Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Try Except Kullanımı

Python Try Except Kullanımı

admin admin - - 31 dk okuma süresi
395 0

Python’da hatalarla başa çıkmak için try-except bloklarından yararlanabilirsiniz. Böylelikle programın herhangi bir hatada çalışmasını durdurmadan, hatayı yakalayabilir ve yönetebilirsiniz. Try bloğunun içinde çalıştırılan kodlar, hata alırsa except bloğu devreye girerek hatayı yönetir. Bunun yanı sıra yine try-except blokları sayesinde, programlama hatalarının önüne geçebilir, kullanıcı hatası gibi problemleri algılayabilir ve yönetebilirsiniz.

Örneğin, bir sayıyı sıfıra bölmeye çalıştığınızda ZeroDivisionError hatası alırsınız. Bu hatayı yönetmek için try-except blokları kullanarak programın çalışmasını devam ettirebilirsiniz. Ayrıca bir kod bloğu birden fazla hata türüne sahip olabilir. Bu durumda, her hatayı ayrı ayrı except bloğu içinde ele almanız gerekebilir. Else bloğu, try bloğu çalıştığında, except bloğundan hiçbir hata gelmediğinde çalışır. Finally bloğu ise, try ve except blokları çalıştıktan sonra her zaman çalışır.

Python’da try-except bloklarını kullanarak hataları yönetmek oldukça kolaydır. Özellikle büyük boyutlu projelerde veya kullanıcı tarafından birçok hata oluşabilecek programlarda sıklıkla kullanılır. Bu bloklar sayesinde programların stabilitesi arttırılır ve hataların kontrolü sağlanır.

Try ve Except Nedir?

Python’da try except blokları, programlamada çok önemli bir konudur. Try bloğu, içinde çalıştırılan kodların hatalarını yakalamak için except bloğu kullanır. Bu sayede, programlama hatası meydana geldiğinde hata hala programın çalışmasını durdurabilir. Ancak try except blokları kullanarak, bu hatalardan kurtulabilirsiz.

Örneğin, bir sayıyı sıfıra bölmeye çalıştığınızda ZeroDivisionError hatası alırsınız. Bu durumda, try except bloklarını kullanarak bu hatayı engelleyebilirsiniz. Ayrıca, kod bloğu birden fazla hata türüne sahip olabilir. Bu durumda her hatayı ayrı ayrı except bloğu içinde ele almanız gerekebilir.

Try except blokları sayesinde, kodunuzu daha güvenli ve hatasız bir şekilde yazabilirsiniz. Yeni başlayanlar için, try except bloklarını kullanmak zor olabilir. Ancak, örneklerle ve pratiklerle çalışarak, kısa sürede bu konuyu öğrenebilirsiniz. Sonuç olarak, Python’da try except bloklarını kullanarak hataları yönetmek için basit bir yol sunulmaktadır.

Try Except Blokları Neden Kullanılır?

Python programlama dilinde, hatalar kaçınılmaz olarak ortaya çıkabilir. Kodunuzda bir hata olduğunda, program normal şekilde çalışmaz ve çökme riski vardır. Ancak, programın akışını devam ettirmek ve hataları etkisiz hale getirmek için try except blokları kullanabilirsiniz.

Try except blokları, programlamanızda meydana gelebilecek hataları engellemek için kullanılır. Bu bloklar, try bloğu içindeki kodların çalıştırılmasını sağlar. Eğer bu kodlar çalışırken bir hata oluşursa, except blokları devreye girer ve hatanın yönetilmesini sağlar. Böylece program, hata nedeniyle çökmez ve kullanıcı dostu bir şekilde devam eder.

Özetle, try except blokları kullanarak programlama hataları nedeniyle program çökmelerini engelleyebilirsiniz. Bu blokları doğru şekilde kullanmak, programınızın hatasız ve öngörülebilir bir şekilde çalışmasını sağlar.

Basit Bir Örnek

Bir programlama dilinde sık karşılaşılan hatalardan bir tanesi de sıfıra bölme hatasıdır. Python’da bu hatayı engellemek için ise try except blokları kullanılır. Örneğin, bir sayıyı sıfıra bölmeye çalıştığınızda ZeroDivisionError hatası alırsınız. Ancak, try except bloklarını kullanarak bu hatayı ele alabilirsiniz.

Burada try bloğu içinde bölme işlemi yapılırken, eğer sıfıra bölme hatası meydana gelirse, except bloğu devreye girer ve hatayı ele alır. Bu sayede programın çalışması durdurulmadan hata ele alınır. Aşağıda, basit bir try except örneği verilmiştir:

Söz Dizimi: try:
  # bölme işlemi
except ZeroDivisionError:
  print(‘Sıfıra Bölme Hatası!’)
Çıktı: Sıfıra Bölme Hatası!

Bu örnekte, try bloğunda bir sayı sıfıra bölünmeye çalışılırken ZeroDivisionError hatası meydana gelir. Program bu hatayı ele alır ve except bloğu içinde belirtilen mesaj ekrana yazdırılır.

Try except bloklarını kullanarak programlarınıza hata yönetimi ekleyerek, hatanın programın çalışmasını tamamen durdurmasının önüne geçebilirsiniz.

Söz Dizimi:

Python’da try except bloklarını kullanarak hataların ele alınması oldukça kolaydır. try bloğu içinde çalıştırılan kodların hatalarını yakalamak için except bloğu kullanılır. Bu sayede, programlama hatası meydana gelirse, hata hala programın çalışmasını durdurabilir. Bunun önüne geçmek ve programın devam etmesini sağlamak için, try except blokları kullanılır.

Bir kod bloğu birden fazla hata türüne sahip olabilir. Bu durumda, her hatayı ayrı ayrı except bloğu içinde ele almanız gerekir. Bu probleme çözüm olarak çoklu except blokları kullanılır.

Else ve finally blokları kullanımı da oldukça önemlidir. Else bloğu, try bloğu çalıştığında, except bloğundan hiçbir hata gelmediğinde çalışır. Finally bloğu ise, try ve except blokları çalıştıktan sonra her zaman çalışır. Bu sayede, programda hatalar olsa bile, her zaman son adımda çalışacak bir blok olacaktır.

Aşağıda yer alan söz dizimi ile try bloğu yapısı oluşturulur:

Söz Dizimi
try:
    kod bloğu

Yukarıdaki söz dizimi ile, try bloğuna kod bloğu eklenebilir ve herhangi bir hata durumunda except blokları kullanılabilir.

    bölme işlemi

Bir programda bölme işlemi yapmak oldukça sık rastlanan bir durumdur. Ancak bölme işlemi sırasında sıfıra bölme hatası almak da kaçınılmazdır. Bu durumda programın hata vermesi ve çalışmasının durması söz konusu olabilir. Bu tür durumları engellemek ve programın çalışmasını devam ettirmek için try except blokları kullanılır. Bölme işlemi yaparken de try bloğunda bölme işlemi yer alır. Eğer bir hata meydana gelirse except bloğuna geçilir ve bölme işlemi yapılmadan hata kontrolü yapılır. Bu şekilde programın hata vermeden devam etmesi sağlanır.

Try except bloklarında kullanılacak except bloğu da oldukça önemlidir. Birden fazla except bloğu kullanılması durumunda her hata türü için ayrı bir except bloğu yazılması gerekir. Böylece her hatanın kendine özgü bir işlemi yapılabilir.

Özetle, try except bloklarıyla programlama hataları yönetilebilir ve programın hata vermeden çalışması sağlanabilir. Bölme işlemi yaparken de sıfıra bölme hatasının engellenmesi için try except blokları kullanılabilir.

except ZeroDivisionError:

except ZeroDivisionError, bir hata durumudur. Bu hata sırasında, sayı sıfıra bölünür ve bu işlem sonucunda bir hata meydana gelir. Ancak, try except blokları kullanarak bu hatayı ele alabilir ve programın çökmesini engelleyebilirsiniz.

Örneğin, yukarıdaki söz dizimi ile bir örnekleme yaparsak, sıfıra bölme hatası oluştuğunda, hata mesajı olan ‘Sıfıra Bölme Hatası!’ ekrana yazdırılacaktır. Bu sayede, program hata ile karşılaşsa dahi çökmeyecek ve devam edebilecektir.

    print(‘Sıfıra Bölme Hatası!’)

Bir sayıyı sıfıra bölmeye çalıştığınızda karşılaşacağınız ZeroDivisionError hatası, programınızın durmasına neden olabilir. Bu hatayı önlemek için Python’da try except bloklarını kullanabilirsiniz. Yukarıdaki örnekte, bölme işlemi try bloğu içinde yer almaktadır. Ancak bu işlem sıfıra bölündüğünde ZeroDivisionError hatası ile karşılaşılır. Bu durumda, except bloğu devreye girer ve ‘Sıfıra Bölme Hatası!’ mesajı ekrana yazdırılır. Böylece program çalışmaya devam eder ve kullanıcıya hata mesajı verilir.

Python’da try except bloklarını kullanarak, programınızdaki her türlü hatayı yönetebilirsiniz. Hata oluştuğunda, programınızın durmasını engelleyerek, kullanıcıya hatayı anında göstererek, programınızın güvenli çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, çoklu except blokları ile birden fazla hata türüne özgü bir işlem yapabilir, else ve finally blokları ile programınızın daha sıkı ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

 • Bir sayıyı sıfıra bölmeye çalıştığınızda, ZeroDivisionError hatası ile karşılaşırsınız.
 • Python’da try except bloklarını kullanarak, bu hatayı önleyebilirsiniz.
 • Except bloğunda, hata türüne özgü bir işlem yapabilirsiniz.
 • Else ve finally blokları ile programın güvenli çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Çıktı:

Yukarıdaki kodu çalıştırdığınızda, sayıyı sıfıra bölmeye çalıştığınız için ZeroDivisionError hatası alırsınız. Ancak, try except bloklarını kullanarak bu hatayı önceden ele alabilirsiniz. Kod çalıştığında, bölme işlemi yapılmadan önce try bloğuna girilir. Eğer hata olursa, kod except bloğuna girer ve ZeroDivisionError hatası için belirtilen 'Sıfıra Bölme Hatası!' metni ekrana yazdırılır. Bu nedenle, try except blokları kullanarak programınızda olası hatalara karşı önlem alabilir ve hatayı daha önceden ele alabilirsiniz.

Çoklu Except Blokları

Bazı karmaşık uygulamalar birden fazla hataya sahip olabilir. Bu tür durumlarda, her bir hatanın ayrı ayrı ele alınması gerekir. Bu nedenle, try except blokları birden fazla except bloğu içerebilir. Her except bloğu, belirli bir hatayı ele almaya yönelik kodları içeren özel bir yapıya sahiptir. Birden fazla hatanın tespit edilmesi durumunda, uygun olan except bloğu çalıştırılır.

Bir programın çıktısı önceden tahmin edilemez olabilir ve bu nedenle, birden fazla hata türünü ele almak için çoklu except blokları kullanılır. Her bir except bloğu, farklı bir hata oluştuğunda çalıştırılacak işlemleri içerir. Hatayı doğru şekilde ele alarak programın çökmesi engellenir. Çoklu except blokları, kodunuzu daha güvenli ve hatasız hale getirecektir.

Söz Dizimi:

Söz Dizimi: Try bloğu içinde, olası bir hata durumunda çalışacak olan ve ele alınacak hata türünü belirtmek için except bloğu kullanılır. Örneğin, sıfıra bölme gibi bir hata durumunda, except ZeroDivisionError bloğu kullanılır. Ayrıca, kod bloğu içinde başka bir hata yakalama durumu oluşursa, except blokları sırasıyla kontrol edilir. Try bloğunda, kod bloğu yazılır ve hata oluşma ihtimali olan bir işlem gerçekleştirilir. Eğer bu işlem sırasında bir hata olursa, except bloğu devreye girer ve hata türüne göre işlem yapılır. Try bloğu çalıştığı sürece, except bloğu çalışmayabilir ve direkt olarak else veya finally blokları çalıştırılabilir.

    kod bloğu

Kod bloğu, try bloğunda yer alan kodların çalıştırıldığı bölümdür. Burada, hata meydana gelme ihtimali olan işlemler yer alabilir. Eğer kod bloğu içinde bir hata meydana gelirse, except blokları devreye girerek hatayı ele alır. Ancak hata olmadığı durumlarda, else bloğu çalışır. Burada, kod bloğunun doğru bir şekilde çalıştığı durumlar ile ilgili işlemler yapılabilir. Finally bloğu ise, her durumda çalışarak programın son durumunu temizlemek için kullanılır. Burada, bellekte yer alan açık verilerin kapatılması veya bağlantıların kesilmesi işlemleri gerçekleştirilebilir.

except Hata1:

except Hata1, hata türüne göre işlem yapmak istediğimizde kullanılır. Birden fazla hataya sahip bir kod bloğu varsa, except Hata1, yalnızca belirtilen hatayı yakalar ve işlem yapar. Başka bir hata oluştuğunda except Hata2 bloğu devreye girer.

Söz dizimi şu şekildedir:

try: kod bloğu
except Hata1: hata ele alınır
except Hata2: hata ele alınır

Bu şekilde, birden fazla hata türüne sahip kod bloklarını yönetmek için except blokları kullanabilir ve hataları ayrı ayrı ele alabilirsiniz. Try except blokları, Python programlama dili için oldukça önemli bir yapıdır ve hata yönetimi için vazgeçilmezler arasındadır.

    hata ele alınır

Try except blokları kullanılırken, hata türü belirtilmelidir. Bu hata türü, except bloğu içinde ele alınır. Hatayı ele alırken, ne yapılacağına dair kodlar yazılabilir. Örneğin;

Söz Dizimi Açıklama
except ZeroDivisionError: Sıfıra bölme hatasını ele alır
except NameError: Tanımlanmamış değişken hatasını ele alır
except: Tanımlanmamış tüm hataları ele alır

Bu örneklerden de görülebileceği gibi, except bloğunun içinde ne yapılacağına dair kodlar yazılabilir. Hata ele alınırken, kullanıcının hatayı anlayabileceği şekilde bir çıktı verilmelidir. Bu sayede, kullanıcının programın hatasını anlaması ve gerekli işlemleri yapması sağlanır.

except Hata2:

Çoklu hata tipleri için iki ya da daha fazla except blokları kullanılabilir. except Hata2: bloku, belirli bir hata tipine karşı ele alınmak üzere kodunuzu hazırlamanızı sağlayabilir. Örneğin, TypeError hatası alırsanız, except TypeError: bloğunu kullanarak hatayı kontrol edip ele alabilirsiniz. Bu şekilde, programınızın devam etmesini sağlamanın yanı sıra, hata ile ilgili daha spesifik bir mesaj almanız da mümkün olur.

    hata ele alınır

Except bloğu, try bloğu içindeki hataları yakalamak ve ele almak için kullanılır. Bir kod bloğunun birden fazla hataya sahip olması durumunda, her hatayı ayrı ayrı except bloğu içinde ele almanız gerekebilir. Bu şekilde, programınız hata aldığında, hangi hatanın olduğunu anlayarak buna göre işlem yapabilirsiniz.

Bir örnek vermek gerekirse, bir sayıyı sıfıra bölmeye çalıştığınızda ZeroDivisionError hatası alırsınız. Bu hatayı except blokları kullanarak engelleyebilirsiniz. Söz dizimi şu şekildedir:

try: Kod bloğu
except ZeroDivisionError:
 • Hata ele alınır

Böylece, sıfıra bölme hatası oluştuğunda programınız hata mesajı vermek yerine, except bloğu içinde tanımladığınız işlemleri gerçekleştirir.

Else ve Finally Blokları

Python’da hata yönetimi yaparken else ve finally blokları da oldukça faydalıdır. Else bloğu, try bloğu çalıştığında, except bloğundan hiçbir hata gelmediğinde çalışır. Bu blok, normal çalışan kodlarınızı koymak için kullanılır. Eğer try bloğu başarısız olursa, except bloklarından biri çalışacaktır ve else bloğu pas geçilecektir.

Finally bloğu ise, try ve except blokları çalıştıktan sonra her zaman çalışır. Bu blok, her durumda çalışması gereken kodları koymak için kullanılır. Örneğin, dosya açma işlemi yaptığınızda, dosya kapatma işlemini finally bloğuna yazmazsanız, kodunuz hata verdiğinde dosyanız açık kalabilir ve bu bellek sızıntısı gibi sorunlara sebep olabilir. Finally bloğu, kodun hatasız çalışması durumunda bile her zaman temiz bir şekilde sonlanması için kullanılır.

Söz Dizimi:

Bir programın hataya sebep olabilen kodlarını denemek istediğinizde, try bloğu kullanırsınız. Bu blok, hatanın meydana geldiği kodları içerir. try bloğu kullanırken, birçok farklı hata türüne karşı hazırlıklı olmalısınız. Bir hata durumunda, tüm fonksiyonların çalışmasını engellemek yerine programın devam etmesini istiyorsanız, try except bloklarını kullanabilirsiniz. Hata oluştuğunda, except bloğu çalışır ve hatanın sebebini gösterir. try bloğu içindeki kod işleminin herhangi bir hata olmadan tamamlanması durumunda, else bloğu çalışır. En sonunda, her durumda çalışmasını istediğiniz kodları finally bloklarında yazabilirsiniz.

    kod bloğu

Python’da try except blokları kullanarak programlarınızda olası hataları önleyebilirsiniz. Kod bloğu, try anahtar kelimesinden sonra yazılır ve üzerinde hata olabilecek kodlar bu blok içinde yer alır. Eğer bu kod bloğunda bir hata oluşursa, except bloğu devreye girer ve hatayı ele alır. Böylece, programınızdaki hatalar engellenir ve programın devamı sağlanır.

Özellikle, belirli bir kod bloğu içinde birden fazla hata türü varsa, her hatayı ayrı ayrı except bloğunda ele almak gerekir. Ayrıca, kod bloğunda hata olmasa bile else bloğu çalışır. Finally bloğu ise, program çalıştıktan sonra her zaman çalışır.

Bir programlama hatası meydana gelirse, bu durumda try except bloklarını kullanmak program hatalarının önlenmesinde büyük bir öneme sahiptir. Kod bloğu içindeki hataların öngörülmesi ve gerekli önlemlerin alınması, programların daha öngörülebilir ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

except Hata:

except Hata: bloğu, try bloğu içindeki herhangi bir hatayı ele almak için kullanılır. Genellikle, except blokları birden çok hata türünü ele almak için birden fazla olabilir. Bu sayede, program bir hata alırsa, except bloğunda belirtilen işlemleri gerçekleştirir. except bloğu, try bloğundaki kodların doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Eğer hata varsa, hata türünü kontrol eder ve istenilen işlemi gerçekleştirir.

except bloğu birden fazla hata türü içerebileceğinden, birden fazla except bloğu oluşturmak gerekebilir. Her except bloğu, farklı bir hata türünü ele almak için kullanılır. Bu yöntem, programcılara kodlarını daha rahat okuma ve hataları yönetme şansı verir.

Söz dizimi:

try:
    kod bloğu
except Hata1: # Hata Türü 1
    hata ele alınır # Ele Alınacak Hata İşlemleri
except Hata2: # Hata Türü 2
    hata ele alınır # Ele Alınacak Hata İşlemleri
except: # Tüm Hatalar İçin
    hata ele alınır # Ele Alınacak Hata İşlemleri

    hata ele alınır

Programlama yaparken, birçok hata ile karşılaşabilirisiniz. Bu hatalar, kodunuzun çalışmasını durdurarak sizi bir hata mesajı ile karşı karşıya bırakır. Böylesi bir durumda, try except bloklarını kullanarak hatayı ele alabilirsiniz.

Hata ele alırken, except bloklarını doğru bir şekilde kullanmak için, hangi hata mesajlarını ele almanız gerektiğini bilmelisiniz. Örneğin, bir dosyayı okumaya çalışırken dosya bulunamıyorsa FileNotFoundError hatası alırsınız. Bu hatayı except blokları içinde kullanarak hatayı mesaj olarak gösterebilirsiniz.

except FileNotFoundError:     print(‘Dosya Bulunamadı!’)

Birçok farklı hata türü olduğu için, except bloklarını doğru bir şekilde kullanmak önemlidir. Hatayı doğru ele almak, programınızın doğru çalışmasını sağlar ve hataları anlamak için programlama açısından da faydalıdır.

else:

Else bloğu, try bloğundaki kodlar sorunsuz bir şekilde çalışırsa, yani herhangi bir hata oluşmazsa çalışır. Bu blok, programın try bloğundaki kodları çalıştırdıktan sonra yaptığı eylemleri belirtmek için kullanılır.

Else bloğu isteğe bağlı olarak kullanılır. Ancak, kodun okunaklığını ve anlaşılırlığını arttırmak için topluluk tarafından çoğunlukla kullanılmaktadır.

Örneğin, bir dosya açma işlemi yapmak istediğinizi varsayalım. Try bloğu içinde açma işlemi gerçekleştirilir. Eğer açma işlemi hata vermez ise, else bloğu içinde dosyayı okuma ve kapatma işlemleri gerçekleştirilebilir.

Söz dizimi:

try :
 # kodlar buraya yazılır
except Exception:  # hataları ele almak için buraya yazılır
else:  # hata yoksa buraya yazılır
 # dosyayı okuma ve kapatma işlemleri burada yapılır

Else bloğu kullanarak kodlarınızı daha okunaklı ve anlaşılır hale getirerek, hata ayıklama sürecinizi de kolaylaştırabilirsiniz.

    hata yoksa çalışır

Else bloğu, try bloğu çalıştığında, except bloğundan hiçbir hata gelmediğinde çalışır. Yani, programın normal bir şekilde çalışması durumuna karşılık gelir. Else bloğu, try ve except blokları arasında yer alır.

Finally bloğu ise, en son çalışan bloktur. Try ve except blokları çalıştıktan sonra her zaman çalışır. Bu blok, her zaman çalışan kodları içerir. Örneğin, açık dosyaları kapatma veya açık veritabanı bağlantılarını kapatma işlemleri bu blok içinde yapılır.

Else ve Finally blokları, birlikte kullanıldığında program daha güvenilir hale gelir. Özellikle, kapalı kaynaklarda çalışan programlar, kaynakların özgür bırakılması açısından Finally bloğu kullanımı çok önemlidir.

finally:

Finally bloğu, try ve except blokları çalıştıktan sonra her zaman çalışır. finally bloğu, özellikle dosya işlemleri ve veritabanı bağlantıları gibi kaynaklarla ilgili kodlarda kullanışlıdır. Bu blok, kaynağı serbest bırakmak veya kaynağın kullanıldığı yerleri kapatmak için kullanılabilir. Try ve except bloklarının yanı sıra, finally bloğu da birçok hata türü için kullanılabilir.

Söz dizimi olarak, try ve except blokları gibi, finally blokları da benzer şekilde yazılır. Try ve except bloklarının sonunda olur ve herhangi bir hata meydana gelse de çalışır. Finally bloğu, ayrıca try ve except blokları arasında yer alabilir. finally bloğu, özellikle kritik öneme sahip işlemler ve temel dosya işlemleri ile kullanışlıdır.

Ayrıca, finally blokları, kodlarda bir çeşit görev sonrası temizleme işlemi olarak da kullanılabilir. Finally blokları, bir dizi işlem yürütülürken veya bir döngüde bir işlem yapılırken kullanılabilir. Sonuç olarak, bu blok, kodun işlemleri tamamlamasına olanak tanıyan önemli bir araçtır.

    her durumda çalışır.

Finally bloğu, try ve except blokları çalıştıktan sonra her zaman çalışır. Bu blok, kod bloğunun hata almış olsun ya da olmasın, her durumda çalıştığını garanti altına alır.

Finally bloğu kullanmanın faydaları şunlardır:

 • Programın sonunda hafıza kaynaklarını serbest bırakır.
 • Örnek vermek gerekirse, dosya kapatma gibi kaynakları kapatır.
 • Hata ayıklama sürecinde, kodda değişiklik yapmanız gerektiğinde, finally bloğu içindeki kodlar her zaman çalışır.

try:
  kod bloğu
except Hata:
  hata ele alınır
else:
  hata yoksa çalışır
finally:
  her durumda çalışır.

Bu örnekte, finally bloğu en son çalışır ve her zaman çalışır. Dolayısıyla, kodda hata olsa da olmasa da, kaynakları serbest bırakmak, hata ayıklama işlemine yardımcı olmak ve kodunuzun düzgün çalışmasını sağlamak için finally bloğunu kullanmak önemlidir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir