kış sporları, sıcak şarap ve daha birçok eğlenceli aktivite Kış aylarının keyfini çıkarmak için idealdir.

}

Bu yazıda, Python programlama dilinde sıkça kullanılan switch case yapılarının nasıl taklit edilebileceği üzerinde durduk. Örneğimizde, bir kullanıcının girdiği ay sayısına göre mevsimleri belirleyen bir program yazdık. Kullanıcının ay sayısı girerken input fonksiyonu ile aldık ve ardından bir mevsimler dizisi kullanarak girilen sayıya göre mevsimi belirledik.

Python’da switch case yapısı olmadığı için, programcılar belirli koşullara bağlı olarak farklı işlemler yapmak için if-elif-else yapılarını kullanırlar. Ancak switch case yapısı daha kısa ve okunaklı bir kod yazmak için kullanışlıdır. Bu nedenle, switch case yapısının taklit edilmesi sık karşılaşılan bir durumdur.

print(

‘print’ komutu, Python programlamasında en sık kullanılan komutlardan biridir. Bu komut, ekrana çıktı vermek için kullanılır. Genellikle, programın bir sonucunu veya değişken değerlerini ekranda görmek için kullanılır.

Python’da, ‘print’ komutu kullanımı oldukça basittir. Sadece ‘print’ kelimesinden sonra parantez içerisinde çıktı vermek istediğiniz ifadeyi yazmanız yeterlidir. İsterseniz, birden fazla ifadeyi virgülle ayırarak da çıktı verebilirsiniz.

Komut Çıktı
print(“Merhaba Dünya!”) Merhaba Dünya!
isim = “Ali”
print(“Benim adım “, isim) Benim adım Ali
print(“Toplam: “, 5+3) Toplam: 8

Bu örnekte, ‘print’ komutunun basit bir kullanımı ve birden fazla ifade kullanımı gösterilmiştir. Ayrıca, ‘isim’ değişkeninin kullanımı ve matematiksel işlemlerin kullanımı da yer almaktadır. ‘print’ komutunu kullanarak, Python programlarınızda çıktı vermeyi kolayca yapabilirsiniz.

Girilen ayın mevsimi:

Girilen ayın mevsimini belirlemek için öncelikle kullanıcının girdiği ay sayısını alıyoruz. Sonrasında mevsimleri belirlemek için bir dizi kullanıyoruz. Örneğin, kullanıcının girdiği ay sayısı 3 ise mevsim İlkbahar olacaktır. Bu sayede switch case yapısının Python’da taklit edilebildiğini görüyoruz.

Aşağıda verilen örnekte, kullanıcının girdiği ay sayısına göre mevsim dizisinden ilgili değeri alıp ekrana yazdırıyoruz.

“`pythonay = int(input(“Ay numarasını girin: “))mevsimler = {1: “Kış”, 2: “Kış”, 3: “İlkbahar”, 4: “İlkbahar”, 5: “İlkbahar”, 6: “Yaz”, 7: “Yaz”, 8: “Yaz”, 9: “Sonbahar”, 10: “Sonbahar”, 11: “Sonbahar”, 12: “Kış”}print(“Girilen ayın mevsimi: “, mevsimler[ay])“`

Bu örnek üzerinden, switch case yapısının Python’da nasıl taklit edilebileceğine dair ayrıntılı açıklama yapmış olduk. Böylece, farklı koşullara dayalı olarak çeşitli işlemler yapmak için switch case yapısını taklit edebilirsiniz.

, mevsimler[ay])

Yukarıdaki kodlarda, kullanıcının girdiği ay sayısı, mevsimleri belirleyen bir diziyle eşleştirilmiştir. Daha sonra, eşleştirme sonucunda elde edilen mevsim, print() fonksiyonu ile ekrana yazdırılmıştır. Bu örnek sayesinde, Python’da switch case yapılmamasına rağmen, yapının taklit edilebileceği gösterilmiştir. Eğer farklı bir amaç için switch case yapısını kullanmak istiyorsanız, yalnızca belirli koşullara göre farklı işlemler yapacak olan diziye ihtiyacınız olacaktır. Bu dizi, eşleştirme işlemi sırasında kullanılan bir araçtır ve istediğiniz şekilde doldurabilirsiniz.

“`

Python Switch Case Örneği

Bu yazıda, Python’da switch case kullanımını bir örnek üzerinden detaylıca açıklayacağız.

Switch Case Nedir?

Switch case yapısı, programlamada sıkça kullanılan bir yapıdır. Bu yapı, belirli koşullara bağlı olarak farklı işlemler yapılmasını sağlar.

Python’da Switch Case

Python’da switch case yapılmamasına rağmen, bu yapıyı taklit edebilirsiniz. Bu örnekte, bir kullanıcının girdiği ay sayısına göre mevsimleri belirleyen bir program yazacağız.

Kodu Oluşturma

Öncelikle, kullanıcının girdiği ay sayısını almalıyız. Ardından, bir dizi kullanarak mevsimleri belirleyebiliriz.

Girdi Alma

Kullanıcının ay sayısını girmesi için bir input fonksiyonu kullanacağız.

Mevsimleri Belirleme

Bir dizi kullanarak, girilen sayıya göre mevsimleri belirleyebiliriz.

Kod Örneği

“`pythonay = int(input(Ay numarasını girin: ))mevsimler = {1: Kış, 2: Kış, 3: İlkbahar, 4: İlkbahar, 5: İlkbahar, 6: Yaz, 7: Yaz, 8: Yaz, 9: Sonbahar, 10: Sonbahar, 11: Sonbahar, 12: Kış}print(Girilen ayın mevsimi:, mevsimler[ay])“`

Sonuç

Bu örnek üzerinden, Python’da switch case yapısı taklit edilebileceği gösterilmiştir. Bu yapıyı kullanarak, çeşitli işlemler yapabilirsiniz.

Sonuç

Bu örnek, switch case yapısının Python’da taklit edilebileceğini göstermiştir. Bu yapı sayesinde , farklı işlemler yapmak mümkündür. Özellikle kullanıcı girdilerine göre farklı işlemler yapmak için bu yapı oldukça kullanışlıdır. Ayrıca, Python’da switch case olmamasına rağmen, bu yapıyı taklit ederek mantığını anlamak ve problem çözme becerilerini geliştirmek için de kullanabilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir